ANNO 1737

 


Festo Circumcis: Christi

Døbt Jens Smeds Dotter Cidze af Høybye;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Svend Flint i Høybye, Nicolai Thomæsøn ibidem, Madz Christopherssøn i Nyrup, Karen LarsDotter i Nyegaard og Maren JensD: i Tengslemarch.

Festo Epiphaniæ

Trolovet Peder Johanssøn af Tengslemarch og Anna MadzDotter af Klint; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.I.S. Niels Jenssøn,
I.N.S. Jacob Nielssøn, Begge Boemænd i Tengslemarch.

Begravet Jacob Nielssøns Dotter Karen af Tengslemarch.

Dom: 2da post Epiph:

Begravet Jens Larssøns Hustrue Anna af Ubberup.

Dom: 3tia post Epiph:

Døbt Peder Anderssøns Søn Anders af Lumbsaas;
Susceptrix Velædle Hr Capitain Friboes Frue i Høybye; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Gunder Perssøn ibid: Per Perssøn i Tengslemarch, Maren HansD: ibidem, og Boeld JensD: ibidem.

Døbt Peder Pederssøns Søn Peder af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Catrine Suchou; Testes U: Lars Madzsøn i Høybye, Peder Jocumssøn ibid: Peder Hollænder i Staarup, Kirsten Hiulmands ibid: og Margrete RasmusD: ibid:

Festo Purificat: Mariæ

Copuleret Nilaus Nielssøn af Lumbsaas og Anna SørensD: BryggersQvinde fra Annabierg.

Døbt Peder Nielssøns Søn Christian af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Andreas Andreæsøn, Anders Olssøn, Peder Jocumssøn, Karen Sørens og Margrete OlesD: Alle af Høybye.

Begravet Kirsten Flintes af Høybye.

Dom: 4ta post Epiph:

Copuleret Jacob Nielssøn af Tengslemarch og Ellen AndreæsDotter af Høybye.

Døbt Peder Anderssøns Søn Madz af Holmstrup;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Henrich Royan i Sonnerup, Anders Michelssøn ibid: Jep Anderssøn Smid i Grævinge, Sophia LarsDotter i Sonnerup og Boeld Degnharts ibidem.

Begravet Bent Anderssøns Hustrue Kirsten JensDotter af Holmstrup.

Dom: Septuagesima

Trolovet Jens Larssøn og Johanne NielsDotter Begge af Ubberup. At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller udi andre Maader ere for hindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.M.S. Jørgen Michelssøn H.Z.S. Hermand Zachariæsøn. Begge Boemænd i Ubberup.

Begravet U: Niels Nielssøn af Steenstrup.

Dom: Sexagesima

Døbt Christen Rasmussøns Søn Christian af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Anders Michelssøn, Ole Nielssøn, Jens Madzsøn Kruse, Cidze ClausDotter og Karen SimonsD: Alle af Steenstrup.

Døbt Poul Christianssøns Dotter Maren af Tengslemarch;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Nielssøn, U: Lars Madzsøn, Lars Carlssøn, Alle 3 i Høybye, Mette MichelsDotter i Tengslemarch og Boeld SørensDotter i Høybye.

Dom: Qvinqvagesima

Døbt Jens Avessøns Søn Peder af Holmstrup:
Susc: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Bent Anderssøn i Holmstrup, Jens Pederssøn ibidem, Jnger AndreæsDotter ibid: og Cidze AndersD: ibidem.

Begravet Peder Anderssøns Søn Madz af Holmstrup.

Dom: Invocavit

Døbt Poul Smeds Søn Jens af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Poul Christianssøn i Tengslemarch, Peder Jenssøn ibidem, Sophia Fiskers i Sonnerup, Kirsten Jep Rasmussøns ibid: og Ellen Jacob Nielssøns i Tengslemarch.

Begravet Lars Pold af Lumbsaas.

Begravet Christen Rasmussøns Søn Christian af Steenstrup.

Dom: Reminiscere

Begravet Poul Smed af Sonnerup.

