ANNO 1725

 Kilde: 1-368-1 4/15


Dominica 2. post Epiph:

14. januar 1725

Døbt Jens Olsens Daatter Zidse i Gudmandrop. Mnafn Anna Peders D:
Susc: Maria Hans Pedersens i Høyby.
Test: Madz Jensen, Peder Andersen ibidem, Jens Sørensen i Ellinge, Hans Persen og Anna i Gudmandrop.

Samme dag Døbt Jens Piils Daatter Ellen Kistine i Nyrop. Mnafn Gertrud Anders D:
Susc: Maren Vesti i Nyrop.
Test: Godske, Jens Mogensen, Jnger Mejerske, Karen Anders Daatter i Høyby.

Samme dag Copuleret Peder Nielsen og Anna Christians D: i Høyby.

Dominica 3. post Epiph:

21. januar 1725

Døbt Lars Olsens Daatter Karen i Gudmandrop. Mnafn Kisten.
Susc: Zidse Madsis.
Test: Hans Persen, Boel Joens D:, Anna Jørgens D: i Gudmandrop, Niels Madsen, Jens Andersen i Høyby.

Samme dag Døbt Christen Persens Søn Hans Christian i Høyby. Mnafn Kistine.
Susc: Karen Ribers.
Test: Madz Jensen, Lars Madsen, Michel Hansen, Johanne Maria, Magrete Olufs D: i høyby.

Dominica Septuag:

28. januar 1725

Trolovet Hans Jensen Land Soldat og Zidse Anders D: i Lombsaas.
Forløftnings Mænd: Anders Madsen og Hans Madsen i Lombsaas.

Samme dag Publice absolveret Michel Brøger for udeblivelse fra Alterens Sacramente.

Festo Purificat: Mariæ

2. februar 1725

Døbt Jens Larsens Søn Lars i Klint. Mnafn Boel Jens D:
Susc: Mad: Anna Maria Dal.
Test: Søren Larsen, Kistine Johans i Klint, Vesti Nielsen, Jens Mogensen i Nyrop.

Samme dag Trolovet Niels Eskesen i Holmstrop og Kisten Rasmus D: i Sonnerop.
Forløftnings Mænd Eske Nielsen og Anders Michelsen i Sonnerop.

Dominica Sexagesima

4. februar 1725

Publice absolveret Lucie Lars Daatter, som udlagde til barnefader Jep Hansen Granader i Kiøbenhafn.

Samme dag Publice absolveret Boel Lars daatter i Lombsaas, kiente iche sin barnefader, som besov hende ved Høve i Sandopperne.

Samme dag Publice absolveret Magrete Christens D:, som udlagde Knud Rasmusen Tamboer ved Capitein Jensens Compagni.

Samme dag Begravet Søren Jensen i Sonnerop.

den 21 Febr:

21. februar 1725

Begravet Jens Piils Ellen Kistine i Nyrop.

2. Søndag i fasten

25. februar 1725

Copuleret Niels Eskesen i Holmstrop og Kisten Rasmus Daatter i Holmstrop.

3. Søndag

4. marts 1725

Døbt Hans Persen Daatter Boel i Høyby. Mnafn Marie Peders D:
Susc: Karen Ribers.
Test: Jacob Andersen, Madz Jensen, Jens Larsen, Karen Sørens, Anna Peders alle i Høyby.

Samme dag Copuleret Hans Jensen Land Soldat og Zidse Anders Daatter i Lombsaas.

Samme dag Begravet Hans Nielsens hustru Anna Olufs D: i Storop.

den 7 Martij

7. marts 1725

Begravet Mads Olsens Hustru i Hunstrop Maren Lars Daatter.

Samme dag Begravet Hans Jensens stifsøn i Lombsaas Anders Madsen.

Midfaste

11. marts 1725

Trolovet Jeppe Rasmusen og Kisten Jørgens D: i Sonnerop.
Forløftnings Mænd: Rasmus Nielsen, og Jørgen Jensen i Sonnerop.

Onsdag den 14 Martij

14. marts 1725

Døbt Lars Jensens Søn Niels i gudmandrop. Mnafn Johanne.
Susc: Karen Ribers.
Test: Jens Olsen, Jens Jensen, Hans Persen, Karen Joens D:, Anne, alle i Gudmandrop.

