ANNO 1702

 Kilde: 1-368-1 1/15


Festo circumcisionis Xsti

1. januar 1702

bleff Jens Pedersøns søn Lars i Steenstrop Døbt.
Susc: Præste=konen.
Testes. Jens Peders: i Ellinge, Ole Pedersøn i Steenstrop, Præstens Søster Anne her i Byen, Peder Nielsøns d: Maren i Gudmandrop, Ole Nilsøns d: Steenstrop.

Samme dag bleffue vjede Peder Ols: og Cjdtze Lars d: af Kljndt.


Den 2 januarij

2. Januar 1702

bleff begraffued Lars Madtzs: i Nyerop.

Festo Epiphaniæ

6. Januar 1702

bleffue vjede Christen Lars: i Vijg og Luce Lars d: af Nye=gaard.

Samme dag bleff Døbt Anders Avesøns d: Birte i Nyerop.
Susc: Madtzs Andreæsøns Kone jbid:
Testes. Niels Pedersøns søn Jørgen, Niels Sørnsøns dreng Andres, og pige Kirsten, alle 3 i Kljndt, Jens Bentsøns søn Anders her i Byen.


Dominica post Epiphan: 2d:

16. Januar 1702

bleffue Døbde 2 ægte børn.

Det 1. Madtzs Hansøns i Steenstrop.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone i Lomsaas.
Testes. Anders Madtzsøns søn Madtzs og d: Marthe i Steenstrop, Ole Hans: i Gudmandrop.

Det andet Peder Olsøns i Kljndt.
Susc: Niels Pedersøns Kone.
Testes. Peder Bentzs: i Kljndt, Anders Peders: i Nyerop.

Dominica post Epiphan: 5t:

6. februar 1702

bleff Døbt Jens Pedersøns søn Anders af Nye=gaard.
Susc: Magdalene Væffueres Nyekjøbing.
Testes. Mathis Ryttere, og gl Christen Jyde, og Peder Monsøns Kone i Nye=gaard, Nicolaj Zires Kone, og Lars Mølleres d: i Nyekjøbing.

Det andet Madtzs Lauridtzsøns søn Lars i Nyerop.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Mons Sørns: i Nyerop, Jens Madtzsøns d: Zire, Peder Nielsøns Kone Sophie her i Byen, Niels Thomæ Søns Kone, Gunders Kone i Nyerop.

Det 3die Anders Pedersøns d: Maren jbid:
Susc: Niels Pedersøns Kone.
Testes. Niels Pedersøns søn Jørgen, og Lars Andersøns søn Jens i Kljndt.

Samme dag bleffue troe=loffuede Mons Sørns: og Cjdtzse Madtzs d: i Nyerop.
Testes. Hans Fader Sørn Ols: og Broder Ole Sørns: og hans Kone, Anders Michels: og hans Kone, Peder Jens:
og hans Kone her i Byen.

Den 8 februarij

8. februar 1702

bleff begraffued Madtzs Olsøns Kone her i Byen.

Dominica Septuages:

13. februar 1702

bleffue troe=loffuede Anne Larses og Claus Jacobs: af Nyerop.
Testes. Hollænderen hans Fader og Moder paa Ellinge=gaard, Ole Brødde og hans Kone, Niels Jacobsøn og hans Kone i Tengslemarch, Rasmus Andreæsøn og hans Kone, Lars: i Nyerop.

Samme dag stod Marie i Holmstrop aabenbare skrifft, udlagde een af Kongl. Maj=s Rytterer Peder Ols: som fordum laae
i Kljndt.

Dominica Esto

26. februar 1702

bleff Døbt Sørn Rytteres søn Mons i Holmstrop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone.
Testes. Madts Larsøns søn Ole jbid: Ole Brødde i Tengslemarch, Claus Jacobs: i Nyerop, Thoer Rytteres Kone i Staaerop, Nicolaj Insul=Mands d: Anne Marie her i Byen.

Dominica Invocavit

5. marts 1702

bleff Døbt Mathiæ d: Anne i Nye=gaard.
Susc: Nicolaj Zires Kone i Nyekjøbing.
Testes. Jens Peders:, Lars Jacobsøns søn Jens, og pige Anne, Jens Pedersøns pige Maren, Peder Monsøns Kone alle 5 i Nye=gaard.

