ANNO 1742

 Døbte


Dominica 2da post Epiph:

14. januar 1742

Døbt Corporal Johan Wulfes Søn Hans Peter af Høybye;
Suscept: Capitain Friboes Frue Anna Dorthe Wildenrat i Høybye; Testes Søren Pederssøn, Søren Snedker, Lars Pederssøn, Anna Kirstine Nyegaard, Alle i Høybye, og Cathrine Sophie Simonssen paa Annabierg.

Døbt Peder Anderssøns Søn Madz af Staarup;
Susc: Jomfrue Maria Suckou i Høybye; Testes Rasmus Jacobssøn i Staarup, Anders Nielssøn ibid: Dorthe JørgensDotter i Høybye, Maren JacobsDotter ibid: og Anna ChristensDotter ibidem.

Døbt Madz Rasmussøns Dotter Lucie af Holmstrup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Niels Pederssøn i Høybye, Jens Jenssøn i Holmstrup og Jngeborg PedersDotter i Sonnerup.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Elisabeth af Ebbelyche;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Lars Nielssøn, Niels Jørgenssøn, Hans Larssøn, Karen NielsDotter og Sidse JensDotter, Alle i Ebbelyche.

Dominica Septuagesima

21. januar 1742

Døbt Lars Pederssøns Dotter Anna af Hundstrup;
Susc: Jomfrue Conradina Nyegaard; Testes Hans Pederssøn i Ubberup, Jens Hanssøn paa Annabierg, Boeld HansDotter ibid: Else HansDotter i Høybye og Karen Rasmuses ibidem.

Dominica Sexagesima

28. januar 1742

Døbt Peder Nielssøns Dotter Maren af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Nicolai Thomæsøn i Tengslemarch, Madz Hanssøn i Høybye, Zire AndreæsDotter ibid: Anna MadzDotter ibidem og Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1742

Døbt Jens Mogenssøns Dotter Inger af Høybye;
Susc: Maria Hans Pederssøns i Høybye; Testes Madz Christopherssøn i Ebbelyche, Lars Anderssøn i Nyrup, Madz Hanssøn i Høybye, Anna LarsDotter ibidem og Margrete Lars madzsøns ibidem.

HiemmeDøbt Anders Linds Søn Anders af Høybye.

Dominica Qvinqvagesima

4. februar 1742

Confirmeret ovenmældte Barsn Daab;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Madzsøn, Jacob Rasmussøn, Anna LarsDotter, Anna MadzDotter og Jngeborg Niels Willumssøns, Alle i Høybye.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1742

Døbt Ole Degnharts Søn Degnhart af Sonnerup;
Susc: J: Conradina Nyegaard; Testes Jens Jenssøn i Holmstrup, Lars Jpssøn i Tengslemarch, Maria Poul Christianssøns ibidem, Ellen Nicolais ibidem og Sophia LarsDotter i Sonnerup.

den 14de Februarij

14. februar 1742

Døbt Christopher Nielssøns Søn Morten af Nyrup;
Suscept: J: Sophie Cathrina Nyegaard; Testes Madz Christopherssøn i Ebbelyche, Niels Poulssøn i Nyrup, Dorthe JørgensDotter i Høybye, Anna LarsDotter ibid: og Sidse Sørens i Svinninge.

Dominica Lætare

4. marts 1742

Døbt Madz Pederssøns Søn Jens af Lumbsaas;
Suscept: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Niels Møller, Madz Christenssøn, Karen OlesDotter, Karen JørgensDotter og Dorthe Lars Sørenssøns, Alle i Lumbsaas.

Festo Coenæ Dominica

22. marts 1742

Døbt Mogens Nielssøns Dotter Else af Tengslemarch;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Mogens Jørgenssøn i Tengslemarch, Lars Jpssøn ibidem, Boeld SørensDotter i Høybye, Maren JensDotter ibid: og Maria Hans Jenssøns i Ellinge.

Feria 2da Paschatos

26. marts 1742

Døbt Nilaus Nielssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susc: Kirsten Skræders i Høybye; Testes Lars Madzsøn i Lumbsaas, Peder Sørenssøn i Steenstrup, Anna NielsDotter paa EllingeGaard, Lucia OlesDotter i Lumbsaas og Kirsten Niels Havgaards ibidem.

Døbt Ole Skoemagers Søn Jørgen af Ellinge;
Susc: Maria Madz Jenssønsi Høybye, Testes Niels Willumssøn, Madz Olessøn, Leene JensDotter, Johanne NielsDotter og Dorthe Smids, Alle i Høybye.

