ANNO 1712

 Kilde: 1-368-1 3/15


Nyt Aars Dag.

1. januar 1712

Blef døbt Boel Lauris Daatters u=ægte barn i Steenstrop.
Suscept: Dorthe Vevers i Høyby.
Test: Lauris Madsøn i Steenstrop. Hans Nielsøn ibid: Lauris Huggers Søn ibid:
Barnets fader Hans Pedersøn Soldat udi Forevejle Sogn.

Samme dag Begrafvet Peder Madsøns hustrues Moder af Sonnerop.

Samme dag introduceret Madz Hansøns hustru af Lombsaas.

Søndag imellem Nyaar och hellig 3 Konger.

3. januar 1712

Blef døbt Christian Nielsøns Daatter Maren i Tengslemarch.
Susc: Sidse madz Laurisøns i Nygaard.
Test: Jep Madsøn ibidem. Christoffer Nielsøn i Nyrop. Vesti hustru ibidem.

Dominica 1ma post Epiphan:

10. januar 1712

Blef døbt Hans Laurisøns Søn Herman i Ubberop.
Susc: Boel Isoran.
Test: Christen Laurisøn, Ursula Anders D: Lisbet Lauris D: Ellene Anders D: ibid:

Samme dag I lige maade Hans Povelsøns Datter Maren i Klindt.
Susc: Maren Jens Madsøns i Høyby.
Test: Søfren Laurisøn i Klint, Kirsten Jens D: ibid: Sidse Jørgens D: ibid:

Dominica 2 post Epiphan:

17. januar 1712

Blef døbt Anders Avesøns Søn af Nyrop Oluf.
Susc: Peder Næserys Kone.
Test: Mads Laurisøns hh: ibid: Christoffer hh: ibid: Berthe Maria ibid: Peder Jensøn Dragon i Høyby.

Dominica 7tuagesima.

24. januar 1712

Døbt Madz Pedersøns Daatter i Høyby, nafnlig Maria.
Suscept: Zire Suchous.
Test: Oluf Laurisøn i Nygaard. Oluf Smed i Høyby. Oluf Nielsøn Vitild ibid: Karen Madz D: ibid: Johanna Nielses ibid:

Samme dag I lige maade Niels Pedersøns Daatter i Sonnerop nafnl: Dorthe.
Suscept: Vesti Nielsøns hh: i Nyrop.
Test: Søfren Laurisøn i Klint Johanne Peders D: i Høyby. Sara Jørgens Daatter ibid: Anders Jensøn ibid:

Dominica Sexagesima.

31. januar 1712

Blef døbt Michel Ipsøns barn af Klindt nafnlig Niels.
Suscept: Boel Isoran.
Test: Søfren Laurissøn i Klindt, Michel Smid i Høyby. Sidze Madz D: ibi: Kirsten Peders D: ibid:

Dominica Esto Mihi.

7. februar 1712

Blef døbt Benthe Jonæ Daatters u=ægte barn i Tengslemarch, nafnlig Niels.
Suscept: Niels Hemmingsøns hh:
Test: Peder Skræder ibid: Niels Jørgen ibidem: Inger Rasmus D: ibid: Barnets fader Jørgen Holstener Rytter.

Samme dag Begrafvet Christians Nielsøns L: Daatter i ibid.

Tachsigelses Fæst.

11. februar 1712

Begrafvet Oluf Madzsøn i Lomsaas.

Dominica invocavit.

14. februar 1712

Copuleret Daniel Mogensøn og Karen Madz D: i Høyby.

Dominica Oculi.

28. februar 1712

Blef døbt Svend Pedersøns Daatter i Tengslemarch, nafnlig Boel.
Suscept: Præstens Kieriste.
Teste. Peder Madsøn i Lomsaas. Oluf Smid i Høyby. Oluf Laurisøn Nygaard i Nygaard.

Samme dag Introducerit Hans Povelsøns hustru i Klint.

