ANNO 1746

Døbte


den 5te Januarii

5. januar 1746

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Birthe af Ellinge;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Jonas Erichssøn og Anna LarsDotter, Begge i Høybye.

Dominica 2da post Epiph:

16. januar 1746

Døbt Hans Hanssøns Dotter Inger af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Madz Hanssøn, Lars Michelssøn, Lars Flint, Anna JacobsDotter og Margreta MadzDotter Alle tienende i Høybye PræsteGaard.

Døbt Niels Mivhelssøns Dotter Anna af Ebbelyche;
Susceptrix Margreta Svend Flintes i Ebbelyche; Testes Peder Mortenssøn, Niels Nielssøn, Jens Larssøn, Boeld PedersDotter og Sophia Lars Jenssøns, Alle i Ebbelyche.

Festo Gratiarum Actionis

11. februar 1746

Døbt Sl: Rasmus Knudssøns Søn Rasmus af Høybye;
Susceptrix Jomfrue Catharina Sophia Sominsen paa Annabierg; Testes Peder Jenssøn, Mogens Jørgenssøn, Peder Larssøn, Anna MadzDotter og Maren PedersDotter, Alle i Høybye.

Døbt Niels Madzsøns Søn Jens af Gudmandrup;
Susc: Sara Nielses i Lumbsaas; Testes Peder Pederssøn, Anders Jenssøn, Niels Larssøn, Anna JensDotter og Kirsten MadzDotter, Alle i Gudmandrup.

Dominica Invocavit

27. februar 1746

Døbt Johan Christopher Trøsters Dotter Johanne Marie af Ellinge;
Susceptrix Tolderens Kiæreste Madame Knoblauch i Rørvigs ToldBoe; Testes Monsr Søren Walsøe paa Annabierg, Henrich Royan i Sonnerup, Controleurens Kiæreste Madame Fog paa Rørvigs ToldBoe og Jomfrue Jngeborg Maria Nyegaard i Høybye.

Døbt Peder Hanssøns Dotter Johanne af Gudmandrup;
Susc: Madame Spleth i Høybye; Testes Jens Anderssøn i Gudmandrup, Niels Jenssøn ibidem, Mogens Jørgenssøn i Høybye, Anna MadzDotter ibid: og Sidse AndersDotter i Steenstrup.

Døbt Anders Jenssøns Dotter Ellen af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Pederssøn i Gudmandrup, Peder Olessøn HuusMand, Margreta MadzDotter i Høybye, Ellen JensDotter i Steenstrup og Martha AndersDotter ibidem.

Dominica Reminiscere

6. marts 1746

Døbt Peder Hanssøns Søn Hans af Ubberup;
Susc: J: Sophia Catharina Nyegaard; Testes U: Jens Larssøn, Hermand Zachariæsøn, Lars Jørgenssøn, Birthe HermandsDotter, Alle i Ubberup og Anna LarsDotter i Høybye.

Døbt Niels Olessøns Søn Lars af Holmstrup;
Susceptrix Sidse Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Lars Christenssøn i Sonnerup, Kirsten Bentes i Holmstrup, Anna Peder Anderssøns ibidem, Boeld NielsDotter ibidem og Lucia NielsDotter i Klint.

den 9de Martii

9. marts 1746

Døbt Peder Sørenssøns Søn Jacob af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Anne Kirstine Nyegaard; Testes Madz Jenssøn i Nyegaard; Hans Tygessøn ibidem, Peder Christenssøn i Staarup, Kirsten JohansDotter ibidem og Maren Jens Hanssøns ibidem.

Dominica Lætare

20. marts 1746

Døbt Godske Nielssøns Søn Hans af Ubberup;
Susceptrix Birthe Holgers i Schauerup; Testes Peder Lorentzsøn i Asmindrup, Gudmand Nielssøn ibidem, Birthe JensDotter i Høybye, Mette JensDotter i Nyegaard og Sidse Lars Okkelunds i Hundstrup.

den 4de Aprilis

4. april 1746

HiemmeDøbt Hans Madzsøns Dotter Birthe af Høybye.

