ANNO 1726

 Kilde: 1-368-1 4/15


H: 3: K:

6. januar 1726

Copuleret Ole Olsen og Anna Olufs Daatter i Lombsaas.

Den 9 Januarij

9. januar 1726

blef hiemme døbt et u-ægte barn nafnlig Peiter hvis Moder Karen Anders Daatter |: som er hiemme fra Kiøbenhafn og ligger i barselsseng hos sin Søster Anna Anders Bruun i Høyby :| udlegger til barnefader Christian Peitersen Soldat ved Capitein Von Assens compagni under Printz Christians regiment. Samme Qvinde siger sig med bemelte Soldat afvigte aar Festo Visit. Mariæ af Garnisons Præsten Hr Peiter at være trolovet. Hvilchet er vel tvivlagtigt og usandfærdigt, helst eftersom hun efter egen tilståelse har faaet 3 u-ægte børn, og saa lang vejs fra Kiøbenhafn opholder sig hos en lige Søster, som har aldelis intet udi den sorte og fultes armod og 3 levende uægte børn. Lusie Olufs af de fattiges huus holt barnet frem til daaben. Testes Niels Andersen og Clemen Vever af Høyby.

1. Søndag efter H: 3 K:

13. januar 1726

Døbt Anders Jensens Søn Madz i Gudmandrop. Mnafn Sidse Mads D:
Susc: Madam Nygard.
Test: Jens Larsen, Peder Ejlersen, Dorthe Anders D: i Høyby, Hans Madsen, Anna Jensis i Gudmandrop.

Samme dag blef foranmælte Karen Anders D: uægte barns, nafnlig Peiters, Daab efter Prædichen confirmeret.

2. S: efter H: 3 K:

20. januar 1726

Døbt Madz Pedersens Søn Peder i Gudmandrop. Mnafn: [intet navn]
Susc: Madam Nygaard.
Test: Peder Jensen, Hans Persen, Madz Olsen, Johanne Jens D:

Samme dag Begravet Jens Nielsen i Sonnerop.

3. S: efter H: 3 K:

27. januar 1726

Døbt Niels Eskesens Søn Michel i Holmstrop. Mnafn: Sidse Rasmus D:
Susc: Karen Niels Jacobsens.
Test: Niels Jensen, Madz Madsen i Holmstrop, Anders Michelsen, Peder Larsen i Sonnerop, Kisten Rasmus D:

Samme dag Begravet Hans Persens D: Boel i Gudmandrop og Jep Rasmusens dødføde Søn i Sonnerop.

4. Søndag efter H: 3 K:

3. februar 1726

Døbt Niels Olsens Søn Niels i Ebbeløche. Mnafn: Magrete Niels D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Hans Kulbereder, Peder Jensen, Karen Jps D: i Ebbeløche, Hans Povelsen, Povel Christiansen.

Samme dag Døbt Godske Nielsens Søn Peder i Ubberop. Mnafn: Karen Peders D:
Susc: Mademoiselle Birte Nygaard.
Test: Michel Andersen, Ole Pedersen, Anna Magrete, Herman Sacharisen.

5. S: efter H: 3 K:

10. februar 1726

Begravet Jacob Andersens Søn Madz i Høyby.

Den 11. Februarij

11. februar 1726

Døbt Niels Thomesens Søn Jens i Tengslemarch. Mnafn Boel Jens D:
Susc: Madam Nygaard.
Test: Lars Persen, Andreas Jensen i Høyby, Povel Christiansen, Maren Anders D: i Tengslemarch, Jens Hansen i Nyrop.

Dominica Septuagesima

17. februar 1726

Begravet Peder Hansens Daatter, og Mads Madsens Søn i Gudmandrop.

Den 20. Februarij

20. februar 1726

Døbt Christen Hansens Ribers Daatter Valborre, som blef født d: 13. Febr K: 10 aften.
Susc: Mad: Else Holms.
Test: Hr Peder Lundt i Grevinge. Hr Svend Schive i Vig, Monsieur Niels Chrystalis i Egebierg, Monsieur Albert Chrystalis, Mademoiselle Birte Nygaard.

Dominica Sexag:

24. februar 1726

Døbt Morthe Michelsens Søn Ole i Stenstrop. Mnafn Niels D:
Susc: Jomfru Vildenrath.
Test: Anders Madsen, Knud Hafgaard i Lombsaas.

Samme dag Begravet Mads Pedersens Søn Peder i Gudmandrop.

2 Søndag i Fasten

17. marts 1726

Døbt Peder Holgersens D: Johanne i Hunstrop. Mnafn Karen Hammers.
Susc: Mademoisel Birthe Nygaard. Test: Jens Sørensen paa Annab: Jnger Mejerske, Jnger Mads D:, Anders Andersen i Ubb:

Den 20. Martij

20. marts 1726

Begravet Hans Larsens Hustru Sidse Hans D: i Ebb:

Samme dag Trolovet Mads Olsen og Karen Olufs D: i Gudmandrop.

3 Søndag i fasten

24. marts 1726

Døbt Jens Michelsens Daatter Jnger i Ubberop. Mnafn [] Olufs D:
Susc: Jomfru Schvane. Test: Anders Andersen, Herman Sachariesen, Morthen Michelsen, Magrete Madsis i Hunstrop.

Samme dag Døbt Ole Pedersens Daatter Anna i Høyby. Mnafn Karen Mads D:
Susc: Mademoiselle Birthe Nygaard. Test: Jens Larsen, Lars Madsen, Helle Pedersen, Niels Madsen, Anna Magrete i Høyby.

Midfaste

31. marts 1726

Døbt Jep Madsens Søn [intet navn] i Holmstrop. Mnafn: Sidse Lars D:
Susc: [ingen nævnt] Test: Jens Persen, Niels Olsen, Peder Olsen i Holmstrop, Hans Olsen, Karen Jepsdaatter.

Den 9. Aprilis.

9. april 1726

Begravet Mademoiselle Johanne Mouris Daatter Frich udi Høyby Kirche.

Noch begravet Peder Flintis dødføde Søn i Høyby.

Palme Søndag

14. april 1726

Døbt Ole Olsens Søn Ole i Lomsaas. Moderens nafn Anna Olufs D:
Susc: Ole Larsens Hustru. Test: Peder Andersen: Peder Olsen: Johanne Olufs D:

Skærtorsdag

18. april 1726

begravet Godske Nielsens Søn i Ubberop.

3. Paaskedag.

23. april 1726

Copuleret Mads Olsen og Karen OlufsDaatter i Gudmandrop.

1 Søndag efter Paaske.

28. april 1726

Døbt Christen Klochers Daatter Jnger i Stenstrop. Mnafn Magrete Lars
D: Susc: Jomfru Vildenrat. Test: Monsr. Christian Vildenrath, Jens Ladefog. Jacob Persen:
Birthe Nygaard, Christiana Kiærgaard.

Samme dag Begravet Anders Michelsen I Høyby, Johanna Peder Mogensens ibidem og Jens
Michelsens D: i Ubberop.

2 Søndag efter Paaske

5. maj 1726

Begravet Hans Jpsens Daatter Magrete, som tiente Bredal i Nykiobing.

Den 7. Maj

7. maj 1726

Begravet hans Olsens Søn Peder i Storop.

Den 9. Maj

9. maj 1726

Begravet Karen Anders Daatters Søn Peiter, vid: 9 Januarij.

3 Søndag efter Paaske

12. maj 1726

Døbt Hans Jensens Søn Jens i Lombsaas. Mnafn Sidse Anders D:
Test: [Susc:] Karen Nielsis i Tenglemarch. Test: Peder Andersen i Lombsaas.

Samme dag Trolovet Hans Larsen og Sidse Jens D: i Ebbeløche.
Forløftnings Mænd Michel Larsen paa Odden og Lars Jensen i Ebb:

Samme dag Publice absolveret Kisten Sørens D: som udlagde Jørgen Thomesen paa Annaberg.

4 Søndag efter Paaske.

19. maj 1726

Døbt Anders Linds Søn Daniel i Høyby. Mnafn Jnger Hans Daatter.
Susc: Birthe Nygaard. Test: Andreas Jensen, Lars Madsen, Hans Hendrich Madsen, Jens Persen,
Magrete Olufs D: i Høyby.

Samme dag Trolovet Peder Andersen og Boel Mads Daatter.
Forløftnings Mænd Lars Larsen og Anders Jeen? i Sonnerop.

Samme dag Begravet Niels Jørgensens liden Søn Ole i Storop.

5 Søndag efter Paaske

26. maj 1726

Døbt Christen Hansens Daatter Martha i Sonnerup. Mnafn Cidtze
MichelsDaatter. Sus: Sidse Madsis. Test: Povel Christiansen, Peder Larsen, Ellen Andersis i
Sonnerop, Peder Andersen, Niels Jensen i Holmstrop.

Samme dag Begravet Jørgen Mogensens liden Daatter i Ebbeløche og Rasmus Knudsens lisen Søn i
Gudmandrop.

6 Søndag efter Paaske

2. juni 1726

Døbt Jens Pedersens Søn Anders i Høyby, Mnafn Sidse LarsD:
Sus: Madam Nygaard, Test: Jacob Andersen, Andreas Jensen, Michel Andersen, Boel Jacobs, Anna
Pers i Høyby.

Samme dag Begravet Lars Pedersens Peder i Nygaard, Anders Trollis liden daatter ibidem,
Niels Jørgensens daatter i Storop, Christen Hansens Martha i Sonnerop.

3 Pinse dag

11. juni 1726

Døbt Kisten Sørens Daatters uægte Søn Jep.
Susc: Jens Nielsens hustru i Nygaard. Test: Jacob Rasmusen, Niels Hansen i Storop, Magrete
Olufs D: vide supra Dom: Jubilate et Dom: 3 post Pasch:

1 Søndag eft: Trinit.

23. juni 1726

Begravet Jørgen Jensens Jørgen i Lombsaas.

2 Søndag efter Trinit.

30. juni 1726

Døbt Lars Clausens Søn Anders i Klint. Mnafn Maren Mads D:
Susc: Madam: Birte Nygaard. Test: Hans Olsen, Søren Larsen i Klint, Anders Larsen, Sidse
Peder Olsens i Nyrop.

Den 3 Søndag efter Trinit:

7. juli 1726

Begravet Niels Ottesens Daatter i Ellinge.

Den 5. Søndag efter Trinit:

21. juli 1726

Døbt Madz Jensens Daatter Anna i Høyby. Mnafn Maria Jonæ D:
Susc: Anna Maria Dal, Test: Lars Madsen, Peder Nielsen, Dorthe Anders D:, Niels Madsen.

Den 6 Søndag efter Trinit:

28. juli 1726

Døbt Lars Olsens Daatter Kisten i Stenstrop. Mnafn Kisten Michels
Daatter. Susc: Mademoselle Birte Nygaard. Test: Lars Madsen i Stenstrop, Povel Christiansen,
Jep Rasmusen.

Samme dag Begravet Christen Pedersens Søn Hans Christian i Høyby, Jens Andersens Søn i
Ubberop.

Den 8 Søndag efter Trinit:

11. august 1726

Døbt Søren Larsens Søn Hans i Stenstrop. Mnafn Sidse Hans D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Ole Madsen i Tengslemarch, Peder Andersen i Lombsaas, Kisten Lars
Larsens, Kisten Olufs D: ibidem.

Den 10 Søndag efter Trinit:

25. august 1726

Døbt Hendrich Braskis Søn Hendrich i Holmstrop. Mnafn Inger
Rasmus D: Susc: Sidse Madsis. Test: Peder Andersen, Anders Jensen, Niels Ejlersens hustru i
Holmstrop, Jeppe Rasmusen i Sonnerop og begravet hans liden tvilling.
NB Begge blev hiemmedøbte af Jordemoderen Sidse Madsis i Holmstrop.

Den 11 Søndag

1. september 1726

Døbt Christen Pedersens Daatter Christiana i Høyby. Mnafn Kistine Hans D:
Susc: Karen Ribers. Test: Lars Madsen, Michel Hansen, Hans Hendrich Madsen, Karen Andresis,
Maren Hans D:

Samme dag Døbt Jacob Larsens D: Anna i Høyby. Mnafn Maren Lars D:
Susc: Birte Nygaard. Test: Niels Madsen, Michel Andersen, Helle Persen, Gertrud Niels
Daatter.

Samme dag Begravet Kisten Sørens Daatters uægte Søn Jesper.

Den 29 Augusti

29. august 1726

Trolovet Lars Jensen og Dorthe Niels D: i Ebbeløche.

Den 3die Sept.

3. september 1726

Begravet Mad: Suchous.

Den 12 Søndag

8. september 1726

Trolovet Sergiant Jørgen Vulf og Magrete Olufs Daatter.

Den 11 Septembr.

11. september 1726

Begravet Jens Olufs hustru i Holmstrop.

Den 13 Søndag efter Trinit:

15. september 1726

Døbt Hans Stierns Søn Rasmus i Høyby. Mnafn Maren Eskis D:
Sus: Karen Ribers. Test: Ole Andersen i Tengslemarch, Madz Madsen i Traneh: Jens Skræders
hustru i Gudmindrop.

Samme dag Døbt Jørgen Olsens Søn Lars i Lombsaas. Mnafn Anna Jens D:
Sus: Kisten Olufs. Test: [ingen nævnt].

Michels dag

29. september 1726

begravet Lars Olsens Daatter i Stenstrop.

Den 2. 8bris

2. oktober 1726

Begravet Hans Stierns Søn i Høyby.

16 Søndag efter Trinit:

6. oktober 1726

Begravet Peder Pedersen i Hunstrop.

17 Søndag efter Trinit:

13. oktober 1726

Døbt Niels Madsens Søn Madz i Lombsaas. Mnafn Sara Jens D:
Susc: Kisten Ole Jacobsens ibidem. Test: Peder Andersen, Cimon Cimonsen, Johanne Jens D:

Samme dag Døbt Niels Skonnings Søn Ole i Sonnerop. Mnafn Boel Lars D:
Susc: Kisten Degelhartz. Test Lars Jensen, Jeppe Andersen, Maren Hans Daatter i Ebbeløche.

Samme dag Copuleret Peder Pedersen og Boel Madz D: i Storop.

Samme dag Trolovet Niels Jensen i Holmstrop med Karen Anders D: i Ebbeløche.

19 Søndag efter Trinit.

27. oktober 1726

Døbt Hans Olsens Søn Oluf i Klint. Mnafn Anna Anders daatter.
Susc: Maren Vesti. Test: Michel Hansen, Hans Hendrich Madsen, Otte Nielsen, Niels Jensens
hustru, Hans Jacobsens hustru i Klint.

Samme dag Copuleret Lars Jensen og Dorthe Niels D: i Ebbeløche.

Alle Helgens dag

1. november 1726

Begravet Magrete Knuds Daatters hiemmedøbte uægte tvillinger Knud og Madz.

20. Søndag efter Trinit:

3. november 1726

Copuleret Sergiant Jørgen Vulf og Magrete Olufs D:

Den 4 Novembris

4. november 1726

Blef Velædle Hr Commersraad Peder Schvanes Daatters, nafn Ulrica-Eleonora,
Daab confirmeret, som var hiemmedøbt den 2. Novembris.
Susc: Madam Nygaard. Test: Capitain Fribo, Monsr. Herløf Kiær, Albret Chrystalsin, Jomfru
Andorthe Vildenrath, Jomfru Sophia Catrine Nygaard.

21. Søndag efter Trinit

10. november 1726

Døbt Johan Andersens Søn Lars i Klint. Mnafn Kirstine Anders D:
Susc: Birthe Nygaard. Test: Povel Christiansen, Kisten Anders D: i Tingslemarch, Niels
Jensen, Michel Olsen i Klint.

Samme dag Publice absolveret Johanna Maria Ottis Daatter og Anna Madz D: i Storop, begge
udlagde til deris barnefader Corporal Johan Dithløv i Storop. Saa og Ellen Niels D: som
udlagde Jens Sørensen Grenadier ved Landfolchet under capitain Friboes Compagnie.

Samme dag Begravet Jørgen Olsens daatter i Lombsaas.

23 Søndag efter Trinit:

24. november 1726

Døbt Madz Olsens Daatter Boel i Gudmandrop. Mnafn Karen Olufs D:
Sus: Jomfru Jensen. Teste: Hans Persen, Lars Jørgensen, Boel Madz D: i Gudmandrop, Sidse
Peders D: i H?

Samme dag Døbt Anders Jensens Niels i Holmstrop.

1 Søndag i Advent:

1. december 1726

Døbt Niels Jørgensens Søn Ole i Storop. Mnafn Kisten Olufs Daatter.
Sus: Karen Ribers. Testes: Anders Andersen, Jens Glarmester, Anders Madsen i Nygaard, Sidse
Pers D:, Jngeborre Knuds D:

Samme dag Copuleret Niels Jensen og Karen Anders D: i Holmstrop.

Samme dag Døbt 2. u-ægte børn. Johanna Maria Ottis D: Kirsten. Sus: Botelle Ryds og
Anna Madz D: Kisten. Sus: Lucie Olufs. Test: Johanne Rose, Kirstine Christens, Anna Peders,
Lars Smid. Børnenes fader Corporal Johan Ditløv i Storop.

Den 27 Decembr:

27. december 1726

Begravet Kisten Madz D: i Høyby

D: 2 Advent:

8. december 1726

Begravet Kisten Jens Nielsens hustru i Nygaard, Hans Olsens Søn Ole i Klint,
Anders Jensens Søn Niels i Holmstrop.

D: 3 Advent:

15. december 1726

Begravet Søren Nielsens dødføde Pigebarn i Høyby.

D: 4 Advent:

22. december 1726

Trolovet Anders Andersen i Glostrop og Else Peders D: i Nygaard.

2 Juledag

26. december 1726

Begravet Claus Jacobsens hustru i Klint.

Søndag imellem Juel og Nyt aar

29. december 1726

Døbt Christian Slagters Søn Niels i Storop. Mnafn Dorthe
Olufs D: Sus: Anna Nielsis ibidem. Test: Lars Madsen, Hans Hendrich Madsen. Michel Hansen,
Kisten Jens Daatter i Høyby, Morthen Jeremisen.