Familien Rost-Nielsen
Slægtsforskning

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 101 til 150 fra 969

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 KB 1738-1813, Ringe, Gudme, Svendborg.
Fødte og Døbte 1808, [AO opsl. nr. E130].
Den 26 Decebr, født 18 Decb.
Jens Rasmussens og Stine Olufsdatters Datter Maren af Rynkebye,
Faddere: Anders Rasmussens Hustrue, Knud Olufsens Hustrue, Peder Hansen Væver,
Hans Jeppesen og Peder Hansen Ryter, alle af Rynkebye.
Moderen introd: 22 Januar 1809. 
Jensdatter, Maren (I99)
 
102 KB 1741-1777 Nukøbing Sjælland, Ods, Holbæk.
Trolovede 1761.
Onsdagen d: 5 Januarii blev Trolovet Abraham de Haun Snedker Svend til Kirsten Anders Datter.
Deres Cautonister vare faderen Abraham de Haun Planteur og Adolph Neyhaysen Skræder, begge Borgermænd af NyKiøbing, hvilke lover og Caverer, at holde Ministerium frie og angerløs for disse Personer, at de hverken er hinanden i de forbudne leder beslægtede, og ey heller til nogen anden, som endnu lever, trolovede eller Ægteviede, hvilket egenhændigt bekræftes af:
Abraham de Hon,
Adolph Nøyhaus,
Nyekiøbing d: 5 Januar 1761.

Fredagen d: 6 Februari bliver disse Personer Copulerede. 
Familie F134
 
103 KB 1741-1777, Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk.
Døbte 1764.
D: 24 Nov blev Døbt Abraham de Hons liden datter og Kaldet Anna Maria.
Mads Sørensens Hust. bar det, Malene Madses gik hos.
Fadderne vare Jens Bruuns Hust, Thomas Blicfelds, Niels Sørensen. 
Abrahamsdatter, Anne Marie (I283)
 
104 KB 1741-1777, Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk.
Døde 1775.
D: 27 Oct:
blev Abraham de Hon lagt Nord af Kirken, gl: 40 Aar. 
De Hon, Abraham (I296)
 
105 KB 1741-1781, Dreslette, Båg, Odense.
Anno 1762.
Den 20 Dec. Jørgen Pedersen og Anne Hansd. af Dr. Ægteviet. 
Familie F230
 
106 KB 1741-1781, Dreslette, Båg, Odense.
Anno 1763.
Den 21. Aug. Hans, Jørgen Ped: Søn af Dr. Døbt. 
Jørgensen, Hans (I607)
 
107 KB 1742-1810, Stagstrup, Hassing, Thisted.
Copulerede og troelovede Anno 1797.
Dies 3die Septembris Troelovet Christian Michael Christensen og Dorethe Christensdatter Sl: Niels Jacobsens Enke af Stagstrup.
Forloverne: Brudgommens Broder Niels Christensen og Brudens broder Chresten Hove af Ørum.

Dies 9de Octobris Copul: 
Familie F102
 
108 KB 1742-1810, Stagstrup, Hassing, Thisted.
Døbte og introducerede Ao 1803.
No. 4.
Navn: Mariane.
Den 10 Febr. bekom Huusmand i Stagstrup Christian Michael Christensen og Hustrue Dorthe Christensdatter en Datter, som dagen efter den 11 Frbr. blev Hiemmedøbt, og fik det Navn: Mariane. Hendes Daab blev Publ: Midfaste Søndag d: 20 marti. Faddere: Daaeb bondens Pige Else Christensdatter, Peder Clausens kone fra Elsted, Jens Snedker, Jesper Eriksen og Peder Munt, alle fra Stagstrup.

