ANNO 1745

Døbte


Dominica 3tia post Epiph:

24. januar 1745

Døbt U: Jens Larssøns Søn Lars af Ubberup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes gl: Lars Madzsøn, Lars Michelssøn, Niels Pederssøn, Boeld SørensDotter, Alle i Høybye, og Dorthe JørgensDotter i NyeKiøbing.

Dominica Qvinqvagesima

28. februar 1745

Døbt Jacob Hollænders Søn Rasmus af Staarup;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Rasmus Jacobssøn i Staarup, Anders Nielssøn i Høybye, Hans Christian Christenssøn ibidem, Anna JacobsDotter ibid: og Anna PedersDotter i NyeKiøbing.

Døbt Jens Avessøns Søn Anders af Holmstrup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Peder Anderssøn i Staarup, Jep Rasmussøn i Sonnerup, Niels Avessøn i Holmstrup, Anna MadzDotter ibid: og Kirsten Madz Rasmussøns ibidem.

Dominica Invocavit

7. marts 1745

Døbt Peder Madzsøns Søn Madz af TraneHuus;
J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Jonas Erichssøn, Anders Pederssøn, Anders Michelssøn, Mette PedersDotter og Anna Cathrina Linds, Alle i Høybye.

Døbt Madz Nielssøns Søn Madz af Lumbsaas;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye , Testes Anders Nielssøn i Høybye, Niels Pederssøn ibid: Madz Olessøn i Lumbsaas, Lucia hansDotter ibid: og Anna Lars Madzsøns ibidem.

Døbt Michel Pederssøns Søn Søren af Klint;
Susc: Sidse Madz Christopherssøns i Klint; Testes Jørgen Christopherssøn i Nyrup, Lars Jenssøn, Michel Johanssøn, Boeld NielsDotter og Kirsten LarsDotter, Alle i Klint.

den 17de Martii

17. marts 1745

Døbt Niels Nielssøns Søn Madz af Staarup;
Susc: J: Sophia cathrina Nyegaard; Testes Augustinus Bertelssøn i Staarup, Anders Nielssøn, Christen Pederssøn, Anna JacobsDotter og Karen AndreæsDotter, Alle i Høybye.

Dominica Lætare

28. marts 1745

Døbt Hans Jenssøns Dotter Maren af Ellinge;
Susc: Anna Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Anders Madzsøn i Høybye, Peder Jenssøn ibid: Morten Hanssøn i Tengslemarch, Lucia HansDotter i Staarup, og Margreta MadzDotter i Høybye.

Døbt Niels Avessøns Dotter Maren af Holmstrup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Jens Avessøn i Holmstrup, Niels Hanssøn ibidem, Søren Christenssøn i Sonnerup, Mette MichelsDotter ibid: og Maria Royans ibidem.

den 7de Aprilis

7. april 1745

Døbt Peder Pederssøns Dotter Kirsten af Steenstrup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Hans Sørenssøn i Steenstrup, Jonas Erichssøn i Høybye, Anders Nielssøn ibid: Maren ChristensDotter i Steenstrup og Elisabeth [intet videre anført].

Døbt Jep Mortenssøns Dotter Maren af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Johanssøn, Lars Mortenssøn, Hans Christian Christenssøn, Karen AndreæsDotter og Anna RasmusDotter, Alle i Høybye.

Festo Coenæ Dominica

15. april 1745

Døbt Anders Madzsøns Dotter Anna cathrina af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Pederssøn, Jonas Erichssøn, Madz Olessøn, Maren TuesDotter og Margreta MadzDotter, Alle i Høybye.

Feria Soter

16. april 1745

HiemmeDøbt Peder Nielssøns Søn Jacob af Høybye.

Feria 3tia Paschatos

20. april 1745

Confirmeret ovenmøldt Barns Daab;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Madz Jenssøn, Niels Pederssøn, Anders Skaaning, Elisabeth ThomæsDotter og Maren TuesDotter, Alle i Høybye

Dominica Misericordias

2. april 1745

Døbt Jens Sørenssøns Dotter Boeld af Steenstrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Ole Andreæssøn i NyeKiøbing, Peder Sørenssøn i Gudmandrup, Peder Pederssøn ibid: Kirsten JensDotter ibid: og Ellen Niels Pederssøns i Steenstrup.

