ANNO 1730

 Kilde: 1-368-1 4/15


Festo Circumcisionis Christi

1. januar 1730

Døbt Villum Olsens Daatter Kisten i Lombsaas.
Susc: Ole Larsens Hustru ibidem. Test: Christen Nielsen, Michel Rasmusen, Jngeborre Christens D: i Ebbeløche.

Begravet Anders Madsens Hustru Lucie Anders D: i Lombsaas.

H: 3 K: dag

6. januar 1730

Begravet Lars Larsens Hustru Kisten Michels D: i Lombsaas.

Dom: 2 post Epiphan:

15. januar 1730

Døbt Skoleholderens Johan Hendrichs Søn Peiter i Stenstrop.
Susc: Jomfru Vildenrath. T: [ingen nævnt]

Begravet Ole Brøde i Nyrop.

Dominica: 3 post Epiphan:

22. januar 1730

Begravet Maren Hafgaards i Lombsaas, og
Johan Hendrichs Søn Peiter i Stenstrop.

den 4 Febr:

4. februar 1730

Begravet Michel Brøcher.

Dom: Septuagesima

5. februar 1730

Døbt Peder Olsens Daatter [intet navn] i Lombsaas.
Susc: Kisten Oluf Jacobsens. Test: Madz Nielsen, Anders Andersen, Niels Hafgaard, Boel Anders D: ibidem.

den 8de Februarij

8. februar 1730

Den 8de Februarij bleve Velædle og Velb: Hr. Capitain Hans Friboe og velædle og Velbyrdige Jomfru Anna Dorothea Vildenrath, efter Kongelig allernaadigste Bevilling af den 24 januarij 1730, paa Annabierg Gaard Copulerede. Maa Gud velsigne og lychsaliggiøre deres Egteskab.

Fastelafns Søndag

19. februar 1730

Døbt Peder Nielsens, og Karen Hans Daatters D: Anna i Lombsaas.
Susc: Kisten Oluf Jacobsens. Test: Ole Hugger, Nillaus Nielsen, Sidse Madz D:, Sidse Pers D:, Jnger Niels D:

Begravet Hans Jensens D: Boel i Lombsaas.

1 Søndag i Fasten

26. februar 1730

Døbt Johan Snecher og Kistine Gurris D: Daatter Anna Maria.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Monsr. Christen ?lman, Peder Jpsen, Lars Smid, Anna Anders D: Lucie Madz D:

Trolovet Lars Achelund, og Birthe Anders D: i Sonnerop.
Forløftnings Mænd Lars Hugger i Stenstrop, og Ole Degelhart i Sonnerop, at intet hindrer deres Egteskab.

Begravet Christian Klochers Søn i Stenstrop.

2 Søndag i Fasten

5. marts 1730

Døbt Niels Olsens, og Magrete Niels D: Daatter Anna i Ebbeløche.
Susc: Maren Peders i Nyrop. Testes: Hans Feldbereder, Jep Smid, Jens Smid, Lars Madsen, Anna Madz Daatter.

Copuleret Niels Jensen og Kisten Hans D: i Storop.

Begravet Niels Thomesens Søn Jens i Klint, Peder Andersens Søn Anders i Lombsaas.

Den 8 Martij

8. marts 1730

Begravet Joen Persens Daatter Boel i Nyrop.

Den 15 Martij

15. marts 1730

Trolovet Lars Olsen Land Soldat, og Magrete Christens D: af Stenstrop.
Forløftnings Mænd at slegtskab hindrer iche deris egteskab ere Madz Smid i Høyby, og Hans ?? i Stenstrop.

Saa og Anders Olsen og Anna Jvis Daatter i Gudmandrop.
Deris Forløftnings Mænd vare Madz Kielsen og Jens Knudsen i Gudmandrop.

Midfaste Søndag

19. marts 1730

Døbt Niels Jensens og Karen Anders Daatters Boel i Holmstrop.
Susc: Sidse Madsis. Test: Niels ??, Anders ??, Boel Degelharts, Anna Andreæ D:

Begravet Anders Persens Søn Peder i Nygaard, Niels Madsens Søn i Lombsaas.

Marie Bebudelsis dag

25. marts 1730

Trolovet Anders Madsen, og Kisten Olufs D: i Lombsaas.