Dominica Qvasimodogeniti

17. april 1746

Døbt Peder Jenssøns Dotter Maren af Høybye;
Susc: J: Sophia Catharina Nyegaard; Testes Hans Jenssøn, Niels Pederssøn Flint, Mogens Jørgenssøn, Sidse MadzDotter og Anna JacobsDotter, Alle i Høybye.

Dominica Rogate

15. maj 1746

Døbt Nicolai Thomæsøns Søn Andreas af Tengslemarch;
Suscept: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Jenssøn i Nyrup, Mogens Jørgenssøn i Høybye, Lars Pederssøn ibidem, Karen AndreæsDotter ibid: og Anna JacobsDotter ibidem.

Dominica Exaudi

22. maj 1746

Døbt U: Lars Madzsøns Dotter Kirsten af Høybye;
Suscept: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Mogens Jørgenssøn, Madz Hanssøn, Lars Flint, Anna JacobsDotter og Anna MadzDotter, Alle i Høybye.

Festo SSta Trinitatis

5. juni 1746

Døbt Ole Degnharts Søn Anders af Sonnerup;
Susc: J: Ingeborg Maria Nyegaard; Testes Lars Johanssøn i Tengslemarch, Michel Nielssøn i Klint, Boeld OlesDotter i Tengslemarch, Boeld OlesDotter i Sonnerup og Anna LarsDotter ibidem.

Døbt Jens Pederssøns Søn Peder af Lumbsaas;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Hans Pederssøn i Steenstrup, Jørgen Jørgenssøn i Lumbsaas, Mogens Jenssøn ibidem, Lucia hansDotter ibidem og Lucia Madz Pederssøns ibidem.

Døbt Hans Jenssøns Dotter Boild af Høybye;
Susceptrix Anna Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Anders Jenssøn i Nyegaard; Mogens Jørgenssøn i Høybye, Anna JensDotter i Nyegaard, Johanne ChristensDotter i Høybye og Maria NicolaisDotter ibidem.

Dominica 2da Trinit:

19. juni 1746

Døbt Jørgen Matthiæsøns Dotter Sophia af Ebbelyche;
Susceptrix Kirstine ChristiansDotter i Egebierg; Testes Jens Larssøn i Ledstrup, Niels Michelssøn, Hans Larssøn, Anne PedersDotter og Else Ole Nielssøns, Alle i Ebbelyche.

den 6te Julii

6. juli 1746

Døbt Jens Fiskers Søn Niels af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes HansMadzsøn i Lumbsaas, Peder HavGaard ibidem, Anders Mogenssøn i Steenstrup, Kirsten HansDotter Stiern i Høybye og Anna Peder Nielssøns ibidem.

Døbt Peder Pederssøns Dotter Kirsten af Steenstrup;
Susc: J: Sophia Cathrina Nyegaard; Testes Jonas Erichssøn i Høybye, Christen Pederssøn ibidem, Karen AndreæsDotter ibidem, Sidse MadzDotter ibidem og Ellen Niels Pederssøns i Steenstrup.

Dominica 7ma post Trinit:

24. juli 1746

Døbt Jacob Olessøns Søn Madz af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Jep Rasmussøn i Sonnerup, Hans Christenssøn ibidem, Martha AndersDotter i Høybye, Boeld OlesDaatter i Tengslemarch og Anna Morten Poulssøns i Sonnerup.

den 26de Julii

26. juli 1746

HiemmeDøbt Anders Pederssøns Dotter Boild af Høybye.

Dominica 9na post Trinit:

7. august 1746

Døbt Ole Olessøns Søn Peder af Sonnerup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Ole Madzsøn i Holmstrup, Lars Christenssøn, Anders Michelssøn Skræder, Karen AndersDotter og Cathrine HenrichsDotter, Alle i Sonnerup.

Dominica 10ma post Trinit:

14. august 1746

Døbt Madz Christopherssøns Dotter Dorthe af Klint;
Susceptrix J: Anna Kirstina Nyegaard; Testes Lars Nielssøn i Ebbelyche, Niels Nielssøn ibidem, Lars Anderssøn i Nyrup, Anna JacobsDotter i Høybye og Johanna JensDotter i Nyrup.

