ANNO 1740

 


Dom: post Festum Circumcis: Christi

3. januar 1740

Døbt Peder Anderssøns Søn Niels af Holmstrup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard;
Testes Ole Anderssøn i Sonnerup, Jens Jenssøn i Holmstrup, Madz Christopherssøn i Nyrup, Karen Jens Avessøns i Holmstrup og Cidze Niels Eskessøns i Sonnerup.

Confirmeret Peder Nielssøns Dotter scil: Marens Daab af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøn i Høybye;
Testes Nicolai Thomæsøn i Tengslemarch, Jacob Perssøn i Gudmandrup, Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch, Birte JensDotter i Høybye og Leene JensDotter ibidem.

Dom: 2da post Epiph:

17. januar 1740

Copuleret Peder Pederssøn af Lumbsaas og Boeld NielsDotter af Steenstrup.

Døbt Bent Anderssøns Dotter Kirsten af Holmstrup;
Suscept: J: Giertrud-Elisabeth Nyegaard;
Testes Jep Smed i Grævinge, Lars Olessøn i OverBye, Jens Jenssøn i Holmstrup, Margrete Madzsøn i Høybye og Anne Lars Tygessøns i Nyegaard.

Dom: 4ta post Epiph:

31. januar 1740

Begravet Lars Jenssøns Søn Niels af Ebbelyche.

Begravet Ole Trolles Dotter Anne-Margrete af BorrewangsHuuset.

Festo Purificat: Maria

2. februar 1740

Døbt Peder Anderssøns Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas;
Testes Niels Nielsøn, Niels Hanssøn, Lars Smed, Mette MichelsDotter og Cathrine Linds, Alle i Høybye.

Dom: 5ta post Epiph:

7. februar 1740

Copuleret Nicolai Thomæsøn af Høybye og Ellen AndreæsDotter af Tengslemarch.

Døbt Niels Brydes Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix J: Giertrud-Elisabeth Nyegaard;
Testes Peder Jørgenssøn i Lumbsaas, Jens Fisker ibidem, Jens Jenssøn i Gudmandrup, Karen PedersDotter ibidem og Gundel Ole Pederssøns i Høybye.

Dom: Sexagesima

21. februar 1740

Begravet Sl: Anders Jenssøns Søn Hans Anderssøn af Gudmandrup.

Begravet Rasmus Ladefogeds Dotter Anna-Margreta af Høybye.

Dom: Qvinqvagesima

28. februar 1740

Begravet Peder Nielssøns Dotter Maren af Høybye.

den 2den Martii

2. marts 1740

Begravet Rasmus Ladefogeds Søn Peder af Høybye.

Dominica Invocavit

6. marts 1740

Døbt Hans Smeds Søn Anders af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Lars Anderssøn i Wiig, Peder Anderssøn i Aastofte, Johanne Madz Madzsøns i Holmstrup, Karen Peder Pederssøns i Sonnerup og Karen AndreæsDotter i Høybye.

Døbt Peder Hittes Dotter Maren af Høybye;
Susc: Anna Kraftes i Høybye;
Testes Peder Mogenssøn i Høybye, Mogens Holst ibid:Niels Nielssøn ibid: Dorthe JørgensD: ibid: og Else HansDotter ibidem.

Begravet Niels Nielssøns Hustrue Anna OlesDotter af Steenstrup.

Dom: Reminiscere

13. marts 1740

Begravet Niels Brydes Dotter Anna af Lumbsaas.

den 23 Martii

23. marts 1740

HiemmeDøbt Lars Anderssøns Søn Peder af Nyrup.

Festo Annunciat: Mariæ

25. marts 1740

Begravet Hans Madzssøns Dotter Anna af Lumbsaas.

Dom: Lætare

27. marts 1740

Døbt Anders Madzsøns Søn Madz af Høybye;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards;
Testes Hans Jenssøn, Anders Olssøn, Niels Nielssøn, Boeld HansDotter og Marie Madz Jenssøns, alle i Høybye.

Begravet Lars Anderssøns HiemmeDøbte Søn Peder af Nyrup.