Den 5 Martij

5. marts 1712

trolofvet Jens Michelsøn og Marthe Smids i Staarop.

Dominica Lætare.

6. marts 1712

Introducerit Hans Laurisøns hh: i Ubberop.

Samme dag Trolofvet Peder Avesøn og Ellene Olufs Daatter i Asmindrop.

Onsdagen den 9 Martij

9. marts 1712

blef døbt Karen Sonnebols Dreng i Sonnerop, nafnlig Andreas.
Suscept: Præstens Kieriste.
Test: Ole Michelsøn i Høyby. Osle Michels D: ibid: Sara Jørgens D: ibid:

Samme dag Begrafvet Jens Jydes hustru i Lomsaas.

Dominica Judica.

13. marts 1712

Blef døbt u=Peder Nielsøns Daatter nafnlig Karen.
Susept: Præstens Kieriste.
Test: Mogen Pedersøn, Peder Eylersøn, Mette Kiels D:, Karen Knuds Daatter alle af Gudmandrop.

Samme dag Introducert Michel Ipsøns hh: af Klindt.

Samme dag Trolofvet Christen Laurisøn og Karen MadzDaatter.

Samme dag Begrafvet 2 de liig:
Michel Ipsønd L: Dreng af Klint og Jens ??søn af Sonnerop.

Festo Annun: Mariæ.

25. marts 1712

Blef døbt Christoffer Nielsøns Søn i Nyrop, nafnlig Mogens.
Suscept: Præstens Kieriste.
Test: Niels jacobsøn og Christian af Tengslemarch. Birthe Maria i Nyrop.

Festo Vict:

22. marts 1712

Blef døbt Jacob Rasmus barn i Staarop, Jens.
Suscept: Zire Suchous.
Test: Berthel og Eskil Nielsøn, Hans Olufsøn i Storop, Osle MichelsDaatter i Høyby.

Langfredag

25. marts 1712

Begrafvet Lauris Huggers hh: i Steenstrop.

Anden Paaske Dag.

28. marts 1712

Begrafvet Sidzse Svends D: i Ebbeløche.

Tredie Paaske Dag.

29. marts 1712

blef Døbt Anders Madzsøns Søn i Høyby nafnlig Jeppe.
Suscept: Præsten Kieriste.
Test: Jens Pedersøn, Jens Michelsøn, Sidse og Karen MadsDaatter alle i Høyby.

Samme dag I lige maade Jens Pedersøns Søn i Steenstrop, nafnlig Niels.
Suscept: Madz Laurisøns hh: i Nygaard.
Test: Jeppe Madzsøn ibid: Jens Laurisøn i Høyby, Sidse MadzD: ibid:

Samme dag Introducerit Mads Pedersøns hh: i Høyby.

Dominica Qvasimodogenit:

3. april 1712

Begrafvet Anders Madzsøns af Lombsaas.

Samme dag Introducert Lauris Andersøns hh: ibidem:

Samme dag Døbt Peder Jacobsøns Søn i Høyby, nafnlig Lauris.
Suscept: Anna Sophie Riber.
Test: Oluf Smid, Johanna Niels D:, Karen Peders D: i Høybye.

Dominica Misceri:

10. april 1712

Introducert Svend Tranes hh: og Anders Avesøns hh: i Nyrop.

Dominica Jubilate.

17. april 1712

Blef begravet Svend Tranes barn og Peder Jacobsøns barn i Høybye.

Samme dag Introducerit Christoffer Nielsøns hustrue i Nyrop og Karen Bolds i Sonnerop.

Dominica Cantate.

24. april 1712

Blef Døbt Jørgen Pedersøns l: Søn Niels.
Clemen Vevers hustru holt hannem over daaben.
Fadderne vare Jens Pedersøn Hollænder paa Ellinge Gaard, Christen Hyrde i Høybye, og Ørsle N. tienn. i Præstegaarden.

Samme dag blef Viet Christen Larsen og Charen Madsdatter i Ubberop.

Dominica Rogate.