Moderen introd: den 27 Martii. 
Christensdatter, Mariane (I201)
 
109 KB 1742-1813, Balle, Hids, Viborg.
Døbte 1808.
Maj, den 14de
Nr. 6 Mand.
Huusmand Anders Pedersen Elling fra Balle og Kone Anna Nielsdatter een Søn født der samme dag blev inddøbt og Kaldet Thöger.
Christi Himmenfarts Dag blev hans Daab bekræftet. Han blev baaren af Peder Munds Kone i balle.
Fadder: Niels Pedersen, Thomas Jensen, Lars Svendsen Dureberg, og Thomas Jensens Kone, alle af Balle 
Andersen Elling, Thøger (I380)
 
110 KB 1742-1813, Balle, Hids, Viborg.
Fødte 1810.
August den 21.
Nr. 4 Qvind.
Huusmand Anders Pedersen Elling og Kone Anne Niels Datter een Datter født, der samme Dag blev inddøbt og Kaldet Anne Elsebet.
11 Søndag efter Trinitatis blev hendes Daab bekræftet.
Hun blev baaren af: Jens Hvols Kone i Balle: Jens Sørensen, Daniel Munch, Peder Larsen, og Peder Fogeds Kone 
Andersdatter Elling, Anne Elsebet (I381)
 
111 KB 1742-1814, Svindinge, Gudme, Svendborg.
Fødte og Døbte 1809.
Marts 12te Døbt Inderste Hans Hansen og Hustrue Maren
Olsdatter deres Søn Hans - med sædvanlige fadderskab. 
Hansen, Hans (I22)
 
112 KB 1742-1814, Svindinge, Gudme, Svendborg.
Trolovede og Ægteviede 1800.
Anmeldt til Trolovelse U Karl Hans Hans: Pige Maren Ollesdott: Svin: med Forlovere Hans Jørgen, Nils Frands: Svind: den 2den January.

Ægteviede 17 January. 
Familie F36
 
113 KB 1743-1807, Ellidshøj, Hornum, Ålborg.
Troelovede Elleshøy 1750.
Dom: 2 p: Trinit: d: 7 Juny.
Christen Laursøn Lyngberg og Johanne Marie jensdatter Trolovede.

Dom: 15 p: Trinit d: 6 Septembr blev de Copulerede. 
Familie F135
 
114 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
De som ere blefur Deelagtige i denne hellige Daab i Funder Sogn 1764.
Dend 25 Martij Mariæ Bebudelses dag var Peder Nielsen og Anne Nielsdaatter af Elling deres Søn Anders til Daaben, Maren Berthelsdaatter af Thollund bar barnet.
Faddere Jens Christensen, Jens Rask, Christen Jensen, Catrine Habsdaatter, Maren Christensdaatter. 
Pedersen Elling, Anders (I370)
 
115 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døbte 1800.
Den 5te Mai fødde Anders Pedersens Hustrue Anne Nielsdatter en Søn som blev hiemmedøbt den 6te Mai og nævnet Peder.
Dom: 4 p: Paschates publiceret hiemmedaaben, den som bar Barnet var Anne Madeleine Nielsdatter, en pige fra Ellinggaard.
Faddere, Sr. Søren Burk, Søren Jensen, Jens Abildskou, Jørgen Abildskou.
Konen introduceret. 
Andersen Elling, Peder (I375)
 
116 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døbte 1801.
Den 16 Mai fødde Anders Pedersen Ellings Hustrue Anne Nielsdatter en Søn som blev døbt Hiemme inden Kirken den 17 Mai, Barnet nævnet Niels.
Hiemmedaaben publiceret Fer. 2 Pentec:, Barnet frembar Pigen Birgitte Nielsdatter af Balle.
Faddere Jens Christensen og Jørgen Pedersen af Abildskou, Søren Jensen, Thöger Jensens Hustru Marie Hansdatter af Funder.
K: introduc: 
Andersen Elling, Niels (I376)
 
117 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døbte 1803.
Peder:
En Søn af den Ægtefolk Anders Pedersen Elling og Hustrue Anne Nielsdatter i Funder, fød den 28 Juny 1803 og døbt samme dag, denne Hiemmedaab publiceret Dom. 5p: Trinit:
Barnet baaren af Pigen Kiersten Jensdatter hos Burk i Funder.
Faddere unge karl Thöger Nielsen af Balle Sogn, Søren Jensen af Funder, Niels Pedersen af Elling, Jens Abildskous Kone Bodil Thomasdatter.
Konen introduceret. 
Andersen Elling, Peder (I377)
 
118 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døbte 1806.
Den 3 Juny fødde Anders Pedersen Ellings Hustrue i Funder Anne Nielsdatter Tvillinger, en Søn som levede 2 timer efter fødselen udøbt, en datter som Oplevede daab den 4 Juny, og nævnet Else.
derom skal ved aarets Slutning meldes til Stifts Physicum i Aarhuus efter Anordning af 1804, 3 Decb.
Ved Giordemoderens forklaring erfaredes, at der var brugt Mette Laursdatter af Funder repciniret??, ingen vanskelighed ved Fødslen, dog for 2 dage før eteredes Moderen, udkom i 8de Maaned efter Svangerskab, i øvrigt behandlings maades som sædvanlig, den døbte var først fød og ?? med ere blæste i lim, Moder har forhen faaet dødfødte børn, Konen indtroduc.
Dette sidste beskrævede datter Else døde den 12 Juny ejusdem. 
Udøbt Drengebarn (I378)
 
119 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døbte 1806.
Den 3 Juny fødde Anders Pedersen Ellings Hustrue i Funder Anne Nielsdatter Tvillinger, en Søn som levede 2 timer efter fødselen udøbt, en datter som Oplevede daab den 4 Juny, og nævnet Else.
derom skal ved aarets Slutning meldes til Stifts Physicum i Aarhuus efter Anordning af 1804, 3 Decb.
Ved Giordemoderens forklaring erfaredes, at der var brugt Mette Laursdatter af Funder repciniret??, ingen vanskelighed ved Fødslen, dog for 2 dage før eteredes Moderen, udkom i 8de Maaned efter Svangerskab, i øvrigt behandlings maades som sædvanlig, den døbte var først fød og ?? med ere blæste i lim, Moder har forhen faaet dødfødte børn, Konen indtroduc.
Dette sidste beskrævede datter Else døde den 12 Juny ejusdem. 
Andersdatter Elling, Else (I379)
 
120 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døde 1799.
Den 10de Mart. Begravet 2de Liig, navnlig Else Danielsdatter Hop Moderen og sin dødfød Søn.
Anders Pedersen Ellings Hustrue død den 6te Marti Ao æt: 32. 
Danielsdatter, Else (I374)
 
121 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Døde 1800.
Den 27 July blev af Funder begravet et Barn Peder |: Anders Ellings:| døde den 23 July, 1/4 Aar Gammel. 
Andersen Elling, Peder (I375)
 
122 KB 1745-1807, Funder, Hids, Viborg.
Trolovede 1799.
Enkemand Anders Pedersen og Pigen Anne Nielsdatter som havde lovet hverandre Ægteskab, mødte den 18 Mai til Indskrivelse i Kirke Bogen, og tillige 2de Forlovere i følge Allernaadigste Forordning af 4de Januari 1799, derefter blev lyst 1m gang Dom: Trinitatis 1799. Forloverne underskriver,
J. Pedersen, J. Holbye.

Den 20 Juni bleve Anders Pedersen og Anne Nielsdatter copulerede i Balle Kirke. 
Familie F172
 
123 KB 1745-1814, Varde, Vester Horne, Ribe.
Døde og Begravede 1804, [AO opsl. 51E].
Nr. 8.
Blaksmark.
Christian Andersen døde den 17 Maj, Jordet 23 Ditto, Gammel 65 Aar. 
Andersen, Christian (I835)
 
124 KB 1747-1814, Rørup, Vends, Odense.
Døde 1791, [AO opsl. 150E].
Jens Andersen Glarmester i Hecheb:
Begravet den 18 May gl. 59 Aar. 
Andersen, Jens (I847)
 
125 KB 1747-1814, Rørup, Vends, Odense.
Fødte 1776, [AO opsl. 135E].
Anders Jensen,
fød i Hechebölle af Jens Andersen og Pernille Laurs Daatter.
ved Daaben den 14de April.

