ANNO 1741

 


Festo Circumcisionis Christi

1. januar 1741

Døbt Niels Olessøns Dotter Karen af Holmstrup;
Susc: Cidze Christens i Sonnerup;
Test: Andreas Andreæsøn i Høybye, Lars Michelssøn ibid: Jens Jenssøn i Holmstrup, Anne Niels Avessøns ibidem og Boeld Degnharts i Sonnerup.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1741

HiemmeDøbt Lars Smids Søn Christen af Høybye.

Dominica 1ma post Epiph:

8. januar 1741

Confirmeret bemte Barns Daab.
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes u: Lars Madzsøn i Høybye, Hans Bertelssøn ibidem, Anne JensDotter ibid: Zire AndreæsDotter ibid: og Marie Poul Christianssøns i Tengslemarch.

den 12 Januarii

12. januar 1741

Begravet ovenskrevne Lars Smids Søn Christen af Høybye.

Dominica 2da post Epiph:

15. januar 1741

Trolovet Corporal Johan Jørgen Wulf og Anna AndersDotter, Begge af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

Peder P.N.S. Nielssøn, BoeMand i Høybye
Hans H.O.S. Olessøn, Boemand i Klint.

Døbt Jens Rasmussøns Søn Ole af Nyrup;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup;
Testes Peder Nielssøn i Nyrup, Niels Poulssøn ibidem, Maren SørensDotter ibid: Dorthe JørgensDotter i Høybye og Christiana ChristensDotter ibidem.

Dominica 3tia post Epiphan:

22. januar 1741

Døbt Sl: Morten Jeremiæsøns Søn Morten af Staarup;
Susc: Jomfrue Sophia Catharina Nyegaard;
Testes Madz Hanssøn, Peder Nielssøn, Boeld NielsDotter, Christiana ChristensDotter, alle i Høybye og Anne Lars Anderssøns i Nyrup.

Døbt Hans Rasmussøns Møllers Dotter Maren af Høybye;
Susc: Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard;
Testes Christen Rasmussøn Snedker-Svend i Callundborg, Søren Nielssøn, Hans Jørgenssøn, Zire AndreæsDotter og Kirstine Christen Pederssøns, alle i Høybye.

Begravet Niels From Saddelmager af Høybye.

Begravet Sl: Søren Rytters Dotter Mette SørensDotter af Høybye.

Begravet Jens Rasmussøns Søn Ole af Nyrup.

Dominica Septuagesima

29. januar 1741

Trolovet Niels Willumssøn af Glodstrup og Sl: Michel Anderssøns Encke Ingeborg KnudsDotter af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

Peder P.N.S. Nielssøn, BoeMand i Høybye.
Niels N.P.S. Pederssøn, BoeMand i Glodstrup.

Publice absolveret Lars Carlssøn og Johanne NielsDotter, som afvigte Aar 1740 i Høybye Degne Boelig, medens de der tiente Degnen Christen Hanssøn Riber, hafde begaaed Leyermaal med hver Andre.

Publice absolveret Peder Harh? og Maren LarsDotter Begge paa Velædle Hr CommerceRaad Schwanes Godz i Gudmandrup, for beganget Leyermaal med hver Andre.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1741

Begravet Jeremias Johanssøn af Staarup.

Dominica Sexagesima

5. februar 1741

Døbt Niels Jenssøns Dotter Kirsten af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Sophia Catharina Nyegaard;
Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Anders Nielssøn i Staarup, Mogens Pederssøn ibidem, Lucie JacobsDotter i Høybye og Anna LarsDotter ibidem.

Begravet Anna AndersDotter af Høybye.

Begravet Lars Nielssøns Søn Peder af Lumbsaas.

den 8de Februarii

8. februar 1741

Begravet Sl: Anders Michelssøns Encke Anna LauritzDotter af Høybye.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1741

Døbt Jep Mortenssøns Søn Morten af Nyrup;
Susceptrix Sophie Børres i Høybye;
Testes Søren Anderssøn i Nyrup, Niels Poulssøn ibidem, Jens Jenssøn Kampe ibid: Jngeborg PedersDotter i Høybye og Karen Simons ibidem.