Dom: Oculi

Copuleret Peder Johanssøn af Tengslemarch og Anna MadzDotter af Klint.

Festo Annunciationis Mariæ

Begravet Ole Jacobssøn af Lumbsaas.

Begravet Hans Pederssøns Søn Hans af Staarup.

den 27 Martij

Begravet Niels Olssøn |: Land Soldat ved Hr Cap: Friboes Compagnie :| af Staarup.

Dom: Lætare

Døbt Jacob Jacobssøns Søn Jacob af Nyegaard;
Susceptrix Anne Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Hans Jørgenssøn i PræsteGaarden, Peder Mogenssøn i Lumbsaas, Marie Madz Jenssøns i Høybye, Karen LarsD: i Nyegaard, og Birte GodskesDotter ibidem.

Døbt Jens Fiskers Dotter Cidze af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Søren Larssøn i Steenstrup, Lars Madzsøn Kruse i Lumbsaas, Dorthe Lars Sørenssøns ibidem, og Lucie MogensDotter i Sonnerup.

Begravet Jacob Pederssøns dødfødde DrengeBarn af Lumbsaas.

den 3die Aprilis

Døbt Morten Jeremiæsøns Dotter Kirsten af Staarup;
Susceptrix Kirsten Christophers i Nyrup; Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Madz Hanssøn ibidem, Peder Sørenssøn i Ellinge, Margrete OlesDotter i Staarup og Jnger Per Anderssøns ibidem.

Dom: Judica

Døbt Mogens Nielssøns Søn Jens af Tengslemarch;
Susc: Maren Per Jenssøns i Nyrup; Testes Peder Perssøn i Tengslemarch, Peder Andreæsøn ibid: Anne AndreæsDotter i Høybye og Dorthe Jens Smeds ibidem.

Døbt Maren ZachariæsDotters u-ægte Søn Niels af Ubberup;
Suscept: Kirsten Hans Pederssøns i Ubberup; Testes Peder Hanssøn, Anne JørgensDotter og Cidze AndersDotter, Alle 3 i Ubberup. Ved Daaben blev Peder Sørenssøn af Ubberup udlagt til Barnefader.

Dom: Palmarum

Trolovet Michel Pederssøn Wærbech af Nyekiøbing og Karen OlesDotter af Tengslemarch; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller udi andre Maader ere for hindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.R.S. Niels Rasmussøn, Saddelmager i Høybye.
P.C.S. Poul Christianssøn, Boemand i Tengslemarch.

Begravet en omløbende Tiggere som menes at have været af navn Christian Blichfeld, som var kommen til Lumbsaas, og der døde hos Nilaus Nielssøn ibidem.

3tia Feria Paschatos

Trolovet Blinde Lars Michelssøn af Lumbsaas og Cidze JensDotter af Høybye; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller udi andre Maader ere for hindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.M.S. Hans Madzsøn, Boemand i Lumbsaas.
H.I.S. Hans Jenssøn i Gudmandrup.

Dominica Qvasimodogeniti

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede

af Høybye               Niels Danielssøn
                              Anders Pederssøn
                              Anders Nielssøn
                              Niels Pederssøn
                              Peder Jenssøn
                              Cunradina Nyegaard
                              Maria Suchou
                              Maren JacobsDotter
af Gudmandrup       Jens Anderssøn
                              Niels Larssøn
                              Maren MadzDotter
af Steenstrup           Ole Anderssøn
                              Boeld SørensDotter
af Nyrup                 Lars Mortenssøn
                              Madz Olessøn
                              Ole Poulssøn
                              Niels Poulssøn
                              Dorthe ChristophersDotter
af Nyegaard            Madz Jenssøn
                              Martha LarsDotter
                              Maren MadzDotter
af Staarup               Anna SørensDotter
                              Margrete RasmusDotter
                              Cathrine MadzDotter
af Annebierg            Kirsten AndersDotter

Dom: Misericordias

Trolovet Thomas Cunrad Grønwald og Inger AndersDotter Begge af Høybye; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller udi andre Maader ere for hindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.M.S. Niels Madzsøn
I.A.S. Jacob Anderssøn, Begge Boemænd i Høybye.

