ANNO 1717

 Kilde: 1-368-1 3/15


Fest: Epiphan:

6. januar 1717

Begrafvet Anders Persøns barn i Clint.

Dominica I. post Epiphan:

10. januar 1717

Begravet 2de liig:

Det eene Søfren Nielsøns D. i Høybye
Det andet Michel Andersøns Hustrue i Holmstrup.

Samme dag copuleret Willum Olsen Soldat og Karen Olufsd: i Gudmandrop.

Dend 12 Januarii

12. januar 1717

begrafvet Jens Christophersøns Hustrue og hans barn i Ebbeløche.

Dominica II post Epiphan:

17. januar 1717

Blef døbt Rytter Christen Slagters Barn i Staarup Kaldet Niels.
Susceptr: Assessor Fruen paa Annab. gaard.
Mademois: Anna Sophie i Præstegaarden Var fadder, Jens Persøn ibidem. Rytter Hans Jespersøn i Staarop. Maren Nielsd: i Høybye, og Maren Madsdatter ibidem.

Samme dag copuleret Madz Persøn og Mette Kielsd: af Gudmandrup.

Dominica Septuagesima.

24. januar 1717

Blef døbt 2de. børn:

Det eene Lars Larsøns i Lumbsaas, Kaldet Lars.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Niels Larsøn i Ebbeløche, Niels Madsøn Rytter ibid: Svenske Anders Lind i Lumbsaas, Ole Jacobsøns Kone ibidem.

Det andet var Svenske Peder Hyrtigs i Høybye, Kaldet Mogens.
Susc: Madem: Anna Sophie i Præstegaarden.
Test: Jens Madsens Karl Jens i Høybye, Lars Skonnings Søn Niels ibid: Jørgen Clinteboes Søn ibid: Madz Jacobsøns d: Citze ibid: Anders Michelsøns d: Birgitte ibidem.

Dominica Sexagesima.

31. januar 1717

Troelofvet Niels Jensøn fra Clint og Marthe Andersd: af Steenstrop:
Forløftnings Mænd vare Jens Larsøn i Clint, Per Olsøn i Nyrop, Hans Nielsøn i Holmstrup.

Samme dag begrafvet Madz Larsøns barn i Nyrop.

Fest: Purificat: Mariæ.

2. februar 1717

Døbt Jørgen Nielsøns barn i Clint, Kaldet Ane.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Test: Jens Larsøn og Michel Persøn i Clint. Lars Olsøn tien til Andræesøns i Steenstrop, Madz Pedersøns d: Anna i Højbye og Zidze Andersd: tien Michel Jbsøn i Clint.

Samme tid begrafvet Zidze Andersdatters barn i Høybye.

Festo Bacchanal:

9. februar 1717

Døbt Peder Madsøns B. i Lumbsaas Kaldet Hans.
Susceptr: Præstens Kiæriste,
Testes, Jens Larsøn i Ellinge, Andreæ Jensøn i Høybye, Niels Madsøn Rytter i Ebbeløche, Marthe Madzd: og Maren Madzd: i Høybye.

Samme dag begrafvet Ole Andersøns daatters b: i Staarop.

Dend 17 Febr:

17. februar 1717

Begrafvet 3de lig:

Det eene Madz Nielsøns Hustrue i Lumbsaas.
Det andet Peder Madsøns barn ibid:
Det 3die Anders Urtegaards Mands datters barn i Ubberop.

Samme dag Døbt Willum Olsøn Soldats barn i Lumbsaas, Kaldet Zidze.
Susc: præstens Kiæriste.
Test: Jacob Andersøn og Karlen Per Olsøn i Høybye. Anders Olsen tien Knud Olsen i Lumbsaas, Kiersten Persd: i Gudmindrup og Kiersten Olufsd: i Lumbsaas.

Dominica Reminiscere.

21. februar 1717

Begrafvet Lars Larsøns barn i Lumbsaas.

Dend 24 febr:

24. februar 1717

Døbt U: Niels N. søn i Lumbsaas Kaldet Jens.
Susc: Præstens Kiæriste.
Testes: Andreas Jensøn i Høybye, Madz Kielsøn i Gudmindrup, Jens Persøn i Holmstrup, Kiersten Pedersd: i Gudmindrup og Karen Pedersd: i Lumbsaas.

Dend 3die Martii.

3. marts 1717

begrafvet Anders Smid i Lumbsaas, og Christen Hansøns Moeder i Sonnerop.

Dominica Lætare.

7. marts 1717

Begrafvet 2de lig:

Det eene Ole Larsøns,
det andet Povel Nielsøns barn, Begge af Nyrop.

Dominica Judica.

14. marts 1717

Blef døbt Hans Olsøns d: i Staarop Kaldet Berthe.
Susc: Ole Andersøns Hustrue ibid:
Test: Andres Hansøn ibid: Anders Persøn i Nygrd, Kiersten Persd: tien Degnen, Zidze Madzdatter i Høybye og Jens Larsøns hh: i Nygaard.

Fest: Annunciat: Mariæ.

25. marts 1717

Begrafvet Anders Madsøn i Steenstrop.

Samme dag blef døbt Peder N. barn i Sonerop Kaldet Boel.
Susc: Madame Succous i Høybye,
Test: Hans Stiern ibid: Anders Michelsøn i Sonerop, Karen Larsd: tien Jens Madsøn i Høybye og Jens Smid i Sonerop.

Samme dag blef døbt et u-ægte barn i Ubberop Kaldet Niels, Moderen heder Kiersten Nielsd:
Susc: Ole Andersøns Hustrue i Staarop,
Test: Ole Persøn, Anders Larsøn huusmand, Jens Larsøns Karl Rasmus, og Hermans Pige Kiersten, alle i Ubberop, og blef ved Daaben en Karl til Barnefader udlagt, som tiente i gaarden med hende hos Hr Christopher paa Odden, nafnlig Lars Madsøn.

Lang-Fredag.

26. marts 1717

Døbt Søfren Nielsøns barn i Høybye Kaldet Boel.
Susc: Præstens Kiæriste,
Test: Jacob Andersøn i Høybye, U: Anders Michelsøns Søn Michel ibid: Madz Pedersøns d: Ane ibid: Maren Nielsd: og Margrete Larsd: ibid:

Dominica Qvasimodogeniti.

4. april 1717

Blef døbt Anders Nielsøn Rytters barn i Høybye Kaldet Peder.
Susc: Mademoiselle Anna Sophia i Præstegrdn.
Test: Hr Leutnant Berner, og Hr Auditeur Nordrup, Corporal Christen Hansøn i Staarop, Vagtmesters d: Chartrine Margrete og Maren Nielsd: i Høybye.

Dend 7 April:

7. april 1717

blef begrafvet Søfren Nielsøns barn i Høybye.

Den 12 April:

12. april 1717

Begrafvet Jørgen Smid i Sonerop.

Dominica Jubilate.

18. april 1717

Blef døbt Ole Larsøns barn i Steenstrop Kaldet Niels.
Susceptr: Madem: Anna Sophia Riber i Præstegrden.
Test: Søfren Larsøn i Steenstrop, Anders Jensøn i Gudmindrup, Jens Rytter i Nygaard, Kiersten tien paa Præstegrden, Nelausis d: Giertrud i Steenstrop.

Den 23 April:

23. april 1717

Begrafvet Michel Jbsens barn i Clint.

Dominica Cantate.

25. april 1717

Blef døbt 2de børn:

Det eene Bertel Nielsøns i Staarop Kaldet Hans.
Susc: Præstens Kiæriste.
Test: Tue Pedersøn i Staarup, Hollænderens Søn Peder ibid: Niels hansøn tien Aufve Jensøn ibid: Kiersten Persd: tien Degnen, Madz Hansøns d: Citze i Høybye.

Det andet var Niels Torbensøns Søn i Høybye kaldet Peder.
Susceptr: Clemen Vefvers Hustrue ibid:.
Test: Anders Persøn i Nygaard, Niels Jensen tien Degnen, Lars Tygesøn i Høybye, Madz Pedersøns d: Ane og Lars Skonnings d: Margrete i Høybye.

Samme dag begrafvet 2de børn:

Det eene Anders Jensøns, det andet Niels Pedersøns i Sonerop.

Noch troelofvet Rasmus Andersøn Rytter og Boel Rasmusd: i Nyrop.

Dominica Rogate.

2. maj 1717

Copuleret Rytter Lars Hansøn og Karen Jensd: fra Tengslemarch.

Samme dag begrafvet Kiersten Nielsdatters u-ægte barn fra Ubberop.