1. maj 1712

Blef begravet Anders Aufvesøns barn i Nyrop.

Samme dag holt U: Peder Nielsøns hustrue i Gudmandrup og Jacob Rytters hh: i Staarup Kirchegang.

Festo Ascensionis Christi.

5. maj 1712

Blef døbt Lars Ottesøns Søn Anders i Gudmandrop.
Madtz Larsøns Hustrue i Nygaard holt Ham over Daaben.
Fadderne vare Knud Haugaard i Lombsaars, Mads Olsøn tienn. Ole Pedersøn i Gudmandrup, Charen Pedersdatter samme sted, Kirsten Olesdatter tienn. gl. Peder Nielsøn i Gudmandrup, og U: Peder Nielsøns Hustrue i Høybye.

Samme tid begrafvet Anders Larsøns Søn Rasmus i Ubberup.

Festo 3tia Pentecostes.

17. maj 1712

Blef begrafvet Jacob Rasmusøns barn i Staarup.

Fest: S:S: Trinitat:

22. maj 1712

Blef døbt Jens Larsøns barn i Klint, Kaldet Maren.
Madtz Larsøns hh: i Nygaard holt det ofver daaben:
Faderne vare Jens Larsøn i Nygaard, Jep Madtsøn ibid: Anders Madtsøns Datter Marthe i Stenstrup, gl: Anders Michelsøns datter Inger i Høybye, og Charen Hansdatter tienn. Degnen.

Samme dag blef døbt Karen Nielsdatters U=ægte barn her i Højbye, Kaldet Niels.
Clemen Vefvers hustrue holt det ofver daaben, og udlagde til Barne-fader Søfren Nielsøn Degne=Enchens Søn her i Høybye.
Faderne vare Madz Jacobsøn, Niels Jensøn Jyde tienn: Degne=Enchen, Madz Hansøns Datter Sidtzle, U: Anders Michelsøns d: Birte, Ole Søfrensøns Pige Kirsten Olufsdatter alle sammen her af Høybye.

Dominica 1ma post Trinitat:

29. maj 1712

Blef døbt tvende Ægte børn:

Det eene Jens Larsøns Datter Sidzles barn kaldet Kirsten.
Præstens Kierestes søster holte det over Daaben.
Faderer vare: Niels Michelsøn tiennende Jens madzsøn i Høybye. U: Anders Michelsøns Søn Michel og Lars Skonning Søn Niels ibid: Sidzle Madz Hansøns Datter og Johanne Olufs Datter hos Daniel sammested.

Det andet var Niels Nielsøn i Steenstrops kaldet Maren.
Madz Larsøns hustrue i Nygaard bar det frem.
Faderer vare Anders Madtzsøns Søn Madtz, Madz Hansøns Søn Lars, Lars Olesøns Pige Kirsten Niels Datter, Giertrud Nelausd: alle fra Steenstrup, saa og Christians hustrue fra Tengslemarch.
 

Dominica 2da Trinitat:

2. juni 1712

Begrafvet Jens Pedersøns barn i Steenstrop.

Dominica 3 Trinitat:

12. juni 1712

Blef Copuleret Jens Michelsøn og Martha Jensdatter i Staarup.

Den 15 Junii

15. juni 1712

begrafvet gl: Anders Michelsøns hustrue i Høybye.

Dominica 4ta post Trinitat:

19. juni 1712

Begrafvet ?? Schonning i Ubberop.

Den 30 Junii

30. juni 1712

Begrafvet Svend Tranes Datter.

Dominica 6 Trinitat:

3. juli 1712

Døbt Niels jacobsøns Søn i Tegnslemarch, Kaldet Jacob.
Madz Nielsøns hustrue i Lomsaars holt det ofver Daaben.
Faderer vare Anders Madzsøn ibid: Ole Smid i Høybye, Christen Pedersøn tien. Ole Søfrensøn samme sted, Boel Rasmus Andreæsøns D: i Nyerop, og Ole Jacobsøns hustrue i Lomsaars.