5. Søndag i faste

18. marts 1725

Døbt Peder Olsens søn Jens i Gudmandrop. Mod nafn Jngeborre.
Susc: Dorthe Vevers.
Test: Madz Christensen, ?? Persen, Karen Joens D: i Gudmandrop, Anders Madsen.

den 20. Martij

20. marts 1725

Døbt Hr Hans Nygaards Daatter Anna Kistine.
Susc: Madam Chrystalhie.
Test: Commersraad Schvane, Hr Jørgen Holm i Vig, Hr Peder Lundt i Grevinge, Hr Jacob Hyphof i Nykiøbing, Jomfru Jensen, Madam Succo.

Fest: Annunciationis Mariæ

25. marts 1725

Døbt Jens Niels Daatter Sidse i Sonnerop. Mnafn: [intet navn]
Susc: Kisten Degnelhortis.
Døbt Larsens D: Valborre i Hunstrop. Mnafn: Jnger Anders Daatter.
Susc: [intet navn]
Test: Peder Jensen, Oluf Andersen, Peder Andersen, Anne Peders, Jnger Andreas D:, Maren Hans D:, Gertrud Pers D:, Kistens Bondens, Kisten Jørgens D:

Dominica Palm:

25. marts 1725

begravet Jnger Anders Daatter i Ubberop.

Samme dag begravet Jens Andersens D: Anna i Nygaard.

Skiertorsdag

29. marts 1725

Døbt Hans Stierns Søn Eske. Mnafn: Maren Eskes D:
Susc: Karen Ribers.
Test: Jeppe Rasmusen, Peder Pedersen i Høyby, Kisten Nielses, Peder Andersen i Holmstrop. Anna Anders D: i Høyby.

Fer: 3. Pasct:

3. april 1725

Døbt Jens Persens Søn Peder i Høyby. Mnafn: Magrete Tygis Daatter.
Susc: Anna Maria Dal.
Test: Jens Larsen, Madz Jensen, Peder Jensen, Karen Sørens, Johanne Maria i Høyby.

1. Søndag efter Poske

8. april 1725

begravet Jens Persens barn Peder i Høyby.

Den 14. April

14. april 1725

Døbt Velædle CommersRaad Peder Schvanes Daatter Regina Magrete, Mnafn: Velædle Vibice Magrete Velling.
Susc: Madam Holm i Vig.
Test: Capitain Jensen i Høyby, Mons: Christian Vildenrath, Segn: Morten Hansen Grundtvig i Nykiøbing, Else Holms, Birgite Nygaard i Høyby.

2. Søndag efter Posche

15. april 1725

Begravet Lars Olsens Hustru Anna Rasmus og dødfødte pigebarn.

3. Søndag efter Posche

22. april 1725

Begravet Lars Olsens Søn Michel i Stenstrop.
Hans Nielsens Søn Niels ibidem. Hans Stierns Søn Eske i Høyby.

den 27. April:

27. april 1725

Døbt Peder Hollenders Daatter Anna i Storop. Mnafn: Martha Madz D:
Susc: Sidse Jensis i Nygaard.
Test: Morthen Jeremiasen, Rasmus Olsen, Boel Jacobs i Storop, ?? Hansen, Maren Hans D: i Høyby.

4. Søndag efter Paaske

29. april 1725

Døbt Morthen Povelsens søn Povel i sonnerop. Moderens nafn Lucie Sørens Daatter.
Susc: Kisten Degnelhartis i Sonnerop.
Test: Jens Persen i Holmstrop, Povel Christiansen, Sophie Niels D:, Birthe Jørgens D: i Tengslemarch.

Samme dag Begravet 2 børn:
Søren Nielsens Hans i Høyby, og Morthen Michelsens Daatter Kisten i Stenstrop.

Samme dag var ved Daaben Karen Anders Daatters uægte Daatter Karen, som blef hiemmedøbt den 12 April. Udlagit til barnefader en glaspuster Johan ?.
Susc: Lucie Olufs.
Test: Lars Madsen i Holmstrop, ?? Madsis i Storop, Madz Larsen i Nyrop.

