ANNO 1738

 


Festo Epiphaniæ

6. januar 1738

Døbt Peder Hittes Søn Madz af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou; Testes Nicolai Thomæsøn, Niels Danielsøn, u: Lars Madzsøn, Maren JacobsDotter og Margrete Elisabeth JocumsDotter, Alle af Høybye.

den 8de Januarii

8. januar 1738

Døbt Lars Jørgenssøns Dotter Johanne af Gudmandrup;
Susceptrix Margrete Jens Pederssøns i Gudmandrup; Testes Peder Larssøn i Gudmandrup, Niels Jørgenssøn og Hans Jørgenssøn, Begge i Svinninge, Birte JørgensDotter og Elisabeth Lars Pederssøns, Begge af Gudmandrup.

Dom: 1ma post Epiph:

12. januar 1738

Døbt Madz Nielssøns Søn Ole af Lumbsaas;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Ole Nielssøn ibid: Jacob Nielssøn i Tengslemarch, Kirsten Møllers i Lumbsaas og Mette MichelsD: i Tengslemarch.

Dom: 2da post Epiph:

19. januar 1738

Døbt Peder Anderssøns Dotter Ellen af Staarup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Anderssøn i Høybye, Nicolai Thomæsøn ibid: Jep Mortenssøn i Staarup, Maren Hoffmesters i Høybye og Maren Møllers ibidem.

Døbt Peder Lollicks Dotter Maren af Høybye;
Susceptrix Marie Madz Jenssøns i Høybye; Testes Niels Madzsøn, Anders Olssøn, Maren LarsDotter, Boeld HansDotter og Kirstine Christen Pederssøns, alle af Høybye.

Dom: 3tia post Epiph:

26. januar 1738

Begravet Jørgen Jesperssøn af Gudmandrup.

den 31 Januarii

31. januar 1738

Begravet Andreas Nielssøn af Steenstrup.
 

Dom: Sexagesima

9. februar 1738

Døbt Hans Nielssøns Dotter Karen af Staarup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Lars Carlssøn i Høybye, Zire AndreæsDotter ibid: Boeld SørensDotter ibid: og Anne Lars Madzsøns ibidem.

Festo Gratiarum Actionis

11.. februar 1738

Døbt Michel Hiulmands Dotter Karen af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Peder Jocumssøn i Høybye, Ole Anderssøn i Lumbsaas, Anne MichelsDotter i Nyegaard, Mette MichelsDotter i Tengslemarch og Karen LarsDotter i Nyegaard.

Begravet Boeld Peder Larssøns af Gudmandrup.

Dom: Qvinqvagesima

16. februar 1738

Begravet gl: Peder Jacobssøn af Høybye.

Dominica Invocavit

23. februar 1738

Trolovet Madz Rasmussøn og Kirsten PedersDotter af Holmstrup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.C.S. Poul Christianssøn i Tengslemarch.
P.M.S. Peder Michelssøn i Holmstrup.

Dominica Reminiscere

2. marts 1738

Trolovet Anders Michelssøn af Sonnerup og Anna LarsDotter af Steenstrup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

S.L.S. Søren Larssøn,
L.M.S. Lars Madzsøn, Begge Boemænd i Steenstrup.

Dom: Lætare

16. marts 1738

Døbt Niels Havgaards Dotter Maren af Lumbsaas;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Mogens Jenssøn, Madz Hanssøn, Jnger WillumsDotter, Cidze JensDotter og Kirsten Fiskers, Alle af Lumbsaas.

Dominica Judica

23. marts 1738

Copuleret Madz Rasmussøn og Kirsten PedersDotter af Holmstrup.

Døbt Lars Olssøn Rytters Søn Ole af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou; Testes Peder Jocumssøn i Høybye, Johan Wulf ibid: Peder Tygessøn i Tengslemarch, Dorthe NielsDotter i Ebbelyche og Anne Kraftes i Høybye.

