ANNO 1733

 Kilde: 1-368-1 4/15


Nyt aars Dag

1. januar 1733

Døbt Ole Trolles Søn Tue i Borrevangshuset.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch. Test: Anders Persen, Mette Mogens D:, Boel Trollis, Anna Thomas D: i Nygaard, Anders Madsen i Høyby.

Søndag effter N: aars.

7. januar 1733

Døbt Ole Andersens Søn Niels af Ubberop.
S: Hans Ejlersens hustru ibidem. Test: Monsieur Brandt, Monsieur Selstrop af Kiøbenhafn, Anders Andersen, Johanne Niels D: i Ubberop.

Søndag efft: H: 3 K:

14. januar 1733

Døbt Madz Olsens Søn Ole.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch.

Hans Jacobsens D: [intet navn] i Klint.
S: Madam Nygaard. Test: Peder Johansen, Cimon Persen, Karen Michels D:, i Klint. Dorthe Niels D: i Nygaard. Mogens Nielsen, Madz Nielsen i Tingslemarch.

Sexagesima

28. januar 1733

Døbt Ole Andersens Søn Madz af Sonnerop.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch. Test: Jep Smid, Povel Smid, Anders Michelsen i Sonnerop. Marie Povels i Tingslemarch.

den II Februarij

2. februar 1733

Døbt Anders Jensens Daatter Maren i Høyby.
S: Madam Lorentsen. Test: Anders Madsen, Hans Jørgensen, Jep Smid, Sidse Madz D: i Høyby.

Fastelafns Søndag

4. februar 1733

Trolovet Niels Jensen med Johanne Michels D: af Tingslemarch, at disse Trolovede folch ej ere hin anden paarørende nermere i slegtskab og svogerskab, end at de jo ubehindret maa indladis udi ægteskab, derfor lover Søren Larsen udi Stenstrop og Povel Christiansen i Tingslemarch.

Søren Larsen P-Christiansen.

Samme dag Trolovet Hans Jensen af Ellinge med Johanne Marie Jend D: af Nyrop, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab, og svogerskab, saa de ubehindret kand indladis i ægteskab, derfor lover Niels Jensen i klint og Jens Persen i Holmstrop.

N:I:S: I:P:S.

Døbt Jens Knudsens D: Boel i Gudmandrop.
S: Madam Nygaard. Test: Anders Madsen, Hans Jørgensen i Høyby. Maren Jacobs i Gudmandrop. Sophie Niels D:, Anna Lars D: paa Ellingegaard.

Begravet Jens Persen Huusmand i Ellinge.

1ste Søndag i fasten

11. februar 1733

Trolovet Lars Jensen af Ebbeløche med Karen Niels D: af Stenstrop, at disse Trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab og svogerskab, saa de ubehindret kand indladis i egteskab, derfor lover Søren Larsen og Lars Olsen i Stenstrop med egne hender.

Søren Larsen LOS.

den 25 Febr:

25. februar 1733

Begravet Jep Madsens Karen i Sonnerop.

3die Søndag i fasten

25. februar 1733

Blef Hans Hofmesters Søns Daab confirmeret, som blef hiemmedøbt den 9 Martij af Provsten, og Kaldet Nicolaj.
S: Madam Nygaard. Test: Lars Madsen, Anders Madsen, Niels Sørensen, Fredericha Hendrichs D:, Lucie Madz D:

den 11 Martij

11. marts 1733

Døbt Anders Larsens D: Dorthe i Nyrop.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch. T: Johan Snecher, Peder Nielsen, Lars Smid, Anna Christens D:, Odste Andersis i Høyby.

den 9 Martij

9. marts 1733

Begravet Ole Andersens hustru Luse 84 g: af fattighuset.

5 Søndag i fasten

11. marts 1733

Trolovet Lars Andersen med Anna Thomas D: af Nyrop, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab, og svogerskab, saa de ubehindret kand indladis i egteskab, derfor lover Christoffer Nielsen, og Anders Larsen i Nyrop.

C:N:S: A:L:

Døbt Lars Olsens Søn Niels af Stenstrop.
S: Søren Larsens hustru; T: Søren Andersen, Anders Michelsen, i Stenstrop. Jacob Andersem, Lucie Jens D:, Lars Madsen i Høyby.

Begravet Søren Jespersen i Musbyhuset.

1 Søndag efft: Paaske

1. april 1733

Trolovet Rasmus Povelsen i Ubberop med Boel Jens D: paa Ellingegaard, at disse trolovede folch ej erer hinanden paarørende i slegtskab, og svogerskab, saa de ubehindret kand indladis i egteskab, derfor lover Hermand Zacharisen og Madz Hundstrig i Hundstrop.

Hermand Zacharisen Mads Olsen

Døbt Mads Madsens Søn Mads af Gudmandrop.
S: Jom: Elizabeth Catrine Succovs. Test: Jens Andersen, Maren Jacobs, Magrete Kiels D:

Begravet Sidse Sørens af Lombsaas.

2 Søndag effter Paaske

8. april 1733

Begravet Lars Olsens barn Niels af Stenstrop.

