ANNO 1701

Kilde: 1-368-1 1/15


Søndagen imellem Nye aar og H. 3 Kongers dag

2 Januar 1701

bleff begraffued dend Danske Skole=Mester Sørn Hansøn her i Byen.

H. 3 Kongers dag

6 Januar 1701

bleff begraffued Lars Madtzsøns mjndste d: Dorretthe i Ebbelyche.

Dominica septuagesima

23 Januar 1701

bleff begraffued Ellen Oluffs i Hundstrop.

Dominica sexagesima

30 Januar 1701

bleff begraffued Michel Nielsøns Jacob i Steenstrop, og Tomases barn i Tengslemarch.

Første Onsdag i Faste

9 Februar 1701

bleff begraffued Møller Otthes daatters barn i Holmstrop.

den 18 februarij

18 Februar 1701

bleff begraffued Niels Olsøns mjndste Søn Augustinus i Staaerop.

Dominica Reminiscere

20 Februar 1701

blef Døbt Madtzs Olsøns barn Anders i Staaerop.
Susc: Bodel degns her i Byen.
Testes. Degnens Søn Peder her i Byen, Niels Ols:, Stendtzsel Ryttere i Staaerop, Laueridtzs Jacobsøns d: Luce, og Maren Mølleres i Nye=gaard.

den 21 februarij

21 Februar 1701

bleff begraffued Christen Snedchere paa Annebjerg=gaard.

Dominica Oculi

27 Februar 1701

bleff Døbt eet u=ægte barn Lorendtzs. Moderen Kirsten Niels daet: i Holmstrop udlagde een Karl ved naffn Jacob.
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Sørn Christens:, Jens Ols:, Andreses Kone, Nicolaj Insul=Mands d: Anna Marie, Peder Nielsøns d: Birgitte alle i Holmstrop.

Dominica Lætare

6 Marts 1701

bleffur begraffuede 3 lijg.

Det 1 Hans Arvedsøn een gl Ryttere i Kljndt.
Det 2 Gunder Rytteres barn i Nyerop.
Det 3 Lars Arvesøns barn i Staaerop.

Festo annunciationis Mariæ

25 Marts 1701

begraffued Lars Hellesøns og Madtzs Larsøns børn i Nyerop.

Dom: Palmar

20 Marts 1701

bleff Døbt Lars Rytteres Søn Peder i Staaerop.
Susc: Bodel degns her i Byen.
Testes. Jeremias Ryttere, Stendtzsel Ryttere, Aves d: Cjdtze alle 3 i Staaerop, Nicolaj Insul=Mands d. Anne Marie i Holmstrop.

Festo Viridium

24 Marts 1701

bleff Døbt Jens Jydes Søn Michel i Zonnerop.
Susc: Michel Andrisøns Kone jbid:
Testes. Jens Niels:, Anders Michels:, Peder Fiskeres pige alle 3 i Zonnerop, Andrises Kone i Holmstrop.

Festo Paschatos 3t:

29 Marts 1701

bleff Døbt Jens Olsøns d: Inger i Holmstrop.
Susc: [ingen nævnt]
Testes. Ole Brødde i Tengslemarch, Niels Tomæ Søn og hans Søn Vesthj i Nyerop, Madtzs Larsøns Kone, og Lars Madtzsøns d: Karen jbid:

den 21 april:

21 April 1701

bleff een fattig Kone begraffued ved naffn Cjdtzsel, og var at væve hos Jens Møllere i Nye=gaard.

den 22 april:

22 April 1701

bleff Christian Nielsøns d: Anne i Tengslemarch Døbt.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Madtzs Laars:, Ole Brødde i Tengslemarch, Hans Povels:, Maren Præstens pige, Mætte Niels Jacobsøns pige.

den 24 april:

24 April 1701

Stod Kirsten Niels d: skrifte, og udlagde til barne Fader een Karl ved naffn Jacob, som er Alexanders Rejse Karl i Holbech.

den 5 Maji

5 Maj 1701

Døbt Hans Jpsøns d: Anne.
Susc: Præste=Konen.

Samme dag Døbt Hyrdens d:
Susc: Oluff Skræderes Kone.
Testes. Oluff Brødde, degnens Søffren, Præstens pige etc:

Samme dag gich Jens Jydes Kone i Kirche.


den 8 Maji

8 Maj 1701

gich Thoer Rytteres Kone i Kirche.
 

den 11 Maji

11 Maj 1701

bleff Christians daat: Anne i Tengslemarch begraffued.

den 13 Maji

13 Maj 1701

Bleff Lars Avesøns d: i Staaerop begraffued.

Dominica post Trin: 2da

5 Juni 1701

bleff vjed Jens Pedersøn og Maren Lauridtzs d. i Steenstrop.

den 14 junij

14 Juni 1701

bleff vjed Hrr Peder Vermunsøn Mandall, og Anne Sl. Hr. Hans Ribes.

Dominica post Trin: 8va

17 Juli 1701

Døbt Jens Andersøns d: Bodel i Kljndt.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Degnens søn Sørn, og tjenestepige Bodel, Peder Jensøns Kirsten her i Byen.

Samme dag bleffur vjede Niels Jensøn i Abelør og Mætte Anders d: her i Byen. [Abelør = Abildøre i Egebjerg s.]

Samme dag bleff begraffued Jon Oluffsøns død=føded barn i Gudmandrop.


Dominia post Trin: 10

31 Juli 1701

bleff Døbt Jens Jensøns d. Johanne i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Peder Madtzs:, Niels Nielsøns Søn Niels, Madtzs Nielsøns d: Kirsten alle 3 i Lomsaas, Præstens pige Anne Magrethe i Højbye.

den 13 augusti

13 August 1701

bleff Døbt Jens Søffrensøns Søn Madtzs i Ellinge.
Susc: Peder Jensøns Kone her i Byen.
Testes. Degnens Søn Sørn, Jens Lars: og Hans Mølleres, Jens Bentzsøns Kone, Jens Madtzsøns d: Sophie alle her i Byen

Dominica post Trin: 11

7 August 1701

Døbt Ole Hansøns Søm Jacob i Gudmandrop.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i Byen.
Testes. Degnens søn Peder, Jens Madtzsøns søn Niels, Jens Bentzsøns Karl Christen, Peder Bøesøns søn Madtzs i Gudmandrop, Jens Madtzsøns d: Zjre.

Dominica post Trin: 12

14 August 1701

bleff Døbt Jørgen Jespersøns d: Anne i Højbye.
Susc: Birgitte Peder Jensøns jbid:
Testes. Præstens Karl Hans, Jens Bentzsøns søn Anders, og Karl Christen, Anders Michelsøns Kone, Madtzs Hansøns pige Kirsten alle jbid:

Dominica post Trin: 15

4 September 1701

bleff vjed Jens Niels: og Bodel Anders d: i Lomsaas.

den 7 Septemb:

7 Spetember 1701

bleffur Døbte 2 ægte børn.

Det 1ste Knud Jensøns søn Peder i Gudmandrop.
Susc: Bodel Degns her i Byen.
Testes. gl Ole Hansøns søn Anders, Kjelds søn Madtzs, Peder Bøesøns søm Lars, og pige Karen, Peder Jacobsøns Kone Barbara alle 5 i Gudmandrop.

Det 2det Niels Michelsøns d: Ellen i Ubberop.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i Byen.
Testes. Peder Skaanjng, hans dreng i Ubberop, Madtzs Ols: i Hundstrop, Madtzs Hansøns Kone, og Præstens pige Anne Magrethe her i Byen.

Dominica 16 post Trin:

11 September 1701

Døbt Ave Jensøns søn Eske i Staaerop.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Niels Pedersøn, Niels Søffrens:, Lars Anders:, hans d: Cidtze, Niels Sørnsøns Søster alle 5 i Kljndt.

Dominica post Trin: 17

18 September 1701

Døbt Jens Nielsøns søn Andres i Kljndt.
Susc: Præstens Søster Cathrine Marie.
Testes. V. Anders Michels:, Hans Karl Alle, Jens Bentzsøns søn Anders, og Karl Christen alle 4 her i Byen.

Samme dag bleffur Vjede Vesthi Nielsøn i Nyerop, og Maren Niels d: i ??


Dominica post Trin: 18

25 September 1701

bleff Døbt Rasmus Nielsøns søn Jeppe i Zonnerop.
Susc: Enchen.
Testes. hensed sønner Anders og Lars, Jørgen Smeds Kone, Peder Fiskeres pige alle jbid:

Samme dag bleff Døbt Michel Nielsøns d: i Steenstrop
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i Byen.
Testes. [ingen nævnt]


Dominica post Trin: 20

9 Oktober 1701

Bleffur troe=loffuede Peder Niels: og Maren Lars d: i Staaerop.
Testes. Hans Forældre Niels Olsøn og hans Kone, Anders Madtzs: i Steenstrop, Hans Ips: og hans Kone i Kljndt.

