ANNO 1718

 Kilde: 1-368-1 3/15 - 4/15


Festo Circumcisionis Christi:

1. januar 1718

blef copuleret Mogens Madzøn og Karen Nielsdatter begge af Lumbsaas.

Dominica inter Circumcision: Christi et festum Epiphan:

2. januar 1718

Copuleret Anders Nielsøn og Boel Søfrensdatter af Tingslemarch.

Festo Epiphan:

6. januar 1718

Døbt Hans Trollis Søn i Staarop, Kaldet Madz.
Susceptr: Oluf Andersøns Koene ibidem.
Testes: Hans Nielsen, Afve Jensøn, Niels Michelsøn, Hollænder Enchens Søn Peder Jacobsøn, og Oluf Andersøns Sønne-Koene, Alle af Staarop.

Dominica 1. post Epiphanias Domini:

9. januar 1718

blef troelofvet Rasmus Larsøn og Jnger Andersdatter af Ubberup.

Dominica 2. post Epiphan:

16. januar 1718

Døbt Anders Nielsøns Søn i Tengslemarch, Kaldet Niels.
Susceptrix: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Michel Jensøn tien Niels Larsøn i Ebbeløche, Christian Nielsøn i Tengslemarch, Niels Jacobsøns Koene ibid: Helles Datter Karen ibid:

Dominica 5ta post Epiphan:

6. februar 1718

Døbt 3de børn:

Det 1ste var Jacob Rasmusøns Søn Rasmus i Staarop.
Susceptr: Mademoiselle Anna Sophia Riber.
Testes: Hans Nielsen i Staarop, Anders Afvesøns Søn Tue ibid:, Lars Skonnings Søn Niels i Højbye. Bertels Koene i Staarop, Niels Jensøns Koene i Højbye.

Det andet var Rytter Peder Møllers Datter Dorthe Marie.
Susc: Vesthis Koene samme steds i Nyrup.
Test: Rytter Morten Christensøn ibid:, Rytter Anders Pedersøn i Tengslemarch, Rytter Christian Fischer ibid:, Anders Pedersøns Koene i Nyrup, Rytter Johan Persøns Koene ibidem.

Det tredie var Rytter Henrich Fischers i Højbye, Kaldet Henrich Christopher, som døde og blef begrafvet Dominica 7tuagesima, Da der og foruden blef begrafvet tvende liig, det eene var Jens Pedersøns liden søn i Højbye, det andet Jep Madsøns Søn i Nygaard.

Dominica Sexagesima

20. februar 1718

begrafvet Anders Larsøns Søn Lars i Nyrup.

Tiirsdagen dend 22 febr.

22. februar 1718

begrafvet Jørgen Christensøn Jyde i Høybye.

Dominica Esto Mihi:

27. februar 1718

begrafvet Jens Søfrensøns Hustrue i Nyrup.

Dominica Invocavit:

6. marts 1718

begravet 2de liig:

Det eene Peder Holgersøns barn i Ubberup.
Det andet Karen Andersdatters u-egte barn i Højbye.

Dominica Reminiscere

13. marts 1718

begrafvet tvende liig:

Det eene Madz Andræsøn i Nyrup.
Det andet Jens Søfrensøn sammestedz.

Dominica Oculi:

20. marts 1718

blef døbt Peder Eilertzøns barn i Høibye, Kaldet Anders.
Susc: Madz Larsøns qvinde i Holmstrup.
Testes: U: Anders Michelsøns Søn Michel, Lars Skonnings Søn Niels, Madz Pedersøns Karl Christen, Cidze Madsdatter, Ole Søfrensøns pige Kiersten Olufsdatter, alle i Høybye til haabe.

Onsdagen dend 23 Martii:

23. marts 1718

blefve troelofvede Jens Pedersøn af Præstegaarden og Maren Nielsdatter paa Kroen.

Mariæ Bebudelsis Dag:

25. marts 1718

troelofvede Jens Jensøn Kampe af Nykiøbing, og Karen Lauridzdatter af Nyrup.

Onsdagen dend 30 Martii:

30. marts 1718

bleve troelofvede Rytter Hans Michelsen af Wel-baarne Hl. Oberst Doublets Compagnie, og Maren Madsdatter af Ebbeløche.

Noch samme dag troelofvede Hans Nielsen i Steenstrup, og Boel Larsdatter af Tengslemarch.

Dominica Judica

3. april 1718

begrafvet U: N. Nielsøns barn i Lumbsaas.

Dominica Palmarum

10. april 1718

blef døbt Søfren Nielsøns barn i Højbye, Kaldet Boel.
Susceptr: Leutn. Succous Kiæriste.
Testes: Madz Smid i Højbye, Jens Larsøn ibid: Lars Skonnings Søn Niels ibid: Anders Michelsøns datter Birgitte ibid: Cidze Madzd: ibid: Jens Pedersøns Koene ibid:

Fer: 3. Paschat:

19. april 1718

Begrafvet gl: Maren Svensk af Sonerup.

Samme dag troelofvet Jens Pedersøn af Lumbsaas og Giertrud Andersdatter af Ubberup.

Noch samme dag døbt Madz Smidz barn i Højbye, Kaldet Jfver.
Susc: Madem: Anna Sophia Riber.
Test: Søfren Nielsen i Højbye, Anders KroeMand ibid: Peder Mogensøns Søn Xsten ibid: Lars Skonnings datter Margrete ibid: Merthe Madzd: ibid:

Dominica Qvasimodogeniti

24. april 1718

Døbt 2de børn:

Det eene Jens Olsøns Søn i Staarup, kaldet Niels.
Susceptr: Ole Andersøns Koene ibid.
Test: Jacob Rasmusøn ibid. Anders Afvesøns Dreng Tue Pedersøn ibid. Anders Pedersøn i Nygaard. Bertels Koene i Staarup. Hans Trolles d. Ane ibidem.

Det andet var Rytter Ole Dancharts i Sonerup, Kaldet Friderich.
Susceptr: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Anders Michelsøn i Sonerup, Hans Larsøns Karl Madz i Ebbeløche, Rasmusis tvende døttre i Sonerup, J. Knudsøns Koene i Gudmindrup.

Samme dag begrafvet Christen Hansøns barn i Sonerup.

Noch samme dag copuleret Rasmus Larsøn og Jnger Andersd: fra Ubberup.

Dominica Misericord:

1. maj 1718

Domini døbt Thomas Rytters barn i Nygaard, Kaldet Lars.
Susceptr: Ludwig Rytters Koene udi Staarup.
Testes. Jens Rytter ibid. Anders Pedersøn i Nygaard. Jacob Larsøn ibid. Jens Nielsøn ibid. Jeppe madsøn ibid. Jens Nielsøns Hustrue ibid.

Samme dag begrafvet tvende lig: sc.

Niels Olsøns Søn Eske i Staarup, og
Hans Stierns Hustrue i Højbye.

Noch samme dag troelofvet Niels Andersøn og Anna Larsdatter i Højbye.

Dominica Jubilate

8. maj 1718

døbt Vesti Nielsøns barn i Nyrup, Kaldet Peder.
Susceptr: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Jens Campe i Nykiøbing. Clausis Søn Jens i Nyrup. Christopher Hansøn ibidem. Anders Persøns datter Kiersten ibid. Anders Afvesøns Datter Karen ibid.

Samme dag begrafvet Søren Nielsøns barn i Højbye.

Noch samme dag blef copuleret Jens Pedersøn og Giertrud Andersdatter.

Dominica Rogate

22. maj 1718

blef troelofvet Jørgen Olufsøn af Lumbsaas og Ane Jensdatter ibid.

Samme dag copuleret Jens Jensøn Campe af Nykiøbing og Karen Larsdatter af Nyrup.

Noch samme dag begrafvet Anders Hansøns Koene af Højbye.

Festo Ascensionis Christi.

26. maj 1718

blef døbt Niels Madsøns barn af Lumbsaas, Kaldet Jørgen.
Susceptr: Ole Jacobsøns Koene ibidem.
Testes: gl: Niels Nielsøns Søn Niels ibidem. Peder Madsøns Karl Lars ibid. Moegens Madsøns Hustrue ibidem. Peder Nielsøns datter ibidem. Lars Olsøn tien Madz Brøde. gl: Niels Nielsøn Karl Anders Olsøn. Hans Madsøns Dreng Rasmus Knudsøn. gl: Niels Nielsøns d: Maren, alle af Lumbsaas.

Tredie Pintzedag

7. juni 1718

Blefve Døbte 3de børn:

Det første var Povel Nielsøns i Nyrup, Kaldet Ole.
Susc: Niels Olsøns Koene i Ebbeløche.
Testes: Christopher Hansøn tien i Nyrup. Jens Lauritzøn tien Jørgen i Clint. Andræs Jensøn i Højbye. Jørgens pige Cidze i Clint. Søfren Lauritzøns Datter Boel ibidem.

Det andet var Jens Smids i Sonerup, Kaldet Jørgen.
Susceptr: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Niels Jensøn i Clint, Jens Larsøn ibid:, Madz Andersøn Dragoun tien Hans Larsøn i Ebbeløche, Johan Rytters Koene i Nyrup, Rasmusis Datter Kiersten i Sonerup.

Det 3die var Kiersten Andersdatters u-ægte barn i Sonerup, blef Kaldet Luze.
Susceptr: Madz Larsøns Koene i Holmstrup.
Testes: Jørgen Jensøn i Sonerup, Niels Jyde tien Degnen, Karen Bolds Datter Birgitte i Sonerup.
Der blef ingen ved daaben til Barnefader udlagt denne gang, saafor Jordemoederen iche endnu hafde faaet det at vide.

Dominica 1. post Trinit:

19. juni 1718

Døbt Jens Pedersøns barn i Ubberup, Kaldet Peder.
Susceptr: Mademois: Anna Sophia Riber i Præstegaarden.
Testes: Rasmus Larsøn i Ubberup, Peder Ladefogeds Søn Ole i Hunstrup, Jens Lauritses Pige i Ubberup. Hollænderens Niels Wærums Pige Cidze.

Samme dag blef troelofvet Jens Jacobsøn og Martha Madzdatter i Højbye.
Forløftnings Mænd vare Jens Jensøn Campe i Nykiøbing og Peder Flint i Højbye.

Festo Johannis Baptistæ

24. juni 1718

blef begrafvet Anders Madsøns barn udi Lumbsaas.

Dominica 2. post Trinit:

26. juni 1718

Copuleret Hans Michelsøn Rytter under Obberste Doublets Compegnie og Maren Madzdatter fra Ebbeløche.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1718

blef troelofvet Hans Stiern i Højbye og Maren Nielsdatter af Holmstrup.

Dominica 3. post Trinit:

3. juli 1718

Copuleret Hans Nielsøn og Boel Larsd: af Steenstrup.

Dominica 4ta post Trinit:

10. juli 1718

Copuleret Jens Pedersøn og Maren Nielsdatter af Højbye.

Dominica 5ta post Trinit:

17. juli 1718

Copuleret Jørgen Olsøn og Ane Jensdatter af Lumbsaas.

Dominica 6ta post Trinit:

24. juli 1718

Døbt Jørgens barn i Ubberup, Kaldet Ane.
Susceptr: Fruen paa Anabierg.
Testes: Mons: Peter Svane ibid. Ladefogden paa Ellinge-gaard. Fruens Tiener Henrich paa Annab: gaard. Mademoiselle Anna Sophia Riber i Præstegaarden. Fruens Pige Dorethe Hafgaard paa Annab: gaard.

Dominica 8tava post Trinit:

7. august 1718

blef døbt Lars Olsøns barn i Steenstrup, Kaldet Michel.
Susceptr: Madz Larsens Koene i Holmstrup.
Testes: Anders KroeMand i Højbye. Peder Jensøns Søn Jens ibidem. Lars Svensøn i Steenstrup. Kiersten Larsd: ibid: Peder Jensøns d: Lisbeth i Gudmindrup.

Samme dag begrafvet Ole Degnharts barn i Sonerup.

Dominica 9 post Trinit:

14. august 1718

blef Kiersten Andersdatter i Sonerup publice absolveret, udlagde til barnefader Moegens Madzøn, men næfnte iche hvorfra samme Herredis Barnefaderen var.

Dominica 12 post Trinit:

4. september 1718

blef døbt 2de børn:

Det eene var Jens Jensøns datter i Lumbsaas, Kaldet Zidze.
Susceptr: Madz Larsøns Hustrue i Holmstrup.
Testes: Jens Larsøn i Højbye, Niels Pedersøn i Lumbsaas, Peder Olsen ibid: Moegens Madsøns Koene ibid: Ole Larsøns Pige Luze Jensdatter ibid:

Det andet var Hans Pedersøns Søn i Gudmindrup, Kaldet Peder.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Niels Jacobsøn i Tengslemarch, U: Peder Nielsen i Gudmindrup, Hans Olsøn ibidem, Jens Knudsøn ibid:, Jens Knudsøns Søster Kiersten ibid:, Jeppis Datter Boel ibid:

Dominica 13. post Trinit:

11. september 1718

troelofvet Christopher Hansen og Karen Pedersdatter af Nyrup.

Dominica 14.post Trinit:

18. september 1718

Blef copuleret Hans Nielsøn Stiern og Maren Eskilsdatter i Højbye.

Festum Michaelis:

29. september 1718

Blef Døbt tvende børn:

I. Hans Povelsøns Datter Maren i Tengslemarch.
Susceptr: Zidse Madz Larsens i Holmstrop.
Testes: Søren Nielsøn i Højbye, Anders Michelsøn i Sonnerop, Ole Madzøns Kone i Tengslemarch, Karen Helles D: ibidem.

II. Jørgen Olufsøns Datter i Ellinge Kaldet Zidse.
Susceptr: Ole Jacobsøns Hustrue i Lombsaas.
Testes: Niels Madsøn i Højbye, Ole Jacobsøns Søn i Lombsaas, Peder Madsøns Hustrue ibidem.

Dominica 16. post Trinit:

2. oktober 1718

Copuleret Niels Andersøn og Anna Sl: Jørgen Søffrensøns i Højbye.

Dominica 17. post Trinit:

9. oktober 1718

Blef døbt Jørgen Nielsøns Datter Karen i Klint.
Susceptr: Anna Sophia Riber.
Testes: Povel Nielsøn i Nyrop, Michel Pedersøns D: i Klint, Anders Larsøns hh: i Nyrop, Mads Pedersøns Datter i Højbye.

Eodem die Copuleret Ole Pedersøn og Boel Nielsdatter i Hunstrop.

Dominica 18. post Trinit:

16. oktober 1718

Copuleret Peder Jacobsøn Hollender og Marta Jacobsd: i Høybye.

Noch begrafvet Vesti Nielsøns barn i Nyrop.

Dominica 19. post Trinit:

23. oktober 1718

blef Døbt Ole Jacobsøns barn Lusie i Lombsaas.
Suscept: Niels Jacobsøns Hustrue i Tengslemarch.
Testes: Jacob i Gudmandrop, Michel Andersøn i Høyby, Magrete LarsDatter ibid:, Mogens Madsøns Kone i Lombsaas.

Eodem die Trolofvet Anders Hansøn og Ellen Peders Datter af Storop.
Forløftnings Mændene Hans Trolle og Hans ?? ibidem:

Dominica 20. post Trinitat:

30. oktober 1718

blef Døbt Hans Laurisøns Søn Lars i Ubberop.
Susceptr: Præstens Kiæriste.
Testes: Peder Nielsøn paa Annabierg, Ole Pedersøn i Hunstrop, Henning Svendsøn i Ubberop, Anna Niels Datter ibidem, Karen Klochers ibid:

Dominica 21. post Trinit:

6. november 1718

Blef døbt Niels Olufsøns Datter Dorthe i Ebbeløcke.
Suscept: Vesti Nielsøns Hustrue i Nyrop.
Testes: Anders Svendske i Lombsaas, Niels Pedersøn ibidem, Christen Nielsøn i Ebbeløche, Giertrud JensD:, Karen ChristensD: i Tengslemarch.

Dominica 1. Advent:

27. november 1718

blef Døbt:

I. Ole Hafgaars Dreng Niels i Lombsaas.
Susceptr: Mad: Holm.
Testes: Jens Pedersøn i Holmstrop, Ole Jensøn ibid:, Jacob Olufsøn i Lombsaas, Jnger Lars D: ibid:, Mogens Madsøns hh: ibid:

II. Ole Madsøns Søn Madz i Tengslemarch.
Susceptr: Zidse Madz Larsøns i Holmstrop.
Testes: Niels Tomesøn og Michel Jensøn i Tengslemarch, Christian Nielsøn ibd:, Karen Helles Datter, Hans Povelsøns hh: ibid:

Eodem die blef begrafvet Peder Jensøn i Høyby.

Dominica 2. Advent:

4. december 1718

blef Døbt Leutenant Johan Libbert Feils Søn nafnlig Jacob.
Susceptr: Mad: Holm.
Testes: Leutenant Succo, Christen Riber, Corporal Niels Brochsøn, Madamois: Broch, Zidse Jacobs D:, Magrete Lars Daatt:

Eodem die copuleret Christoffer Hansøn og Karen Peders Datter i Nyrop.

Die 7 Decembris

7. december 1718

Blef begraven Jens Jensøn i Ebbeløche.

Dominica 3. Advent:

11. december 1718

Blef Døbt Kirsten Jens Datters u-ægte barn nafnlig Magrete.
Susceptr: [ingen nævnt].
Testes: Peder Olsøn i Nyrop, Niels Nielsøn i Nyrop, Peder Flint og Rasmus Hollænder og Anna Anders D: i Høyby. Suscept: Karen ??gens i Høyby, som udlagde til barnefader [ingen nævnt].

Eodem die begrafvet Lisbet Rasmus Datters dødfødde barn i Sonnerop.

Dominica 4. Advent:

18. december 1718

blef døbt:

I. Christoffer Nielsøns Søn i Nyrop.
Susceptr: Maren Aufves i Nyrop.
Testes: Hans ?? i Høyby, Jens Smed i Sonnerop, Jens Rasmusøn i Nyrop, Boel Rasmus D: ibid:, Anne Jens D: i Ebbeløche.

II. Anders Jensøns Datter Kirsten i Sonnerop.
Susceptr: Anna Sophia Riber.
Testes: Lars Olsøn i Lombsaas, Anders Tromand og ?? Andersøn og Magrete Anders D: i Høyby, Anna Andersdatter i Gudmindrop.

Eodem die Copuleret Anders Jensøn og Ellen Pedersdatter i Staarop.

Festo Nativitas Xsti:

25. december 1718

Blef Døbt:

I. Niels Nielsøn Hollænders barn paa Ellinge nafnlig Johan.
Susceptr: Madam: Holm.
Testes: Leutenant Succo, Christen Riber, Jens Andersøns Søn, Christian Nielsen i Tengslemarch, Anna Sophia Riber, Zidse Madsdatter i Høyby.

II. Madz Andersøns Datter Mette i Steenstrop.
Susceptr: Anna Sophie Riber.
Testes: Niels ?? i Høyby, Rytter ?? ?? i Steenstrop, Lars Madsøn ibid:, Maren Madz D: i Høyby, Anne Jens D: i Steenstrop.