Dominica Exaudi.

9. maj 1717

Troelofvet Ole Ibsen Rytter og Zidze Jensdatter i Høybye.

Samme dag blef begrafvet Jens Larsen i Nygaard.

Fer. III Pentec:

18. maj 1717

Copuleret Rytter Rasmus Andersen og Boel Rasmusd: begge af Nyrop.

Samme dag døbt 2de børn:

Det 1ste Ole Jbsen Rytters barn i Høybye Kaldet Ane.
Susc: Ritmester Fochis Pige Cathrine Margrete.
Testes: Hans Rytter tiente Ritm: Foch: Anders Michelsøns d: Berthe, Merthe Madsd: samplig i Høybye. Døede noeget der efter og er begrafvet uden Klang og sang.

Det andet var Christopher Nielsøns i Nyrup Kaldet Peder.
Susc: Mad: Riber i Præstegaarden.
Test: Jens Larsen, Niels Jensen, Jørgens Hustrue Zidze i Clint, og Maren Larsd: i Nyrop.

Dominica Trinit:

23. maj 1717

Døbt Niels Madsøns datter i Lumbsaas Kaldet Lucie.
Susceptr: Niels Jacobsøns Koene i Tengslemarch.
Testes: Anders Madsøn i Lumbsaas, Jørgen Olsøn, Oluf Jaconsøns Søn ibid:, Jens Laurizøn i Højbye, Peder Madsøns Hustrue i Lumbsaas, Niels Møllers d: Inge ibidem.

Samme dag døbt Ane Andersdatters u-ægte barn Kaldet Boel.
Susc: Tyge Larsøns Hustrue ibid:
Test: Niels Jensøn tien Degnen, Lars Skonnings Datter Magrete ibid: Cidze Michelsd: tien Søren Nielsøn ibidem. Udlagt ved Daaben til Barnefader Anders Andersøn begge da tiennende hos Peder Larsøn i Skaurop.

Dominica I. post Trinit:

30. maj 1717

Blef døbt Ole Jacobsøns barn i Lumbsaas, Kaldet Peder.
Suscept: Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch.
Test: Mogens Madsøn ibid: Hans Madsøn ibid: Jens Olsen i Holmstrup, Peder Madsøns Hustrue og Anders Smids d: Karen i Lumbsaas.

Samme dag døbt Ane Clausdatters u-ægte barn i Gudmindrup Kaldet Johan.
Susc: Ane Skræders ibidem.
Testes: Madz Kielsen og Rasmus Kielsen ibidem. Peder Klint i Højbye, Ole Persøns stifd: Kiersten og Anders og Anders Jensens Hustrue i Gudmindrup. Udlagt ved Daaben til Barnefader en Skrædder Svend i K:hafn, nafnlig Didrich Johansøn.

Samme dag døbt Niels Nielsøn Søn af Holmstrup Kaldet Niels.
Susc: Clemen Vefvers Koene.
Test: Hans Povelsøn i Tengslemarch, Christians Karl Ole Jensøn ibidem, Rytter Frans Tomasøn i Holmstrup, Jens Olufs d: Kiersten ibidem. Ane Rasmusd: tien Peder Fisker i Sonerop.

Dominica II. post Trinit:

6. juni 1717

Blef døbt 2de børn:

Det eene var Madz Pedersøns Søn i Gudmindrup, Kaldet Niels.
Susc: Madem: Anna Sophia Riber i Præstegaarden.
Testes: U: Per Nielsøn og Madz Kielsøn i Gudmindrup, Madz Hansøn i Steenstrup, Anders Xstensøn ibid: og Lars Olufsis hustrue i Gudmindrup.

Det andet Anders Larsøns Datter i Sonerup Kaldet Zidze.
Susc: Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Test: Jens Persøn, Jens Olsøn og Anders Jensen ibid: Eske Skræder ibid: Boel Jeppes tien. Madz Madsøn ibid:

Dominica IV. post Trinit:

20. juni 1717

Blef døbt Jeppes barn i Nygaard, Kaldet Lauridz.
Susc: Degnens Kiæriste,
Test: Ole Jacobsøn i Nygaard, Anders Pedersøn ibid: Lauridz Orre i Præstegaarden, Zidze Madsd: og Margrete Larsdatter ibid:

Fest: Johannis Baptistæ.