3 Paaskedag

11. april 1730

Blef Jacob Larsens Søns Lars, Daab confirmeret.
Susanna Nygaard bar det til Daaben. Test: Michel ??, Anders Madsen, Lars Smid, Anna Madz D:, Anna Andres D: i Høyby.

Copuleret Anders Madsen, og Kisten Olufs D: i Lombsaas. Anders Olsen, og Anna Jvis D: i gudmandrop.

1 Søndag efter Paaske

16. april 1730

Døbt Johanne og Ole Larsens Daatter Karen i Gudmandrop.
Susc: Kisten Niels D: i Tengslemarch. Test: Niels Jensen, Ols Bøcher, Anna Hans D:, Kisten Peders D:

Begravet Peder Hollenders Søn i Storop.

2 Søndag efter Paaske

23. april 1730

Copuleret Ole Degelhart og Boel Jens Daatter i Sonnerop.
Lars Olsen og Magrete Christens D: i Høyby.

den 26. Apriil

26. april 1730

Begravet Anders Linds Hustru Jngeborre Hans D: i Høyby.

3 Søndag efter Paaske

30. april 1730

Døbt Peder Andersens Søn Jens i Storop. M: Ellen Jens D:
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Persen, Anders Persen.

Døbt Madz Madsen og Kisten Kiels Daatters Daatter Merthe i Gudmandrop.
Susc: Anna Susanna Nygaard. Test: Jeppe Hansen, Lars Persen, Anna Hans D:, Magrete Kiels D:

Den 13. Maj

13. maj 1730

Begravet Herredsfogeden Jesper Kierulf af Tengslemarch.

5 Søndag efter Paaske

14. maj 1730

Døbt Hans Jacobsens Madz i Klint.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Jensen, Lars Clausen, Karen Michels D: i Klint. Anna Madz D:, Anna Andres D:

Noch blef confirmeret Madz Tranis Søns Daab, som var kaldet Madz.
Elizabeth Catrine Succovs bar det. Test: Anna Hans Hendrichs, Hans Stiern, Michel Hansen, Madz Jensen, Niels Sørensen.

Begravet Hans Madsens Søn Niels af Lombsaas.

6 Søndag efter Paaske

21. maj 1730

Begravet Hans Jacobsens Søn Madz af Klint.

3 Pintze dag

30. maj 1730

Begravet Peder Knudsens liden Johanne af Lombsaas.

Trinitat:

4. juni 1730

Døbt Lars Olsens og Magrete Christens Daatters Datter af Høyby.
Susc: Elizabeth Catrine Succovs. Test: Anders Persen, Anders Olsen, Hans, Anne Anders D:, Lucie Madz D: af Høyby.

1 Søndag efter Trinit:

11. juni 1730

Trolovet Lars Olsen Hugger i Stenstrop og Kisten Pers D: i Lombsaas.

den 28 Junij

28. juni 1730

Begravet Lars Olsens D: Anna af Høyby.

Mariæ Besøgelsis dag

2. juli 1730

Copuleret Lars Svendsen og Berthe Anders D: i Sonnerop.

den 7 Julij

7. juli 1730

Blef Christen Hansen Ribers Daatters Daab confirmeret, som blef hiemmedøbt den 30 Junij, og Kaldet Anna.
Susc: Madam Gamst. Test: Madam Preen i Asnes, Madam Haas i Nykiøbing, Hans Koberøe i Egeberg, Niels Maltesen i Grevinge, Anders Skov i Rørvig.

5 Søndag efter Trinit:

9. juli 1730

Døbt Niels Eskesens, og Kisten Rasmus Daatters tvillinger nafnlig Rasmus og Lucie.
Sophie Catrine og Anna Susanna Nygaard holt dem over Daaben. Test: Michel Hansen, Anders Jen, Andres Andresen i Lombsaas, Karen Rasmus D:, Michel Rasmusen i Ebbeløche.

Samme dag blef Corporal Knud Rasmusens Daatters Anne Kistine Daab confirmeret, som blef hiemmedøbt den 4 Julij. Susc: Anna Hans Hendrichs i Høyby. Test: Sidse Anders D:, Anne Andreæ D:, Jep Smid.

Begravet Johan Daniels dødfødte Søn af Gudmandrop.

6 Søndag efter Trinit:

16. juli 1730

Begravet Corporal Knud Rasmusens D: Anne Kistine af Høyby.

7 Søndag efter Trinit:

23. juli 1730

Døbt Niels Skonnings og [intet navn] daatter Sidse i Sonnerop.
Susc: Anne Flintis ibidem. Test: Michel Rasmusen, Ole Nielsen, Jngeborre Christens D:, Eva i Ebbeløche.

Publice absolveret Joen Hunner og Hustru i Nyrop, som hafde forsømmet alterens Sacramente.

8 Søndag efter Trinit:

30. juli 1730

Døbt Niels Jensens og Maren Persdaatters Daatter Kisten i Sonnerop.
Susc: Sidse Madsis. Test: Anders Madsen, Anna Madz D: i Høyby, Sophie Perders, Anders Michelsen. Jngeborre Jens D: i Sonnerop.

9 Søndag efter Trinit:

6. august 1730

Begravet Hans Persens dødfødte Pigebarn i Gudmandrop.

10 Søndag efter Trinit:

13. august 1730

Begravet Niels Jensen i Holmstrop.

11 Søndag efter Trinit:

20. august 1730

Døbt Peder Nielsens Niels af Høyby.
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch. Test: [ingen nævnt].

12 Søndag efter Trinit:

27. august 1730

Begravet Peder Nielsens Niels af Høyby, og en fattig Pige af Lombsaas nafnlig Kisten.

13 Søndag efter Trinit:

3. september 1730

Døbt Peder Flintis og Karen Jens D: Daatter Maren.
Susc: Elizabeth Catrine Succovs. Test: Anders Madsen, Anders Persen, Hans Jørgensen, Anna Anders D:, Maria Madz D:

den 7 Septembr:

7. september 1730

Begravet Peder Nielsen og Hustru i Lombsaas.

14 Søndag efter Trinit:

10. september 1730

Døbt Christen Persens og Kistine Christians D: Daatter Johanna af Høyby.
Susc: Capitain Friboes Frue. Test: Lars Smid, Jep Smid, Niels Andersen, Maria Stierns.

15 Søndag efter Trinit:

17. september 1730

Begravet Jørgen Olsens Søn [intet navn] i Lombsaas.

16 Søndag efter Trinit:

24. september 1730

Døbt Anders Tromands og Ødsle Anders D: Anders i Høyby.
Susc: Elisabeth Catrine Succovs. Test: Lars Smid, Jacob Nielsen, Anna Anders D:, Maren Stierns i Høyby, Dorthe Anders D: i Vig.

Døbt Lars Olsens og Kisten Michels D: Ole i Stenstrop.
Susc: Anna Hansis i Høyby. Test: Lars Jensen, Peder Sørensen, Skoleholderens Hustru.

Døbt Herman Zacharisens Daatter Birthe i Ubberop.
Susc: Jomfru Schvane paa Annab: Test: Monsior Vildenrath, Frans Jørgensen, Joen Persen, Boel Henstringe, Maren Sacharis D:

Døbt Niels Haugaards Daatter Karen i Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs ibidem. Test: Nillaus Nielsen, Andres Andresen, Kisten Madz D: Sidse Pers D:

Snct. Michels dag

29. september 1730

Begravet Morten Povelsens Søn Povel i Sonnerop.

18 Søndag efter Trinit:

8. oktober 1730

Begravet Niels Haugaards Daatter Karen i Lombsaas.
Lars Olsens Søn Ole i Stenstrop.
Anna Jørgens i Lombsaas.

Døbt Peder Madsens og Karen Andersdaatters Søn Madz i Stenstrop.
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch. Test: Lars Madsen, Lars Sørensen, Boel Niels D: i Stenstrop, Maren Stierns i Høyby.

19 Søndag efter Trinit:

15. oktober 1730

Døbt Johan Jungis Daatter Angenete.
Susc: Jomfru Magrete Schvane. Test: Jomfru Anna Susanne Nygaard, Monsr. Selstrop, Jeppe Hansen, Frandz Jørgensen Bramdrop.

Døbt Lars Jørgensens Daatter Ellen i Gudmandrop. M: nafn Anna Peders D:
Susc: Anna Hans Hendrichs i Høyby. Test: Lars Persen.

Begravet Niels Jensens Daatter Kistin i Sonnerop.

