Familien Rost-Nielsen
Slægtsforskning

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 201 til 250 fra 969

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 KB 1780-1814, Køng, Båg, Odense.
Copulerede 1811.
Løverdagen den 14de December, blev Enkemand Rasmus Larsen af
Gummerup og Pigen Anne Jørgens Datter af Høyerup Copulerede:
deres forlovere vare Huusm: Anders Giørtler og Lars Rasmussen
ved Høyerup Led. 
Familie F212
 
202 KB 1780-1817, Høje Tåstrup, Smørum, København.
Copulerede 1809, [AO opsl. 139]
1809. 17 Septbr, 16de Sønd: efter Trin:
blev Lyst af Prædikestolen for ung Karl Peder Hansen ved
Landsjægerne til fods i Cantonering ved Hornbech og
Husmand Peder Pedersens Steddotter af Kraghede Sophie Christens Datter.
At der ikke findes noget til hinder for disse Personers Ægte Forbindelse enten i Henstaaende Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte derfor er vi som Forlovere ansvarlige.
Niels Pedersen, Peder Pedersen, Gaardmd i H. Thorst: Kraghave.
Copulerede den 26de Novb. 1809. 
Familie F72
 
203 KB 1780-1817, Høje Tåstrup, Smørum, København.
Fødte og Døbte 1784, [AO opsl. 23].
Nr. 12.
Dom: Palmar: d. 4de April blev døbt Huusmand i Kragehave Hans Pedersen og Hustru Bodil Jensdatter deres Søn og Kaldet Peder.
B.b: Huusmand i Kraghave Peder Jensens Hustrue Bodil.
Testes: Peder Jensen, Peder Hansen, Lars Hansen, Gaardmænd i Kragehav, Søren Jensen Gaardmand i Torstrup. 
Hansen, Peder (I146)
 
204 KB 1780-1817, Høje Tåstrup, Smørum, København.
Fødte og Døbte 1785, [AO opsl. 27]
Sophia Margretha.
Løverdagen den 2den April have Huusmand og Muurmester Christen Pedersen og Hustru Bodil Jens Datter
her i Thorstrup hiemmedøbt en Datter Kaldet Sophia Margretha, Hendes Daab blev confirmeret 2den Søndag efter Paaske.
Barnet blev baaren af Jomfr. Ide Amalia Barfod her i Præstegaarden og Gaardmand Christen Nielsens Hustrue stod hos.
Mands Fadderne vare Poul Sørensen og ?? Pedersen Huusmænd her i Thorstrup.
Introduceret 2den Pindse Dag. 
Christensdatter, Sophia Margretha (I147)
 
205 KB 1780-1817, Høje Tåstrup, Smørum, København.
Troelovede udi Aaret 1783 og Ægteviede, [AO opsl. nr. E18].
Nr. 2.
Den 21 April blev Trolovet ung Karl Hans Pedersen af Tostrup til Pigen Bodil Jensdatter af Ballersbrynde.
Forlover vare Jens Pedersen af Balesbrynde og Peder Jensen af Krage Hauge.
Bleve Copulerede den 25 Mai. 
Familie F263
 
206 KB 1781-1814, Dreslette, Båg, Odense.
Anno 1809.
Den 10de Mai blev Gdm. Jørgen Pedersen af Dræslette begravet,
han var 89 Aar gl. 
Pedersen, Jørgen (I612)
 
207 KB 1781-1814, Undløse, Merløse, Holbæk.
Anno 1808.
Nr. 27.
Mette.
Den 23de Septbr. Hjemmedøbt Hsmd: og Smed Søren Frederiksens og Hstr: Ane[*] Wolfes Datter Mette.
Daaben Confirmeret i Kirken Den 19de p. Trin.
Barnet blev baaret af
T:B: Johan Nielsen, Peder Jensen, Jeppe Hansen af Tømmerup.

