ANNO 1743

Døbte


Festo Circumcionis Christi

1. januar 1743

Døbt Jep Mortenssøns Søn Christian af Staarup;
Susc: Sidse Mortens i Staarup; Testes Anders Nielssøn, Hans Hanssøn, Jørgen Hanssøn, Anna Peder Sørenssøns, Alle i Staarup, og Maren SørensDotter i Nyegaard.

Døbt Niels Avessøns Dotter Karen af Holmstrup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Ole Ole i Sonnerup, Peder Pederssøn, Anna MadzDotter, Sidse LarsDotter og Kirsten Madz Rasmussøns, Alle i Holmstrup.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1743

Døbt Lars Olessøns Dotter Kirstine af Steenstrup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Madz Jørgenssøn i Steenstrup, Hans Sørenssøn ibidem, Ole Degnhart i Sonnerup, Maren ChristensDotter i Steenstrup og Ellen JensDotter ibid:

Døbt Niels Olessøns Dotter Boeld af Holmstrup;
Susc: Karen Jens Avessøns i Holmstrup; Testes Jens Avessøns i Holmstrup, Peder Anderssøn ibid: Sophia LarsDotter i Sonnerup, Sidse LarsDotter ibid: og Kirsten Jep Rasmussøns ibidem.

den 6te Februarii

6. februar 1743

Døbt u: Jens Larssøns Søn Anders af Ubberup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Madz Hanssøn i Høybye, Peder Hanssøn i Ubberup, Anders Larssøn i Nyrup, Martha LarsDotter i Nyegaard og Maren Lars Jørgenssøns i Ubberup.

Festo Gratiorum Actionis

11. februar 1743

Døbt Peder Anderssøns Dotter Karen af Lumbsaas;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Christen Pederssøn i Høybye, Lars Nielssøn, Ole Nielssøn, Dorthe LarsDotter og Margrete Son??, Alle i Ebbelyche.

Dominica Sexagesima

17. februar 1743

Døbt Lars Jørgenssøns Dotter Boeld af Gudmandrup;
Susc: Maren Stierns i Høybye; Testes Jens Sørenssøns, Svend Pederssøn, Knud Jenssøn, Anna PedersD: og Boeld Lars Jenssøns, Alle i Gudmandrup.

Dominica Invocavit

3. marts 1743

Døbt Lars Sørenssøns Dotter Sidse af Lumbsaas;
Susc: Sidse Søren Larssøns i Steenstrup; Testes Christen Pederssøn i Høybye, Hans Pederssøn i Lumbsaas, Karen JørgensDotter ibid: Boeld SørensDotter i Steenstrup og Anna Cathrine Linds i Høybye.

Dominica Reminiscere

10. marts 1743

Døbt Anders Jenssøns Søn Hans af Høybye;
Susceptrix J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Jonas Erichssøn, Peder Jenssøn, Anna LarsDotter, Maren JensDotter og Margrete Lars Madzsøns, Alle i Høybye.

Dominica Oculi

17. marts 1743

Døbt Anders Jenssøns Søn Jens af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Knud Jenssøns i Gudmandrup, Jens Sørenssøn ibid: Niels Jenssøn i Steenstrup, Kirsten AndersDotter ibid: Maren Jacob Pederssøns i Gudmandrup

Dominica Palmarum

7. april 1743

Døbt Jacob Larssøns Dotter Maria af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Madz Hanssøn i Høybye, Christen Pederssøn ibid: Herman Zachariæssøn i Ubberup, Else HansDotter i Høybye og Birte JensDotter ibidem.

Feria 3tia Paschatos

16. april 1743

Døbt Hans Smids Søn Poul af Sonnerup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes [ingen nævnt]

Dominica Qvasimodogeniti

21. april 1743

Døbt Christen Rasmussøns Søn Christian af Steenstrup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Hans Jørgenssøn, Anders Mogenssøn, Boeld SørensDotter, Martha AndersDotter og Maria Peder Madzsøns, Alle i Steenstrup.

Dominica Misericordias

28. april 1743

Døbt Ole Olessøns Dotter Kirsten af Mosbyehuus;
Susc: J: Cathrina Sophia Simonssen paa Annabierg; Testes Jens Pederssøn, Ole Anderssøn paa Ellinge Gaard, Anders Christenssøn i Hundstrup, Boeld HansDotter paa Annabierg og Johanne OlesDotter i Lumbsaas.

Festo Ascensionis Christi

23. maj 1743

Døbt Jens Rasmussøns Dotter Sidse af Nyrup;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Madz Christopherssøn, Søren Anderssøn, Jens Jenssøn, Karen JensDotter, Alle i Nyrup, og Maren Hans Jenssøns i Høybye.

Feria 2da Pentecostes

3. juni 1743

Døbt Herman Zachariæsøns Dotter Lucia af Ubberup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Lars Pederssøn i Hundstrup, Peder Jenssøn, Hans Pederssøn, Zire AndreæsDotter og Kirsten Skræders, Alle i Høybye.

Feria 3tia Pentecostes

4. juni 1743

Døbt Peder Larssøns Dotter Kirstine af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Jens Sørenssøn, Peder Olessøn, Svend Pederssøn, Maren MadzDotter og Maren Jacobs, Alle i Gudmandrup.

den 11te Junii

11. juni 1743

HiemmeDøbt Madz Pederssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas.

Dominica 1ma post Trinit:

16. juni 1743

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Anna af Staarup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Anders Nielssøn i Staarup, Hans Pederssøn ibid: Ole Larssøn i Nyegaard, Anna AndersDotter i Nyegaards Mølle, og Elisabeth ThomæsDotter i Høybye.

Dominica 3tia post Trinit:

30. juni 1743

Døbt Peder Pederssøns Søn Christen af Staarup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Rasmus Jacobssøn, LivGuarde i Kiøbenhaun, Niels Nielssøn i Staarup, Jørgen Hanssøn, Anna PedersDotter i Staarup, og Maren Lars Madzsøns i Høybye.

Dominica 8va post Trinit:

4. august 1743

Døbt Ole Poulssøns Søn Lars af Ebbelyche;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Niels Michelssøn i Ebbelyche, Lars Christenssøn ibid: Niels Poulssøn i Nyrup, Dorthe ChristophersDotter ibid: og Sidse JensDotter i Ebbelyche.

Dominica 9na post Trinit:

11. august 1743

Døbt Niels Jenssøns Dotter Karen af Staarup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Niels Sørenssøn i Staarup, Hans Hanssøn ibid: Ellen ChristensDotter ibid: Birte JensDotter i Høybye og Maren Jacob Larssøns ibidem.

Dominica 10ma post Trinit:

18. august 1743

Døbt Nilaus Nielssøns Dotter Anna af Lumbsaas;
Susc: Jomfrue Ulrica Eleonora paa Annabierg; Testes Hans Madzsøn i Lumbsaas, Madz Olessøn ibidem, Lars Madzsøn i Steenstrup og Karen OlesDotter i Lumbsaas.

Dominica 12 post Trinit:

1. september 1743

Døbt Peder Anderssøns Søn Hans Henrich af Staarup;
Susc: Jomfrue Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Niels Sørenssøn i Staarup, Niels Nielssøn ibidem, Jørgen Christopherssøn i Høybye, Else HansDotter ibid: og Anna LarsDotter ibidem.

Døbt Lars Tygessøns Dotter Boeld af Nyegaard;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Hans Tygessøn i Nyegaard, Ole Larssøn ibid: Anna JensDotter ibid: Zire AndreæsDotter i Klint og Maren Hans Jenssøns i Høybye.

Dominica 15 post Trinit:

22. september 1743

Døbt Morten Michelssøns Dotter Anna af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Niels Olessøn, Hans Madzsøn, Niels Møller, Peder Havgaard, Alle i Lumbsaas, og Mette MichelsDotter i Høybye.

Festo Michaelis

29. september 1743

Døbt Peder Mogenssøns Søn [intet navn] af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes [ingen nævnt]

Døbt Peder Hanssøns Dotter Boeld af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Jenssøn, Niels Pederssøn, Svend Pederssøn, Maren MadzDotter og Maren Jens Pederssøns, Alle i Gudmandrup.

Dominica 17 post Trinit:

6. oktober 1743

Døbt Madz Rasmussøns Dotter Lucia af Holmstrup;
Susc: Kirsten Jep Rasmussøns i Sonnerup; Testes Jens Rasmussøn i Nyegaard, Sophia LarsDotter i Sonnerup, Sidse LarsDotter ibidem og Anna Peder Anderssøns i Holmstrup.

Dominica 18 post Trinit:

13. oktober 1743

Døbt Anders Michelssøns Dotter Kirsten af Sonnerup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Jens Rasmussøn i Tengslemarch, Ole Olessøn i Sonnerup, Jens Christenssøn ibidem, Mette MichelsDotter ibidem og Jngeborg Peder Michelssøns i Holmstrup.

Dominica 20 post Trinit:

27. oktober 1743

Døbt Ole Nielssøns Dotter Maren af Ebbelyche;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Niels Michelssøn, Ole Poulssøn, Mogens Jørgenssøn, Dorthe LarsDotter, Alle i Ebbelyche, og Maren Royans i Sonnerup.

Dominica 21 post Trinit:

3. november 1743

Døbt Lars Smids Dotter Maria af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Madz Hanssøn, Tulle Michelssøn, Boeld SørensDotter, Anna MadzDotter, Alle i Høybye, og Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch.

Dominica 24 post Trinit:

24. november 1743

Døbt Ole Degnharts Dotter Lucia af Sonnerup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Ole Olessøn i Sonnerup, Niels Avessøn i Holmstrup, Niels Olessøn ibidem, Sidse LarsDotter i Sonnerup og Sophia Fiskers ibidem.

Dominica 1ma Adventus

1. december 1743

Døbt Bent Anderssøns Dotter Karen af Holmstrup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes [ingen nævnt]

Dominica 2da Adventus

8. december 1743

Døbt Peder Jenssøns Søn Jens af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Madz Hanssøn, Lars Michelssøn, Anders Jenssøn, Mette JensDotter og Maren Hans Jenssøns, Alle i Høybye.

Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

21. april 1743

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede

Drenge
 
Høybye Rasmus Hanssøn
Christian Hanssøn
Anders Rasmussøn
Staarup Peder Christenssøn
Gudmandrup Jens Hanssøn
Peder Perssøn
Jens Larssøn
Steenstrup Ole Nielssøn
Lars Olessøn
Lumbsaas Madz  Olessøn
Ebbelyche Jens Larssøn
Peder Mortenssøn
Sonnerup Jens Christenssøn
BorrewangsHuus Peder Tuessøn

Piger

Høybye Mette PedersDotter
Sidse JensDotter
Staarup Anna PedersDotter
Kirsten JohansDotter
Anna Marie Wulf
Gudmandrup Karen LarsDotter
Maren JensDotter
Anna JensDotter
Lumbsaas Kirsten JørgensDotter
Lucia HansDotter
Anna PedersDotter
Maren JensDotter
Ebbelyche Boeld JacobsDotter
Holmstrup Martha AndersDotter
Nyrup Johanna JensDotter
Inger JensDotter
Trane=Huus Anna MadzDotter

 Trolovede og Copulerede


Dominica 3tia post Epiph:

27. januar 1743

Copuleret Gabriel Nielssøn og Anna ThorsDotter Begge af Staarup.

Dominica Oculi

17. marts 1743

Trolovet Hans Jenssøn af Høybye og Maren HansDotter af Tengslemarch.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Søren Nielsen Boemand i Høybye.
Poul Christianssøn Boemand i Tengslemarch.

Dominica Jubilate

5. maj 1743

Copuleret Hans Jenssøn og Maren HansDotter af Tengslemarch

Festo Ascensionis Christi

23. maj 1743

Trolovet Jacob Rasmussøn og Maren JensDotter Begge af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
gl: Lars Madzsøn Boemand i Høybye.
Niels Thomæssøn Boemand i Klint.

Dominica 4ta post Trinit:

7. juli 1743

Copuleret Jacob Rasmussøn og Maren JensDotter Begge af Høybye.

Dominica 10 post Trinit:

18. august 1743

Trolovet EnkeManden Jens Larssøn af Klint og Zire AndreæsDotter af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Niels Madzsøn Boemand i Høybye.
Niels Jenssøn Boemand i Tengslemarch.

Dominica 12 post Trinit:

1. september 1743

Trolovet Jens Madzsøn af Steenstrup og Madz Olessøns Enke Margreta IcaacsDotter af Hundstrup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Hans Pederssøn Boemand i Ubberup.
Lars Pederssøn Boemand i Hundstrup.

Dominica 20 post Trinit:

27. oktober 1743

Trolovet Peder Sørenssøn af Weddinge og Inger NielsDotter af Ellinge.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
[ingen vidner anført]

Festo O: Sanctum

1. november 1743

Copuleret Jens Larssøn af Klint og Zire AndreæsDotter af Høybye.

Dominica 24 post Trinit:

24. november 1743

Copuleret Jens Madzsøn af Steenstrup og Margreta IsaacsDotter af Hundstrup.

den 29de Novembris

29. november 1743

Copuleret uden foregaaende Trolovelse, effter Kongelig Tilladelse Kongl: Majts forvalter over Hans Majts Godz i Odsherred Ædle Seigr Niels Christian Bang af Egebierg og Velædle Jomfrue Ulrica Eleonora Schwane paa Annabierg.

Dominiva 2da Adventus

8. december 1743

Trolovet EnkeManden Jens hanssøn af Staarup og Maren larsDotter af Nyegaard.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Jens Larssøn Boemand i Klint.
Jens Pederssøn HuusMand i Sonnerup.

Copuleret Peder Sørenssøn af Weddinge og Inger NielsDotter af Ellinge.

Dominica 3tia Adventus

15. december 1743

Trolovet Peder Jocumssøn Tambour og Anna MichelsDotter af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Søren Nielssøn BoeMand i Høybye.
gl: Lars Madzsøn BoeMand ibidem.

Feria 3tia Nativ: Christi

27. december 1743

Trolovet Anders Larssøn af Steenstrup og Oluf Pederssøns Enke Gunnild JørgensDotter af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ved andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.
Søren Torssøn BoeMand i Steenstrup
Peder Eylerssøn BoeMand i Høybye.

 Døde


den 2den Januarii

2. januar 1743

Begravet Anders Madzsøns Tvillinger Christen og Margreta af Høybye, gl: 2 Uger 4 Dage.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1743

Begravet Peder Hittes Søn Jens af Høybye, gl: 8 Uger.

Dominica 2da post Epiph:

20. januar 1743

Begravet Jep Mortenssøns Søn Christian af Staarup, gl: 3 Uger.

Dominica 3tia post Epiph:

27. januar 1743

Begravet Anders Olessøns Dotter Karen af Høybye, gl: 9 Uger.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1743

Begravet Peder Nielssøns Dotter Maren af Høybye, gl: 1 Aar og 2 Uger.

den 1ste Martii

1. marts 1743

Begravet Morten Poulssøns Søn Peder af Sonnerup, gl: 2 Aar og 11 Uger.

Dominica Invocavit

3. marts 1743

Begravet Anders Olessøns Dødfødde Dotter af Ubberup.

Dominica Oculi

17. marts 1743

Begravet Nilaus Nielssøns Søn Niels af Lumbsaas, gl: 1 Aar.

den 1ste Maji

1. maj 1743

Begravet Otthe Nielssøn af Ellinge, gl: 40 Aar.

Dominica Jubilate

5. maj 1743

Begravet Michel Pederssøn af Steenstrup, gl: 81 Aar.

Begravet Sl: Anders Larssøns Enche Mette OtthosDotter af Sonnerup, gl: 68 Aar.

Feria 2da Pentecostes

3. juni 1743

Begravet Ole Poulssøns Søn Lars af Ebbelyche, gl: 1½ Aar.

Dominica 1ma post Trinit:

16. juni 1743

Begravet Madz Pederssøns HiemmeDøbte Dotter Kirsten af Limbsaas, gl: [ingen alder].

den 29de Junii

29. juni 1743

Begravet Niels Anderssøn Væver af Høybye, gl: 33 Aar.

den 11te Julii

11. juli 1743

Begravet Jens Larssøns Hustrue Boeld JensDotter af Klint, gl: 57 3/4 Aar.

Dominica 7ma post Trinit:

28. juli 1743

Begravet Anders Jenssøns Søn Hans af høybye, gl: 20 Uger.

Dominica 10ma post Trinit:

18. august 1743

Begravet Madz Olessøn af Hundstrup, gl: 74 Aar.

Dominica 13 post Trinit:

8. september 1743

Begravet Peder Larssøns Dotter Kirstine af Gudmandrup, gl: 14 Uger.

Begravet Lars Jørgenssøns Dødfødde Dotter af Ubberup.

Dominica 15 post Trinit:

22. september 1743

Begravet Peder Anderssøns Søn Hans Henrich af Staarup, gl: 3 Uger.

Begravet Nilaues Nielssøns Dotter Anna af Lumbsaas, gl: 5 Uger.

Dominica 17 post Trinit:

6. oktober 1743

Begravet Lars Tygessøns Dotter Boeld af Nyegaard, gl: 5 Uger.

Begravet Peder Mogenssøns Søn [intet navn] af Lumbsaas, gl: 1 Uge.

Begravet Jacob Hollænders Dødfødde Søn af Høybye.

Dominica 24 post Trinit:

24. november 1743

Begravet Jens Hanssøns Hustrue Elisabeth JørgensDotter af Staarup, gl: 53 Aar.

den 11te Decembris

11. december 1743

Begravet Sl: Ole Larssøns Enke Margreta MadzDotter af MosbyeHuus, gl: 76 Aar.

Feria 2da Nativitatis Christi

26. december 1743

Begravet Niels Jenssøn af Klint, gl: 57 Aar.