ANNO 1723

 Kilde: 1-368-1 4/15


Fest: circum: J: C:

1. januar 1723

Døbt Madz Kielsens Daatter ?aren i Gudmandrop.
Susc: Mater Puerp:
Test: Jens Hansen, Ole Pedersen, Anders Olsen, Boel Jens D:

Samme dag Copuleret Lars Olsen og Jnger Niels Daatter.
Forløftningsmænd Lars Olsen Larsen og Niels Møller i Lombsaas.

Dominica 2. p: Epiph:

17. januar 1723

Døbt Lars Olsens Søn Jens i Gudmandrop. Jens Pedersens D: Jnger i Steenstrop.
Susc: Else Holms, Karen Riber.
T: Madz Smid, Peder Madsen, Kirstine Gurris D:, Maren hans D:, Boel Joens D:

Samme dag Copuleret Jacob Nielsen og Anna Jens D:

Dominica 7tuagesima

24. januar 1723

Døbt 3:

Anders Larsens Søn Søren i Nyrop.
Jørgen Olsens D: Lucie i Lombsaas.
Morten Michelsens Daatt: Kisten i Steenstrop.
Test: Jens Campe, Jens Kelling, Peder Jensen, Peder Andersen, Jnger Mejerske, Magrete Isags D:.

Samme dag Begravet Ole Brødis Hustru i Klint.

Dominica Sexagesima

31. januar 1723

Døbt:

Lars Larsens Søn Ole i Lombsaas.
Jens Rasmusens Søn Rasmus i Nyrop.
Tue Persens Daatter Maren i Storop.
Susc: Else Holm, Maren Vesthis, Karen Ribers.

Samme dag Begravet Jørgen Olsens Kisten i Lombsaas.

Bap:

?

Døbt Jens Larsens Søn i Klint Anders.
Susc: Else Holms.
Test: Christian Nielsen og Daatter, Madz Jensen, Karen Nielsis

Tentars

?

Døbt Jørgen Skræders Daatter Karen i Lombsaas.

?otuli

?

Rasmus Larsens D: Zidse i Hunstrop.
Susc: Karen Ribers.
Test: Herman Sacariæsen, Jens Larsen, Zidse Anders D:, Anne Anders D:

Den 24. Mart:

24. marts 1723

Døbt Anders Linds D: Zidse i Høyby.
Susc: Else Holms.
Test: Madz Smid, Jacob Persen, Kisten Jens D:

Den 27. April

27. april 1723

blef Mag: Holms Søn Hans Jacob født, og Døbt Den 3. Maj.

Den 28. April

28. april 1723

Døde Assesor Christian Vildenrath paa Annabierggaard, og bisat her i Kirchen Den 19. Maj.

Dominica 5. p: pasc:

2. maj 1723

begravet Soren Larsens barn i Steenstrop, Lars Pedersens barn i Nygaard.

Fest: Assens: C:

6. maj 1723

begravet Jacob Rasmusesn Erik i Storop.

Dominica 2. p: T:

6. juni 1723

Døbt Hendrich Braskis D: Magrete i Holmstrop.
Susc: Mater Puer:
Test: Hr Peder Lundt, Hr Jacob, Hr Hans.

Dominica 5. p: T:

27. juni 1723

Døbt:

Johan Andersens Søn Michel i Klint.
Susc: Maren Vesthis.
Item Hans Pedersens D: Karen i Gudmandrop.
Susc: Else Holms.
Test: Jens Knudsen, Peder Jensen, Johanne, Jens Nielsen i Klint, Maren Stierns.

Samme dag Begravet Jens Campis barn i Nyrop.

Dominica 9. p: Trinit:

25. juli 1723

blef Døbt Søren Christensens Daatter Mette i Lombsaas, og Niels Michelsens D: Lucie i Sonnerop.
Susc: Else Holms. Barnets Mormoder.
Test: Anders Michelsen, Jeppe Rasmusen, Kisten Rasmus D:, Kisten Jens D:

Den 28 Julij

28. juli 1723

blef Viet Johan Hansen Helberg og Kirstine Gurris Daatter.

Dominica 11. post T:

8. august 1723

Døbt Anders Jensens Daatter Karen i Gudmandrop.
Susc: Else holm.
Test: Peder Knudsen, Peder Jensen, Johanna Jens D:

Dominica 15. p: Trinit:

5. september 1723

Døbt Lars Tygesens D: Jnger i Nygaard.
Susc: Karen Niels Jacobsens.
Test: Lars Persen ibidg. Christen Persen, Peder Persen, Barbara Peders i Høyby.

Samme dag begravet Hans Pedersens D: Karen i Gudmandrop, og Johan Snedkers dødføde barn i Høyby.

Dominica 17. post Trinit:

19. september 1723

begravet Niels Michelsens D: Lucie i Sonnerop.

Dominica 19. p: Trinit:

3. oktober 1723

Døbt Jacob Larsens Daatter Lucie i Høyby.
Susc: Else Holms.
T. Andreas Jensen, Niels Anderson, Peder Andersen, Maren Pers D:

Samme dag Trolovet Jacob Pedersen og Maren Peders D:

Samme dag begravet Hans Madsens dødføde Dreng i Lombsaas.

Den 6 8bris

6. oktober 1723

begravet Hans Larsen i Ellinge.

Dominica 20. p: Tr:

10. oktober 1723

Copuleret Erik Jpsen LandSoldat og Lisbet Anders D:

Samme dag Begravet Jens Nielsens hiemme døbte Daatter Karen i Sonnerop.

Dominica 21. [post Trinitatis]

17. oktober 1723

Døbt Søren Nielsens Hans i Høyby.
Susc: Else Holms.
Test: Christen Persen, Peder Andersen, Jnger Madz D:, Babara Peders i Høyby.

Den 20. 8bris

20. oktober 1723

begravet Peder Olsens Hustru Lucie og dødfødte barn.

Dominica 23. [post Trinitatis]

31. oktober 1723

Var Jacob Andersens Søn Hans i Kirchen, som blef hiemmedøbt Den 25. 8bris.
Susc: Else Holms.
T: Madz Smid, Peder Ejlersen, Ole Pedersen, Anna Jacob Nielsens i Høyby.

Dominica 24. p: T:

7. november 1723

Copuleret Peder Olsen i Svinninge og Boel Joens Daatter i Gudmandrop.

Dominica 26. p: T:

21. november 1723

Trolovet Anders Pedersen og Maren PedersDaatter.
Fore: Peder Sørnsen og Lars Danielsen.

Dominica 1. Advent:

28. november 1723

Døbt Niels Thomesen Daatter Boel i Tengslemarch.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Povel Christiansen, Peder Nielsen i Tengslemarch, Jacob Nielsen i Høyby, Kisten Jens D:, Maren Peders D:

Noch Publice absolveret Karen AndersDaatter i Steenstrop, som udlagde til Barnefader Niels Madsen ibidem.

Dominica 2. Advent:

5. december 1723

Døbt Anders Jensens Husmand Søn Peder i Holmstrop.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Anna Christians D:, Boel Niels D: i Tengslemarch, Hans Nielsen i Holmstrop, Peder Larsen.

Den 24. Decembr:

24. december 1723

Døbt Boel Mogens Daatters u-ægte Søn Niels i Nygaard.
Susc: Zidse Jensis ibidem.
Test: Mads Jensen, Maren Lars D:, Anna Anders D:, Karen Anders D: