ANNO 1728

 Kilde: 1-368-1 4/15


Den 1 Januarij

1. januar 1728

Døbt Anders Jensens Søn Niels i Holmstrop. M: nafn Gertrud Hans D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Jens Hansen, Michel Jensen, Michel Olsen i Tengslemarch, Anders Jpsens Hustru, Anders Michelsens Hustru i Sonnerop.

Copuleret Johan Danielsen og Karen Joens D: i Gudmandrop.

Begravet Jens Michelsens Hustru i Klint i Lombsaas.

Søndag mellem Nyaar og H: 3: K:

4. januar 1728

Trolovet Børre Nielsen og Sophie Jens D: i Nyrop.
Forløftnings Mænd: Jacob Nielsen i Høyby og Peder Larsen i Nyrop.

Begravet Jens Michelsens Hustru i Klint.

H: 3: K:

6. januar 1728

Døbt Niels Eskesens Søn Ole i Holmstrop. M: nafn Kisten Rasmus D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Karen Rasmus D:, Jeppe Andersen i Holmstrop, Jens Olsen, Povel Christiansen.

1 Søndag efter H: 3: K: dag

11. januar 1728

Døbt Jacob Nielsens Søn Jens i Høyby. M: nafn Anne Jens D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Peder Nielsen, Niels Andersen, Hans hendrich Madsen, Kisten Pers D:, Birthe Hans D: i Høyby.

Den 14 Januarij

14. januar 1728

Begravet en fattig Mand fra Roeskilde nafnlig [intet navn]

Fredag den 16 januarij

16. januar 1728

Døbt Christen Hansen Ribers Søn i Høyby Kaldet Hans.
Susc: Anna Maria Peder Lorensens. Test: Leutenant Vinterfeldt, Monsr. Steen Konum, Blytecheren Monsr. Guderdings h: Sophie Kistine Skomacher.

2 Søndag efter H: 3: K: dag

18. januar 1728

Døbt Lars Olsens D: Anna i Stenstrop. M: nafn Kisten Michels Daatter.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Peder Nielsen, Niels Andersen, Hans Hendrich Madsen, Niels Jensen, Kisten Jørs D:

Septuagesima

25. januar 1728

Begravet Lars Olsens Jnger i Stenstrop, og Christen Hansens daatter i Sonnerop.

Kyndelsmisse

2. februar 1728

Døbt Christen Slagters Søn Peder i Storop. M: nafn Dorte Olufs D:
Susc: Anna Olufs D: Test: Søren Gudmansen, Peder Pedersen, Jeremias i Storop, Birthe Hans D:

Fastelafns Søndag

8. februar 1728

Døbt Anders Olsens Daatter Anna i Lombsaas. M: nafn Maren Lars D:
Susc: Kisten Olufs ibid: Test: Niels Nielsen, Niels Jensen, Kisten Haugaard:, Kisten Niels D:

Begravet Merthe Jensis i Høyby, Karen Madsis i Storop, Peder Knudsens dødføde Søn i Lombsaas.

1 Søndag i Fasten

15. februar 1728

Døbt Hans Jensens D: Boel i Lombsaas. M: nafn Sidse Anders D:
Susc: Kisten Olufs. Test: Madz Christensen, Christoffer Nielsen, Ole Larsen, Kisten Jens D: i Lombsaas, Michel Jensen i Høyby.

Begravet Morthen Povelsens daatter i Sonnerop.

Den 19 Febr:

19. februar 1728

Begravet Anders Madsen i Høyby.

2 Søndag i Fasten

22. februar 1728

Døbt Niels Jensens Daatter Merthe i Klint. M: nafn Sidse Pers Daatter.
Susc: Madam Nygaard. Test: Peder Larsen i Staaerop, Morthen Pedersen ibid. Ole Larsen i Svinninge, Anna Peders D: ibid: Lars Smid i Høyby.

Begravet Hans Larsens Søn i Ubberop, Godske Nielsens Daatter ibidem.

Den 25. Februarij

25. februar 1728

Døbt Hans Stierns Søn Rasmus i Høyby. M: nafn Maren Eskes D:
Susc: Elisabeth Catrine Succous. Test: Hans Hendrich Madsen, Ole Trolle, Jep Hansens Kisten, Karen Jens D:

3 Søndag i Fasten

29. februar 1728

Begravet Kisten Jens D: af Tengslemarch.

Den 10 Martij

10. marts 1728

Døbt Jens Nielsens d: Kisten i Nygaard. M: nafn Johanne Maria Pers D:
Susc: Elizabeth Catrine Succous. Test: Niels jacobsen, Povel Christiansen i Tengslemarch, Jnger Jens Daatter, Johanne Maria Jens D:

Den 12 Martij

12. marts 1728

Døbt Peder Lorentzens Daatter Anna i Høyby.
Susc: Madam Dall i Veddinge. Test: Monsr. Spleth, Steffen Clausen, Peder Simmermand, Else Hr. Schins.

Mariæ bebudelsis dag den 20 Martij [Mariæ bebu. dag var i 1728 den 25. marts]

20. marts 1728

Døbt Hans Olsens Daatter Anna i Storop. M: nafn [ingen navn]
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Jensen, Michel Jensen, Morten Jeremisen, Birthe Hans D:, Lisbeth Anders Daatter i Høyby.

Den 26 Martij

26. marts 1728

Begravet Peder Lorentzens kieriste Anna Maria Dall.

3 Paaske dag

30. marts 1728

Copuleret Børre Nielsen og Sophie Jens D:

D: 1 første Søndag efter paaske

4. april 1728

Blef Hans Nielsens Daatters Anne Daab confirmeret, som blef hiemme Døbt den 1 Apriil af Vice Provsten Hr. Nygaard. Susc: Birthe Nygaard. Test: Mogens Jensen, Jeppe Hansen, Eske Rasmusen, Birthe Hans D:, Boel Jacobs i Høyby.

Begravet Peder Madsen i Lombsaas, Hans Olsens D: Anna i Storop, Jacob Nielsens Søn Jens i Høyby.

3 Søndag efter Paaske

18. april 1728

Blef Lars Smids Søns, n: Peder, Daab confirmeret, som blef hiemme Døbt af Vice Provsten.
Susc: Madam Nygaard. Test: [ingen nævnt]

Begravet Boel Jves i Høyby.

Den 23 Apriil

23. april 1728

Døbt Lars Jensens Daatter Anna i Stenstrop, M: nafn [intet navn]
Susc: Birthe Nygaard. Test: Niels Nielsen, Povel Christiansen, Sophie Niels D:, Mads Nielsen, Anna Madz D: i Tengslemarch.

Item Døbt Eva Friderichs Daatters u-ægte Søn Hendrich i Nyrop. MorModeren holt det over Daaben, og udlagde til Barnefader Nicolaj Hendrichsen nu tiennendis i Drax Mølle, og barnet at være aulet i Asnes Præstegaard. Test: Søren Persen, Lars Andersen, Sidse Anders D: i Nyrop. Sidse Pers D: i Høyby.

4 Søndag efter Paaske

25. april 1728

Trolovet Peder Andersen og Kisten Jens D: i Lombsaas.

Begravet Boel Jvis i Høyby [se 3 Søndag efter Paaske ??].

5 Søndag efter Paaske

2. maj 1728

Døbt Hans Hansens D: Lucie i Ellinge, M: nafn Jnger Jens D:
Susc: Marie Hansis. Test: Anders Persen i Nygaard, Karen Jens D: i Høyby, Jens Persens Hustru i Holmstrop, Madz Tranis Hustru.

Christi Himmelfartsdag

6. maj 1728

Begravet Niels Nielsen og Ole Persens Hustru i Lombsaas.

6 Søndag efter Paaske

9. maj 1728

Døbt Jens Larsens Søn Jens i Klint. M: nafn Boel Jens D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Niels Jensen, Peder Johansen, Søren Larsen ibidem, Sidse Pers D:

2 Pintze dag

17. maj 1728

Begravet Lars Jensens Anne i Stenstrop.

3 Pintze dag

18. maj 1728

Døbt Jens Smidz Søn Vesti i Sonnerop. M: nafn Karen Jørgens D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Jens Persen, Jeppe Andersen i Holmstrop, Lars Hugger, Karen Andersis i Høyby, Anna Jens D: i Stenstrop.

Trinit:

23. maj 1728

Begravet Lars Larsens Søn i Lombsaas.

1 Søndag efter Trinit

30. maj 1728

Trolovet Johan Gottlib Hermansen i Vig og Dorthe Lars D: af Høyby.

Begravet Peder Nielsens dødføde Drengebarn i Høyby.

2 Søndag

6. juni 1728

Døbt Jens Persens Daatter Maren i Gudmandrop. M: nafn Magrete Tygis D:
Susc: Johanne Rose. Test: Lars Hugger i ????: Lars Persen i Nygaard, Jngeborre Knuds D:, Karen Jens D:

3 Søndag

13. juni 1728

Døbt Anders Larsens Søn Lars i Nyrop. M: nafn [ingen nævnt]
Susc: Karen Niels Jacobsens i Tengslemarch. Test: Andres Jensen, Niels Jensen, Michel Hansen, Karen Jens D: i Høyby, Maria Andresis i Nygaard.

Trolovet Michel Andersen og Jngeborre Knuds D: i Høyby.

Begravet Ole Nielsen i Lombsaas.

4 Søndag

20. juni 1728

Copuleret Peder Jensen og Maren Niels D: i Nyrop.

Begravet Boel Ejlers i Høyby.

den ? Junij

?. juni 1728

Begravet Hans Stierns Søn Rasmus i Høyby.

Den 7 Julij

7. juli 1728

Begravet Anders Jensens Søn Niels i Holmstrop.

7 Søndag efter Trinit:

11. juli 1728

Døbt Madz Jensens D: Sidse i Høyby. M: nafn Maria Jonæ D:
Susc: Jomfru Jensen. Test: Michel Andersen, Helle Persen, Niels Jensen, Sidse Pers D:, Dorthe i Høyby.

Døbt Hans Madsens Søn Niels i Lombsaas. M: nafn Karen Pers D:
Susc: Kisten Olufs. Test: Peder Nielsen, Madz Nielsen, Christoffer Nielsen, Magrete Jenssis.

8 Søndag efter Trinit:

18. juli 1728

Døbt Johan Andersens Søn Jørgen i Klint. M: nafn Kirstine Anders D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Lars og Per Madsen i Stenstrop, Søren Mogensen i Nyrop, Anna Hans Olsens i Klint.

11 Søndag efter Trinit:

8. august 1728

Døbt Christen Pedersens Søn Hans Christian i Høyby. M: nafn Kirstine.
Susc: Madam Nygaard. Test: Corporal Bruun, Morthen Jeremisen, Lars Madsen, Anne Peder Nielsens, Sidse Pers D: i Høyby.

Døbt Peder Michelsens Søn Niels i Holmstrop. M: nafn [ingen nævnt]
Susc: Kiste Degelharts. Test: Anders Michelsen, Povel Madsen i Sonnerop, Bent Pedersen, Anna Andreæ D:, Karen Rasmus D: i Holmstrop.

Copuleret Peder Andersen og Kisten Jens D: i Lombsaas.

12 Søndag efter Trinit:

15. august 1728

Døbt Anders Jensens Søn Anders i Gudmandrup. M: nafn Sidse Mads D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Corporal Bruun, Morthen Jeremisen, Lars Madsen, Birthe Hans D:, Marie Hansis i Høyby.

Døbt Jens Rasmusens Søn Lauridz i Nyrop. M: nafn Karen Helles D:
Susc: Magrete Anders Larsens. Test: Jacob Jacob i Høyby, Søren Mogensen, Jeppe Hansen, Maren Pers D:

Begravet Jonas Skrædder i Høyby.

13 Søndag efter Trinit:

22. august 1728

Døbt Madz Olsens Søn [intet navn] i Hunstrop. M: nafn Magrete Isacz D:
Susc: Kisten Jungis. Test [ingen nævnt].

den 1 Septemb:

1. september 1728

Begravet Agatsliberen Segr. Johan Jacob Rogh.

Den 15 Søndag

5. september 1728

Døbt Niels Olsens Søn Ole i Sonnerop. M: nafn Karen Lars D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Peder Andersen i Holmstrop, Anders Michelsens Hustru, Sophie Pers Daatter, Birthe Pers D: i Sonnerop.

Den 16 Søndag

12. september 1728

Begravet Anders Jensen i Høyby.

Trolovet Jacob Jacobsen og Dorthe Ottes D: i Høyby.

Den 17 Søndag

19. september 1728

Døbt Madz Crusis Daatter [intet navn] i Gudmandrop. M: Nafn [intet navn].
Susc: [intet navn]. Test: [ingen nævnt].

Døbt Jens Jensens Daatter Sidse i Lombsaas. M: nafn Kisten Anders D:
Susc: Kisten Olufs. Test: Peder Madsen, Niels Jensen ibidem, Povel Madsen, Maren Anders D:, Sophie Peders D: i Sonnerop.

Begravet Anna Rasmus D: i Ubberop, Johan Andersens Søn Jørgen i Klint, Jep Rasmusens dødfødte pigebørn i Sonnerop.

18 Søndag efter Trinit:

26. september 1728

Døbt Jens Persens Daatter Karen i Høyby. M: nafn Kisten Lars D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Jensen, Anders Jensen, Jacob Olsen, Lars Madsen.

Døbt Jørgen Olsens Daatter Lucie i Lombsaas. M: nafn Anna Jens D:
Susc: Kisten Olufs i Lombsaas. Test: Michel Jensen, Madz Nielsen i Tengslemarch, Johanna Jens D:, Søren Smids Hustru i Lombsaas.

Begravet Ole Degelharts hiemme døbte Søn Jørgen i Sonnerop.

20 Søndag efter Trinit:

10. oktober 1728

Døbt Lars Tygesens Søn Tyge i Nygaard. M: n: Karen Peders D:
Susc: Karen Niels Jacobsens. Test: Jens Andersen, Anders Persen, Anna Lars D:, Maren Anders D: i Nygaard, Jens Smid.

Døbt Jep Madsens D: Sidse i Holmstrop, M: n: Sidse Lars D:
Susc: Sidse Madsis, Test: Jeppe Andersen, Povel Madsen, Boel Jens D: i Holmstrop, Else Peders i Sonnerop, Hans Larsen i Ebbeløche.

Døbt Morthen Michelsens Daatter Kisten i Lombsaas. M: n: Anna Niels D:
Susc: Kisten Olufs ibidem. Test: Ole Larsen, Peder Madsen, Niels Nielsen, Karen Jensis, Kisten Pers Daatter i Lombsaas.

Trolovet Christoffer Nielsen og Boel Lars D: i Lombsaas.

Begravet Niels Nielsen i Lombsaas.

21 Søndag efter Trinit:

17. oktober 1728

Døbt Søren Larsens Daatter Anna i Stenstrop. M: nafn Sidse Hans Daatter. Susc: Elizabeth Catrine Succo. Test: Ole Hugger, Anders Olsen og Lars Olsen, Kisten Pen(?)ders D:, Kisten Pers D:

Døbt Peder Olsens Søn Søren i Lombsaas. M: n: Boel Joen D:
Susc: Kisten Olufs i Lombsaas. Test: Niels Nielsen, Niels Jensen; Kisten Pers D:, Anna Lars D:, Jens Olsens Hustru i Lombsaas.

Trolovet Erich Gustavisøn Snecher i Nykiøbing og Jnger Madz Daatter i Høyby.

Døbt Hemming Svendsens Daatter Gertrude i Ubberop. M: nafn Kisten
Susc: Kisten Jungis. Test: Herman Sacharisen, Anna Pers D:, Boel Jens D: i Ubberp, Madz Hudstring [?] og Peder Pedersen.

23 Søndag efter Trinit:

31. oktober 1728

Døbt Karen Sl. Andresis Søn Andreas i Høyby.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Jacob Olsen, Anna Magrete, Kisten Pers Daatter, Jacob Nielsens Hustru, Hans Larsens Hustru i Ebbeløche.

Døbt Jens Olsens Daatter Anne i Lombsaas.
Susc: Lars Olsens Hustru ibidem. Test: Peder Madsen, Niels Jensen, Kisten Pers D:, Anne Lars D:

Copuleret Michel Andersen og Jngeborre Knuds Daatter af Høyby.

den 1 Novembr:

1. november 1728

Døbt Børre Nielsens Daatter Mette i Høyby. M: nafn Sophie Jens D:
Susc: Anders Larsens Hustru i Nyrop. Test: Lars Madsen, Kisten Pers D:, Maria Jens D:, Sidse Pers D: i Høyby.

den 3 Novembr:

3. november 1728

Begravet Andreas Nielsens Hustru i Stenstrop.

24 Søndag efter Trinit:

7. november 1728

Døbt Niels Madsens Søn Jørgen i Lombsaas. M: nafn Sara Jens D:
Susc: Kisten Olufs. Test: Anders Madsen, Boel Anders D: i Lombsaas, Cimon Cimonsen i Tengslemarch, Peder Nielsen i Høyby.

Begravet Niels Skonnings Søn Ole i Sonnerop.

25 Søndag efter Trinit:

14. november 1728

Copuleret Jacob Jacobsen og Dorthe Ottis Daatter i Høyby.

26 Søndag efter Trinit:

21. november 1728

Begravet Helle Persens Hustru i Tengslemarch og Madz Olsens Søn i Hunstrop.

1 Søndag i Advent

28. november 1728

Døbt Lars Clausens Daatter Anna i Klint, M: nafn Karen Madz D:
Susc: Anders Larsens Hustru i Nyrop. Test: Michel Olsen, Gertrud Niels D: i Klint, Anders Andersen i Nyrop.

Begravet Jens Olsens Daatter Anna i Lombsaas.

2 Søndag i Advent

5. december 1728

Copuleret Erich Gustavisen Snedker i Nykiøbing, og Jnger Madz Daatter i Høyby.

Begravet Peder Fiskers Hustru Trine Niels D: i Sonnerop, Niels Ottesen i Ellinge.

3 Søndag i Advent

12. december 1728

Copuleret Christoffer Nielsen og Boel Lars Daatter i Lombsaas.