Dom: Judica

3. april 1740

Begravet gl: Lars Madzsøns Dotter Anna af Høybye.

Dom: Palmarum

10. april 1740

Begravet Johan Herman Gottliebs Hustrue Dorthe LarsDotter af Høybye.

Festo Coenæ Dominica

14. april 1740

Begravet Godske Nielssøns Søn Niels af Ubberup.

Festo Soter

15. april 1740

Begravet Sl: Sonne Pederssøns Encke Boeld JørgensDotter af Ellinge.

Begravet Lars Madzsøns Dotter Martha af Steenstrup.

Begravet Madz Nielssøns Dotter Ellen af Lumbsaas.

3tia Feria Paschatos

19. april 1740

Trolovet Lauritz Pederssøn af Svinninge og Dorthe NielsDotter af Ebbelyche;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Søren Larsen, BoeMand i Steenstrup.
Christoffer Nielsen BoeMand i Nyrup.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Lucie af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Peder Mogenssøn, Niels Michelssøn, Leene JensDotter, Maren JacobsDotter og Johanne NielsDotter, Alle i Høybye.

Dominica Qvasimodogeniti

24. april 1740

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede.

Drenge

af Høybye                      Rasmus Jenssøn
                                     Hans Jacobssøn
af Nyrup                        Søren Anderssøn
af Staarup                      Peder Sørenssøn
af Lumbsaas                   Hans Pederssøn
af Steenstrup                  Lars Larssøn
                                     Madz Jørgenssøn

Piger

af Annabierg                  Jomfrue Ulrica Eleonora Schwane
af Høybye                     Waldborg Riber
                                    Christiana ChristensD:
af Nyrup                       Anna AndersDotter
                                    Anna JensDotter
                                    Zire JacobsDotter
af Staarup                     Karen PedersDotter

Døbt Madz Rasmussøns Søn Rasmus af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Lars Jenssøn i Tengslemarch, Niels Jenssøn i Holmstrup, Anne-Cathrine HenrichsDotter i Sonnerup, Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch og Boeld OlesDotter i Sonnerup.

Begravet Blinde Andreas af Klint.

Begravet Jens Avesøns Søn Ave af Holmstrup.

Dominica Misericordias

1. maj 1740

Trolovet Peder Larssøn og Ingeborg JensDotter, Begge fra Annabierg
|: som nu har faaet Gaard i Svinninge :| At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.O.S. Lars Olssøn, BoeMand i Steenstrup.
A.M.S. Anders Michelssøn, BoeMand i Sonnerup.

Begravet U: Niels Madzsøn af Lumbsaas.

Begravet Peder Michelssøns Dotter Inger af Holmstrup.

Begravet Anders Madzsøns Søn Madz af Høybye.

Publice absolveret Cidze WillumsDotter af Lumbsaas for beganget Leyermaal med Peder Sørenssøn Land-Soldat ved Vælædle og Velbr Hr Capitain Friboes Compagnie her i Ods Herred, hvilcken hun og ved Skrifftemaalet offentligen for Meenigheden til Barnefader udlagde.

den 5te Maji

5. maj 1740

Begravet Morten Jeremiæsøn af Staarup.

Dominica Jubilate

8. maj 1740

Døbt Peder Madzsøns Dotter Martha af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard;
Testes Lars Olssøn i Steenstrup, Lars Larssøn ibidem, Lars Michelssøn i Gudmandrup, Kirsten Søren Larssøns i Steenstrup og Karen Hansdotter ibidem.

Begravet Anders Anderssøn af Ubberup.

Begravet Lars Schaaning af Steenstrup; gl: 86 Aar.

Begravet Niels Møllers Dotter Anna af Lumbsaas.

Dom: Cantate

15. maj 1740

Begravet Lars Olssøns Hustrue Kirsten AndersDotter af Gudmandrup.

Begravet Anders Ipssøn af Holmstrup.

Begravet Peter Hofham af Høybye.

Begravet Anders Olssøns Dødfødde PigeBarn af Ubberup.