Døbt Peder Anderssøns Søn Anders af Lumbsaas;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Hans Feldbereder i Ebbelyche, Madz Perssøn i Lumbsaas, Lars Sørenssøn ibidem, Lars Niels i Ebbelyche, Dorthe NielsDotter ibidem og Anne AndersDotter ibidem.

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Maren af Ellinge;
Susc: Maren Per Jenssøns i Nyrup; Testes Anders Olssøn, Nicolai Thomæsøn, Lars Carlssøn, Dorthe JørgensDotter og Anne Cathrine JohansDotter, Alle af Høybye.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1738

Døbt Peder Anderssøns Søn Madz af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Tygessøn i Tengslemarch, Søren Perssøn i Sonnerup, Hans Christenssøn i Høybye, Maren JensDotter i Holmstrup og Anne LarsDotter i Sonnerup.

Dominica Palmarum

30. marts 1738

Begravet Niels Schaaning af Sonnerup.

Begravet Peder Lollicks Dotter Maren af Høybye.

Festo Coenæ Dominicæ

3. april 1738

Døbt Godske Nielssøns Dotter Karen af Ubberup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Holger Perssøn i Schauerup, Svend Flint i Høybye, Birthe GodskesDotter i Schauerup, Maren Jens Ladefogeds i Høybye og Margrete Hans Jørgenssøns ibidem.

Festo Soter:

4. april 1738

Begravet Ole Pederssøns Søn Christen af Høybye.

Dominica Qvasimodogeniti

13. april 1738

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede.

Drenge

af Høybye               Jens Danielssøn
                              Jonas Erichssøn
                              Johan Christian Junge
                              Esche Pederssøn
                              Marcus Hanssøn
af Steenstrup           Ole Jenssøn
af Lumbsaas            Peder Jørgenssøn
                              Madz Hanssøn
                              Niels Jenssøn
                              Jens Pederssøn
af Ebbelyche           Mogens Jørgenssøn
af Tengslemarch      Michel Hanssøn
af Nyrup                 Jens Jenssøn
af Staarup               Madz Pederssøn
af Ubberup              Lars Jørgenssøn
                              Christen Christopherssøn
af Hundstrup           Niels Olessøn.

Piger

af Annabierg            Jomfrue Regina Margreta Schwane
af Høybye               Anna RasmusDotter
                              Mette ChristensDotter
af Gudmandrup       Leene JensDotter
                              Kirsten JensDotter
                              Inger LarsDotter
af Steenstrup           Maren ChristensDotter
                              Boeld SørensDotter
                              Ellen LarsDotter
af Lumbsaas            Lucie NielsDotter
                              Cidze JensDotter
                              Inger WillumsDotter
                              Lucie OlesDotter
af Ebbelyche           Lucie NielsDotter
af Nyrup                 Inger RasmusDotter
af Nyegaard            Maren LarsDotter
                              Marie NicolaiDotter
af Staarup               Anna JacobsDotter
                              Anna Margreta og Ellen ChristensDotter
af Ubberup              Birte HansDotter
                              Karen HemmingsDotter.

Dominica Jubilate

27. april 1738

Døbt Anders Jenssøns Dotter Cidze af Gudmandrup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Olssøn i Gudmandrup, Peder Larssøn ibid: Mette MogensDotter i Høybye, Maren Jacob Perssøns i Gudmandrup og Margrete Christen Rasmussøns i Steenstrup.

Begravet Anders Linds Hustrue Elisabeth IversDotter af Hoybye.

Festo Precat:

2. maj 1738

Døbt Peder Madzsøns Søn Jens af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Regina Margareta Schwane af Annabierg; Testes Christen Perssøn i Høybye, Lars Perssøn i Steenstrup, Ole Perssøn af Annabierg, Leene JensDotter i Gudmandrup og Boeld SørensDotter i Steenstrup.

Dominica Exaudi

18. maj 1738

Trolovet Niels Eschessøn og Cidze AndersDotter Begge af Sonnerup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.M.S. Anders Michelssøn,
I.R.S. Jep Rasmussøn, Begge Boemænd i Sonnerup.

Trolovet Simon Johanssøn og Karen MichelsDotter Begge af Klint; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.A.S. Johan Anderssøn,
N.T.S. Niels Thomæsøn, Begge Boemænd i Klint.

Begravet Peder Eylerssøns Søn Esche af Høybye.

3tia Feria Pentecostes

27. maj 1738

Døbt Lars Anderssøns Søn Peder af Nyrup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou; Testes Nicolai Thomæsøn i Høybye, Jep Mortenssøn i Staarup, Margrete ChristensDotter ibidem, Boeld HansDotter i Høybye og Mette AndersDotter i Nyrup.

Begravet Lars Christenssøn af Sonnerup.

Festo Trinitatis

1. juni 1738

Døbt Lars Jenssøns Søn Andreas af Ebbelyche;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Christen Perssøn i Høybye, Peder Nielssøn ibid: Mogens Jørgenssøn i Ebbelyche, Dorthe NielsDotter ibid: og Karen Bent Anderssøns i Holmstrup.

Begravet Niels Nielssøn af Lumbsaas.

den 6te Junii

6. juni 1738

Begravet Rasmus Ladefoged dødfødde DrengeBarn af Høybye.

Dom: 1ma post Trinit:

8. juni 1738

HiemmeDøbt Lars Sørenssøns Søn Lars af Lumbsaas;

Dominica 2da post Trinit:

15. juni 1738

Confirmeret næst forbemte Barns Daab;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard; Testes Madz Nielssøn i Lumbsaas; Ole Jenssøn ibid: Peder Jenssøn i Høybye, Anne Nilauses i Lumbsaas og Maren Peder Anderssøns ibidem.

Døbt Lars Olssøns Søn Hans af Steenstrup;
Susceptrix Cidze Søren Larssøns af Steenstrup; Testes Jacob Pederssøn i Gudmandrup, Lars Madzsøn i Steenstrup, Ole Perssøn paa Annabierg, Jngeborg ChristensDotter ibid: og Boeld SørensDotter i Steenstrup.

Begravet Madz Larssøn af Holmstrup.

Festo Joh: Baptistæ

24. juni 1738

Trolovet Peder Pederssøn af Tengslemarch og Sl: Lars Christenssøns Encke Maren PedersDotter af Sonnerup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.N.S. Jacob Nielssøn,
M.N.S. Mogens Nielssøn, Begge Boemænd i Tengslemarch.

Dom: 4ta post Trinit:

29. juni 1738

Copuleret Anders Michelssøn af Sonnerup og Anna LarsDotter af Steenstrup.

Døbte Jacob Olssøns Tvillinger Lars og Jens af Sonnerup;
Susceptrices Sidse Christen Hanssøns og Kirsten Jep Rasmussøns, Begge i Sonnerup; Testes Søren Pederssøn i Sonnerup, Hans Olessøn i Klint, Michel Anderssøn i Høybye, Peder Nielssøn ibidem, Peder Anderssøn i Holmstrup, Anna MadzDotter ibidem, Cathrine HenrichsDotter i Sonnerup, Karen AndersDotter ibidem, Maren HansDotter i Tengslemarch og Mette MogensDotter i Høybye.

Døbt Anders Jenssøns Dotter Boeld af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Lars Carlssøn, Lars Perssøn, Johan Christian Junge, Margrete Hans Jørgenssøns og Mette MogensDotter, Alle i Høybye.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1738

Døbt Hans Olessøns Dotter Maren af Klint;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Hans Christenssøn i Høybye, Niels Jenssøn i Klint, Lars Claussøn ibidem, Mette JensDotter ibidem, Mette AndersDotter i Nyrup og Dorthe ChristophersDotter ibid:

den 9de Julii

9. juli 1738

Begravet Rasmus Ladefogeds Hustrue Kirsten OlesDotter af Høybye.

Dom: 7ma post Trinit:

20. juli 1738

Trolovet Rasmus Ladefoged og Giertrud Meyersche af Annabierg; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.K.S. Jens Knudssøn,
M.M.S. Madz Madzsøn, Begge Boemænd i Gudmandrup.

Trolovet Lars Pederssøn og Cidze ClausDotter Begge af Steenstrup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.M.S. Peder Madzsøn,
L.O.S. Lars Olessøn, Begge Boemænd i Steenstrup.

Døbt Anders Madzsøns Søn Madz af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Lars Carlssøn i Høybye, Christen Pederssøn ibidem, Ole Larssøn i Nyegaard, Jomfrue Margrete Arendrup i PræsteGaarden, Boeld HansDotter og Margrete Hans Jørgenssøns i Høybye.

Dom: 9na post Trinit:

3. august 1738

Begravet Anders Madzsøns Søn Madz af Høybye.

Dom: 10ma post Trinit:

10. august 1738

Døbt Søren Anderssøns Søn Jens af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Lars Madzsøn i Steenstrup, Niels Jenssøn i Lumbsaas, Kirsten Fiskers ibid: Ellen JensDotter i Steenstrup og Cidze ClausDotter ibidem.

Dom: 12ma post Trinit:

24. august 1738

Copuleret Rasmus Knudssøn Ladefoged og Giertrud Meyersche af Annabierg.

Dom: 13tia post Trinit:

31. august 1738

Døbt Christen Jørgenssøns Søn Jens af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Rygter, Madz Jenssøn, Hans Jørgenssøn, Anne Kraftes og Maren LarsDotter, Alle i Høybye.

Dom: 14ta post Trinit:

7. september 1738

Trolovet Anders Lind af Høybye og Cathrine MadzDotter af TraneHuus; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.T. Madz Trane i TraneHuuset.
O.N.S. Ole Nielssøn i Høybye.

Dom: 15ta post Trinit:

14. september 1738

Døbt Lars Madzsøns Søn Anders af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard; Testes Peder Pederssøn i Lumbsaas, Peder Anderssøn ibidem, Peder Sørenssøn i Steenstrup, Boeld NielsDotter ibid: og Marie Per Madzsøns ibidem.

Publice absolveret Maren EspensDotter, som var kommet fra Kiøbenhaun til Sonnerup, for beganget Leyermaal med en fod-Gvarde Navnlig Herman Kundhou ved Hr Capitain Prætorii Compagnie i Kiøbenhaun, hvor hun i sin Tieneste i Store Fiol-Stræde i vor Frue-Sogn var bleven besvangret. Stifft Prousten Hans Velædle Velærværdighed Hr Madz Holm, SognePræst til bemte Frue Sogn i Kiøbenhaun, hafde imidlertid confereret med Prousten Hr Hans Nyegaard i Høybye med Begiering , at hand, effter Anledning af Lovens 2den B: 9de Cap: 20de Articul, vilde bemældte Maren EspensDotter, som og samme hinteligen begierede, for dette Leyermaal publice absolvere, hvilcket og der effter skeede, heldst efftersom Hun i sin Barsel-Seng var Bleven en Krøbling og ey kunde komme til Kiøbenhaun.

Dom: 16ta post Trinit:

21. september 1738

Døbt Jens Rasmussøns Dotter Karen af Nyrup;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Christen Perssøn i Høybye, Ole Nielssøn ibidem, Hans Christenssøn ibid: Maren JacobsDotter ibid: og Anne NielsDotter i Nyrup.

Copuleret Peder Pederssøn af Tengslemarch og Sl: Lars Christenssøns Encke Maren PedersDotter af Sonnerup.

Dom: 17ma post Trinit:

28. september 1738

Døbt Ole Anderssøns Dotter Sara af Sonnerup;
Susc: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Niels Avessøn i Nyrup, Morten Perssøn i Tengslemarch, Sophie Fiskers i Sonnerup, Kirsten Royans ibid: og Mette Madz Olssøns i Tengslemarch.

Dom: 18va post Trinit:

5. oktober 1738

Døbt Muurmester Niels Hyllings Søn Christian af Gudmandrup;
Susceptrix Jomfrue Regina Margarete Schwane af Annabierg; Testes Hans Perssøn i Høybye, Anders Tromand ibidem, Anders Lind ibidem, Jomfrue Cathrine-Sophie Simonsen af Annabierg, Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard og Boeld HansDotter i Høybye.

Dom: 19na post Trinit:

12. oktober 1738

Begravet gl: Lars Matzsøns Hustrue Anne PedersDotter af Høybye.

Dom: 20ma post Trinit:

19. oktober 1738

Copuleret Niels Eschesøn og Cidtze AndersDotter Begge af Sonnerup.

Copuleret Lars Pederssøn og Cidtze ClausDotter Begge af Steenstrup.

Dom: 24ta post Trinit:

16. november 1738

Trolovet gl: Lars Madzsøn og Maren LarsDotter Begge af Høybye; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.N.S. Peder Nielssøn,
M.I.S. Madz Jenssøn, Begge Boemænd i Høybye.

Copuleret Anders Lind af Høybye og Cathrine MadzDotter af Trane-Huuset.

Begravet Niels Thomæsøns Søn Jens af Klint.

Begravet Anders Olssøns dødfødde Søn af Ubberup.

Dom: 25tia post Trinit:

23. november 1738

Copuleret Simon Johanssøn og Karen MichelsDotter Begge af Klint.

Døbt Madz Olssøns Søn Søren af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Olssøn i Høybye, Niels Perssøn i Tengslemarch, Peder Jenssøn ibid: Karen Hiulmands i Høybye, Zire AndreæsDotter ibid: og Mette MadzDotter i Tengslemarch.

Begravet Peder Anderssøns Søn Anders af Lumbsaas.

Dom: 1ma Adventus

30. november 1738

Trolovet Niels Olessøn af Holmstrup og Anna AndreæsDotter af Sonnerup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.R.S. Jep Rasmussøn,
P.L.S. Peder Larssøn, Begge Boemænd af Sonnerup.

Døbt Hans Jørgenssøns Søn Jørgen af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegard; Testes Peder Nielssøn, Madz Hanssøn, Svend Flint, Maren LarsDotter, og Marie Hans Pederssøns, Alle i Høybye.

Døbt Bent Anderssøns Søn Anders af Holmstrup;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard; Testes Lars Jenssøn i Ebbelyche, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Peder Larssøn i Sonnerup, Kirstine Royans ibidem og Karen JensDotter i Holmstrup.

Dom: 2da Adventus

7. december 1738

Døbt Niels Jenssøns Dotter Boeld af Klint;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Hans Perssøn i Høybye, Lars Smed ibidem, Anders Perssøn i Nyegaards Mølle, Kirstine Christen Perssøns i Høybye, Zire AndreæsDotter ibid: og Karen LarsDotter i Nyegaard.

Begravet Jens Polds StifSøn Jørgen Larssøn af Lumbsaas.

Dom: 3tia Adventus

14. december 1738

Begravet Hans Jørgenssøns Søn Jørgen af Høybye.

den 20de Decembris

20. december 1738

Begravet Jacob Jacobssøns Dotter Anna af Nyegaard.

den 22de Decembris

22. december 1738

Begravet Lars Claussøns Dotter Mette af Klint.

2da Feria Nativitatis Christi

27. december 1738

Døbt Madz Rasmussøns Søn Niels af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Anders Michelssøn i Sonnerup, Mogens Jørgenssøn i Ebbelyche, Peder Jenssøn i Tengslemarch, Anne Mortens ibidem, og Mette MichelsDotter i Tengslemarch.

Dominica post Natalem Christi

28. december 1738

Døbt Anders Michelssøns Dotter Ellen af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Søren Nielssøn i Høybye, Bent Anderssøn i Holmstrup, Peder Michelssøn ibidem, Kirstine Royans i Sonnerup og Karen RasmusDotter ibidem.

Begravet Michel Pederssøns Dotter Karen af Klint.