ANNO 1731

 Kilde: 1-368-1 4/15


Nyt aars dag

1. januar 1731

Døbt Jørgen Jensens Søn Jens af Lumbsaas.
Susc: Kirsten Ole Jacobsøns.

1 Søndag eft: H: 3: K:

7. januar 1731

Døbt Lars Jensens Daatter Karen af Stenstrop.
Susc: Maria Hansis. Test: Peder Jensen, Ole Bøcher i Gudmandrop, Michel Hansen.

Begravet Jens Larsens Søn Jens af Klint. Christen Slagters Daatter af Storop.

2 Søndag eft: H: 3: K:

14. januar 1731

Døbt Jørgen Olsens Søn Peder af Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs. Test: Nillaus Nielsen, Ole Huggere, Kisten Madz D:, Karen Jens D: i Lombsaas.

Døbt Peder Povelsens Fiskers og Sophie Peders D: Daatter Anna af Sonnerop.
Susc: Madam Nygaard. Test: Jomf: Anna Susanna Nygaard, Jomf: Elizabeth Catrine Succovs, Monsr. Selstrop, Monsr. Jens Holm, Peder Nielsen.

Begravet Rasmus Klochere af Ubberop, Lars Tygesens Søn Tyge af Nygaard, Hans Nielsens Daatter af Storop.

Dom: Septuagesima:

21. januar 1731

At Lauritz Sørensen af Steenstrup og Dorethe Sørensdatter fød i Tengslemarch ey var hinanden paarørende ved Slægtskab eller Svogerskab, ey heller ved Egteskabs løfte til andre forbundne, at de jo med hin anden i Egteskab for disse Tilfældes Skyld ubehindrede kand indlades, det testere vi underskrevene som forløftnings Mænd med egne hænder.

Peder Andersen af Svinninge, Anders A. M. S. Madzsøns navn af Lumbsaas.

Høybye Præstegaard den 21 Januarij 1731

Trolovet ovenmældte 2de Personer.

Døbt Jens Rasmusens Søn Lars af Nyrop.
Susc: Maren Peders i Nyrop. Test: Lars Madsen, Niels Sørensen, Anna Andres D: i Høyby, Boel Hans D:, Lars Clausen i Nyrop.

Begravet Jørgen Olsens Liden Søn Peder af Lombsaas.

den 26 Jan:

26. januar 1731

Begravet Lars Ochelunds Daatter Anna af Stenstrop. Peder Nielsen i Hunstrop.

Sexagesima

28. januar 1731

Døbt Anders Olsens Søn Ole i Lombsaas.
Susc: Kisten Oluf Jacobsens. Test: Michel Smid, Lars Persen, Mette Michels D:, Karen Olufs D:, Anna Niels D: i Lombsaas.

Døbt Birthe Jørgens Daatters u-ægte barn Anders af Gudmandrop.
Susc: Kisten Olufs D: Test: Lars Jørgensen, Anna Jørgens D:, Jnger Sørens D:, Anna Lars D:
Udlagt til barnefader Jens Jensen da Landsoldat ved Capitain Friboes Compagnie nu Bomand i Rørvig.

Kyndelmisse dag.

2. februar 1731

Døbt Madz Jensens og Mariæ Jonæ Daatters Søn Niels af Høyby.
Susc: Jomfru Succo. Test: Mogens Jensen, Niels Sørensen, Anders Pedersen, Boel Jens D:, Maren Lars D: af Høyby.

Fastelavns Søndag

4. februar 1731

Begravet Anders Trollis liden Daatter Maren af Nygaard.

den 11 Februarij

11. februar 1731

Begravet Peder Olsen i Nyrop, Anders Michelsen i Holmstrop, Alle Nielsen i Høyby, Hans Johansen ibidem, Lars Madsen ibidem.

3 Søndag i fasten.

25. februar 1731

Var Søren Larsens Søn Madz af Stenstrop ved Daaben.
Sophie Catrine Nygaard bar ham til Daaben. Test: Lars Sørensen og h: i Lombsaas. Søren Andersen, Anna Lars D i Stenstrop.

Begravet Niels Møller i Lombsaas.

den 28 Februarij.

28. februar 1731

Døbt Lars Svensens Daatter Boel af Sonnerop.
Sus: Jens Avesens hustru i Holmstrop: Test: Lars Madsen i Høyby, Jens Jensen, og Anna Christens D:, Anna Anders D: i Tengslemarch.

