ANNO 1716

 Kilde: 1-368-1 3/15


Dominica inter Fest: Circumcisiones Xsti et Epiphan:

5. januar 1716

Blef døbt Peder Nielsøns barn i Sonnerop, Kaldet Maren:
Suscept: Mad: Anna Soph: Riber i Præstegaarden.
Test: Hans Povelsøn og Thomas Nielsøn i Tengslemarch, Hans Hiem, Merthe Madzd: og Berthe Andersd: i Højbye.

Dominica ? post Epiph:

??

Døbt Ole Jacobsøns barn i Lombsaars, Kaldet Madz,
Suscept: Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch.
Test: Niels Jacobsøn ibid:, Niels Møller i Lombsaars, Lars larsøns Hustrue og hans Madsøns Hustrue ibidem.

Dominica 7tuagesima.

9. februar 1716

Blef døbt Christen Hansøns barn i Sonnerop, Kaldet Hans.
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup,
Test: Anders Michelsøn i Sonnerup, Anders Jbsøn i Holmstrup, Jens Pedersøns Hustrue ibidem. Sara Jørgensd: i Sonnerup, og Boel Andersd: ibid:

Samme dag begrafvet Ole Jacobsøns barn i Lombsaars.

Dominica Esto Mihi:

23. februar 1716

Begrafvet Mads Larsøns barn i Nyrup.

Den 26 febr.

26. februar 1716

begrafvet Ole Olesøn i Staarup.

Den 29 dito.

29. februar 1716

begrafvet Merthe Erichsis i Højbye.

Dominica invocavit.

1. marts 1716

Begrafvet Mads Pedersøns barn i Høybye.

Den 4 Martii

4. marts 1716

blef døbt Ole Larsøns barn i Gudmindrop, kaldet Niels,
Susc: Præstens Kiæriste,
Test: Lars Hugger i Steenstrop, Jens Knudsøn i Gudmindrop, Maren Nielsd: tien til Præstens, Jens Larsøn Rytters Kone i Tengslemarch.

Samme dag trolofvet Rasmus Jacobsøn og Kirsten Andersdatter fra Ellinge.

Noch begrafvet Peder Nielsøns barn fra Sonnerop.

Den 6 dito.

6. marts 1716

trolofvet Qvartermester Carl Fredrich og Johanne Nielsd: i Høybye.

Dominica Lætare.

22. marts 1716

Døbt Lars Olsøns barn i Steenstrop, Kaldet Jnger,
Susept: Cidze Madzes i Holmstrop,
Test: Anders Jensøn i Gudmindrop, Mads Olsøn tien Jacob Andersøn i Højbye, Jørgen Nielsøn Kone i Clint, Clausis Stifd: Karen i Nyrop.

Samme dag døbt Andreas Jensøns barn i Højbye, kaldet Ellen.
Suscept: Moester i Præstegaarden,
Test: Peder Madsøn i Lombsaas, Jens Pedersøn i Præstegaarden, Jens Jensøns Søn Lars i Ebbeløche og Osle i Præstegaarden.

Samme tid begrafvet Lars Aufvesøn i Staarop.

Mariæ Bebudelses Dag.

25. marts 1716

Blef troelofvet Christen Nielsøn Rytter og Dorethe Olufsd: i Staarop.

Dominica judica.

29. marts 1716

Troelofvet Hans Olufsøn og Kirsten Hansd: fra Staarop.

Samme dag begrafvet Niels Nielsøns barn i Nyrop.

Skiær Torsdag.

9. april 1716

Døbt 2de børn:

Det eene Mads Madsøns Søn Ole i Homstrop,
Suscept: Mads Larsøns Koene ibid:

Det andet Niels Nielsøns datter i Staarop nafnlig Boel,
Suscept: Madem: Anna Sophia Riber i Præstegaarden.

Test: Niels Jensøn tien Deignen, Anders Michelsøn i Sonnerop, Lars Olsøns Karl Jens i Steenstrop, Søfren Larsøns Karl Ole ibid:, Mette Kielsd: i Gudmindrop, Jens Olsøns datter Kirsten i Holmstrop, Jens Pedersøns Hustrue ibid:

Samme dag begrafvet Peder Jonsøn fra Clint.