Den 18 Julii

18. juli 1712

begrafvet Benthe Jonæ D: u=ægte barn fra Tengslemarch.

Dominica 9 post Trinitat:

24. juli 1712

Blef døbt Lars Olesøns barn i Steenstrup Kaldt Peder,
Madts Nielsøns hustrue i Lombsaars holdt det ofver daaben.
Faderne vare Thomas Nielsøn i Tengslemarch, Peder Jensøns Søn Jens u Høybye, Mogens Pedersøn i Gudmandrup, Christian Nielsøns Kone i Tengslemarch, og Marthe Laursd: tien. broderen Søfren Larsøn i Steenstrup.

Dominica 10 Trinitat:

31. juli 1712

Døbtes Thomas Nielsøns barn i Tengslemarch, Kaldet Anna.
Præstens Kieriste holt det ofver Daaben,
Faderne vare Lars Olesøn i Steenstrup, Niels Jørgensøn tien. Niels Jacobsøn i Tengslemarch, Niels Rasmusøn tien. Westhi i Nyrop, Anna Andreæses i Sonnerop, og Zidtse AndersDatter tien. Christian i Tengslemarch.

Dend 4de Aug:

4. august 1712

blef begravet Madts Andreæsøns hustrue i Nyerop.

Dominica 12 Trinitat:

14. august 1712

Blef døbt Peder Nielsøns barn af Hønsinge Kaldet Ole,
Madts Laursøns Hustrue i Nyegaard bar det til Daaben,
Faderne vare Ole Andersøns Søn Hans i Staarop, Niels Jyde tien. Degne=Enchen. Ørsle tien. i Præstegaarden, Niels Olsøns Datter Karen i Staarup og Hans Olesøns hustrue i Nye=gaard.

Dominica 13 Trin:

21. august 1712

Døbtes U: Niels Nielsøns barn i Lombsaars Kaldet Boel,
Gl: Madts Nielsøns Hustrue holt det ofver daaben,
Fadderne vare Jens Jensøns i Ebbeløche, Ole Pedersøn, Ole Jacobsøn ibid: Niels Olsøns p: Ludtse i Ebbeløche, Jens Jensøns hh: i Lombsaars, Sara Jørgensd: tien. Anders Jensøn i Høybye.

Dominica 15 post Trin:

4. september 1712

Døbtes Peder Boesøns l: Søn i Nygaard, Kaldet Lauridz,
Madz Larsøns hh: ibid. holt det ofver Daaben,
Faderne vare Jacob Lauridsøn og Jep Madtsøn ibid: Anders Jensøn i Høybye, Else Jens Hollænders d: i Nyegaard, og Anna Madts Pedersøns i Høybye.

Dominica 17 Trinitat:

18. september 1712

Døbt Jens Persøns barn i Holmstrop, Kaldet Boel,
Madts Laursøns hh: i Nyegaard bar det til Daaben,
fadderne Madts Madtsøn i Holmstrop, Niels Jørgensøn tien. Niels Jacobsøn i Tengslemarch, Niels Michelsøn tien. Jens Madtsøn i Høybye, Johanne Hans d: ibid: Margrete Jens d: tien. samme sted, som barnet har hiemme.

Fest: Michaelis.

29. september 1712

Blef døbt Jens Nielsøns barn i Høybye, Kaldet Ellen,
Præstens Kieristes Søster holt det ofver Daaben,
Faderne, Hans Povelsøn i Klint, Ave Nielsøn i Høybye, Michel Olsøn tien i Præstegaarden, Margrete ibid:, Søfren Larsøns hh: i Klint nafnlig Kirsten Michelsdatter.

Dominica 19 Trin:

2. oktober 1712

Døbt Lars Jensøns barn i Gudmandrup Kaldet Anna,
Præstens K: Søster holt det ofver Daaben,
Faddere, Knud Pedersøn i Tranehuset, Madts gl: Peder Nielsøns Søn i Gudmandrup, Peder Jensøn tien. Anders Jensøn i Høybye, Zidzle Madts Hansøns Datter i Høybye og Mette Kields Datter i Gudmandrup.

