ANNO 1734

 Kilde: 1-368-1 4/15


Dom: post Circumcis: Christi

3. januar 1734

Døbt Michel Anderssøns søn Anders af Høybye.
Suscept: Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch. Testes Hans Jørgenssøn, Niels Sørenssøn, Lucie Madz Dotter, Kirsten Sørens Dotter og Kirstine Christen Pederssøns, alle af Høybye.

Døbt Christen Slagters Dotter Lucie af Staarup.
Susceptrix Jomfrue Elizabeth Catrine Succou. Testes Anders Madssøn, Anders Olssøn, Maren Lars Dotter, Ellen Lars Dotter og Boeld Anders Dotter alle af Høybye.

Begravet Poul Christianssøns Søn Hans af Tengslemarch.

Dom: 1 post Epiphan:

10. januar 1734

Døbt Christen Rasmussøns Dotter Anne-Dorthe af Steenstrup.
Suscept: Proustinden Maria Nyegaard. Testes Anders Lind i Høybye, Lars Pederssøn af Steenstrup, Niels Jørgenssøn af Gudmandrup, Maren Lars Dotter af Præste Gaarden og Maren Jsaachs Dotter fra Ellinge Gaard.

den 13 Januarij

13. januar 1734

Blev begravet Christen Slagters mindste Dotter Lucie af Staarup.

Dom: 2 post Epiphan:

17. januar 1734

Begravet Hans Stiern af Høybye.

Eodem die Copuleret Ole Nielssøn af Tengslemarch og Cidze Niels Dotter af Høybye.

Dom: 3 post Epiphan:

24. januar 1734

Begravet Lauritz Jenssøns Dotter Apollone af Gudmandrup.

Døbt Lauritz Tygessøns Søn Lauritz af Nyegaard.
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch. Testes Jesper Tygessøn af Egebierg, Anders Pederssøn af Nyegaard, Cimon Johanssøn af Klint, Kirsten Jens Dotter ibidem, Karen Lauritz Dotter af Nyegaard og Cidze Madz Dotter af Høybye.

Døbt Anders Madzsøns Dotter Anna af Lumbsaas.
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns af Lumbsaas, Testes Madz Nielssøn af Lumbsaas, Ole Nielssøn af Høybye, Jacob Nielssøn af Tengslemarch, Karen Lars Jenssøns af Ebbelyche, Kirsten Oles Dotter af Høybye.

den 28 Januarij

28. januar 1734

Døbt Seigr Peder Lorentzsøns Søn Simon af Høybye.
Susceptrix Madame Spleths fra Egemarch. Testes Hr Hans Schanche af Faareweyle, Seigr Jens Poulsøn forpagter paa Østerup, Monsr Jacob Lorentzsøn Ridefoged paa Gunsøe Gaard, Madame Claussøns fra Egebierg Gaard og Jomfrue Magrete Elizabeth Succou af Høybye.

Dom: 4 post Epiphan:

31. januar 1734

Begravet Jens Campes Søn Lauritz Jenssøn af Nyerup.

Begravet Anders Madzsøns Dotter Anna af Lumbsaas.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1734

Døbt Michel Pederssøns Dotter Johanne af Tengslemarch.
Susceptrix Kirstine Jens Sørenssøns ibidem. Testes: Peder Sørenssøn af Ellinge, Morthen Jeremiæsøn af Staarup, Nilaus Jacobssøn ibidem, Maria Poul Christianssøns af Tengslemarch, og Kirsten Peders Dotter af Nyekiøbing.

Dom: 5 post Epiphan:

7. februar 1734

Begravet Anders Laurssøns Søn Laurs Anderssøn af Nyerup.

den 11 Febr: Festo Gratiarum.

11. februar 1734

Begravet Esche Skræder af Holmstrup.

Dom: 6 Epiphan:

14. februar 1734

Trolovet Jens Mogenssøn og Dorthe Niels Dotter af Nyerup. At disse trolovede folch ey ved Slegtskab eller Svogerskab ere hin anden paarørende, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A L S Anders Larssøn af Nyerup.
T N S Thomas Nielssøn af Nyerup.

Begravet Giertrud Püls af Ubberup.

Døbt U: Niels Pederssøns Søn Peder af Lumbsaas.
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards. Testes Hans Jørgenssøn, Oluf Pederssøn, Begge af Høybye, Jørgen Olssøn af Lumbsaas, Lucie Madz Dotter af Høybye og Lars Olssøns Hustrue Kirsten af Steenstrup.

den 20 Februarij

20. februar 1734

Begravet Jens Rasmussøns Moder Cidze Olufs Dotter af Nyrup.

Dom: Septuagesima

21. februar 1734

Begravet Christopher Nielssøns Hustrue Cidze Madz Dotter af Nyrup.

Døbt Hermands Dotter Anna af Ubberup.
Susceptrix Velædle og Velbr Hr Capitain Friboes frue Anna Dorothea Wildenrath. Testes Peder Pedersen Gartner paa Annabierg, Niels Olssøn Land Soldat tiennende Velbr Hr Capitain Friboe i Høybye, Cathrine-Sophie StuePige paa Annabierg, Kirsten Skræders af Høybye, Cidze Madz Dotter ibid:, Maren Jfers Dotter MalchePige paa Ellinge og Maren Anders D: af Ubberup.

Døbt Hans Olssøns Dotter Boeld af Klint.
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch; Testes Johan Pederssøn i Klint, Peder Loblich i Høybye, Karen Anderses ibid: Anna Bertels Dotter ibid: og Jngeborg Christians D: af Klint.

den 24 Februarij

24. februar 1734

Begravet Claus Jacobssøn af Klint.

Hiemmedøbt Jacob Anderssøns Søn Peder af Høybye.

Dom: Sexagesima

28. februar 1734

Blev ovenmældte Jacob Anderssøns Søns Peders Daab confirmeret;
Susceptrix Hans HoffMesters Hustrue af Høybye. Testes Jacob Kudsk paa Annabierg, Anders Jenssøn og Madz Madzsøn af Gudmandrup, Maria Jens Dotter Koche Pige paa Annabierg, Kirsten Skræders, Anne Kræfft og Kirsten Ols Dotter af Høybye.

Døbt Johan Snedkers Dotter Sara af Høybye.
Susceptrix ProustInden Madame Nygaard; Testes Anders Madzsøn, Lars Christenssøn, Begge af Præstegaarden i Høybye, Cidze Madz Dotter, Boel Anders Dotter ibid: og Lucie Madz Dotter af Høybye.

Døbt Peder Olssøns Dotter Kirsten af Gudmandrup.
Susceptrix Jomfrue Elisabeth maria Succou af Høybye; Testes Madz Christenssøn og Anders Larssøn, Kirsten Madz Dotter og Kirsten Hans Dotter, Alle af Gudmandrup.

Begravet Madz Nielssøn af Tengslemarch.

Begravet Jens Rasmussøns Hustrue Karen Helles Dotter af Nyrup.

Dom: Qvinqvagesima

7. marts 1734

Begravet Lauritz Claussøns Søn Anders Lauritzsøn af Klint.

Døbt Peder Anderssøns Søn Jens af Holmstrup;
Susceptrix Kirsten Christen Hanssøns af Sonnerup. Testes Anders Michelssøn i Sonnerup, Niels Hanssøn ibidem, Ole Anderssøn ibid: Johanne Niels Jenssøns af Tengslemarch, Ellen Søren Christenssøns i Høybye og Anna Madz Dotter i Holmstrup.

Dom: Invocavit

14. marts 1734

Blev trolovet Rasmus Larssøn af Hønsinge og Ellen Lars Dotter fra Nache tienende Ædle Hr Lieutenant Suchou i Høybye, At disse trolovede folch ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Lars L.N.S. Nielssøn i Hønsinge
Niels N.L.S. Larssøn i Hønsinge.

Begravet Peder Flint af Høybye.

Begravet Ole Anderssøns Søn Anders Olessøn af Sonnerup.

Begravet Ole Henningssøn fra Annabierg Gaard.

Dom: Reminiscere:

21. marts 1734

Trolovet Poul Madzsøn og Kirsten Anders Dotter, Begge af Høybye.
At disse trolovede folch ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden maade for hindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Søren Nielsen af Høybye

R.I.S. Rasmus Jenssøn af Grevinge

Høybye Præstegaard, ut Supra.

Døbt Godske Nielssøns Søn Anders af Ubberop.
Susceptrix Kirsten Hans Eylerssøns af Ubberup. Testes Anders Pederssøn af Nyegaard, Morten Jeremiæsøn af Staarup, Jens Anderssøn af Høybye, Cidze Jens Pederssøns ibid: og Boeld Hans Dotter Trolle tienende i Nyegaard.

Begravet Morten Poulssøns Hustrue Lucie Sørens Dotter af Sonnerup.

Begravet Cidze Anders Dotters u-ægte barn Peder af Nyrup; Samme barn blev hiemmedøbt af Jordemoderen Maren Peder Jenssøns i Nyrup den [ingen dato] Martij. Til Barnefader har hun udlagt baade for Prousten Kort før hun giorde Barsel, saa og for Jordemoderen Maren Peder Jenssøns og 2de andre Qvinder nemlig Giertrud Anders Hanssøns og Johanne Poul Nielssøns af Nyrup, i sin Barne-Nød, Jacob Madzsøn, som er en SkoeMager i Wiig. Samme Bekiendelse og udlæggelse giorde ovennævnte Cidze Anders Dotter for Prousten og mange tilstædeværende folch af Nyrup den 22 Martij, da Prousten effter Begiering berettede hende paa hendes yderste.

Dom: Oculi

28. marts 1734

Begravet Cidze Anders Dotter af Nyrup.

den 31 Martij

31. marts 1734

Trolovet Morten Hanssøn Cobere af Eegebierg og Anna Anders Dotter Sl: Madz Nielssøns Enche af Tengslemarch. At disse Trolovede folch ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere for hindrede at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskravne.

Christian Hansen. Sognefoged i Eegebierg Sogn.
Niels N.M.S. Madzsøn, BoeMand i Høybye.

Døbt Lars Olufssøns Dotter Luze af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns ibidem. Testes Niels Madzsøn ibidem, Peder Nielssøn af Høybye og Maria Madz Jenssøns ibidem.

Begravet Peder Lauritzsøn af Høybye.

Dominica Lætare

4. april 1734

Trolovet Peder Madzsøn af Steenstrup og Marie Jens Dotter Koche Pigen fra Annæbierg. At ovenmældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.M.S Anders Madzsøn i Lumbsaas.
L.O.S. Lars Olssøn i Steenstrup.

Dom: Lætare

4. april 1734

Døbt Corporal Wilhelm Roses Dotter Lene af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou af Høybye. Testes Sergiant Kræfft, Peder Tambour, Madz Pederssøns Søn Lars Madzsøn, Paucker Grønwalds Hustrue og Lucie Jens Dotter, Alle af Høybye.

den 7 Aprilis

7. april 1734

Begravet Cidze Jydes af Høybye.

Dom: Judica

11. april 1734

Begravet Peder Michelssøns Hustrue Inger af Holmstrup.

Begravet Jep Madzsøns Søn Jens Ipssøn af Sonnerup.

Begravet Godske Nielssøns Søn Anders Godskessøn af Ubberup.

Døbt Morten Michelssøns Dotter Maren af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns ibidem; Testes Mogens Jenssøn af Høybye, Anders Michelssøn af Steenstrup, Karen Lars Jenssøns af Ebbelyche, Boeld Niels Dotter af Steenstrup og Cidze Willums Dotter af Lumbsaas.

den 14 Aprilis

14. april 1734

Begravet Hans Pederssøns Dotter Boeld af Høybye.