5. Søndag efter P:

6. maj 1725

Trolovet Madz Olsen i Hunstrop og Magrete Jsachs D:

Samme dag Trolovet Hans Nielsen i Storop og Boel Niels D:

Samme dag Døbt Magrete Christens Daatters u-ægte Søn Rasmus, udlagede Knud Rasmusen Tambor.
Susc: Søren Larsens Hustru i Stenstrop.
Test: Hans Trolle, Anders Madsens i Høyby, Karen Hyrtes.

Christi Himmelfartsdag

10. maj 1725

Døbt Christopher Nielsens Søn Jørgen i Nyrop. Mnafn. Else Madz D:
Susc: Maren Vesti.
Test: Niels Jacobsen i Tengslemarch, Peder Madsen i Lombsaas, Niels Andersen, Lars Madsen i Høyby, ?? Thomesis i Nyrop.

Samme dag Begravet Hans Møllers liden Søn Svend i Høyby.

6. Søndag efter Paaske.

13. maj 1725

Døbt Johan Hansen Snechers Søn Hans i Høyby. Mod: nafn Kistine Gurris D:
Susc: Mademoiselle Anna Maria Dall.
Test: Lars Smid, Niels Madsen, Mads Jensen, Anders Kromand. Anna Magrete i Høyby.

Samme dag Døbt Jørgen Jensens Søn Jørgen i Lomsaas. Mod: nafn Kisten Peders D:
Susc: Jens Jensens Hustru i Lombsaas.
Test: Jens Jensen i Gudmandrop, Peder olufsen i Lombsaas, Anna Peders i Høyby, Johanne Maria ?? ibidem.

Samme dag Begravet Peder Ejlersens D: Anne i Høyby.

den 17 Maij

17. maj 1725

Begravet Morten Povelsens Søn Povel i Sonnerop.

3. Pintsedag

22. maj 1725

Begravet Anders Larsens Søn i Nyrop.

1. Søndag efter Trinit:

3. juni 1725

Trolovet Hans Olsen i Klint med Anna Anders D: i Høyby.
Forløftnings Mænd Lars Sørensen i Klint og Anders Michelsen i Høyby.

Samme dag Begravet Jep Madsens liden Søn i Holmstrop.

Sct. Hansis Dag

24. juni 1725

Døbt Søren Gudmandsens Søn Niels i Storop. Moderens Nafn: Lucie
Susc: Karen Ribers.
Test: Lars Persen, Lars Tygesen, Jens Nielsen i Nygaard, Peder Ejlersen, Maren Stierns i Høyby.

Samme dag Copuleret Jep Rasmusen, og Kisten Jørgens D: i Sonnerop.

Samme dag Trolovet Thomas Christensen i Rude med Karen Peders D: i Tengslemarch.
Forløftnings Mænd Helle i Tengslemarch og Niels Christensen i Gundestrop.

5. Søndag efter Trinit:

1. juli 1725

Trolovet Lars Olsen i Stenstrop med Kisten Michels D: i Klint.
Forløftnings Mænd Michel Peders i Klint og Rasmus Nielsen i Sonnerop.

6. Søndag efter Trinit:

8. juli 1725

Døbt Jens Knudsens Søn i Gudmandrop Knud. Mnafn Sidse Joens D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Lars Smid, Niels Andersen i Høyby, Ole Jensen, Hans Hendrich Madsen, Boel Joens D: i Gudmandrop.

Samme dag Døbt Anders Larsen Daatter Anna i Nyrop. Mnafn: Magrete Sørens D:
Susc: Maren Vesti.
Test: Jens Hansen og Jens Campis Hustru i Nyrop, Niels Jensen i Klint, Kisten Michels D: i Stenstrop, Hans Povelsen i Tengslemarch.

den 11. Julij

11. juli 1725

Begravet Niels Pedersen i Sonnerop.

7. Søndag efter Trinit:

15. juli 1725

Copuleret Madz Olsen i Hunstrop og Magrete Jsachs D:

den 18. Julij

18. juli 1725

Trolovet Lars Clausen i Klint og Karen Madz D: ibidem.
Forløftnings Mænd Niels Jensen og Claus Jacobsen ibidem.

8. Søndag efter Trinit:

22. juli 1725

Copuleret Hans Olsen i Klint og Anna Anders D: i Høyby.

9. Søndag efter Trinit:

29. juli 1725

Trolovet Peder Andersen i Storop og Ellen Jens D: i Klint.
Forløftnings Mænd Niels Andersen i Høyby og Niels Thomesen i Tengslemarch.

11. Søndag efter Trinit:

12. august 1725

Copuleret Hans Nielsen og Boel Niels Daatter i Storop.

12. Søndag efter Trinit:

19. august 1725

Døbt Povel Nielsens Søn Lars i Nyrop. Mnafn Johanne.
Susc: Sidse Madsis.
Test: Jens Mogensen, Jens Hansen ibidem, Lars Persen i Nygaard,
Anders Persen, Boel Madz D:

Samme dag Copuleret Peder Holgersen i Hunstrop og Karen Hammers.

15. Søndag efter Trinit:

9. september 1725

Døbt Lars Pedersens Søn Peder i Nygaard. Mnafn Maren Olufs D:
Susc: Madam Ellen Holms.
Test: Monseiur Titgen. Anders Pedersen i Nygaard, Karen Ribers, Zidse Jensis i Nygaard.

Samme dag Døbt Rasmus Knudsens Søn Madz i Gudmandrop. Mnafn [intet navn]
Susc: Jomfru Jensen.
Test: Hans Persen, Hans Hendrich Madsen, Jens Knudsen, Boel Jons D: i gudmandrop.

Samme dag Døbt Jens Rasmusens Daatter Inger i Nyrop. Mnafn Karen Hellis Datter.
Susc: Maren Vesti.
Test: Jens Hansen, Jens Mogensen, Anders Larsen, Brithe Jørgens D:

Samme dag Publice absolveret Karen Anders Daatter i Høyby, som udlagde til barnefader en Tysk Karl Johan Erenht i Kiøbenhafn.

16. Søndag

16. september 1725

Døbt Lars Pedersens Smid Daatter Walborre i Høyby. Mnafn Maren Madz D:
Susc: Karen Ribers.
Test: Peder Nielsen, Michel Andersen, Niels Andersen, Sergianten, Anna Magrete i høyby.

Samme dag Begravet Jens Persen paa Anneberg.

17. Søndag

23. september 1725

Døbt Jacob Nielsens Daatter Boel i Høyby. Mnafn Anna Jens D:
Susc: Madam Birthe Nygaard.
Test: Peder Madsen i Lombsaas, Peder Jensen i Ebbeløche, Andreas Jensen i Høyby, Anna Magrete.

Michels Dag

29. september 1725

Døbt Hans Larsens Daatter Anna Catrine i Ubberop. Mnafn Sidse Jens D:
Susc: Christiana Kiærgaard.
Test: Godske Nielsen, Anders Andersen, Henning Sacharisen i Ubberop, Kisten Jens D: i Nykiøbing, Boel Olufs i Hunstrop.

18. Søndag

30. september 1725

Døbt Hans Olsens Søn Anders i Storop. Mnafn Karen Hans D:
Susc: Madam Birthe Nygaard.
Test: Jens Larsen, Michel Larsen, Peder Andersen og Morthen Jeremias i Storop.

Samme dag Begravet Velædle og Velbyrdige Capitain Berthel Jensen.

den 1. 8bris

1. oktober 1725

Begravet Johan Persens dodføde Daatter i Klint.

19. Søndag

7. oktober 1725

Døbt Peder Madsens Daatter Anna i Lombsaas. Mnafn Boel Jens D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Peder Andersen i Lombsaas, Jacob Nielsen, Peder Jensen i Høyby, Povel Christiansen i Tengslemarch, Anna Magrete.

Samme dag Døbt Madz Kiælsens Daatter Maren i Gudmandrop. Mnafn Elisabeth Persdaatter.
Susc: Sidse Madsis.
Test: Mads Olsen, Lars Jørgensen i Gudmandrop, Lars Madsen i Stenstrop, Boel Mads D:

22. Søndag efter Trinit:

28. oktober 1725

Døbt 1. Niels Michelsens Søn Michel i Sonnerop. Mnafn Birthe Niels Daatter.
Susc: Barnets Mormoder.
Testes: Jep Rasmusen, Else Per Larsens ibidem. Peder Andersen i Holmstrop, Jacob Nielsen og Broder i Høyby.

Samme dag Døbt 2. Hennings Daatter i Ubberop Maria. Mnafn [intet navn]
Susc: Madam Nygaard.
Test: Jens Larsen, Anders Pedersen, Herman Sacharisen i Ubberop, Anders Lind, Jens Persens Hustru i Høyby.