Den 7 8br.

7. oktober 1712

begravet Jørgen Smids Hustrue i Zonnerup.

Dominica 21 post Trinitatis.

16. oktober 1712

Døbt Jørgen Møllers barn i Høybye, Kaldet Boel,
Præstens Kieristes Søster holte det ofver Daaben,
Faddere: Ottho Eskilsøn i Præstegaarden, Lars Skonnings Søn Niels i Høybye, Christen Persøn tien. Ole Søfrensøn ibid: Sidse Madsdatter ibidem, og Birgithe Andersdatter ibidem.

Den 20 9br. blef samme barn begrafvet.

Dominica 22 post Trinit:

23. oktober 1712

Døbt Niels Olsøns barn i Ebbeløche, Kaldet Ole.
Peder Hansøns hh: i Nyekiøbing bar det til Daaben.
Faddere: Hans Larsøn, Jens Jensøn, Jens Christoffersen, Niels Larsøns Hustrue alle i Ebbeløcke, og Peder Hansøns Datter Maren i Nyekiøbing.

Samme dag blef Viet Madts Madtzsøn og Anna Larsdatter fra Steenstrop.

Dominica 24 post Trinitatis.

6. november 1712

Døbt Jens Jensøns Datter i Lombsaars, Kaldet Karen.
Gl: Madts Nielsøns Hustrue sammested holdt det ofver Daaben.
Faderne: Ole Larsøn, Hans Madtsøn, Madts Persøn, Ole Jacobsøns Hustrue, og Lars Larsøns Koene, Alle i Lombsaars.

Samme dag Copuleret Jep Madtsøn og Zidsle Larsdatter udi Nye=gaard.

Dominica 25 post Trinitat:

13. november 1712

Døbt Madts Madtsøns Datter i Holmstrop, Kaldet Anne.
Madts Larsøns Hustrue i Nye=gaard bar det frem,
Faddere: Jens Persøn i Holmstrup, Jens , U: Anders Michelsøns Søn i Høybye, Jacob Andersøn ibidem:Bente Michelsdatter, Enn: Peder Fisker Sonnerup, og Anders Michelsøns Hustrue ibidem.

Dominica 26 post Trinitat:

20. november 1712

Copuleret Søfren Nielsøn og Karen Nielsdatter i Høybye.

Dominica 1ma Adventus.

27. november 1712

Døbt Søffren Larsøns Søn i Steenstrup, Kaldet Peder.
Madts Larsøns Hustrue i Holmstrop holdt det til Daaben.
Faddere: Hans Nielsøn tien. Andreas, Madts Madtsøn, Mads Andersen, Nelausis D: Giertrud og Mads Hansøns d: Zidtse Alle af Steenstrup.

Dominica 2 Adventus.

4. december 1712

Blef døbt Rasmus Andersens Rytters barn i Tengslemarch, blef Kaldet Anders.
Ritmester Vorsis Frue holt det til Daaben,
Faddere: Ole Rasmussøn, Christen Thomesøn, Søfren, Søfren Rytter, Anna Wilchensd: tien. Ritmesteren og Karen Persd: tien: Ole Brøde.

Dominica 3 Adventus.

11. december 1712

Copuleret Jens Larsen og Anna Christens d: udi Ubberop.

Samme dag blef døbt Mads Madsøns barn i Steenstrup Kaldet Jens,
Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben.
Faddere: Søfren Larsøn i Steenstrup, Jep Madsøn i Nyegaard, Zidtsle Madsd: i Høybye, Jacob Andersøns Hustrue ibidem. Og Niels Olesøns Datter Karen i Staarup.

Den 20 Xbris.

20. december 1712

begrafvet gl: Anders Michelsøn i Høybye.

Den 29 Xbris.

29. december 1712

begrafvet Mads Madsøns barn i Holmstrup.