ANNO 1739

 


Festo Circumcis: Christi

1. januar 1739

Trolovet Anders Anderssøn af Ubberup og Karen LarsDotter af Nyegaard; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.P.S. Lars Pederssøn,
A.P.S. Anders Pederssøn, Begge Boemænd i Nyegaard.

Døbt Peder Michelssøns Dotter Inger af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Mogens Jørgenssøn i Ebbelyche, Rasmus Jenssøn ibidem, Peder Anderssøn Rygter paa Annabierg, Anne MadzDotter i Holmstrup og Kirstine Royans i Sonnerup.

Dom: post Festum Circumsis: Christi

4. januar 1739

Begravet Bent Anderssøns Søn Anders af Holmstrup.

Dominica 1ma post Epiph:

11. januar 1739

Begravet Anders Michelssøns Dotter Ellen af Sonnerup.

den 14de Januarii

14. januar 1739

Begravet gl: Peder Jenssøn død i Høybye.

Dom: 2da post Epiph:

18. januar 1739

Trolovet Niels Pederssøn af Glodstrup i Egebierg-Sogn og Maren LarsDotter tienende i Høybye-PræsteGaard; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.O.S. Lars Olssøn i Store Egebierg.
I.P.S. Jens Pederssøn i Abildøre.

Døbt Sl: Lars Christenssøns Dotter Inger af Sonnerup;
Susc: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Jacob Nielssøn ibidem, Lucie MogensDotter i Sonnerup og Kirstine Royans ibidem,

Døbt Peder Olssøns Dotter Lucie af Gudmandrup;
Susceptrix Marie Madz Jenssøns i Høybye; Testes Niels Madzsøn i Gudmandrup, Peder Jenssøn Piil ibid: Anders Jenssøn ibid: Anne PedersDotter ibid: og Maren Jacob Pederssøns ibidem.

Dom: Septuagesima

25. januar 1739

Døbt Ole Nielssøns Dotter Karen af Høybye;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Lars Pederssøn i Tengslemarch, Anders Nielssøn ibid: Jonas Erichssøn i Høybye, Zire AndreæsDotter ibid: og Dorthe Smeds ibidem.

den 28 Januarii

28. januar 1739

Begravet Niels Brygger 80½ Aar gl: af de fattiges Huus i Høybye.

Dom: Sexagesima

1. februar 1739

Døbt Christen Nielssøns Dotter Maren af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard; Testes Anders Pederssøn i Nyegaard, Ole Larssøn ibid: Madz Jenssøn ibid: Zire AndreæsDotter i Høybye, og Elisabeth Jens Hanssøns i Staarup.

Festo Purificat: Mariæ

2. februar 1739

Begravet Christen Nielssøns Hustrue Maren AndersDotter af Staarup.

den 10de Februarii

10. februar 1739

Begravet gl: Lars Madzsøn 80 Aar og 5 uger gl: af Sonnerup.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1739

Copuleret gl: Lars Madzsøn og Maren LarsDotter af Høybye.

Dominica Invocavit

15. februar 1739

Copuleret Anders Anderssøn af Ubberup og Karen LarsDotter af Nyegaard.

Dom: Reminiscere

22. februar 1739

Copuleret Niels Pederssøn af Glodstrup og Maren LarsDotter af Høybye.

Copuleret Niels Olssøn af Holmstrup og Anna AndreæsDotter af Sonnerup.

Døbt Hermand Zachariæsøns Søn Peder af Ubberup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou; Testes Madz Jenssøn, Madz Hanssøn, Nicolai Thomæsøn, Maren JacobsDotter og Marie Hans Pederssøns, Alle i Høybye.

Døbt Ellen PedersDotters u-ægte Søn Jens;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Niels Avessøn i Nyrup, Jnger RasmusDotter ibidem, Jnger Jens Rasmussøns ibid: og Cidze AndersDotter i Tengslemarch. Ved Daaben blev SkovRider Kleppings Søn Phillip Klepping af Unrug i Egebierg-Sogn udlagt til Barnefader.

Dominica Oculi

1. marts 1739

Trolovet Madz Sørenssøn af Svinninge i Asmindrups Sogn og Margrete MadzDotter af Trane-Huuset; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.T. Madz Trane i Trane Huuset.
P.R.S. Peder Rasmussøn i Svinninge.

Døbt Madz Olssøns Dotter Karen af Gudmandrup;
Susceptrix Muurmester Niels Hyllings Hustrue i Gudmandrup; Testes Peder Anderssøn paa Annabierg, Peter Hoffham, u: Lars Madzsøn, Zire AndreæsDotter og Dorthe Smeds, Alle i Høybye.

Dominica Lætare

8. marts 1739

Døbt Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas;
Susceptrix Margrete Sl: Ole Jacobssøns i Lumbsaas; Testes Jens Madzsøn i Steenstrup, Hans Larssøn i Ebbelyche, Lars Nielssøn ibidem, Lucie NielsDotter i Lumbsaas og Anne MadzDotter i Holmstrup.

Døbt Jacob Nielssøns Dotter Lucie af Tengslemarch;
Susceptrix Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard; Testes Niels Madzsøn, Peter Hoffham, Lars Pederssøn, Maren JacobsDotter, Alle i Høybye, og Anne Morten Hanssøns i Tengslemarch.

den 11te Martii

11. marts 1739

Begravet Ole Nielssøns Dotter Karen af Høybye.

Dominica Judica

15. marts 1739

Trolovet gl: Anders Jenssøn af Sonnerup og Kirsten LarsDotter Ligeledis af Sonnerup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

A.M.S. Anders Michelssøn,
I.R.S. Jep Rasmussøn, Begge Boemænd i Sonnerup.

Trolovet Madz Pederssøn og Lucie NielsDotter Begge af Lumbsaas. At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.M.S. Hans Madzsøn,
P.A.S. Peder Anderssøn, Begge Boemænd i Lumbsaas.

den 18de Martii

18. marts 1739

Døbt Morten Jeremiæsøns Dotter Boeld af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard; Testes Anders Pederssøn i Høybye, Christian Junge ibidem, Jacob Rasmussøn Hollænder i Staarup, Dorthe ChristophersDotter i Nyrup, og Karen Simon Johanssøns i Høybye.

3tia Feria Paschatos

31. marts 1739

Døbt Peder Pederssøns Søn Vesti af Staarup;
Susc: J: Giertrud-Elisabeth Nyegaard; Testes Jacob Pederssøn i Gudmandrup, Lars Pederssøn i Høybye, Lars Carlssøn ibidem, Margrete ChristensDotter i Staarup og Maren Lars Madzsøns i Høybye.

Døbt Jens Avessøns Søn Ave af Holmstrup;
Susceptrix Kirsten Madz Rasmussøns i Holmstrup; Testes Anders Michelssøn, Ole Degnhart, Zidze Nielses, Karen AndersDotter, Alle i Sonnerup og Mette AndersDotter i Nyrup.

Begravet Morten Poulssøns Dødfødde Søn af Sonnerup.

den 10de Aprilis

10. april 1739

Begravet Niels Larssøn af Ebbelyche.

Dominica Jubilate

19. april 1739

Copuleret Madz Pederssøn og Lucie MadzDotter Begge af Lumbsaas.

Dominica Cantate

26. april 1739

Døbt Michel Anderssøns Dotter Inger af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Jenssøn, Jonas Erichssøn, Svend Flint, Anne BertelsDotter og Margrete JocumsDotter, alle i Høybye.

Dominica Rogate

3. maj 1739

Begravet Rasmus Skrædder af Sonnerup.

Dominica Exaudi

10. maj 1739

Døbt Niels Jenssøns Søn Hans af Staarup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Mogens Pederssøn, Niels Poulssøn, Hans Nielssøn, Anne JacobsDotter og Margrete RasmusDotter, alle i Staarup.

den 15de Maji

15. maj 1739

Begravet Sl: Jens Pederssøns enche Maren [intet efternavn] af Ellinge.

2da Feria Pentecostes

18. maj 1739

Begravet Lars Anderssøns Søn Peder af Nyrup.

Dom: 4ta post Trinit:

21. juni 1739

Døbt Henrich Royans Dotter Anna-Maria af Sonnerup;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Lars Nielssøn i Ebbelyche, Hans Larssøn ibid: Christen Junge i Høybye, Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard, Marie JocumsDotter i Høybye og Dorthe NielsDotter i Ebbelyche.

Døbt Søren Larssøns Dotter Karen af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou; Testes Niels Møller i Lumbsaas, Peder Pederssøn ibid: Niels Madzsøn i Gudmandrup, Maren ChristensDotter i Steenstrup, Maren LarsDotter i Gudmandrup og Kirstine Christen Pederssøns i Høybye.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Birte af Ellinge;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Svend Flint i Høybye, Hans Pederssøn ibidem, Jens Madzsøns i Steenstrup, Jnger NielsDotter i Ellinge og Karen Peder Sørenssøns ibidem.

Døbt Lars Pederssøns Huusmands Dotter Boeld af Gudmandrup;
Susceptrix Maria Per Madzsøns i Steenstrup; Testes Andreas Michelssøn i Steenstrup, Jens Fisker i Lumbsaas, og Karen Klockers i Steenstrup.

Festo Joh: Baptistæ

24. juni 1739

Begravet Michel Hiulmands Dotter Karen af Lumbsaas.

Dom: 5ta post Trinit:

28. juni 1739

Døbt Jep Rasmussøns Søn Rasmus af Sonnerup;
Suscept: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Ole Madzsøn i Holmstrup, Bent Anderssøn ibidem, Mogens Jørgenssøn i Tengslemarch, Boeld HansDotter i Høybye og Karen AndersDotter i Sonnerup.

Dom: 6ta post Trinit:

5. juli 1739

Begravet Jens Fiskers Dotter Cidze af Lumbsaas.

den 10de Julii

10. juli 1739

Begravet Jomfrue Margrete LarsDotter Arendrup af Høybye PræsteGaard.

Dom: 7ma post Trinit:

12. juli 1739

Copuleret Madz Sørenssøn af Svinninge og Margrete MadzDotter af Trane-Huuset.

Døbt Degnens Seigr Christen Ribers Søn Hans;
Susceptrix proustinden Mad: Nyegaards; Testes Niels Madzsøn, Madz Jenssøn, Anders Madzsøn, Niels Hiulmand, Karen Niels Madzsøns, Maria Madz Jenssøns, Lucie Anders Madzsøns og Karen Niels Hiulmands, alle i Høybye.

Døbt Lars Tygessøns Søn Jens;
Susceptrix Jesper Tygesøns Hustrue i Egebierg; Testes Jesper Tygessøn i Egebierg, Hans Tygessøn (i Nyegaard), Jens Pederssøn i Gudmandrup, Boeld HansDotter i Høybye og Johanne Niels Jenssøns i Tengslemarch.

Døbt Lars Pederssøns GaardMands Søn Madz af Gudmandrup;
Susc: Anna Kraftes i Høybye; Testes Lars Nielssøn, Peder Hanssøn, Lars Jørgenssøn, Anna PedersDotter og Kirsten JensDotter, alle i Gudmandrup.

Døbt Jens Mogenssøns Søn Niels af Høybye;
Susceptrix Margrete Sl: Niels Olssøns i Ebbelyche; Testes Ole Poulssøn i Ebbelyche, Hans Christenssøn i Høybye, Nicolai Thomæsøn ibid: Lars Pederssøn i Svinninge, Dorthe NielsDotter i Ebbelyche og Dorthe ChristophersDotter i Nyrup.

Døbt Madz Nielssøns Dotter Ellen af Lumbsaas;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Ole Nielssøn i Høybye, Lars Sørenssøn i Lumbsaas, Peder Sørenssøn ibidem, Kirsten Lars Jenssøns i Steenstrup, og Boeld SørensDotter ibidem.

Døbt Poul Christianssøns Dotter Anna af Tengslemarch;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Johan Henrich Royan i Sonnerup, Lars Michelssøn i Høybye, Mogens Nielssøn i Tengslemarch, Margrete JocumsDotter i Høybye, og Anna Peder Nielssøns ibidem.

den 17de Julii

17. juli 1739

Begravet Peder Sørenssøn af Steenstrup.

Dom: 8va post Trinit:

19. juli 1739

Copuleret Anders Jenssøn HuusMand og Kirsten LarsDotter Begge af Sonnerup.

den 20de Julii

20. juli 1739

Begravet Jens Sørenssøn af Annabierg.

Dom: 10ma post Trinit:

2. august 1739

Trolovet Michel Larssøn af Lumbsaas og Sl: Peder Sørenssøns Encke Boeld LarsDotter af Steenstrup; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

S.L.S. Søren Larssøn i Steenstrup.
P.L.S. Peder Larssøn i Sonnerup.

Dom: 11ma post Trinit:

9. august 1739

Døbt Rasmus Ladefogeds Søn Peder af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Regina Schwane af Annabierg; Testes Velædle og Velbr Hr Capitain Johan Wildenrath, Niels Pederssøn paa Annabierg, Jens Knudssøn i Gudmandrup, Ellen LarsDotter paa EllingeGaard, Ellen HansDotter ibidem og Else HansDotter ibidem.

Dom: 15ta post Trinit:

6. september 1739

Døbt Christopher Nielssøns Dotter Johanne af Nyrup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard; Testes Lars Carlssøn, Madz Hanssøn, Peder Nielssøn, Boeld NielsDotter og Dorthe Smeds, Alle i Høybye.

Dom: 16ta post Trinit:

13. september 1739

Døbt Ole Degnharts Søn Jens af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Jens Avessøn i Holmstrup, Peder Anderssøn ibidem, Birte Bolds i Sonnerup, Cidze Niels Eskessøns ibidem og Karen AndersDotter ibidem.

Døbt Hans Jenssøns Dotter Kirsten i Ellinge;
Susceptrix Maren Peder Jørgenssøns i Nyrup; Testes Lars Hanssøn, Lars Jørgenssøn, Anders Anderssøn og Kirsten Hermands, Alle i Ubberup og Jnger Peder Anderssøns i Staarup.

Begravet Sl: Peder Pederssøns Encke Lucie OlesDotter af Hundstrup. NB Hun var 82 Aar gl.

Begravet Simon Skræders Dødfødde Dotter af Høybye.

Dominica post Festum Michaelis scil: 19na post Trinit:

4. oktober 1739

var Effterskrevne Confirmerede.

Drenge

af Høybye            Anders Michelssøn
                           Niels Jørgenssøn
af Klint                Anders Jenssøn
                           Michel Christenssøn
                           Jens Andreæsøn
af Holmstrup        Jens Jenssøn

Piger

af Høybye           Anne-Kirstine Nyegaard
                          Anne-Cathrine HansDotter
                          Karen AndreæsDotter
                          Maren JensDotter
                          Anne LarsDotter
                          Birte JensDotter
                          Ingeborg PedersDotter
                          Boeld PedersDotter
af Klint               Boeld NielsDotter
af Steenstrup       Kirsten AndersDotter
                          Cidze AndersDotter
                          Karen Hansdotter
af Gudmandrup   Kirsten MadzDotter
                          Karen MadzDotter
af Tengslemarch  Anne MadzDotter

Begravet Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas.

Dom: 20ma post Trinit:

11. oktober 1739

Døbt Niels Olssøns Søn Andreas af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Andreas Andreæssøn i Over-Bye, Jens Pederssøn i Holmstrup, Peder Anderssøn ibid: Ole Madzsøn ibid: Cidze Niels Eskessøns i Sonnerup og Sophie Fiskers ibidem.

Døbt Mogens Nielssøns Dotter Kirsten af Tengslemarch;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Madz Olssøn i Tengslemarch, Michel Hanssøn ibid: Niels Pederssøn ibid: Ingeborg PedersD: ibid: og Merte LarsDotter i Nyegaard.

Begravet Anders Michelssøns Tvillinge PigeBørn; af Hvilcke det Eene blev hiemmeDøbt og kaldet Ellen. Det Andet blev dødfødt.

Dominica 21ma post Trinit:

18. oktober 1739

Døbt gl: Lars Madzsøns Dotter Anna af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou; Testes Nicolai Thomæsøn, Niels Danielssøn, Svend Flint, Boeld SørensDotter og Dorthe JørgensDotter, alle af Høybye.

Begravet Jacob Larssøns Søn Lars af Høybye.

Dom: 22da post Trinit:

25. oktober 1739

Begravet Jacob Nielssøn af Tengslemarch.

Festo O: Sanctorum

1. november 1739

Døbt Godske Nielssøns Søn Niels af Ubberup;
Susceptrix Anne Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Hans Jenssøn i Høybye, Anders Olssøn ibid: Holger Pederssøn i Schauerup, Merte LarsDotter i Nyegaard og Cidze JacobsDotter i Staarup.

Døbt Sergiant Kraftes Dotter Maria-Sybilla;
Susceptrix Velædle Jomfrue Regina-Margreta Schwane; Testes Johan Wulf paa Annabierg, Peder Larssøn ibid: Peder Jocumssøn i Høybye, Cathrine-Sophie Simonsen paa Annabierg og Boeld HansDotter ibidem.

Begravet Niels Olssøns Søn Andreas af Holmstrup.

den 2den Novembris

2. november 1739

HiemmeDøbt Lars Jørgenssøns Dotter Karen af Gudmandrup.

Dom: 24ta post Trinit:

8. november 1739

Confirmeret næst ovenmældte HiemmeDøbte Barns Daab;
Susceptrix Margrete Jens Pederssøns i Gudmandrup; Testes Hans Larssøn i Svinninge, Hans Jørgenssøn ibidem, Elisabeth Lars Pederssøns i Gudmandrup, Peder Olssøns Hustrue ibidem og Anne Niels Jørgenssøns i Svinninge.

Dom: 25ta post Trinit:

15. november 1739

Trolovet Peder Pederssøn af Lumbsaas, og Boeld NielsDotter af Steenstrup; At forbemeldte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

S.L.S. Søren Larssøn i Steenstrup.
H.M.S. Hans Madzsøn i Lumbsaas.

Begravet Tyre PedersDotter 82 Aar gl: af Ebbelyche.

Begravet Madz Nielssøn Havgaard af Lumbsaas.

NB

Effter Hans Høyædle Høyærværdigheds Hr Bischop Herslebs foranstaltning paa sidste St: Hans Landemøde bliver her med for dette Aar sluttet, saa som fortegnelserne over Ægteviede samt fødde og Døde skal be?? effter Kirke-Aaret paa det tider kand indkomme.

den 5te Decembris

5. december 1739

HiemmeDøbt Christen Nielssøns Dotter Maren af Staarup.

den 9de Decembris

9. december 1739

Begravet ovenmældte Christen Nielssøns Dotter Maren af Staarup.

Dom: 3tia Adventus

13. december 1739

Begravet Mogens Pederssøn af Lumbsaas.

den 17de Decembris

17. december 1739

Begravet Jens Andreæsøn Ladefoged af Høybye.

Dom: 4ta Adventus

20. december 1739

Trolovet Nicolai Thomæsøn af Høybye og Sl: Jacob Nielssøns Encke Ellen AndreæsDotter af Tengslemarch. At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

N.M.S. Niels Madzsøn,
P.N.S. Peder Nielssøn, Begge BoeMænd i Høybye.

Begravet Peder Olssøn af Lumbsaas.

den 23de Decembris

23. december 1739

Begravet Hans Michelssøn Feldbereeder af Ebbelyche.

3tia Feria Nat: Christi

28. december 1739

Begravet Sl: Jens Nielssøns Encke Maren HansDotter af Klint.

den 30te Decembris

30. december 1739

HiemmeDøbt Peder Nielssøns Dotter Maren af Høybye.