Begravet et ubekiendt Qvindfolch, som var kommen syg til Steenstrup og der effter nogle faa Dages forløb døde hos Lars Madzsøn, og hafde sagt sig at være en Degne-Dotter fra Store-Fuglede, hvor Hr Gamst er Præst. Om sligt var sandt vides icke; thi der omfandtes ey Noget hos Hende til Beviis: men der imod befandtes hos Hende aftakket Rytters Afskeds Pas, som var over 20 Aar gl:

Dominica Rogate

22. maj 1740

Begravet Hans Nielssøn af Staarup.

Begravet gl: Kirsten HemmingsDotter fra Annabierg.

Begravet Sl: Morten Jeremiæsøns Dotter Boeld af Staarup.

Dominica Exaudi

29. maj 1740

Trolovet Peder Mogenssøn af Høybye og Sl: U: Niels Madzsøns Encke Karen JensDotter af Lumbsaas;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.M.S. Hans Madzsøn,
I.I.S. Jørgen Jenssøn, Begge BoeMænd i Lumbsaas.

Begravet Lars Olssøns Søn Anders Larssøn af Gudmandrup.

Begravet bemte Lars Olssøns Søn Niels Larssøn af Gudmandrup.

Ima Feria Pentecostes

6. juni 1740

Begravet gl: Hans Nielssøns Encke Boeld NielsDotter af Staarup.

Begravet Maren JepsDotters u-ægte Drenge-Barn Christian Larssøn fra Ebbelyche, hvor hen Moderen med bemældte Barn næste Søndag før Pinze var Kommen fra Hørve; og døde bemældte Barn næste Tirsdag der effter hos Sl: Hans Feldbereeders Encke Maren MadzDotter i Ebbelyche.

2da Feria Pentecostes

7. juni 1740

Trolovet Niels Nielssøn af Høybye og Boeld HansDotter af Høybye-PræsteGaard;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.N.S. Peder Nielssøn, M.A.S. Michel Anderssøn, Begge BoeMænd i Høybye.

Begravet Anders Olssøn af Gudmandrup.

3tia Feria Pentecostes

8. juni 1740

Copuleret Peder Larssøn og Ingeborg JensDotter |: Begge fra Annebierg :| som nu har Gaard i Svinninge.

Døbt Hans Jørgenssøns Søn Jørgen af Høybye;
Susc: Jomfrue Giertrud-Elisabeth Nyegaard;
Testes Lars Pederssøn, Jonas Erichssøn, Maren Lars Madzsøns, Jngeborg PedersDotter og Lucie JacobsDotter, Alle i Høybye.

Begravet Jens Anderssøn af Nyegaard.

Festo Trinitatis

12. juni 1740

Begravet Ole Nielssøn af Høybye.

Dom: 1ma post Trinit:

19. juni 1740

Trolovet Søren Michelssøn af Nyekiøbing og Ellen HansDotter af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Christoffer Gottskalch,
Søfren Pedersen, Begge Borgere i Nyekiøbing.

den 22de Junii

22. juni 1740

Begravet Søren Gudmandssøns Dotter Anna af Staarup.

Dom: 2da post Trinit:

26. juni 1740

Trolovet Anders Olessøn og Sl: Ole Nielssøns Encke Cidze NielsDotter, Begge af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.O.S. Madz Olssøn, Boemand i Tengslemarch.
P.N.S. Peder Nielssøn, Boe Mand i Høybye.

Copuleret Lauritz Pederssøn af Svinninge og Dorthe NielsDotter af Ebbelyche.

Begravet Sl: Poul Smids Søn Madz af Sonnerup.

Begravet Hans Jørgenssøns Søn Jørgen af Høybye.

Dom: 3tia post Trinit:

3. juli 1740

Trolovet Ole Pederssøn af Annebierg og Maren JacobsDotter af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.P.S. Jens Pederssøn, BoeMand i Høybye.
I.L.S. Jacob Larssøn, HuusMand i Høybye.

Begravet Madz Madzsøn GaardMand af Gudmandrup.

Begravet Jens Olessøn af Sonnerup og Dorthe Vævers af Nyegaard.

Dom: 4ta post Trinit:

10. juli 1740

Trolovet Svend Flint af Høybye og Sl: Niels Olessøn Encke Margrete NielsDotter af Ebbelyche;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Christoffer Nielsen Boemand i Nyrup.
Alle Nielsen BoeMand i Ebbelyche.

Dominica 5ta post Trinit:

17. juli 1740

Trolovet Lars Carlssøn af Høybye og Sl: Jens Anderssøns Encke Cidze MadzDotter af Nyegaard;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.P.S. Lars Pederssøn,
L.T.S. Lars Tygessøn, Begge BoeMænd i Nyegaard.

Begravet Cidze WillumsDotters u-ægte Dødfødde Drenge Barn af Lumbsaas.

Dominica 6ta post Trinit:

24. juli 1740

Copuleret Niels Nielssøn af Høybye og Boeld HansDotter af Høybye PræsteGaard, nu boende i Staarup.

Begravet Lars Jenssøns Søn Peder af Ebbelyche.

Dominica 7ma post Trinit:

31. juli 1740

Trolovet Peder Olessøn af Lumbsaas og Sl: Madz Madzsøns Encke Kirsten KieldsDotter af Gudmandrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.P.S. Jacob Pederssøn,
I.K.S. Jens Knudssøn, Begge BoeMænd i Gudmandrup.

Copuleret Peder Mogenssøn af Høybye og Sl: U: Niels Madzsøns Encke Karen JensDotter af Lumbsaas.

Døbt Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas;
Suscept: Sara Niels Madzsøns udi Lumbsaas;
Testes Søren Larssøn i Steenstrup, Peder Sørenssøn i Gudmandrup, Hans Pederssøn i Lumbsaas, Dorthe Lars Sørenssøns ibidem og Mette MichelsDotter i Høybye.

Døbt Niels Møllers Dotter Anna af Lumbsaas;
Suscept: Kirsten Ole Jacobssøns i Lumbsaas;
Testes Ole Kudsk, Madz Larssøn, Maren Peder Anderssøns, Anne RasmusDotter og Jnger WillumsDotter; Alle i Lumbsaas.

Dominica 10ma post Trinit:

21. august 1740

Copuleret Søren Michelssøn af Nyekiøbing og Ellen HansDotter af Høybye.

Døbt Maren LarsDotters u-ægte Dotter Johanne af Gudmandrup;
Susceptrix Maren Froms i Høybye;
Testes Svend Pederssøn, Niels Madzsøn, Kirsten HansDotter,
Margrete KieldsDotter og Karen PedersDotter, alle i Gudmandrup; Til Barne Fader blev ved Daaben udlagt Hans Pederssøns Søn Peder Hanssøn paa Hr Commerce-Raad Schwanes Godz i Gudmandrup.

den 7de Septembris

7. september 1740

Begravet Sl: Anders Larssøns Encke Ingeborg RasmusDotter af Ubberup.

Dominica 16 post Trinit:

2. oktober 1740

Døbt Peder Pederssøns Dotter Anna af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Sophia-Cathrina Nyegaard;
Testes Peder Nielssøn i Høybye, Jens Pederssøn i Lumbsaas, Karen Lars Jenssøns i Ebbelyche, Maria Madz Jenssøns i Høybye og Boeld SørensDotter i Høybye.

den 5te Octobris

5. oktober 1740

Begravet Jens Jenssøn Gynge af Holmstrup.

den 7de Octobris

7. oktober 1740

Trolovet aftakket LivGuarde Jens Larssøn og Sl: Anders Anderssøns Encke Karen LarsDotter af Ubberup.
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

L.P.S. Lars Pederssøn, BoeMand i Nyegaard.
A.L.S. Anders Larssøn, BoeMand i Nyrup.

Dominica 17 post Trinit:

9. oktober 1740

Døbt Madz Olessøns Søn Anders af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Niels Danielssøn i Høybye, Lars Jepssøn i Tengslemarch, Sophie Fiskers i Sonnerup, Zire AndreæsDotter i Høybye og Lucie JacobsDotter ibidem.

Dominica 19 post Trinit:

23. oktober 1740

Trolovet Jep Mortenssøn og Cidze AndersDotter, Begge af Nyrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

T.N.S. Thomas Nielssøn,
I.R.S. Jens Rasmussøn, Begge BoeMænd i Nyrup.

Begravet Maren LarsDotters u-ægte Dotter Johanne af Gudmandrup.

Dominica 20 post Trinit:

30. oktober 1740

Copuleret Svend Pederssøn af Høybye og Sl: Niels Olessøns Encke Margrete NielsDotter af Ebbelyche.

Døbt Madz Pederssøns Søn Peder af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas;
Testes Søren Anderssøn i Lumbsaas, Hans Pederssøn ibidem, Jens Madzsøn paa AnnebiergGaard, Ellen NicolaisDotter i Tengslemarch og Ellen LarsDotter paa EllingeGaard.

Døbt Niels Eskessøns Søn Anders af Sonnerup;:
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Jens Avessøn i Holmstrup, Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch, Kirsten Ole Degnharts i Sonnerup, Karen Bent Anderssøns i Holmstrup og Anne Peder Anderssøns ibidem.

Dominica 21 post Trinit:

6. november 1740

Copuleret aftakket LivGuarde Jens Larssøn og Sl: Anders Anderssøns Encke Karen LarsDotter af Ubberup.

Dominica 22 post Trinit:

13. november 1740

Begravet Jacob Anderssøn af Høybye.

Begravet Simon Skræders dødfødde Pige-Barn af Høybye.

Dominica 23 post Trinit:

20. november 1740

Copuleret Peder Olessøn af Lumbsaas og Sl: Madz Madzsøns Encke Kirsten Kields af Gudmandrup.

Copuleret Ole Pederssøn fra Annebierg og Maren JacobsDotter af Høybye, som nu har Gaard i Svinninge.

Dominica 1ma Adventus

27. november 1740

Copuleret Lars Carlssøn af Høybye og Sl: Jens Anderssøns Encke Cidze MadzDotter af Nyegaard.

Døbt Lars Nielssøns Søn Peder af Lumbsaas;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye;
Testes Peder Pederssøn i Steenstrup, Peder Nielssøn i Svinninge, Peder Knudssøn i Lumbsaas, Maren Peder Anderssøns ibidem og Jngeborg PedersDotter i Høybye.

den 1ste Decembris

1. december 1740

Copuleret uden foregaaende Tillysning effter allernaadigste Kongl: Bevilling, Monsr Niels Skræm SkoleHolder i Wedinge-Skole og Sl: Jens Andreæssøns Encke Maren NielsDotter af Høybye.

Dominica 2da Adventus

4. december 1740

Begarvet Peder Anderssøns Dødfødde Søn af Staarup.

den 10de Decembris Begravet

10. december 1740

Cidze Madz Hanssøns af Høybye 83 Aar gl:

Dominica 3tia Adventus

11. december 1740

Copuleret Anders Olessøn og Sl: Ole Nielssøns Encke Cidze NielsDotter, Begge af Høybye.

Begravet Michel Anderssøn af Høybye.

den 16de Decembris

16. december 1740

Begravet Madz Hyrdes Hustrue Mette ChristophersDotter af Høybye.

Dominica 4ta Adventus

18. december 1740

Døbt Morten Poulssøns Søn Peder af Sonnerup;
Susceptrix Karen Jep Rasmussøns i Sonnerup;
Testes Andreas Andreæssøn i Høybye, Anders Michelssøn i Sonnerup, Boeld OlesDotter ibidem, Ellen JensDotter i Holmstrup og Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch.

Begravet Anne Kneuls af Høybye.

Begravet Enckens Sophie Børres Dotter Mette BørresDotter af Høybye.

3tia Feria Nativ: Christi

27. december 1740

Copuleret Jep Mortenssøn og Cidze AndersDotter Begge af Nyrup.