[Moderen hedder Marie Kirstine Wulf og ikke Ane. Ane er moderens søster og højst sandsynligt hende som bar Mette ved dåben] 
Sørensdatter, Mette Marie (I191)
 
208 KB 1781-1819, Brøndbyøster, Smørum, København.
Copulations Protocol 1782, [AO opsl. E6].
Febr. den 10de Troeloved E.M. Holger Jensen og Kirsten Niels Dotter.
Forlovere: for Ham, Niels Jensen af Hersted W. for Hende Søren Carlsen.
Copulerede den 17de Octobr. 
Familie F74
 
209 KB 1782-1833, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev.
Døds Register i Starup 1792, [AO opsl. 515H].
Nr. 4.
Døde: 23 April.
Begr: 29 April.
Maren, Ægte-Datter af Bendix Chrestensen og Kristine Bendixen af Herrested Menighed i Fyen
i Ægteskab med forhen afdøde Oluf Jørgensen i Wandling og med ham efterlod to Sønner
1: Jørgen og 2: Bendix og to Døtre 1: Bodild Marie og 2: Anna, alle ugifte,
efter Oluf Jørgensens død indlod hun sig i andet Ægteskab med
sin efterladte mand Hans Chrestensen i Wandling uden Børn,
han døde gammel 53 Aar. 
Bendixdatter, Maren (I830)
 
210 KB 1785-1856, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.
Fødde 1786, [AO opsl. 4].
Dom: 2da Adventus
blev Gmd Jørgen Christensens Datter Birte Marie døbt.
Bodil Drewitz b. B. Faddere vare Jens Willumsen, Rasmus Larsen,
Ole Poulsen, Jens Jørgensen, Anne Anders Christensens. 
Jørgensdatter, Birte Marie (I185)
 
211 KB 1785-1856, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.
Døbte 1804, [AO opsl. nr. E24].
November 18de.
25de Søndag efter Trinit: blev Hmd. i Knardrup Peder Pedersen og Hst. Bodil ChristensD:
tilforn hiemmedøbte D: Giertrud ført til Daaben af Karen Jens Christensens.
Faddere vare Ole Jensen, Ole Hansen, Peder Christensen og Inger PedersDatter. 
Pedersdatter, Gjertrud (I183)
 
212 KB 1786-1796, Orte, Båg, Odense.
Fødte og Døbte 1787.
Den 18de Martij, Anders Pedersens og Karen Jens Datters Søn Niels af Orte hans hiemmedaab publiceret.
Testes 1. Anders Brendholt, 2. Hans Hansen,
3. Niels Pedersen, 4. Mads Jensens Hustrue af Brenderup,,
5. Hans Hansens Hustrue af Orte.

Den 22 de April:
Anders Pedersens Hustrue Karen Jensdatter introduceret. 
Andersen, Niels (I70)
 
213 KB 1789-1813, Tønning, Tyrsting, Skanderborg.
Fødte 1809, [AO opsl. E29].
Den 14de April Kl.12 Nat er Peder Smed og Kone Karen RasmusD: en Søn født Kaldet Jens.
Var til Daabsstadfæstelse den 2den hell: Pintsedag,
baaret af Niels Møllers Kone i Kloster Mølle,
Fadd: Stephan Smed og Søn Søren fra Feuling,
Jens Vandmand i Gammelstrup og Bertel Olesens Kone i Tønning. 
Schmidt, Skolelærer Jens Pedersen (I867)
 
214 KB 1789-1814, Orte, Båg, Odense.
Begravede 1804.
Oktober 20de, Gaardmand Anders Pedersen i Orte.
Alder: 63. 
Pedersen, Anders (I548)
 
215 KB 1791-1814, Gestelev, Salling, Svendborg.
Ægteviede 1802, [AO opsl. nr. E45].
Den 15 Janv.
blev Ungkarl Rasmus Pedersen af Lyndelse Sogn og Pigen Christiane Rasmus Datter af Gjestelev,
efter foregaaende Tillysning ægteviede i Gjestelev kirke,
Forloverne vare Niels Jørgensen og Niels Grønegaard begge Fanemænd af Gjestelev Bye. 
Familie F92
 
216 KB 1791-1814, Gestelev, Sallinge, Svendborg.
Fødte og Døbte 1804, [AO opsl. nr. E29].
14de Søndag efter Trin, den 2 Septbr.
Havde Indsidder Rasmus Pedersen og Christiane Rasmus Datter en Søn i Kirke,
som den 26de August var Hiemmedøbt og Kaldet Niels født den 24 Ejd:
Knud Pedersens Kone af Lyndelse bar Ham. Fadderne vare
Jørgen Michelsens Kone, Anders Hansen, Niels Jørgensen og Knud Rasmussen,
alle af Gjestelev By. 
Rasmussen, Niels (I98)
 