24. juni 1717

Begrafvet Metthe Henrichsdatters u-ægte barn i Mosby-huus, Udlagde til Barnefader en Rytter Ditlef Pich under Major Brochholz Compagnie,
Sinurs Mænd Aufve Jensen, Hans Andreæsøn, Ole Andersøns Hustrue og Anders Aufvesøns Hustrue alle i Staarup.

Dominica VII. post Trinit:

11. juli 1717

Døbt Jens Jensøns Søn Michel i Lumbsaas.
Degnens Kiæriste bar det til Daaben,
Test: Anders Jensøn i Sonerop, Ole Larsøns Søn Jørgen i Lumbsaas, Berthe Michelsd: ibid: Niels Nielsøns d: Inga ibid:

Dend 23 Juli:

23. juli 1717

Blef døbt Wel-ærværdige Præstens Magister Peder Holms Søn i Høybye Kaldet Jens Holm.
Susceptr: Assessor Vildenraths Frue paa Annab: Gaard.
Testes: Hr. Peiter i Asnæs, Hl: Hans Bruun i Nykiøbing, Hl: Christopher paa Odden, Hl: Peder Lundt i Grefvinge, Hl: Jacob Dals Kiæriste i Faareweile, og hans Datter ibid: Hl: Peders Kiæriste i Grefvinge.

Dominica 10 post Trinit:

1. august 1717

Blef døbt Anders Madsøns barn i Lumbsaas, Kaldet Luzie.
Susceptr: Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch,
Test: Jens Pedersøn tien i Præstegaarden. Madz Hansøns Søn Hans i Steenstrop, Cidze Madz hans datter, Anders Michelsøns d. Birgitte og Lars Skonnings datter Margrete i Højbye.

Løfverdagen dend 14 Augusti

14. august 1717

blef troelofvet Rytter Oluf Dagenkart og Kirsten Jørgensdatter i Sonerop.

Dominica 12. post Trinit:

15. august 1717

Døbt U: Per Nielsøns barn i Gudmindrup, Kaldet Jens.
Mademoislle Anna Sophia Riber i Præstegaarden holdte det til Daaben.
Test: Anders Fiolmand i Høybye, Anders Michelsøns Søn Michel ibid: Jacob Andersøn ibidem, Degnens Pige Kiersten Pedersdatter, Madz Hollænders d. Marthe ibid:

Samme dag begrafvet Anders Smids d: Kiersten i Lumbsaas.

Noch blef og troelofvet Niels Olufsøn af Nake i Rørvig Sogn med Niels Larsøns datter Boel i Ebbeløche.

Noch troelofvet paa Annabg. Gaard for prædichen Jørgen Michelsøn og Kiersten Larsdatter samme dag proceslig.

Onsdagen den 18 Augusti

18. august 1717

blef begrafvet Hans Povelsøns d. Maren i Tengslemarch.

Dominica 14. post Trinit:

29. august 1717

Blef døbt Henning Svenskes barn udi Ubberop, Kaldet Ole.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Peder Ladefoegets Søn Ole i Hunstrup, Anders Troemand i Højbye, Jørgen Michelsøn i Ubberup, og hands fæsteMøe Kiersten Larsd:, Dorethe Larsd: ibidem.

Samme dag blef døbt Lars Christensøns Enches u-ægte barn i Gudmindrup, Kaldet Lars.
Susceptr: Anna Skræders ibid:
Testes: Lars Skonning i Højbye og datter, Madz Hollænder d: Merthe ibidem. Blef udlagt til Barnefader en Person nafnlig Jens Hansøn.

Dominica 15. post Trinit:

5. september 1717

Blef døbt Niels Jacobsøns Søn i Tengslemarch, Kaldet Niels.
Susceptr: Knud Jacobsøns Koene i Glostrup udi Egebierg Sogn.
Test: Oluf Jacobsøn i Lumbsaas, Mogens Madsøn ibid. Hans Madsøns Koene ibid: Ole Persøns Stifdatter Kiersten i Gudmindrup.

Samme dag begrafvet Jens Jensøns barn Michel i Lumbsaas.

Jligemaade Hans Povelsøns barn i Tengslemarch.

Dominica 17. post Trinit:

19. september 1717

Døbt Hans Madzøns barn i Lumbsaas, Kaldet Peder.
Ole Jacobsøns Hustrue ibid. holt det ofver Daaben.
Testes: Ole Persøn i Ubberop, Lars Olsen tien U: Niels Nielsen i Lumbsaas, Svenske Anders Klind ibid: Karen Andersd: ibid: Kiersten Pedersd: i Gudmindrup.

Dominica 18. post Trinit:

26. september 1717

Copuleret Niels Olsøn af Nache og Boel Nielsd: i Ebbeløche.

Festo Mich: Archangeli.

29. september 1717

Copuleret Rytter Ole Danchart og Kiersten Jørgensd: af Sonerup.

Dominica 20. post Trinit:

10. oktober 1717

Døbt Niels Nielsøns barn i Steenstrop, Kaldet Kiersten.
Susc: Madz Larsøns hh: i Holmstrup.
Test: Christian Nielsøn i Tengslemarch, Andreæsis stifsøn Hans i Steenstrop, Lars Olsøns Karl Madz ibid: Lars Olsøns Koene ibid: Madz Hansøns d: Ane ibid:

Samme dag Døbt Karen Olufdatters u-ægte barn i Lumbsaas, Kaldet Ole.
Susceptr: Ole Jacobsøns Koene ibid:
Testes: Niels Møller ibid: Anders Madsøns Koene ibid: Peder Jensøns d: Lisbeth af Gudmindrup, Peder Madsøns pige Kiersten i Lumbsaas. Blef og udlagt til Barne-fader en Baadsmand paa hin side nafnlig Jens Andersøn.

Samme dag blef troelofvet Madz Andersøn i Steenstrop og Ane Madsd: i Høybye.

Dominica 21. post Trinit:

17. oktober 1717

Copuleret Jørgen Michelsøn og Kiersten Larsd: af Ubberup.

Onsdagen dend 20 Octobr.

20. oktober 1717

begrafvet Peder Olsøns liden pige Ellen Kirstine af Nyrup.

Dominica 22. post Trinit:

24. oktober 1717

Døbt Christen Hansens barn af Sonerup, Kaldet Ane.
Susc: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Test: Jens Jyde, Jens Smid, Rasmus Andresis. Anders Jensøns Koene.

Samme dag døbt Hans Ejlersøns datter fra Ubberup, Kaldet Ellin.
Susceptr: Stue-Pigen Chathrine Persdatter paa Anneb: gaard.
Test: Ole Persøn i Hunstrup, Jacob Persøn i Ubberup, Per Ejlersøn i Højbye, Inga Persd: i Ubberup, Boel Ebbes i Højbye.

Jubel Fest Dominica 23. post Trinit:

31. oktober 1717

blef Troelofvet Mogens Madsøn og Karen Nielsdatter Hafgaard fra Lumbsaas.

Dominica 24. post Trinit: som var Jubel Fest

7. november 1717

blef døbt Anders Larsøns barn i Nyrup, Kaldet Lars.
Susc: Præstens Kiæriste.
Testes: Clausis stifsøn Jens ibid: Vesti ibid: Christophers Hustrue ibid: Povel Nielsøns Hustrue ibid:

Samme dag døbt Jacob Andersøns barn i Højbye, Kaldet Søfren, som døde og blef begrafvet den 25. p. Trin.

Noch Samme dag troelofvet Ole Nielsøn af Lumbsaas og Kiersten Jensdatter af Holmstrup.

Samme dag begrafvet Niels Olsøns barn i Ebbeløche.

Dominica 25. post Trinit:

14. november 1717

begrafvet 3de liig:

sc: Ejlert Hansøn i Høybye,
Jacob Andersøns barn Søfren ibid: og
gl: Per Nielsøns Qvinde i Gudmindrup.

Samme dag døbt Boel Nielsdatters u-ægte barn i Staarup, tiennende Hans Nielsøn ibid. Barnet blef Kaldet Ole.
Susc: Ole Andersøns Koene i Staarup.
Test: Jacob Rasmusøns Karl Niels ibid. Bertels Koene ibid. Hans Trollis Datter Kiersten ibid. Og blef ved Daaben udlagt en Rytter til Barne-fader, hvis Nafn Moderen iche vidste, thi hun foregafv, at Hun af Hannem blef voldtagen ved Hønsinge.

Dend 17. Novembr.

17. november 1717

blef troelofvet Anders Nielsen og Boel Søfrensd: fra Tengslemarch.

Dominica 26. post Trinit:

21. november 1717

Døbt 2de Egte børn:

Det eene Jens Larsøns i Clint, Kaldet Hans.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Test: Søfren Larsøn og Lars Søfrensøn i Clint, Søren Nielsøn i Højbye, Kiersten Jensd: og Merthe Andersd: i Clint.

Det andet var Peder Holgersøns i Ubberop, Kaldet Hans Sonnebold:
Susceptr: Stue-Pigen paa Annabgrd. nafnlig Anna Cathrine Pedersdatter,
Testes: Assessors Tiennere Søfren paa Annabgrd, Madz Olsøn i Hunstrup, Jørgen Michelsøn og hh: ibid:

Samme dag blef døbt Karen Andersdatters u-egte barn i Højbye, Kaldet Johanne Marie.
Susceptr: Karen Tygis i Høybye.
Testes: Lars Tygesøn, Margrete Larsdatter og Ane Andersd: alle af Højbye. Udlagt til Barne-fader en Slagter-Svend paa Vandkonsten i Khafn nafnlig Jens Bentzøn.

Den 22 9bris:

22. november 1717

begrafvet Jørgen Mogensøns barn i Ebbeløche og Boel Michelsdatters u-egte barn i Staarup.

Dominica 1 Adventus:

28. november 1717

begrafvet Niels Larsøns barn i Ebbeløche og Christopher Nielsøns barn i Nyrop.

Dominica 2da Adventus:

5. december 1717

Copuleret Madz Andersøn og Anna Madzd: i Steenstrop.

Noch begrafvet Jørgen Nielsøns barn i Clint.

Endnu publice absolveret Karen Olufsdatter af Lumbsaas, som udlagde til Barne-fader en Karl paa hin side, nafnlig Jens Andersøn Baadsmand.

Dominica 3. Adventus:

12. december 1717

Copuleret Ole Michelsøn og Kiersten Jensd: fra Lumbsaas.

Noch publice absolveret Boel Rasmusdatter fra Gudmindrup, som udlagde til Barnefader Jens Hansøn Møller i Nye-kiøbing.

Mandagen den 13 Decembr.

13. december 1717

Døbt Leutenant Christopher Heinrich Succous Søn i Højbye, kaldet Clemen.
Susceptr: Assessor Wildenraths Frue paa Annabierg, Anna Sl: Her Peder Mandals fultes med hende, og Mademoiselle Anna Sophia Riber i Præstegaarden holte christen huen.
Testes: Ritmester Von Holstein, Capitain Leutnant Schinkel, Regimentskrifver Seig: Erik Jessen i Holbek, og Studiosus Mons: Peter Swane paa Annaberg.

Dominica 4. Adventus:

19. december 1717

døbt Jens Pedersøns barn i Høybye, Kaldet Lars.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Madz Pedersøns Karl Christen ibid. Lars Larsøn i Overbye paa Odden, Lars Tygesøn tien Søren Nielsøn i Høybye, Anders Michelsøns datter Birgitte ibid. Kroe Mand Niels Pedersøns datter Maren ibid.

Samme dag begrafvet Madz madsøns barn i Gudmindrup.

Tredje Juuledag

27. december 1717

Døbt 3de Egte-Børn:

Det eene Peder Madsøns Søn i Lumbsaas, Kaldet Peder.
Susceptr: Madem: Anna Sophia Riber i Præstegaarden.
Testes: Jens Jensøns Søn Lars i Ebbeløche, Tyge Larsøns Søn Lars i Højbye, Niels Madsøns Koene i Lumbsaas, Mogens Madsøns Koene ibid. Jens Sørensøns d: Ane i Ellinge.

Det 2det var Søfren Larsøns d: i Steenstrop, Kaldet Boel.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Hans Hiern i Højbye, Anders Christensøns Dreng Morten i Steenstrop, Madz Hansøns Søn Madz ibid. Madz Andersøns Koene ibid. Lars Skonnings d: Margrete i Højbye.

Det 3die var Lars Olsøns i Gudmindrup, Kaldet Niels.
Susceptr: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Lars Skonnings Søn Niels i Højbye, Knud Hafgaard i Lumbsaas, Madz Nielsøn i Gudmindrup, Sørn Nielsøns Pige Cidze i Højbye, Madz Jacobsøns d: Cidze ibid: