ANNO 1744

Døbte


den 8de Januarii

8. januar 1744

Døbt Hans Jenssøns Dotter Boeld af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes U: Lars Madzsøn, Maria NicolaisDotter, Karen AndreæsDotter, Mette JensDotter og Maren Lars Madzsøns, Alle i Høybye.

Dominica 1ma post Epiph:

12. januar 1744

Døbt Peder Nielssøns Dotter Maren af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Poul Christianssøn i Tengslemarch, Madz Hanssøn i Høybye, Elisabeth ThomæsDotter ibidem og Leene JensDotter ibidem og Anne Oles i BorrewangsHuus.

Dominica 2da post Epiph:

19. januar 1744

Døbt Nicolai Thomæssøns Søn Jacob af Tengslemarch;
Susc: J: Sophia Cathrine Nyegaard; Testes Morten Hanssøn i Tengslemarch, Lars Michelssøn i Høybye, Madz Pederssøn ibidem, Lucia AndreæsDotter ibid: og Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch.

Døbt Jacob Olessøns Søn Rasmus af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Michel Pederssøns i Klint, Hans Christenssøn i Tengslemarch, Lars Jepssøn ibidem, Mette MichelsDotter i Sonnerup og Sidse PedersDotter ibidem.

den 24 Januarii

24. januar 1744

HiemmeDøbte Godske Nielssøns Tvillinger Jens og Margreta af Ubberup.

Dominica Septuagesima

26. januar 1744

Confirmeret oven mældte Tvillingers Daab;
Susceptrices Karen Niels Madzsøns i Høybye og Birte Holgers i Schaverup; Testes Holger Pederssøn i Schaverup, Gudmand Nielssøn ibidem, U: Lars Madzsøn i Høybye, Madz Pederssøn ibid: Cathrine HansDotter i Ubberup, Boeld LorentzDotter i Asmindrup, Giertrud Jens Hanssøns ibid: Birte JensDotter i Høybye og Karen AndreæsDotter ibidem.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1744

Døbt Lars Madzsøns Søn Madz af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Ole Jenssøn, Peder Anderssøn, Karen JensDotter, Anna Jacob Pederssøns, Alle i Lumbsaas og Boeld SørensDotter i Steenstrup.

den 19de Februarii

19. februar 1744

HiemmeDøbt Hr Capitain Johan Wildenraths Dotter Wiwiche=Margreta paa Annabierg.

Dominica Reminiscere

23. februar 1744

Døbt Niels Michelssøns Dotter Karen af Ebbelyche;
Susceptrix Margreta Svend Flintes; Testes Tulle Michelssøn i Høybye, Ole Nielssøn i Ebbelyche, Niels Nielssøn ibidem, Sidse Hans Larssøns ibid: og Lucia NielsDotter ibidem.

den 26 Februarii

26. februar 1744

Døbt Anders Madzsøns Søn Christen af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes [ingen faddere nævnt].

Confirmeret Hr Capitain Johan Wildenraths Dotter Wiwiche=Margretes Daab.
Susc: Hr Capitain Hans Friboes Frue Anna Dorothea Wildenrath; Testes Hr Capitain Hans Friboe, Hr Tolder Johan Knoblauch, Hr Forvalter Niels Christian Bang, Madame Regina Margreta Knoblauchs og Madame Ulrica Eleonora Bangs.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1744

Døbt U: Lars Madzsøns Søn Madz af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Hans Jenssøn, Peder Jenssøn, Anna ChristensDotter, Boeld SørensDotter, Alle i Høybye, og Maria Poul Christianssøns i Tengslemarch.

Festo Coenæ Dominica

26. marts 1744

Døbt Niels Madzsøns Søn Peder af Gudmandrup;
Suscept: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Knud Jenssøn, Niels Olessøn, Johan Danielssøn, Karen MadzDotter og Kirsten Peder Larssøns, Alle i Gudmandrup.

Døbt Ole Anderssøns Søn Vesti af Sonnerup;
Susc: Boeld Degnharts i Sonnerup; Testes Niels Poulssøn, Jens Jenssøn, Dorthe ChristophersDotter, Anna Lars Anderssøns, Alle i Nyrup og Anna LarsDotter i Høybye.

Feria 3tia Paschatos

31. marts 1744

Døbt Sl: Hans Jørgenssøns Dotter Kirsten af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Jens Hanssøn i Gudmandrup, Madz Hanssøn, Maria NicolaisDotter, Leene JensDotter og Maren Hans Jørgenssøns, Alle i Høybye.

Dominica Misericordias

12. april 1744

Døbt Lars Pederssøns Dotter Karen af Hundstrup;
Susc: J: Sophis Cathrina Nyegaard; Testes Niels Kudsk paa Annabierg, Peder Nielssøn KornMaaler ibidem, Jens Madzsøn i Hundstrup, Anna Lars Hanssøns i Ubberup og Mette PedersDotter i Høybye.

Døbt Peder Hittes Dotter Lucia af Høybye;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Tulle Michelssøn, Anders Jenssøn, Boeld SørensDotter, Maria NicolaisDotter og Jngeborg Niels Willumssøns, Alle i Høybye.

Festo Ascensionis Christi

7. maj 1744

Døbt Anders Olessøns Dotter Sidse af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Madz Olessøn i Tengslemarch, Ole Olessøn i Sonnerup, Madz Hanssøn i Høybye, Elisabeth ThomæsDotter ibid: og Sophia LarsDotter ibid:

Feria 3tia Pentecostes

19. maj 1744

Døbt Jens Smids Dotter Else af Høybye;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Jørgen Christopherssøn, Anders Nielssøn, Hans Christian Christenssøn, Anna MadzDotter, Alle i Høybye, og Dorthe ChristophersDotter i Nyrup.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1744

Døbt Lars Jenssøns Dotter Sidse af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Pederssøn i Gudmandrup, Niels Olessøn ibid: Madz Jacobssøn i Høybye, Kirsten Skræders ibid: og Mette PedersDotter ibidem.

Dominica 7ma post Trinit:

12. juli 1744

Døbt Niels Eskessøns Søn Hans af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Simon Skræder i Klint, Ole Olessøn i Sonnerup, Søren Christenssøn ibid: Boeld OlesDotter ibid: og Lucia NielsDotter i Holmstrup.

den 18de Julii

18. juli 1744

Døbt Peder Havgaards Dotter Anna af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Hans Madzsøn i Lumbsaas, Peder Nielsen, Leene JensDotter, Kirstine Christen Pederssøns, og Gunnild Anders Larssøns, Alle i Høybye.

Døbt at Pige Barn Kaldet Anna Kirstine;
En fattig Mand som er mere Tigger og sagde sig at være Fader til Barnet, sagde sig at have Navn Lorentz Nissøn, og at Barnets Moder, som hand førte med sig, var hans ægte Hustrue, og af Navn Anna Kirstine PedersDotter. Den 12te Julii næst afvigte vare de kommet til Lumbsaas, og hos Kirsten Ole Jacobssøns ibidem, hvor de hafde laant Huus, giorde hun Barsel samme afften. Bemældte Mand Lorentz Nissøn sagde end ydermeere at de hafte deres Tilhold og AltarGang i Tierebye Sogn og Bye i Wester=Flachebierg=Herred, og at Præstens Navn var Hr Jørgen Monrad. Bemte folk hafde deres Bevis enten af Pash eller Skudsmaal med sig at fremviise, saa det der udover er tvivlagtigt enten de ere egtefolk eller ikke. Om disse folkes Ankomst og Mandens her anførte udsigende har Hr CommerceRaad Schwane af den 16de Julii ved Skrivelse fra mig bekommen Notice, hvor paa Hand og ved GienSkrivelse af samme dato anlovede at vilde ved et expreshe Bud lade sig erkyndige om Deres Tilholds Sted og Egteskab, og imidlertid foranstalte Deres Anholdelse.
Susceptrix til Bemte Barn var Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Lars Michelssøn, Madz hanssøn, Boeld NielsDotter, Kirstine Christen Pederssøns og Gunnild Anders Larssøns, Alle i Høybye.

Dominica 12 post Trinit:

16. august 1744

Døbt Corporal Johan Wulfs Dotter Anna Margreta af Høybye;
Suscept: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Mogens Jørgenssøn i Ebbelyche, Jonas Erichssøn i Høybye, Anders Nielssøn ibid: Karen AndreæsDotter ibid: og Anna AndersDotter i Nyegaards Mølle.

Dominica 13 post Trinit:

23. august 1744

Døbt U: Peder Sørenssøns Dotter Inger af Ellinge;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Ole Nielssøn i Ellinge, Tulle Michelssøn, Jørgen Christopherssøn, Anna MadzDotter og Mette JensDotter, Alle i Høybye.

Dominica 14 post Trinit:

30. august 1744

Døbt Madz Pederssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Hans Pederssøn, Madz Hanssøn, Niels Olessøn, Karen JørgensDotter og Anna Madz Christenssøns, Alle i Lumbsaas.

Dominica 16 post Trinit:

13. september 1744

Døbt Peder Anderssøns Søn Christian af Holmstrup;
Suscept: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Anderssøn i Staarup, Niels Avessøn, Lars Bakke, Lucie NielsDotter og Karen Bendts, Alle i Holmstrup.

Døbt Lars Jørgenssøns Dotter Kirsten af Ubberup;
Susceptrix [ingen nævnt] Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Ole Madzsøn i Holmstrup, U: Jens Larssøn i Ubberup, Anna LarsDotter ibidem, og Elisabeth ThomæsDotter i Høybye.

Dominica 17 post Trinit:

20. september 1744

Døbt Jens Larssøns Søn Andreas af Klint;
Susceptrix Jomfrue Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Niels Madzsen, Hans Jenssøn, Lars Michelssøn, Karen AndreæsDotter, Alle i Høybye, og Martha NielsDotter i Klint.

Døbt Mogens Nielssøns Søn [intet navn] af Tengslemarch;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Lars Jpssøn i Tengslemarch, Michel Christenssøn ibidem, Ole Olessøn i Sonnerup, Lucia HansDotter i Ellinge og Maria Madz Jenssøns i Høybye.

Døbt Jens Fiskers Dotter Kirsten af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Niels Møller, Jens Pederssøn, Mogens Jenssøn, Karen JørgensDotter og Sidse Peder Havgaards, Alle i Lumbsaas.

den 25de Septembris

25. september 1744

Hiemme Døbt Karen PedersDotters u-ægte Søn Peder i Staarup;
Moderen udlagde til Barnefader hendes forrige Husbond Peder Sørenssøn BoeMand i Staarup, og det i Overværelse af Niels Nielssøn BoeMand i Staarup og Jacob Rasmussøn HuusMand ibid: og Anna MadzDotter, Alle 3 som Testes og Dorthe Slagters som Suscept:hvilken udleggelse hun og skal have giord i sin største Barns Nød.

Dominica 18 post Trinit:

27. september 1744

Confirmeret næst ovenskrevne Barns Daab; Suscetprix som oven er mældet, og Testes ligesaa.

Dominica 19 post Trinit:

4. oktober 1744

Døbt Lars Anderssøns Søn Anders af Nyrup;
Susceptrix Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Lars Jenssøn i Klint, Niels Poulssøn i Nyrup, Jens Jenssøn ibid: Dorthe ChristophersDotter ibid: og Karen AndreæsDotter i Høybye.

Døbt Morten Poulssøns Søn Peder af Sonnerup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Ole Olessøn i Sonnerup, Hans Christenssøn i Tengslemarch, Michel Christenssøn ibid: Anna MadzDotter i Holmstrup, og Lucia MortensDotter i Overbye.

Dominica 21 post Trinit:

18. oktober 1744

Døbt Madz Christopherssøns Dotter Sidse af Klint;
Suscept: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Peder Jenssøn i Nyrup, Boeld SørensDotter i Høybye, Karen AndreæsDotter ibidem, Anna ChristensDotter ibid: og Martha NielsDotter i Klint.

Døbt Peder Mogenssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Nielssøn, Niels Pederssøn, Ole Jenssøn, Maren JensDotter og Dorthe Lars Sørenssøns, Alle i Lumbsaas.

Dominica 22 post Trinit:

25. oktober 1744

Døbt Lars Tygessøns Dotter Boeld af Nyegaard;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Lars Johanssøn, Martha LarsDotter, Anna AndersDotter, Anna JensDotter, Alle i Nyegaard, og Maren Jacob Pederssøns i Gudmandrup:

Døbt Jens Hanssøns Dotter Elisabeth af Staarup;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Jens Pederssøn i Gudmandrup, Niels Nielssøn i Staarup, Anders Nielssøn i Høybye, Anna MadzDotter ibidem og Maria NicolaisDotter ibidem.

Dominica 24 post Trinit:

8. november 1744

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Boeld af Staarup;
Suscept: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Søren Anderssøn i Nyrup, Lars Anderssøn ibidem, Ole Larssøn i Nyegaard, Johanne JensDotter ibidem og Maria Hans Tygessøns ibidem.

Dominica 2da Adventus

6. december 1744

Døbt Peder Larssøns Søn Madz af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Pederssøn i Høybye, Knud Jenssøn, Peder Pederssøn, Ellen JensDotter og Maren Jens Pederssøns, Alle i Gudmandrup.

Døbt Madz Olessøns Søn Peder af Tengslemarch;
Susc: Anna Mortens i Tengslemarch; Testes Ole Olessøns i Sonnerup, Michel Christenssøn i Tengslemarch, Hans Christenssøn ibidem, Sidse MadzDotter i Høybye, og Maria Royans i Sonnerup.

den 10de Decembris

10. december 1744

Hiemmedøbt Rasmus Knudssøns Søn Simon af Høybye.

Dominica 3tia Adventus

13. december 1744

Confirmeret ovenmældte hiemmedøbte Simons Daab;
Suscept: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Lars Michelssøn, Madz Hanssøns, Lars Mortenssøn, Anna JacobsDotter og Sidse MadzDotter, Alle i Høybye.

Dominica 4ta Adventus

20. december 1744

Døbt Peder Anderssøns Dotter Anna Margreta af Staarup,
Suscept: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Peder Madzsøn i TraneHuus, Augustinus Bertelssøn i Staarup, Anna MadzDotter i Høybye, Birthe JensDotter ibidem og Anna Cathrina Linds ibidem.

 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

5. april 1744

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Comfirmerede

Drenge
 
Høybye Anders Jenssøn                Lars Flint
Hans Christian Christenssøn
Peder Larssøn
Anders Madzsøn
Daniel Anderssøn
Madz Jacobssøn
Gudmandrup Niels Larssøn
Sonnerup Søren Christenssøn
Klint Ole Nielssøn
Lars Hanssøn

Piger

Høybye Sidse MadzDotter
Karen JensDotter
Gudmandrup Sidse HansDotter
Steenstrup Anna LarsDotter
Maria HenningsDotter
Holmstrup Lucia NielsDotter
Sonnerup Boeld OlesDotter
Klint Martha NielsDotter
Nyegaard Anna OlesDotter
Staarup Anna RasmusDotter
Ubberup Giertrud HenningsDotter

 Trolovede og Copulerede


Dominica 2da post Epiph:

19. januar 1744

Copuleret Jens Hanssøn af Staarup og Maren LarsDotter af Nyegaard.

Dominica Qvinqvagesima

9. februar 1744

Trolovet Niels Madzsøn og Dorthe JensDotter Begge af Gudmandrup;
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Jacob Pederssøn, BoeMand i Gudmandrup.
Peder Nielssøn, BoeMand i Høybye.

Dominica Reminiscere

23. februar 1744

Trolovet Madz Christopherssøn af Nyrup og Niels Jenssøns Enke Sidse PedersDotter af Klint.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller ved andet i Nogen Maade i disse 2de Personers Egteskab er hinderligt, derfor lover vi underskrevne.

Christopher Nielssøn i Nyrup.
Niels Thomæssøn i Klint, Begge BoeMænd.

Dominica Oculi

1. marts 1744

Copuleret Niels Madzsøn og Dorthe JensDotter Begge af Gudmandrup.