Dom: Palmarum

18. april 1734

Døbt Jacob Olufssøns Søn Oluf af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Jørgen Jenssøn ibidem, Anders Madzsøn tiennende i Høybye-Præstegaard, Jep Anderssøn Smed i Holmstrup, Sophia Peder Fiskers i Sonnerup og Ellen Anders Michelssøns ibidem.

Festo Coenæ Dom:

22. april 1734

Trolovet Mogens Nielssøn og Ellen Jens Dotter af Tengslemarch. At ovenmældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

PNS Peder Nielssøn af Høybye.
NIS Niels Jenssøn af Tengslemarch.

2da Feria Paschatos

26. april 1734

Trolovet Jens Rasmussøn og Ingeborg Mortens Dotter af Nyrup, At ovenmældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Christoffer Nielssøn
A.L.S. Anders Lauessøn, Begge BoeMænd i Nyrup.

Døbt Peder Sørenssøns Søn Jens af Ellinge;
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch. Testes Peder Madzsøn af Steenstrup, Morten Jeremiæsøn af Staarup, Anna Lars Madzsøns, Ellen Christian Møllers og Boeld Anders Dotter af Høybye.

3tia Feria Paschatos

27. april 1734

Begravet Lauritz Sørenssøns Hustrue Karen Lauritz Dotter af Lumbsaas.

Begravet Hans Nielssøn af Steenstrup.

den 28 Aprilis

28. april 1734

Begravet Anders Tromands Søn Anders af Høybye.

Dom: Qvasimodogeniti

2. maj 1734

Trolovet Jens Jenssøn af Herrestrup i Grævinge Sogn og Anna Sl: Niels Nielssøns Enche af Holmstrup i Høybye Sogn; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.A.S. Niels Anderssøn, Boemand i Herrestrup i Grævinge Sogn.
R.I.S. Rasmus Jenssøn, Boemand i Grævinge.

Døbt Rasmus Knudssøns Dotter Kirsten af Høybye;
Susceptrix ProustJnden Madame Nygaards; Testes Ole Pederssøn af Høybye, Niels Pederssøn af Gudmandrup, Anders Laurssøn ibidem, Sergiant Kræfftes Hustrue Anna af Høybye og Lucie Jens Dotter ibidem.

den 5te Maij

5. maj 1734

Begravet Karen Mortens Dotter Michel Hiulmands Hustrue af Lumbsaas.

Dom: Misericordiæ

9. maj 1734

Copuleret Peder Madzsøn af Steenstrup og Marie Jens D: ifra Annæbierg.

Dom: Jubilate

16. maj 1734

Trolovet Søren Anderssøn og Maren Jens Dotter af Steenstrup. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.N.S Niels Nielssøn i Steenstrup.
LMS Lars Madzsøn ibidem.

dem 19 Maji

19. maj 1734

Begravet Degnens Christen Ribers liden Søn Hans af Høybye.

Festo Precationis

21. maj 1734

Døbt Jørgen Olessøns Søn Peder af Lumbsaas.
Susceptrix Jnger Lars Olssøns af Lumbsaas; Testes Lars Pederssøn i Lumbsaas, Niels Havgaard ibidem, Peder Mogenssøn ibidem, Niels Pederssøn ibidem, Anne Niels Dotter ibidem, og Cidze Willums Dotter ibidem.

Dom: Cantate

23. maj 1734

Trolovet Morten Poulssøn og Anna Christens Dotter Begge af Sonnerup. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.M.S. Anders Michelssøn.
I.R.S. Jep Rasmussøn, Begge Boemænd i Sonnerup.

Trolovet Lars Nielssøn af Svinninge og Sophie Niels Dotter Meyerske paa Ellinge. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.N.S. Niels Nielssøn.
I.P.S. Jens Pederssøn, Begge Boemænd i Steenstrup.

Døbt Niels Jenssøns Søn Jens af Klint;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes Bent Anderssøn og Jep Anderssøn af Holmstrup, Anne Madz Dotter Ibid: Maren Jens Dotter af Klint og Anne Lars Madzssøns af Høybye.

