ANNO 1735

 Kilde: 1-368-1 4/15


Festo Circumsis: Christi

1. januar 1735

Døbt Søren Larssøns Søn Michel af Steenstrup;
Susceptrix Proust Inden Madame Nyegaard. Testes Niels Jenssøn i Tengslemarch, Peder Sørenssøn i Steenstrup, Anders Michelssøn ibid: Peder Anderssøn ibid: Boeld Niels Dotter ibid: Ellen Jens Dotter ibid: Jngeborg Jens D: ibid: og Karen Anders Jenssøns i Gudmandrup.

Dom: post Fest: Circumsis: Christi

2. januar 1735

Begravet Niels Jenssøn af Sonnerup.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1735

Døbt Anders Jenssøns Søn Jens af Høybye;
Susceptrix Madame Synderslef i Høybye; Testes Anders Madzsøn, Niels Olssøn, Ole Andreæsøn, Lars Nielssøn, Boeld Hans Dotter, Lucie Jens Dotter og Kirsten Skræders, Alle af Høybye.

Dom: 1 post Epiph:

9. januar 1735

Døbt Hans Jenssøn Dotter Lucie af Gudmandrup;
Suscept: ProustJnden Madame Nyegaard; Testes Hans Jørgenssøn af Høybye, Anders Larssøn af Gudmandrup, Simon Johanssøn af Klint, Kirsten Madz Madzsøns af Gudmandrup og Maren Lars D: ibidem.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Karen af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Anders Madzsøn ibid: Christian Møller ibid: Jacob Nielssøn af Tengslemarch, Boeld Hans Dotter, Ellen AndreæsD:, Lucie Jens Dotter og Maria Madz Jenssøns, alle af Høybye.

Begravet Sl: Niels Jenssøns Enche Maren Jens Dotters dødfødte Pige-Barn af Sonnerup.

Publice absolveret Cidze Madz Dotter, som i Høybyes Præste Grd hafde begaaet Leyermaal med Lars Christenssøn Land Soldat ved Velædle og Velbr Hr Capitain Friboes Compagnie hvilcken hun og offentligen samme tid udlagde til Barne Fader.

Dom: 2da post Epiph:

16. januar 1735

Døbt Peder Pederssøns Søn Madz af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou af Høybye; Testes Jacob Perssøn i Gudmandrup, Nilaus Jacobssøn i Høybye, Lars Pederssøn ibidem, Margrete Madz Dotter ibid: Anne Lars Madzsøns ibid: og Jnger Peder Anderssøns af Staarup.

Døbt Lars Sørenssøns Søn Laurs af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns ibidem; Testes Nilaus Nielssøn ibid: Lars Sørenssøn, Per Perssøn ibidem, Ellen Jens Dotter af Steenstrup og Boeld Per Sørenssøns ibid:

Dom: 3 post Epiph:

23. januar 1735

Døbt Mogens Nielssøns Søn Niels af Tengslemarch;
Susceptrix ProustJnden Madame Nyegaards; Testes Jacob Nielssøn af Tengslemarch, Madz Rasmussøn ibid: Peder Johanssøn ibid: Mette Mogens Dotter af Tengslemarch, Sophie Lars Dotter ibidem, Maria Poul Christianssøns ibid: og Boeld Hans Dotter af Høybye.

Døbt Jens Mogenssøns Søn Mogens af Høybye;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns af Nyrup; Testes Madz Jenssøn i Høybye, Peder Nielssøn ibid: Ole Nielssøn ibid: Hans Jørgenssøn ibid: Dorothe Jørgens Dotter af Nyekiøbing, Lucie Jens Dotter af Høybye og Anne Christens Dotter ibidem.

Begravet Oluf Nielssøns Dotter Karen af Høybye.

Dom: 4 post Epiph:

30. januar 1735

Døbt Lars Madssøns Dotter Martha af Steenstrup;
Susceptrix ProustJnden Mad: Nyegaards;Testes Peder Nielssøn i Høybye, Jacob Pederssøn i Gudmandrup, Peder Anderssøn udi Lumbsaas, Kirsten Anders Madzsøns i Lumbsaas, Kirstine Royans i Steenstrup, Maren Lars Dotter af Høybye og Ellen Andreæs Dotter ibidem.

Begravet Niels Eskessøns Søn Niels af Holmstrup.

Begravet Niels Hiulmands dødfødde Søn af Staarup.

Festo Purificat: Mariæ

2. februar 1735

Trolovet Mogens Jenssøn og Bodild Michels Dotter Begge af Høybye, At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

NAS Niels Anderssøn, Boemand i Høybye
LMS Lars Madzsøn, Boemand i Høybye.

Begravet Anders Olssøns dødfødde Søn af Lumbsaas.

Dom: Sexagesima

13. februar 1735

Trolovet Jacob Nielssøn af Tengslemarch og Lucie Jens Dotter af Høybye, At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.N.S. Peder Nielssøn, Boemand i Høybye.
I.L.S. Jørgen Larssøn, Boemand i Overbye.

Begravet Jørgen Olssøn af Lombsaas.

Dom: Quinquagesima.

20. februar 1735

Trolovet Lars Christenssøn af Høybye og Niels Jenssøns Enche Maren Peders Dotter af Sonnerup, At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Lars Pedersen Smed.
P. Christiansen.

Døbt Degnens Seigr Christen Ribers Dotter Anna af Høybye,
Susceptrix Corporal Roses Hustrue Johanne Roses af Høybye; Testes Madz Jenssøn, Niels Madzsøn, Niels Michelssøn, Marie Madz Jenssøns, Karen Niels Michelssøns og Ellen Andreæs Dotter alle af Høybye.

Døbt Hans Nielssøns Dotter Mette af Staarup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes Niels Sørenssøn i Høybye, Nilaus Jacobssøn i Staarup, Niels Hanssøn i Nyegaard, Ole Larssøn ibid: Boeld Hans Dotter i Høybye, Anne Anders Dotter ibid: og Karen Peder Eylerssøns ibidem.

Begravet Madz Pederssøn gl: ung Karl af Gudmandrup.

Begravet Søren Larssøns mindste Søn Michel af Steenstrup.

Begravet Michel Smids Hustrue Lucie Peders Dotter af Lumbsaas.

Begravet Birrette Schaanings af de fattiges huus i Høybye.

den 22 Februarij

22. februar 1735

Hiemmedøbt Christen Slagters Søn Jens af Staarup; Jorde Moderen Anna Blocks af Nyekiøbing døbte Barnet.

den 25 Februarij

25. februar 1735

Hiemmedøbt Jep Rasmussøns Dotter Anna af Sonnerup; Jorde Moderen Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup døbte Barnet.

Dom: Invocavit

27. februar 1735

Confirmeret ovenskrevne Christen Slagters Søns Daab.
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Peder Pederssøn i Staarup, Jens Hanssøn i Høybye, Lars Madzsøn ibid: Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard, Boeld Hans Dotter og Boeld Anders Dotter, Alle 3 af Præstegaarden i Høybye.

Comfirmeret ovenskrevne Jep Rasmussøns Dotters Daab;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Jacobssøn i Tengslemarch, Madz Rasmussøn i Holmstrup, Anna Madz Dotter ibid: Ellen Anders Jepssøns ibid: og Anna Morten Hanssøns i Tengslemarch.

Begravet Børre Nielssøn af Høybye.

Dom: Reminiscere

6. marts 1735

Copuleret Niels Rasmussøn Sadelmager og Maren Stierns af Høybye.

Døbt Niels Vævers Dotter Kirstine af Høybye;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Johan Snedker, Christian Møller, Anders Madzsøn, Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou, Ellen Andreæs Dotter, Pauckerns?? Hustrue og Kirsten Skræders, alle af Høybye.

Begravet Christen Slagters Søn Jens af Staarup.

Dom: Oculi

13. marts 1735

Trolovet Nilaus Nielssøn og Jørgen Olssøns Enche Anna Jens Dotter, Begge af Lumbsaas; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.A.S Peder Anderssøn, Boemand i Lumbsaas.
P.O.S. Peder Olssøn, Huusmand i Gudmandrup.

den 16 Martij

16. marts 1735

Begravet Jens Sørenssøn af Ellinge.

Begravet Jep Rasmussøns Dotter Anna af Sonnerup.

Dom: Lætare

20. marts 1735

Døbt Peder Madzsøns Dotter Karen af Steenstrup;
Susceptrix Velbr Hr Capitain Friboes Frue i Høybye; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Morten Jeremiæsøn i Staarup, Lars Hanssøn Loemand paa Ellinge, Niels Pederssøn Loemand paa Annæbierg, Stue Pigen Cathrine og Brygger Pigen Anna Sørens Dotter ibidem.

Festo Annunciat: Mariæ

25. marts 1735

Begravet Jens Sørenssøns Enche Inger Madz Dotter af Ellinge.

Begravet Karen Tyges af Nyegaard.

den 30 Martij

30. marts 1735

Døbt Søren Anderssøns Søn Anders af Lumbsaas;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes gl: Niels Pederssøn i Lumbsaas, Anders Jenssøn i Gudmandrup, Margrete Christen Rasmussøns i Steenstrup, Kirsten Lars Dotter ibidem og Anna Lars Dotter ibidem.

Dom: Palmarum

3. april 1735

Døbt Lars Jenssøns Søn Niels af Ebbelyche;
Suscept: Proustinden Madame Nyegaards; Testes Hans Michelssøn i Ebbelyche, Lars Nielssøn ibidem, Peder Olssøn ibid: Peder Nielssøn i Høybye, Dorthe Niels Dotter i Ebbelyche og Ellen Andreæs Dotter i Høybye.

Døbt Niels Thomæsøns Søn Jens af Klint;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Anders Madzsøn i Høybye, Lars Carlssøn i Nyegaard, Lars Claussøn i Klint, Boeld Anders D: og Anna Lars Madzsøns, Begge af Høybye.

Døbt Lars Ochelunds Dotter Cidze af Sonnerup;
Susceptrix Boeld Degnharts i Sonnerup; Testes Jens Avessøn i Holmstrup, Ole Poulssøn ibid: Sophie Per Fiskers i Sonnerup, Karen Rasmus D: ibid: og Lucie Mogens D: ibidem.

Festo Coenæ Dominica

7. april 1735

Trolovet Jep Hanssøn og Cidze Jørgens Dotter, Begge af Ellinge; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Søren Nielsen, Madz Jensen, Begge Boemænd i Høybye.

Begravet Margrete Knuds af Gudmandrup.

Begravet Ole Pederssøns Søn Christen af Høybye.

Festo Soter

8. april 1735

Døbt Morten Jeremiæsøns Søn Johann af Staarup;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Niels Olssøn og Madz Hanssøn Begge tienende i Høybye PræsteGaard, Anne Lars Tygessøns i Nyegaard, Marie Anders Pederssøns ibid: og Cidze Jens Anderssøns ibidem.

3 Feria Paschatos

12. april 1735

Copuleret Lars Christenssøn af Høybye og Niels Jenssøns Enche Maren Peders Dotter af Sonnerup.

Begravet Madz Olssøns Hustrue Karen Oles Dotter af Gudmandrup.

Begravet Hans Pederssøns Søn Madz Hanssøn af Gudmandrup.

Dom: Qvasimodogeniti

17. april 1735

Døbt Jens Sørenssøns Søn Søren af Tengslemarch;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Hans Jørgenssøn og Madz Hanssøn af Høybye Præste Gaard, Peder Nielssøn i Høybye, Christen Pederssøn ibidem, Morten Hanssøn i Tengslemarch, Niels Nielssøn ibidem, Boeld Anders Dotter af Præste Gaarden, Ellen Andreæs Dotter i Høybye, Anne Lars Madzsøns ibid: og Marie Hans Perssøns ibid:

Døbt Ole Pederssøns Søn Jørgen af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Lind i Høybye, Peder Jocumssøn Tambour ibid: Karen Lars Dotter i Nyegaard, Cidze Ole Nielssøns i Høybye og Cidze Madz Dotter ibid:

Begravet Jacob Anderssøns Søn Anders af Høybye.

Begravet Lars Madzsøns Hustrue Anna Christophers Dotter af Sonnerup.