217 KB 1791-1819, Vinderslev, Lysgård, Viborg.
Barnedaab 1811.
Onsdag den 14de August havde Jens Lÿsdahl og Hustrue Marie Katrine Andersdatter i Haurbak en Søn til Daaben som blev Kaldet Sören. Fød Dagen forud den 13de August.
Kom i Kirken Søndag den 22de Septbr baaret af Christen Lÿsdahls datter Bodil Christensdatter i Lÿsdahl.
Faddere: Anders xxx og skovxx i Haurbak, Rasmus Lÿsdahl i Hvidsbierg og Søren Lÿsdahl i Hinge 
Jensen (Lysdal), Søren (I364)
 
218 KB 1791-1819, Vinderslev, Lysgård, Viborg.
Ægteviede Anno 1803 Winderslev Sogn.
Løverdag den 12te November blev Ungkarl Jens Christensen af Lysdahl og Pigen Marie Katrine Andersdatter i Haurbak Egteviede i Winderslev Kirke.
Deres forlovere vare Jørgen Marslund og Mads Knudsen i Winderslev. 
Familie F175
 
219 KB 1792-1814, Søvind, Voer, Skanderborg.
Fødte 1810, [AO opsl. E62].
p.D. Gmd i Ørbech:
4de Søndag efter Trinitatis publiceret Niels Rasmussens og Karen Jensdatters
Søns Daab i Ørbeck kaldet Jens født og døbt d. 1ste Juni.
Faddere Jens Ydings Datter Ane af Elbeck,
Skolelærer A. Rasmussen af Aaes,
Thomas Jensen af Elbech, Mogens Michelsen og Kone af Ørbeck.
 
Nielsen, Jens (I885)
 
220 KB 1793-1823, Uth, Bjerre, Vejle.
Fødte 1805, [AO opsl. E79].
Født: Marts 2.
Sted: Teglhuuset.
Navn: Ane Catrine.
Forældre: Thomas Zacho Snedker, Sidsel Marie Rasmusd.
Bem: Var i Kirke Bededag: Fadder Grav?dens Kokkepige og Stuepige,
Mads Møller, Jørgen Møller, Grav?dens første Tiener Lars. 
Zacho, Ane Cathrine (I866)
 
221 KB 1794-1814, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
Fødte Anno 1803.
6. Sønd. efter Paasken, 22 Mai.
Gaardm. af Danstrup Niels Børgensen og H: Trine Larsd. født den 12 Apr en Søn, døbt hjemme og Kaldet Lars.
Moderen samme Dag introduceret.
Baaret af af Niels Jørgensens H. i Danstrup.
Fadd: Johane Magrethe Pedersd. i Asminderød, Jens Børgesen,
Jens Jensen og Niels Pedersen i Langstrup. 
Nielsen, Lars (I108)
 
222 KB 1794-1814, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
Fødte Anno 1804.
21 Sønd: efter Trinit - 21 Oct.
Grmd og Foged i Danstrup Johan Hansen og H: Boeld Hansd. en Søn født den 10 Aug: hjemmedøbt og Kaldet Peder.
Baaret af Værtshuusmand Niels Larsens Enke i Helsingøer.
Fadderne Jomfr. Lund ibid: Peder Madsen, Jørgen Jensen, paa Sletten,
og Jacob Olsen paa Fredensborg.
Moder samme Dag introd: 
Johansen, Peder (I110)
 
223 KB 1794-1815, Holbæk Skt. Nikolaj sogn, Merløse herred, Holbæk amt.
Døbte 1798.
Mandagen den 7 May. Om aftenen kl. 7 blev Rasmus Larsen Rebslager og Anne Marie AbrahamsDatter Deres Søn fød som siden den 16 i Kirken blev Døbt og Kaldet Peter, blev baaret til Daaben af Thommas Handskomagerens Kone, hos Hende stoed Niels Simonsen Rebslagers Kone.
Fadderene vare Christian Clausen, Glarmester Lorens, SnedkerSvend hos Christen Møller, ??? Hansen, RebslagerSvend. 
Rasmussen Pihl, Peter (I280)
 
224 KB 1795-1815, Hals, Kær, Ålborg.
Fødte Anno 1808.
Nr. 21.
Forældre: Svend Larsen og Maren Jensdatter Sommer af Hals.
Navn: Magdalene Christine.
Født og Døbt: Fød den 15de Juni, Hiemmed: den 17de ditto og Daaben Konfirmeret 4de Søndag efter Trinit: den 10de Juli.
Faddere: ?? Skoemager, Johanna Holst, ?? Jensdatter, Berte Niels Larsen Lods, Niels Jespersen og Andreas Holst Skoemager Svend.
Moderen Introd: 4de Søndag efter Trinit: den 10de Juli 
Svendsdatter, Magdalene Christine (I391)
 
225 KB 1797-1806, Værløse, Smørum, København.
Fødte og Døbte 1805, [AO opsl. nr. E43].
Nr. 23.
Dom: 7 post Trinit, den 28de Juli lod Anders Johansen Væver og Hustrue Kirsten JacobsDatter i L.V.
døbe en Søn og Kalde Jacob, født den 21de Junii,
baaret af Pigen Karen JacobsDatter, Pigen Ellen JohannisDatt: holdt Huen,
Henrich, Peder, Jens jacobsen og Niels Andersen vare faddere. 
Andersen, Jacob (I182)
 
226 KB 1797-1821, Stenmagle, Alsted, Sorø.
1810 Fødte Drenge.
Nr. 10.
Den 3 August født en Søn af Huusmand Hans Hansen i Steenmagle og Hustrue Ane Markus som ved Hiemmedaab den 4de blev Kaldet Marcus.
Frembaaren den 23 September af Pigen Kirsten Marcusdatter fra Merløse, Jacob Andersen, Søren Nielsen, Christian Jespersen, Peder Nielsen.
Faddere alle af Steenmagle. 
Hansen, Marcus (I190)
 
227 KB 1798-1813, Skarp Salling, Slet, Ålborg.
Fødte Anno 1804.
Den 2 Ap: Pigen Anne Chatrine ??d: i Hendrup hendes Søn Chresten, frem b: af J: Ped: Kusks Kone Magrethe Nielsd: paa Aarupgaards Mark.
Fadd: Pigen Maren Jensd: i Bröndum, Anders Hedegaard, Peder Nielsen, og Povel Pedersen, alle af Hendrup.
Til Barnefadder blev angivet at være ung Karl Chresten Madsen i Bröndum. 
Christensen (Salling), Christen (I390)
 
228 KB 1800-1814, Højby, Ods, Holbæk.
Begravede 1802.
Sept. 24.
Enken Kirsten Jens Dttr af Højbye - 80 Aar gl. 
Jensdatter, Kirsten (I329)
 
229 KB 1800-1814, Højby, Ods, Holbæk.
Døbte 1807.
Navn: Ane Marie.
October 18de Huusmand i Klint Lars Olsen og Hustrue Marie Jensdatters Datter.
Faddere: Cathrine Olsdatter i Præstegaarden, Husmand paa Ellingegaard Hans Olsens Kone, Husmand paa Ellingegaard Anders Andersen, Ungkarl i Nyrup ;ads Mortensen og Ungkarl i Høibye Peder Jensen. 
Larsdatter, Ane Marie (I317)
 
230 KB 1800-1814, Højby, Ods, Holbæk.
Døbte Anno 1808.
Nobembr. 13de.
Sidse.
d:d: afdøde Huusmand Mads Hermandsens Enkes Datter.
Faddere: Chatrine Olsdatter i Præstegaarden, Sidse Hansdatter, Gaardmand Jørgen Olsen, Huusmand Niels Pedersen, UngK: Ole Nielsen, alle af Lumbsaas. 
Madsdatter, Sidse (I275)
 
231 KB 1800-1814, Højby, Ods, Holbæk.
Døde og begravne i Aaret 1808.
April 3.
Gaardmand i Lumbsaas Peder Jørgensens Enke Maren Larsdatter, 80 Aar. 
Larsdatter, Maren (I291)
 
232 KB 1800-1814, Højby, Ods, Holbæk.
Kopulerede i Aaret 1806.
Kopulerede den 16 November 1806.
Den 7de August meldte sig at indgaae i Ægteskab Ungkarl Lars Olsen og Pige Marie Jensdatter, begge af Nyrup.
Som forlovere efter de Kongelige Anordninger indestaar og underskrive.
Hans: Ole Nielsen, Smed i Nyrup.
Hendes: Jens Holst, Huusmand i Nyrup.
Med paaholden pen. 
Familie F147
 
233 KB 1800-1814, Kvanløse, Merløse, Holbæk.
Erklærede Ægteskaber af Nørre Jernløse Sogn i Aaret 1804.
Løverdagen d: 11 August mødte Ung Karl Søren Frederiksen,
tjenende hos Smeden Schout i Kobbelhusene med sine 2de
Forløftningsmænd Gmd: Enevold Jensen af Reistrup, og Bødker
Friderich Nielsen, ibid., og erklærede at ville indgaa
Ægteskab med Pigen Marie Kirstine Wulf af Reistrup -
forloverne declarede med dette Ægteskab intet hinderligt at
være i nogen Maade - Tillysningen blev forlangt at Begynde i
Morgen den 11te Søndag efter Trinitatis.
Enevold E:I:S Jensen
Friderich F:N:S Nielsen.

 
Familie F86
 
234 KB 1800-1814, Nørre Jernløse, Merløse, Holbæk.
Copulerede i Nørre Jernløse 1804.
Dies 26 August.
Ungkarl Søren Frederiksen og Pigen Marie Kirstine Wulff, Begge af Kobbelhusene. 
Familie F86
 
235 KB 1801-1814, Gislev, Gudme, Svendborg.
Fødte og Døbte Anno 1805.
Lars.
Den 20de Octob: |: 19 S. e. Tr. :| frembaaren i Kirken Huusmand af Sandager Christopher Christensen og Karen Larsdatters Søn Lars.
Fød den 17de og hiemmedøbt den 19de Sept:
Vidner vare Hans Hansens Hustrue, Maren Torbensd:, Hans Møller, Rasmus Smed og Jens Torbensen af Sandager. 
Kristoffersen, Lars (I508)
 
236 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F85
 
237 KB 1801-1830, Ballerup, Smørum, København.
Trolovede og Ægteviede 1808, [AO opsl. nr. E102].
For Ungkarl Niels Holgersen og Pige Birthe Pedersdatter,
der agte at indtræde i Ægteskab med hinanden,
indestaar underskrivende, som Forlovere efter Loven og Ritualet.
Ballerup den 4 Decbr. 1807.
HIS Holger Jensen Rasmus Nielsen, med ført Pen. 
Familie F73
 
238 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Copulati 1821, [AO opsl. 157K].
Nr. 20.
Viet: 17. Novbr.
Ungkarl Nis Lauesen fra Haystrup og Pigen Maria Cathrine Jørgens fra Stevelt.
Øesbye den 3 Decbr 1821
Saaledes rigtig indført bevidnes af Feiermann,  
Familie F64
 
239 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Copulati 1825, [AO opsl. 161K].
Nr. 5.
Viet: 13 August.
Ung Karl Morten Knudsen,
en Søn af Indersten Anders Knudsen fra Haystrup og Bodil Marie født Mortens Datter, med
Pigen Mette Cathrine Anders Datter fra Flauth,
en Datter af Indersten Anders Kristensen og Konen Birthe Cathrine født Reimers, sammesteds.
Vaccinationsattesterne er bleven foreviist. 
Familie F65
 
240 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1801, [AO opsl. 173K].
Nr. 20.
Døde: 16. Junius.
Begr: 21. Junius.
Hans Madsen en Aftægtsmand af Stevelt efterladende en Søn Laue
givt på Gaarden med Annecken Marie Peders Datter af Sveidrop
har 5 Børn: Hans, Karen, Anne Cathrine, Bodel og Lena Marie,
en Datter Bodel givt med Lauritz Jepsen i Haystrop
har 8 Børn: Jep, Hans, Lauritz, Nis, Mads, Elsbe, Karen og Marin alle ugivte.
Den Afdødes Alder 77 Aar mindre 5 Maaneder. 
Madsen, Hans (I824)
 
241 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1805, [AO opsl. 180K].
Nr. 18.
Døde 28 Mai.
Begr: 5 Junius.
Kirsten Knuds af det lille Færgehuus efterlader 3 Sønner og 1 Datter:
Jens, givt med Grethe Mattias Datter af Silderop har 4re Børn, Mattias, Sara, Sylla Marie ugivte, Kirstina givt med Lauritz Fallsen paa Aarøe har 1 Datter Woldborg umyndig.
Anders, givt med Bold Marie Mortens Datter af Raad har 6 Børn, Knud, Kiesten, Kirstine, Sylla Marie, Maren og Carolina.
Greis, givt med Maren Knuds Datter af Siøllund har 4re Børn, Knud, Kirstine, Christiana og Maren alle umyndige.
Karen, givt med Peder Iversen i Haderslev har 6 Børn, Knud, Kirstin, Maren, alle ugivte.
Den afdødes Alder 76 Aar og 2 Maaneder. 
Jensdatter, Kirsten (I834)
 
242 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1812, [AO opsl. 188K].
Nr. 24.
Døde: 28 Octobr.
Begr: 4 Novbr.
Morten Jochimsen Aftægtsmand i Raad i hans Alder 83 Aar 10 Maaneder. 
Jochumsen, Morten (I831)
 
243 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1817, [AO opsl. 190K].
Nr. 10.
Døde: 17 Maii.
Begr: 23 Maii.
Anders Mortensen Landbolsmand og Skipper i Stevelt,
gammel 74 Aar. 
Mortensen, Anders (I827)
 
244 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og Begravede 1827, [AO opsl. 206K].
Nr. 35.
Døde: 3 Juli.
Begr: 7 Juli.
Bidil Kjestine Anders fød Sørens Datter, en Enke i Stevelt,
en Datter af afdøde Landboesmand Søren Petersen og Konen Bodil Sørens i Flauth,
gift med Landboelsmand og Skipper Anders Mortensen i Stevelt,
efterladende 3 Børn: Bodil Marie gift med Jørgen Olufsen i Stevelt,
Søren Andresen sammesteds og Morten Andresen.
Gammel 85 Aar. 
Sørensdatter, Boeld Kierstine (I828)
 
245 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1828, [AO opsl. 208K].
Nr. 15.
Døde: 13 April.
Begr: 18 April.
Bodil Marie Anderses fra Haystrup, en Datter af afdøde
Morten Jochumsen og Konen Kirsten fød Hans Datter i Raad,
gift med Indersten Anders Knudsen i Haystrup, efterladende 7 Børn:
Kjesten, Kjestine, Sille Marie, Maren, Knud, Caroline og Morten,
Gammel 66 Aar.
 
Mortensdatter, Bodild Marie (I143)
 
246 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Døde og begravede 1832, [AO opsl. 220K].
Nr. 27.
Døde: 22 July.
Begr: 27. July.
Birtha Cathrina Andersen i Flauth, gift med Landbolsmand Anders Kristensen sammesteds,
efterlader 5 børn: Kristian, Jørgen, Knud, Mette Katrine og Kjestin Andersen,
Hun skal være født i Wonsbæk Sogn, Forædrenes Navne vides ikke. Gammel 68 Aar. 
Reimersdatter, Birthe Cathrina (I145)
 
247 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte 1824, [AO opsl. 82K].
Nr. 1.
Født: 3 Decbr.
Døbt: 6 Decbr.
Jørgen Nissen Laudsen, Indersten Nis Laudsen i Flauth, og Konens Marie Katrine født Jørgensdtr deres Ægtesøn.
Faddere: Jeppe Erichsen fra Flauth,
Hans Nissen Radebeck sammesteds,
Bodel Laues Datter fra Stevelt. 
Laursen, Jørgen Nissen (I124)
 
248 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte 1825, [AO opsl. 87K].
Nr. 51.
Født: 18 Octob.
Døbt: 23 Octob.
Birthe Cathrine Knudsen, Indsidder Morten Knudsen fra
Flauth og Konen Mette Katrine født Andersdatter, deres Ægtedatter.
Faddere: Mette Maria Pauls fra Flauth,
Maren Matthiesen fra Haystrup,
Erich Petersen fra Flauth. 
Knudsen, Birthe Cathrine (I125)
 
249 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1803, [AO opsl. 13K].
Nr. 14.
Født: 15 April.
Døbt: 17 April.
Mette Cathrine Andersen, Inderstens Anders Christensen af Flauth,
og Birthe Catrina Reimersdatter af Wonsbek, deres Ægte-Datter.
Faddere: Helena Peters af Flayth,
Jep Erichsen, sammesteds,
Anna Marie Nisdatter, sammesteds. 
Andersdatter, Mette Cathrine (I133)
 
250 KB 1801-1832, Øsby, Haderslev, Haderslev.
Fødte og Døbte 1806, [AO opsl. 23K].
Nr. 3.
Født: 18 Februar.
Døbt: 21 Februar.
Morten Knudsen, Aftægtsmandens Anders Knudsen af Haistrop,
og Bodel Marie Mortens Datter af Raad, deres Ægte-Søn.
Faddere: Matthias Erichsen af Haistrop,
Nicolai Petersen af Hyrop,
Mette Marie Fridrichs Datter af Haistrop. 
Knudsen, Morten (I132)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Næste»