Dominica 13 post Trinit:

4. september 1746

Døbt Peder Jocumssøns Dotter Anna af Høybye;
Susceptrix Madame Spleth i Høybye; Testes Mogens Jørgenssøn i Høybye, Madz Olessøn ibidem, Søren Nielssøn i Klint, Anna MadzDotter i Høybye, og Johanne ChristensDotter ibidem.

Døbt Lars Sørenssøns Dotter Karen af Lumbsaas;
Susceptrix Sidse Søren Larssøns i Steenstrup; Testes Peder Nielssøn paa Annabierg, Jens Pederssøn i Lumbsaas, Anders Mogenssøn ibidem, Anna PedersDotter ibidem og Anna MortensDotter i Tengslemarch.

den 6te Septembris

6. september 1746

HiemmeDøbt Peder Pederssøns Søn Peder af Sonnerup.

Dominica 14 post Trinit:

11. september 1746

Confirmeret ovenmældte Barsn Daab;
Suscept: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Lars Christenssøn i Sonnerup, Ole Olessøn ibid: Peder Anderssøn i Lumbsaas, Anna MadzDotter i Holmstrup og Maren OlesDotter ibidem.

den 24de Septembris

24. september 1746

HiemmeDøbt Peder Nielssøns Søn Hans af Høybye.

Dominica 16 post Trinit:

25. september 1746

Døbt Jørgen Michelssøns Søn Hans af Gudmandrup;
Suscept: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Hans Jacobssøn, Peder Pederssøn, Niels Larssøn, Maren MadzDotter og Kirsten JensDotter, Alle i Gudmandrup.

Dominica 19 post Trinit:

16. oktober 1746

Døbt Jep Mortenssøns Søn Christian af Høybye;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Madz Olessøn i Høybye, Peder Larssøn ibid: Rasmus Jenssøn ibidem, Johanne JensDotter i Nyrup og Jens Rasmussøns Hustrue ibidem.

Dominica 20 post Trinit:

23. oktober 1746

Døbt Niels Jenssøns Søn Ole af Staarup;
Susc: Madame Spleth i Høybye; Testes Jørgen Christopherssøn, Peder Christenssøn, Anders Skaaning, Kirsten JohansDotter og Sidse Rasmussøns, Alle i Staarup.

Døbt Peder Madzsøns Søn Johan af TraneHuuset;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Tulle Michelssøn, Anders Skræder, Anna LarsDotter, Johanne ChristensDotter og Cathrine SteensDotter, Alle i Høybye.

Dominica 22 post Trinit:

6. november 1746

Døbt Lars Pederssøns Dotter Karen af Hundstrup;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Mogens Jørgenssøn i Høybye, Lars Pederssøn Flint ibid: Niels Pederssøn Flint ibid: Birthe HermandsDotter i Ubberup og Jnger ChristensDotter i Steenstrup.

Dominica 23 post Trinit:

13. november 1746

Døbt Jens Hanssøns Søn Hans af Staarup;
Susceptrix Anna Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Jørgen Christopherssøn, Peder Christenssøn, Hans Hanssøn, Kirsten JacobsDotter og Kirsten JohansDotter, Alle i Staarup.

Dominica 1ma Adventus

27. november 1746

Døbt Ole Nielssøns Søn Niels af Ebbelyche:
Susceptrix Margreta Svend Flintes i Ebbelyche; Testes Henrich Royan i Sonnerup, Peder Jenssøn i Nyrup, Niels Poulssøn ibidem, Dorthe Jørgen Matthiæsøns i Ebbelyche og Anna NielsDotter ibidem.

Dominica 3tia Adventus

11. december 1746

Døbt Peder Anderssøns Dotter Mette af Holmstrup;
Suscept: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Lars Christenssøn i Sonnerup, Andreas Rasmussøn i Holmstrup, Michel Hanssøn i Tengslemarch, Martha AndersDotter i Høybye og Boild NielsDotter i Holmstrup.