Dominica Misericordias

8. april 1742

HiemmeDøbt Ole Hanssøns Søn Hans af Borrevangshuus

Dominica Eadem

8. april 1742

Confirmeret bemte Barns Daab;
Susc: J: Conradina Nyegaard; Testes Madz Hanssøn i Høybye, , Hans Bertelssøn ibidem, Niels Nielssøn i Staarup, Anna Corporal Wulfs i Høybye og Anna Peder Nielssøns ibidem.

Dominica Jubilate

15. april 1742

Døbt Niels Willumssøns Dotter Anna af Høybye;
Susceptrix J: Conradina Nyegaard; Testes Andreas Andreæsøn, Madz hanssøn, Anders Olessøn, Anna madzDotter og Elisabeth ThomæsDotter, Alle i Høybye.

Døbt Jens Rasmussøns Dotter Sidse af Nyrup;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes [Ingen nævnt]

Dominica Cantate

22. april 1742

Døbt Poul Christianssøns Dotter Anna af Tengslemarch;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Gustavus Erichssøn i Nyekiøbing, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Anna Peder Nielssøns i Høybye, Anna MadzDotter ibid: og Anna LarsDotter ibid:

Festo Ascensionis Christi

3. maj 1742

Døbt gl: Jens Larssøns Dotter Anna af Ubberup;
Suscept: Maria Hans Pederssøns i Høybye; Testes Christen Pederssøn i Høybye, Jørgen Hanssøn i Ubberup, Cathrine HansDotter ibid: Karen u: Jens Larssøns ibid: og Margreta MadzDotter ibidem.

Dominica Exaudi

6. maj 1742

Døbt Hans Møllers Søn Ole af Høybye;
Susceptrix J: Conradina Nyegaard; Testes Christen Rasmussøn Snedker Svend i Høybye, Anders Madzsøn ibidem, Waldborg Riber ibid: og Margreta Lars Madzsøns ibidem.

den 8 Maji

8. maj 1742

HiemmeDøbt Rasmus Ladefogeds Dotter Giertrud af Høybye.

Feria 3tia Pentecostes

15. maj 1742

Confirmeret ovenmældte Barns Daab af Høybye;
Susceptrix J: Conradina Nyegaard; Testes Jacob Rasmussøn, Madz Hanssøn, Else HansDotterMaren JensDotter og Margreta Hans Jørgenssøns, Alle i Høybye.

Dominica 1ma post Trinit:

27. maj 1742

Døbt Peder Madzsøns Dotter Sidse af Steenstrup;
Susc: J: Conradina Nyegaard; Testes Lars Jenssøn i Steenstrup, Jens Anderssøn i Lumbsaas, Peder Jenssøn i Svinninge, Maren ChristensDotter i Steenstrup og Sidse Søren Larssøns ibidem.

Døbt Anders Pederssøns Dotter Martha af Høybye;
Suscept: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Madz Hanssøn, Niels Willumssøn, Boeld SørensDotter, Zire AndreæsDotter og Margreta Lars Madzsøns, Alle i Høybye.

Dominica 3tia post Trinit:

10. juni 1742

Døbt Hans Jenssøns Søn Lars af Ellinge;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Lars Carlssøn i Nyegaard, Hans Hanssøn i Staarup, Anna MadzDotter i Høybye, Anna MadzDotter i Tranehuuset og Johanna Maria Jens Nielssøns i Nyegaard.

Dominica 7ma post Trinit

8. juli 1742

Døbt Birte HansDotters u-ægte Søn [intet navn] af Staarup;
Susc: Anna OlesDotter i Nyekiøbing; Testes Niels Sørenssøn, Hans Hanssøn, Karen PedersDotter, Cathrine SteensDotter og Dorthe Slagters, Alle i Staarup.
NB Moderen var nyeligen kommen til Staarup fra Holbeck, hvor Hun efftre sin Sigelse skal være bleven besvangret af sin Hosbondes Jørgen Skomagers Søn Christopher Jørgenssøn Skomager-Svend i Holbech, som og ved Daaben til Barne-fader blev udlagt.

Dominica 8va post Trinit:

15. juli 1742

Døbt Niels Nielssøns Søn Lars af Ebbelyche;
Susc: Margreta Svend Flintes i Ebbelyche; Testes Hans Larssøn, Lars Nielssøn, Søren Madzsøn, Dorthe LarsDotter og Else Ole Nielssøns, Alle i Ebbelyche.