Midfaste Søndag

4. marts 1731

Døbt Niels Michelsens Søn Niels af Sonnerop.

Begravet Godske Nielsens Søn Peder af Ubberop.

?

?. marts 1731

Begravet Niels Michelsens Søn af Sonnerop.

5 Søndag i fasten

11. marts 1731

Døbt Morthen Madsens Søn Ole i Tengslemarch.
Sus: Karen Niels Jacobsens. Test: Michel Olsen, Povel Christiansen i Tengslemarch, Mogens Jensen, Anna Christens Daatter.

Copuleret Lars Olsen og Kisten PersD: af Stenstrop og Anders Lind og Lisbet Jvis Daatter af Høyby.

Begravet Peder Nielsens Karen af Høyby.

Døbt Anna Lars Daatters uægte Søn Lars af Storop.
Sus: Kisten Jørgens D: i Musby huse. Test: Peder Hollender, Anders Hansen, Lisbet Peder Hartigs, Kisten Hollenders D: af Storop. Udlagt til barnefader Peder Andersen i Storop.

Mariæ Bebudelsis dag.

25. marts 1731

Døbt Morthen Jeremisis Søn Peder af Storop.
Velbr. Capt. Friboes Frue holt det over daaben. Test: Anders Jensen, Michel Hansen, Anders Madsen, Maren Lars D:, Lucie Madz D:

Døbt Hans Olsens Søn Ole af Klint.
Sus: Sophie Catrine Nygaard. Test: Michel Olsen, Jens Hansen, Jacob Nielsen i Tengslemarch, Boel Hans D:, Kisten Jens D: i Klint.

Skier Torsdag

22. marts 1731

Døbt Lars Jensens Daatter Boel af Gudmandrop.
Sus: Sophie Catrine Nygaard. Test: ?? Jensen, Anne Hans D:, Kisten Pers D: i Gudmandrop, ?? Peders Ejlers i Høyby.

3 die Paaskedag.

27. marts 1731

Begravet Birthe Jørgensdaatters Søn Anders af Gudmandrop.

1 Søndag effter Paaske.

1. april 1731

Begravet Jens Larsens Hustru af Høyby.

2 Søndag effter Paaske.

8. april 1731

Trolovet Niels Pedersen af Høyby og Anna Lars Daatter af Lombsaas. Saa og Jacob Olsen af Sonnerop og Sidse Rasmus D: af Høyby. At disse tvende par trolovede folch ej ere hin anden paarørende ved slegtskab eller Svogerskab, at de ubehindret i egteskab kand indladis.
Testerer Madz Persen i Høyby og Lars Sørensen i Lombsaas, for det andet par Anders Jpsen i Stenstrop, og Hans Olsen i Klint med egne hænder.

AIS: H.O.S

3 Søndag effter Paaske.

15. april 1731

Døbt Christen Rasmusens Daatter Maria af Stenstrop.
Sus: Karen Nielsis i Tingslemarch. Test: Peder Nielsen, Povel Smid, Jens Larsen, i Høyby, Dorthe Anders D: Marie Madz D: ibidem.

Døbt Johan Andersens Søn Peder af Klint.
Sus: Sophie Catrine Nygaard. Test: Jens Larsen, Peder Johansen, Boel Hans D: Lars Madsen.

4 Søndag effter Paaske.

22. april 1731

Publice absolveret Anna Sørens D: paa Annab: Udlagde Frans Jørgensøn ibidem. Birthe Jørgens D: som udlagde til barnefader Jens Jensen, Da LandSoldat, men nu bomand i Rørvig. Anna Lars D: af Storop, udlagde Peder Andersen bomand i Storop.

Begravet Lars Larsen af Sonnerop.

5 Søndag effter Paaske.

29. april 1731

Begravet Jens Larsen, og Ole Persens hustru Karen Madz D: i Høyby.

Christi Himmelfarsdag

3. maj 1731

Døbt Madz Smids Søn Lars af Høyby.
Sus: J: Anna Susanne Nygaard. Test: Ole Larsen, Anders Persen, Anna Lars D: af Nygaard, Dorthe Anders D:

Confirmeret Hans Stierns Daatters Daab, nafnlig Kisten.
Sus: Elizabeth Catrine Succovs, Test: Lars ??sen, Niels Sørensen, Oesle Andersis i Høyby, Niels ??sen i Holmstrop.

2en Pintze dag

14. maj 1731

Døbt Lars Jensens Søn Peder af Ebbeløche.
Sus: Anna Susanne Nygaard. Test: Lars Madsen, Jep Smid, Lars Sørensen, Dorthe Niels D:, Karen Niels Madsens.

5 Sønd. effter Trinit

24. juni 1731

Begravet Mads Olsens Daatter Boel i Gudmandrop.

7 Søndag effter Trinit:

8. juli 1731

Copuleret Lars Sørensen og Dorthe Sørens Daatter af Lombsaas.

Trolovet Michel Hansen og Dorthe Anders D af Nache. At disse trolovede folch ej ere hin anden paarørende ved egteskab og Svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Niels Hansen i Nache og Michel Andersen i Høyby.

11 Søndag effter Trinit:

5. august 1731

Døbt Lars Olsens Søn Niels af Lombsaas.
Susc: Maren Stierns. Test: Peder Olsen, Nillaus Nielsen, Anna Michels D: i Lombsaas.

12 Søndag effter Trin:

12. august 1731

Døbt Peder Nielsens Daatter Karen af Høyby.
Susc: Capitain Friboes Frue. Test: Søren Nielsen, Lars Madsen, Christen Persen, Dorthe Anders D: i Høyby.

Døbt Peder Knudsens Daatter Kisten af Lombsaas.
Sus: Maren Stierns af Høyby. Test: Lars Persen, Anna Michels D: Karen Jens D:

14 Søndag effter Trinit:

26. august 1731

Døbt Karen Niels daatters u-ægte Søn Niels. Som var aflet i Nykiøbing.
Karen Bertels ibid. holt det over Daaben. Test: Lars Jensen, Madz Pedersen, Johan Persens hustru i Klint, Merthe Anders D: Udlag til barnets fader Niels Mortensens Søn nafn: Søren af Nykiøbing.

16 Søndag effter Trinit:

9. september 1731

Døbt Niels Hafgaards tvillinger nafnlig Niels og Maren af Lumbsaas.
Catrine Nygaard og Kisten Olufs i Lombsaas holt dem over Daaben. Test: Jørgen Olsen, Ole Nielsen, Lars Persen, Sidse Madz D: Karen Jens D:

Døbt Anders Larsens tvillinger nafnlig Dorthe og Jnger af Nyrop.
Elizabeth Catrine Succo og Maren Peder jensens holt dem over Daaben. Test: [ingen nævnt].

Døbt Anders Jensens Daatter Johanna af Gudmandrop.
Susc: Anna Susanna Nygaard. T: Niels Eskesen, Ole Jensen, Anna Hans D:, Anna Lars D:, i Gudmandrop.

Døbt Madz Olsens Daatter Karen af Tengslemarch.
Susc: Karen Nielsis ibidem. Test: Mogens Nielsen, Peder Madsen, Povel Christiansen, Anne Christens D:, Boel Anders D: i Tengslemarch.

18 Søndag effter Trinit:

23. september 1731

Døbt Morthen Michelsens Søn Jacob af Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs. Test: Mas Nielsen, Nillaus N: Boels Michels D: Anna m: Søren Smids hustru i Lombsaas.

Copuleret Peder Andersen og Sidse Lars D: af Nyrop.

Sct. Michels dag

29. september 1731

Døbt Lars Smidz Mads af Høyby.
S: Sophie Kistine Schumacher. Test: Peder Flint, Peder Nielsens hustru, Maren Lars D:, Jens Larsen, Anna Christens D: i Høyby.

19 Søndag effter Trinit:

30. september 1731

Copuleret Jacob Olsen og Sidse Rasmus D: af Sonnerop.

20 Søndag effter Trinit:

7. oktober 1731

Begravet Lars Olsens dødføde barn i Stenstrop og Hans Jensens dødføde Søn i Ellinge.

22 Søndag effter Trinit:

21. oktober 1731

Døbt Peder Madsens Daatter Merthe af Stenstrop.
Susc: Karen Nielsis i Tingslemarch. Test: Anders Madsen, Niels Jensen, Povel Smid, Elisabeth Anders D:, Sidse Mads D:, af Høyby

Begravet Helle af fattighuset og Søren Larsens Søn Madz af Stenstrop.

23 Søndag effter Trinit:

28. oktober 1731

Begravet Lars Smids Søn Madz i Høyby. Saa og Niels Hafgaards tvillinger Niels og Maren i Lombsaas.

Alle Helgens dag

1. november 1731

Døbt Morthen Povelsens Daatter Karen af Sonnerop.
Susc: Christen Hansis hustru ibidem. Test: Peder Jensen, Niels Sørensen, Jacob Nielsen, Anna Jps daatter i Tingslemarch.

24 Søndag effter Trinit:

4. november 1731

Trolovet Jacob Nielsen af Asmindrop, og Anna Lars Daatter af Nygaard. At disse trolovede folch ej ere hind anden paarørende ved slægtskab og svogerskab, Saa de ubehindret i egteskab indladis derfor lover Jacob Andersen i Høyby og Lars Andersen i Asmindrop.

Copuleret Michel Handsen og Dorthe Hans D: af Høyby, og boende i Nache.

Begravet Peder Madsens hustru Karen Anders D: af Stenstrop og Anna Broders af Nyrop.

25 Søndag effter Trinit:

11. november 1731

Trolovet Niels Sørensen af Nykiøbing og Eva Friderichs D: af Nyrop, at disse trolovede folch ej ere hin andre paarørende ved slægtskab og svogerskab, Saa de ubehindret i egteskab kand indladis derfor lover Thomas Nielsen og Anders Morthensen af Nyrop med egne hænder.

T: N: A: M:

Døbt Niels Jensens Daatter Mette af Storop.
Susc: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Hansen, Ole Trolle i Storop, Niels Jensen i Høyby, Boel Trollis, Marie Andersis i Nygaard.

Begravet Anders Larsens tvillinger Dorthe og Jnger af Nyrop.

26 Søndag effter Trinit:

18. november 1731

Døbt Hans Madsens Daatter Anna af Lombsaas.
Susc: Kisten Olufs ibidem. Test: Niels Madsen, Nillaus Nielsen, Sophie Lars D:, Dorthe Lars D: i Lombsaas.

Begravet Jens Rasmusens liden Søn Lars af Nyrop og Povel Nielsens dødfødde Pigebarn ibidem. Peder Madsens Liden Daatter Merthe af Stenstrop.

1 advents Søndag

2. december 1731

Døbt Johan Hendrichsens Daatter Magrete af Stenstrop.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Lars M?, Niels Nielsen i Stenstrop, Lars Madsen, Dorthe Anders D: i Høyby, Jacob Nielsen i Tingslemarch.

2 Advents Søndag.

9. december 1731

Døbt Herman Sacharisens Søn Herman af Ubberop.
S: Sophie Catrine Nygaard.
Saa og Jens Nielsens Daatter Anne af Nygaard.
S: Karen Niels Jacobsens i Tingslemarch.
Test: Lars Madsen, Anders Madsen, Anders Madsen, Niels Jensen, Dorthe Anders D:, Anne Anders D:, Lis Anders D: af Høyby, Marie Mads D:.

Copuleret Anna Lars D: af Nygaard og Jacob Nielsen af Asmindrop.

3 Advents Søndag.

16. december 1731

Trolovet Mads Nielsen af Tingslemarch og Anna Anders D: af Høyby; At disse trolovede folch ej ere hin anden paarørende ved slegtskab og Svogerskab, saa de ubehindret i ægteskab Kand indladis, derfor Lover Anders Madsen i Lombsaas og Jacob Andersen i Høyby med egne hender.

A: M: J: A: S:

Døbt Peder Andersens Daatter Luce af Lombsaas.
Su: Kisten Ole Jacobsens.

Døbt Jens Fiskers Daatter Maren af Lombsaas.
Su: Lars Olsens hustru. Test: Nillaus Nielsen, Lars Persen, Jørgen Olsen, Michel Smids, Kisten Larsis ibidem.

4 Advents Søndag.

23. december 1731

Begravet Peder Fiskers Anne af Sonnerop. Eske Skræders hustru af Holmstrop.

Søndag effter Juel.

30. december 1731

Døbt Rasmus Knudsens Daatter Boel af Gudmandrop.
S: Maren Stierns. Test: Helle Persen, Niels Persen, Jens Jensen, Magrete Kiels D:, Anna Hans D:

Begravet Mogens Madsen af Lombsaas.