Dominica Lætare

8. marts 1744

Copuleret Peder Jocomssøn Tambour og Anna MichelsDotter Begge af Høybye.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1744

Copuleret Anders Larssøn af Steenstrup og Gunnild JørgensDotter af Høybye.

Feria 3tia Pentecostes

19. maj 1744

Trolovet Jens Sørenssøn og Kirsten HansDotter Begge af Gudmandrup.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Anders Jenssøn, BoeMand i Gudmandrup.
Jacob Pederssøn, BoeMand i Lumbsaas.

Dominica 5ta post Trinit:

28. juni 1744

Copuleret Madz Christopherssøn af Nyrup og Sidse PedersDotter af Klint.

Dominica 9na post Trinit:

26. juli 1744

Trolovet Michel Johanssøn og Martha NielsDotter Begge af Klint.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Johan Anderssøn,
Madz Christopherssøn, Begge i Klint.

Dominica 17 post Trinit:

20. september 1744

Trolovet Jørgen Matthiæsøn og Dorthe LarsDotter Begge af Ebbelyche.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Larssøn, BoeMand i Sonnerup.
[ikke flere kautionister]

Dominica 22 post Trinit:

25. oktober 1744

Trolovet Niels Pederssøn af Annabierg og Ellen LarsDotter af Steenstrup.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Larssøn,
Peder Olessøn, Begge BoeMænd i Gudmandrup.

Trolovet Peder Rasmussøn af Rørvig og Dorthe ChristophersDotter af Nyrup.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Christopher Nielssøn, BoeMand i Nyrup.
Jens Mogenssøn, BoeMand i Høybye.

Trolovet EnkeManden Ole Poulssøn af Ebbelyche og Sidse LarsDotter af Holmstrup.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Poul Nielssøn, HuusMand i Nyrup.
Niels Michelssøn, BoeMand i Ebbelyche.

Trolovet Lars Jenssøn og Sophia LarsDotter Begge af Ebbelyche.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Hans Larssøn, BoeMand i Ebbelyche.
Madz Olessøn, BoeMand i Tengslemarch.

Copuleret Jens Sørenssøn og Kirsten HansDotter Begge af Gudmandrup.

Festo O: Sanctorum

1. november 1744

Trolovet Anders Michelssøn LandSoldat og Sl: Niels Vævers Enke Maren PedersDotter.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

U: Lars Madzsøn, BoeMand i Høybye.
Peder Jocumssøn Tambour ibidem.

Copuleret Jørgen Matthiæsøn og Dorthe LarsDotter Begge af Ebbelyche.

Dominica 1ma Adventus

29. november 1744

Trolovet Peder Madzsøn LandSoldat og Anna MadzDotter af TraneHuus.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Madz Trane i TraneHuuset.
Hans Madzsøn i Asminderup.

Dominica 2da Adventus

6. december 1744

Copuleret Michel Johanssøn og Martha NielsDotter, Begge af Klint.

Copuleret Ole Poulssøn af Ebbelyche og Sidse LarsDotter af Holmstrup.

Copuleret Lars Jenssøn og Sophia LarsDotter, Begge af Ebbelyche.

Dominica 3tia Adventus

13. december 1744

Trolovet Jørgen Poulssøn Møller af NyeKiøbing og Anna AndersDotter af Nyegaards Mølle.
At intet enten ved Slegskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Anders Pederssøn i Nyegaards Mølle.
[ikke flere kautionister].

Copuleret Niels Pederssøn af Annabierg og Ellen LarsDotter af Steenstrup.

Copuleret Peder Rasmussøn af Rørvig og Dorthe ChristophersDotter af Nyrup.

Copuleret Anders Michelssøn LandSoldat og Maren PedersDotter, Begge af Høybye.

Feria 3tia Nativit: Christi

27. december 1744

Copuleret Peder Madzsøn LandSoldat og Anna MadzDotter af TraneHuuset.

 Døde


Dominica Septuagesima

26. januar 1744

Begravet Niels Nielssøn af Steenstrup, gl: 77 Aar.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1744

Begravet Godske Nielssøns hiemmedøbte Tvilling-Søn Jens af Ubberup, gl: 3 Dage.

Dominica Invocavit

16. februar 1744

Begravet Hans Jenssøns Dotter Boeld af Høybye, gl: 6 Uger.

den 11 Martii

11. marts 1744

Begravet Sl: Peder Madzsøns Enke Giertrud LarsDotter af Høybye, gl: 76 Aar.

Begravet Helle Larssøn af Tengslemarch, gl: [intet anført].

Begravet Anders Madzsøns Søn Christen af Høybye, gl: 2 Uger.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1744

Begravet Hans Jørgenssøn af Høybye, gl: [intet anført].

Feria 3tia Paschatos

31. marts 1744

Begravet Niels Olessøn af Steenstrup, gl: 25 Aar.

Dominica Qvasimodogeniti

5. april 1744

Begravet Maren Bondes u-ægte Dødfødde Søn af Ubberup.

Dominica Misericordias

12. april 1744

Begravet Jacob Larssøn af Høybye, gl: 59 Aar.

den 16de Aprilis

16. april 1744

Bisat Velædle og Velbyrdige Frue Commerce=Raad Schwanes Wiwiche Margreta Wellings Liig i Høybye-Kirke fra Annabierg, gl: 53 Aar.

Dominica Jubilate

19. april 1744

Begravet Lars Pederssøns Dotter Karen af Hundstrup, gl: 1 Uge.

Festo Ascensionis Christi

7. maj 1744

Begravet Anders Linds Søn Daniel af Høybye, gl: 18 Aar.

Festo Trinitatis

24. maj 1744

Begravet Hans Thomæsøn af Gudmandrup, gl: 79 Aar.

Dominica 3tia post Trinit:

14. juni 1744

Begravet Jens Smids Dotter Else af Høybye, gl: 3½ Uger.

den 19de Junii

19. juni 1744

Begravet Lars Nielssøn af Ebbelyche, gl: 30 Aar.

Festo Johannis Baptistæ

24. juni 1744

Begravet Ole Poulssøns Hustrue Kirstine AndersDotter af Klint, gl: 57½ Aar.

Dominica 7ma post Trinit:

12. juli 1744

Begravet Jens Kampes Hustrue [intet fornavn] LarsDotter af Nyrup, gl: 60 Aar.

den 18de julii

18. juli 1744

Begravet Jens Jenssøn LandSoldat af Klint, gl: 22 Aar.

Dominica 12ma post Trinit:

16. august 1744

Begravet Jacob Rasmussøns Søn Esche af Staarup, gl: 14½ Aar.

Dominica 15 post trinit:

6. september 1744

Begravet Madz Pederssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas, gl: 1 Uge.

Dominica 19 post Trinit:

4. oktober 1744

Begravet Niels Michelssøn af Høybye, gl: 74 Aar.

Begravet Hans Olessøn af Ebbelyche, gl: 62 Aar.

Festo O: Sanctorum

1. november 1744

Begravet Lars Tygessøns Dotter Boeld af Nyegaard, gl: 1 Uge.

Dominica 24 post Trinit:

8. november 1744

Begravet Jens Hanssøns Dotter Elisabeth af Staarup, gl: 2 Uger.

Dominica 26 post Trinit:

22. november 1744

Begravet Peder Poulssøn Fisker af Sonnerup, gl: 81Aar.

Feria 2da Nativ: Christi

26. november 1744

Begravet Sl: Ole Jacobssøns Enke Kirsten MadzDotter af Lumbsaas, gl: 63 Aar.

Begravet Rasmus Knudssøns Søn Simon af Høybye, gl: 2 Uger.

 Publice Absolverede


Dominica 22 post Trinit:

25. oktober 1744

Publice Absolveret Peder Sørenssøn BoeMand af Staarup for Leyermaal med Karen PedersDotter af Staarup.

Publice Absolveret Karen PedersDotter af Staarup for Leyermaal med ovenmældte Peder Sørenssøn af Staarup.

Publice Absolveret Maren ZachariæsDotter Bondes af Ubberup for det 2det Leyermaal, hvilket hun hafde begaaet med en Catholic Navnlig Johan Christopher Trøster Tiener paa Annabierg.