ANNO 1713

 Kilde: 1-368-1 3/15


Den II Januaris 1713.

2. januar 1713

Døbt Peder Nielsens barn i Høybye Kaldet Augustinus,
Præstens Kieristis Søster holt det ofver Daaben.
Faddere: Søfren Nielsen, U: Anders Michelsøns Søn Jens, Anders Jensen, Mads Hansøns Datter Zidtzle og Niels Kroemands d: Johanne, Alle i Høybye.

Samme dag begrafvet Anders Brødde i Lomsaars.

Festo Epiphanis.

6. januar 1713

Copuleret Peder Svensøn og Boel Pedersdatter i Nye Kiøbing.

Dominica 3 post Epiph:

22. januar 1713

Døbt 2de børn:

Det eene var Anders Olsøns Søn i Sonnerup Kaldet Ole,
Zidtsle Rytters i Holmstrup holt det ofver Daaben.
Faddere: Niels Michels: tien. Jens Madsøn i Høybye. Niels Rasmussøn tien. Skredd: i Holmstrup Niels Jørgensen tien. Niels Jacobsen i Tengslemarch. Sara Jørgensd: i Sonnerup og Charen Persdatter i Tengslemarch.

Det andet Jens Smids d: ibid: Kaldet Boel.
Mads Larsens Hustrue af Holmstrup bar det til Daaben.
Testes: Mads Madsøn ibid: Mads Larsøn i Nyerup. Vesthi Nielsøn ibid: Boel Simonsd: ibidem, Dorthe Ole Andersens Datter i Staarup.

Den 25 Januar:

25. januar 1713

begrafvet Niels Nielsøns Hustrue Ebbeløche.

Dominica 4 post Epiph:

29. januar 1713

Blef begrafvet Peder Rasmusøn i Ubberup.

Den I Februari.

1. februar 1713

[blev begravet] Anniche i de fattiges huus.

Festo Lixægisiæs?

??

Døbt Hans Pedersens barn i Gudmandrup Kaldet Peder.
Degne-Konen bar det til Daaben.
Test: Mogens Pedersen og Broderen Madts Pedersen, Jens Knudsen af Gudmandrup, Zidtsle Madts Hanses d: i Høybye, og Karen Pedersdatter tienn. Ole Brødde i Tengslemarch.

Dominica Sexagezima.

19. februar 1713

Døbt 2de Ægte børn:

Det eene var Anders Larsøns Husmands barn i Ubberup, Kaldet Jens,
Præstens Kieriste holt det ofver Daaben.
Faddere: Anders Larsøn i Ubberup, Rasmus Larsøn tien: Jens Persøn i Steenstrup, Michel Olsøn i Præste Gaarden, Jens Persens Kone i Holmstrop, og Lars Olsøns Hustrue i Gudmandrop.

Det andet Michel Jbsens barn i Klint kaldet Karen,
Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben,
Faddere U: Anders Michelssøns Søn Michel i Høybye,Christen Persøn tien. Ole Søfrensøn ibid:, Lars Skonnings Søn Niels ibid:, Johanne Hans d: tien: Jens Madtsøn og Jens Larsøns Hustrue i Høybye.

Dominica Esto mihi:

26. februar 1713

Begrafvet Anders Madtsøns barn i Høybye.

Dominica Invocavit.

5. marts 1713

Begrafvet Anders Persens dødføded barn i Nyerup.

Samme dag stod Dorethe Pers d: i Ebbeløche Kirchens Disciplin, og udlagde til Barne=fader en Rytter nafnlig N.N.

Festo Annunciat: Mariæ.

25. marts 1713

Blef Viet Ole Larsøn og Marthe Larsd: fra Steenstrop.

Dominica Judica.

2. april 1713

Blef døbt deris Barn kaldet Kirsten. [se Festo Annunciat: Mariæ:]
Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det:
Faddere: Anders Madsøns Søn Mads i Steenstrop, Jens Persøn i Holmstrup, Niels Pedersøns Datter Johanne i Høybye, og Ludsie Lars Datter i Steenstrop.

Den 5 April:

5. april 1713

begrafvet Anders Persøn i Sonnerup.

Skier Torsdag

13. april 1713

Døbtes Christen Hansøns barn i Sonnerup Kaldet Inger,
Præstens Kieriste holt det ofver Daaben.
Test: Christen Larsøn i Ubberup, Jens Larsøn ibid:, Anders Skonning ibid:, Kirsten Rasmusd: fra Brent og Ellen Jensd: fra Ubberup.

Dominica Qvasimodog:

23. april 1713

Blef døbt tvende børn:

Det eene var Anders Larsøns Datter i Ubberup, Kaldet Zidtsle,
Præstens Kieriste holt det ofver Daaben.
Faddere: Anders Michelsøn i Sonnerup, Niels Rasmusøn i Holmstrup, Jep Michelsøn i Tengslemarch, Elizabeth Rasmus d: ibid:, Karen Peders d: samme sted:, Christen Larsøn i Ubberup, Anders Skonning ibid:, Ellen Rasmusd: fra Ubberup.

Det andet var Jens Møllers Søn i Lombsaars blef kaldet Ole,
Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch bar det til Daaben:
Test: Peder Madtsøn i Lombsaars, Eske Skrædder i Holmstrup, Anders Jensøn tien. Jacob Andersøn i Høybye, Hans Larsøns Hustrue i Ebbeløche, og Ole Jacobsøns Hustrue i Lombsaars.

Samme dag Blef begrafvet Ole Søfrensøn i Sonnerup:

Dominica Miscericord:

30. april 1713

Blef døbt Peder Jacobsøns Søn i Høybye, Kaldet Peder,
Præstens Kieriste holt det ofver Daaben.
Fadder: Jens Pedersøn og Ave Nielsøn udi Høybye, Niels Jørgensøn tien: Niels Jacobsøn i Tengslemarch. Johanne Niels d: og Jørgen Møllers hh: i Høybye.

Samme dag blef døbt Dorthe Peders d: U=ægte barn fra Ebbeløche, Kaldet Peder,
Ludz Madsis i Lombsaars bar det, Og udlagde til Barne=Fader en Rytter ved nafn Jørgen,
Test: Niels Olsøn og Hans Søn Povel, Jens Jensøns Søn Andreas og Datteren Anna sampt Niels Olsøns Hustrue, alle i Ebbeløche.

Samme dag begrafvet Hans Pedersøns barn i Gudmandrop:

Den 3 Maji

3. maj 1713

begrafvet Margrethe Jbsdatter i de fattiges Huus.

Dominica Jubilate.

7. maj 1713

Blef publice absolveret Karen Olufsd: fra Lomsaars for lejermaal som var begaaet med Mads Pedersøn da tien. Niels Madsen ibidem.

Dominica Cantate

14. maj 1713

blef Hendes u=ægte barn Christent, kaldet Maren, [se Dominica Jubilate]
Ludtz Madtzis holdt det ofver Daaben.
Test: Jens Knudsen, og gl: Ole Hansøns Søn Anders i Gudmandrup, Anders Madtsøns Hustrue og Niels Haugaards datter i Lomsaars.

Fest: Visitation: Mariæ.

2. juli 1713

Da blef døbt 2de Egte børn:

Det eene Mads Brøddes Søn i Lombsaars Kaldet Niels,
gl: Mads Nielsøns hh: ibid: bar det,
Faddere: Ole Jacobsøn, Jens Jensøns Søn Lars, Lars Larsøns hh:, Anna Jens d: tien. Peder Madtsøn og Kirsten Anders d: tien. gl: Madts Nielsøn, Olle fra Lomsaars.

Det andet var Rasmus Nielsøns Søn i Sonnerup, nafnlig Andreas,
Mads Larsøns hh: i Holmstrop bar det til Daaben.
Test: Anders Jenssøn, Jens Nielsøn, Christen Hansøn, Kirsten Søfrens d:, og Anna Rasmus d:, alle af Sonnerop.

Samme dag blef copuleret Jens Pedersøn og Ludze Nielsdatter i Høybye.

Samme dag noch begrafvet Karen Olufs d: U=ægte barn fra Lomsaars.

Dominica 4 post Trinitatis.

9. juli 1713

Troelofvet Jon Svensøn og Sidtzle Persd: af Høybye.

Samme dag døbt Jørgen Nielsøns barn fra Klint, Kaldet Dorthe,
gl: Mads Nielsøns hh: i Lomsaars holt det ofver Daaben,
Test: Niels Søfrensøn i Klint, Vesthi Nielsøn i Nyrop, Claus og hans stiffdaatter Karen ibid:, Christopher Nielsøns hh: ibid.

Dominica 7 post Trin.

30. juli 1713

Døbt 3 børn:

Det første Hans Larsøns Søn i Ubberop, Kaldet Jens,
Mademois: Anna Sophie i Præst. gaarden bar det.
Test: U: Lars Olsøn i Steenstrop, Zidzle Mads d: i Høybye, Jnger Olufs d:, Kirsten Anders d:, Karen Hans d: tien. forpagteren til Annæberg.

Det andet Niels Nielsøns Datter i Holmstrop, Kaldet Anna,
gl: Mads Nielsøns hh: i Lombsaars bar det til Daaben.
Faddere: Christian Nielsøn i Tengslemarch, Povel Olsøn i Ebbeløche, Jens Christofersøn ibid: Niels Jacobsøn i Tengslemarch, og Kirsten, Jens Jensøns d: i Ebbeløche.

Det tredje Niels Nielsøns d: i Steenstrop, Kaldet Boel,
Zidzle Mads Larsøns i Holmstrop holt det ofver Daaben.
Testes: Jep Michelsøn tien. Christian i Tengslemarch, Anders Christensøn i Steenstrop, Rasmus Larsøn ibid:, Hans Povelsøns hh: ibid:, Og Ludtse Anders d: tien. Christian ibid:

Dominica post Trinitat: 11cima.

27. august 1713

Døbt Anders Jbsøns Datter i Ebbeløche, Kaldet Karen,
Zidzle Mads Larsøns i Holmstrup bar det.
Test: Niels Olsøns Søn Povel i Ebbeløche, Alle Nielsøn i Høybye, Niels Larsøns hh: i Ebbeløche, Jens Jensdatter Kirsten ibid: Niels Persøns datter Johanne i Høybye.

Samme dag Begrafvet Peder Klochers dødfødde barn udi Nyrup.

Dominica post Trin. 12cima.

3. september 1713

Blef døbt Christian Nielsøns Søn i Tengslemarch, Kaldet Niels,
Zidzle Mads Larsøns i Holmstrop bar det til Daaben.
Test: Niels Jacobsøn og hans Karl Niels Jørgensen i Tengslemarch, Hans Povelsøns hh: ibid. Elisabeth Rasmusd: tien. Thomas i Tengslemarch og Karen Pedersd: ibid.

Dominica 13 post Trinitat.

10. september 1713

Døbt Jacob Rasmusøns l: Søn i Staarop, Kaldet Nelaus,
Degne=koenen bar det til Daaben.
Faddere: Monsr Didrichsøn, Monsr Wemmeløv, Monsr Lange, og Monsr Giødde, Alle studios: Ole Andersøns datter Dorthe i Staarop.

Samme dag troelovet Peder Olsen og Elin Nielsd: fra Rørvig.

Dominica 14 post Trinit:

17. september 1713

Blef døbt 2de børn:

Det eene Jep Madsøns Søn i Nyegaard, Kaldet Lauridz,
Madz Larsøns hh: i Holmstrop bar det.
Fadd: Anders Persøn i Nygaard, Ole Larsen ibid:, Jens Jensøns Søn Anders i Lombsaars, Jacob Andersøns Hustrue i Høybye, Johanne Persd: ibid:

Det andet Ole Jacobsøns d: Karen i Lombsaars,
gl: Madz Nielsøns hh: bar det,
Fadd: Lars Madzsøn ibid: Niels Jacobsøn i Tengslemarch. Hans Persøn i Præstegaarden. Jens Jensøns hh: i Lombsaars, Karen Pedersd: tien. Niels Jacobsøn udi Tengslemarch.

Dominica 15 post Trinitat:

24. september 1713

Troelofvet Jens Nielsøn og Maren Jensd: i Lombsaars:
Forløftnings Mænd Madz Persøn i Højbye, og Anders Jensøn i Sonnerup.

Dominica 16 post Trin.

1. oktober 1713

Døbt Jens Persens Datter i Steenstrop, Kaldet Ellen,
Madz Lauridsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben.
Fadd: Jacob Andersøn i Højbye, Anders Christensøn i Steenstrup, U: Anders Michelsøns hh: i Høybye, Johanne Nielsdatter ibid:, og Kirsten Persd: tien. Jens Madzsøn ibid.

Den 7 Octobr.

7. oktober 1713

begrafvet Niels Nielsøns barn i Steenstrop.

Dominica 17 post Trin.

8. oktober 1713

Døbt Sven Persøns d: i Tranehuuset, Kaldet Anna,
Degnekonen holt det ofver Daaben.
Testes: Jens Larsen i Ubberup, Peder Svensøn i Hølcherup, Alle Nielsøn i Høybye, Peder Otthesøns pige Marie i Hølcherup, Johanne Svensd: ibid.

Dominica 19 post Trin.

22. oktober 1713

Døbt Daniel Mogensøns 2de børn i Høybye:

det eene 1 Søn Madz.
Degnekonen holt det ofver Daaben,

det andet 1 pige Karen,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup holt det ofver Daaben.
Fadd: Jens Persøn i Ellinge, Jens Søfrensøn ibid:, Hans Larsøn ibid:, Madz Smid i Høybye, Mette Kieldsd: i Gudmandrup, Jørgen Møllers Hustrue i Høybye, Niels Michelsøns Hustrue sammested.

Samme dag begrafvet 3 lig:

Det 1ste var Daniels Hustrue i Høybye.
Det andet Jens Persøns barn i Steenstrup.
Det 3die Svend Persøns barn i Tranehuuset.

Samme tid viet Jens Nielsøn og Maren Jensd: udi Lombsaars.

Dominica 20 post Trinitat:

29. oktober 1713

Blef begrafvet Christian Nielsøns barn i Tengslemarch.

Samme dag Døbt 2de børn:

Det eene var Niels Nielsøns i Staarup, Kaldet Peder,
Fruen paa Anneberg bar det.
Test: Velbyrd: Hr Oberst Chyrbyts, Velbyrd: Hr Assessor paa Anneberg og Mademois: Anna Sophie i Præste gaarden.

Det andet Anders Larsøns i Sonnerup, Kaldet Jnger,
Madtz Larsøns Hustrue i Holmstrup holt det ofver Daaben.
Test: Anders Michelsøn i Sonnerop, Peder Michelsøn tien Hans Povelsøn i Tengslemarch, og Jens Olsøns Søn Ole i Holmstrup.

Samme dag blef Viet Jon Svensøn og Zidzle Pedersdatter i Høybye.

Dies Omnium Sanctorum.

1. november 1713

Da blef begrafvet tvende lig:

Det eene Jacob Rasmusøns barn i Staarup.
Det andet Daniel Mogensøns datter i Høybye.

Dominica 21 post Trinitat:

5. november 1713

Blef viet Peder Olufsøn og Ellen Nielsd: fra Rørvig.

Dominica 22 post Trin:

12. november 1713

Døbt tvende børn:

Det eene Lars Larsøns d: i Lombsaars, Kaldet Sophie,
Mademois: Anne Sophie i Præstegaarden bar det til Daaben.
Fadd: Niels Michelsøn i Høybye, Niels Jensøn Møller udi Lombsaars, Jørgen Andersøn ibid:, Og Berthe Michelsd: tien. Peder Fisker i Sonnerup, Mads Brøddes hh: i Lomsaars.

Det andet Madz Madsøns Datter i Holmstrup, Kaldet Anna,
Mads Larsøns Hustrue ibid: bar det.
Test: Anders Michelsøn og Anders Jensøn i Sonnerup, Jens Pedersøns hh: i Holmstrup, Sara Jørgensd: i Sonnerop.

Den 15 9br.

15. november 1713

begrafvet Niels Nielsøns barn i Staarop.

Dominica 1 Adventus.

3. december 1713

Da døbtes Anders Madsøns barn i Lombsaars, Kaldet Zidzle,
gl: Madz Nielsøns hh: ibid: bar det til Daaben.
Test:, Lars Sørensøns Søn Ole ibid:, Moegens Knudsøn ibid:, Zidzle Andersd: hos Niels Sørensøn i Klint, og Jens Jensøns hh: i Lombsaars.

Samme dag døbt Karen Hansd: u=ægte barn i Høybye, Kaldet Anna,
Clemen Vefvers hh: bar det, udlagde til barnefader Anders Kamp i Nyekiøbing.
Test: U: Anders Michelsøns Søn Michel, Christen Persøn tien Madz Persøn og Madz Hansøns datter Martha i Høybye.

Den 9 Decembr.

9. december 1713

begrafvet Keld Hansøn af Gudmandrop.

Dominica 3 Advent:

17. december 1713

Døbt Peder Larsøns Søn Anders i Ubberop,
gl: Madz Nielsøns hh: udi Lomsaars bar det.
Test: Moegens Madzsøn ibid:, Anders Christensøn i Ubberop, Michel Andersøn tien i Præste gaarden, Kirsten Andersd: tien: Madz Nielsøn i Lomsaars.