Christi Himm:

3. maj 1733

Døbt Niels Jørgensens Daatter Marthe af Høyby.
S: Elizabeth Catrine Succovs. Test: [ingen nævnt].

Trinitis Søndag

20. maj 1733

Begravet Anders Jensen af Holmstrop, som var Granadier i Kiøbenhafn.

den 3 Junij

3. juni 1733

Begravet Michel Andersens Søn Anders af Høyby.

3 Søndag efft: Tr:

10. juni 1733

Trolovet Peder Sørensen af Svinninge med Karen Madz D: i Ellinge, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab, og svogerskab, at de jo ubehindret maa indladis udi egteskab, derfor lover Ole Larsen i Svinninge og Jens Sørensen i Ellinge.

O:L:S. J:S:S:

Døbt Morthen Jeremisens Søn Niels af Storop.
S: Anna Niels D: i Nykiøbing.

Noch blef Madz Andersis Døtteres Daab af Gudmandrop confirmeret, som vare hiemme Døbte af JordeModeren Sidse Madsis, og Kaldet Kisten og Ellen.
S: Madam Nygaard og J: Elizabeth Catrine Succov. Test: Lars Madsen, Mogens Jensen, Anders Madsen, Niels Sørensen, Boel Jens D:, i Høyby. Anna Olufs D:, Magrete Kiels D:, Karen Anders D: i Gudmandrop.

Sct Hans dag

24. juni 1733

Copuleret Lars Jensen i Ebbeløche og Karen Niels D: i Stenstrop. J lige maade Hans Jensen og Johanne Marie Jens D: af Ellinge.

6te Søndag efft: Trin.

1. juli 1733

Trolovet Hans Persen af Svinninge med Boel Jens D: af Høyby, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab, og svogerskab, saa de ubehindret kand indladis i egteskab, derfor lover Hans Larsen og Niels Olsen i Ebbeløche, og Peder Rasmusen i Svinninge.

N:O:S. H:L:S. PRS

Begravet Barbare Hans Daatters slefrebarn.

7 Søndag e: Tr:

8. juli 1733

Copuleret Niels Jensen, og Johanne Michels D: af Tingslemarch.
Rasmus Povelsen og Boel Jens D: af Hønsinge.

Døbt Peder Fiskers Søn Povel af Sonnerop.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Anders Madsen, Povel Smid, Niels Sørensen i Høyby. Lucie Mogens D:, Kisten Jens D: i Sonnerop.

9 Søndag e: Tr:

22. juli 1733

Confirmeret Peder Pedersens Daatters Daab af Staarop. Døbt af Provsten i Hans huus for svagheds skuld, Kaldet Boel.
S: Sophie Catrine Nygaard. Test: Anders Madsen, Lisbeth Anders D:, i Høyby. Hans Persen, Lars Larsen i Storop.

Begravet Jens Jensens dødfødte tvillingepigebørn i Lombsaas. Jep Rasmusens Søn Niels af Sonnerop.

Publice absolveret Peder Jacobsen af Nyrop og Barbara Hans D: for begangen lejermaal med hver andre da de begge tiente Kongl: Majts Bonde Niels ?? i Klint; og er dette det 3die lejermaal hun har begaaet.

10 Søndag e: Tr:

29. juli 1733

Begravet Peder Andersens hustru Kisten Jens D: af Lombsaas.

12 Søndag e: Tr:

12. august 1733

Døbt Hans Jensens Søn Peder af Gudmandrop.
S: Madam Nygaard. Test: Anders Madsen i Høyby. Maren Niels D:, Maren Zacharis D:, Anna Lars D:, Jens Søfrensen paa Annaberg.

Begravet Gl: Peder Nielsens D: Merte af Lombsaas.

14 Søndag e: Tr:

26. august 1733

Døbt Hans Persens Søn Christian i Høyby.
S: Madam Birch i Nykiøbing. Test: Anders Madsen, Mogens Jensen, Povel Smid, Lucie Pers D:, Karen Andersis i Høyby.

18 Søndag efft: T:

23. september 1733

Døbt Peder Knudsens Søn Madz af Lombsaas.
S: Madam Nygaard. Test: Niels Jensen, Niels Persen, Jens Knudsens hustru.

19 Søndag efft: T:

30. september 1733

Trolovet Lars Andersen af Rode med Jnger Niels D: af Lombsaas, at disse trolovede folch ej ere hin anden paarørende i slegtskab og svogerskab, saa de ubehindret Kand indladis i egteskab, derfor lover Peder Larsen i Rode og Madz Nielsen i Lombsaas.

Peder Larsen M:N:S:

Copuleret Hans Persen og Boel Jens D: af Svinninge.

Begravet Madz von Aspen af Høyby.

20 Søndag efft: Tr:

7. oktober 1733

Trolovet Peder Andersen af Lombsaas med Maren Niels D: paa Anneberggaard, at disse trolovede folch ej ere hinanden paarørende i slegtskab og svogerskab, saa de ubehindret Kand indladis i egteskab, derfor lover Søren Larsen og Jens Persen i Stenstrop.

