ANNO 1732

 Kilde: 1-368-1 4/15


H: 3. K: dag

6. januar 1732

Trolovet Peder Madsen i Stenstrop og Johanne Jens D: af Lombsaas, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab og svogerskab, saa de ubehindret i ægteskab kand indladis, derfor lover Anders Madsen i Lombsaas, og Lars Madsen i Stenstrop med egne hender.

A: M: S:     L: M: S:

Døbt Jacob Larsens Daatter Karen af Høyby.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Andersen Bøcher, Peder Nielsen, Dorthe Anders D:, Marie Madsis af Høyby.

Begravet Jens Nielsen af Klint 70 aar gammel.

1 Søndag e H: 3. K:

13. januar 1732

Døbt Peder Andersens Søn Tyge af Holmstrop.
Su: Sidse Madsis ibidem.

Døbt Lars Sørensens Daatter Maren af Lombsaas.
Su: Kisten Olufs ibidem. Test: Andres Andersen, Nillaus Nielsen i Lombsaas. Anders Madsen Anders Madsen i Høyby. ?et Andersen, Kisten Nielsis af Holmstrop.

2. S: e: H: 3. K:

20. januar 1732

Døbt Christen Slagters Daatter Marie af Storop.
Su: Anna Nyrops af Nykiøbing. Test: Søren Andersen, Peder ??sen paa Annabierg. Niels Andersen, Marie Hansis, Dorthe Anders D: af Høyby.

Begravet Tue Persen af Borrevangshuset 40 aar gl.

3 Søndag efft: H: 3. K:

27. januar 1732

Døbt Niels Jensens daatter Kirsten af Sonnerop.
Su: Sidse Madsis i Holmstrop. Test: Povel Christiansen, Anna Hans D: i Tingslemarch, Anders Madsen, Dorthe Anders D:

4 Søndag e: H: 3. K:

3. februar 1732

Døbt Jacob Jacobsens Daatter Anna af Nygaard.
S. Sidse Jensis. Test: Hans Larsen, Marie Møllers, Karen Espens D: af Nygaard, Anders Madsen, Marie ??sis af Høyby.

Begravet Ole Andersens Liden Daatter Ellsa Marie af Ubberop.

Septuagesima

10. februar 1732

Døbt Jørgen Olsens Søn Niels af Lombsaas.
S: Lars Pols hustru.

Døbt Jens Glarmesters Daatter Lene af Tingslemarch.
S: Karen Nielsis ibidem. Test: Anders Holgersen, Povel Glarmester af Nykiøbing, Mads Nielsen, Boel Anders D:, Kisten Mads D: af Lombsaas. ?? Nielsen, Anna Andres D: af Tingslemarch.

den 11 Februarij.

11. februar 1732

Døbt Michel Andersens Søn Jens af Høyby.
S: Karen Nielsis af Tingslemarch. Test: Søren Nielsen, Anders Madsen, Hans Persen, Lars Madsen, Maria Mads D: af Høyby.

Begravet Niels Nielsens hustru Maren Peders D: af Nyrop 56 gammel.

Sexagesima.

17. februar 1732

Døbt Godske Nielsens Daatter Karen af Ubberop.
S: Sophie Catrine Nygaard.

Døbt Anders Jensens Daatter Maren af Høyby.
Sus: Elizabeth Catrine Succovs. Test: Anders Madsen, Niels Jensen, Maren Jens D: i Høyby. Lars Hansen, Hans Larsens h: i Ubberop.

Begravet Anders Christensens tvillinger Anna Kistine og Birthe af Hunstrop.

Fastelofns Søndag

24. februar 1732

Begravet Peder Andersens Søn Tyge af Holmstrop. Christen Slagter D: Marie af Storop.

1 Søndag i fasten

2. marts 1732

Copuleret Peder Madsen og Johanne Jens D: af Stenstrop.

Begravet Anders Jensens D: Maren af Høyby 4 ug.

2 S: i fasten

9. marts 1732

Døbt Jens Avesens Søn Niels af Holmstrop.
Su: Maren Stierns. Test: Bent Andersen, Niels Olsen, Anna Skonnings. Karen Rasmus D:, af Holmstrop.

Copuleret Mads Nielsen og Anna Anders D: af Tingslemarch.

3. S: i fasten

16. marts 1732

Copuleret Niels Sørensen og Eva Frederichs D: af Nyrop.

Onsdag den 19 Martij

19. marts 1732

Døbt Børre Nielsens D: Mette af Høyby.
S: Thomas Grønvalds Kone. Test: Anders Madsen, Hans Jørgensen, Jens Andersen, Marie Madsis, Marie Jens D: af Høyby.

Midfaste

23. marts 1732

Trolovet Niels Nielsen og Boel Anders D: af Nyrop. At disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab , og svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Jens Larsen i klint og Lars Tygesen i Nygaard.

den 1 Apriil.

1. april 1732

Begravet Botelle Morthens D: Grundtvig af Høyby 63 aar gammel.

Onsdagen den 2. Apriil

2. april 1732

Begravet en fremmet mand, nafnlig Jens Nielsen Kedelflicher af Svinninge udi Herredet, som døde hos Lars Olsens i Stenstrop.

Skiertorsdag

10. april 1732

Trolovet Ole Hansen af Storop og Anna Hans D: af Borrevangshuused, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab , og svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Lars Persen i Nygaard og Thomas Nielsen i Nyrop med egne hender.

L: P: S:    T: N: S:

Samme dag Døbt Niels Persens Daatter Birte af Lombsaas.
S: Lars Pols hustru. Test: Povel Christiansen, Anna Jps D:, i Tingslemarch. Lucie Pers D:, Niels Sørensen i Høyby.

3 Paaske dag

15. april 1732

Døbt Hans Persens Søn Peder i Ubberop.
S: J: Sophie Catrine Nygaard. Test: Niels Persen paa Annab:, Lars Hansen i Ubberop, Anna Lars D, Maren Zacharis D:, Kisten Jens D: paa Ellingegaard.

1 Søndag effter Paaske

20. april 1732

Døbt Ole Huggers Daatter Boellette.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Lars Madsen, Dorthe Anders D:, Kisten Olufs D:, i Høyby. Peder Madsen i Stenstrop, Anna Hans D: i Gudmandrop.

Døbt Niels Thomesens Daatter Gertrud af Klint.
S: Mad: Nygaard. Test: Cimon Johansen, Karen Michels D i Klint, Niels Jensen, Hans Jørgensen i Høyby.

Begravet Clemen Vever af Høyby.

2 Søndag effter Paaske

27. april 1732

Trolovet Hans Jensen af Siddinge, og Boel Anders D: af Lombsaas. At disse
trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab , og svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Niels Morthensen i Siddinge, og Hans Madsen i Lombsaas.

Døbt Jacob Olsens D: Lucie af Sonnerop.
S: Elizabeth Catrine Succovs.

Døbt Niels Michelsens D: Sidse af Sonnerop.
S: Christen Hansens hustru. Test: Anders Madsen, Povel Smid, Dorthe Anders D:, Lisbeth Anders D: i Høyby. Mads Nielsen i Tingslemarch. Jep Rasmusen, Jngeborre Jens D: i Sonnerop

4 Søndag effter Paaske

11. maj 1732

Døbt Lars Madsens Søn Mads af Stenstrop.
S: Karen Niels Jacobsens. Test: [ingen nævnt].

Døbt Ole Persens Daatter Karen af Høyby.
S: Sidse Jensis i Nygaard. Test: Lars og Anders Jensen, Anna Olufs D: Niels Nielsen, Karen Niels D:, i Stenstrop. Lars Madsen, Maren Christens i Høyby.

Begravet Maren Peder Nilsens af Ubberop.

Christi Himmelfars dag

22. maj 1732

Døbt Lars Tygesens Søn Tyge af Nygaard.
S: Elizabeth Catrine Succov.

Døbt Peder Andersens Daatter Malene af Storop.
S: Madam Nygaard. Test: Anders Madsen, Lisbeth Anders D:, Niels Jensen, i Høyby. Marie Andersis i Nygaard, Lars Smid i Høyby.

6 Søndag effter Paaske

25. maj 1732

Begravet Jep Rasmusens D: Lucie af Sonnerop, som var hiemmedøbt af Christen Hansens hustru ibidem.

Trinit: Søndag

8. juni 1732

Døbt Mads Kielsens Daatter Ellen i Gudmandrop.
Susc: Madam Nygaard. Test: Helle Persen, Lars Olsen, Niels Persen.

Begravet Søren Jespersens hustru Helvig Niels D: af Muusbyhuset 63 aar gammel.

1 Søndag efft: Trinit:

15. juni 1732

Døbt Anders Madsens D: Lucie af Lombsaas.
Su: Kisten Olufs ibidem. Test: Madz Nielsen, Sophie Lars D: Nillaus Nielsen, Anna Madsis i Tingslemarch.

2 Søndag efft: Trinit:

22. juni 1732

Begravet Madz Olsens dødfødte Søn af Hunstrop.

3 Søndag efft: Trinit:

29. juni 1732

Døbt Jørgen Mogensens D: Karen af Ebbeløche.
Susc: Maren Stierns. Test: Niels Olsen, Lars Nielsen, Anna Michels D:, Maren Jps D: i Ebbeløche.

5 Søndag efft: Trinit:

13. juli 1732

Begravet Anders Madsens Daatter Lucie i Lombsaas.

6 Søndag efft: Trinit:

20. juli 1732

Trolovet Povel Christiansen af Tingslemarch og Marie Madz D: af Høyby. At disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab , og svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Christian Nielsen i Tingslemarch og Madz Pedersen i Høyby.

7 Søndag efft: Trinit:

27. juli 1732

Begravet Peder Olsens dødføde Daatter af Gudmandrop.

9 Søndag efft: Trinit:

10. august 1732

Døbt Anders Jensens Daatter Luce af Holmstrop.
Susc: Christen Hansens hustru i Sonnerop. Test: Niels Jensen i Klint, Bent Andersen i Holmstrop, Ellen Jens D: Jens Hansen i Tingslemarch.

10 Søndag efft: Trinit:

17. august 1732

Døbt Jacob Nielsens Daatter Sidse af Høyby.
S: Madam Nygaard. Test: Hans Larsen i Ebbeløche, Anders Madsen, Marie Madz D:, Nyrop. Anne Nielsis i Tingslemarch.

Begravet gl. Madz Koch.

13 Søndag efft: Trinit:

7. september 1732

Døbt Niels Hafgaards Daatter Anna af Lombsaas.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Ole Jensen, Niels Persen af Gudmandrop. Hans Madsens hustru, Karen Olufs d: af Lombsaas.

Begravet samme mands dødfødte Daatter.

den 10 Septembris

10. september 1732

Døbt Segrs. Peder Lorentsens Søn Niels af Høyby.
Madam Møller holt det over Daaben. Test: Hr. Hendrich Møller i Bachendrop, Hr. Schive og Kieriger i Vig, Madam Bang i Ulcherop, Leutinant Brügemann.

15 Søndag efft: Trinit:

21. september 1732

Døbt Hans Nielsens Søn Niels af Storop.
S: Madam Nygaard. Test: [ingen nævnt]

Døbt Søren Larsens Søn Madz af Stenstrop.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch.

Døbt Johan Danielsens Daatter Kisten af Gudmandrop.
S: J: Sophie Catrine Nygaard. Test: Anders Madsen, Lars Smid, Lisbeth Anders D:, i Høyby. Anna Lars D:, Anders Jensen af stenstrop. Anna Lars D: paa Ellingegaard.

16 Søndag efft: Trinit:

28. september 1732

Døbt Peder Hollenders Søn Jacob af Storop.
S: Sidse Jensis i Nygaard.

Døbt Ole Degelharts Daatter Kisten af Gudmandrop.
S: Karen Nielsis af Tingslemarch. Test: Peder Nielsen, Anna Hans D:, Helle Persen af Gudmandrop. Maren Anders D:, Sidse Mads D: af Høyby.

17 Søndag efft: Trinit:

5. oktober 1732

Døbt Hans Persens Søn [intet navn] af Gudmandrop.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Helle Persen, Magrete Jensis, Anna Lars D:, af Gudmandrop. Sidse Pers D: af [ingen by].

den 1 Octobris.

1. oktober 1732

Døbt Jens Rasmusens D: Boel i Nyrop.
S: Maren Peders ibidem. Test: Mons Nielsen, Johanna Maria Jens D:, Boel Jens D:, Peder Johansen, Dorthe Niels D: af Nyrop.

17 Søndag e: T:

5. oktober 1732

Døbt Madz Andersens D: Marthe af Høyby.
S: Maren Stierns. T: Anders Madsen, Lars Madsen, Mogens Jensen, i Høyby. Merthe Madz D: af Nygaard.

18 Søndag efft: T:

12. oktober 1732

Jens Kemeners Daatter Kisten af Sonnerop.
S: Sophie Catrine Nygaard. T: Anders Michelsen, Peder Larsen, Peder Jensen i Sonnerop, Sidse Mads D: i Høyby.

20 Søndag efft: T:

26. oktober 1732

Trolovet Michel Persen, og Kisten Sørens D: af Musbyhuset, At disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende ved slægtskab, og svogerskab, saa de ubehindret i egteskab kand indladis, derfor lover Lars Tygesen af Nygaard, og Søren Larsen af Svinninge.

L:T:S S:L:S

Copuleret Niels Jensen i Siddinge, og Boel Anders D: i Lombsaas.

Døbt Peder Madsens D: Merthe i Stenstrop.
S: Sophie Catrine Nygaard. T: Anders Madsen, Morthen Povelsen, Boel Jens D: i Høyby.

Begravet Niels Hafgaards tvilling Anna af Lombsaas.

21 S: e: T:

2. november 1732

Copuleret Ole Hansen og Anna Hans D: af Borrevangshuset.

Døbt Jep Madsens Daatter Karen i Sonnerop.
S: Sidse Madsis. Test: Jep Smid, Jngeborre Jens D: i Holmstrop, Boel Jens D: i Høyby.

22 S: e: T:

9. november 1732

Døbt Anna Bruuns u-ægte Daatter Anna Magrete.
S: Maren Stierns. T: Gunner Pedersen, Anna Jens D:, Anna Catrine Anders D: i Høyby. Jens Campe. Ved Daaben blef udlagt til barnefader Ole Bøcher i Høyby.

Begravet Peder Andersens D: Malene af Storop.

24 S: e: T:

23. november 1732

Copuleret Povel Christiansen og Maria Madz Daatter af Tingslemarch.

1 Søndag i Advent

30. november 1732

Copuleret Niels Nielsen og Boel Anders D: i Nyrop. Michel Persen og Kisten Sørens D: i Musbyhuset.

3 Søndag i advent.

14. december 1732

Døbt Niels Jensens Daatter Jnger af Klint.
S: Karen Andersis i Høyby. Test: Søren Nielsen, Karen Anders D:, Anna Jps D: ibidem. Dorthe Niels D: i Nyrop. Karen Michels D: i Klint.

Publice absolveret Anna Bruuns af Høybye for 4de lejermaal. Udlagde til barnets fader Ole Bøcher af Høybye.

4 Søndag i Advent.

21. december 1732

Døbt Gl: Niels Persens tvillinger Peder og Merte af Lumbsaas.
S: Madam Nygaard, Kisten Olis i Lombsaas. Test: Kisten Huggers i Stenstrop. Kisten Niels D: i Lombsaas. Anna Hans i Gudmandrop. Jacob Nielsen i Tingslemarch. Niels Sørensen i Høyby.

3 Jule Dag

27. december 1732

Begravet Hans Povelsen og Morthen Madsen i Tingslemarch.

Søndag efft: Juel.

28. december 1732

Døbt Peder Andersens Søn Tyge af Holmstrop.
S: Madam Nygaard.
Døbt Anders Morthensens Søn Morthen af Nyrop.
S: Anders Larsens hustru ibidem. Test: Dorthe Niels D:, Anders Persen, Boel Trollis, Anna Tomis D:, Mette Mogens D: af Nygaard, Anders Madsen i Høyby, Jep Smid i Holmstrop.

Begravet Gl: Niels Persens Søn Peder af Lombsaas. Peder Hollenders Søn Jacob af Storop.