Dominica Qvinqvagesima

12. februar 1741

Trolovet Hans Madzsøn og Boeld JensDotter, Begge af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

P.N.S. Peder Nielssøn,
A.M.S. Anders Madzsøn, Begge BoeMænd udi Høybye.

Copuleret Michel Larssøn og Boeld LarsDotter Sl: Peder Sørenssøns Encke, Begge nu boende i Steenstrup.

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Cidze af Ellinge;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye;
Testes Niels Willumssøn i Høybye, Ole Nielssøn i Ellinge, Elisabeth ThomæDotter i Høybye, Leene JensDotter ibidem, og Anna LarsDotter ibidem.

Begravet Madz Nielssøns dødfødde Dotter af Lumbsaas.

den 18de Februarii

18. februar 1741

Begravet Margrete Matthiæses af Høybye.

Dominica Invocavit

19. februar 1741

Døbt Lars Tygessøns af Nyegaard hans Tvillinge Drenge børn Hans;
Susceptrix Maren Lars Pederssøns i Nyegaard.
Confirmeret det andet hans Tvillinge Barns Daab nemlig Peders, som for Hen den 17de Februarii for Svagheds Skyld var HiemmeDøbt;
Susceptrix Maria Møllers i Nyegaard;
Testes Lars Pederssøn i Nyegaard, Ole Poulssøn ibidem, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Anders Madzsøn i Høybye, Jonas Erichssøn ibidem, Mette JensDotter i Klint, Boeld SørensDotter i Høybye, Boeld NielsDotter ibidem, Sidze Lars Carlssøns i Nyegaard og Maren Jens Pederssøns udi Gudmandrup.

den 22de Februarii

22. februar 1741

Døbt Rasmus Ladefogeds Dotter Kirstine af Høybye;
Susceptrix Velædle Enche Karen Malene Hr Capitain Wildenraths;
Testes Corporal Johan Wulf i Høybye, Hans Jacobssøn ibidem, Hans Møllers Hustrue, Anne LarsDotter ibid: og Kirsten HansDotter i Gudmandrup.

Dominica Reminiscere

26. februar 1741

Begravet Lars Sørenssøn af Klint.

den 8de Martii

8. marts 1741

Døbt Niels Nielssøns Søn Niels af Staarup;
Suscept: Proustinden Maria Nyegaards;
Testes Madz Hanssøn i Høybye, Peder Nielssøn ibidem, Elisabeth ThomæsDotter ibid: Dorthe JørgensDotter ibid: og Anne Peder Nielssøns ibidem.

Dominica Judica

19. marts 1741

Døbt Peder Michelssøns Dotter Karen af Holmstrup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Hans Christenssøn i Høybye, Niels Jørgenssøn i Ebbelyche, Dorthe LarsDotter ibidem, Cidze LarsDotter ibidem og Maren PedersDotter ibidem.

Begravet Ellen Peder Jenssøns af Gudmandrup 97 Aar gl: Hun var til sidst ickun ¼ Aar Sengeliggende.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1741

Trolovet Anders Pederssøn og Sl: Jacob Anderssøns Encke Boeld MadzDotter, Begge af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

I.P.S. Jens Pederssøn,
L.M.S. gl: Lars madzsøn, Begge BoeMænd i Høybye.

Begravet Niels Thomæsøns Dotter Giertrud af Klint.

Dominica Palmarum

26. marts 1741

Døbt Lars Jenssøns Søn Jens af Gudmandrup:
Susceptrix Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaards;
Testes Svend Pederssøn, Peder Hanssøn, Kirsten JensDotter, Anne PedersDotter og Elisabeth Lars Pederssøns, Alle i Gudmandrup.

