Familien Rost-Nielsen
Slægtsforskning

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 151 til 200 fra 969

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 KB 1761-1814, Grevinge, Ods, Holbæk.
Trolovede, Viede og Forloverattester.

Ao 1769.
At Jens Svendsøn Ung Karl og Pige Karen Peders Dr af Sneglerup uden nogen slags Hindring Kand begive sig i Ægteskab med Hinanden, det vi 2de underskrivne lover for.

Svend S.J.S. Jens: af Holt:
Mogens M.S.S. Sørens: af Atterup.

Dom: 22 p Trinit: d. 22 Oct: blev næstbemte Jens Svendsøn og Karen Peders Dr af Sneglerup Troelovede.

Ao 1770.
Festo 3tia Paschat: d. 17 April, blev Jens Svendsøn og Karen Peders Dr af Sneglerup Copulerede. 
Familie F155
 
152 KB 1762-1812, Lomborg, Skodborg, Ringkøbing.
Barnedaab Anno 1793.
Dom: 25. p: Trin: havde Mads Jensen Houdam og Hustrue Zidsel Gregersdatter en Søn i Kirke, som den 27 Sept: foran var hiemmedøbt og Kaldet Gregers Christian.
Jens Houdams Hustrue bar det frem, og Anne Meliceller medfulgte.
Faddere vare: Jens Houdam og Søn Christen og Thomas Lundsbye.
Samme Dag blev Konen introduceret. 
Lundsby, Gregers Christian Madsen (I496)
 
153 KB 1763-1772, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev.
Baptizati anno 1766, [AO opsl. 16H/14K].
Nr. 16.
Født: 14 Dec:
Døbt: eod:
Birthe Cathrina, Indersten Reimer Johansen i Øesbye, og
Mette Johans Datter i Øesbye, deres Ægte Datter,
hiemmedøbt, læst over Fer: 3tia Nativ: Christi.
Fadder: Mette Maria Nicoleis Øerbye, Nis Knudsen i Ørbye og
Maren Nis Datter i Beck. 
Reimersdatter, Birthe Cathrina (I145)
 
154 KB 1763-1782, Starup, Haderslev, Haderslev.
Døds Register i Starup 1781, [AO opsl. 241H].
Nr. 10.
Døde: 9. Aug.
Begr: 12 Aug.
Oluf Jørgensen Landboelsmand i Wandl: efterlod sin Kone og
4 Børn, 2 Sønner Jørgen 15 Aar, Bendix 12
og 2 Døtre Bodild Marie 14, Anna 2 Aar.
Han døde Gammel 49 Aar. 
Jørgensen, Oluf (I829)
 
155 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Copulati 1766, [AO opsl. 142K].
Nr. 19.
Viet: 7. November.
En ung Karl Anders, Landboelsmandens Morten Lauritzen fra Stevelt og
Maren Anders Datter Sammesteds deres Ægte-Søn og
en Pige Bold Kirstin, Landboelsmandens Søren Pedersen fra Oesbye og
Bold Peders Datter fra Flauth deres Ægte-Datter. 
Familie F292
 
156 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Copulati 1793, [AO opsl. 168K].
Nr. 4.
Viet: Junius 21.
En ung Karl Anders, Inderstens Christian Andersen af Blasmarck,
og Kirsten Chrestens Datter af Kalsgaard, deres Ægte-Søn,
og en Pige Birtha Catharina, Landbolsmandens Reimer Johannsen af Øesbye,
og Mette Johannes Datter sammesteds deres Ægtedatter. 
Familie F71
 
157 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Copulatii 1795, [AO opsl. 171K].
Nr. 11.
Viet: Decbr. 18.
En Enkemand Jørgen, Landbolsmandens Oluf Jørgensen af Wandling
og Maren Bendix Datter af Herrested i Fyen deres Ægte-Søn og,
en Pige Bodel Marie, Skipperens Anders Mortensen af Stevelt
og Kirstin Sørens Datter af Oesbye deres Ægtedatter.
Fortegnelsens rigtighed bevidnes af
Øesbye den 31 decbr. 1795 J. Jngversen 
Familie F69
 
158 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1766, [AO opsl. 181K].
Nr. 47.
Døde: 16 Maius.
Begr: 20 Maius.
Kirstin, Morten Jochimsen en Landboelsmands Kone af Raad,
efterlader sig en Datter og en Søn,
hendes Alder 35 Aar og 6 Maaneder. 
Hansdatter, Kirsten (I832)
 
159 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1767, [AO opsl. 183K].
Nr. 12.
Døde: 3. Martius.
Begr: 8. Martius.
Elsabeth, Gaardmands Jep Lauritzens Hustru af Haystrop,
efterlader sig en Søn og en voxen Datter,
deres er gift med Mads Hansen i Raad,
hendes Alder 46 Aar mindre 6 Maaneder. 
Pedersdatter, Elsabeth (I823)
 
160 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1775, [AO opsl. 194K].
Nr 24.
Døde: 29 September.
Begr: 3. October.
Knud Andersen af det lille Færgehuus, efterlader sig af 13 Børn, 4 Sønner og en Datter,
hans Alder 52 Aar 4 Maaneder og nogle Dage. 
Andersen, Knud (I833)
 
161 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1776, [AO opsl. 195K].
Nr. 10.
Døde: 26. Martius.
Begr: 31. Martius.
Jep Lauritzen en Gaardmand af Haystrop efterlader sig 1 Søn Lauritz,
og en Datter Anne, som er gift til Mads Hansen i Raad,
hans Alder 54 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 1 Dag. 
Lauritzen, Jep (I822)
 
162 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1793 og 1794. [AO opsl. 226K].
Nr. 43.
Døde: 29. Decbr. 1793.
Begr: 5. Januar 1794.
Karen, Hans Madsens Hustrue af Stevelt efterlader
en Søn Laue, som er givt paa Gaarden med Annecken Marie Peders Datter af Sverdrop
og har 2de Døttre: Karen og Anna Cathrine,
en Datter Bodel, givt med Lauritz Jepsen i Haystrop
og har 8te Børn: Jep, Hans, Lauritz, Mads, Nis, Elsabeth, Karen og Marin, alle ugivte,
den Afdødes Alder 69 Aar 2 Maaneder og 11 Døgn 
Lauesdatter, Karen (I825)
 
163 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1766, [AO opsl. 12K].
nr. 18.
Født: 15 Augustus.
Døbt: 17 Augustus.
Jørgen, Landbolsmandens Oluf Jørgensens,
og Maren Bendix Daatter af Haystrop, deres Ægte-Søn.
Faddere: Nis Jørgensen af Haystrop,
Marien Hanses af Oesbye,
Jørgen Madsen af Haystrop. 
Olufsen, Jørgen (I140)
 
164 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1768, [AO opsl. 20K].
Nr. 23.
Født: 5 October.
Døbt: 9. October.
Boeld Maria, Landboelsmandens Anders Mortensen af Stevelt,
og Boeld Kierstine Sørensdatter fra Oesbye, deres Ægte-Datter.
Fadder: Mette Maria Peders fra Quidstrop,
Hans Knudsen af Stevelt,
Maren Jeppes af Heisager. 
Andersdatter, Bodel Marie (I141)
 
165 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1788, [AO opsl. 80K].
Nr. 18.
Født: 13 Maii.
Døbt: 18 Maii.
Nis Madsen Lauritzen, Gaardmandens Lauritz Jepsen af Haystrop og Bodel Hans Datter af Stevelt deres Ægte-Søn.
Faddere: Peder Jacobsen af Haystrop,
Anders Pedersen af Sverdrop,
Mette Maria Jacobsdatter af Flauth. 
Lauritzen, Nis Madsen (I130)
 
166 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1796, [AO opsl. 113K].
Nr. 29.
Født: 19 Septbr.
Døbt: 20 Septbr.
Maria Catharina Jørgensen, Landbolsmandens Jørgen Olufsen af Stevelt
og Bodel Maria Anders Mortensens Datter Sammesteds deres Ægte-Datter.
Faddere: B. C. Ingversen af Oesbye,
Morten Andersen af Stevelt,
Anna Olufs Datter Sammesteds. 
Jørgensen, Maria Catharina (I131)
 