Festo Precationis

14. april 1745

Døbt Poul Christianssøns Søn Christian af Tengslemarch;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Nicolai Thomæssøn i Tengslemarch, Michel Christenssøn ibid: Boeld PedersDotter ibidem, Anna LarsDotter i Høybye og Margreta Lars Madzsøns ibidem.

Festo Ascensionis Christi

27. april 1745

Døbt Nilaus Nielssøns Dotter Anna af Ubberup;
Susc: Kirsten Skræders i Høybye; Testes Peder Hanssøn i Ubberup, Ole Anderssøn ibid: Kirsten Hermans ibid: Cathrina HansDotter paa Annabierg og Anna MadzDotter i Høybye.

den 1ste Junii

1. juni 1745

HiemmeDøbt Peder Jocumssøns Dotter Karen af Høybye.

Feria 3tia Pentecostes

8. juni 1745

Confirmeret ovenmte Barns Daad;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Tulle Michelssøn, Anders Nielssøn, Niels Pederssøn, Maria NicolaisDotter og Anna LarsDotter, Alle i Høybye.

Dominica 1ma post Trinit:

20. juni 1745

Døbt Bent Anderssøns Søn Anders af Holmstrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Poulssøn i Nyrup, Jens Madzsøn i Hundstrup, Ole Olessøn i Sonnerup, Boeld SørensDotter i Høybye, og Karen Jens Avessøns i Holmstrup.

Døbt Madz Rasmussøns Søn Lars af Holmstrup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Jep Rasmussøn i Sonnerup, Ole Olessøn ibid: Martha AndersDotter i Holmstrup, Boeld NielsDotter ibid: og Anna Niels Avessøns ibidem.

Døbt Jens Mogenssøns Dotter Else af Høybye;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Niels Pederssøn, Hans Pederssøn, Lars Mortenssøn, Birthe JensDotter og Lucia Anders Madzsøns, Alle i Høybye.

Døbt Hans Jenssøns Dotter Kirsten af Høybye;
Susc: Anna Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Lars Jenssøn i Klint, Michel Hanssøn i Tengslemarch, Peder Jenssøn i Høybye, Anna MadzDotter ibid: og Margreta Lars Madzsøns ibidem.

Dominica 2da post Trinit:

27. juni 1745

Døbt Christopher Nielssøns Dotter Johanna af Nyrup;
Susc: Proustinden Mad: Nyegaard; Testes Peder Rasmussøn i Rørvig, Madz Olessøn i Høybye, Lars Jenssøn i Klint, Sidse Madzses ibid: og Zire JacobsDotter i Nyrup.

Dominica 3tia post Trinit:

4. juli 1745

Døbt Jørgen Jenssøn Søn Jens af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Søren Anderssøn i Nyrup, Michel Hanssøn i Tengslemarch, Jens Rasmussøn i Staarup, Mette MichelsDotter i Sonnerup og karen PoulsDotter ibidem.

Døbt Lars Brydes Dotter Sidse af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Peder Jenssøn i Lumbsaas, Lars Jenssøn ibidem, Lars Larssøn i Steenstrup, Ellen Niels Pederssøns ibidem, og Anna PedersDotter i Lumbsaas.

Dominica 4ta post Trinit:

11. juli 1745

Døbt gl: Lars Madzsøns Dotter Karen af Høybye;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Corporal Johan Wulf, Lars Michelssøn, Andreas Andreæssøn, Elisabeth ThomæsDotter og Margreta Lars Madzsøns, Alle i Høybye.

Dominica 6ta post Trinit:

25. juli 1745

Døbt Lars Pederssøns Dotter Karen af Hundstrup;
Susc: Jomfrue Cathrina Sophia Simonsen af Annabierg; Testes Christen Hanssøn paa Annabierg, Niels Olessøn ibidem, Lars Hanssøn i Ubberup, Karen Peder Hanssøns ibidem og Kirsten AndersDotter paa Annabierg.

Dominica 7ma post Trinit:

1. august 1745

Døbt Niels Pederssøns Dotter Maren af Steenstrup;
Susceptrix Kirsten Skræders i Høybye; Testes Peder Pederssøn i Gudmandrup, Knud Jenssøn ibidem, Dorthe Niels Madzsøns ibid: Boeld SørensDotter i Steenstrup og Maren ChristensDotter ibidem.

Døbt Matthias Nicolai Johanssøn Roshes Dotter Margreta Maria;
Susc: Maren Stierns i Høybye; Testes Hans Christenssøn, Michel Christenssøn, Michel Hanssøn, Kirsten Madz Olessøns og Lucia MortensDotter, Alle i Tengslemarch.
NB Dette Barns forældre Navnlig Matthias Nicolai Johanssøn Rosh og Christiane ChristiansDotter vare fattige dog egtefolk, som Deres Pas og Skudsmaals udviiste, gick omkring med lidet Kram og sagde sig at være komne fra ?? og fick logemente hos Morten Hanssøn en Kongens Bonde i Tengslemarch hvor bemældte Qvinde næste Dag effter de der vare komne, giorde Barsel.

Dominica 8va post Trinit:

8. august 1745

Døbt Peder Madzsøns Søn Peder af Steenstrup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Peder Pederssøn, Hans Jenssøn, Hans Sørenssøn, Martha AndersDotter, Alle i Steenstrup, og Kirsten AndersDotter paa AnnabiergGaard.

Døbt Ole Poulssøns Dotter Anna af Ebbelyche;
Susceptrix Margreta Svend Flintes i Ebbelyche; Testes Jørgen Matthiæsøn i Ebbelyche, Niels Pederssøn Flint, Peder Jocumssøn, Anna MadzDotter og Karen AndreæsDotter, Alle i Høybye.

Dominica 9na post Trinit:

15. august 1745

Døbt Hans Smids Søn Jacob af Sonnerup;
Susc: Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Jens Nielssøn i Klint, Hans Christenssøn i Tengslemarch, Anders Jenssøn i Høybye, Boeld SørensDotter ibid: og Lene JensDotter ibid.

Døbt Peder Pederssøns Dotter Karen af Staarup;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Hans Hanssøn i Høybye, Peder Christenssøn, Johanne HansDotter, Kirstine JohansDotter og Maren Jens Hanssøns, Alle i Staarup.

Dominica 10ma post Trinit:

22. august 1745

Døbt Ole Larssøns Dotter Martha af Nyegaard;
Susc: Madame Spleth i Høybye; Testes Anders Larssøn i Nyrup, Anders Pederssøn i Nyegaard, Madz Hanssøn i Høybye, Karen AndreæsDotter ibidem og Bodild Niels Nielssøns i Staarup.

Dominica 11ma post Trinit:

29. august 1745

Døbt Anders Michelssøns Søn Michel af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Morten Poulssøn i Sonnerup, Søren Christenssøn ibidem, Hans Jørgenssøn i Steenstrup, Boeld SørensDotter i Høybye, og martha MortensDotter i Tengslemarch.

Dominica 13tia post Trinit:

12. september 1745

Døbt Søren Anderssøns Dotter Inger af Lumbsaas;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Madz Olessøn, Lars Sørenssøn, Ole Nielssøn, Karen Lars Larssøns, Alle i Lumbsaas og Karen LarsDotter i Steenstrup.

Dominica 15ta post Trinit:

26. september 1745

Døbt Peder Anderssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Jens Fisker i Lumbsaas, Peder Jenssøn, Niels Pederssøn, Karen AndreæsDotter og Margreta Lars Madzsøns i Høybye.

Dominica 17 post Trinit:

10. oktober 1745

Døbt Madz Pederssøns Søn Niels af Lumbsaas;
Susc: Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Mogens Nielssøn i Tengslemarch, Peder Pederssøn i Sonnerup, Anna Jacob Pederssøns i Lumbsaas, Lucia HansDotter i Lumbsaas og Anna MadzDotter i Holmstrup.

Døbt Lars Jenssøns Søn Lars af Ebbelyche;
Susc: Margreta Skræders i Ebbelyche; Testes Jørgen Matthiæsøn i Ebbelyche, Niels Nielssøn ibidem, Jens Larssøn ibid: Anna mortens i Tengslemarch og Anna Cathrina JensDotter i Høybye.

Døbt Anders Linds Dotter Anna Margreta af Høybye;
Susc: Madame Spleth i Høybye; Testes Johan Anderssøn i Klint, Anders Nielssøn i Høybye, Niels Pederssøn ibidem, Sidse AndersDotter i Steenstrup, og Kirsten AndersDotter i NyeKiøbing.

Døbt Ole Olessøns Dotter Lucia af Gudmandrup;
Susc: Kirsten Skræders i Høybye; Testes Niels Sørenssøn i Staarup, Peder Pederssøn i Gudmandrup, Niels Larssøn ibidem, Margreta Peder Olessøns ibidem og Anna MadzDotter i Høybye.

Dominica 18 post Trinit:

17. oktober 1745

Døbt Ole Nielssøns Dotter Sophia af Ebbelyche;
Susc: Maren Peder Jenssøns i Nyrup; Testes Mogens Jørgenssøn i Høybye, Jørgen Matthiæsøn i Ebbelyche, Hans Christenssøn i Nyrup, Anna MichelsDotter i Ebbelyche, og Sidse Hans Larsøns ibidem.

Dominica 21 post Trinit:

7. november 1745

Døbt Jens Hanssøns Søn Hans af Staarup;
Susc: Maria Madzses i Høybye; Testes Rasmus Jacobssøn, Peder Anderssøn, Peder Pederssøn, Ellen ChristensDotter og Boeld Niels Nielssøns, Alle i Staarup.

Dominica 2da Adventus

5. december 1745

Døbt Lars Tygessøns Dotter Kirsten af Nyegaard;
Susc: Jomfrue Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Lars Carlssøn i Nyegaard, Anders Jenssøn i Klint, Peder Christenssøn i Staarup, Mette Ole Larssøns i Nyegaard og Anna JensDotter ibidem.

Døbt Simon Skræders Dotter Karen af Klint;
Susc: Birte Helles i Bren??; Testes Peder Johanssøn i Nyrup, Johan Anderssøn i Klint, Mogens Jørgenssøn i Høybye, Mette PedersDotter ibidem og Boeld NielsDotter i Klint.

 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

25. april 1745

Dominica Qvasimodogeniti ere effterskrevne Confirmerede.

Drenge af
 
Høybye Hans Hanssøn
Andreas Andreæssøn
Jens Sørenssøn
Gudmandrup Niels Jenssøn
Sonnerup Michel Nielssøn
Søren Nielsen

Piger af

Høybye Elisabeth Hanssøn
Ingeborg Maria Nyegaard
Agnete Junge
Anna Maria JohansDotter
Maren PedersDotter Flint
Johanna ChristensDotter
Waldborg RasmusDotter
Gudmandrup Maren MadzDotter
Maria MadzDotter
Kirsten MadzDotter
Lumbsaas Karen WillumsDotter
Holmstrup Boeld NielsDotter
Sonnerup Maren PoulsDotter
Boeld LarsDotter
Sidse JepsDotter
Klint Anna LarsDotter
Ellen JonsDotter
Nyrup Sidse OlesDotter
Nyegaard Kirsten JensDotter
Staarup Mette BertelsDotter
Ubberup Birte HermansDotter

 Trolovede og Copulerede


Festo Circumsionis Christi

1. januar 1745

Trolovet Ole Olessøn og Sl: Peder Fiskers Enke Sophia PedersDotter, Begge af Sonnerup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Larssøn, BoeMand i Sonnerup,
Madz Olessøn, BoeMand i Tengslemarch.

Dominica 3tia post Epiph:

24. januar 1745

Trolovet Ole Larssøn af Nyegaard og Mette AndersDotter af Nyrup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Lars Pederssøn, BoeMand i Nyegaard,
Anders Larssøn, BoeMand i Nyrup.

Dominica Septuagesima

14. februar 1745

Copuleret Ole Olessøn og Sophia PedersDotter, Begge af Sonnerup.

Dominica Sexagesima

21. februar 1745

Troloves Simon Skræder af Klint og Boeld HansDotter fra Annabierg.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Hans Larssøn i Ubberup,
Niels Thomæsøn i Klint

Copuleret Jørgen Poulssøn Møller af NyeKiøbing og Anna AndersDotter af Nyegaards Mølle.

Dominica Qvinqvagesima

28. februar 1745

Copuleret Ole Larssøn af Nyegaard og Mette AndersDotter af Nyrup.

den 24de Martii

24. marts 1745

Trolovet Johan Christopher Trøster fra Annabierg og Anna ChristensDotter af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Madz Jenssøn, BoeMand i Høybye,
Poul Christianssøn, BoeMand i Tengslemarch.

den 31te Martii

31. marts 1745

Trolovet Peder Hanssøn og Karen HenningsDotter, Begge af Ubberup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Hans Larssøn,
Jon Michelssøn, Begge i Ubberup.

Dominica Qvasimodogeniti

25. april 1745

Trolovet Jens Pederssøn og Karen JørgensDotter, Begge af Lumbsaas.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Anderssøn, BoeMand i Lumbsaas,
Peder Jenssøn, BoeMand i Gudmandrup.

Dominica Cantate

16. maj 1745

Copuleret Johan Christopher fra Annabierg og Ana ChristensDotter af Høybye.

Dominica 1ma post Trinit:

20. juni 1745

Copuleret Simon Skræder af Klint og Boeld HansDotter fra Annabierg.

Dominica 4ta post Trinit:

11. juli 1745

Copuleret Jens Pederssøn og Karen JørgensDotter, Begge af Lumbsaas.

Copuleret Peder Hanssøn og Karen HenningsDotter, Begge af Ubberup.

Dominica 6ta post Trinit:

25. juli 1745

Trolovet Lars Larssøn af Steenstrup og Madz Nielssøns Enke Karen OlesDotter af Lumbsaas.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Hans Madzsøn, BoeMand i Lumbsaas,
Peder Larssøn, BoeMand i Sonnerup.

Trolovet EnkeManden Peder Jocumssøn af Høybye og Cathrina HansDotter af Ubberup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Søren Nielssøn, BoeMand i Høybye,
Herman Zachariæsøn i Ubberup.

Dominica 7ma post Trinit:

1. august 1745

Trolovet EnkeManden Anders Pederssøn og Elisabeth ThomæsDotter, Begge af Høybye.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Peder Eylerssøn, BoeMand i Høybye.
Nicolai Thomæsøn, BoeMand i Tengslemarch.

Dominica 17 post Trinit:

10. oktober 1745

Copuleret Ovenmældte Anders Pederssøn og Elisabeth ThomæsDotter, Begge af Høybye.

Dominica 20 post Trinit:

31. oktober 1745

Copuleret Lars Larssøn af Steenstrup og Madz Nielssøns Enke Karen OlesDotter af Lumbsaas.

Copuleret Peder Jocumssøn af Høybye og Cathrine HansDotter af Ubberup.

Dominica 23 post Trinit:

21. november 1745

Trolovet Rasmus Jacobssøn og Sl: Morten Jeremiæsøns Enke Sidse PedersDotter, Begge af Staarup.
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller ander er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne.

Jacob Rasmussøn, BoeMand i Staarup,
Christopher Nielssøn, BoeMand i Nyrup.

 Døde


Dominica 1ma post Epiph:

10. januar 1745

Begravet Niels Olessøn aftakket Rytter af Lumbsaas, gl: 42 Aar.

den 13de Januarii

13. januar 1745

Begravet Simon Skræders Hustrue Karen MichelsDotter af Klint, gl: 33 Aar.

Dominica Reminiscere

14. marts 1745

Begravet Jeremiæ Enke Kirsten NielsDotter af Staarup, gl: 74 Aar.

den 18de Martii

18. marts 1745

Begravet Sl: Niels Larssøns Enke Sophia PedersDotter af Ebbelyche, gl: 70 Aar.

den 14de Aprilis

14. april 1745

Begravet Kirsten Jeppes af Høybye, gl: 73 Aar.

Dominica Misericordia

2. maj 1745

Begravet Hans Ejlerssøn af Ubberup, gl: 59 Aar.

Begravet Jep Mortenssøns Dotter Maren af Høybye, gl: 4 Uger.

Dominica Jubilate

9. maj 1745

Begravet Anders Madzsøns Dotter Anna Cathrina af Høybye, gl: 3½ Uge.

Dominica Cantate

16. maj 1745

Begravet Peder Pederssøns Dotter Kirsten af Steenstrup, gl: 5 Uger.

Dominica Rogate

23. maj 1745

Begravet Jens Hanssøns Enke Anna=Dorethe ChristensDotter af Høybye, gl: 72 Aar.

Dominica Exaudi

30. maj 1745

Begravet Jørgen Mogenssøn af Ebbelyche, gl: 56 Aar.

Begravet Peder Larssøns Søn Madz af Gudmandrup, gl: 25 Uger.

den 5te junii

5. juni 1745

Begravet Peder Jocumssøns Hustrue Anna MichelsDotter af Høybye, gl: 26 Aar.

Feria 2da Pentecostes

7. juni 1745

Begravet Madz Nielssøn af Lumbsaas, gl: 56 Aar.

Feria 3tia Pentecostes

8. juni 1745

Begravet Ole Pederssøn af Gudmandrup, gl 75 Aar.

Festo S:S: Trinitatis

13. juni 1745

Begravet Peder Jocumssøns Dotter Karen af Høybye, gl: 1½ Uge.

den 19de Junii

19. juni 1745

Begravet Rasmus Knudssøn af Høybye, gl: 43 Aar.

Begravet Peder Nielssøn Søn Jacob af Høybye, gl: 9 Uger.

den 8de Julii

8. juli 1745

Begravet Anders Pederssøns Hustrue Boeld MadzDotter af Høybye, gl: 45 Aar.

Dominica 7ma post Trinit:

1. august 1745

Begravet Lars Pederssøns Dotter Karen af Hundstrup, gl: 1 Uge.

Dominica 13 post Trinit:

12. september 1745

Begravet aftakket Rytter Jens Hanssøn af Ubberup, gl: [ingen alder anført].

Dominica 21 post Trinit:

7. november 1745

Begravet Ole Nielssøns Dotter Sophia af Ebbelyche, gl: 3 Uger.

Dominica 23 post Trinit:

21. november 1745

Begravet Jens Hanssøns Søn Hans af Staarup, gl: 1½ Uger.

 Publice Absolverede


Dominica Miscericordias

2. maj 1745

Publice Absolveret Anders Christenssøn, en EgteMand og HuusMand af Hundstrup, for Horerie og virkelig Legemelig Omgængelse, som Hand tilstaard at have begaaet med Anders Olessøns Hustrue Maren LarsDotter |: som nyelig er forflyttet fra Ubberup og hen til Hønsinge :| nogle gange baade i Hans eget Huus i Hundstrup og i Hendes Huus i Ubberup.

Dominica 4ta Adventus

19. december 1745

Publice Absolveret Anders Olessøns Hustrue Maren LarsDotter, nu boende i Hønsinge, for Horerie og virkelig Legemelig Omgængelse, som Hun tilstaard at have begaaet med Anders Christenssøn en EgteMand og HuusMand af Hundstrup, og det nogle Gange baade i Hendes eget Huus i Ubberup og i Hans Huus i Hundstrup.