3tia Feria Nativitatis Xsti

27. december 1746

Døbt Corporal Johan Wulfs Dotter Kirstine Marie af Høybye;
Susceptrix J: Catharina Sophia Sominsen paa Annabierg; Testes Corporal Hans Bertelssøn i Windekilde, Christen Junge fra Helsingør, Madz Hanssøn i Høybye, Anna Catharina Hoffmester ibidem og Madame Spleth ibidem.

 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

17. april 1746

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede

Drenge
Annabierg Christian Wildenrath Frieboe
Gabriel Balch
Høybye Peter Larssøn
Gudmandrup Peder Piil
Søren Pederssøn
Peder Madzsøn
Madz Jenssøn
Ubberup Søren Olessøn Sanddop
Lumbsaas Peder Jenssøn
Lars Jørgenssøn
Jørgen Jørgenssøn
Ole Mortenssøn
Ebbelyche Jens Olessøn
Tengslemarch Niels Jenssøn
Nyrup Niels Jacobssøn
Staarup Jens Pederssøn
Trane Huus Madz Madzsøn

Piger
 
Annabierg Wiwiche Petrine Frieboe
Høybye Karen OlesDotter
Inger RasmusDotter
Sidse RasmusDotter
Kirsten HansDotter Stiern
Gudmandrup Martha MadzDotter
Karen JensDotter
Steenstrup Anna SørensDotter
Lumbsaas Sidse JensDotter
Anna NielsDotter
Sonnerup Boeld OlesDotter
Klint Anna Sophia NielsDotter
Ebbelyche Anna NielsDotter
Nyrup Sidse JacobsDotter

Trolovede og Copulerede


Dominica 2da post Epiph:

16. januar 1746

Trolovet Enkemanden Hans Nielssøn af Ordrup og Lucia HansDotter af Høybye;
At intet enten ved Slegtskab eller Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Hans Jenssøn HuusMand i Ellinge.
Hans Jenssøn GaardMand i Høybye.

Dominica 3tia post Epiph:

23. januar 1746

Trolovet Søren Anderssøn af Nyrup og Martha LarsDotter af Nyegaard;
At intet enten ved Slegtskab eller Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Lars Pederssøn GaardMand i Nyegaard.
Anders Larssøn GaardMand i Nyrup.

Copuleret Rasmus Jacobssøn og Sidse PedersDotter, Begge af Staarup.

Dominica Reminiscere

6. marts 1746

Copuleret Hans Nielssøn af Ordrup og Lucia HansDotter af Høybye.

Dominica Oculi

13. marts 1746

Copuleret Søren Anderssøn af Nyrup og Martha LarsDotter af Nyegaard.

Dominica Judica

27. marts 1746

Trolovet Niels Pederssøn og Rasmus Knudssøns Enke Karen SimonsDotter, Begge af Høybye;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Hans Jenssøn BoeMand i Høybye.
Hans Jenssøn BoeMand i Svinninge.

Feria 3 Paschatos

12. april 1746

Trolovet EnkeManden Lars Pederssøn af Svinninge og Anna MichelsDotter af Ebbelyche;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Per Larsen Ladefoged paa Ellinge Gaard.
Jørgen I.L.S. Larssøn BoeMand i Overbye.

Dominica Misericordias

24. april 1746

Trolovet Anders Nielssøn og Birthe JensDotter, Begge af Høybye;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Peder Nielssøn i Høybye.
U: Lars Madzsøn ibidem.

Dominica Cantate

8. maj 1746

Trolovet EnkeManden Anders Christenssøn af Hundstrup og Michel HiulMands Enke Anna OlufsDotter af MosbyeHuus;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Ole Larssøn BoeMand i Nyegaard.
Herman Zachariæsøn BoeMand i Ubberup.

Dominica Exaudi

22. maj 1746

Copuleret Niels Pederssøn og Rasmus Knudssøns Enke Karen SimonsDotter, Begge af Høybye.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1746

Copuleret Lars Pederssøn af Svinninge og Anna MichelsDotter af Ebbelyche.

Dominica 6ta post Trinit:

17. juli 1746

Copuleret Anders Nielssøn og Birthe JensDotter, Begge af Høybye.

Dominica 11ma post Trinit:

21. august 1746

Copuleret Anders Christenssøn af Hundstrup og Anna OlufsDotter af MosbyeHuus.

Dominica 17 post Trinit:

2. oktober 1746

Trolovet Christen Hanssøn og Kirsten MadzDotter, Begge af Annabierg;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Hermand Zachariæsøn,
Hans Pederssøn, Begge BoeMænd i Ubberup.

Dominica 20 post Trinit:

23. oktober 1746

Trolovet EnkeManden Lars Olessøn af Overbye og Kirsten LarsDotter af Klint;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Jens Larssøn BoeMand i Klint.
Niels Madzsøn Boemand i Høybye.

Dominica 21 post Trinit:

30. oktober 1746

Trolovet EnkeManden Christen Nielssøn af Staarup og Mette MichelsDotter af Høybye;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

[Ingen kautionister angivet]

Dominica 23 post Trinit:

13. november 1746

Trolovet LandSoldat Peder Sørenssøn og Karen MadzDotter Begge af Gudmandrup;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Jacob Pederssøn,
Peder Jenssøn, Begge BoeMænd i Gudmandrup.

Dominica 24 post Trinit:

20. november 1746

Trolovet Lars Avessøn af Ledstrup og Peder Michelssøns Enke Ingeborg ChristensDotter af Holmstrup;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Jens Avessøn BoeMand i Holmstrup.
Anders Michelssøn BoeMand i Sonnerup.

Copuleret Christen Hanssøn og Kirsten MadzDotter, Begge af Annabierg.

Dominica 1ma Adventus

27. november 1746

Trolovet Jens Jenssøn af Nyrup og Hans Jørgenssøns Enke Margreta NielsDotter af Høybye;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Anders Larssøn,
Peder Jenssøn, Begge BoeMænd i Nyrup.

Copuleret Lars Olessøn af Overbye og Kirsten LarsDotter af Klint.

Dominica 4ta Adventus

18. december 1746

Trolovet EnkeManden Michel Johanssøn af Klint og Boild SørensDotter af Steenstrup;
At intet enten ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne

Søren Larssøn BoeMand i Steenstrup.
Johan Anderssøn i Klint.

3tia Feria Nativitatis Xsti

27. december 1746

Copuleret Christen Nielssøn af Staarup og Mette MichelsDotter af Høybye.

 Døde


Dominica 3 post Epiph:

23. januar 1746

Begravet Søren Anderssøns Dotter Inger af Lumbsaas, gl: 19 Uger.

Dominica Invocavit

27. februar 1746

Begravet Jens larssøns Søn Andreas af Klint, gl: 1½ Aar.

Dominica Reminiscere

6. marts 1746

Begravet Jacob Pederssøns Dotter Johanne af Lumbsaas, gl: 2 Dage.

den 30te Martii

30. marts 1746

Begravet Anders Christenssøns Hustrue Inger OlesDotter af Hundstrup, gl: 53 Aar.

Begravet Niels Madzsøns Søn Jens af Gudmandrup, gl: 7 Uger.

Festo Coenæ Dominica

7. april 1746

Begravet Hans Madzsøns Dotter Birte af Høybye, gl: ½ Dag.

Feria 3tia Paschatos

12. april 1746

Begravet Sl: Helle Larssøns Enke Anna AndersDotter af Tengslemarch, gl: 75 Aar.

Begravet Anders Olessøns Dødfødde Søn af Høybye.

Dominica Qvasimodogeniti

17. april 1746

Begravet Peder Michelssøns Dotter Martha af Holmstrup, gl: 10 3/4 Aar.

Dominica Misericordias

24. april 1746

Begravet gl: Jens Larssøn af Ubberup, gl: 70 1/3 Aar.

Begravet Blinde Andreæsøns Enke Boeld AndersDotter af Klint, gl: 70 Aar.

Festo Precationis

6. maj 1746

Begravet Jens Sørenssøns Dotter Boeld af Steenstrup, gl: 1 Aar.

Dominica 6 post Trinit:

17. juli 1746

Begravet Peder Pederssøns Dotter Kirsten af Steenstrup, gl: 1½ Uge.

Dominica 7ma post Trinit:

24. juli 1746

Begravet Thomas Grønwalds Hustrue Inger AndersDotter af Høybye, gl: 56 Aar.

Dominica 8va post Trinit:

31. juli 1746

Begravet Ole Poulssøns Dotter Anna af Ebbelyche, gl: 1 Aar.

Begravet Anders Pederssøns Dotter Boild af Høybye, gl: 1 Dag.

Dominica 10ma post Trinit:

14. august 1746

Begravet Ole Jenssøns Hustrue Agnete ChristophersDotter af Lumbsaas, gl: 59 Aar.

Dominica 12 post Trinit:

28. august 1746

Begravet Lars Jenssøns Søn Lars af Ebbelyche, gl: 46 Uger.

den 13de Septembris

13. september 1746

Begravet Proustens Hr Nyegaards Dotter Jomfrue Sophia Catharina Nyegaard, gl: 34 1/4 Aar.

Dominica 15 post Trinit:

18. september 1746

Begravet Simon Skræders Dotter Karen af Klint, gl: 41 Uger.

Dominica 16 post Trinit:

25. september 1746

Begravet Peder Jocumssøns Dotter Anna af Høybye, gl: 2½ Uge.

Festo Michaelis

29. september 1746

Begravet Peder Nielssøns Søn Hans af Høybye, gl: 1 Dag.

Dominica 19 post Trinit:

16. oktober 1746

Begravet Christen Nielssøns Hustrue Boeld JensDotter af Staarup, gl: 48 Aar.

Dominica 20 post Trinit:

23. oktober 1746

Begravet Hans Jenssøns Dotter Boild af Høybye, gl: 20 Uger.

Begravet Jep Mortenssøns Søn Christian af Høybye, gl: 1 Uge.

Dominica 22 post Trinit:

6. november 1746

Begravet Jørgen Jenssøn af Lumbsaas, gl: 60 Aar.

Begravet Peder Michelssøn af Holmstrup, gl: 56 Aar.

Dominica 23 post Trinit:

13. november 1746

Begravet bent Anderssøns Søn Ole af Holmstrup, gl: 5 Aar.

Dominica 24 post Trinit:

20. november 1746

Begravet Niels Jenssøns Søn Ole af Staarup, gl: 4 Uger.

Dominica 1ma Adventus

27. november 1746

Begravet Hans Jacobssøns Hustrue Sidse LarsDotter af Klint, gl: 57 Aar.

Begravet Michel Johanssøns Hustrue Martha NielsDotter af Klint, gl: 18 3/4 Aar.

Begravet Michel Johanssøns Dødfødde Dotter af Klint.

Begravet Poul Christianssøns Søn Christian af Tengslemarch, gl: 1½ Aar.

Dominica 2da Adventus

4. december 1746

Begravet Morten Poulssøns Søn Peder af Sonnerup, gl: 2 Aar og 8 Uger.

Dominica 4ta Adventus

18. december 1746

Begravet Niels Eskessøns Søn Hans af Sonnerup, gl: 2 Aar og 23 Uger.

Begravet Hans Smids Søn Jacob af Sonnerup, gl: 1 Aar og 18 Uger.

Begravet Christophers Dotter Johanne af Nyrup, gl: 1½ Aar.

Begravet Jens Hanssøns Søn Hans af Staarup, gl: 5 Uger.

den 21de Dec:

21. december 1746

Begravet Peder Anderssøns Hustrue Anna AndersDotter af Holmstrup, gl: 44 Aar.

3tia Feria Nativ: Xsti

27. december 1746

Begravet Ole Skomagers Søn Jørgen af Ellinge, gl: 4 3/4 Aar.