167 KB 1763-1800, Øsby, Haderslev, Hadrslev.
Copulati 1766, [AO opsl. 142K].
Nr. 13.
Viet: 8. Augusti.
En ung Karl Oluf, Gaardmandens Jørgen Madsens og
Bodel Pauls Datter fra Haystrup deres Ægte-Søn og
en Pige Maren, Bendix Chrestensen og Maren Knud Sørens Datter
deres Ægte-Datter fra Ravnholts Gods i Herresteds Sogn i Fyen. 
Familie F293
 
168 KB 1763-1804, Værløse, Smørum, København.
Fødte Ægte Børn 1789 [AO opsl nr. 75]
Nr. 15.
Dom: 2 p: Tr: den 21de Junii lod Hans Nielsen Huusmand i Kirke Wærløse døbe sin Søn og Kalde Svend.
Fadderne vare Margrethe Anders Pedersens Kone, Kirsten Christensdatter, Jens Bendsen, Christen Haagensen, Christen Hermansen. 
Hansen, Svend (I239)
 
169 KB 1763-1804, Værløse, Smørum, København.
Troelovede 1789, [AO opsl. nr. 177].
No. 1.
Dom: Septuagesima den 8 Febr. blev Ungkarl Hans Nielsen fra Gandløse Troloved med Piigen Dorthe Peders Datter her i Byen i Stædfaderens Huus.
At disse Personers Agte Forbindelse iche striider imod Loven eller ere hinanden saa nær, At de ey maae Ægte hinanden, derfor ere vi underskrevne ansvarlige som Forlovere.
Jens Bendsen Bertel Pedersen.

Copulerede 2 S: i fasten den 8de Martii. 
Familie F109
 
170 KB 1763-1814, Ryslinge, Gudme, Svendborg.
Fødte og Døbte Anno 1803.
Dom: 3tia post: Pasch: blev det besvangrede qvindemenniske Maren Pers Datter som er til Huuse hos Jens Christensen i Ryslinge, Hendes Uægte Søn, som blev født den 26 April, døbt og Kaldet Christopher.
Pigen Mariane Peders Datter af Ryslinge bar Ham.
Gaardmand Frederich Hansens Hustrue ?? hos.
Mands fadere vare Gaardmændene Niels Rasmussen og Lars Rasmussen og Huusmend Hans Christensen. Alle af Ryslinge.
Som Barnefader blev udlagt ung Karl Niels Christoffersen af Broe, hiemfødt i Ryslinge Sogn. 
Nielsen, Christopher (I506)
 
171 KB 1763-1833, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev.
1767 Todten Register, [AO opsl. 113K].
Nr. 10.
Døde: den 15 Septbr.
Begr: den 20. ejusd.
Mette Reimers, af Ørbye, Reimer Johansens Inderstens Hustru,
hendes fader Johan Johansen og Moder Ellen Knuds Datter,
har efterladt sig en Søn Johan og en Datter Birthe Cathrin.
Gammel 30 Aar. 
Johansdatter, Mette (I838)
 
172 KB 1765-1807, Thisted, Hundborg, Thisted.
Troelovede og Copulerede 1778.
Tirsdagen dies 9de Junii.
Er ung Karl Peder Christensen Spanggaard af Thorsted Troelovet med Pigen Ane Jensdatter af Tinstrup og havde til forlovere: Thonas Andersen i Torp og Christen Lauritssen af Thorsted.

Copulerede dies 17de Julii. 
Familie F158
 
173 KB 1765-1813, Nibe, Hornum, Ålborg.
Trolovelse - Vielser 1810.
Forlover Forskrivelse - Trolovelse.
Som Forlovere for UngKarl Jens pedersen og Pigen Johanne kristensdatter, begge af Nibe, der efter foregaaende Tillysning af prædikestolen, agte at Ægtevies, forsikkre vi undertegnede at der er intet mod Guds og Kongens Lov der kan hindre Deres Ægteskabs Fuldbyrdelse.
Nibe d: 25 Maij 1810.
Niels Knudsen,
Jørgen Sommer.

Vielser - Nibe 1810.
Fredagen den 21de September:
Ungkarl Jens Pedersen og Pigen Johanne Christensdatter. 
Familie F100
 
174 KB 1767-1814, Tølløse, Merløse, Holbæk.
Anno 1777.
D: 10de Januarii trolovede Christian Conrad Wulf Hollænderis foged paa TølløseGaard og Pigen Sophia Kirstine Rohde fra Kiøge.
Forloverne vare Gartneren Mr Bech paa TølløseGaard og Frideric Jensen Rasch Saddelmager i Kiøge.

Anno 1777 Ægteviede.
D: 11 April blev Ægteviede Sr Christian Conrad Wolf og Jomfrue Sophie Kirstine Rohde, begge tienende ved Meyeriet. 
Familie F160
 
175 KB 1767-1814, Tølløse, Merløse, Holbæk.
Anno 1779.
Dom: 4 p Pascha.
Døbt Sr. Christian Conrad Wulf's ved Meyeriet hans Datter, som blev Kaldet Maria Kirstine og baaret af Jomfrue Kragelund paa Tølløsegaard.
T.B. Barnepigen paa Gaarden Jomfrue Anna Kirstine Smuch, Torval fra Thorup, Gartneren Monsr. Schultz og Høkeren Sr Jens Jensen af Tølløse. 
Wulff, Marie Kirstine (I197)
 
176 KB 1767-1814, Tølløse, Merløse, Holbæk.
Døde Mænd 1797.
1ste Søndag i fasten.
Begravet Kristian Konrad Wulf af Tølløse.
Død Natten til d. 9ende febr:
55 Aar gl: 
Wulf, Christian Conrad (I346)
 
177 KB 1768-1814, Hvilsted, Hads, Århus.
Anno 1795.
Den 13 Decemb: i Hvilsted.
Hans Piilgaards og Karen Sörensdatters Datt: Amalia Kierstine.
Faddere: Jens Nielsen, Niels Hansen, Smed Hans, Amalia Kierstine Sörensd:, Karen Andersdatter. 
Hansdatter, Amalie Kirstine (I387)
 
178 KB 1769-1814, Flemløse, Baag, Odense.
Copulerede 1813.
Løverdagen den 6te Martii har Ridekarl Carl Adolff Jørgensen og Maren ThomasDatter begge paa Friderichslund givet hverandre Egteskabs Løfte i Overværelse af deres forlovere foruden Hr. Fentz og Ljøvtnaten Andersen paa Friderichslund.

Løverdagen den 10de Aprill er forannævnte Carl Adolff Jørgensen og Maren ThomasDatter viede i Flemløse Kirke af S. P. Hr. Clausen efter behørig Oplysning. 
Familie F35
 
179 KB 1770-1814, Sjørring-Torsted, Hundborg, Thisted.
Copulati i Thaarsted Sogn Anno 1807.
No. 1.
Dies 17de Novembris Lite Copulerit i Thaarsted Kirke, Landværns mand Ungkarl Christen Jensen og Pigen Ellen PedersDaatter Spanggaard, begge af Thaarsted. 
Familie F101
 
180 KB 1770-1814, Sjørring-Torsted, Hundborg, Thisted.
Denati eller Døde 1799 Thaarsted Sogn.
No. 4.
Inger Anders Datter, Thaarsted, Død d. 8de April.
Jenms Povlsens Hustrue ibidem: Jordet d. 17de April.
Ætatis 60de Aar gammel. 
Aggerholm, Inger Andersdatter (I303)
 
181 KB 1770-1814, Sjørring-Torsted, Hundborg, Thisted.
Denati i Thaarsted Sogn 1805.
No. 2.
D: 8de Februarij døde Jens Poulsen, Enkemand af Thaarsted, og blev jordet d: 10de Dito.
Ætat: 75 Aar gammel. 
Poulsen, Jens (I302)
 
182 KB 1770-1814, Sjørring-Torsted, Hundborg, Thisted.
Nati i Thorsted Sogn Anno 1807.
No. 3.
Jens.
Dies 28de Decembris fødte Christen Jensens Hustrue Ellen PedersDaatter Spanggaard, en Søn som dies 29de dito ved Hiemme Daaben blev Kaldet Jens:
Barnet kom i Thaarsted Kirke Domca Sexagesima, som var den 1ste Februarii 1808.
Mandfadd: Salmann Jensen, Jens Jensen Hyrde og Christen Lauridsen, alle af Thaarsted.
Qvindfadd: Pigen Anne Jens Daatter af Thaarsted, som bar Barnet og med hende fulgte Degnens Piige Maren Jens Daatter af Siøring Bye.

Dies 21de februarii 1808 Konen introducerit. 
Spanggaard, Jens Christensen (I200)
 
183 KB 1770-1814, Torsted, Hundborg, Thisted.
Nati i Taarsted Sogn 1778.
No. 3.
d: 24de Octobris fødde Jens Povlsens Hustrue Inger Andersdatter i Taarsted en Søn som Dagen efter blev hiemme Døbt og Kaldet Christen. Barnet kom til Kirke Die Omn: Sanct:
M: fadd: Søren Christian fra Thisted, Christen Ramsgaard fra Wang og Ove Andersen fra Staxtrup.
Q: fadd: Jens Nielsens Daatter Abelone fra Øster Vabdet, hun bar Barnet, og Salman Thomssens Daatter Kierstine af Scaarup. 
Jensen, Christen (I226)
 
184 KB 1771-1814, Hylke, Voer, Skanderborg.
Fødte 1805, [AO opsl. E51].
13 Octbr.
Per Jensen paa Hylche Mark med hustru Karen Sørens d:
et pigeb: Mette Kirstine, født d: 22 Aug:
Fad: Stolemagermester Kensler fra Horsens, Søren Snedker ibid.
Jens Madsen fra Hylche, Apollone Anders Datter fra Horsens,
Mad. Daugaard paa Forberg. 
Pedersdatter, Mette Kirstine (I886)
 
185 KB 1772-1804, Kerte, Båg, Odense.
Fødte og Døbte 1794.
Dom: esto mihi.
No 7 Lod Hans Rasmussen Skræder og Hustrue Anne Hans Datter i Hierup Hiemmedøbe en Datter Nom: Karen.
Midfaste i Kirken.
Susc: Anne Kirstine Peders Datter.
Testes: Rasmus Michelsen, Niels Hansen, Andræs Michelsen,
og Smedens Hustrue, alle af Hierup. 
Hansdatter, Karen (I71)
 
186 KB 1772-1804, Kerte, Båg, Odense.
Døbte 1778, [AO opsl. 21E].
Dom: 8 p: Trin: 1778.
Den 9 August Lod Jep Madsen h.m. i Kierte døbe en Datter nomine Anne Cathrine.
Faddere vare Niels Nielsens Kone Maren Horns,
Jens Iversen og Hans Jpsen, alle fra Kierte. 
Jeppesdatter, Anne Cathrine (I840)
 
187 KB 1772-1804, Kerte, Båg, Odense.
Trolovede og Copulerede 1797, [AO Opsl. 148E].
Løverdagen den 11te Martii,
Nr. 2.
Trolovet Ungkarl Anders Jensen Skræder i Ørsbjerg og
Anna Cathrine Ips Daatter sammesteds.

Cop: den 7de Aprilis H: a: 
Familie F298
 
188 KB 1773-1806 Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk.
Begravne 1797.
Dom: 10de Decemb:
Gmd: Anders Pedersen i Svindinge, 68 Aar gl. 
Pedersen, Anders (I286)
 
189 KB 1773-1806 Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk.
Troelovede og Copulerede 1783.

1783 Dies 19de Jan: Trolovede.
Hans Pedersen, Gaardmand i Svinninge med Enken Abelone Hans D: ibid:
Forløftnings-Mændene:
Jens |:JP:| Pedersen i Svinninge.
Hans |:HR:| Rasmussen i Wiig.

1783 Dies 9de Mart: Copulerede
Hans Pedersen, U: Karl og Gaardmand i Svinninge med Enken Abelone HansD: ibid: 
Familie F130
 
190 KB 1773-1806, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk.
Copulerede 1804.
4de S: efter Paaske, den 29 April,
Ungk: Peder Andersen, og Piigen Lisbeth Hansd: af Svind: 
Familie F124
 
191 KB 1773-1806, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk.
Døbte 1780.
d: 27de August.
Anders Pedersens Søn i Svindinge, Kaldet Peder, baaren af Niels Madsens Hustr: i Asmindrup.
Fadd: Jacob Friderichsen ibid:, U: Mads Christensen ibid:, Peder Friderichsen ibid:, Jens Pedersens Hustr: ibid:, Jens Larsens Hustr: ibid: 
Andersen, Peder (I276)
 
192 KB 1773-1806, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk.
Døbte 1784.
Dies 8de Aug.
Gaardmand, Hans Pedersens Daatter i Svinninge Kaldet Lisbath, Baaret af Madm Bech i Asmindrup.
Fadd: Jens Pedersen i Svinninge, Ole Pedersen ibid:, Christen Madsen ibid:, Hans larsens Hustr: ibid:, Sidse Oles D: ibid:

Dies 19de Sept.
Introducerede Hans Pedersens Hustr: i Svinn: 
Hansdatter, Lisbeth (I277)
 
193 KB 1777-1814, Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk.
Døde og begravede 1780 Junius.
Nr. 32.
Søndagen d: 4de: Trin: d: 18de Junii blev Abr. de Hoons Enke Kirsten Andreasdtr begravet norden til sin Mands Liig, eller 18 al: Østen for Kirkehusets Nordøstre Hjørne og 21 al: fra den Nordre Ringmuur, i sit 43de Aar. 
Andersdatter, Kirsten (I297)
 
194 KB 1778-1789, Haderslev Vor Frue, Haderslev, Haderslev.
Das Todten Register 1782, [AO opsl. 1782K].
Nr. Num. Mortuurum: 21.
Døde: Dies emortualis: Apr. 21.
Begr: Dies sepulturae: Maii 5.
Reimer Johansen Tageslöhner, des ???? eheliches Sohn,
verehelicht mit Catharina Petersen, hinterläst 2 Kinder
Maria und Ellen Johansen.
alt 49 Jahr 7 Mt. auf Kloster Klostt. 
Johansen, Reimer (I837)
 
195 KB 1778-1815, Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk.
Døde 1810.
Nr. 8.
Den 6te Januar døde Ane Marie, Rasmus Larsen Pihls Hustrue og blev begravet den 11te Ditto i fri Jord.
47 Aar gammel. 
Abrahamsdatter, Anne Marie (I283)
 
196 KB 1778-1815, Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk.
Trolovede og Ægteviede 1793.
Nr. 6.
Den 2 August Blev unf Karl Rasmus Larsen, Rebslager Svend og Anne Marie Abrahams Datter trolovet.
Ægte Viede i Kirken d: 27 August. 
Familie F127
 
197 KB 1779-1815, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing.
Fødte og Døbte 1794.
Den 21 April.
Jens Nielsen Pokiær og H: Kirsten Laursd. - en Dat. Maren.
Chresten Neeses Hustru bar det.
Fadd: Ole Pedersen, Christen Nees, Lars Larsen, Peder Christens: 
Jensdatter, Maren (I505)
 
198 KB 1779-1816, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing.
Fødte og døbte 1790.
Den 24 Dec.
Jens Smed og Hustru Maren Larsdatter - en Søn Peder.
Anne Larsdatter bar det.
Faddere: Peder Jensen, Jens og Lars Pedersønner, Zidsel Peders Datter. 
Jensen Berg, Peder (I504)
 
199 KB 1779-1816, Lomborg, Skodborg, Ringkøbing.
Døbte Anno 1790.
Den 11 Julij
Jacob Kirk og H. Dorthe Christensd. en Datter Karen.
Anne ChristensDatter bar det.
Fad: B Christensen, Mads Christensen, Mads ??, Jens Christensen. 
Kirk, Karen Jacobsdatter (I497)
 
200 KB 1780-1809, Snedsted, Hassing, Thisted.
Døde Anno 1797.
No. 7.
Den 26 Januarii blev Christen Hou af aarup begraven, gl: 76 Aar. 
Hou, Christen (I344)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Næste»