Dominica Reminiscere

12. marts 1702

bleffue vjede Lars Hans: og Anne Niels d: i Hønsinge.

Dominica Oculi

16. marts 1702

bleffue Døbt 2 ægte børn.

Det 1 Jens Nielsøns i Ubberop.
Susc: Præste=konen.
Testes. Peder Skaanjng, Hermands Dreng Jens, Madames pige paa Annebjerg=gaard, Anders Michelsøns d: her i Byen.

Det andet Lars Madtzsøns i Holmstrop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Peder Niels:, Madtzs Larsøns søn Ole jbid: Jens Bentzsøns søn Anders her i Byen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Christen Christens: i Ubberop og Ljsbeth Engelbertzs d: i Staaerop.
Testes. Ole Anders: og hans Kone, Ave PedersS og hans Kone, Niels Ols: og hs Kone jbid:

Festo annunciationis Mariæ

25. marts 1702

blef Døbt Peder Jensøns søn Jens i Tengslemarch.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i Byen.
Testes. Johan Ryttere jbid: Henric i Nyerop, og Gunders Kone jbid:, Ole Brøddes Kone i Tengslemarch.

Dominica judica

2. april 1702

bleffur vjede Mons Sørns: og Cjdtzse Madtzs d: i Nyerop.

Samme dag blefue døbde 2 ægte børn.

Det 1. Helles d: Kirsten i Tengslemarch.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Hans Jps:, og Niels Sørnsøns Dreng Anders jbid: Madtzs Hansøns Kone, og Madtzs Andersøns Kone her i Byen.

Det andet Anders Larsøns søn Ole i Zonnerop
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Eske Skrædere, Rasmus Andræsøns Lars, Peder Fiskeres pige Ellen i Zonnerop, Nicolaj Insul=mands d: Anne Marie her i Byen.

Samme dag bleff Døbt eet u=ægte barn ved Nafn Anders af Holmstrop. Moderen til det var af nafn Marie.
Susc: Madtzs Larsøns Kone.
Testes. Jens Ols:, Andreses Kone, Peder Nielsøns d: Birthe, Peder Fiskeres pige i Holmstrop.

Sjette Onsdag i Fasten

5. april 1702

blef døbt Gunders barn i Nyerop.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. [ingen nævnt]

Festo Viridium

13. april 1702

Døbt Ole Madtzsøns søn Niels i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Peder Madtzsøns stiff=søn Madtzs, Anders Brøddes Karl Lars, gl Niels Nielsøns d: Anne, Niels Haffu=gaards d: Karen.

Lang=Freddag

14. april 1702

Døbt Ole Larsøns barn i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Madtzs Nielsøns d: Kirsten, Anders Smeds d: Inger.

d 16 april:

16. april 1702

bleff begraffued Lars Pedersøns Kone i Ebbelyche.

Festo Paschat: 3t:

18. april 1702

bleffue vjede Christen Christens: og Lisbet Engelbertzs d: i Ubberop.

Dominica in albis

23. april 1702

bleffue vjede Claus Jacobs: og Ane Lars d: af Nyerop.

Samme dag bleff begraffued Helles mindste barn i Tengslemarch.

Den 5 Maji

5. maj 1702

bleff begraffued Ole Brøddes Moder af Tengslemarch.

Dominica miseric:

30. april 1702

bleff Døbt Thomases d: Maren i Tengslemarch.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Nyerop.
Testes. Njels Jacobs søn i Tengslemarch, Peder Hellesøn, og Ole Simons søns søn Madtz i Svinnjnge, Hans Nielsøns Kone i Tengslemarch.

Dominica vocem jucunditatis

21. maj 1702

bleff Døbt Christians søn Povel i Tengslemarch.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Sørn Jens:, Thomas Niels:, Niels Jacobsøns Karl Hans, Anderses Kone, Ole Brøddes pige i Tengslemarch.

Den 9 junij

9. juni 1702

bleff Døbt Oluff Andersøns søn Peder Broch her i Byen.
Susc: Lieutenant Peder Brochs Kone.
Testes. Jens Madtzs: her i Byen, Niels Guld=Smed i Nye=kjøbing, Qvarter=mesters Kone i Svinnjnge, Præstens Søster Cathrine Marie, Lieutenants d: Magrete Brochs her i Byen.

Festo SStæ Trin:

11. juni 1702

bleff Døbt Niels Mølleres søn Christopher i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone.
Testes. Ole Jacobs:, og Mølleren, og een af Madtzs Nielsøns Døtterer i lomsaas.

Samme dag bleff og Døbt Rasmus Andreæ søns søn Ole i Nyerop.
Susc: Claus Jacobsøns Kone.
Testes. Claus Jacobsøn, Mons Sørns: i Nyerop, Peder Olsøns d: Bodel i Nye=gaard.

Festo visitat: Mariæ

2. juli 1702

bleff Døbt Peder Jensøns søn Ole.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Sørn Niels:, Madtzs Peders:, Anders Jens:, Anders Michelsøns d: Maren, Kroens pige Pernele, Peder Nielsøns Kone alle her i Byen.

Den 5 julij

5. juli 1702

bleff begraffued Andres Nicolajs barn i Tengslemarch.

Dominica post Trin: 5t:

16. juli 1702

bleff Døbt Anders Madtzsøns d: Inger her i Byen.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Hans Sørns:, Morten Tyes:, Præstens pige Bodel, Kroens pige Pernele, Anders Michelsøns d: Maren.

Dominica post Trin: 6ta:

23. juli 1702

Jørgen Jespersøns søn Lars her i Byen.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Lade=Fogden paa Ellinge, Kjeld Hansøn i Gudmandrop, Lars Hans: her i Byen, gl Ole Hansøns d: Maren i Gudmandrop, Hollænderens d: Cathrine.

Dominica post Trin: 7t:

30. juli 1702

bleff begraffued een Rytteres barn i Holmstrop.

Samme dag bleff Døbt eet u=ægte barn ved naffn Jens. Moderen var Magrethe af naffn.
Susc: Ole Skræderes Kone.
Testes. Ole Skrædere, Sørn Jens: i Gudmandrop, Kirsten Oles, Ole Sørnsøns pige Karen, Johanne til Danjels her i Byen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Anders Jens: i Rørvig, og Ingeborrig Oluffs d: i Steenstrop.
Testes. Jens Bentzsøn og hans Kone her i Byen.

Den 2 augusti

2. august 1702

bleffue troe=loffuede Niels Niels: og Luce Niels d: i Lomsaas.
Testes Peder Madtzs: og hans Kone jbid: Jens Bentzs: og hans Kone her i Byen.

Dominica post Trin: 8va

6. august 1702

bleff begraffued Niels Møllers barn i Lomsaas.

Dominica post Trin: 9

13. august 1702

bleffue troe=loffuede Anders Jps: og Ellen Bents d: i Ebbelyche.
Testes. Lars Peders:, Niels Lars: og hans Kone, Lars Madtzs: og hans Kone, Niels Ols: og hans Kone, Jens Jens: og hans Kone.

Samme dag bleff Døbt Anders Madtzsøns søn Peder i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Niels Nielsøns søn Niels, Peder Madtzsøns Stiff=d: Cjdtzse, Madtzs Nielsøns d: Karen i Lomsaas, Hans Povels: i Steenstrop, Eriches d: Maren hos Hollænderen.

Dominica post Trin: 10

20. august 1702

bleff Døbt Peder Nielsøns søn Lars i Staaerop.
Susc: Anders Madtzsøns Kone i Steenstrop.
Testes. Lars Jacobs søns søn Jens i Nye=gaard, Hans Jps: i Kljndt, Jens Sørns: her i Byen, Jeremiæ Kone, og Niels Olsøns d: Karen i Staaerop.

Dominica post Trin: 12

3. september 1702

bleff Døbt Andreses d: Kirsten i Holmstrop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone.
Testes. Madtzs Larsøns søn Ole, og Peder Nielsøns d: Birte i Holmstrop, Eske Skrædere, Rasmuses Kone, Og Peder Fiskeres pige Ellen i Zonnerop.

Samme dag bleffue vjede Anders Jps: og Ellen Bents d: i Ebbelyche.

Samme dag stod eet qvind=folch ved naffn Magrethe Jens d: aabenbare skrifft, her i Byen, og udlagde til barne=fader een Ryttere ved naffn Johan Peders: og her i Byen under Velb: Hr Ob: Muntes Compagnie.