Begravet Madz Kruses Dotter Maren Madz Dotter af Gudmandrup.

Dom: Misericord:

24. april 1735

Begravet Peder Madzsøns Dotter Karen af Steenstrup.

Dom: Cantate

8. maj 1735

Begravet Cidze Olufs af Gudmandrup.

Begravet Oluf Hanssøns Søn Hans af Borrewangs Huus.

Dom: Rogate

15. maj 1735

Trolovet Madz Olessøn af Gudmandrup og Giertrud Peders Dotter af Høybye; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.P.S Madz Pederssøn, Boemand i Gudmandrup.
I.K.S. Jens Knudssøn, Boemand ibidem.

Døbt Jens Avessøns Søn Peder af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns af Sonnerup; Testes Peder Anderssøn af Holmstrup, Bent Anderssøn ibidem, Peder Michelssøn ibid: Ole Madzsøn ibidem, Sophie Per Fiskers af Sonnerup og Kirsten Niels Hanssøns ibid:

Festo Ascensionis Christi

19. maj 1735

Begravet Lars Jenssøns Søn Peder af Gudmandrup.

Dom: Exaudi

22. maj 1735

Begravet Peder Ammes Hustrue Cidze Lars Dotter af Nyrup.

2 Feria Pentecostes

20. maj 1735

Begravet Jens Pederssøn af Steenstrup.

3 Feria Pentecostes

31. maj 1735

Copuleret Mogens Jenssøn og Bodild Michels Dotter, Begge af Høybye.

Døbt Michel Anderssøns Søn Niels af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Madzsøn og Niels Olssøn Begge af Høybye Præste Gaard, Lars Madzsøn ung Karl i Høybye, Boeld Hans Dotter, Kirsten Jens D: og Anne Per Nielssøns, alle af Høybye.

Døbt Niels Michelssøns Søn Andreas af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns af Sonnerup; Testes Ole Madzsøn i Holmstrup, Anne Andreæs Dotter i Sonnerup og Cidze Jacob Olssøns ibidem.

Festo Trinitatis

5. juni 1735

Døbt Peder Lollicks Søn Christen af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes Michel Anderssøn i Høybye, Anders Madzsøn af Høybye Præste Gaard, Cidze Madz Dotter i Høybye, Lucie Madz D: ibid: Sophie Fiskers i Sonnerup, og Lucie Mogens D: ibidem.

Dom: 2 post Trinit:

19. juni 1735

Begravet Lars Ochelunds Dotter Cidze af Sonnerup.

Dom: 3 post Trinit:

26. juni 1735

Copuleret Jacob Nielssøn af Tengslemarch og Lucie Jens Dotter af Høybye.

Døbt Anders Madzsøns Søn Madz af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns af Lumbsaas; Testes Lars Madzsøn i Steenstrup, Hans Madzsøn i Lumbsaas, Niels Jenssøn i Steenstrup, Marie Peder Anderssøns i Lumbsaas og Karen Oles Dotter ibidem.

den 6te Julij

6. juli 1735

Begravet Christopher Nielssøns dødføde Søn af Nyrup.

Dom: 5 post Trinit:

10. juli 1735

Døbt Niels Madzsøns Søn Jens af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns af Lumbsaas; Testes Jens Skrædder i Gudmandrup, Niels Perssøn, Cidze Madz Dotter, Karen Oles Dotter og Karen Claus Dotter alle af Lumbsaas.

Dom: 6 post Trinit:

17. juli 1735

Begravet ovenskrevne Niels Madzsøns Søn Jens af Lumbsaas.

Dom: 7 post Trinit:

24. juli 1735

Døbt Poul Smids Dotter Cidze af Sonnerup;
Susceptrix Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard; Testes Anders Michelssøn i Sonnerup, Bent Anderssøn i Holmstrup, Madz Rasmussøn i Tengslemarch, Christen Pederssøn i Høybye, Boeld Degnhart i Sonnerup, Mette Michels Dotter i Holmstrup og Cidze Anders Dotter ibidem.

Dom: 8 post Trinit:

31. juli 1735

Døbt Peder Anderssøns Søn Lauritz af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns af Sonnerup; Testes Madz Madzsøn i Holmstrup, Ole Poulssøn ibidem, Bent Anderssøn ibidem, Sophie Lars Dotter i Sonnerup og Boeld Hans Dotter i Høybye.

Døbt Lars Claussøns Dotter Mette af Klint;
Susceptrix Jomfrue Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Peder Johanssøn i Tengslemarch, Hans Bertelssøn i Klint, Hans Jenssøn ibidem, Peder Anderssøn i Staarup, Karen Michels D: i Klint, Anne Lars Madzsøns i Høybye og Ellen Møllers ibid:

Dom: 9 post Trinit:

7. august 1735

Trolovet Niels Jenssøn af Lumbsaas og Jens Pederssøns Encke Maren Anders Dotter af Steenstrup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.N.S. Niels Nielssøn
L.I.S. Lars Jenssøn, Begge Boemænd i Steenstrup.

Døbt Peder Michelssøns Dotter Martha af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Lars Nielssøn i Ebbelyche, Ole Nielssøn ibid: Peder Olssøn ibid: Sophia Per Fiskers i Sonnerup og Anne Madz Dotter i Holmstrup.

Dom: 10 post Trinit:

14. august 1735

Døbt Jens Fiskers Søn Madz af Lumbsaas;
Susceptrix Jnger Lars Olssøns i Lumbsaas; Testes: Hans Larssøn i Ebbelyche, Peder Anderssøn i Lumbsaas, og Lars Sørenssøn ibidem.

Døbt Jens Skræders Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns i Lumbsaas; Testes Peder Jenssøn i Gudmandrup, Ole Jenssøn Hugger ibid: Madz Pederssøn i Lumbsaas, Lucie Jacob Nielssøns i Tengslemarch og Ellen Jens Dotter i Steenstrup.

den 17 Augusti

17. august 1735

Begravet Maren Peders Dotter af Staarup.

Dom: 11 post Trinit:

21. august 1735

Døbt Anders Larssøns Søn Lauritz af Nyrup;
Susceptrix Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard; Testes Morten Hanssøn i Tengslemarch, Madz Olssøn ibid: Peder Nielssøn Rygter i Høybye Præste Gaard, Madz Andreæsøn i Nyrup, Kirsten Christophers ibid: og Boeld Sørens Dotter i Høybye.

Døbt Lars Olssøns Dotter Cidze af Steenstrup;
Susceptrix Cidze Søren Larssøns i Steenstrup; Testes Niels Jenssøn i Tengslemarch, Dorthe Smids i Høybye, Johanne Pouls i Nyrup, og Henrich Royans Hustrue i Steenstrup.

den 22 Augusti

22. august 1735

Døbt Velædle og Velbr Hr Capitain Friboes Dotter Christina Charlotta;
Susceptrix Velædle og Velbr Hr Commerce-Raad Schwanes Frue paa Annabierg; Testes Velædle og Velbr Hr Commerce-Raad Peder Schwane paa Annabierg, Ædle Hr Lieutnant Suchou i Høybye, Velædle Jomfrue Regina-Margreta Schwane paa Annabierg og Dægnens Hustrue Mad: Ribers af Høybye.

Dom: 12 post Trinit:

28. august 1735

Døbt Lars Pederssøns Dotter Anna af Gudmandrup;
Susceptrix Sergiant Kraftes Hustrue i Høybye; Testes Johan Danielssøn i Gudmandrup, Niels Madzsøn ibid: Karen Lars Jørgenssøns ibid: Kirsten Hans D: ibid: og Maren Lars Dotter ibid:

Døbt Rasmus Ladefogeds Dotter Margreta af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Olssøn tienende i Høybye Præste Gaard, Ole Nielssøn i Steenstrup, Niels Jørgenssøn i Gudmandrup, Lars Hugger i Lumbsaas, Maren Michels Dotter, Maren Bondes og Jens Sørenssøn, alle 3 tienende paa Annabierg.

Begravet Peder Mogenssøn af Høybye.

den 30 Augusti

30. august 1735

Begravet Hans Ipssøn af Staarup.