Begravet Ole Pederssøns Dotter Karen af Høybye.

den 28 Maji

28. maj 1734

Begravet Degnens Christen Ribers Dotter Anna af Høybye.

Dom: Rogate

30. maj 1734

Trolovet Michel Hiulmand af Lumbsaas og Anne Olufs Dotter af Gudmandrup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.P.S. Lars Pederssøn Boemand i Nyegaard.
A.M.S. Anders Madzsøn Boemand i Lumbsaas.

Døbt Lars Madzsøns Søn Madz af Høybye;
Susceptrix ProustJnden Mad: Nyegaard. Testes Anders Madzsøn, Hans Jørgenssøn, Peder Nielssøn og Boeld Anders Dotter alle af Præstegaarden, og Lucie Madz Dotter af Degneboligen.

Begravet Anders Jenssøn af Gudmandrup.

Begravet Jens Fiskers Hustrue Kirsten Anders Dotter af Lumbsaas.

Festo Ascensionis Christi

3. juni 1734

Copuleret Rasmus Larssøn af Hønsinge og Ellen Lars Dotter af Nache tienende Ædle Hr Lieutenant Suchou i Høybye.

Begravet Cidze Bolds af Sonnerup.

Dom: Exaudi

6. juni 1734

Begravet Anders Jenssøns Enche Cidze Madz Dotter af Gudmandrup.

Begravet Peder Pederssøns liden Dotter Boels Peders Dotter af Staarup.

den 9de Junij

9. juni 1734

Trolovet Jens Jenssøn Fisker og Kirsten Niels Dotter Begge af Lumbsaas; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Søren Larssøn af Steenstrup.
H.M.S. Hans Madzsøn af Lumbsaas.

2da Feria Pentecostes

14. juni 1734

Begravet Jens Jenssøn af Lumbsaas.

3tia Feria Pentecostes

15. juni 1734

Trolovet Peder Sørenssøn og Hans Nielssøns Enche Boeld Lars Dotter Begge af Steenstrup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Peder Larsen, Boemand i Svinninge.
C.N.S. Christian Nielssøn i Tengslemarch.

Festo Trinitatis

20. juni 1734

Begravet Jens Pederssøns Søn Lars Jenssøn af Steenstrup.

Begravet Poul Nielssøns Søn Lars af Nyrup.

Døbt Oluf Hanssøns Søn Hans af Borrewangs Huuset;
Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch var Susceptrix; Testes Anders Madzsøn i Høyby, Mogens Jenssøn ibid: Ole Larssøn i Nyegaard, Lars Tygessøn ibid: Boeld Anders Dotter i Høybye, Lucie Peders Dotter ibidem og Ellen Andreas D: ibidem.

Dom 1 post Trinit:

27. juni 1734

Trolovet Anders Jenssøn fra Steenstrup og Karen Jens Dotter af Gudmandrup. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.P.S. Jens Pederssøn. Boemand i Steenstrup.
M.P.S. Madz Pederssøn. Boemand i Gudmandrup.

Døbt Lars Olssøns Søn Niels af Steenstrup.
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns af Tengslemarch; Testes Lars Pederssøn, Peder Sørenssøn, Niels Nielssøn, Kirsten Lars Dotter og Ellen Niels Dotter, Alle af Steenstrup.

Døbt Niels Havgaards Søn Niels af Lumbsaas;
Susceptrix Lars Polds Hustrue i Lumbsaas; Testes Lars Sørenssøn, Madz Pederssøn, Kirsten Madz Dotter, Karen Jens Dotter, og Giertrud Jørgens, Alle af Lumbsaas.

Dom: 2 post Trinit:

4. juli 1734

Trolovet Peder Michelssøn af Holmstrup og Ingeborg Christens Dotter af Klint; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.M.S. Anders Michelssøn.
I.R.S. Jep Rasmussøn. Begge Boemænd i Sonnerup.

Copuleret Morten Hanssøn Cobere af Egebierg og Anna Anders Dotter Sl: Madz Nielssøns Enche af Tengslemarch.

Dom: 3 post Trinit:

11. juli 1734

Copuleret Jens Jenssøn Fischer og Kirsten Niels Dotter, Begge af Lumbsaas.

Døbt Henrich Royans Søn Henning af Steenstrup;
Susceptrix Velædle og Velbr Hr Capitain Friboes frue Anna-Dorothea Wildenrath; Testes Ædle Seigr Mogens Selstrup Brygger paa Christianshaun, Michel Anderssøn af Høybye, Anders Madzsøn tienende i Præste Gaarden, Jacob Nielssøn af Tengslemarch, Jomfru Giertrud-Elisabeth Nyegaard af Præste Gaarden og Mette Mogens Dotter af Høybye.

Døbt Hans Jensøns Dotter Boild af Ellinge;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns af Nyrup; Testes Peder Jenssøn af Nyrup, Madz Andreæsøn ibidem, Simon Johanssøn af Klint, Karen Per Sørenssøns af Ellinge, og Karen Lars D: af Nyegaard.

Døbt gl: Niels Pederssøns Dotter Merthe af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns af Lumbsaas; Testes Peder Jenssøn tienende Peder Fisker i Sonnerup, Lars Perssøn tienende Jørgen Olssøn i Lumbsaas, og Sophia Lars Dotter tienende Niels Jacobssøn i Tengslemarch.

Dom: 4 post Trinit:

18. juli 1734

Begravet Madz Kieldssøn af Gudmandrup.

Dom: 5 post Trinit:

25. juli 1734

Trolovet Niels Madzsøn og Karen Jens Dotter af Lumbsaas; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

MB. Madz Bryde.
P.K.S. Peder Knudssøn. Begge Boemænd i Lumbsaas.

Begravet Lars Tygessøns Søn Lars af Nyegaard.

Begravet Rasmus Knudssøns Dotter Kirsten af Høybye.

den 28 Julij

28. juli 1734

Begravet Jens Michelssøn af Høybye.

Dom: 6 post Trinit:

1. august 1734

Trolovet Jep Anderssøn af Holmstrup og Elisabeth Anders Dotter af Høybye; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

PAS Peder Anderssøn. Bomand i Staarup.
PAS Peder Anderssøn. Bomand i Holmstrup.

Copuleret Michel Jenssøn Hiulmand af Lumbsaas og Anne Olufs Dotter af Gudmandrup.

Dom: 7 post Trinit:

8. august 1734

Trolovet Lars Pederssøn af Gudmandrup og Madz Kieldssøns Enche Elisabeth Peders Dotter ibid: At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.P.S. Madz Pederssøn.
M.M.S. Madz Madzsøn. Begge Boemænd i Gudmandrup.

Trolovet Niels Anderssøn og Maren Peders Dotter. Begge hidkommer fra Callundborg Menighed; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

O.A.S. Ole Anderssøns navn. Huusmand i Ubberup.
I.N.S. Jens Nielssøns Navn. Huusmand i Ulcherup.

Copuleret Søren Anderssøn og Maren Jens Dotter af Steenstrup.

Begravet gl: Niels Pederssøns Dotter Merthe af Lumbsaas.

Døbt Ole Degnharts Søn Niels af Sonnerup;
Susceptrix Kirsten Jep Rasmussøns ibid: Testes Jens Sørenssøn af Tengslemarch, Poul Smid af Sonnerup, Maren Lars Dotter af Høybye, Anne Sonnes Dotter af Holmstrup og Anne Morten Hanssøns af Tengslemarch.

Dom: 8 post Trinit:

15. august 1734

Begravet Peder Anderssøns Hustrue Ellen Jens Dotter af Staarup.

Begravet Madz Larssøns Hustrue Cidze Madzes af Holmstrup.

Dom: 9 post Trinit:

22. august 1734

Trolovet Peder Christenssøn Lollich og Cidze Anders Dotter. Begge af Høybye; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Lars Pedersen Smed.
N.A.S. Niels Anderssøns Navn. Boemand i Høybye.

Dom: 10 post Trinit:

29. august 1734

Begravet Morten Michelssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas.

Begravet Anders Jenssøns Søn Niels af Holmstrup.

Døbt Niels Jenssøns Søn Hans af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns ibidem; Testes Morten Hanssøn af Tengslemarch, Jacob Nielssøn ibid: Jep Anderssøn Smed i Holmstrop, Anne Peder Nielssøns i Høybye, Marie Poul Christianssøns i Tengslemarch og Karen Michels Dotter i Klint.

Døbt Jacob Laurssøns Dotter Kirsten af Høybye;
Susceptrix Provstinden Mad: Nyegaards; Testes Peder Jocumssøn Tambour, Lars Madzsøn, Svend Flint, Maren Lars Dotter, Boeld Anders Dotter og Christian Møllers Hustrue, Alle af Høybye.

Dom: 12 post Trinit:

12. september 1734

Begravet Peder Madzsøns Dotter Merthe af Steenstrup.

Døbt Madz Olssøns Søn Niels af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns ibid: Testes Morten Hanssøn af Tengslemarch, Anders Olssøn tienende Jens Perssøn i Steenstrup, Madz Andreæsøn tienende Per Jenssøn i Nyrup, Anne Per Nielssøns af Høybye, Kirsten Jens Dotter af Klint og Sophie Lars Dotter af Tengslemarch.

Dom: 14 post Trinit:

26. september 1734

Begravet Niels Jenssøns Søn Hans af Tengslemarch.

Trolovet Peder Anderssøn af Staarup og Inger Madz Dotter Trane; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.N.S. Hans Nielssøn.
P.P.S. Peder Pederssøn. Begge Boemænd i Staarup.

den 5te Octobris

5. oktober 1734

blev Hiemmedøbt Lars Anderssøns Dotter Boeld af Nyrup; Maren Peder Jenssøns ibid: hiemme døbte bemte Barn.

den 6te Octobris

6. oktober 1734

Blev bemteBarns Daab confirmeret;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns af Nyrup; Testes Niels Thomæsøn af Klint, Peder Jenssøn af Nyrup, Cimon Johanssøn af Klint, Kirsten Thomæses af Nyrup og Kirsten Christophers ibidem.

Dom: 16 post Trinit:

10. oktober 1734

Copuleret Jep Anderssøn af Holmstrup og Elisabeth Anders Dotter af Høybye.

Copuleret Mogens Nielssøn og Ellen Jens Dotter af Tengslemarch.

Dom: 17 post Trinit:

17. oktober 1734

Døbt Børre Nielssøns Søn Jens af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Jacobssøns i Tengslemarch; Testes Madz Jenssøn i Høybye, Morten Skrædder i Staarup, Kirsten Skræders i Høybye, Boeld Anders Dotter ibidem, og Ellen Andreæs Dotter ibidem.

Døbt Peder Anderssøns Dotter Kirstine af Lumbsaas;
Susceptrix Velædle og velbr Frue Capitain Friboes i Høyby; Testes Jens Sørenssøn paa Annebierg, Madz Pederssøn ibidem, Jacob Nielssøn i Tengslemarch, Niels Nielssøn i Steenstrup, Paucker Grønwolds Hustrue i Høybye, Anne Peder Nielssøns ibidem, og Anne Brøgger Qvinde paa Annebierg.

Copuleret Jens Mogenssøn og Dorthe Niels Dotter af Nyrup, nu boende i Høybye.

Dom: 18 post Trinit:

24. oktober 1734

Copuleret Peder Michelssøn af Holmstrup og Ingeborg Christens Dotter af Klint.

Copuleret Lars Nielssøn af Svinninge og Sophie Niels Dotter forrige Meyerske paa Ellinge.

Begravet Peder Madzsøn-Lacher af Sonnerup.

Dom: 19 post Trinit:

31. oktober 1734

Copuleret Poul Madzsøn Smid og Kirsten Anders Dotter Begge af Høybye, ere nu bønder udi Sonnerup.

Døbt Madz Jenssøns Dotter Inger af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou af Høybye; Testes Peder Nielssøn, Jens Mogenssøn Smid, Anders Madzsøn, Niels Olssøn, Anna Lars Madzsøns, Christian Møllers Hustrue og Boeld Anders Dotter. Alle af Høybye.

Festo Om: Sanctorum.

1. november 1734

Døbt Hans Pederssøns Dotter Maren af Ubberop;
Susceptrix Kirsten Hans Eylerssøns af Ubberup; Testes Hans Larssøn, Helle Perssøn, Niels Anderssøn, Christen Hanssøn, Kirsten Hermands og Johanne Niels Dotter, alle af Ubberup.

Dom: 20 post Trinit:

7. november 1734

Trolovet Niels Rasmussøn Saddelmager af NyeKiøbing og Maren Stierns af Høybye, At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Ægteskab med hin anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Michel Merlech Smid i NyKiøbing
Niels Eskelsøn Boemand i Holmstrup.

Copuleret Morten Poulssøn og Anna Christens Dotter, Begge af Sonnerup.

Døbt Johan-Friderich Sergiant Kraftes Søn Johan-Adolph af Høybye;
Susceptrix Velædle og Velbr Frue Capitain Friboes i Høybye; Testes Niels Olssøn, Niels Michelssøn, Lars Nielssøn, Ole Nielssøn, Madz Rasmussøn og Peder Pederssøn alle Soldater og Peder Jocumssøn Tambour ved Velædle Hr Capitain Friboes Compagnie, Ursel Anders Tromands, Kirsten Rasmuses, Lucie Madz Dotter og Ellen Anders Dotter alle af Høybye.

Begravet Karen Hans Nielssøns af Holmstrup.

Dom: 21 post Trinit:

14. november 1734

Copuleret Jens Rasmussøn og Ingeborg Mortens Dotter af Nyrup.

Copuleret Lars Pederssøn af Gudmandrup og Madz Kieldssøns Enche Elisabeth Peders Dotter ibid:

Copuleret Niels Anderssøn Væver og Maren Peders Dotter, Begge hid kommen fra Callundborg Menighed.

Dom: 1 Adventus

28. november 1734

Copuleret Anders Jenssøn fra Steenstrup og Karen Jens Dotter af Gudmandrup.

Begravet Sara Madzes af Staarup.

Dom: 2 Adventus

5. december 1734

Copuleret Peder Anderssøn af Staarup og Inger Madz D: Trane.

Copuleret Niels Madzsøn og Karen Jens Dotter, begge af Lumbsaas.

Copuleret Jens Jenssøn fra Herrestrup i Grævinge Sogn og Anna Sl: Niels Nielssøns Enche af Holmstrup i Høybye Sogn.

Begravet Kirsten Mogenses af Ubberup.

Dom: 3 Adventus

12. december 1734

Copuleret Peder Sørenssøn og Hans Nielssøns Enche Boeld Lars Dotter, Begge af Steenstrup.

Copuleret Peder Christenssøn Lollich og Cidze Anders Dotter, begge af Høybye.

Begravet Henrich Royans Søn Henning af Steenstrup.

Dom: 4 Adventus

19. december 1734

Døbt Peder Olssøn Huusmands Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix Jnger Lars Olssøns Ibidem; Testes Hans Madzsøn i Lumbsaas, Lars Nielssøn i Ebbelyche, Rasmus Jenssøn ibidem, Hans Jenssøn i Klint og Karen Ladefogeds i Høybye.

den 22 Decembris

22. december 1734

Begravet Niels Jacobssøns Hustrue Karen Madz Dotter af Tengslemarch.

2da Feria Nativit:

27. december 1734

Christi Begravet Niels Jacobssøn af Tengslemarch.