Samme dag Døbt 3. Peder Nielsens Daatter Karen i Høyby. Mnafn Anna Christians D:
Susc: Else Holm.
Test: Michel Andersen og Daatter, Lars Madsen, Helle Persen, Andreas Jensen i Høyby.

Samme dag Døbt 4. Lars Tygesens Daatter Maria i Nygaard. Mnafn Karen Peders D:
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch.
Test: Peder Pedersen, Boel Evertis, Maren Hans D:, Povel Christiansen.

23. Søndag

4. november 1725

Døbt Hans Jensens Søn Hans i Ellinge. Mnafn Jnger Jens D:
Susc: Mademoiselle Birthe Nygaard.
Test: Niels Jensen, Hans Olsen i Klint, Peder Madsen i Stenstrop, Jnger Mejerske paa Ellingegaard, Sidse Christoffers i Nyrop.

Samme dag Copuleret Lars Clausen og Karen Madz D: i Klint.

Alle Helgensdag

1. november 1725

Begravet Jørgen Michelsens dødfødde barn i Ubberop.

24. Søndag

11. november 1725

Døbt Peder Jensens Daatter Maren i Gudmandrop. Mnafn Maren Kiels D:
Susc: Karen Ribers.
Test: Madz Kielsen, Madz Olsen, Madz Madsen, Hans Persen, Boel Joens D:

25. Søndag

18. november 1725

Copuleret Lars Olsen og Kisten Michels D: i Stenstrop.

Samme dag Copuleret Thomas Kynnemund i Rugde og Karen Peders D:

26. Søndag

25. november 1725

Døbt Andres Jensens Daatter Lucie i Høyby. Mnafn Karen Anders D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Peder Nielsen, Povel Christiansen, Peder Andersen i Holmstrop, Else Peders D:

Samme dag Døbt Ole Degelhartis Daatter Boel i Sonnerop. Mnafn Kisten Jørgens D:
Susc: Sidse Madsis i Holmstrop.
Test: Anders Jpsen i Holmstrop, Niels Jensen, Søren Larsen i Klint, Maren Anders D:, Sophie Niels D:

Samme dag Døbt Hans Persens Daatter Boel i Gudmandrop. Mnafn Karen Joens D:
Susc: Maria Hans Persens.
Test: Jens Knudsen, Peder Knudsen, Madz Olsen, Madz Madsen, Maren Hans D:

Samme dag Copuleret Peder Andersen i Storop og Ellen Jens Daatter.

1. Søndag i Advent:

2. december 1725

Døbt Anders Pedersens Søn Peder i Nygaard. Mnafn Maria.
Susc: Lisbeth Catrine SuccoTest: Jacob ?orsen, Peder Nielsen, Else Pedersen i Høyby, Maren ?sis i Nygaard.

Samme dag Trolovet Ole Olsen og Anna Olufs D: i Lombsaas.
Forløftnings Mænd Ole Larsen og Hans Madsen.

3. Søndag

16. december 1725

Copuleret Mads Jensen og Maria Jonas Daatter i Høyby.

Samme dag Lars Smids Daatter Valborre i Høyby.

4. Søndag

23. december 1725

Døbt Mads Madsens Søn Peder i Gudmandrop. Mnafn Kisten Niels D:
Susc: Maria Hans Persens.
Test: Mads Olsen, Hans Persen i Gudmandrop, Peder Madsen i Stenstrop, Lisbeth Mads Kielsens.

3 Juledag

28. december 1725

Døbt Jacob Andersens Søn Mads i Høyby. Mnafn Boel Mads D:
Susc: Mademoiselle Birthe Nygaard.
Test: Jens Persen, Peder Nielsen, Peder Pedersen, Anna Magrete i Høyby, Hans Madsen i Stenstrop.

Samme dag Døbt Jørgen Mogensens Daatter Karen i Ebbeløche. Mnafn Tamar.
Susc: Sidse Madsis.
Test: Knud Hafgaard, Peder Andersen i Holmstrop, Povel Christiansen, Sophie Niels D:

Søndag imellem Juel og Nyaar

30. december 1725

Døbt Hans Nielsens Daatter Mette i Storop. Mnafn Boel Niels D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Jacob Rasmusen, Peder Andersen, Morthen Jeremiasen i Storop, Jens Hansen.