Noch copuleret Rasmus Jacobsøn og Kiersten Andersd: i Ellinge.

IIIdie Paaske-dag

14. april 1716

Blef døbt Karen Klochers u-æget barn i Ubberop, Kaldet Citze.
Suscept: Hans Ejlersøns Koene ibid:.
Test: Hermans Karl Peder ibid:, Anders Madsens Karl Mads i Steenstrop, Anders Skonnings d: Giertrud, Jens Larsøn Pige Citze i Ubberop, Ole Brøddis Pige Citze Aufvesd: i Clint, udlagt til Barnefader Peder Skrædder i Tengslemarch.

Dominica Qvasimod:

19. april 1716

Blef troelofvet Ole Larsøn og Karen Andersd: i Nyrop.

Den 20 April:

20. april 1716

troelofvet Peder Mogensøn Svenske og Lisbeth Jørgensd: i Højbye.
Forløftnings Mænd, Henning Svenske Huusmand i Ubberop, og Hans Nielsøn Svensk tien Anders Pedersøn i Nygaard.

Dominica Miscericord:

26. april 1716

Begrafvet Niels Hafgaard i Lumbsaas.

Samme dag troelofvet Bertel Nielsøn og Karen Hansd: i Staarup.

Dominica Jubilate.

3. maj 1716

Blef copuleret Qvartmester Carl Fridrich og Johanne Nielsd: i Højbye.

Samme dag døbt Jens Christophersøns barn i Ebbeløche, Kaldet Dorethe.
Susc: Mads Nielsøns Hustrue i lumbsaas.
Test: Niels Olsøn, Niels Skonning og Kirsten tien til Niels Larsøn, Tyes d: Doerthe, og Hans Larsøns d: Karen alle af Ebbeløche.

Noch begrafvet Lars Jensøns Moeder i Gudmindrop.

Dominica Cantate.

10. maj 1716

Copuleret Christen Nielsøn Rytter og Doerthe Olufsd: af Staarop.

Dominica Exaudi:

24. maj 1716

Døbt Peder Flintis barn i Højbye, kaldet Sven.
Suscept: Præstens Kiæriste,
Test: Rasmus Jacobsøn, Christen Pedersøn, Michel Andersøn, Berthe Andersd: og Kirsten Olufsd: i Høybye.

Dominica S. S. Trinit:

7. juni 1716

Begrafvet 3 lig, nemlig:

Anders Madsøns barn i Lumbsaas.
Jacob Andersøns barn i Højbye.
Ole Larsøns i Gudmindrop.

Dominica I post Trinit:

14. juni 1716

Begrafvet Anders Larsøns 2de børn i Sonnerop.

Dominica II post Trin:

21. juni 1716

Troelofvet Niels Madsøn og Sara Jørgensd: fra Lumbsaas.

Noch troelofvet Hans Thomesøn og Benthe Jensd: paa Ellinge.

Dominica III post Trinit:

28. juni 1716

begrafvet Niels Skonning i Højbye.

Dominica IV post Trinit:

5. juli 1716

Døbt 2de børn:

Det eene Rasmus Jacobsøns Søn Jacob i Højbye.
Susc: Præstens Kiæriste,
Testes: Peder Flint, Anders TreMand, Lars Skonnings Søn Niels, Anders Michelsøns d: Birgitte, og Mads Hansøns datter Marthe, Alle i Højbye.

Det andet Jens Pedersøns d: i Steenstrop, Kaldet Elin.
Susc: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Niels Jensøn i Høybye, Jens Pedersøn tien i Præstegaarden, Anders Nielsøns Søn Michel i Høybye, Maren Nielsd: tien i Præstegaarden, og Anne Svendsd: tien Deignen.

Dominica V post Trinit:

12. juli 1716

Døbt 2de børn:

Det eene Niels Pedersøn Søn i Sonnerop, Kaldet Niels.
Susc: Vesthis Hustrue i Nyrup.
Testes: Vesthi ibid: Christopher ibid: Helles d: Karen i Tengslemarch, Jørgen Smids d: Kiersten i Sonnerop, og Hans Povelsøn i Tengslemarch.

Det andet Hans Larsøns d: i Ubberop, Kaldet Boel.
Susc: Deignens Kiæriste.
Test: Niels Jensøn tien Deignen, Peder Ladefoged i Hunstrup, Michel Jensøn tien Hans Povelsøn i Tengslemarch, og Anna Svensd: tien Deignen.

Samme dag troelofvet Jens Knudsøn og Zidtze Jensdatter i Gudmindrop.

Dominica VI post Trinit:

19. juli 1716

Copuleret Hans Olufsøn og Kirsten Hansd: fra Staarop.

Noch Bertel Nielsøn og Karen Hansd: ibid:

Dominica VII post Trinit:

26. juli 1716

Døbt 3de børn:

Det eene Peder Jacobsøns Søn i Højbye, Kaldet Niels.
Susc: Præstekoenen.
Test: Jens Andersøn tien Jens Madsøn, Jens Pedersøn tien i Præstegaarden, Christen Pedersøn tien Ole Søfrensøn, Cidze Madsd:, og Chatrine tien hos Anna Sl: Hr Hans Riber.

Det andet Anders Larsøns Huusmands barn i Ubberop, Kaldet Peder.
Susc: Madem: Anna Sophia i Præstegaarden.
Test: Jens Andersøn i Holmstrup, Rasmus Larsøn i Ubberop, Hennings Koene ibid:, Boel Efvers i Højbye og Giertrud Hansd: tien i Steenstrop.

Det 3die Andres Olsøns barn i Clint, Kaldet Peder.
Susc: Mads Larsøns Koene i Holmstrup.
Test: Niels Jyde tien Deignen, Michel Jpsøn i Clint, Johan Svenske ibid: Michel Jbsøns Koene ibid:, Lutzie Andersd: tien i Nygaard.

Noch copuleret Ole Larsøn og Karen Andersd: i Nyrop.

Dominica VIII post Trinit:

2. august 1716

Døbt Mogens Pedersøns barn i Gudmindrup, Kaldet Anders.
Susc: Præstens Kiæriste.
Test: Joen Joensøn tien i Præstegaarden, Peder Kuldmand tien Jep Pedersøn i Gudmindrup, Mette Kielsd: ibid:, Kirsten Pedersdatter ibid:, Cidtze Joensd: ibid:

Dominica IX post Trinit:

9. august 1716

Døbt 2de børn:

Det eene Jørgen Moegensøns i Ebbeløche, Kaldet Karen.
Susc: Madtz Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Hans Larsøn i Ebbeløche, Christjan Nielsøn i Tengslemarch, Falgaar Nielsøn i Ebbeløche, Jens Jensøns datter Anna ibid:, og Boel Andersd: i Sonnerop.

Det andet Henning Pedersøns barn i Ubberop, Kaldet Karen.
Susc: Præstens Kiæriste.
Test: Madtz Olsøn i Hundstrup, Rasmus Larsøn i Ubberop, Peder Moegensøn i Høybye, og Elizabeth Jørgensd: ibid:

Dominica X post Trinit:

16. august 1716

Døbt Rasmus Jacobsøns Søn Jacob i Høybye.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Test: Lars Skonnings Søn Niels i Høybye, Berthel Nielsøn i Staarop, Anders Tromand Svenske i Høybye, Madtz Pedersøns Datter Anna ibid:, og Anders Michelsøns Datter Doerte ibidem.

Dominica XI post Trinit:

23. august 1716

Blef døbt Hans Madsøns Barn i Lumbsaas, kaldet Peder.
Suscept: Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch.
Test: Mogens og Anders Madsøn, Ole Larsøn, Ole Jacobsøns Hustrue og Jens Jensøns Hustrue i Lumbsaas.

Samme dag Copuleret Niels Madsøn og Sara Jørgensd: i Lumbsaas.

Dominica XII post Trinit:

30. august 1716

Blef døbt Niels Olsøns barn i Ebbeløche, Kaldet Dorthe.
Suscept: Peder Hansøns Hustrue i Ny Kjøbing.
Testes: Anders Persøn i Nygaard, Søfren Larsøn i Clint, Jens Søfrensøn i Ellinge, Jens Pedersøns Hustrue i Højbye.

Den 9 7bris:

9. september 1716

begrafvet Ole Søfrensøns Hustrue i Sonnerop.

