ANNO 1719

 Kilde: 1-368-1 4/15


Nyaars Dag

1. januar 1719

blef trolovet Lars Aagelund, og Boel LarsDatter af Stenstrop.
Forløftnings Mændene vare Anders Tromand og Lars Bruun.

Den 5 Januarij

5. januar 1719

blef Corporel Vilhelm Rose og Jonne Niels D: i Høyby trolovede.

Søndagen efter Nyaars Dag

8. januar 1719

blef trolovet Lars Andersøn Bruun og Anne Anders D: af Høyby.
Forløftnings mænd vare Anders Tromand og Peder Andersøn.

Dominica 2 post Epiph:

15. januar 1719

blef Døbt Jep Madsøns Søn Lars i Nygaard.
Suscept: Sidze Jordemoder i Holmstrup.
Testes: Niels Eskesøn i Holmstrop, Gunder Persøn i Høyby, Maren Peders D: ibid:, Magrete Lars Daatter.

Eodem Die Copuleret Lars Achelund og Boel Lars D: af Stenstrop.

Dominica 3 post Epiph:

22. januar 1719

blef Døbt:

I. Peder Flintis Søn Niels i Høyby.
Suscept: Madam Holm.
Testes: Rasmus Jacobsen i Høyby, Lars Andersøn ibidem, Anna LarsDaatter i Præstegaarden, Sidze MadzDaatter i Høyby.

II. Lars Jensøns Daatter Abelone i Gudmandrop.
Suscept: Anna Sophie Riber.
Testes: Peder Knudsøn i Gudmandrop, Sven Trane, Lusie Aufs D: i Gudmandrop, Karen JensDaatter ibidem.

Fest: purif: Mar:

2. februar 1719

blef begravet Peder Nielsøns Søn Jens af Gudmandrop.

Dominica Septuagesima

5. februar 1719

blef Jørgen Nielsøn af Klint begravet.

Dominica Sexagesima

12. februar 1719

blef Døbt Lars Achelunds Daatter Anna i Steenstrop.
Suscept: Anna Sophia Riber.
Testes: Anders Tromand i Høyby, Jens Michelsøn af Steenstrop, Lars Olufsøn ibid:, Anna NielsD: ibidem.

Eodem Die blef publice absolveret Boel Niels Datter af Storop, som udlagde en Rytter, der tog hende med vold paa Marchen.

Dominica Invocavit

26. februar 1719

blef Døbt:

I. Lars Larsøns Søn Kaldet Lars i Lombsaas.
Suscept: Madam Holm.
Testes: Anders Madsøn, Oluf Larsøn, Hans Larsøn, Moegens Madzens Kone ibidem.

II. Anders Larsøns Daatter Mette af Nyrop.
Suscept: Madam Succho.
Testes: Hans Jacob, Jens Larsøn, Karen MasDatter i Nyrop, Sidze MadzD: i Høyby.

III. Jens Pedersøns Søn i Høyby Kaldet Peder.
Suscept: Anna Sophia Riber.
Testes: Anders Tromand, Niel Larsøn, Johanna OlufsDaatter, Maren MadzDaatter i Høyby.

Dominica Oculi

12. marts 1719

blef Døbt Hans Tommesøns Daatter Karen paa Ellinge gaard.
Suscept: Anna Sophie Riber.
Testes: Canilles Nielsøn ibid:, Niels Madzøn, Johanna NielsD: ibid:, Johanne OlufsD: i Høyby.

Den 15 Martij

15. marts 1719

blef Døbt Jens Campes Søn Lars i Nyrop.
Suscept: Madam Holm.
Testes: Hans Stiern i Høyby, Christian i Tengslemarch, Niels Jacobsøns Kone ibid:, Boel i klint

Eodem Die Blef trolofvet Jens Andersøn og Zidsel MasDaatter i Høyby.

Dominica Lætare

19. marts 1719

Copulered Lars Andersøn Bruun og Anne AndersDatter.

Festo annuntiationes Mariæ

25. marts 1719

blef Døbt Jacob Larsøns Søn Jens i Nygaard.
Suscept: Mad: Holm.
Testes: Anders Jensøn, Madz Smed, Sidse MadzD: Anna LarsD: i Høyby.

Dominica Judica

26. marts 1719

blef Døbt Karen AndersDaatters uægte Daatter Karen.
Suscept: Sidse Peder Olsens.
Testes: Ave Jensøn i Storop, Lars Madsøn i Nyrop, Andorthe Smeds ibid:

Eodem Die blef trolovet Hans Jacobsøn og Sidse Jørgen i Klint.

Eodem Die blef Kirsten JensD: i Høyby publice absolveret.

Fer: 3: Pascat:

11. april 1719

blef Døbt:

I. Bertel Nielsøns Daatter Sidzele i Storop.
Suscept: Mad: Isoran.
Testes: Hans Jpsen i Høyby, Hans Olsøn i Storop, Peder Ejlersøns Kone i Høyby.

II. Mads Madsens Daatter i Gudmandrop Karen.
Suscept: Sidse Madsis i Holmstrop.
Testes: Hans Stiern i Høyby, Rasmus Hollænders Kone ibidem. Karen OlufsD: ib:

Eodem Die Trolovet Jørgen Jensen og Kirsten PedersD: af Gudmandrop.

Dominica Misericordiæ

23. april 1719

blef Døbt Corporal Vilhelm Rosis Daatter Anna i Høyby.
Suscept: Mad: Holm.
Testes: Leutenant Succo, Christen Riber, Anna Sophie Riber. Anna LarsDaatter.

Eodem Die Copuleret Jens Andersøn og Sidse MadsD: af Høyby.

Dominica Jubilate

30. april 1719

blef Døbt Huusmand Anders Larsens Daatter Sidse af Ubberop.
Suscept: Mad: Holm.
Testes: Niels Jensen Soldat i Gudmandrop, Jens Michelsen i Stenstrop, Kirsten Jørgens i Ubberop, Kirsten i Præstegaarden.

Eodem Die blef publice absolveret Karen PedersD: af Nyrop, som udlagde til barnefader Morten Christensøn Curasere ved Oberste Revenfeldz Lif Compani, og Karen PedersD: af Høyby, som udlagde til barnefader Jens Larsen tiennendis Monsieur Herløv Kier i Ulcherop.

Eodem Die begravet Anna Skræders.

Dominica Cantate

7. maj 1719

blef trolovet Anders madsen og Elisabeth JversD: af Klint.

Eodem Die blef begravet Mads Andersens Moder i Steenstrop, Niels N: barn af Stenstrop, Jacob Larsens Søn Jens af Nygaard.

Fer: 3. Pentech:

30. maj 1719

blef Døbt Karen PedersDaatters slefre Daatter, som siden den 13 Junij blef begraven.

Dominica Trinit:

4. juni 1719

blef Rasmus Larsøns barn af Hunstrop begravet.

Eodem Die blef Copuleret Hans Jacobsøn og Sidsel Jørgens af Klint.

Den 5 junij

5. juni 1719

blef Døbt Jens Andersens Søn Mads i Nygaard.
Susc: Mad: Holm.
Test: Jacob Larsen, Anders Persen, Magrete Lars D:, Anne Lars D:

Dominica 1. post Trinit:

11. juni 1719

blef Copuleret Anders Madsen og Elisabeth JversD: af klint.

Eodem Die blef Christen Hansøn Riber indsat til at være Sogne Degn for Høyby menighed.

Den 13 Junij

13. juni 1719

blef Hæderlige Mand Oluf Andersen Isoran Sogne Degn for Høyby menighed begravet udi Høyby Kirche.

Dominica 2. post Trinit:

18. juni 1719

blef Døbt Marte MadzD: Slefre Søn, og giorde barsel i Staarop.
Suscept: Luse Olufs i Staarop.
Testes: Hans Nielsen, Tue Nielsen, Birgite HansD:, Karen HansD: ibid:, barnets fader en Karl fra Kiøbenhafn nafnlig Anders.

Festo Johannis Baptista

24. juni 1719

blef Døbt:

I. Christopher Hansens Søn i Klint.
II. Madz Pedersens D: Gertrud, som blef begravet den 12 Søndag post Trinit:

Fest. Visit: Mariæ

2. juli 1719

blef Døbt Christen Hansens Søn Michel i Sonnerop.
Susc: Sidse Madsis.
Test: Anders Jpsen, Anders Jensen, Anders Michelsens Hustru og pige.

Dominica 5. post Trinit:

9. juli 1719

blef Døbt Michel Jpsens D: Sidsele i Klint.
Susc: Sidse Madsis. Test: [ingen nævnt].

Dominica 7. post Trinit:

23. juli 1719

blef Copuleret Jørgen Jensen og Kisten Anders D: af Gudmandrop.

Dominica 9. post Trinit:

6. august 1719

blef Døbt Andres Jensens D: Zire i Høyby.
Susc: Anna Sophie Riber.
Test: Madz Smed, Rasmus Kudsk, Anne Lars D:, Magrete Lars D:

Dominica 10. post Trinit:

13. august 1719

blef Døbt Peder Madsens Søn Jens i Lombsaas.
Susc: Mad: Holm.

2. Jens Pedersens D: af Høyby, Lene.
Susc: Anna Sophia.

Dominica 11. post Trinit:

20. august 1719

blef Døbt Jacob Andersens Søn Søren.
Susc: Anna Sophia Riber.
Test: Anders Tromand, Magrete Lars D:, Kisten Broggerpige i Høyby.

Fredagen

25. august 1719

blef Daniel Mogensen begravet.

Dominica 13. post Trinit:

3. september 1719

blef Døbt Søren Nielsens D: Boel i Høyby.
Susc: Anna Sophia Riber.
Test: Anders Tromand, Madz Smid og hh:, Magrete Lars D:

blef begravet Jacob Andersens Søren.

Dominica 15. post Trinit:

17. september 1719

blef Døbt:

I. Søren Larsens Søn [intet navn] i Stenstrop, og begravet Festo Omnium Sanctorum.

2. Niels Jacobsens Søn Anders i Tengslemarch.
Susc: Kisten Ol? i Lombsaas.
Test: Hans Povelsen, Lars Olsen, Birthe Anders D:

Dominica 16. post Trinit:

24. september 1719

blef Døbt Anders Jensens Daatter Karen i Sonnerop.
Susc: Sidse Madsis.
Test: Anders Michelsen, Christen Hansen, Niels Eskesen.

Eod: D: Trolovet Anders Andersen Lind og Jngeborre hans D:

Dominica 18. post Trinit:

8. oktober 1719

blef Døbt Hans Olsens Søn Peder i Storop, og begravet Festo Omnium Sanct:

Dominica 21. post Trinit:

29. oktober 1719

blef Døbt Jørgen Mogensens Søn Mogens i Ebbeløche.

Dominica ii 9bris

2. november 1719

blef Trolovet Jørgen Michelsen og Boel Peders D:

Den 9. 9bris

9. november 1719

blef Trolovet Niels Tomæsen og Boel Jens D:

Dominica 25. post Trinit:

26. november 1719

blef Døbt Lars Bruuns Daatter Margrete, som blef begravet Dominica 1 Advent:

Dominica 1 Advent:

3. december 1719

blef Døbt Anders Madsens tvillinger, og begravet Dominica 2 Advent: