ANNO 1722

 Kilde: 1-368-1 4/15


Fest: Circums: J: C:

1. januar 1722

blef begravet Ave Jensen i Storop, og Madz Andersen i Nygaard.

Dominica 1. post Epiph:

11. januar 1722

Døbt Lars Olsens Kisten i Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs ibidem,
Test: Anders Madsen, Jacob Olsen, Peder Nielsen, Kisten Olufs Daatter.

D: 23. Januv:

23. januar 1722

begravet Thomas Nielsens hustru begravet.

Dominica 3. post Epiph:

25. januar 1722

Stod abenbare skrift Karen Klochers i Ubberop, udlagt Jens Sørensen Soldat ved Capitain Jensens Compagni.

D: 30. Jan:

30. januar 1722

begravet i Kirchen Madam Gertrud Sl: Hr. Peder Andersens.

Dominica Septuag:

1. februar 1722

blef Døbt Jens Persens Søn Lars.
Susc: Karen Ribers.

Samme dag begravet Madz Kielsens liden Søn.

Dominica Sexag:

8. februar 1722

blef Viet Lars Matthisen, og Maren Madz Daatter.

Bap:

?

Døbt Vilhelm Rosis Carl Friderich.
Susc: Karen Ribers.
Test: Mads Jensen, Corporal Anders Larsen, Kisten, og Gertrud.

Noch Døbt Povel Nielsens Søn Lars i Nyrop.
Susc: Maren Vestis.

1. Tentars.

[22. februar 1722]

Copuleret Jacob Andersen, og Boel Madz Daatter.

Samme dag Trolovet Jens Rasmusen, og Karen Helles D:

den 25 Februarij

25. februar 1722

Døbt Peder Hollenders Søn Madz i Storop.
Susc: Zidse Jensis i Nygaard.
Testes: Madz Jensen, Rasmus Hollenders, Kisten.

2. Regnum

[2. marts 1722]

Døbt Jens Larsens Daatter Boel i Klint.
Susc: Karen Ribers.
Testes: Madz Jensen, Jens, Niels Jensen, Soren Larsen. Kisten.

3 Ondsdag

[8. marts 1722]

Døbt Lars Occhelunds barn Søn Peder i Steenstrop.
Susc: Karen Ribers.
Test: Clemen Vever, Johan Persen, Maren Stierns, Maren Peders D:

5 Lapides

[15. marts 1722]

Døbt Anders Madsens barn i Lombsaas.
Morten Povelsens barn i Tengslemarch.

Begravet Jens Larsens Boel i Klint.

6 Laus.

[22. marts 1722]

Døbt Niels Olsens Søn Jørgen i Ebbeløche.
Susc: Karen Ribers.
Test: Niels Larsen, Hans Larsen, Boel Evertis.

Fest: Ann: M:

25. marts 1722

Publice absolveret Jens Sørensen Soldat. vid: Dominica: 3 post Epiphan:

Samme dag begravet Anders Madsens D: Lucie i Lombsaas.

Samme dag Døbt Susanna Christens Daatter u-ægte barn Madz.
Susc: Kisten Olufs. i Lombsaas.

2. Pastor

6. april 1722

blef Døbt Madz Andersens Daatter Anna i Steenstrop.

Samme dag Trolovet Jens Olsen og Anna Peders Daatter

3. Medicum

. april 1722

Begravet Peder Jensen i Gudmindrop.

Samme dag Trolovet Jacob Olsen og Jnger Lars D:

Festo Adsc: J: C:

14. maj 1722

trolovet Rasmus Knudsen og Kisten Olufs D:

Fer: 2 Pent:

25. maj 1722

Døbt Corporal Povels D: Sophia i Høyby.
Susc: Karen Ribers.
Testes: Anders Jensen, Mads Jensen, Jacob Pedersen, Maren Anders Daatter.

Dominica 1. post Trin:

7. juni 1722

Døbt Jep Madsens Daatter Anna Sophia.
Susc: Anna Sophia Bemantz.
T: Cimon Christiansen, Peder Nielsen.

Dominica 2. post T:

14. juni 1722

begravet Karen Jensis i Høyby og Mogens Pedersens barn i Ubberop.

Dominica 3. post Trinit:

21. juni 1722

trolovet Lars Pedersen og Maren Madz Daatter i Høyby.

