ANNO 1729

 Kilde: 1-368-1 4/15


Nyeaarsdag

1. januar 1729

Trolovet Peder Fisker og Sophie Peders D: i Sonnerop.

1 Søndag efter H: 3: K:

9. januar 1729

Copuleret Ole Larsen og Johanne Jens D: i Lombsaas.

Begravet Børre Nielsens Mette i Høyby.

den 10. Januarij

10. januar 1729

Blef ViceProvstens Hr. Hans Nygaard Søns Daab confirmeret, og Kaldet Rasmus.
Jomfru Anna Dorothea Vildenrath bar ham til Daaben. Test: Capitain Friboe. Hr. Hans Skanche, Leutenant Succo. Jomfru Hyphof og Madam Gamst i Nykiøbing.

2 Søndag eft: H: 3: K:

16. januar 1729

Begravet Hans Jpsens hustru Kisten Anders D: i Høyby.
Niels Madsens liden Søn Jørgen i Lombsaas.

4 Søndag efter H: 3: K:

30. januar 1729

Trolovet Morthen Jeremisen og Sidse Pers D: i Høyby, og Helle Larsen i Tengslemarch, og Anna Anders D: i Sonnerop.

Begravet Jens Andersen i Ubberop.

5 Søndag eft: H: 3: K:

6. februar 1729

Trolovet Michel Andersen og Luce Niels D: i Lombsaas.

Publice absolveret Corporal Johan Dethlov Jeremisen, for begangne lejiermaal med Johanne Maria Ottis Daatter i Høyby og Anna Madz D: i Storop.

Begravet Johan Daniels Daatter i Gudmandrop.

Septuagesima

13. februar 1729

Døbt Lars Olsens Søn Ole i Lombsaas. M: n: Kiste Joens D:
Susc: Jomfru Magrete Schvane. Test: Hans Madsen, Niels Nielsen, Niels Jensen, Kisten Jens D:, Boel Anders D: i Lombsaas.

Sexagesima

20. februar 1729

Døbt Niels Jensens Søn Lars i Klint. M: nafn Sidse Pers D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Jep Hansen, Anders Madsen, Povel Christiansen, Maren Anders D:, Anna Madz D:

den 2 Martij

2. marts 1729

Døbt Hans Olsens Søn Jens i Storop. M: nafn Kisten Olufs D:
Susc: Anna Susanna Nygaard. Test: Ole Hansen, Birthe Hans D: i Høyby, Anders Persen i Nygaard, Boel Hans D: i Tengslemarch.

Døbt Jnger Andreæ daatters u-ægte Daatter Maren i Sonnerop.
Susc: Kisten Degelhartis. Test: Jep Rasmusen, Merte og Anna Madz D:, Anna Anders D:, ibidem, Niels Eskesen i Holmstrop. Udlagt til Barnefader Povel Madsen tiennendis Peder Fisker i Sonnerop, som nu er Land Soldat.

1 Søndag i fasten

6. marts 1729

At Hans Tygessøn, som er Lauritz Tygessøns Broder i Nyegaard og Maria GudmandsDatter, som er Søren Gudmandsøns Søster i Staarup, ey ere i Slægtskab eller Svogerskab hin Anden paarørende, ey heller med Andre i Egteskab eller ved Egteskabs Løfte forbundne, at de jo med hin Anden i Egteskab uden nogen forhindring Kand indlades, det Testere vi med egne hænder underskrevne som Cautionister i Høybyes Præste Gaard.
Den 5. Martij 1729.
Lauritz Tygesøns L. T. S. Navn i Nyegaard.
Søren Gudmandsøns S. G. S. Navn i Staarup.
Lauritz Pedersøns L. P. S. Navn i Nyegaard.
Peder Pedersøns P. P. S. Navn i Staarup.
Trolovet ovenmælte personer.

Døbt Jacob Niels Søn Niels i Høyby. M: nafn Anna Jens D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Ole Persen, Niels Jensen, Kisten Peders D:, Kisten i Høyby, Peder Jensen i Nyrop.

Copuleret Peder Madsen og Karen Anders D: i Lombsaas.

Begravet Lars Madsens Søn Madz, som blef hiemmedøbt den 1 Martij.

2 Søndag i fasten

13. marts 1729

Copuleret Morthen Jeremisen og Sidse Peders D: i Høyby.

Trolovet Karen Anders Daatter Sl Andres Jensens Enche med Niels Madsen.

3 Søndag i fasten

20. marts 1729

Copuleret Helle Larsen i Tengslemarch og Anna Anders D: i Sonnerop.

Begravet Madz Hansen og hustru Merte Madz D: i Stenstrop.

den 23. Martij

23. marts 1729

Døbt Michel Andersens Søn Anders i Høyby. M: nafn Jngeborre Knudsdaatter
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch. Test: Michel Olsen. Madz Nielsen ibidem, Michel Hansen, Sidse Rasmus D:, Sidse Jens D:

Begravet Anna Møllers i Høyby.

den 25. Martij

25. marts 1729

Begravet Lars Tygesens Daatter Jnger i Nygaard og Hans Olsen i Storop.

Døbt Godske Nielsens Søn Peder i Ubberop. M: nafn Karen Peders D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Lars Madsen, Jeppe Andersen, Marie Madsis, Kisten Persdaatter i Høyby.

Midfaste Søndag

27. marts 1729

Trolovet Niels Persen og Karen Peders D: i Lombsaas.

den 6. April

6. april 1729

Begravet Peder Nielsen i Gudmandrop og Lars Achelunds qvinde Boel Lars Daatter i Stenstrop.

Døbt Sophie Niels Daatters u-ægte barn nafnlig Kisten i Stenstrop.
Susc: Lars Olsens Hustru ibidem. Test: Lars Olsen, Lars Madsen, Niels Nielsen, Sørens Larsens Søn ibidem. Blef udlagt til Barnets fader Michel Olsen Land Soldat tienendis Christian Nielsen i Tengslemarch.

Skiærtorsdag

14. april 1729

Døbt Rasmus Knudsens Daatter Inger i Gudmandrop. M: nafn [ingen nævnt]
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Hans Persen, Ole Huger, Anna Hans D:, Boel Lars D: i Gudmandrop og Anna Olufs Daatter.

Døbt Christoffer Nielsens Daatter Boel i Lombsaas. M: nafn Boel Lars D:
Susc: Lars Olsens Hustru. Test: Niels Nielsen, Anders Olsen, Anna Lars D: i Lombsaas.

Begravet Jnger Olufs i Gudmandrop og Peder Madsens tvillinger i Lombsaas, af hvilken det ene var hiemmedøbt og Kaldet Merte, det andet var et dødfødt Pigebarn.

Langfredag

15. april 1729

Begravet Kisten Joens af Gudmandrop og Sidse Jonasis af Høyby.

1 Søndag efter Paaske

24. april 1729

Døbt Ole Madsens Søn Jens i Tengslemarch. M: nafn Sidse Lars D:
Susc: Karen Nielsis ibidem. Test: Niels Jensen i Høyby, Anna Madz D:, Boel Hans D:, Boel Anders D: i Tengslemarch.

Begravet Cimon Cimonsen i Tengslemarch.

2 Søndag efter Paaske

1. maj 1729

Trolovet Hans Hendrich Madsen og Anna Anders D: i Høyby.

Begravet Niels Nielsen i Ebbeløche og Peder Torsens liden d: Anna Magrete i Sonnerop.

3 Søndag efter Paaske

8. maj 1729

Copuleret Peder Povelsen og Sophie Peders D: i Sonnerop.

Begravet Niels Madsen i Nyrop.

4 Søndag efter Paaske

15. maj 1729

Begravet Hans Møller, og Peder Nielsens Daatter i Høyby, Eske Jacobsen i Storop.

5 Søndag efter Paaske

22. maj 1729

Trolovet Peder Andersen i Holmstrop, og Anna Anders D: i Sonnerop.

Begravet Niels Olsen i Storop, Jens Olsen i Gudmandrop

Christi himmelfards dag

26. maj 1729

Begravet Lars Tygens Hustru Karen Pers D: i Nygaard.

6 Søndag efter Paaske

29. maj 1729

Copuleret Niels Madsen og Karen Anders D: i Høyby.

Begravet Anders Larsen i Sonnerop og Tue Persens dødføde Søn i Borrevang.

2 Pintze dag

6. juni 1729

Begravet Anders Larsen i Ubberop, og Jens Smids Søn Vesti i Sonnerop.

den 10 Junij 1729

10. juni 1729

At Lauritz Jørgensøn land Soldat ved Velædle og Velbr. Hr. Capitain Friboes Compagnie og Sl. Jens Olufsøns Enche Navnlig Anna Pedersdatter i Gudmundrup ey ere hin anden paarørende ved Slægtskab eller Svogerskab, ey heller ved Egteskabs Løfte til Andre forbundne, at de jo med hin anden i Egteskab for disse Tilfældes Skyld ubehindrede kand indlades, det testere vi underskrevne som forløftnings Mænd med egne Hænder.

M.K.S Madz Kields søns Navn
P.I.S Peder Jens søns Navn
Begge Boemænd i Gudmundrup.

Høybye Præste Gaard den 10 Junij 1729.

den 14 Junij

14. juni 1729

Begravet liden Hans Christensen Riber i Høyby.

1 Søndag efter Trinit:

19. juni 1729

Døbt Ole Jensens Søn Christen i Gudmandrop. M: nafn Angenete Christens D: Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Hans Stiern, Christen Persen, Peder Hust i Høyby, Anna Pers D: i Gudmandrop.

Døbt Lars Jensens Daatter Anna i Ebbeløche. M: nafn Dorthe Niels D:
Susc: Madam Nygaard. Test: Christen Nielsen, Hans Larsen, Michel Rasmusen i Ebbeløche Maren Peders i Nyrop.

2 Søndag efter Trinit:

26. juni 1729

Trolovet Lars Jørgensen og Anna Pers D: i Gudmandrop.

Begravet Hemming i Ubberop.

den 27. Junij

27. juni 1729

Trolovet Lars Tygesen i Nygaard og Anna Jens D: i Klint.

3 Søndag efter Trinit:

3. juni 1729

Copuleret Peder Andersen og Anna Anders D: i Holmstrop.

4 Søndag efter Trinit:

10. juni 1729

Trolovet Hans Persen og Kisten Hans D: i Ubberop.
Forløftnings Mænd Hans Ejlersen, Hans Larsen i Ubberop.

Copuleret Michel Andersen og Lucie Niels D: i Lombsaas.

5 Søndag efter Trinit:

17. juni 1729

Døbt Peder Andersens og Anna Jensdaatters Søn Anders i Lombsaas.
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch. Test: Christen Nielsen, Hans Larsen, Niels Olsen, Boel Jacobsis i Høyby.

Døbt Morthen Jeremisens og Sidse Pers D: Daatter Ellen i Storop.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Jensen, Ole Hansen, Michel Hansen, Birthe Hans D:, Jnger Madz D: i Høyby.

6 Søndag efter Trinit:

24. juni 1729

Døbt Jørgen Mogensens og Thamars Daatter Sidse i Ebbeløche.
Susc: Sidse Madsis i Holmstrop. Test: Peder Christensen, Jngeborre Christens D:, Michel Rasmusen, Maren Lars D:, Lars Sørensen i Ebbeløche.

Publice absolveret Poul Madsen tien Peder Fisker i Sonnerop, og Jngeborre Andreas D: ibidem., som udlagde ovennævnte Povel Madsen til Barnefader.

Og Boel Michels D: i Gudmandrop, som udlagde Lars Jørgensen Soldat ved Capit: Friboes Compagnie.

Og Sophie Niels D: af Tengslemarch, som udlagde Michel Olsen Land Soldat ved forbemelte Compagnie.

7 Søndag efter Trinit:

31. juni 1729

Døbt Morten Povelsens og Lucie Sørens D: Søn i Sonnerop nafnlig Povel.
Susc: Sidse Madsis i Holmstrop. Test: Mogens Nielsen, Kisten Anders D: i Sonnerop. Bent Andersen.

Noch blef Madz Kielsens Søns, Peder, hans Daab confirmeret.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Anders Olsen, Niels Persen, Anders Persen, Anna Hans Daatter, Sidse Lars D: i Gudmandrop.

Begravet Ole Jensens Søn Christoffer i Gudmandrop.

8 Søndag efter Trinit:

7. august 1729

Døbt Peder Hollender og Merte Madz D: Søn Jacob i Storop.
Susc: Madam Bang. Test: Niels Hansen, Anna Pers D: i Storop, Sidse Jensen, Ole Larsen i Nygaard, Karen Hans D: i Nykiøbing.

Døbt Anders Jensens Søn Niels i Holmstrop, Gertrud Hans D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Niels Jensen, Michel Hansen, Lars Madsen i Høyby, Anna Christens D:

Begravet Herman Christensen i Ubberop.

den 10 Søndag efter Trinit:

21. august 1729

Døbt Jens Søfrensens og Kistine Lars D: Daatter Jnger i Tengslemarch.
Susc: Karen Niels Jacobsens ibidem. Test: Jens Mogensen i Nyrop, Gertrud Niels D: i Klint, Michel Olsen, Anna Madz D: i Tengslemarch, Mogens Jensen ibidem.

Samme dag blef efter Prædichen 2de u-ægte børn som tilforn vare hiemmedøbte; Deris Daab confirmeret, Det ene Barn Kaldet Niels har til Moder Maren Hans Daatter, som nu ligger i barselseng i Storop til Berthel Nielsens og medens hun blef besvangret tiente Segr. Steffen Clausen i Egebierg, og har nu udlagt til barnefader en Soldat Nafnlig Niels Jensen, som skal have hiemme ved Slagelse, og besvangret hende i Egebierg overdriff, som hun for Luce Olufs af Høyby, og Karen Bertels af Storop har bekiendt, hvilche begge sligt ved hendes barns daab efter hendes bekiendelse har tilstaaet. Luce Olufs af Høyby bar barnet.

Det andet barn Kaldet Kisten har til Moder Boel Michels Daatter tienende hos Lauris Olsen i Gudmandrop, hvor hun og er besvangret, og har ladet efter hendis forhen givend bekiendelse ved hendis obenbare skriftemaal Dominica 6. post Trinit: udlegget til Barnefader Lars Jørgensen af Gudmandrop Land Soldat ved Velædle og Velbyrdige Hr. Capitains Friboes Compagni. Kisten Oluf Jacobsens af Lombsaas bar Barnet.

Testes til begge børnenis Daabs confirmation ere: Morthen Michelsen, Ole Larsen i Nygaard, Jacob Pedersens Piger, Anna Hans D:, Kisten Persdaatter, Hans Jensens D:, Magrete Kiels D: i Gudmandrop.

11 Søndag efter Trinit:

28. august 1729

Døbt Hans Persens Daatter i Høyby Boel.
Susc: Madam Birch i Nykiøbing. Test: Sergiant Garborg, Corporal Bruun, Lars Madsen, Anna Magrete Niels D:, Lucie Mads D: i Høyby.

Døbt Madz Pedersens D: Kisten i Gudmandrup.
Susc: Madam Nygaard. Testes: Ole Hugger, Niels Persen, Jens Jensen, Magrete Kiels D:

Copuleret Povel Christiansen, og Maren Anders Daatter i Tengslemarch.

den 30. Augusti 1729

30. august 1729

At Knud Rasmusen Corporal ved Velædle Hr. Capitain Friboes Companie, og Jnger Anders Daatter tienendis til Degnens i Høyby ej ere hin andre paarørende ved Slægtskab, eller Svogerskab, ej heller ved egteskabs løfte til andre forbundne, at de jo med hinanden i egteskab for disse tilfælde skyld ubehindert kand indladis, Dette testerer vi underskrefne, som førløftnings Mænd med egne hænder Høyby Præstegaard den 30 Augusti 1729.
Erich Garborg. Johan Bruun.
Samme dato er ovenmælte Personer Trolovede.

den 31 Augusti

31. august 1729

Begravet Knud Olufsen i Lombsaas.

den 2 September

2. september 1729

Trolovet Corporal Johan David Brun, og Mademoiselle Anna Magrete Niels D: i Præstegaarden.

12 Søndag efter Trinit:

4. september 1729

Døbt Niels Flintis Daatter Anna i Sonnerop. M: nafn Boel Lars D:
Susc: Sidse Madsis. Test: Michel Rasmusen, Lars Sørensen, Maren Lars D:, Magrete Jens D: i Ebbeløche, Niels Jensen i Sonnerop.

Copuleret Hans Tygesen og Maria Gudmands D: i Nygaard.

den 7 September

7. september 1729

Trolovet Ole Hansen i Braade og Gertrud Hans Møllers i Høyby.

Begravet Søren Larsen i Klint.

13 Søndag efter Trinit:

11. september 1729

Døbt Jacob Jacobsens og Dorthe Ottis D: Søn Christian i Høyby.
Susc: Lisbeth Catrine Succous. Test: Jeppe Andersen, Kisten Jens D:, Marie Madz D: i Høyby.

Begravet Jacob Andersens Dødfødde Søn i Høyby.

14 Søndag efter Trinit:

18. september 1729

Begravet Jørgen Mogensens D: Sidse i Lombsaas.

15 Søndag efter Trinit:

25. september 1729

Døbt Peder Knudsens og Jnger Peders D: Daatter Johanne i Lombsaas.
Susc: Jomfru Vildenrath.

Døbt Hans Nielsens og Boel Niels D: Daatter Kisten i Storop.
Susc: Jomfru Succo. Test: Jens Sørensens ?? Jens Knudsen, Maren Espens D:, Anna Hans D:, Magrete Kiels D:, Ole Hugger i Gudmandrop.

Begravet Ole Larsen i Lombsaas.

17 Søndag efter Trinit:

9. oktober 1729

Døbt Niels Thomasens og Boel Jens D: Søn Søren i Klint.
Susc: Sophia Catrine Nygaard. Test: Niels Jensen, Niels Jensen i Klint, Michel Olsen, Anna Magrete Niels D:, Karen Hans D:

Copuleret Lars Tygesen og Anna Jens D: i Nygaard.

Begravet Povel Christians Hustru nafnlig Marie Anders D: i Tengslemarch.

19 Søndag efter Trinit:

23. oktober 1729

Copuleret Hans Hendrich Madsen, og Anna Anders D: i Høyby.

Begravet Mads Olsen paa Annabierggaard. Børre Nielsens Daatter [intet navn] i Høyby.
Boel Michels daatters Kisten i Gudmandrop. Maren Hans Daatters Søn Niels i Storop.

20 Søndag efter Trinit:

30. oktober 1729

Copuleret Peder Nielsen og Karen Pers D: i Lombsaas.
Ole Hansen i Braade, og Gertrud Olufs D: i Høyby.
Hans Persen og Kisten Hans D: i Ubberop.

Trolovet Niels Jensen og Kisten hans D: i Storop.

21 Søndag efter Trinit:

6. november 1729

Copuleret Johan David Bruun Corporal ved Capitains Friboes Compagnie, og Anna Magrete Niels D: i Præstegaarden.

22 Søndag efter Trinit:

13. november 1729

Døbt Niels Hansens og Kisten Lars D. Daatter Ellen i Holmstrop.
Susc: Sidse Madsis i Holmstrop.

Samme dag confirmeret Hans Stierns Søns Daab, nafnlig Niels.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Testes: Anders Persen i Nygaard, Anders Jensen i Gudmandrop, Anna Lars D:, Michel Hansen, Lars Madsen i Høyby.

den 17 Novemb:

17. november 1729

Begravet Hans Stierns Barn Niels i Høyby.

den 25 Novemb:

25. november 1729

Begravet Maren Larsis i Høyby.

1 Advent Søndag

27. november 1729

Døbt Jens Knudsens og Kisten Joens D: Søn Madz i Gudmandrop.
Susc: Sophia Catrine Nygaard. Test: Peder Knudsen, Ole Bøcher i Lombsaas, Anders Olsen, Anna Hans D:, Magrete Kiels D: i Gudmandrop.

Copuleret Lars Jørgensen og Anna Pers D: i Gudmandrop.
Niels Jensen og Maren Pers D: i Sonnerop.
Niels Nielsen og Kisten Jens D: i Lombsaas.

Begravet Niels Hansens liden Daatter Ellen i Sonnerop.

2 Advent Søndag

4. december 1729

Begravet Gidsele Brøders i Klint, og Peder Holgersen i Lombsaas.

den 8 Decembris

8. december 1729

Begravet Chatrine Hans Daatter Natmands Kone i Stareklint, som døde til Rasmus Hollenders i Storop.

3 Advent Søndag

11. december 1729

Døbt Christ Klasens og Magrete Lars D: Søn Christian i Stenstrop.
Susc: Jomfru Schvane. Testes: Ole Bøcher, Kisten Nielsis, Kisten Pers D:, Rasmus Knudsen i Lombsaas.

Døbt Madz Andersens og Anna Madz D: Søn Lars i Stenstrop.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Lars Smid, Lars Madsen, Søren Persen, Karen Nielsis i Høyby, Boel Huggers i Stenstrop.

Copuleret Corporal Knud Rasmusen og Jnger Madz D: i Høyby.

den 23. Decemb:

23. december 1729

Begravet Ole Degelhartis Hustru Kisten Jørgens D: i Sonnerop.

3 Juledag

27. december 1729

Døbt Jacob Rasmusøns Søn Eske i Storop.
Susc: Anna ?? Test: Michel Rasmusen, Jngeborre Christens D:, Ole Nielsen i Ebbeløche.