ANNO 1715

 Kilde: 1-368-1 3/15


Fest Epiphan:

6. januar 1715

Copuleret Ole Persen og Karen Madzdatter i Ubberop.

Dominica 1 post Epiphan.

13. januar 1715

Blef døbt 2de børn:

Det eene Jens Pedersens Søn i Steenstrop, Kaldet Niels,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det.
Test: Andreas Jensøn i Høybye, Lars Skonnings Søn Niels ibidem, Madz Pedersøn i Gudmandrop, Karen Pedersdatter i Høybye: U: Anders Michelsøns Datter Berthe ibid:

Det andet var Niels Nielsøns L: Søn i Ebbeløche, Kaldet Michel:
Madz Nielsens Hustrue i Lombsaars bar det til Daaben.
Testes: Niels Skonning i Ebbeløche, Hans Larsøns D: Boel ibid: Jens Jensens d: Zidzle ibid: Og Niels Olsøns Hustrue Margrete ibid:

Dominica 2 post Epiphan:

20. januar 1715

Begrafvet Zidzle Jensdatters barn i Høybye.

Dominica 3 post Epiphan:

27. januar 1715

Blef døbt Niels Jacobsøns liden Søn i Tengslemarch, kaldet Ole,
Madz Nielsøns Hustrue i Lombsaars bar det til Daaben.
Testes: Niels Madsøn ibid: Jens Pedersen i Præstegaarden, Niels Michelsøn i Højbye, Madz Jacobsøns stifd: Martha ibid: og Hans Povelsøns Hustrue i Tengslemarch.

Samme dag begrafvet Niels Sørensøn i Clint.

Fest: Purificationis Mariæ.

2. februar 1715

Begrafvet Peder Holgersøns Hustrue i Ubberup.

Onsdagen den 6 Febr:

6. februar 1715

begrafvet Anders Madsøns barn i Højbye.

Dominica Septuagesima.

17. februar 1715

begrafvet Michel Andersøn i Højbye.

Dominica Sexagesima.

24. februar 1715

Døbt Søren Larsøns barn af Steenstrop, Kaldet Niels,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrop holte det over Daaben.
Fadder: Lars Olsøn i Steenstrop, Madz Jbsen Smid i Højbye, Madz Madsøn i Steenstrop, Anders Nildsøns Datter Martha ibid: og Karen Jensd: tien: Lars Olsøn ibid:

Fest: Bacch:

5. marts 1715

Blef døbt Madz Madzøns barn i Steenstrop, Kaldet Margaretha,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrop bar det til Daaben.
Faddere vare Mads Nielsøn i Gudmandrup, Mads Pedersøn ibid:, Karen Jonsd: tien: Lars Olsøn i Steenstrop.

Samme dag Blef troelofvet Rytter Godske Nielsøn og Karen Pedersd: i Højbye.

Den 6 Martii

6. marts 1715

blef døbt Jacob Rasmusøns barn i Staarup, Kaldet Nelaus,
Ole Andersøns Hustrue ibid holte det ofver Daaben,
Fadder vare Jens Jensøn Rytter sammested, Peder Ejlersøn i Højbye, Maren Nielsd: tien: i Præstegaarden og Jnger Olufsd: tien: Hollænd:

Den 13 dito

13. marts 1715

blef begrafvet Boel Nielsd: i Lombsaars.

Samme dag troelofvet Povel Nielsøn og Johanne Hansd: i Ebbeløche.

Dominica Reminiscere.

17. marts 1715

Copuleret Hans madsøn og Karen Pedersd: i Lombsaars.

Den 21 Martii

21. marts 1715

begrafvet Degne-Enchen i Høybye.

Samme dag troelofvet Peder Holgersøn og Boel Sonnebolds i Ubberop.

Dominica Oculi.

24. marts 1715

Blef døbt 2de børn:

Det eene Jens Jensøns L: Søn i Lombsaars, Kaldet Mogens,
Mads Nielsøns Hustrue ibid: bar det til Daaben.
Testes: Anders Pedersøn i Nyegaard, Knud Olsøn i Lombsaars, Ole Larsøns Søn Lars ibid:, Jens Larsøns Hustrue i Højbye, Karen Pedersd: i Lombsaars.

Det andet var Jep Madsøns datter i Nyegaard, Kaldet Maren,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben.
Testes: Jens Larsøn i Nyegaard, Hans larsøn i Ebbeløche, Karen Larsd: ibid: Oesle i Præstegaarden og Zidzle Madsd: i Højbye.

Samme dag begravet en fattig Spillemand nafnlig Ole Michelsøn fra Asnæs Sogn, som døde i Hunstrup.

Dominica Lætare.

31. marts 1715

Begravet tvende lig:

Det eene Andreas Pedersøns Hustrue i Clint.
Det andet Niels Nielsis barn i Ebbeløche.

Dominica Judica.

7. april 1715

døbt Anders Madsøns barn i Lombsaars, Kaldt Anders,
gl: Mads Nielsøns Hustrue ibid: bar det til Daaben.
Testes: U: Anders Jensen i Sonnerup, Lars Olsøn i Lombsaars, Ole Larsøn ibid: Peder Madsøns Hustrue ibid:, Niels Haugaards d: Karen ibid:

Samme dag blef Viet Peder Svendsøn Flint og Karen Jensd: i Højbye.

Samme dag begrafvet Anders Larsøns barn i Sonnerup.

Dominica Palmarum.

14. april 1715

begravet Jørgen Larsøns Hustrue i Højbye.

Samme dag blef Viet Jep Michelsøn og Anna Christensdatter fra Steenstrup.

Noch Viet Povel Nielsøn og Johanne Hansd: fra Ebbeløche.

SchiærTorsdag

18. april 1715

blef døbt Lars Olsøns d: i Steenstrup, Kaldt Jnger,
Mademoiselle Anna Sophie i Præstegaarden bar det til Daaben.
Test: Anders Michelsøns Søn Jens i Højbye, Hans Povelsøn i Tengslemarch, Hans Madzøn tien. Anders jensen i Gudmandrup, Mads Pedersøns d: Anna i Højbye og Niels Jensens Hustrue i Højbye.

3die Paaske-Dag

23. april 1715

blef samme barn begrafvet.

Dominica Qvasimod:

28. april 1715

Troelofvet Andreas Pedersøn og Boel Andersd: i Clint.

Samme dag Begrafvet Christen Hansøns barn i Sonnerup.

Dominica Misericord:

5. maj 1715

begrafvet Boel Mogensd: i Lombsaars.

Den 9 Maji

9. maj 1715

blef begrafvet Jacob Clausen Hollender paa Ellinge-Gaard.

Dominica Jubilate.

12. maj 1715

Blef døbt 2de Hans Ejlersøns børn i Ubberop, det eene Kaldet Peder,
som Mademois: Anna Sophie i Præstegaarden holt ofver Daaben,
det andet Kaldet Christen,
som Mademois: Bruun paa Annebierg bar til Daaben.
Test: Sven Pedersøn i Tranehuuset, Jens Knudsøn i Gudmandrop, Niels Olsøns Søn Bertel i Staarop, Ole Andersøns Søn Hans ibid: Peder Olsøn tien: Hermann i Ubberop, Kirsten Gunders i Høybye, Maren og Oesle i Præstegaarden, Ole Andersøns datter Dorthe i Staarop, Anders Larsøns datter Oesle i Ubberop.

Dominica Cantate.

19. maj 1715

Døbt Lars Olsøns Søn i Gudmandrup, Kaldet Peder,
Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben.
Test: Mads Jfversøn Smid i Høybye, Jacob Andersøn ibid:, Mads Nielsøn i Gudmandrup, Niels Michelsøns Hustrue i Lombsaars, Kirsten Olufsd: tien: Peder Madsøn ibid:

Festo Ascensionis Christi.

30. maj 1715

Døbt Boel Nielsdatters u-ægte barn i Staarup, Kaldet Maren,
Ole Andersøns Hustrue ibid: bar det til Daaben.
Test: Hans Andræsens Hustrue og Anders Afvesens Hustrue ibid: udlagt til Barnefader en SvenskKarl nafnlig - [intet navn].

Festo Pentecostes 1.

10. juni 1715

Døbt Giertrud Andersdatters u-ægte barn i Ubberup, Kaldet Kirsten,
Ole Andersøns Hustrue i Staarup bar det til Daben.
Test: Ole Andersøns Søn Hans ibid: og Oesle Andersd: i Ubberup.

Fer: Pentecost: 3.

11. juni 1715

Døbt Sidzle Andersdatters u-ægte barn i Højbye, Kaldet Moegens,
Suscept: Clemen Vefvers Hustrue ibid:,
Test: Lars Shonning og Jens Larsøn, Martha Madsd: og Anna Svensd: i Højbye.

Samme dag troelofvet Jens Christophersøn og Sidzle Nielsd: i Ebbeløche.
Forløftnings Mænd, Niels Nielsøn og Niels Jørgensøn ibid:

Dominica S. S. Trinit:

16. juni 1715

Døbt 2de egte børn:

Det eene Jens Larsøns i Clint, Kaldet Kiersten,
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Niels Jensøn i Clint, Niels Jørgensøn i Højbye, Karen Andersd: i Clint, Karen Larsd: ibid: og Maren Madsd: i Højbye.

Det andet Jens Nielsøns i Nygaard, Kaldet Kiersten.
Suscept: Mademois: Anne Sophie i Præstegaarden.
Test: Jens Larsøn i Nygaard, Jeremias Rytter i Staarup, Hans Olsøn ibid:, Christen Persøn i Nyegaard, og Jens Pedersøns Hustrue i Højbye.

Dominica 1 post Trinit:

23. juni 1715

Døbt tvende ægte børn:

Det eene Rasmus Nielsøns i Sonnerup, kaldet Jens.
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup,
Test: Madz Andersøn tien. Eskild Skrædder i Holmstrup, Jens Olsøns Søn Ole ibid:, Hans hansøn tien. Helle i Tengslemarch, Eskield Skræders Koene og pige i Holmstrup.

Det andet Johan Pedersøns Rytters barn i Clint, Kaldet Simon,
Suscept: Vesthi Nielsøns Hustrue i Nyrop,
Test: Trompeteren i Nyegaard, Xtopher Rytter i Clint, Søren Rytter i Nyerop, Godske Rytter og Hustrue i Nygaard, og Jeremiæ Rytters Hustrue i Staarop.

Samme dag blef Viet Peder Holgersøn og Boel Sonneboldsd: i Ubberop.

Fest: Johannis Baptist:

24. juni 1715

Begrafvet Anders Madsøns liden Søn og Sidzle Nielsdatters u-ægte barn i Lombsaars.

Dominica 2 post Trin.

30. juni 1715

Døbt 2de børn:

Det eene Lars Larsøns i Lombsaars, Kaldet Michel,
Suscept: Mademois: Anna Sophie Riber i Præstegaarden.
Test: Peder Madsøn i Lombsaars, Hans Larsøn i Ebbeløche, Jens Olsøn i Holmstrop, Niels Michelsøns Hustrue i Højbye, og gl: Niels Nielsøns d: Jnger i Lombsaars.

Det andet Jens Smids i Sonnerop, Kaldet Christen,
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup,
Test: Peder Villadsøn Rytter i Sonnerup, Jacob Frandsøn i Nyrop, Jørgen Smids d: Kiersten i Sonnerup, og Margrete Jensd: tien. Vesthi i Nyerop.

Samme dag copuleret Godske Nielsøn Rytter og Karen Pedersd: i Nygaard.

Noch samme tid publice absolveret Sidsle Nielsd: i Lombsaars, udlagde til barnefader en Svensk Karl, nafnlig Peder Olsøn Fridberg.

Endnu begrafvet Povel Nielsøns dødfødde barn i Nyerop.

Dominica 3 post Trinit:

7. juli 1715

Copuleret Andreas Pedersøn og Boel Andersd: i Clint.

Samme dag publice absolveret Michel Jensøn, tienen Hans Povelsøn i Tengslemarch.

Dominica 5 post Trin.

21. juli 1715

Begravet Niels Olsøns barn i Ebbeløche.

Dominica 6 post Trin.

28. juli 1715

Døbt Michel Jbsøns barn i Clint, Kaldet Sidzle,
Suscept: Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Jens Larsøn og Niels Jensøn i Clint, Søfren Larsøns Hustrue ibid:, Anders Michelsøns Hustrue i Højbye.

Dominica 7 post Trinit:

4. august 1715

Døbt Madz Jfversøns barn i Højbye, Kaldet Rasmus,
Suscept: Madem: Anna Sophie Riber i Præstegaarden.
Test: Andræs Jensøn, Jens Pedersøn, Oesle i Præstegaarden, Johanne Nielsd: og Zidze Madsdatter i Højbye.

Dominica 8 post Trinit:

11. august 1715

Døbt Jens larsøns Datter i Nyegaard, Kaldet Anna.
Suscept: Madame Succhous i Højbye.
Test: Trompeter Bejer i Nygaard, Johanne Nielsdatter og Maren Nielsdatter, Mads Pedersøns Datter Ane i Højbye.