Dominica XV post Trinit:

20. september 1716

Begrafvet Hans Madsøns barn i Lumbsaas.

Dominica XVI post Trinit:

27. september 1716

Blef døbt Godske Rytters barn i Nygaard, Kaldet Berthe.
Susc: Madem: Anna Sophie i Præstegaarden.
Test: Ludvig Trompeter i Højbye, Christen Hansøn Rytter ibid:, Berthe Andersdatter, Martha Madsdatter og Margrete Larsd: ibid:

Dominica XX post Trinit:

25. oktober 1716

Blef døbt 2de børn:

Det eene Mads Brødes Søn i Lumbsaas, Kaldet Lars.
Susc: Niels Jacobsøns Koene udi Tengslemarch.
Test: Hans Jensøn Soldat tien Mads Brøde ibid:, Lars Sørensøns Søn Ole i Lumbsaas, Per Madsøns Koene ibid:, Smiddens Datter Kiersten ibid:, gl: Niels Nielsøns Datter Jnger ibid.

Det andet Anders Jensøns barn i Gudmindrup, Kaldet Jens.
Susc: Mads Nielsøns Hustrue i Lumbsaas.
Test: Madtz Hansøns Madtz i Steenstrop, Ole Larsøn i Lumbsaas, Jens Jensøns Søn Jørgen ibid:, Jens Pedersøns Hustrue i Ellinge og Jens Søfrensøns d: Lidtzie ibid:

Samme dag troelofvet Mads Pedersøn og Mette Nielsd: i Gudmindrup.

Noch copuleret Hans Nielsøn og Ane Olufsdatter i Staarup.

Noch begrafvet Hans Jensøns Hustrue i Sonnerup.

Dend 4de Novembr.

4. november 1716

begrafvet bemelte Hans Jensøns barn i Sonnerup.

Dominica XXIII post Trinit:

15. november 1716

Begrafvet Michel Jbsøns barn i Clint.

Dominica XXIV post Trinit:

22. november 1716

Blef døbt Søren Larsøns barn i Steenstrop, Kaldet Michel.
Deignens Kieriste i Høybye bar det til Daaben.
Testes: Anders Madsøns Karl Anders Svenske ibid:, Lars Olsøns Karl Mads Olsøn ibid:, Nelausis d: Giertrud ibid:, Niels Nielsøns datter Ane, Alle af Steenstrup.

Samme dag troelofvet Lars Jensøn og Kirsten Nielsdatter i Steenstrup.

Noch copuleret Jens Knudsøn og Cidtze Jensd: i Gudmindrup.

Noch begrafvet 2de børn:

Det eene Anders Jensøns Rytters i Høybye.
Det andet Jens Nielsøns i Nygaard.

Dominica I Adventus.

29. november 1716

Blef døbt Rytter Niels Nielsøns Nyrups barn Maren.
Susc: Præstens Kiæriste.
Test: Corporalen i Staarup Christen Nielsøn, Rytter Jeremias ibid:, Hans Remert Rytter ibid:, Johanne paa Croen og Cidtze Mads Hans ibid:

Dominica II Adventus.

6. december 1716

Begrafvet Niels Jensøns Koene i Clint.

Samme dag trolofvet Villum Olsøn og Karen Olufsdatter af Gudmindrup.

Noch døbt Hans Povelsøns barn i Tengslemarch, Kaldet Michel.
Suscept: Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Niels Jensøn i Højbye, Lars Olsøn i Steenstrup, Michel Jensøn tien Hans Povelsøn i Tengslemarch, Mads Michelsøn tien Niels Jacobsøn ibid:, Boel Larsdatter tien Christian ibid:, Madtz Hansøns datter Ane i Steenstrop.

Dominica III Adventus.

13. december 1716

Blef døbt Madz Larsøns barn i Nyrop, Kaldet Christen.
Susc: Degnens Kiæriste.
Test: Jens Larsøn i Clint, Jeremias Rytter ibidem, Anders Aufvesøns d. Sine i Nyrop. Rasmusis d. Boel ibid:, Clausis d. Maren ibid:

Samme dag begrafvet Søfren Larsøns barn i Steenstrop.