Festo Soter

31. marts 1741

Begravet Lars Claussøn af Klint.

den 5te Aprilis

5. april 1741

Døbt Peder Mogenssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susceptrix Jomfrue Anne Kirstine Nyegaard;
Testes Andreas Andreæsøn, Lars Michelssøn, Boeld Peder Anderssøns, Zidze JacobsDotter, Alle i Høybye og Karen JørgensDotter i Lumbsaas.

Dominica Qvasimodogeniti

9. april 1741

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede.

Drenge

af Høybye                Daniel Suchou
af Klint                    Michel Johanssøn
                               Lars Jenssøn
af Nyrup                  Jørgen Christopherssøn
af Tengslemarch       Poul Hanssøn
af Lumbsaas            Anders Mogenssøn
                               Peder Jenssøn

Piger

af Høybye               Anna MadzDotter
                              Karen Rose
af Steenstrup           Karen LarsDotter
                              Maren SørensDotter
                              Cidze LarsDotter
af Gudmandrup       Dorthe JensDotter
                              Anna PedersDotter
                              Karen MadzDotter
af Lumbsaas           Karen JørgensDotter
af Ubberup             Cathrine HansDotter
af Borrewangshuus  Kirsten TuesDotter
af Staarup               Helvig MortensDotter.

Dominica Misericordias

16. april 1741

Trolovet Rasmus Jenssøn af Ebbelyche og Sl: Lars Claussøns Encke Karen MadzDotter af Klint;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

I.L.S. Jens Larssøn,
H.O.S. Hans Olessøn, Begge BoeMænd i Klint.

Copuleret Niels Willumssøn af Glodstrup og Sl: Michel Anderssøns Encke Ingeborg KnudsDotter af Høybye.

Begravet Sl: Mogens Madzsøns Encke Karen NielsDotter af Lumbsaas.

Dominica Jubilate

23. april 1741

Døbt Jens Avessøns Søn Hans af Holmstrup;
Suscept: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Henrich Royan i Sonnerup, Peder Anderssøn i Holmstrup, Andreas Andreæsøn i Høybye, Karen Bent Anderssøns i Holmstrup og Anne MadzDotter ibidem.

den 25 Aprilis

25. april 1741

Begravet Cidze JacobsDotter af Staarup.

den 26 Aprilis

26. april 1741

Begravet Jomfrue Giertrud Elisabeth Nyegaard af Høybye.

Festo Precat:

28. april 1741

Døbt Anders Michelssøns Søn Michel af Sonnerup;
Susc: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Lars Jenssøn i Sonnerup, Boeld OlesDotter ibidem, Anne Cathrine Braskes ibidem og Anne Morten Hanssøns i Tengslemarch.

den 29 Aprilis

29. april 1741

Begravet Sl: Niels Bryggers Encke Kirsten Bryggers 80 Aar gl: af de fattiges Huus i Høybye.

Dominica Cantate

30. april 1741

Trolovet Peder Sørenssøn af Staarup og Anna AndersDotter af Nyrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

P.N.S. Peder Nielssøn,
L.M.S. gl: Lars Madzsøn, Begge BoeMænd i Høybye.

den 3die Maji

3. maj 1741

Døbt Peder Anderssøns Dotter Karen af Holmstrup;
Suscept: Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Jens Avessøn i Holmstrup, Ole Madzsøn ibidem, Karen Bent Anderssøns ibidem, Zire AndreæsDotter og Karen AndreæsDotter, Begge i Høybye.

den 6 Maji

6. maj 1741

Begravet Mogens Pedersøn Hurtig af Staarup.

Dominica Rogate

7. maj 1741

Begravet Jørgen Jenssøns Søn Peder Jørgenssøn af Lumbsaas.

Festo Ascensionis Christi

11. maj 1741

Trolovet Peder Larssøn af Svinninge og Inger LarsDotter af Gudmandrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

L.O.S. Lars Olessøn,
P.M.S. Peder Madzsøn, Begge BoeMænd i Steenstrup.

Døbt Peder Pederssøns Søn Lars af Staarup;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye;
Testes Rasmus Jacobssøn i Staarup, Anders Nielssøn ibidem, Maren JensDotter i Høybye, Mette AndersDotter i Nyrup og Anna Lars Anderssøns ibidem.