Dominica 10ma post Trinit:

29. juli 1742

Døbt U: Lars Madzsøns Dotter Anna af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Suckou i Høybye; Testes [ingen dåbsvidner anført]

Døbt Lars Anderssøns Dotter Kirsten af Nyrup;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Jens Jenssøn, Peder Jenssøn, Mette AndersDotter, Kirsten ChristophersDotter, Alle i Nyrup og Mette JensDotter i Klint.

Dominica 13 post Trinit:

19. august 1742

Døbt Lars Jenssøns Dotter Johanna af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Jacob Pederssøn i Lumbsaas, Hans Jørgenssøn i Steenstrup, Knud Jenssøn i Gudmandrup, Maren MadzDotter ibidem og Karen Peder Eylerssøns i Høybye.

Dominica 14 post Trinit:

26. august 1742

Døbt Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Jens Pederssøn i Lumbsaas, Madz Hanssøn ibidem, Zire AndreasDotter i Høybye og Boeld SørensDotter i Steenstrup.

den 28de Augusti:

28. august 1742

Døbt Hr Capitain Friboes Dotter Henrickjetta Regina af Høybye;
Susceptrix Forvalter Bangs Kiæreste i Egebierg; Testes Hr Commerce=Raad Peder Schwane paa Annabierg, Hr Forvalter Bang i Egebierg, Hr Tolder Johan Knoblauch ved Rørvig og Jomfrue Ulrica Eleonora Schwanr paa Annabierg.

Dominica 17 post Trinit:

16. september 1742

Døbt Madz Nielssøn Søn Niels af Lumbsaas;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Madz Hanssøn i Lumbsaas, Peder Olessøn i Gudmandrup, Madz Jørgenssøn i Steenstrup og Ellen LarsDotter ibidem.

Dominica 18 post Trinit:

23. september 1742

Døbt Peder Pederssøns Søn Peder af Steenstrup;
Susc: J: Sophia Cathrine Nyegaard; Testes Hans Jørgenssøn, Niels Willumssøn i Høybye, Lars Larssøn i Steenstrup, Karen LarsDotter ibidem og Maren Peder Anderssøns i Lumbsaas.

Dominica 19 post Trinit:

30. september 1742

Døbt gl: Lars Madzsøns Søn Lars af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Hans Jenssøn, Peder Nielssøn, Dorthe AndersDotter, Karen AndreæsDotter, Alle i Høybye og Boeld Peder Pederssøns i Staarup.

Dominica 25 post Trinit:

11. november 1742

Døbt Peder Hittes Søn Jens af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Madz Jenssøn i Nyegaard, Lars Mortenssøn i Nyrup, Poul Christianssøn i Tengslemarch, Anna MadzDotter i Høybye og Leene JensDotter ibidem.

Døbt Jørgen Jenssøns Dotter Karen af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Ole Andreæssøn i Nyegaard, Niels jenssøn i Ebbelyche, Peder Andreæssøn i Tengslemarch, Anna Cathrina HenrichsDotter i Sonnerup og Sophia Fiskers ibidem.

Dominica 27 post Trinit:

25. november 1742

Døbt Anders Olessøns Dotter Karen af Høybye;
Susc: J: Maria Suckou i Høybye; Testes Lars Michelssøn, Niels Willumssøn, Dorthe JørgensDotter, Boeld NielsDotter og Margreta u: Lars Madzsøns, Alle i Høybye.

Døbt Madz Olessøns Dotter Kirsten af Tengslemarch;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Poulssøn i Nyrup, Jens Jenssøn Kampe ibidem, Ole Olessøn i Sonnerup, Boeld SørensDotter i Høybye og Maren JensDotter ibidem.

Dominica 2da Adventus:

9. december 1742

Døbt Peder Havgaards Søn Jens af Lumbsaas;
Suscept: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Madz Jørgenssøn i Steenstrup, Mogens Jenssøn i Lumbsaas, Jacob Pederssøn ibid: Karen JørgensDotter ibid: og Lucia Madz Pederssøns ibidem.

Dominica 3tia Adventus:

16. december 1742

Døbt Peder Anderssøns Søn Hans af Holmstrup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Niels Avessøn, Niels Olessøn, Anna MadzDotter, Karen Bent Anderssøns og Kirsten Madz Rasmussøns, Alle i Holmstrup.

Døbt Anders Madzsøns Tvillinger Christen og Magreta af Høybye;
Susceptrices Karen Niels Madzsøns og Maria Madz Jenssøns Begge i Høybye; Testes Niels Jenssøn i Tengslemarch, Lars Carlssøn i Nyegaard, Lars Tygessøn ibidem, Andreas Andreæssøn, Lars Michelssøn, Anna MadzDotter, Maren JensDotter Karen AndreæsDotter, Anna Cathrina Linds og Margreta Hans Jørgenssøns, Alle i høybye.

Feria 3tia Nativitatis Christi:

27. december 1742

Døbt Niels Nielssøns Dotter Karen af Staarup;
Susceptrix J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Rasmus Jacobssøn i Staarup, Hans Pederssøn ibid: Jnger Peder Anderssøns ibid: Boeld NielsDotter i Klint og Leene JensDotter i Høybye.

 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

1. april 1742

Dominica Qvasimodogeniti ere effterskrevne Confirmerede

Drenge

Høybye                  Peder Christopherssøn
                             Anders Pederssøn
Ebbelyche              Niels Nielssøn
Lumbsaas               Lars Jenssøn
Steenstrup              Hans Sørenssøn
                             Niels Olessøn
Gudmandrup          Knud Jenssøn
Klint                      Lars Johanssøn
Sonnerup               Lars Christenssøn
Nyegaard               Friderick Olessøn
                             Gregers Jenssøn
Staarup                  Hans Hanssøn
                             Niels Sørenssøn

Piger

Høybye                  Dorthe Maria Junge
                             Lucia AndreasDotter
                             Anna JacobsDotter
                             Maren MadzDotter
Lumbsaas              Anna NielsDotter
                             Karen OlesDotter
Steenstrup              Inger ChristensDotter
                             Martha AndersDotter
Gudmandrup          Maren MadzDotter
Klint                      Barbara HendrichsDotter
                             Anna Cathrina JensDotter
                             Inger HansDotter
Sonnerup               Sidse JensDotter
Nyegaard               Anna AndersDotter
                             Anna JensDotter
Staarup                  Mette JacobsDotter
                             Kirsten JacobsDotter
Ellinge                   Lucia Hans Dotter
BorrevangsHuus     Maren TuesDotter

 Trolovede og Copulerede


Dominica Reminiscere:

18. februar 1742

Copuleret Jørgen Jenssøn og Inger AndreæsDotter Begge af Sonnerup

Dominica Jubilate:

15. april 1742

Trolovet Madz Christenssøn og Anna NielsDotter Begge af Lumbsaas;
At intet enten ved Slegtskab eller Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Hans Madzsøn
Peder Anderssøn, Begge Boemænd i Lumbsaas.

den 25de Maji

25. maj 1742

Copuleret uden forudgaaende Trolovelse, effter Kongl: Tilladelse, Kongl: Majts Tolder Ædle Seigr Johan Knoblauch ved Rørvig og Velædle Jomfrue Regina Margreta Schwane paa Annabierg.

Dominica 9na post Trinit:

22. juli 1742

Trolovet Anders Michelssøn af Klint og Sl: Anders Jenssøns Enche Kirsten LarsDotter af Sonnerup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Jep Rasmussøn, Boemand i Sonnerup,
Hans Olessøn, Boemand i Klint.

den 27de Julii

27. juli 1742

Copuleret Hans Velærværdighed Hr Henrich Hansteen Velmeritered Sogne=Præst for Tystrups= og Haldager=Lille Menigheder i Øster=Flachebierg Herred og min Kiære Dotter Jomfrue Conradina Nyegaard af Høybye=Præstegaard. Gud Lyck=saliggiøre Deres Egteskab. Bemældte Copulation er skeed uden foregående Trolovelse effter Kongl: allernaadigste Tilladelse.

Dominica 23 post Trinit:

28. oktober 1742

Trolovet Peder Jenssøn af Svinninge og Maren JensDotter af Høybye:
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Jens Larssøn, Boemand i Klint
Peder Rasmussøn, Sognefoged i Svinninge.

Copuleret Madz Christenssøn og Anna NielsDotter, Begge af Lumbsaas.

Copuleret Anders Michelssøn af Klint og Sl: Anders Jenssøns Enche Kirsten LarsDotter af Sonnerup.

Festo O: Sanctoum

1. november 1742

Trolovet Lars Jørgenssøn af Ubberup og Maren MadzDotter af Nyegaard.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Lars Pederssøn,
Lars Tygessøn, Begge boemænd i Nygaard.

Dominica 1ma Adventus

2. december 1742

Trolovet Gabriel Nielssøn og Anna ThorsDotter, Begge nu værende i Staarup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Anderssøn, Boemand i Staarup.
Lars Pederssøn, Boemand i Hønsinge.

Dominica 2da Adventus

9. december 1742

Copuleret Lars Jørgenssøn af Ubberup og maren MadzDotter af Nyegaard.

Dominica 3tia Adventus

16. december 1742

Copuleret Peder Jenssøn af Svinninge og Maren JensDotter af Høybye.

 Døde


Festo Circumsionis Christi

1. januar 1742

Begravet Niels Avessøns Dotter Maren af Holmstrup, gl: 16 Uger.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1742

Begravet Søren Anderssøn Smid af Lumbsaas, gl: 67 Aar.

Begravet Christen Christopherssøn af Hundstrup, gl: [ingen alder angivet]

Dominica Septuagesima

22. januar 1742

Begravet Søren Larssøns Dotter Karen af Steenstrup, gl: 2 Aar og 30 Uger.

Begravet Peder Anderssøns Søn Madz af Staarup, gl: 1 Uge.

Dominica Sexagesima

29. januar 1742

Begravet Anders Jenssøns Dotter Ellen af Gudmandrup, gl: 33 Uger.

Dominica Qvinqvagesima

5. februar 1742

Begravet Jacob Olessøns Dotter Lucia af Sonnerup, gl: 9 Aar.

Dominica Judica

11. marts 1742

Begravet Madz Pederssøns Søn Jens af Lumbsaas, gl: 1 Uge.

Festo Soter

23. marts 1742

Begravet Anders Olessøns dødfødde Søn af Ubberup.

Dominica Jubilate

15. april 1742

Begravet Mette JohansDotter af de Fattiges Huus, gl: [ingen alder angivet]

Dominica Rogate

29. april 1742

Begravet Madz Rasmussøns Dotter Lucia af Holmstrup, gl: 15 Uger.

den 12te Maji

12. maj 1742

Begravet Hans Hanssøns Dotter Boeld af Høybye, gl: 1 Aar og 13 Uger.
NB Moderen Sidse MadzDotter var med samme barn afvigte Sommer kommet uden Herreds fra, effter hendes mand var rømt fra Hende.

Dominica 2da post Trinit:

3. juni 1742

Begravet Jens Rasmussøns Dotter Sidse af Nyrup, gl: 7 Uger

Dominica 4ta post Trinit:

17. juni 1742

Begravet Peder Pederssøn Urte Gaards Mand i Høybye Præste Gaard, gl: [ingen alder angivet]
NB FreDagen for hen den 15 junii blev hand ihielslagen af Guds Torden og Lyn Jld, som slog ned i Høybye Præste Gaard.

den 4de julii

4. juli 1742

Begravet Ole Trolles Søn Hans af Borrevangshuus, gl: 12 Uger.

den 15de Augusti

15. august 1742

Begravet Johan Pederssøn Skræder af Klint, gl: [ingen alder angivet]

Dominica 13 post Trinit:

19. august 1742

Begravet Niels Jørgenssøn af Klint, gl: [ingen alder angivet]

den 5te Septembris

5. september 1742

Begravet Madz Pederssøn af Høybye, gl: [ingen alder angivet]

Dominica 19 post Trinit:

30. september 1742

Begravet Jørgen Michelssøns Hustrue Kirsten LarsDotter af Ubberup, gl: [ingen alder angivet]

Dominica 25 post Trinit:

11. november 1742

Begravet Karen Schaanings af de Fattiges Huus i Høybye, gl: 47 Aar.

Dominica 26 post trinit:

18. november 1742

Begravet Madz Bryde af Lumbsaas, gl: 64 Aar.

Dominica 27 post trinit:

25. november 1742

Begravet Madz Olessøn af Gudmandrup, gl: [ingen alder angivet]

Begravet Sl: Lars Olessøns Søn Niels Larssøn af Lumbsaas, gl: [ingen alder angivet]

Begravet Jørgen Jenssøns Dotter Karen af Sonnerup, gl: 2 Uger.

den 5te Decembris

5. december 1742

Begravet Niels Michelssøn af Sonnerup, gl: [ingen alder angivet]

Dominica 2da Adventus

9. december 1742

Begravet gl: Niels Madzsøn af Lumbsaas, gl: [ingen alder angivet]

Dominica 3tia Adventus

16. december 1742

Begravet Peder Havgaards Søn Jens af Lumbsaas, gl: 1 Uge.

Feria 2da Nativitatis Christi

26. december 1742

Begravet Mette MogensDotter af Lumbsaas, gl: 32 Aar.