ANNO 1724

 Kilde: 1-368-1 4/15


Nytaarsdag

1. januar 1724

 Copuleret Anders Persen og Marie PedersDaatter af Nygaard.

Søndag efter nytaar

2. januar 1724

Døbt Madz Pedersens D: Boel i Gudmandrop.
Susc: Mater Puerp:
T: Peder Jensen, Jens Knudsen, Boel Joens Daatter.

2. Søndag efter H: 3. K:

16. januar 1724

Døbt Christen Ribers Daatter Anna Catharina, som blef født d: 8 Januarij om morgenen k: 3.
Susc: Madam Lundt i Grevinge.
T: Mons: Spleth, Christen Jensen, Peder Lorensen, Madam Holm.

3. Søndag

23. januar 1724

Døbt Madz Crusis Zidsele i Gudmandrop.
Susc: Mater pp:
Test: Peder Knudsen, Madz Olsen, Jnger Mejerske, Ingeborre.

Fest: Pur: Mariæ

2. februar 1724

Døbt Peder Flintis D: Boel i Høyby.
Susc: Else Holms.
Teste: Jacob Lorensen, Knud Tambor, Hans Jensen, Zidse Jørgens D:

Samme dag Trolovet Peder Sørensen Bøcher og Boel Mogens Daatt:

Samme dag Døbt Anna AndersDaatters u-ægte barn Claus i Høyby.
Susc: Clemen Vevers Hustru.
Testes: Hans Jensen. Udlagde til barnefader en Slagtersven Christian Hendrichsen

Dominica 5. p: Epiph:

6. februar 1724

begravet Vesti Nielsens Søn Niels i Nyrop.

Item Hans Stierns Søn Niels i Høyby.

Dominica Septuagesima

13. februar 1724

begravet Degnens Christen Ribers Daatter Valborre.

Faste Søndag

27. februar 1724

Døbt Hans Nielsens Søn i Steenstrop.
Susc: Mater pp.
T: Hans Povelsen, Jeppe, Niels Thomesen.

Samme dag Trolovet Christen Jørgensen og Maren Pers D:,
Forløftnings Mænd Ole Jacobsen og Niels Jacobsen i Tengslemarch.

Samme dag Begravet Frans i Klint.

2. Søndag

12. marts 1724

Døbt Peder Jensens Søn Peder i Gudmandrop.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Madz Jensen i Høyby, Peder Knudsen, Jens Jensen i Lombsaas, Boel Joens D:.

den 13. Martij

13. marts 1724

begravet Magistr: Peder Jensen Holm, som døde i Kiøbenhafn den 28. Februrij.

3. Søndag i faste

19. marts 1724

Døbt Lars Olsens Søn Ole i Stenstrop.
Susc: Mater pp.
Test: Jeppe Rasmusen, Ole Andersen, Peder Nielsen.

d: 22 martij

22. marts 1724

begravet Anders Persens dødfødte barn i Nygaard.

Fest: Ann: Mariæ

25. marts 1724

Døbt Jacob Rasmusens Daatter Anna, Jacob Nielsens Daatter Zire i Høyby.
Susc: Karen Robers og Mater pp.
Teste: Madz Jensen, Jens Larsen, Henning Ottesen, Andreas Jensen.

Samme dag Begravet Lars Jensens Søn i Gudmandrop, Lars Olsens Søn Ole i Steenstrop.

Midfaste

26. marts 1724

Døbt Christen Rasmusens Søn [intet navn] i Steenstrop.
Susc: Ole Jacobsens Hustru i Lombsaas.

Noch var til Daaben Leutenant Succous Søn Daniel Hendrich, som blef hiemmedøbt d: 13 Martij.
Susc: Madam Klepping.
Test: Capitain Jensen, Mons: Bredal, Jens Andresen, Karen Ribers.

5. Søndag

2. april 1724

Døbt Madz Andersens Daatter i Stenstrop, Maren.
Susc: Karen Niels Jacobsens i Tengslemarch.

Noch var til Daaben Hennings Søn i Ubberop, Sven, som var hiemmedøbt.
Susc: Lucie Olufs.
Testes: Henning Ottesen, Lars Hugger, Peder Nielsen, Johanna Maria Rys, Kisten Jens D:

Samme dag Copuleret Christen Jørgensen og Maren Peders D:
Forløftnings Mænd Peder Jacobsen i Høyby, Niels Jacobsen i Tengslemarch.

Samme dag Begravet Birgite Hermans i Ubberop,
Lars Olsen i Høyby,
Madz Pedersens Daatter Boel i Gudmandrop,
En fattig pige [?]aren Tyes D: i Nyrop.

Palme Søndag

9. april 1724

blef installeret Welærværdige Hr Hans Nygaard til Sielesørgere for denne menighed.

Samme dag begravet Hans Pedersens Daatter Boel i Gudmandrop.

Skiertorsdag

13. april 1724

Døbt Lars Pedersens Daatter Kisten i Nygaard.
Susc: Karen Ribers.
Test: Michel Andersen og Lars Povelsen i Tengslemarch. Karen Sachis.

Fer: 3. Paschat:

18. april 1724

Døbt Søren Larsens Daatter Maren i Stenstrop.
Susc: Karen Ribers.
Test: [ingen nævnt]

Dominica 1. post Pas:

23. april 1724

Trolovet Peder Olsen og Jngeborre Povels D: paa Ellinge.
Forløftnings Mænd Clemen Vever og Hans Stiern i Høyby.

I lige maade Trolove Anders Olsen og Maren Lars D: i Lombsaas.
Forløftnings Mænd Lars Sørensen og Anders Madsen ibidem.

Dominica 2. p: Pasc:

30. april 1724

Døbt Hans Olsens barn Anders i Storop.
Suscept: Lucie Olufs i Høyby.
Test: Jens Larsen, Michel Andersen, Birte Hans D:, Lisbet Hurtigs.

Samme dag Begravet Boel Hansis i Ellinge og Henning Svensis barn i Ubberop nafn: Svend.

d: 28 Apriil

28. april 1724

Trolovet Christen Pedersen og Kirstine Hans Daatter.
Forløftnings Mænd Peder Mogensen og Hans Pedersen i Høyby.

Samme dag Trolovet Christen Pedersen og Kirstine Hans Daatter.
Forløftnings Mænd Peder Mogensen og Hans Pedersen i Høyby.

d: 3 Maji

3. maj 1724

Døbt Jeppe Madsens Søn Jens i Holmstrop.
Susc: Mater Puerp:
Testest: Lars Urtegaarmand, Lars Pedersen i Nygaard.

d: 4 Maij

4. maj 1724

blef Døbt Else Sl. Magistr: Holms Søn Peder, som blef født d: 27 Aprilis.
Susc: Anna Hr Jacob Dals.
Test: Hr Peder Lundt, Hans Schaede, Monsr: Spleth, Jomfru Jensen, Madam Nygaard.

Dominica 3. p: Pasc:

7. maj 1724

begravet Lars Pedersens Kisten i Nygaard.

d: 12 Maji

12. maj 1724

Døbt Christen Slagters Daatter Mette i Storop.
Susc: Madam Succo.
Test: Johan Jeremiæsøn, Jens Larsen, Henning Ottesen, Karen Andresis i Høyby.

Dominica 4. p: Pasc:

14. maj 1724

Døbt Jens Andersens Daatter Mette i Nygaard.
Susc: Madam Succo.
Test: Madz Jensen, Henning Rys, Karen Sacchis, Kisten Jens D:

Dominica 4 p: Pasch:

14. maj 1724

Døbt Jens Pedersens daatter Birte i Høyby.
Susc: Karen Ribers.

Og Jacob Olsens Daatter Anna i Lombsaas.
Susc: Kisten Olis i Lombsaas.

Testes: Niels Jacobsen i Tengslemarch, Ole Persen i Høyby, Peder Jensen, Madz Olsen i Gudmandrop, Anna Lars D:, Kisten Lars D: i Lombsaas.

Samme dag Copuleret Peder Olsen og Jngeborre Povels D: paa Ellinge.

Samme dag Begravet Maren Kielsis i Gudmandrop og Hans Olsens barn i Storop.

Christi himmelfarsdag

25. maj 1724

Døbt Lars Larsens Daatter Zidse i Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs ibidem.
Test: Peder Larsen, Hans Stiern, Karen Niels Michelsens, Jens Olufsens Daatter i Holmstrop.

Samme dag Copuleret Christen Pedersen og Kirstine Hans D:

Fer: 3. Pent:

7. juni 1724

Døbt Zidse Anders D: slefre Søn Anders.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Johan Svendske, Niels Jensen, Kirstine Johans, Kisten Michels D: i Klint. Udlagde til barnefader Herman Sacharisen i Ubberop.

Dominica Trinit:

11. juni 1724

Døbt Niels Olsens daatter Anna i Ebbeløche.
Susc: Karen Ribers.
Test: Peder Nielsen, Povel Christiansen, Anna Christians D: i Tengslemarch, Kisten Jens D: i Høyby.

Dominica 1. post Trinit

18. juni 1724

Døbt Jens Smids Daatter i Sonnerop. [intet navn]
Susc: Mater Puerp:
Test: Anders Michelsen, Jeppe Rasmusen i Sonnerop, Hans Povelsen og Anna Christians Daatter i Tengslemarch.