Samme dag bleffur ogsaa troe=loffuede Lars Hans: og Anne Niels d: i Hønsinge.
Testes. Lars Skaaning og hans Kone her i Byen, og hans Brødre af Hønsinge.


Dominica post Trin: 21

16 Oktober 1701

bleff Døbt Niels Larsøns søn Christen i Ebbelyche.
Susc: Præste=konen.
Testes. Lars Pedersøns Karl Anders i Ebbelyche, Degnens søn Sørn, og Præstens Søster Cathrine Marie, her i Byen, Madtzs Nielsøns d: Karen i Lomsaas.

Samme dag bleffue vjede Jørgen Christens: og Anne Lars d: her i Byen.


den 8br:

Oktober 1701

begraffued Michel Nielsøns d: Anne i Steenstrop.

Dominica post Trin: 22

23 Oktober 1701

bleff Døbt Peder Jacobsøns d: Maren i Gudmandrop.
Susc: Birgitte Peder Jensøns her i Byen.
Testes. Jens Niels: i Kljndt, Ole Brødde, og Niels Jacobsøns Kone i Tengslemarch, Madtzs Peersøns Kone, og Jørgen Christensøns Kone her i Byen.

Festo omnium Sancto

1 November 1701

Bleff Døbt Hans Nielsøns Jeppe i Tengslemarch.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Peder Niels: i Holmstrop, Ole Pders: og Ole Nielsøns dreng Mons i Steenstrop, Niels Jacobsøns Kone i Tengslemarch, Birte Peer Nielsøns d: i Holmstrop.

Dominica post Trin: 24

6 November 1701

bleff Døbt Peder Bøesøns d: i Gudmandrop.
Susc: Madame Hartmans.
Testes. Assessor Lheegardth paa Anne=bjerg=gaard, Lars Jacobsøns søn Jens i Nye=gaard, Bodel Degns, Jens Madtzsøns d: Zire her i Byen, Maren Mouritzs d: paa Anne=bjerg=gaard.

Samme dag bleffue troe=loffuede Anders Lars: og Mette Otthes d: i Holmstrop.
Testes. Peder Niels: og hans søn Jens, og d: Birgitte, hendes Søster Ellen Otthes d:


den 16 9br:

16 November 1701

bleff begraffued Lars Christensøns Kone i Ubberop.

den 18 9br:

18 November 1701

bleff begraffued Sørn Mur=Mesters Kone her i Byen

Dominica post Trin: 26

20 November 1701

bleffur vjede Peder Niels: og Maren Lars d: i Staaerop.

den 22 9br:

22 November 1701

bleff begraffued Lars Olsøns Kone i Holmstrop.

den 23 9br:

23 November 1701

bleffue troe=loffuede Christen Lars: i Vijg og Luce Lars d: i Nye=gaard.

Dominica advent: 2d:

4 December 1701

bleff Døbt Svend Pedersøns søn Anders i Tranehuused.
Susc: Peder Jensøns Kone her i Byen.
Testes.  Lars Skaanjng, Jørgen Jespers:, Hans Sørns:, Degnens pige Bodel, Kroens pige Pernile, alle her i Byen.

den 30 9br:

30 November 1701

bleffue troe=loffuede Peder Niels: og Sophje Jens d: her i Byen.
Testes. hendes Fader Jens Madtzs:, og hans Fader Niels Degn, Michel Niels: og hans Kone i Steenstrop.

den 2 10br:

2 December 1701

bleff begraffued Lars Jens: i Gudmandrop.

den 7 10br:

7 December 1701

bleff begraffued Lorentzs Steen her i Byen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Peder Ols: og Cjdtze Lars d: i Kljndt.
Testes hendes Fader og Hans Jps: og Niels Peders: jbid:


Dominica advent 4t:

18 December 1701

bleff Døbt Niels Monsøns søn Jens i Zonnerop.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone i Lomsaas.
Testes. Peder Fiskere, Dideric Ryttere, Eske Skræderes Kone, Peder Fiskeres pige i Zonnerop, Ole Brøddes Kone i Tengslemarch.

Samme dag bleffue vjede Anders Lars: og Mettette Otthes d: i Holmstrop.


Festo nativitat: Xsti 3t:

25 December 1701

bleff Døbt Lars Madtzsøns d: Dorthe i Ebbelyche.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Peder Niels: og Ole Hansøns søm Madtzs i Gudmandrop, Ole Brødde i Tengslemarch, Michel Nielsøns Kone
i Steenstrop, og Anders Michelsøns Kone her i Byen.