Dominica Exaudi

14. maj 1741

Døbt gl: Lars Madzsøns Dotter Anna af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Hans Madzsøn i Tranehuuset, Ole Larssøn i Nyegaard, Boeld NielsDotter i Klint, Anna JørgensDotter i Høybye.

den 17de Maji

17. maj 1741

Begravet Anders Michelssøns Søn Michel af Sonnerup.

den 20de Maji

20. maj 1741

Begravet Gunder Pederssøn af Høybye.

3tia Feria Pentecostes

23. maj 1741

Trolovet Lars Hanssøn og Anna JørgensDotter, Begge af Ubberup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

H.Z.S. Hermand Zachariæsøn,
H.P.S. Hans Pederssøn, Begge BoeMænd i Ubberup.

Trolovet Peder Larssøn og Kirsten MadzDotter, Begge af Gudmandrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

M.P.S. Madz Pederssøn,
A.I.S. Anders Jenssøn, Begge BoeMænd i Gudmandrup.

Copuleret Hans Madzsøn og Boeld JensDotter af Høybye.

Begravet Sl: Lars Michelssøns Encke Anna SørensDotter af Over-Bye i Oddens Sogn, hvor fra hun 14 Dage tilforn var kommen til Høybye |: for at besøge sin Dotter hvor hun og døde :|

Festo SStæ Trinitatis

28. maj 1741

Copuleret Anders Pederssøn og Sl: Jacob Anderssøns Encke Boeld MadzDotter, Begge af Høybye.

Døbt Jacob Olessøns Søn Madz af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Andreas Rasmussøn i Nyrup, Anne Cathrine Braskes i Sonnerup, Boeld OlesDotter ibidem og Jngeborg Niels Willumssøns i Høybye.

Døbt Hermand Zachariæsøns Dotter Maren af Ubberup;
Susceptrix Kirsten Hans Eylerssøns i Ubberup;
Testes U: Jens Larssøn i Ubberup, Lars Hanssøn ibidem, Cathrine HansDotter ibidem, Kirsten Hans Pederssøns ibidem og Maren Peder Olessøns i Svinninge.

Døbt Jens Polds Dotter Giertrud af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas;
Testes Hans Madzsøn i Høybye, Anders Mogenssøn i Lumbsaas, Lucie OlesDotter ibidem og Cidze Jep Mortenssøns i Staarup.

den 1ste Junii

1. juni 1741

Begravet Anders Hanssøn af Staarup.

Dominica 1 post Trinit:

4. juni 1741

Begravet Jacob Olessøns Søn Madz af Sonnerup.

Dominica 2da post trinit:

11. juni 1741

Døbt Anders Jenssøns Dotter Ellen af Gudmandrup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Peder Olessøn, Jens Madzsøn, Peder Sørenssøn, Kirsten MadzDotter, Alle i Gudmandrup, og Anne Cathrine Linds i Høybye.

Dominica 3tia post Trinit:

18. juni 1741

Begravet Poul Christianssøns Dotter Maren af Tengslemarch.

Festo Johannis Baptistæ

24. juni 1741

Trolovet Peder Hanssøn og Sidse JensDotter, Begge af Lumbsaas;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

P.N.S. Peder Nielssøn, Boemand i Høybye
O.I.S. Ole Jenssøn, Boemand i Lumbsaas.

Begravet Niels Møllers Dotter Anna af Lumbsaas.

Dominica 4ta post Trinit:

25. juni 1741

Trolovet Niels Hanssøn af Svinninge i Asmindrup Sogn og Lucie JacobsDotter af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

N.L.S. Niels Larssøn, Boemand i Svinninge
H.P.S. Hans Pederssøn, Boemand ibidem.

Copuleret Rasmus Jenssøn af Ebbelyche og Sl: Lars Claussøns Encke Karen MadzDotter af Klint.

