ANNO 1711

 Da pacem Domine in Diebus Nostri Kilde: 1-368-1 3/15


Kilde: 1-368-1 3/15


Feria Epiphan.

6. januar 1711

blef Anders Larsøns Barn i Ubberup døbt og kaldet Maren.
Susc: Præstekonen.
Testes. Peder Olsøns Søn i Nygaard. Hans Ejlertsøn i Ubberup. gl. Anders Michelsøns Karl i Høybye Jens. Peder Schonnings hustrue i Ubberup. Præstens Pige Lise.

Samme dag begrafvet Niels Mogensøn i Sonnerup. 8 Sk. saa og Helle Larsøns barn i Tengslemarch Lauridts. 8 Sk. og Christopher Nielsøns barn i Nyrup, Mogens. 8 Sk. item Niels Jacobsøns barn i Tengslemarch, Jacob. 8 Sk.

Samme dag trolofvede Madts Jacobsøn og Zidse Michelsd. i Høybye.
Item Hans Larsøn og Zidse Jensd. af Ubberup.

Den 7 Januarij.

7. januar 1711

blef Peder Mogensøns datter Else i Høybye begrafvet, som døde paa vognen ved Ellinge da hendes forældre vilde føre hende hiem til sit Eyet huus hos sine forældre fra sin tienniste i Jyderup.

Dominica 1ma post Epiphan:

11. januar 1711

Blefve Peder Jensøn og Jnger Andersdatter Viede.

Samme dag holdt Jens Nielsøns afdanchet Rytters Kone i Sonnerup Kirchegang.

Samme dag blef Oluf Andersøns datters barn i Staarup begrafvet.

Dominica 2da

18. januar 1711

blefve Niels Pedersøn og Anne Pedersd. trolofvede.

Samme dag blef Peder Søfrensøn af Holmstrup 8 Sk. og Thomæ Nielsøns Barn Maren Thomædatter begrafvne af Tengslemarch.

Dominica 3tia

25. januar 1711

blefve Jens Dinesøn og Elen Oluffsd. viede.

Dominica 7tuagesima

1. februar 1711

blefve Søfren Lauridtsøn og Kirsten Michelsdatter af Klindt viede.

Samme dag holdt Madts Pedersøns Kone af Høybye kirchegang.

Festum Purificationis Mariæ

2. februar 1711

holdt Svend Tranes Kone kirchegang.

Samme dag blef publice absolveret een aabenbare synderinde, som hafde forseet sig imod dett 6te bud, ved nafn Ellen Oluffsdatter, som udlagde til Barnefader Hans Lauridtsøn udi Ubberup.

Den 8 Febr:

8. februar 1711

bleff døbt Jens Smeds søn af Zonnerop Kaldet Cornelius.
Suscept: Westhi Kone af Nyrop.
Test: Helvig af Nyrop, hendes tvende døttre. Rasmus Anders datter. Westhi pige ibidem. Jørgen Nielsøn af Klindt, Jeppe tien hos Niels Jacobsøn i Tengslemarch.

Domini Esto Mihi:

15. februar 1711

blef Søfren Larsøns Barn i Steenstrup døbt kaldet Niels.
Susc: Degneqvinden.

Samme dag og Niels Ottesøns barn i Ellinge døbt Birthe.
Susc: Madts Larsøns Kone af Nyrup.
Testes. Jens Søffrensøn og Hans Larsøn af Ellinge, Degnens Karl Niels, Andreses Stifsøn af Steenstrup. Kroemandens Johanna og Præstens Pige Osle. Anders Madtsøns datter Zidse i Steenstrup.

Dominica Invocavit

22. februar 1711

blef Madts Andersøns Barn i Lombsaas døbt, kaldet Martha.
Susceptrix: Madts Nielsøns qvinde i Lombsaas.
Testes. Anders Smids Søn Søfren og Knud Haugaard i Lomsaas, Knuds datter i Lombsaas. og Anders Smids datter ibid.

Samme dag blef Christen Madtsøn og hh i Gudmindrup begrafvet. saa og Hans Andersøn i Sonnerup begrafvet.

Den 25 Februarij

25. februar 1711

blefve trolofvet Anders Lauridtsøn og Anne Pedersdatter af Ubberup.

Dominica Reminiscere

1. marts 1711

blefve viede Jørgen Nielssøn og Zidse Lauridtsdatter.

Samme dag holdt unge Peder Nielsøns Kone i Gudmindrup Kirchegang.

Dominica Oculi

8. marts 1711

blef begrafvet 4 liig:

det 1 Oluf Hansøn i Gudmandrup.
det 2 Lauris Christophersøns barn ibidem.
det 3 Lauris Hansøn Soldat i Høybye.
det 4 Anders Pedersøns barn i Sonnerop.