 
Jensen, Anders (I839)
 
126 KB 1747-1814, Rørup-Gelsted, Vends, Odense.
Fødte 1788, [AO opsl. 148E].
Jørgen Michelsen, fød i Bremeroed af Mikkel Rasmusen og Sidsel Jørgens Datter,
ved Daaben den 6. April. 
Michelsen, Jørgen (I841)
 
127 KB 1748-1783, Øse, Skast, Ribe.
Trolovede og Viede 1768, [AO opsl. 18E].
Dom: 2da Epiph. Xsti.
Blef Christian Andersen og Kiersten Chrestensdotter Copulerede. 
Familie F296
 
128 KB 1748-1814, Kærum, Båg, Odense.
Døde og Jordede 1807.
Nr. 7.
Alder: 41½ Aar.
Mandagen den 23 Febr, blev Gaardmand Hans Jørgensen af Melbye, som døde den 14 Ejusd: begravet. 
Jørgensen, Hans (I607)
 
129 KB 1748-1814, Kærum, Båg, Odense.
Nati et Bapt: Anno 1804.
Nr. 1.
2 Søndag efter Epiph: havde Gaardmand Hans Jørgensen af melbye og Hans Hustru
Kiersten Jørgensdatter en datter i kirke, som ved hiemmedåb den 8 Januar var kaldet Kiersten.
Testes var Jørgen Sørensens Datter Kiersten,
Peder Laursens Kone, Lars Jørgensen,
Peder Jørgensen og Henrich Andersen.
Konen introd: Dom Trin X. 
Hansdatter, Kirsten (I83)
 
130 KB 1753-1798, Gislev, Gudme, Svendborg.
Døbte Anno 1795.
Den 1ste Martii blev Jens Hansens og Mette Pederd: Datter af Ravndrup forhen hiemmedøbt og Kaldet Maren den 12 Febr, i Kirken fremstillet baaren af Dorthe Hansd:
Test: Søren Hansen, Anders Pedersen, Jens Pedersen, Jørgen Kudsk, Christen Banke, fra Raundrup. 
Jensdatter, Maren (I509)
 
131 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Døbte 1772, [AO opsl. nr. 42].
Nr. 4.
Dom: Quinquag: Døbt for Morten Pedersen, Gaardmand i Hove en Datter Kaldet Karen, som Anders Hansens Gaardmands Hustrue fra Hove bar.
Faddere vare Hemming Hansen, Bertel Bertelsen, Ole Hansen, Gaardmand Niels Hemmingsen og Peder Pedersen Gaardmands hustrue, alle fra Hove 
Mortensdatter, Karen (I238)
 
132 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Døbte 1780, [AO opsl. nr. 56].
Dom. 17 Trinitat.
Niels Mortensens Jørgen af Smørum Nedre Baaret af Peder Hansens Hustru ibid.
Faddere: Peder Hansen, U: Niels Laursen, Peder Jørgensen, Adsger Jensen, Anders Mortensen,
Laurs Pedersens, Anders Hansens, L: Peder Pedersens og Peder Lauersens Hustruer, Anne Pedersd: og Laurs Skoemagers Søster,
Alle af Nedre Smørum. 
Nielsen, Jørgen (I231)
 
133 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Døbte 1783, [AO opsl. nr. E59].
Dom: Lætaro:
U: Peder Rasmussens Skræders Birthe af Medre Smørum, Baaret af Peder Laursens Hustrue ibid.
Faddere: Bemte. Peder laursen, Hans jørgensen, Peder Jørgensen, hans Jørgensen, Peder Olufsen, Oluf Willumsen, Mogens laursen, Anders Hansens, Oluf Madsens, Peder Pedersens Hustruer, Mette Pedersd: Alle af Nedre Smørum. 
Pedersdatter, Birthe (I149)
 
134 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Døbte 1805, [AO opsl. nr. E93].
D: Trinit:
Gmd i Smørum Ovre Jørgen Nielsen og H. Maren Larsdatters Datter Inger,
er født den 5te, døbt den 9de Junii, baaren af Kiøbmd. Hansens Hustru i Kiøbenhavn.
Faddere vare Morten Nielsen, Smørum, Søren Mortensen, Niels Mortensen og nogle flere.
Vaccineret 21de Jun. 1808 af Kongsted. 
Jørgensdatter, Inger (I731)
 