Fest: Joh: Bapt:

24. juni 1724

Døbt Niels Skonnings Søn Lars i Sonnerop.
Susc: Mater puer:
Test: Hans Larsen i Ebbeløche, Peder Ejlersen, Kisten Jens D:, Birte Hans D: i Høyby.

Samme dag Copuleret Jens Pedersen og Magrete Tygis Daatter.

Samme dag Trolovet Hans Jensen og Jnger Jens Daatter.
Forløftnings Mænd Jens Olsen og Jens Persen i Holmstrop.

Dominica 2. post Trinit:

25. juni 1724

Døbt Hans Jacobsens Søn Lars i Klint.
Susc: Maren Vesti.
Test: Niels Jensen, Jacob Olsen, Kisten Michels D:, Søren Larsens Daatter i Klint.

Samme dag Copuleret Anders Olsen og Maren Lars Daatter i Lombsaas.

Samme dag Trolovet Hans Jensen og Jngers Olufs D: i Holmstrop.

Samme dag Publice absolveret Niels Madsen og Herman Sacharisen for begaaet leiermaal.

Dominica 4 post Trinit:

9. juni 1724

Døbt Jens Campes Daatter Anna i Nyrop.
Susc: Maren Vesti ibidem.
Test: Anders Larsen, Jens Mogensen ibidem, Anders Pedersens Daatter ibidem, Karen Niels D: i Høyby.

Dominica 5 p: Tr:

16. juni 1724

Trolovet Jens Andersen og Zidse Michels D: i Ebbeløche.
Forløftnings Mænd Niels Olsen og Hans Larsen.

Dominica 7 p: Trinit:

30. juni 1724

Døbt Madz Smids Søn Søren i Høyby. Moderens N. [intet navn]
Susc: Mad: Succo.
Test: Jens Larsen, Henning Rys, Michel Hansen, Birte Hans D: i Høyby.

Samme dag Døbt Christen Hansens Søn Søren i Sonnerop. Moderens N. [intet navn]
Susc: Kisten Degnhortis i Sonnerop.
Test: Peder Larsen, Jeppe Rasmusen, Kisten Jens D:, Anna Anders D:

Samme dag Begravet Hans Persens Søn Knud i Gudmandrop.

Samme dag Publice absolveret Anna Anders D: i Høyby, som udlagde til Barnefader Christian Hendrichsen Slagter fra Holmstrop og Zidse Anders D: i Lombsaas, som udlagde Herman Zacarisen i Ubberop.

Dominica 8 p: Tr:

6. august 1724

Andreas Trollis D: Birthe i Storop. M. Nafn Giertrud Jens D:
Susc: Maria Hans Persens i Høyby.
T: Hans Kielsen, Hans Olsen, Hans Klintebo i Storop, Birte Hans D: i Høyby.

Dominica 9 p: Tr:

13. august 1724

Copuleret Jens Andersen og Zidse Michel Daatter.

Samme dag Begravet Madz Smids Søn Villum fra Høyby.

Dominica 11 post Trin:

27. august 1724

Døbt Berthel Nielsens Søn Augustus. M.nafn Karen Hans D:
Susc: Maria Hans Persens.
Test: Henning Rys, Tue Persen, Birte Hans D: i Høyby, Jngeborg Linds i Høyby.

Dominica 12 p: T:

3. september 1724

Begravet Christen Rasmusens Søn Lars i Stenstrop.

Dominica 14

17. september 1724

Døbt Hans Povelsens Søn Povel i Tengslemarch. M. nafn Johanne Michels D:
Susc: Mater Puer:
Test: Niels Jensen, Jens Larsen, Hans Olsen, Ellen Jens D: i Klint.

Samme dag Niels Jørgensens Daatter i Høyby. M. nafn Kisten Olufs D:
Susc: Madam Succous.
Test: Jens Larsen, Christen Persen, Birthe Hand D:, Karen Nielsis i Høyby.

Samme dag Døbt Jans Andersen Soldatis Daatter i Gudmandrup, Magrete. M. nafn Zidse Michels D:
Susc: Karen Ribers.
Test: Madz Jensen, Knud Tambor.

Dominica 15 p: Trinit:

24. september 1724

Døbt Jørgen Olsens D: Kisten i Lombsaas. M. nafn Anna Jens D:
Susc: Kisten Olufs ibidem.
Test: Hans Jensen i Høyby, Jørgen Jensen, Niels Nielsen, Kisten Anders D:, Boel Anders D:

Dominica 17. p: Trinit:

8. oktober 1724

Døbt Niels Nielsens Søn Peder i Nyrop. M. nafn Maren.
Susc: Maren Vesti.
Test: Hans Povelsen, Niels Thomesen, Peder??, Anna Chrisians D:, Johanna Maria Pers D: Tengslemarch.

Samme dag Døbt Jens Jensens D: Maren i Lombsaas. M. nafn Zidse Mogens D:
Susc: Kistine Olufs.
Test: Knud Hafgaard, Madz Christensen, Gertrud Brodeis, Karen Anders D: i Lombsaas, Niels Ejlersen.

Samme dag Døbt Anders Olsens D: Karen i Lombsaas. M. nafn Maren Lars D:
Susc: Mater pp.
Test: Ole Olsen, Jacob Jacobsen, Anna Olufs D:, Jnger Niels D:, Kisten Anders D:

Samme dag Begravet Niels Olsens Daatter i Ebbeløche.

Dominica 18 post Trinit:

15. oktober 1724

Døbt Niels Michelsens Søn Niels i Sonnerop. Mnafn Birthe Niels D:
Susc: Kisten ?elsarts.
Test: Hans Persen i Høyby, Karen Hellis Daatter, Kisten Anders D:, Peder Michelsens Anders.

Dom 19. post Trinit:

22. oktober 1724

Døbt Madz Madsens Søn Johan i Tranehuset. Mnafn Magrete Johans D:
Susc: Engel Johans D: i Vig.
Test: Jens Pedersen, Jens Sørensen, Jnger Jens D: i Ellinge, Madz Jensen, Karen Andresis i Høyby.

Samme dag Blefver ved Daaben Hans Møllers Søn Svend, som blef hiemme Døbt d: 18 8bris.
Susc: Mater Puerp. Baaret i Kirchen af Madam Succo.
Test: Michel Hansen, Anders Andersen, Niels Jensen, Karen Nielsis, Else Anders D: i Høyby.

Samme dag Begravet Niels Jpsen i Gudmandrop.

Dominica 20. p: Trinit:

29. oktober 1724

Døbt Erich Jpsens Søn Niels i Nyrop. Mnafn Lisbet Anders D:
Susc: Maren Vesti.
Test: Jens Rasmusen, Peder Klocher i Nyrop, Hans Dirichsen i Nykiøbing, Kisten Peder Olsens, Anna Anders D:

Samme dag Begravet Niels Michelsens liden Niels i Sonnerop og Niels Nielsens Liden Søn Peder i Nyrop.

Samme dag Copuleret Hans Jensen og Jnger Jens D: i Ellinge.

Dominica 23. post Trin:

19. november 1724

Døbt Peder Ejlersens Daatter Mette i Høyby. Mnafn Karen Niels D:
Susc: Mater pp.
Test: ?ns Pedersen i Gudmandrop, Jacob Rasmusen i Storop, Else Lars D:, Niels Skonnings h: i Sonnerop.

Samme dag Begeavet 2 lig:
Niels Madsen i Lombsaas.
Boel Peder Holgersens i Ubberop.

Samme dag Døbt Boel Lars Daatters u-ægte Søn Søren i Lombsaas.
Susc: Mater ppera.
Test: Anders Olsen i Lombsaas, Jørgen Olsen ibidem, Niels Madsen i Nyrop, Jacob Olsens h: i Lombsaas, Kisten Lars D:
Udlagde til Barnets fader en, som tog hende med vold paa lyngen, men viste iche hvo hid var.

Dominica 15. post Trinit:

24. september 1724

Døbt Lucie Lauridz Daatter af Tengslemarch hendes u-ægte barn Inger, udlagt ved Daaben Jep Hansen Grenadier i Kiøbenhafn til barnefader.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Jens Hansen.

Dominica 2. Advent

10. december 1724

Trolovet Peder Nielsen og Anna Christians D: i Tengslemarch.

Dominica 3. Advent

17. december 1724

Døbt Hans Madsens Daatter i Lombsaas Lucie. Mnafn Karen PedersDaatter.
Susc: Kisten Olufs.
Test: Niels Madsen, Peder Andersen, Jens Jensen, Johanne Jens D:, Peder Madsens Hustru i Lombsaas.

Dominica 4. Advent

24. december 1724

Døbt Anders Larsens Daatter Lucie i Sonnerop. Mnafn Mette Oddens.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Jep Rasmusen, Anders Gynge. Zidse Rasmus D: i Sonnerop, Peder Andersen i Holmstrop.

Samme dag Begravet Jacob Pedersens dødføde barn i Gudmandrop.

Fer: 3. Nativit: J: C:

27. december 1724

Døbt Ole Madsens Daatter Zidse i Tengslemarch. Mnafn [ingen navn].
Susc: Kisten Nisis ibidem.
Test: Anders Tromand, Anders Michelsen, Anders Gynge i Sonnerop. Anders Jpsen i Holmstrop, Zidse Hans Larsens i Ebbeløche.