Døbt u: Jens Larssøns Dotter Anna af Ubberup;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard;
Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Søren Anderssøn i Nyrup, Hermand Zachariæsøn i Ubberup, Dorthe JørgensDotter i Høybye og Maren Lars Madzsøns ibidem.

den 30 Junii

30. juni 1741

Copuleret |: uden foregaaende Tillysning effter Kongl: allernaadigste Bevilling :| Kongl: Majts SkovRider Ædle Seigneur Jens Sørenssøn af Unrug og Ædle Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

Cristoffer Henrich Suckou
Christen Hansen Riber.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1741

Begravet Poul Christianssøns Dotter Anna af Tengslemarch.

Dominica 7ma post Trinit:

16. juli 1741

Copuleret Corporal Johan Jørgen Wulf og Anna AndersDotter, Begge af Høybye.

Begravet Michel Jenssøn Hugger 82 Aar gl: af Gudmandrup.

den 19de Julii

19. juli 1741

Begravet Rasmus Ladefogeds Hustrue Giertrud JensDotter af Høybye.

Dominica 8va post Trinit:

23. juli 1741

Døbt Lars Sørenssøns Dotter Sidse af Lumbsaas;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Jens Anderssøn i Høybye, Niels Olessøn i Lumbsaas, Lars Madzsøn ibidem, Maren LarsDotter ibidem og Boeld Peder Pederssøns i Steenstrup.

Dominica 9na post Trinit:

30. juli 1741

Trolovet Rasmus Ladefoged og Karen SimonsDotter tienende i Hollænderiet paa Annabierg;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

P.I.S. Peder Jenssøn, Boemand i Gudmandrup.
P.M.S. Peder Madzsøn, Boemand i Steenstrup.

Copuleret Lars Hanssøn og Anna JørgensDotter, Begge af Ubberup.

Dominica 10ma post Trinit:

6. august 1741

Trolovet Ole Poulssøn og Anna JørgensDotter, Begge af Nyegaard;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

[ingen trolovelsesvidner].

Begravet Lars Jenssøn af Ebbelyche.

den 11 Augustii

11. august 1741

HiemmeDøbt Hans Jørgenssøns Søn Jørgen af Høybye.

Dominica 11ma post Trinit:

13. august 1741

Døbt Morten Michelssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas;
Testes Niels Jenssøn i Ebbelyche, Niels Jenssøn i Lumbsaas, Jens Pederssøn ibidem, Sidse NielsDotter i Steenstrup og Karen PedersDotter i Ebbelyche.

Confirmeret Hans Jørgenssøns Søns Daab;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard;
Testes Jacob Rasmussøn, Mogens Nielssøn, Anna JørgensDotter, Boeld OlesDotter og Anna Wulfs, Alle i Høybye.

Begravet Sl: Morten Jeremiæsøns Søn Morten af Staarup.

den 15 Augusti

15. august 1741

HiemmeDøbt Anders Madzsøns Dotter Karen af Høybye.

Dominica 12ma post Trinit:

20. august 1741

Trolovet Niels Michelssøn af Høybye og Sl: Lars Jenssøns Encke Karen NielsDotter af Ebbelyche;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

I.L.S. Jørgen Larssøn, Boemand i Overbye.
P.N.S. Peder Nielssøn, Boemand i Høybye.

Døbt Lars Olessøns Søn Jens af Steenstrup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Lars Nielssøn i Steenstrup, Madz Christenssøn ibidem, Jnger Peder Larssøns i Svinninge, Maren SørensDotter i Steenstrup og Kirsten Lars Jenssøns ibidem.

Døbt Søren Anderssøns Dotter Ellen af Lumbsaas;
Suscept: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas;
Testes Jens Olessøn, Anders Larssøn, Niels Møller, Lucie Madz Pederssøns, Alle i Lumbsaas og Kirsten Anders Jenssøns i Sonnerup.

Confirmeret Anders Madzsøns Dotters Karens Daab;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye;
Testes Jacob Rasmussøn, Hans Christenssøn, Maren JensDotter, Karen AndreæsDotter og Sidse Anders Olessøns, Alle i Høybye.