21 Søndag efter Trinit:

29. oktober 1730

Døbt Johan Vilhelm Rosis Daatter Elizabeth M: nafn Johanne Peders D:
Susc: Anna Susanna Nygaard. Test: Monsr. Selstrop, Niels Sørensen, Lars Madsen, Boel Jacobs i Høyby, Lars Persen i Nygaard.

Trolovet Jens Avesen og Karen Anders D: af Holmstrop.

den 3 Novembr:

3. november 1730

Døbt Provstens Hr. Hans Nygaards, Daatter Jngeborre Marie.
CommerseRaad Schvanis Frue holt det over Daaben. Test: Madam Dorhcaus, Jomfru Elizabeth Catrine Succovs, Hr. Schive i Vig, Hr. Christen Dall i Asnes, Monsr. Selstrup fra Christianshaun.

22 Søndag efter Trinit:

5. november 1730

Døbt Jens Olsens Daatter Magrete i Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs: Test: [ingen nævnt]

23 Søndag efter Trinit:

12. november 1730

Døbt Niels Jensens Daatter Anna Sophie i Klint.
Susc: Anna Susane Nygaard. Test: Peder Larsen og Søn i Staaerop. Jens Smid, Boel Smid.

Noch blef Ole Pedersens af Høybye og Karen Madz Daatters Søns Daab confirmeret, som blef Kaldet Peder.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Jacob Olsen, Mogens Jensen, Niels Sørensen, Jacob Nielsen, Gertrud Niels D:

24 Søndag efter Trinit:

19. november 1730

Begravet Peder Madsens Søn Madz af Stenstrop.

25 Søndag efter Trinit:

26. november 1730

Døbt Jacob Andersens og Boel Madz D: Søn Niels af Høyby.
Susc: Karen Niels Jacobsens. Test: Niels Søren, Jacob Nielsen, Niels Persen, Boel Jens.

Døbt Peder Andersens og Anna Lars D: Søn Anders af Holmstrop.
Susc: Sidse Madsis. Test: Jep Smid, Anders Michelsen i Sonnerop, Sophie Peders, Ole Nielsen i Sonnerop

Begravet Niels Persen af Høyby.

den 29 Novembris

29. november 1730

Den 29 Novembris blev Velærværdige Hr. Christen Dall i Asnes, og Edle Jomfru Magrete Sophie Schvane efter Kongelig allernaadigste bevilling paa Annabierg Gaard Copuleret.
Gud velsigne, og lychsaligiøre deris egteskab.

den 6 Decembris

6. december 1730

Begravet Børre Nielsens dødføde Pigebarn af Høyby.

2 Søndag i Advent:

10. december 1730

Blef Michel Andersens og Jngeborre Knuds D: Søns Daab confirmeret, og blef Kaldet Ole.
Susc: Karen Nielsis i Tengslemarch. Test: Niels Sørensen, Jacob Nielsen, Anders Madsen, Boel Jensis.

Begravet Niels Flint og Daatter af Sonnerop.

3 Søndag i Advent:

17. december 1730

Døbt Ole Andersens og Boel Peders D: Daatters Ellen af Ubberop.
Susc: Kisten Hansis ibidem. Test: Anders Larsen, Lars Hansen, Boel Olufs, Jens Svensken, Marie Jensis.

Døbt Christen Slagters og Dorthe Olufs D: Daatter Karen af Storop.
Susc: Anna Susanne Nygaard. Test: [ingen nævnt].

Copuleret Jens Avesen og Karen Anders D: af Holmstrop.

4 Søndag i Advent:

24. december 1730

Døbt Ole Andersens og Anna Madz Daatters Søn Anders i Sonnerop.
Susc: Sidse Madsis. Test: Niels Eskesen, Bent Andersen, Cimon Johansen i Hanbst [??],
Anna Skonnings, Karen Rasmus D:

Begravet Ole Andersens Hustru i Gudmandrop.

2 Juledag

26. december 1730

Begravet Niels Madsens Dødføde Pigebarn af Lombsaas.

3 Juledag

27. december 1730

Døbt Niels Jørgensens og Maren Pers D: Daatter Karen af Høyby.
Susc: Elizabeth Catrine Succovs. Test: Anders Madsen, Jacob Nielsen, Jep Smid, Maren Stierns, Lucie Madz D: i Høyby.

Begravet Jacob Larsens Søn Lars af Høyby.