Døbt Niels Brydes Dotter Cidze af Lumbsaas;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Lars Bryde i Lumbsaas, Madz Pederssøn ibidem, Lucie MadzDotter ibid: og Boeld HansDotter i Høybye.

Begravet Peder Anderssøns Søn Anders af Lumbsaas.

Begravet Mette Gudmands af de fattiges Huus i Høybye.

Dom: Jubilate

Trolovet Jens Anderssøn af Gudmandrup og Lars Olssøns Encke Inger NielsDotter af Lumbsaas; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller udi andre Maader ere for hindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.P.S. Madz Pederssøn i Gudmandrup.
I.O.S. Jens Olssøn i Lumbsaas.

Begravet Jens Jenssøns Encke Cidze JensDotter af Ebbelyche.

Dom: Cantate

Begravet Søren Anderssøns dødfødde Søn af Lumbsaas.

Festo Ascensionis Christi

Begravet Anders Jenssøns Huusmands Hustrue Cidze PedersDotter af Sonnerup.

den 5te Junii

Begravet Karen RasmusDotter af Nyrup.

2da Feria Pentecostes

Døbt Jacob Larssøns Søn Lars af Høybye;
Susceptrix Frue Capitain Friboes i Høybye; Testes Hans Jørgenssøn, Madz Hanssøn, Boeld HansDotter og Margrete Flintes, Alle i Høybye.

3tia Feria Pentecostes

Døbt Jens Rasmussøns Søn Ole af Nyrup;
Susceptrix Maren Per Jenssøns i Nyrup; Testes Niels Thomæsøn i Klint, Hans Olssøn ibid: Dorthe ChristophersDotter i Nyrup og Dorthe Jens Smeds i Høybye.

Begravet gl: Lars Hanssøn af Lumbsaas.

Festo Trinitatis

Døbt Madz Jenssøns Dotter Karen af Høybye;
Susceptrix Anne Kraftes i Høybye; Testes Michels Anderssøn, Peder Nielssøn, Ole Nielssøn, Maren LarsDotter og Boeld SørensDotter, Alle i Høybye.

Festo Visitationis Mariæ

Døbt Ole Degnharts Søn Christian af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Michelssøn, Ole Poulssøn, Henrich Royans Hustrue, Stine Glarmesters og Lucie MogensDotter, Alle i Sonnerup.

Døbt Henrich Braskes Søn Niels af Tengslemarch;
Susceptrix Maren Froms i Høybye; Testes Peder Tygessøn, Peder Johanssøn, Boeld JensD: Maren JensDotter og Maren HansDotter, Alle af Tengslemarch.

Døbt Lars Jenssøns Dotter Johanne af Gudmandrup;
Susceptrix Anne Kraftes i Høybye; Testes Madz Perssøn i Gudmandrup, Cidze PedersDotter og Maren HansDotter paa Ellinge-Gaard.

Begravet Anne Peder Olssøns af Nyegaards Mølle.

Dom: 4ta post Trinit:

Begravet Lars Jenssøns Dotter Johanne af Gudmandrup.

Dom: 7ma post Trinit:

Døbt Niels Jenssøns Søn Hans af Tengslemarch;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Jens Larssøn i Klint, Lars Tygessøn i Nyegaard, Lars Anderssøn i Nyrup, Mette JensDotter i Klint og Kirsten Madz Olssøns i Tengslemarch..

Døbt Jacob Anderssøns Dotter Ellen af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Madz Christenssøn i Høybye, Nicolai Thomæsøn ibid: Nilaus Jacobssøn ibid: Maren Ladefogeds ibid: og Zire AndreæsDotter ibidem.

den 7de Augusti

Begravet Jacob Nielssøns dødfødde Pige-Barn af Tengslemarch.

Dom: 8va post Trinit:

Begravet Niels Olessøn af Ebbelyche.

Dom: 9na post Trinit:

Døbt Anders Tromands Dotter Dorthe af Høybye;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Hans Pederssøn i Høybye, Peder Nielssøn ibid: Anders Anderssøn i Ubberup, Boeld HansDotter i Høybye og Margrete Flintes ibidem.

Dom: 10ma post Trinit:

Begravet Hans Nielssøn af Holmstrup.

Publice absolveret Peder Sørenssøn og Maren ZachariæsDotter, Begge af Ubberup for beganget Leyermaal med hin Anden.

Dom: 11ma post Trinit:

Døbt Maren EspensDotters u-ægte Barn Karen af Sonnerup;
Susceptrix Karen Jens Avessøns i Holmstrup; Testes Peder Jenssøn i Sonnerup, Ole Anderssøn ibidem, Anne SørensDotter i Nyegaards Mølle og Karen PedersD: i Ebbelyche. Bemte Karen EspensDotter var kort før hun giorde Barsel, ankommen fra Kiøbenhaun, hvor hun effter Sigelse hafde tient en Mand Navnlig Niels Rasmussøn i Store Fiol-Stræde i vor Frue-Sogn, hvor hun og var besvangret og udlagde til Barne-fader en fod-Guarde Navnlig Herman Kundhou ved Hr Capitain Prætorii Compagnie i Kiøbenhaun.

Dom: 12ma post Trinit:

Døbt Michel Pederssøns Dotter Karen af Klint;
Susceptrix Kirsten Christophers i Nyrup; Testes Hans Olssøn i Klint, Hans Jenssøn ibid: Madz Christopherssøn i Nyrup, Cidze Mortens i Staarup og Karen MichelsD: i Klint.

Dom: 13tia post Trinit:

Døbt Niels Møllers Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix Kirsten Ole Jacobssøns i Lumbsaas; Testes Peder Anderssøn, Jacob Pederssøn, Madz Pederssøn, Dorthe Lars Fiskers og Lucie NielsDotter, Alle af Lumbsaas.

Begravet Christen Jørgenssøns hustrue Maren PedersDotter af Høybye.

Dom: 14ta post Trinit:

Trolovet Niels Jørgenssøn af Svinninge og Anna RasmusDotter fra Annebierg-Gaard; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.A.S. Jacob Anderssøn,
I.P.S. Jens Pederssøn, Begge boemænd i Høybye.

Trolovet Hans Jørgenssøn og Margrete Flintes, Begge af Høybye; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.M.S. Niels Michelssøn i Høybye.
H.I.S. Hans Jenssøn i Gudmandrup.

Begravet Jens Avessøns Søn Peder af Holmstrup.

Festo Michaelis

Trolovet Bent Anderssøn af Holmstrup og Karen OlesDotter af Ebbelyche; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.A.S. Peder Anderssøn,
M.M.S. Madz Madzsøn, Begge boemænd i Holmstrup.

Trolovet Anders Madzsøn og Lucie MadzDotter, Begge af Høybye; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.A.S. Michel Anderssøn,
P.N.S. Peder Nielssøn, Begge boemænd i Høybye.

Døbt Hans Jenssøns Søn Peder af Gudmandrup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou; Testes Svend Flint i Høybye, Hans Jørgenssøn ibid: Jacob Persøn i Gudmandrup, Margrete KieldsDotter ibid: og Boeld Wiigs i Høybye.

Døbt Morten Michelssøns Dotter Karen af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Søren Anderssøn af Lumbsaas, Lars Sørenssøn ibid: Jens Fisker ibid: Anne MichelsDotter i Høybye og Boeld HansD: ibid:

Dom: 16ta post Trinit:

Døbt Niels Jenssøns Søn Niels af Staarup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Christen Nielssøn i Staarup, Morten Jeremiæsøn ibid: Madz Hanssøn i Høybye, Margrete OlesDotter ibid: og Margrete RasmusDotter i Staarup.

Døbt Lars Tygessøns Dotter Karen af Nyegaard;
Susc: J: Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Jens Larssøn i Klint, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Ole Larssøn i Nyegaard, Karen LarsDotter i Nyegaard og Boeld SørensDotter i Høybye.

Begravet Jens Rasmussøns Søn Ole af Nyrup.

Dom: 17ma post Trinit:

Copuleret Blinde Lars Michelssøn og Cidze JensDotter Begge af Høybye.

Døbt Morten Poulssøns Dotter Lucie af Sonnerup;
Susceptrix Kirsten Jep Rasmussøns i Sonnerup; Testes Anders Michelssøn, Anders Jenssøn, Ole Anderssøn, Cathrine HenrichDotter og Lucie MogensDotter, Alle af Sonnerup.

Dom: 18va post Trinit:

Copuleret Jens Larssøn og Johanne NielsDotter Begge af Ubberup.

Begravet Hans Jenssøns Søn Peder af Gudmandrup.

Dom: 19na post Trinit:

Copuleret Thomas Cunrad Grønwald og Inger AndersDotter Begge af Høybye.

Døbt Nilaus Nielssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susceptrix Catrine Sophie Simonssøns fra Annebierg; Testes Niels Havgaard i Lumbsaas, Jacob Pederssøn ibidem, Ole Pederssøn paa Annebierg, Lucie NielsDotter i Lumbsaas og Cidze WillumsDotter paa Ellinge-Gaard.

Begravet gl: Kirsten LarsDotter af Ellinge.

Begravet Margrete Lackers af Sonnerup.

Begravet Morten Poulssøns Dotter Lucie af Sonnerup.

Festo O: Sanctorum

Copuleret Michel Pederssøn Wærbech af Nyekiøbing og Karen OlesDotter af Tengslemarch.

Begravet Niels Eskessøns Hustrue Kirsten RasmusDotter af Holmstrup.

Begravet Begravet Maren EspensDotters u-ægte Barn Karen af Sonnerup.

Dom: 20 post Trinit:

Copuleret Hans Jørgenssøn og Margrete NielsDotter Begge af Høybye.

Dom: 21 post Trinit:

Begravet Svend Tranes Hustrue Anna MadzDotter af Høybye.
 

Dom: 22 post Trinit:

Begravet Michel Anderssøns dødfødde Søn af Høybye.

Begravet Nilaus Nielssøns Søn Niels af Lumbsaas.

Dom: 23 post Trinit:

Copuleret Anders Madzsøn og Lucie MadzDotter Begge af Høybye.

Copuleret Niels Jørgenssøn af Svinninge og Anna RasmusDotter af Annabierg.

Dominica 1ma Adventus

Døbt Jep Hanssøns Søn Hans af Ellinge;
Susceptrix Marie Madz Jenssøns i Høybye; Testes Johan Wulf, Peder Jocumssøn, Niels Danielssøn, Anne ChristensDotter, Alle af Høybye og Margrete MadzDotter af Trane-Huuset.

Dom: 2da Adventus

Døbt Jens Larssøns Søn Lars af Ubberup;
Susceptrix Maria Hans Pederssøns i Høybye; Testes Hermand Zachariæsøn i Ubberup, Jon Michelssøn ibid: Peder Hanssøn ibid: og Maren HansDotter i Høybye, er død.

Dom: 3tia Adventus

Copuleret Hans Anderssøn Smed og Poul Madzsøns Encke Kirsten AndersDotter af Sonnerup.

Døbt Niels Thomæsøns Søn Niels af Klint;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Nicolai Thomæsøn i Høybye, Madz Hanssøn ibid: Henrich Royan i Sonnerup, Mette JensDotter i Klint og Cidze Jenssøns ibidem.

Begravet Anders Olssøns dødfødde Søn af Ubberup.

den 10 Decembris

Begravet Bertel Nielssøn af Staarup.

Dom: 4ta Adventus

Begravet Niels Anderssøns Hustrue Anna LarsDotter af Høybye.

Dom: post Natalem Christi

Copuleret Bent Anderssøn af Holmstrup og Karen OlesDotter af Ebbelyche.

Copuleret Jens Anderssøn af Gudmandrup og Lars Olssøns Encke Inger NielsDotter af Lumbsaas.

Begravet Anders Michelssøns Hustrue Ellen OtthesDotter af Sonnerup.