Samme dag blef copuleret Niels Pedersøn og Anna Møllers i Sonnerop.

Onsdagen den 11 Martij

11. marts 1711

blef begravet 3 liig:

1 Joen Skræders Hustrue i Høybye.
2 Eske Ottesøn ibidem.
3 Peder Jacobsøns barn ibidem.

Dominica Lætare

15. marts 1711

Blef copuleret Hans Laurisøn og Sidse JensDatter i Ubberop.

Samme dag begrafvet Præstens Karl Anders jacobsøn og Peder Søfrensøns barn i Holmstrop.

Mandagen den 16 Martij

16. marts 1711

blef begrafvet Sogne Præsten Sl: Johan Christoffer Schiøntkier.

Onsdagen den 18 Martij

18. marts 1711

blef døbt et u=ægte barn nafnlig Boel, Faderen Madz Jensøn Dragon fra Grevinge Sogn.
Faddere Lauris Skonning, Svend Joensøn Skrædder, Johanne Niels Datter og Karen Madz Datter.
Suscept: Clemen Vevers hustru i Høybye.

Dominica Judica.

22. marts 1711

Blef døbt Lauris Olufsøns L: Søn i Steenstrop, kaldet Anders.
Suscept: Boel Olufs Isoraen.
Test: Jens Pedersøn i Steenstrop. Hans Nielsøn ibidem, Madz Madzsøn ibid: Karen Anders Jensøns i Høybye, Sidse Anders datter i Steenstrop.

Eodem die Copuleret Madz Jacobsøn og Sidse Michels Datter i Høybye.

Samme dag blef begrafvet Madz Hansøns Datter i Steenstrop.

Dominica Palmar:

29. marts 1711

Blef døbt Madz Hansøns Søn i Holmstrop, Kaldet Povel.
Suscept: Madz Laurisøns hustru i Nygaard.
Test: Eske Skrædder i Holmstrop, Jens Pedersøn ibid: Anders Jensøn i Sonnerop, Johanne Niels Daatter i Høybye, Anna Peder Olufsøns Daatter i Nygaard.

Samme dag begravet 3de liig:

1 Jens Jensøn hh: i Lomsaas.
2 Søfren Rytters barn i Holmstrop.
3die Maren Mogenses u=Echte Daatter i Høybye.

Skier Toersdag

2. april 1711

Blef døbt Niels Nielsøns Daatter i Stenstrop Kaldet Karen.
Suscept: Madz Laurisøns hh: i Nygaard.
Test: Jens Knudsøn i Gudmandrop, Madz Madsøn i Stenstrop og Hans Nielsøn ibid: Jens Søfrensøns hh: i Ellinge og Sidse Madz Daatter i Stenstrop.

Samme dag Begravet 3de liig:

1 Peder Nielsøns Daatter i Høybye.
2 Kirsten Diderichs Daatter ibid:
3 Mads Pedersøns Søn i Høybye.

Dominica qvasimodogeniti.

12. april 1711

Blef døbt Jørgen Jespersøns Søn i Høybye Kaldet Niels.
Suscept: Dorthe Clemen Vævers i ibidem,
Test: Peder Nielsøn, Anders Jensøn, Maren Niels D:, Maren Niels D Jørgen Jydes hh: ibidem.

Samme dag. Begravet Ung: Peder Nielsøns Søn i Gudmandrop.

Dominica Misericord:

19. april 1711

Blef døbt Anders Ipsens Søn i Ebbeløche N:N: Bendt.
Suscept: Boel Degns.
Test: Thomas Rytter og Boel Lauris Daatter i Ebbeløche. Sidse Madz Hollenders i Høybye.

Samme dag. Døbt Anna Ifvers Daatter u=ægte barn af Lomsaas N:N: Maren.
Suscept: gl: Madz Nielsøns Kone ibidem, Faderen Peder Smid i Grevinge.
Test: Madz Hansøn og Nillaus Olufsøn i Stenstrop.

Samme dag. Trolovet Niels Nielsøn og Maren Peders Daatter i Holmstrop.
Forløftnings Mænd vare gl Peder Nielsøn i Gudmandrop og Niels Olufsøn i Ebbeløche.

Dominica Jubilate.

26. april 1711

Begrafvet Cornet Henric Succhous barn Clemen i Høybye, og Jørgen Jespersøns Søn Niels ibidem.

Dominica Cantate.

3. maj 1711

Begravet Anders Smids hustru i Lombsaas, og Anders Larsøns barn af Holmstrop.

Samme dag. Trolovet Anders Jensøns Herslof Rytter og Inger Jens Daatter.
Forløftnings Mænd Søfren Andersøn og Christen Anderssøn Rytter.

Samme dag. Trolovet Niels Nielsøn ad Yderbye og Sidse Anders Daatter i Steenstrop.
Forløftning Mand Anders Madsøn ibid: og Jens Olufsøn i Holmstrop.

Dominica Rogate.

10. maj 1711

Trolovet Lauris Olufsøn og Kirsten Anders Daatter i Gudmandrop.

Dominica Exaudi.

17. maj 1711

Blef døbt Hans Trollis barn i Storop Kaldet Boel.
Suscept: Degnens hh:
Test: Auve Jensøn, Hans Olufsøn, Karen Niels Daatter, Dorthe Olufs D: i Storop.

Festo Pentecost: 2de.

25. maj 1711

Blef begravet Morten Jbsøns dødfødde barn i Nyrop.

Festo Pentecost: 3tia.

26. maj 1711

Blef døbt Hans Pedersøns Daatter i Gudmandrup Kaldet Anna.
Suscept: Mads Nielsøns hh: i Lombsaas.
Test: Mads Pedersøn ibid. Lauris Jensøn i Gudmandrop. Jens Knudsøn. Karen Peders D: Maren Kiels Daatter ibid.

Samme dag Copulerede Anders Jensøn Herzlof Rytter og Inger Jens Daatter.

Dominica Trinitatis.

31. maj 1711

Blef døbt Jens Laurisøns Daatter i Klindt Kaldet Anna.
Suscept: Madtz Laurissøns hustrue i Nygaard:
Test: Søfren Laurisøn i Klindt. Svend Joensøn i Høybye. Sidse Madz: D: ibid.

Onsdagen den 3 Junij

3. juni 1711

blef begravet Hans Pedersøns hustrue i Gudmandrop.

Dominica 1 post Trinit:

7. juni 1711

Blef døbt Vesti Nielsøns barn i Nyrop Kaldet Niels.
Suscept: Madz Laurisøns hustru ibidem.
Test: Niels Oluffsøn i Ebbeløche. Morten Jbsøn i Nyrop. Sidse Jørgens ibid. Rasmus Andersøn ibidem.

Samme dag Blef døbt Niels Nielsøns Søn i Lombsaas Kaldet Lauris.
Suscpet: gl: Madz Nielsøns hustru ibid:
Test: Lauris Søfrensøn ibid: Madz Pedersøn ibid: Anna Jens D: ibid: Zidzel Jens d: ibid:

Dominica 3tia post Trinitat:

21. juni 1711

Blef døbt Rasmus Nielsøns Søn i Sonnerop [intet navn]
Suscept: Lauris Michelsøns hustru i Rørvig
Test: Anders Michelsøn i Sonnerop. Niels Michelsøn ibid: Sara Jørgens D: ibid. Anders Pedersøn i Nygaard.

Samme dag blef trolofvet Hans Pedersøn og Karen Knuds D: i Gudmandrop.

Samme dag blef Copuleret Anders Laurissøn og Anna Peders Daatter i Ubberop.

Samme dag blef begrafvet Jens Lauris Daatter Anna i Klindt.

Fest: Visitat: Mariæ.

2. juli 1711

Blef døbt Oluf Jacobsøns barn i Lombsaas Kaldet Niels.
Suscept: gl. Madz Nielsøns hustru ibid:
Test: Jens Jensøn ibidem Jens Laurisøn i Høybye Masz Pedersøn i Lombsaas Karen Peders D: i Gudmandrop.

Samme tid begravet Lauris Olufsøns Søn i Stenstrop.

Dominica 5ta post Trinit:

5. juli 1711

Blef Trolofvet Niels Laurisøn fra Odden og Magreta Lauris i Steenstrop.

Samme dag blef publice absolveret Maren Peders Daatter og udlagde til barnefader Mads Jensøn Dragon Da tiente Jens Oluffsøn i Atterop i Gravinge Sogn.

Samme dag var 2de Kirchegangs Koner Niels Nielsøns hh: i Lombsaas, Vesti Nielsøns hustru af Nyrop.

Dominica 8 post Trinitat:

26. juli 1711

Blef Copuleret Lauris Oluffsøn og Kirsten Anders Daatter i Gudmandrop.

Samme dag var 2de Kirchegangs Koner Oluf Jacobsøns hustru af Lombsaas, Rasmus Nielsøns hustrue af Sonnerop.

Dominica 9 post Trinitat:

2. august 1711

Blef døbt Madtz Laurisøns Daatter i Nyrop, nafnlig Zidse.
Suscept: Vesti Nielssøns hh: ibid:
Test: Claus Jacobsøn ibid: Ole Laurisøn ibid: Boel Johans ibid: Boel Rasmus D: ibid:

Endnu samme dag Blef døbt Karen Rasmus Daatters U=ægte barn i Ubberop, nafnlig Karen.
Suscept: Peder Laurisøns Kone ibid:
Test: Hans Laurisøn og ChristenLaurisøn ibid: Til barnefader blef udlagt Simon Pedersøn Dragon, da tiente i Svinninge i Asmindrop Sogn.

Samme dag blef begravet Ellen Olufs Daatters barn i Høybye.

Dominica XI post Trinit:

16. august 1711

Blef døbt Christen Hansøns Daatter i Sonnerop. [intet navn]
Suscept: Lauris Michelssøns hustrue i Rørvig.
Test: Jens Pedersøn i Holmstrop. Niels Michelsøn i Sonnerop. Sara Jørgens Daatter. Elisabet Jørgens D: ibid.

Samme dag Begravet Madtz Laurisøns Søn af Nyrop.

Dominica XII post Trinitat:

23. august 1711

Blef døbt Anders Laurisøns barn i Holmstrop, nafnl: [intet navn]
Suscept: Merte Michels i Sonnerop.
Test: Jens Pedersøn i Holmstrop Niels Nielsøn ibid: Boel og Kirsten Anders D: ibid:

Dominica 13 post Trinit:

30. august 1711

Blef indled Madtz Laurisøns hustru i Nyrop.

Dominica 14 post Trinit:

6. september 1711

Blef døbt Niels Olufsøns D: i Ebbeløche, nafnlig Anna.
Suscept: Boel Degnens
Test: Andreas, Jens, og Kirsten Jens D: i Ebbeløche, Peder Hansøns hustrue i Nykiøbing, Povel Pedersøn ibid:

2. Niels Madsøns Daatter i Lombsaas, nafnl: Kirsten.
Suscept: Madtz Nielsøns hustru ibid:
Test: Peder Madsøn ibid: Lauris Laurisøns hustru ibid: Niels Jacobsøn i Tengslemarch.

Dominica 16 post Trinit:

20. september 1711

Blef copuleret Niels Nielsøn og Anna Peders D: fra Holmstrop.

Dominica 18 post Trinit:

4. oktober 1711

Blef Niels Olufsøns hustrue i Ebbeløche introduceret.

Samme dag Copuleret Niels Laurisøn og Margareta Lauris D: fra Steenstrop.

Dominica 21 post Trinit.

25. oktober 1711

Blef døbt Jørgen Møllers barn i Høybye, nafnlig Maren.
Suscept: Jens Madsøns Kone ibid.
Test: Oluf Knudsøn ibid. Karen Niels Michelsøns ibid. Maren Anders Daatter ibidem.

Samme dag Copuleret Hans Pedersøn og Karen Knuds D: af Gudmandrop.

Samme dag introduceret Niels Madsøns hh: i Lombsaas.

Den 27 8bris

27. oktober 1711

blef begrafvet Daniel Mogensøns hustru i Højbye.

Festo Omnium Sanctorum

1. november 1711

Blef copulerit Peder Laurisøn og Elizabet Sophia Peders D: i Svinninge.

Dominica 24 post Trinit.

15. november 1711

Blef døbt Anders Madsøns Daatter i Lombsaas, nafnlig Karen.
Suscept: Gl: Madz Nielsøns hustru i Lombsaas.
Test: Jens Laurisøn i Høybye. Maren Oluffs D: ibid: Oluf Pedersøn i Lombsaas.

Samme dag copuleret Lauris Jensøn og Johanne Ejlers D: i Gudmandrop.

Samme dag begrafvet Niels Jensøns dødfødde barn i Høybye.

Dominica 25 post trinit:

22. november 1711

Blef døbt Anders Jensøns Daatter i Høybye, nafnlig Anna.
Suscept: Maren Jens Madsøns ibid:
Test: Jens Laurisøn Alle Nielsøn Johanna Niels D: og Ung: Anders Michelsøns hustru ibid:

Dominica 2da Advent:

6. december 1711

Blef publice absolveret Bente Jonæ Daatter af Tengslemarch, som hafde begaaet leiermaal med en Tysk Rytter Jørgen Holsteiner.

Dominica 3 Advent.

13. december 1711

Blef introduceret Jørgen Møllers hustru i Høybye.

Samme dag blef hans barns begrafvet, nafnlig Maren.

3die Jule Dag

28. december 1711

Blef introduceret Niels Jensøns hh: i Høyby.