ANNO 1727

 Kilde: 1-368-1 4/15


Festo Purif: Mariæ

2. februar 1727

Copuleret Andres Andersen i Glostrop og Else Peders Daatter i Nygaard.

Begravet Christen Slagters Søn i Storop.

Sexagesima

16. februar 1727

Trolovet Jens Nielsen i Nygaard, og Johanne Maria Peders D: paa Ellingegaard.

Den 19 Februarij

19. februar 1727

Trolovet Jens Sørensen og Ellen Niels D: i Høyby

Fastelafns Søndag

23. februar 1727

Døbt Morthen Povelsens Daatter Karen i Sonnerop. Mnafn Lucie Sørens D:
Susc: Kisten Degelhartis Test: Gunder Persen, Sidse Pers D: i Høyby, Anders Andersen , Maren Anders Daatter, Anne Madz D: i Tengslemarch.

Begravet Anders Jensens dødføde Pigebarn i Gudmandrop.

1. Søndag i Fasten

2. marts 1727

Begravet Niels Jensens Hustru og Søn Lars i Klint.

Den 5. Martij

5. marts 1727

Døbt Jens Larsens Daatter Merthe i Klint. Mnafn Boel Jens D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Peder Nielsen i Høyby, og Jngeborre Knuds D:, Povel Christiansen, Maren Anders Daatter i Tengslemarch, Peder Jensen i Klint.

2. Søndag i Fasten

9. marts 1727

Begravet Jens Sørensens Fæstemøe i Høyby nafnlig Ellen Niels D:

Midfaste

23. marts 1727

Døbt Mads Andersens Søn Anders i Stenstrop. Mod: Nafn Anne Mads D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Lars Jensen, Kirstine Christens.

Døbt Rasmus Knudsens Daatter Karen i Gudmandrop. Mod: Nafn Karen Olufs D:
Susc: Mademoiselle Birthe Nygaard. Test: Niels Nielsen, Lars Pedersen i Lombsaas.

Copuleret Jens Nielsen i Nygaard og Johanne Marie Pers D:

Trolovet Peder Knudsen i Lombsaas, og Jnger Pers D: Mejerske paa Ellinge Gaard.

Dominica Palmarum

6. april 1727

Døbt Andres Trollis Daatter Maren i Nygaard. M.nafn Gertrud Jens D:
Susc: Lisbeth Catrine Succo. Testes: Ole hansen, Birte Hans D: i Høyby, Christen Nielsen, Anne Lars D: i Nygaard.

Trolovet Mogens Jensen i KolleKold, og Boel Niels D: i Lombsaas.

3 Paaske Dag

15. april 1727

Døbt Jens Jensens huusmands D: Sidse i Lombsaas. Mnafn Kisten Jens D:
Susc: Kisten Degelhartis. Test: Peder Andersen, Niels Nielsen i Lombsaas, Peder Andersen, Boel Jens D:, Anna Andres D: i Holmstrop.

Copuleret Peder Knudsen og Jnger Peders D: Mejerske paa Ellingegaard.

1. Søndag efter Paaske

20. april 1727

Døbt Lars Smids Barn i Høyby Gertrud. Mnafn: Maren Madz D:
Susc: Karen Ribers. Test: Sergiant Garberre, Jens Smid, Michel Hansen, Sidse Pers D: i Høyby, Sidse Pers D: i Klint.

2 Søndag efter Paaske

27. april 1727

Begravet 3 lig:
Jørgen Brøde i Lombsaas, Jens Jensens Daatter i Lombsaas, Jens Larsens Marthe i Klint

Den 2. Maj

2. maj 1727

Begravet Hans Olsens dødføte Pigebarn i Storop.

3. Søndag efter Paaske

4. maj 1727

Tue Persens Søn Peder i Borrevang, Mnafn Anna Hans D:
Susc: Karen Ribers. Test: Lars Madsen, Michel Hansen, Gunder Persen, Dorthe Anders D:, Sidse Pers D: i Høyby.

Publice absolveret Anna Chatrine Anders D: og udlagde til Barnefader Jens Rasmusen i Nyrop.

Den 7. Maj

7. maj 1727

Begravet Lars Smids Daatter Gertrud i Høyby.

4. Søndag efter Paaske

11. maj 1727

Døbt Peder Olsens D: Lucie i Gudmandrop. Mnafn Jngeborre.
Susc: Jomfru Schvane. Test: Sergiant Garberre, Johan Bodden, Ole Andersen Olsen, Maria Jens D:, Kirstine Christens.

Christi Himmelfarsdag

22. maj 1727

Døbt Peder Flintis Søn Lars i Høyby. Mnafn Karen Jens D:
Susc: Jomfru Birthe Nygaard. Test: Lars Smid, Peder Persen, Kistine Christen, Jngeborre Knuds D:, Gunder Persen, Lars Madsen, Kisten Jens D:

Eodem Festo Døbt Hans Jacobsens daatter i Klint Jnger. M: nafn Sidse Lars D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Niels Jensen, Peder Johansen.

6. Søndag efter paaske

25. maj 1727

Døbt Lars Larsens Søn Ole i Lombsaas. M: [intet navn]
Susc: Madam Nygaard. Test: Lars Jensen, Christen Nielsen, Jørgen Mogensen, Boel Hans D:, Kiste Peders D:

Copuleret Mogens Jensen KolleKold og Boel Niels D: i Lombsaas.

2. Pintzedag

2. juni 1727

Begravet Berthel Nielsens dødføde Søn i Storop.

3. Pintzedag

3. juni 1727

Døbt Berthel Nielsens Daatter Mette i Storop. Mnafn: Karen Hans D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Jens Persen, Niels Hansen, Peder Pedersen i Storop, Lars Madsen, Birthe Hans D: i Høyby.

Festo Trinit:

8. juni 1727

Døbt Anders Pedersens Daatter Anna i Nygaard. Mnafn: Maria
Susc: Lisbeth Catrine Succous. Test: Lars Persen, Christen Nielsen, Anna Lars D: i Nygaard, Anna Magrete.

Døbt Anna Catrine Anders Daatters u-ægte Daatter Sidse.
Susc: Lucie Olufs: Test: Lars Madsen i Sonnerop, Bent Andersen, Ole Madsen i Holmstrop, Dorthe Lars Daatter.

Den 12. Maj

12. juni 1727

Begravet et lidet Drengebarn 10 uger gammelt, som Maren Peders Daatter fra Skibbye siger sig at have verat Moder til, Samme barn døde stranded i Lombsaas i Høyby Sogn, da bemelte Qvinde med et barn der var kommen at bede om almisse.

St: Hansis dag.

24. juni 1727

Døbt Madz Olsens Søn Jacob i Hunstrop. Mnafn Magrete Isachs Daatter.
Susc: Jomfru Juliane. Test: Herman Sachariesen, Ole Hansen, Maren Sachariæ D:, Anne Pers D: Hennings Hustru i Ubberop.

Døbt Madz Smids Søn Lars i Høyby. Mnafn Maren.
Susc: Birthe Nygaard. Test: Michel Hansen, Jeppe Hansen, Dorthe Anders D:, Dorthe Lars D:, Maria Madsis i Høyby.

Døbt Jens Nielsens Søn Niels i Sonnerop. Mnafn [ingen nævnt]
Susc: Sidse Madsis. Test: Anders Michelsen, Peder Larsen, Sidse Anders D: i Sonnerop, Peder Andersen, Anne Andreæ D: i Holmstrop.

Begravet Madz Andersen i Klint.

Den 26. junij

26. juni 1727

Trolovet Christen Nielsen i Bierresøge, og Lisbeth Jens D:

Festo Visit: Mariæ

2. juli 1727

Døbt Christen Hansens Søn Peder i Sonnerop. M. nafn Lucie.
Susc: Sidse Madsis. Test: Anders Sørensen, Mogens Nielsen, Else Peder Larsens i Sonnerop, Anna Andreæ D: i Holmstrop.

Trolovet Ole Andersen og Anna Madz Daatter i Tengslemarch.

4 Søndag efter Trinit:

6. juli 1727

Døbt Madz Tranis Daatter Anna i Tranehuset. M: nafn Anna Magrete.
Susc: Elisabeth Catrine Succov. Test: Michel Hansen, Lars Madsen, Anders Jensen i Høyby, Jens Persens og Jens Sørensens Hustrue i Ellinge.

5 Søndag efter Trinit:

13. juli 1727

Døbt Madz Kielsens Daatter Maria. M: nafn Lisbet Jens D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Hans Persen, Hans Persens Hustru, Boel Joens D:, Jens Knudsens Hustru i Gudmandrop.

Døbt Jens Andersens Søn Anders i Ubberop. Moderens nafn: Sidse Michels D:
Susc: Jomfru Regina Velling. Test: Jeppe Hansen, Hans Hendrich Madsen i Høyby, Herman Sacharisen, Anna Magrete, Anna Maria paa Annab.

6 Søndag efter Trinit:

20. juli 1727

Døbt Peder Andersens Søn Anders i Storop. M: nafn Ellen.
Susc: Cathrine Sophie Nygaard. Test: Hans Nielsen, Hans Olsen i Storop, Ole Olsen, Sidse Jens D:, Kisten Jens D: i Høyby.

Begravet Madz Olsens Søn i Hundstrop.

7 Søndag efter Trinit:

27. juli 1727

Døbt Jacob Rasmusens tvillinger Mette og Kisten. M: nafn Boel Rasmusis.
Susc: Madam Nygard, Birthe Nygaard. Test: Lars Madsen, Michel Hansen, Anna Magrete i Høyby, Lars Pedersen, og Daatter i Nygaard.

Trolovet Niels Nielsen i Yderby og Karen Anders D: i Lombsaas.

Den 31. Julij

31. juli 1727

Begravet Kisten Olufs i Høyby.

8. Søndag efter Trinit:

3. august 1727

Trolovet Otte Madsen i Overby og Anna Madz D: i Stenstrop.

9 Søndag efter Trinit:

10. august 1727

Døbt Jacob Andersens Søn Mads i Høyby. M: nafn Boel Madz D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Otte Madsen, Lars Madsen, Jens Andersen, Karen Andresis.

Den 15. Augusti

15. august 1727

Begravet Anna Sl: Hr Hans Ribers i Høyby Sacrasti.

10 Søndag efter Trinit:

17. august 1727

Døbt Lars Jensens Søn Jens i Ebbeløche. M: nafn Dorthe Niels D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Peder Jensen, Christen Nielsen, Boel Hans D:, Karen Andresis.

Døbt Jep Rasmusens Daatter Lucie i Sonnerop. M: nafn Kisten Rasmus D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Jeppe Andersen, Michel Rasmusen, Mogens Nielsen, Anna Andreæ D:, Boel Jens D:

11 Søndag efter Trinit:

24. august 1727

Døbt Jacob Andersens Søn Madz i Høyby. M: nafn Boel Madz D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Otte madsen, Andres Jensen i Høyby, Peder Madsen i Stenstrop, Kisten Lars D:

Begravet Jeppe Pedersen i Gudmandrop.

12 Søndag efter Trinit:

31. august 1727

Døbt Peder Nielsens Daatter Luse i Høyby. M: nafn Anna Christians Daatter.
Susc: Karen Niels Jacobsens. Test: Andres Jensen, Jens Smid, Anders Jensen, Sidse Peders D:, Sidse Jens D: i Høyby.

13 Søndag efter Trinit:

7. september 1727

Døbt Jens Olsens Daatter Karen i Gudmandrop. M: nafn Anna Peders D:
Susc: Karen Ribers. Test: Lars Olsen, Magrete Kields D:, Hans Persen, Knud Olsen i Lombsaas.

14 Søndag efter Trinit:

14. september 1727

Publice absolveret Jens Rasmusen i Nyrop, som efter egen bekiendelse hafet begaaet lejermaal med Anna Catrine Anders D: vide 3 Søndag efter Paaske.

16 Søndag efter Trinit:

28. september 1727

Begravet Peder Nielsens D: Lucie i Høyby.

17 Søndag efter Trinit:

5. oktober 1727

Begravet Kisten Jens D:, som døde i Ubberop.

Den 10 8bris

10. oktober 1727

Begravet Christen Ribers D: Anna Catrine i Høyby.

18 Søndag efter Trinit:

12. oktober 1727

Begravet Lars Tygesens D: Anna i Nygaard.

19 Søndag efter Trinit:

19. oktober 1727

Døbt Peder Madsens D: Sidse i Lombsaas. M: nafn Boel Jens D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Nielsen i Lombsaas, Madz Christensen, Povel Christiansen, Maren Jens D: i Tengslemarch.

Døbt Anna Anders D: u-ægte Søn Jens.
Susc: Sara Madz Larsens i Nyrop. Test: Niels Hansen, Anders Madsen, Anne Lars D:, Maren Anders D:, blef udlagt til Barnefader Søren Petersen.

Begravet Jens Knudsens Daatter i Gudmandrop.

20 Søndag efter Trinit:

26. oktober 1727

Copuleret Niels Nielsen i Yderby og Karen Anders D: i Lombsaas.
Saa og Otte Madsen i Overby og Anne Madz D: af Stenstrop.

Trolovet Johan Danielsen og Karen Joens D: af Gudmandrop.

Alle helgens dag

1. november 1727

Døbt Niels Jensens daatter Lucie i Holmstrop. M: nafn Karen Anders D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Peder Andersen i Holmstrop, Anna Andreæ D: ibid:, Peder Larsen, Michel Rasmusen, Jens Hansen.

21 Søndag efter Trinit:

2. november 1727

Døbt Jens Campis Daatter i Nyrop Johanne. M: nafn [intet navn]
Susc: Anders Larsens Hustru i Nyrop. Test: Morten Jeremisen, Povel Christiansen, Jens Hansen, Lars Andersen, Jnger Hansis i Elling.

Begravet Vesti Nielsen i Nyrop, og Hans Persens Daatter Boel af Høyby.

22 Søndag efter Trinit:

9. november 1727

Trolovet Lars Madsen i Stenstrop og Kisten Anders D: i Lombsaas.

23 Søndag efter Trinit:

16. november 1727

Døbt Ole Andersens Daatter i Nyrop nafn: Boel. M: nafn Anne Madz D:
Susc: Anders Larsens Hustru i Nyrop. Test: Dorthe Larsis, Peder Jensen, Boel Hans D:, Christen Nielsen i Ebbeløche, Povel Christiansen i Tengslemarch.

Den 22 Novembris

22. november 1727

Hiemme Døbt Jesper Tygesens og Kirstine Christens Daatters barn Anna Sophie i Nygaard, hvor her fra Kiøbenhafn forældrene for nogle faa uger siden ere andkomne, sigende sig at være ægtefolch, og ægteviede ved næstafvigte Sct. Hans dags tider af Magister Kolichen Øverste Capellan ved vor Frue Kirche i Kiøbenhafn, men har hverchen Egteskabs bref eller noget skudsmaal til noget beviis at fremvise, ej heller nogen tilstrechelig caution her for kunde fremstille.
Karen Tygens holdt barnet over Daaben. Test: Lars Tygesen og h., Jens Nielsen og h. af Nygaard, og Peder Jacobsen i Høyby.

24 Søndag efter Trinit:

23. november 1727

Døbt Hans Pedersens D: Sidse i Gudmandrop. M: nafn Karen Kiels D:
Susc: Catrine Sophie Nygaard. Test: Sidse Pers D:, Kisten Peders D:, Niels Persen i Lombsaas, Madz Nielsen, Hans Persen ibidem.

Døbt Ole Madsens D: Jnger i Tengslemarch. M: nafn Sidse Lars D:
Susc: Karen Niels Jacobsens. Test: Hans Olsen, Michel Olsen i Klint, Boel Hans D:, Anne Peder Nielsens i Høyby.

Noch var ved Daaben Madz Madsens D: Maren i Gudmandrop, som blef hiemmedøbt af Jorde Moderen Sidse Madsis den 15. Novembris.
Susc: Sidse Madsis, M: nafn Karen Knuds D: Test: Jacob Andersen, Boel Niels D: i Høyby, Kisten Anders D:, Hans Madsen i Stenstrop.

Begravet Peder Madsens Daatter i Lombsaas.

1 Søndag i Advent:

30. november 1727

Døbt Johan Jungis D: Dorthe Marie. M: nafn Kisten.
Susc: Jomfru Anna Dorthe Vildenrath. Test: Monsr. Christian Vildenrath, Lars Madsen, Michel Hansen, Sophie Catrine Nygaard, Anna Magrete.

Publice absolveret Anna Anders D:, som udlagde Søren Petersen tiennende Velbr. Hr. Capitain Friboe i Høyby.

3 Søndag i Advent:

14. december 1727

Døbt Rasmus Hollenders Søn Anders i Storop. M: nafn Kisten Anders D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Hans Persen, Søren Gudmansen, Niels Hansen i Storop, Dorthe Hans D:

Noch var til Daaben Jesper Tygesen D: Anna Sophie, som blef hiemme Døbt den 22 Novembris vid: Sup:
Susc: Sophie Catrine Nygaard.

Søndag mellem Juel og N: Aar

28. december 1727

Copuleret Lars Madsen i Stenstrop med Kisten Anders D: i Lombsaas.

Begravet Jens Rasmusens Daatter i Sonnerop.