Festo Michaelis

29. september 1702

bleff Døbt Peder Madtzsøns d: af Kljndt Karen.
Susc: Niels Peersøns Kone.
Testes. Niels Pedersøns søn Jørgen i Kljndt, Vesthi i Nyerop, Peder Nielsøns søn Jens i Holmstrop, Jens Nielsøns d: Bodel, Niels Sørnsøns pige Kirsten i Kljndt.

Dominica post Trin: 16

1. oktober 1702

bleffue vjede Niels Niels: og Luce Niels d: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 17

8. oktober 1702

bleffue vjede Anders Jens: i Rørvig og Ingeborg Oluffs d: i Steenstrop.

Dominica post Trin: 18

15. oktober 1702

bleffue troe=loffuede Oluff Madtzs: i Holmstrop, og Maren Peders d: i Gudmandrop.
Testes. Hans Fader Madtzs Lars: og hans Kone i Holmstrop. Hendes Fader Peder Niels: og hans Kone i Gudmandrop. Jens Peders: og hans Kone, og Ole Pedersøn i Steenstrop, Niels Peders: og hans Kone paa Odden.

Dominica post Trin: 20

29. oktober 1702

bleff Døbt Peder Boesøns d: Gjertrud i Gudmandrop.
Susc: Præste=konen.
Testes. Peder Peders: i Gjeldstrop, Jens Lade=Foged paa Ellinge, Ole Brødde i Tengslemarch, Clauses Kone i Nyerop.

Den 8br:

?. oktober 1702

bleff Døbt Peder Nielsøns d: Cjdtzse her i Byen.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Hans Kjær, Niels Kroe=mand, Degnens søn Sørn, gl Anders Michelsøns Kone, Jens Madtzsøns d: Zire, alle her i Byen.

Dominica post Trin: 22

12. november 1702

bleffue Døbde 2 ægte børn:

Det 1. Niels Jacobsøns d: Karen i Tengslemarch.
Susc: Knud Jacobsøns Kone i Gloestrop. Testes. Hans Povels:, Ole Brøddes Karl Niels, Sørn Jensøns pige Kirsten, alle 3 i Tengslemarch.

Det 2det. Jens Nielsøns d: Karen i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Anders Brøddes Karl Lars, Anders Haffu=gaards søn Niels i Lomsaas, Anders Madtzsøns d: Marthe i Steenstrop.
Samme dag bleff begraffued Andres Olsøns d: Kirsten i Holmstrop.

Den 16 9br:

16. november 1702

bleff begraffued Niels Jacobsøns Kone i Tengslemarch.

Dominica post Trin: 23

19. november 1702

bleffue vjede Ole Madtzs: i Holmstrop, og Maren Peders d: i Gudmandrop.

Dominica post Trin: 24

26. november 1702

bleff Døbt Tyge Lauridtzsøns d: Magrethe her i Byen.
Susc: Jens Madtzsøns Kone jbid:
Testes. gl Anders Michels:, Jens Bentzsøns søn Anders, Peder Jensøns d: Kirsten, Peder Nielsøns pige Karen, U. Anders
Michelsøns pige Anne, alle her i Byen.

Dominica advent: 1

3. december 1702

bleff begraffued Niels Jacobsøns d: Karen i Tengslemarch

Den 6 10br:

6. december 1702

bleffue troe=loffuede Niels Jacobs: i Tengslemarch, og Karen Madtzs d: i Lomsaas.
Testes. Hendes Fader Madtzs Niels:, Ole Lars: og hh:, Ole Jacobs: og hh:, Anders Brødde og hans Kone, Anders Madtzs: og hans Kone alle i Lomsaas. Ole Brødde og hans Kone, Christian og hans Kone i Tengslemarch., Peder Peders: og hans Kone, Peder Jacobs: og hans Kone i Gudmandrop.

Dominica advent: 3

17. december 1702

bleff Døbt Vesthj Nielsøns søn Peder Nyerop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Claus Jacobs:, Henric Peders:, Niels Thomæsøns søn Jens, og pige Bodel i Nyerop, Thomeses Kone i Tengslemarch.

Dominica advent: 4t:

24. december 1702

bleff Døbt V. Niels Nielsøns søn Niels i Steenstrop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Hans Povels:, Hans Ols: tjen: Præsten, her i Byen, Christians Kone i Tengslemarch, Nielauses Stiff=d: Anne i Steenstrop.