135 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Døde Anno 1804, [AO opsl. nr. E135].
Gmd. i S.O. Jørgen Nielsens D: Inger.
Fødested: S.O.
Døde: 26 Feb:
Begr.: 4 Martii.
Alder: 3/4 Aar. 
Jørgensdatter, Inger (I737)
 
136 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte 1803, [AO opsl. nr. E90].
D. 5. Trin.
Gmd. i S.O. Jørgen Nielsens og H: Maren Larsdatters Datter Inger, er født den 28de Juni, døbt den 10de Julii,
baaren af Kiøbmand Hansens Hustru i Kiøbenhavn. Faddere var: Faderens fader, Moder og Broder og nogle flere fra Smørum Ovre. 
Jørgensdatter, Inger (I737)
 
137 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte 1807, [AO opsl. nr. E100].
D. 24. Trin.
Gmd. i S.O.Jørgen Nielsen og H. Maren Larsd. (som allerede havde 2 Døttre Levende og 1 Datter død) lod deres Søn Christen, født 27 Septbr, hiemmedøbt 11 Octobr.
Hans hiemmedåb offentlig i Kirken Confirmere 8 Nov.
Baaren af Niels Mortensens Hustru i S.N. mark.
Fad: Niels Mort:, Mort: Nielsen, Niels Christensen i Hagerup, Jens Christensen i Maaløv. etc.
Vaccineret 13/7.1808 af Kongsted. 
Jørgensen, Christen (I736)
 
138 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte 1810, [AO opsl. nr. E106].
Fødte og Døbte 1810.
F. 2 Pasch:
Gmd. i S:O. Jørgen Nielsen og H: Maren Larsdatter lod den 23 April Comfirmere Deres Barns,
Peders, forhen den 5te April forrettede Hiemmedaab. Barnet er født den 1ste April.
Gudmoderen var Birthe Niels Mortensens. Faddere Niels Mortensen, Jens Villumsen, Peder larsens Kone, etc. 
Jørgensen, Peder (I738)
 
139 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte 1812, [AO opsl. nr. 144].
Nr. 16.
Navn: Ole.
Fader: Peder Pedersen.
Moder: Karen Mortensd:
Fødested: Hove.
Født: 18 Jul.
Hjemmedøbt: 21 Jull.
Kirkedåb: 20 Spt.
Ældre børn: 4 Dr.
Gudmoder: Bodild, Ole Jensens d. i S.O.
Faddere: Sim. Pedersen og Niels Mortensen, Ole Larsens Kone og nogle flere. 
Pedersen, Ole (I230)
 
140 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte 1812, [AO opsl. nr. E144].
Nr. 20.
Navn: Birthe.
Forældre: Gmd: Jørgen Niels: Maren Larsdat:
Fødested: Sm: O:
Født: 11 Aug.
Døbt: 14 Aug - 20 Spt.
Søskende: Levende Drenge 2, Levende Piger 2, døde piger 1.
Faddere: Birthe Anders: Hansens p. S.N. Mark, Jens Nielsens i S:O:, Jens Christensen fra Maaløv, Sør: Mortensens og Niels Povelsens Koner fra S.O. etc. 
Jørgensdatter, Birthe (I735)
 
141 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte af Qvindekiøn 1814, [AO opsl. nr. E148].
Nr. 6.
Født: 1814 den 6 May.
Navn: Kirsten.
Døbt: 8 May - 19 Jun.
Forældre: Gmd. i S.O. Jørgen Nielsen og H: Maren Larsd:
Faddere: Birthe Anders Hansens i S.N. mark bar det.
Faddere Hans Jørgensen S.N.mark og Barnets Farbroder Jens Nielsen st.
Jf. reg.: 322 No. 19.
Anm: Vaccineret af Kroyer 17 May 1818. 
Jørgensdatter, Kirsten (I733)
 
142 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Fødte og Døbte Anno 1801, [AO opsl. nr. E84].
Dies Parasceves.
Jørgen Nielsen (hos Niels Mortensen i S.N.) og Maren Larsdatters Datter Margrethe er født den 31 Marty, døbt 3 April.
Baaren af Niels Mortensens Hustru ibid. Faddere vare: Bemeldte Niels Mortensen, Niels Christensen i Aagerup, Jens Christensen i Maaløv og Jens Nielsen i S.N.
Vaccineret 22 Juli 1805 af Kongsted. 
Jørgensdatter, Margrethe (I739)
 
143 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Trolovede og Viede 1801, [AO opsl. nr. 197].
Anno 1801.
Den 6. Janv. mødte Niels Mortensen i S. N. og Niels Christensen fra Aagerup og forlangte,
at der første Søndag måtte lyses til Ægteskab for Karlen Jørgen Nielsen og Pigen Maren Larsdatter fra Smørum Nedre.
Forlovere vare ovennævnte Niels Mortensen og Niels Christensen.
Vielsen skeedt den 20. Febr. 1801. 
Familie F104
 
144 KB 1755-1814, Smørum, Smørum, København.
Trolovede og Ægteviede 1782, [AO opsl. nr. E186].
Peder Rasmussen Huusmand og Enke Mand, Nedre Smørum som har foreviist lovlig Skiftebevis
efter afdøde Hustrue Margrethe Laursd: og Pigen Ellen Laursdatter af Øfre Smørum,
Blev i Morten Nielsens Huus Troelovede Festo Trinitat.
Ægteviede Dom: 20 Trinitat. 
Familie F278
 
145 KB 1758-1791, Lyngby, Djurs Sønder, Randers.
Døbte 1764, [AO opsl. nr. E16].
Dom. 4. Advent.
Søren Rasmussen og Bodild Sørensdatter af Lyngbye et Barn i Kirke Kaldet Ane.
Conm: Jomfru Kier af Lyngbye Præstegd: Stine Jensdatter af Pees Mølle.
Conp: Jens Kier, Sten Jensen og Rasmus Sørensen af Trustrup. 
Sørensdatter, Ane (I321)
 
146 KB 1759-1813, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg.
Fødte 1811, [AO opsl. E168].
No.9
Den 13 May født Gaardmand Christen Christensen og Hustrue
Anne Nielsdatter af Buurgaarde en Datter som samme Dag blev
hiemmedøbt og Kaldt Sidsel. 
Christensdatter, Sidsel (I868)
 
147 KB 1761-1814, Grevinge, Ods, Holbæk.
Anno 1778

8.
Den 24 Junii blev Jens Svensens Kone af Sneilerup Jordet 40 gl. 
Pedersdatter, Karen (I339)
 
148 KB 1761-1814, Grevinge, Ods, Holbæk.
Begravede Anno 1791.
10de efter Trinit: blev Ole Jensen, husmand af Plejerup begraven. Han var 67 Aar gammel. 
Jensen, Ole (I328)
 
149 KB 1761-1814, Grevinge, Ods, Holbæk.
Døbte Anno 1762.
Dom: 1 Advent: den 28 Nov: blev Ole Jensøns Søn Jens af Plejerup, som forhen d: 25 Hujus var født til Verdens, Døbt, Christen Hansøns Kone af Søstrup bar ham.
Fadderene vare: Christen Hansøn ibid:, Rasmus jensøn af Plejerup, Christen Nielsøns Søn Niels ibid:, Jens Rasmussøn Huusmand af Grevinge og lars Nielsøns Kone af Plejerup.

Dom: 3 p Epip: d: 23 Jan: 1763. Eod: die blev Ole Jensøns Kone af Plejerup introducered. 
Olsen, Jens (I320)
 
150 KB 1761-1814, Grevinge, Ods, Holbæk.
Fødte 1772.
Festo Ascenc: Xti: den 28 Maj blev Jens Svendsøns Søn Peder af Sneglerup, som forhen den 26 Hujus vare født til verden, døbt.
Barnets Faster ibid: bar ham: Fadderne vare gl. Jens Jensøns af Preilerup, Anders Pedersøn af Sneglerup, Barnets Far Broder Peter Svendsøn af Holb., Niels Pedersøns Kone ibid: og Søren Jensøns Kone af Atterup. 
Jensen, Peder (I326)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Næste»