Dominica 4. post Trinit:

28. juni 1722

Døbt Jens Piils tvillinger Peder og Kisten i Nyrop.
Susc: Karen Ribers, Dorthe Vevers.
Test: Madz Brøde, Peder Ladefoget, Morten Povelsen.

Samme dag Copuleret Jens Olsen og Anna Peders Datter i Gudmandrop.

Dominica 5. p: T:

5. juli 1722

Døbt Godshis Søn i Høyby.
Susc: Karen Ribers.
Test: Jacob, Madz Jensen, Niels Madsen, Kistin Gurris Daatter.

Dominica 6. p: T:

12. juli 1722

Døbt Peder Madsens Søn Hans i Lombsaas.
Sc: Kisten Olufs.

Samme dag begravet Jens Pedersens Søn Lars i Høyby og Peder Olsens dødføde barn i Gudmandrop.

Dominica 7. p: T:

19. juli 1722

Copuleret Thomas Nielsen og Kisten Madz D:

Samme dag Copuleret Jacob Olsen og Jnger Lars Daatt:

Dominica 8. p: T:

26. juli 1722

CopuleretMadz Pedersen og Maren Madz Daatter.

Dominica 11. p: T:

16. august 1722

trolovet Johan Andersen og Kirstine Anders D: i Klint

Dominica 13. p: T:

30. august 1722

Døbt Degnens Christen Ribers Daatter Valborre, som blef født den 27. Augusti, K: 4 aft:
Susc: Anna Sl: Jacob Dals.
Test: Else Holms, Kisten Birchis, Hans Holm, Tønnis Roeskilde Stephan Clausen.

Dominica 17. post: T:

27. september 1722

Døbt Jens Olsen Soldatis Søn Peder i Gudmandrop.
Susc: Mater Puerp:
T: Peder Knudsen, Anders Jensen, Mads Olsen, Boel Sørns D:

Dominica 18. p: T:

4. oktober 1722

Døbt Anders Jensen D: [intet navn]

Samme dag Copuleret Rasmus Knudsen og Kisten Olufs D: i Gudmandrop.

Samme dag Trolovet Jens Nielsen og Maren Peders D:

Fest: Ing:

8. oktober 1722

Døbt Jacob Andersens D: Ellen i Høyby.
Susc: Else Holms.

Dominica 19. p: T:

11. oktober 1722

begravet Mads Jacobsen i Høyby.

Dominica 20. p: T:

18. oktober 1722

Copuleret Johan Andersen og Kirstine Anders D: i Klint.

Samme dag Trolovet Morthen Michelsen og Anna Niels Daatter.

Dominica 21. p: T:

25. oktober 1722

Døbt Søren Nielsens D: Malene i Høyby.
Susc: Zire Succous.

Noch Christen Rasmusens D: Maren i Ubberop.
Susc: Else Holms.
T: Mons: Svane, Jens Ladefoget, Jens Timmermand, Tale, Inger Mejerske.

Samme dag Trolovet Anders Hansen og Gertrud Jens D:

Festo Omnium Sanct:

1. november 1722

blef Døbt Christen Hansens Søn Jens i Sonnerop.
Susc: Mater Puerp:

Samme dag Begravet Jacob Andersens D: Ellen i Høyby, og Lars Olsens Hustru i Lombsaas.

Dominica 23. p: T:

8. november 1722

Døbt Jacob Rasmusens Søn Erik i Storop.
Susc: Else Holms.

Samme dag Begravet Søren Nielsens Malene i Høyby.

Dominica 25. p: T:

22. november 1722

Døbt 4 børn:

Ole Pedersens Søn Niels i Hunstrop.
Niels Jørgensens Jørgen i Høyby.
Ole Madsens Daatter Boel i Tengslemarch.
Hans Larsens Daatter Birte i Ubberop.
Susc: Else Holm, Zire Succo, Karen Niels Jacobsens, Hans Ejlersens Hustru.

Samme dag Copuleret Jens Nielsen og Maren Peders D:

Dominica 1. Advent:

29. november 1722

begravet Peder Nielsen i Gudmandrop.

Dominica 2. Advent:

6. december 1722

Trolovet Jacob Nielsen og Anna Jens D:

Dominica 3. Advent:

13. december 1722

Døbt Andreas Jensens D: Karen i Høyby.
Susc: Else Holms.

Samme dag Copuleret Anderas hansen og Gertrud Jens D:

Fest: 3tia Nat: J: C:

28. december 1722

begravet Lars Olsens Ole i Steenstrop, og Niels Skonnings barn i Sonnerop.