Søren Larsen Jens Pedersen

Copuleret Lars Andersen og Anna Thomas D: af Nyrop.

21 Søndag efft: Trinit.

14. oktober 1733

Døbt Peder Nielsens Søn Niels af Høyby.
S: Karen Nielsis i Tingslemarch. Test: Søren Nielsen, Jacob Andersen, Anders Madsen, Christen Persen, Kisten Anders D: af Høyby.

Alle Helgens Dag

1. november 1733

Copuleret Peder Sørensen og Karen Madz D: af Ellinge.

Dom: 24 Trinitatis

4. november 1733

Døbt Andreas Trolles Søn Kaldet Jens af Nyrup.
Suscept: Maren Peders ibid: Testes Lars Andersen, Niels Nielsen og Jens Campe, alle 3 af Nyrup. Anders Jensen af Høybye og Ole Hansøns Hustru af Borrevangs huus.

Eodem die Døbt Lars Jørgensøns Datter Maria af Gudmandrup.
Susceptrix Mad: Nyegaard; Testes: Jens Mogensøn af Nyrup, Ole Jensøn af Gudmandrup, Hans Jensen ibidem, Magrete Kields Datter ibid: og Cidze Jørgens Datter ibid:

den 13 Novembris

13. november 1733

Blev hiemmedøbt Degnens Seigr Christen Ribers Søn Kaldet Hans.

den 19 Novembris

19. november 1733

Blev bemældte Barns Daab comfirmeret.
Suscept: Madame Lundt af Grævinge. Testes: Veledle SG Capitain Friboe af Høybye, Segr. Svend Schive af Wiig, Segr. forvalter Bang af Ulcherup, Mad: Dorschæus af Egebierg.

den 19 Novembris

19. november 1733

Blev hiemmedøbt Lars Smids Søn Madz af Høybye.

Dom: 25 Trinitatis

11. november 1733

Blev bemældte Barns Daab confirmeret.
Suscetprix Karen Niels Jacobsøns af Tengslemarch; Testes: Lars Madzen, Anders Madzen, Lars Christensen, Anders Olsen, Cidzse Madz Datter, Lucie Jens D:, alle af Høybye.

Dom: 1 Adventus

2. december 1733

Blev Døbt Poul Christiansøns Søn Hans af Tengslemarch.
Suscept: Karen Niels Jacobsøns af Tengslemarch; Testes: Jacob Nielsen, Jens Hansen, Dorthe Niels D: ibidem.

den 11 Decembris

11. december 1733

Blev begravet Niels Jensøn af Høybye.

Dom: 3 Adventus

16. december 1733

Copuleret 2 Par Brudefolch scil:
Peder Andersøn af Lombsaas og Maren Niels Datter fra Annabierggaard;
item Lars Andersøn af Rode i Wiigs Sogn og Inger Niels Datter af Lombsaas.

Eodem die Døbt Jørgen Jensøns Datter Anna af Lombsaas.
Susceptrix Kirsten Oluf Jacobsøns ibidem. Testes: Lars Pedersen ibid:, Jacob Nielsen, Dorthe Niels D: af Tengslemarch, Kirsten Lars D: af Steenstrup, Maren Jacobs af Gudmandrup.

den 14 Decembris

14. december 1733

Blev hiemmedøbt Velædle Segr. Capitain Friboes Daatter Kaldet Wiwiche-Petrine.

den 18 Decembris

18. december 1733

Blev begravet Sl: Niels Jensøns Enche Giertrud Madz Datter af Høybye.

Dom: 4 Adventus

23. december 1733

Trolovet Ole Nielsøn af Tengslemarch og Cidze Niels Datter af Høybye.

Eodem die Begravet 3de Børn. Scil: Jørgen Jensøns Barn Anna af Lumbsaas, og Anders Olsøns dødføde Søn ibidem, og Anne Anders Datters u-ægte dødfødte PigeBarn af Sonnerup. Moderen, som nu sidst har tient Segr. forvalter Bang i Ulcherup, var nyelig kommen derfra og til sine forældre i Sonnerup, hvor hun føde bene tr. Barn; og tilstaaed hendes fader Anders Jensøn, da hand bestilte Præsten til at kaste jord paa samme Barn, at hun hafde bekiendt, at Monsr Christen Nielsøn Teglmand Skriver Karl hos velkiente Segr. forvalter Bang var hendes Barns fader.

den 21 Decembris

21. december 1733

Blev velædle og velbyrdige Segr. Capitain Friboes Datters Wiwiche-Petrines Daab comfirmeret;
Susceptrix velædle og velbyrdige Segr. Commerce Raad Schwanes Frue paa Annabierg. Testes: Segr. Svend Schive af Wiig, Segr. Christen Dahl af Asnæs, Segr. forvalter Bang af Ulcherup og velædle Jonfrue Regine-Margreta Schwane paa Annabierg og Madame Dorschæus fra Egebierg.

Feria 2da Nativitatis Christi

27. december 1733

Blev begravet Peder Flints Hustru Karen Jens Datter af Høybye.