Begravet Lars Tygessøns Eene Tvilling Navnlig Hans af Nyegaard.

Dominica 13 post Trinit:

27. august 1741

Trolovet Peder Hanssøn og Maren LarsDotter, Begge af Gudmandrup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

I.P.S. Jacob Pederssøn,
I.K.S. Jens Knudssøn, Begge BoeMænd i Gudmandrup.

Dominica 14 post Trinit:

3. september 1741

Begravet Anders Madzsøns Dotter Karen af Høybye.

Dominica 15 post Trinit:

10. september 1741

Døbt Niels Avessøns Dotter Maren af Holmstrup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Ole Madzsøn, Jens Jenssøn, Peder Anderssøn, Karen Bent Anderssøns, Alle 4de i Holmstrup og Boeld OlesDotter i Sonnerup.

Begravet Jørgen Jenssøns Hustrue Karen PedersDotter 81 Aar gl: af Sonnerup.

Begravet Maren SvendsDotters u-ægte Barn Kirstine ErichsDotter, som var falden i Børne-Kopper |: effter at Moderen ude fra Landet var kommet her ind i denne Høstes Tid i Høybye Sogn, hvor hun før har tient, for at besøge en Deel sine Bekiente :| og der af døde hos en BoeMand Navnlig Peder Mogenssøn i Lumbsaas.

Dominica 16 post Trinit:

17. september 1741

Døbt Niels Havgaards Søn Anders af Lumbsaas;
Susceptrix Jnger Jens Anderssøns i Lumbsaas;
Testes Anders Mogenssøn, Mogens Jenssøn, Niels Olessøn, Lucie OlesDotter og Anna Jacob Pederssøns, Alle i Lumbsaas.

Dominica 17 post Trinit:

24. september 1741

Copuleret Rasmus Knudssøn Ladefoged og Karen SimonsDotter.

Døbt Christen Rasmussøns Søn Niels af Steenstrup;
Suscept: Jomfrue Sophia Catharina Nyegaard;
Testes Madz Christenssøn, Lars Nielssøn, Boeld SørensDotter, Sidse AndersDotter, Alle i Steenstrup, og Maren Vævers i Høybye.

Døbt Nicolai Thomæssøns Dotter Anna af Tengslemarch;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard;
Testes Mogens Nielssøn, Madz Hanssøn, Peder Nielssøn, Elisabeth ThomæsDotter, alle i Høybye, og Anna Mortens i Tengslemarch.

Begravet gl: Lars Madzsøns Dotter Anna af Høybye.

Festo Michaelis

29. september 1741

Begravet Henrich Braskes Søn Henrich af Tengslemarch.

Dominica 18 post Trinit:

1. oktober 1741

Copuleret Ole Poulssøn og Anna JørgensDotter, Begge af Nyegaard.

Dominica 20 post Trinit:

15. oktober 1741

Copuleret Peder Sørenssøn af Staarup og Anna AndersDotter af Nyrup.

Begravet Madz Pederssøns Hustrue Anna LarsDotter af Høybye.

Dominica 21 post Trinit:

22. oktober 1741

Copuleret Peder Larssøn af Svinninge og Inger LarsDotter af Gudmindrup.

Begravet Morten Michelssøns Søn Niels af Lumbsaas.

Begravet Lars Sørenssøns Dotter Sidse af Lumbsaas.

Dominica 22 post Trinit:

29. oktober 1741

Trolovet u: Lars Madzsøn og Margareta Elisabeth JocumsDotter, Begge af Høybye;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

[ingen vidner].

Begravet Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas.

Begravet Sl: Anders Hanssøns Encke Ellen PedersDotter af Staarup.

Festo Omn: Sanctorum

1. november 1741

Begravet Jens Polds Dotter Giertrud af Lumbsaas.

Dominica 23 post Trinit:

5. november 1741

Trolovet Jørgen Jenssøn og Inger AndreæsDotter, Begge af Sonnerup;
At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne:

I.R.S. Jep Rasmussøn,
C.H.S. Christen Hanssøn, Begge BoeMænd i Sonnerup.

Copuleret Peder Hanssøn og Sidse JensDotter, Begge af Lumbsaas.

den 8de Novembris

8. november 1741

Døbt Godske Nielssøns Dotter Margreta af Ubberup;
Susc: Anna Lars Tygessøns i Nyegaard;
Testes Lars Tygessøn ibidem, Holger Pederssøn i Schaverup, Birte Holger Pederssøns ibidem, Birte JensDotter i Høybye og Cathrine HansDotter i Ubberup.

Begravet ovenmældte Godske Nielssøns Hustrue Margreta NielsDotter, som døde i Barsel Seng effter ovenmældte Barn af Ubberup.

Dominica 25 post Trinit:

19. november 1741

Copuleret Niels Michelssøn af Høybye og Sl: Lars Jenssøns Encke Karen NielsDotter af Ebbelyche.

Copuleret Niels Hanssøn af Svinninge i Asmindrup Sogn og Lucie JacobsDotter af Høybye.

Begravet Lars Olessøns Søn Jens af Steenstrup.

Begravet Madz Olessøns Dotter Karen af Gudmandrup.

den 25 Novembris

25. november 1741

Begravet Ole Pederssøn af Høybye.

Dominica 26 post Trinit:

26. november 1741

Døbt Ole Anderssøns Søn Lars af Sonnerup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Peder Pederssøn i Staarup, Andreas Rasmussøn i Nyrup, Lars Mortenssøn ibid: Maren SørensDotter ibid: og Maren Lars Madzsøns i Høybye.

Døbt Hans Madzsøns Dotter Giertrud af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Cunradina Nyegaard;
Testes Madz Hanssøn, Andreas Andreæsøn, Madz Jenssøn, Else HansDotter og Margrete Hans Jørgenssøns, Alle i Høybye.

Begravet Christen Rasmussøns Søn Niels af Steenstrup.

Dominica 1ma Adventus:

3. december 1741

Døbt Bent Anderssøn Søn Ole af Holmstrup; Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Lars Jenssøn i Sonnerup, Anders Jenssøn i Høybye, Hans Pederssøn ibidem, Boeld SørensD: ibidem og Sophia Fiskers i Sonnerup.

Copuleret Peder Hanssøn og Maren LarsDotter Begge af Gudmindrup.

Den 9de Decembris:

9. december 1741

Begravet Hans Madzsøns Dotter Giertrud af Høybye gl: 2 Uger.

Dominica 2da Adventus:

10. december 1741

Døbt Ole Poulssøns Søn Lars af Ebbelyche; Susc: Margreta Svend Flintes i Ebbelyche; Testes Niels Jørgenssøn, Madz Christopherssøn, Niels Jenssøn og Dorthe LarsDotter Alle i Ebbelyche.

Copuleret U: Lars Madzsøn og Margret Elisabeth JocumsDotter Begge af Høybye.

Begravet Christopher Nielssøns Dotter Johanna af Nyrup gl: 2 Aar og 13 Uger.

Begravet Godske Nielssøns Dotter Margreta af Ubberup gl: 4 Uger.

Dominica 3tia Adventus:

17. december 1741

Copuleret Peder Larssøn og Kirsten MadzDotter Begge af Gudmandrup.

Dominica 4ta Adventus:

24. december 1741

Peder Pederssøns Søn Jens af Sonnerup;
Susc: Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup;
Testes Lars Jpssøn i Tengslemarch, Mogens Nielssøn ibidem, Anders Michelssøn i Sonnerup, Sophia LarsDotter ibid: og Birthe JensDotter i Høybye.

Den 30 Decembris:

30. december 1741

Begravet Sl:Madz Anderssøns Enche Maren AndersDotter af Høybye gl: [ingen alder angivet]

Dominica post Natalem Christi

31. december 1741

Begravet Niels Jenssøn Piil af Lumbsaas gl: [ingen alder angivet]