Samme dag publice absolveret 2de Synderinder:

Dend eene Zidzle Andersdatter i Højbye, udlagde til Barnefader Michel Jensøn tien Hans Povelsøn i Tengslemarch.

Dend anden Boel Nielsdatter i Starop, udlagde til Barnefader en Svensk Karl nafnlig Anders Pedersøn.

Dominica 9 post Trinit:

18. august 1715

Blef døbt Svend Pedersøns barn i Tranehuuset, Kaldet Peder,
Madem: Anne Sophie Riber i Præstegaarden holdte det ofver Daaben.
Test: Lars Jensøn i Gusmandrop, Peder jensøn tien Andreas i Højbye, Anna Svensd: tien Præste-Enchen ibid: Oesle Nielsd: tien i Præstegaarden og Peder Madsøns Hustrue i Lombsaars.

Dominica 10 post Trinit:

25. august 1715

Blef døbt Peder Ejlersøns barn i Højbye, Kaldet Anna,
Susc: Lars Madsøns Hustrue i Holmstrup,
Testes: Hans Nielsøn og Niels Hansøn, Dorthe Olufsd: fra Starop, Hans Ejlersøns Hustrue i Ubberop, og Berthe Andersd: Højbye.

Samme dag begrafvet Mads Nielsøn i Lombsaars.
 

Dominica 11 post Trinit:

1. september 1715

Døbt Lars Jensøns barn i Gudmandrop, Kaldet Maren,
Susc: Madem: Anna Sophia Riber i Præstegaarden.
Test: Sven Pedersøn i Tranehuuset, Mads Kielsøn i Gudmandrop, Kirsten Olufsd: og Elisabeth Pedersdatter ibid: Peder Flintes Hustrue i Højbye.

Samme dag copuleret Jens Xtophersøn og Cidze Nielsdatter i Ebbeløche.

Dominica 13 post Trinit:

15. september 1715

Døbt Hans Povelsøns barn i Tengslemarch, Kaldet Boel.
Suscept: Madz larsøns Hustrue i Holmstrup:
Test: Søren Larsøn i Clint, Hans Hansøn tien Helle i Tengslemarch, Niels Jacobsøns Hustrue og Charen Pedersdatter ibid:

Dominica 14 post Trinit:

22. september 1715

Døbt Jens Pedersøns datter i Højbye, Kaldet Ludze.
Suscept: Madem: Anna Sophie Riber i Præstegaarden.
Test: Monsr Peter Svane paa Annabierg, Jens Pedersøn tien i Præstegaarden, U: Anders Michelsøns Søn Michel og Madz Smid i Højbye, Johanne Nielsdatter og Margrete Larsd: ibid:

Fest: Michaelis.

29. september 1715

Døbt 2de børn:

Det eene Anders Larsøns i Ubberup, Kaldet Niels.
Suscept: Madem: Anna Sophie Riber i Præstegaarden.
Test: Jens Larsøn i Ubberop, Peder Olsøn tien Hermann ibid:, Jens Pedersøn tien i Præstegaarden, Oesle Nielsd: ibid: Kiersten Nielsd: tien Herman i Ubberop.

Det andet U: Peder Nielsøns i Gudmandrpp, Kaldet iligemaade Niels:
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrop,
Test: Anders Jensøn i Højbye, Ole Pedersøn i Gudmandrop, Hans Madsøn tien Anders Jensøn ibid:, Cidzle Madzd: tien Degnen, og Cidzle Jonsdatter i Gudmandrop.

Dominica 17 Trinit:

13. oktober 1715

Begrafvet Hans Povelsøns barn i Tengslemarch.

Dominica 18 Trinit:

20. oktober 1715

Troelofvet Niels Jensøn og Jnger Andersd: i Clint.

Dominica 22 Trinit:

17. november 1715

Begrafvet Niels Nielsøns dødfødde barn i Holmstrup.

Dominica 2 Advent:

8. december 1715

Blef døbt Peder Madzøns barn i Lombsaars, Kaldet Madz:
Suscept: Mad. Anna Sophie Riber i Præstegaarden,
Test: Jens Jensøn og Sønnen Lars i Ebbeløche, Sven Pedersøn i Tranehuuset, Jens Søfrensøns d: Ludze i Ellinge og Andreas Jansøns Hustrue i Højbye.

Samme dag Viet Niels jensøn og Jnger Andersd: i Clint.

Noch begrafvet Hans Thomesøns Hustrue i Ellinge.

Dominica 3 Advent:

15. december 1715

Begrafvet Jens Madsøns Hustrue i Højbye.