Dom: 13 post Trinit:

4. september 1735

Døbt Lauritz Tygessøns Søn Lauritz af Nyegaard;
Susceptrix Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard; Testes Hans Tygessøn i Nyegaard, Jens Hanssøn tienende i Høybye DegneBolig, Madz Andreæsøn i Nyrup, Boeld Hans Dotter tienende i Høybye PræsteGaard, Merte Lars Dotter i Nyegaard, Maren Jens Dotter i Nyrup og Cidze Niels Jenssøns i Klint.

Dom: 14 post Trinit:

11. september 1735

Publice absolveret Anna Ips Dotter, tienende i Nyegaards Mølle, for beganget leyermaal med Peder Hitt som er Tambour ved Velbr Hr Capitain Friboes Compagnie hvilchen hun udlagde til sin Barnefader.

Døbt Ole Dreyers Søn Peder af Ubberup;
Susceptrix Kirsten Hans Eylerssøns af Ubberup; Testes Jens Sørenssøn paa Annabierg, Jørgen Michelssøn i Ubberup, Hans Jørgenssøn i PræsteGaarden, Anders Christenssøn i Hunstrup, Maren Anders D: i Staarup, Johanne Niels Dotter i Ubberup og Boeld Hans Dotter ibidem.

Dom: 15 post Trinit:

18. september 1735

Begravet Anne Jps Dotters u-ægte dødføde Søn af Nyegaards Mølle.

Dom: 16 post Trinit:

25. september 1735

Døbt Per Anderssøns Søn Anders af Staarup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes Christian Møller af Høybye, Niels Anderssøn ibidem, Christen Nielssøn i Staarup, Lars Carlssøn i Nyegaard, Cidze Jens Anderssøns ibid: og Kirsten Skræders i Høybye.

Døbt Oluf Anderssøns Søn Anders af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøn i Sonnerup; Testes Peder Anderssøn i Holmstrup, Bent Anderssøn ibid: Peder Pederssøn Land Soldat i Tengslemarch, Anne Lars Madzsøns i Høybye, Cidze Anders Dotter i Holmstrup og Kirsten Peders Dotter i Tengslemarch.

Dom: 17 post Trinit:

2. oktober 1735

Trolovet Peder Anderssøn Amme af Nyrup og Maren Lars Dotter tienende for Bryggers Pige i Høybye PræsteGaard, At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.L.S. Anders Larssøn.
T.N.S. Thomas Nielssøn. Begge Boemænd i Nyrup.

Dom: 18 post Trinit:

9. oktober 1735

Begravet Madz Brydes Dotter Cidze Madz D: af Lumbsaas.

Dom: 20 post Trinit:

23. oktober 1735

Døbt Anders Jenssøns Søn Anders af Gudmandrup;
Susceptrix Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard; Testes Jep Hanssøn i Ellinge, Søren Anderssøn i Lumbsaas, Lars Hanssøn Loemand paa Ellinge, Boeld Hans D: i PræsteGaarden og Jens Skræders Hustrue i Gudmandrup.

Begravet Søren Smids Hustrue Karen Sørens Dotter af Lumbsaas.

Dom: 21 post Trinit:

30. oktober 1735

Trolovet Jacob Pederssøn Kudsk paa Annabierg og Anna Lars Dotter Meyerske samme steds; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre Maader ere forhindrede, at de jo i Egteskab med hin anden Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.P.S. Jacob Pederssøn, Boemand i Gudmandrup.
I.I.S. Jørgen Jenssøn, Huusmand i Lumbsaas.

Copuleret Jep Hanssøn og Cidze Jørgens Dotter Begge af Ellinge.

Begravet Anders Madzsøn af Lumbsaas.

Dom: 23 post Trinit:

13. november 1735

Begravet Anders Jenssøns Søn Anders af Gudmandrup.

Dom: 24 post Trinit:

20. november 1735

Copuleret Niels Jenssøn af Lumbsaas og Jens Pederssøns Enche Maren Anders Dotter af Steenstrup.

Copuleret Madz Olessøn af Gudmandrup og Giertrud Peders Dotter af Høybye.

Døbt Jens Nielssøns Søn Niels af Nyegaard;
Susceptrix Lars Tygessøns Hustrue Anna Jens Dotter af Nyegaard; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Peder Rygter i Høybye PræsteGaard, Ole Larssøn i Nyegaard, Niels Hanssøn ibid: Madz Andreæsøn ibid: Karen Lars Dotter ibidem: og Ellen Hans Jenssøns udi Ellinge.

Begravet Ole Larssøn af Lumbsaas.

den 25 Novembris

25. november 1735

Hiemmedøbt Seigneur Hans Arendrups og hans kiære Hustrus Madame Sophia Agnetes |: som fra Norge til Høybye PræsteGaard, hvor hun laae i Barsels Seng, vare ankomne :| deres Søn kaldet Hans.

Dom: 1 Adventus

27. november 1735

Begravet den gamle Ole Anderssøn af Staarup.

den 30 Novembris

30. november 1735

Confirmeret ovenmældte Seigr Hans Arendrups Søns Daab;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Velædle og Velbr Hr Capitain Friboe af Høybye, Hr Jacob Hyphoff Sogne Præst i Nyekiøbing, Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard i Høybye præsteGaard og Madame Ribers Dægne Hustrue i Høybye.

Dom: 2da Adventus

4. december 1735

Copuleret Nielaus Nielssøn og Jørgen Olssøns Encke Anna Jens Dotter Begge af Lumbsaas.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Karen af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Olssøn Tærsker i PræsteGaarden, Peder Jochumssøn Tambour, Hans Jenssøn i Klint, Boeld Niels Dotter Bryggers Pige i PræsteGaarden, Lucie Jacob Nielssøns i Tengslemarch og Maren Smeds i Høybye.

Døbt Jens Rasmussøns Dotter Maren af Nyrup;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns af Nyrup; Testes Jacob Nielssøn i Tengslemarch, Peder Nielssøn i Høybye, Ellen Andreæs Dotter ibidem, Zidse Anders Dotter ibid: og Anne Morten Hanssøns i Tengslemarch.

Døbt Niels Sadelmagers Dotter Anna-Cathrina af Høybye;
Susceptrix Maria Hans Pederssøns i Høybye; Testes Niels Eskessøn i Holmstrup, Ole Andreæsøn i Staarup, Karen Lars Dotter i Nyegaard, Kirstine Christen Pederssøns i Høybye og Maren Jacob Pederssøns i Gudmandrup.

Dom: 3tia Adventus

11. december 1735

Begravet Lars Pederssøns Dotter Anna af Gudmandrup.

Dom: 4ta Adventus

18. december 1735

Copuleret Peder Anderssøn Amme af Nyrup og Maren LarsDotter tienende for Bryggers Pige i Høybye PræsteGaard.

Døbte Niels Eskessøns Tvillinge-Drenge-Børn Eske og Niels af Holmstrup;
Susceptrixces Cidze Christen Hanssøns af Sonnerup og Kirsten Jep Rasmussøns ligeledis af Sonnerup; Testes Andreas Andreæsøn Tærsker i Høybye-PræsteGaard, Ole Andreæsøn i Staarup, Bent Anderssøn i Holmstrup, Anna MadzDotter og Cidze AndersDotter ibidem.

Døbt Peder Knudssøns Dotter Johanne af Lumbsaas;
Susceptrix Jnger Lars Olssøns ibidem; Testes Jens Knudssøn i Gudmandrup, Rasmus Knudssøn ibidem, Jens Fisker i Lumbsaas, Niels Olufssøn ibid: Boeld HansDotter og Lucie MadzDotter Begge i Høybye.

Begravet Ole Nielssøns Dotter Karen af Høybye.

den 22 Decembris

22. december 1735

Hiemmedøbt Peder Nielssøns Dotter Anna af høybye;
Jordemoderen Karen Niels Madzsøns i Høybye døbte Barnet.

2da Feria Nat: Christi

26. december 1735

Confirmeret ovennt Barns Daab;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Søren Nielssøn i Høybye, Christen Perssøn ibid: Niels Nielssøn ibid: Maren Jens Ladefogeds ibid: Lucie Jacob Nielssøns i Tengslemarch og Maria Pouls ibid: