ANNO 1747

Døbte


Festo Circumsionis Xsti

1. januar 1747

Døbt Lars Anderssøns Dotter Anna af Nyrup;
Susc: Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Johan Erichssøn i Høybye, Peder Jenssøn ibidem, Søren Christenssøn i Klint, Maren TuesDotter i Nyrup og Margrete Jens Jenssøns i Høybye.

den 4de Januarii

4. januar 1747

Døbt Skoemagers Søn Jørgen af Ellinge;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Friderich Olessøn, Niels Nielssøn, Anders Lind, Boeld SørensDotter og Catharina Peder Jocumssøns, Alle i Høybye.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1747

Døbt Lars Jørgenssøns Dotter Anna af Ubberup;
Susc: Madame Spleth i Høybye; Testes Ole Madzsøn i Ebbelyche, Ole Anderssøn paa Annabierg, Kirsten AndersDotter ibidem, Maria MadzDotter ibidem og Catharina SteensDotter i Høybye.

Dominica 2da post Epiph:

15. januar 1747

Døbt Niels Pederssøns Dotter Anna af Steenstrup;
Suscept: Kirsten Skræders i Høybye; Testes Hans Sørenssøns i Steenstrup, Anders Mogenssøn ibidem, Peder Madzsøn i Gudmandrup, Anna PedersDotter ibidem og Kirsten MadzDotter ibidem.

den 19de Januarii

19. januar 1747

HiemmeDøbt Jep Rasmussøns Søn Lars af Sonnerup.

Dominica 3tia post Epiph:

22. januar 1747

Døbt Ole Larssøns Dotter Maren af Nyegaard;
Susc: Anna Lars Tygessøns i Nyegaard; Testes Søren Anderssøn, Lars Tygessøn, Anders Jenssøn, Sidse OlesDotter og Maria Anders Pederssøns, Alle i Nyegaard.

den 10de Februarii

10. februar 1747

HiemmeDøbt Hermand Zachariæsøns Søn Lars af Ubberup.

den 11te Februarii

11. februar 1747

Døbt Peder Havgaards Dotter Anna af Lumbsaas;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Madz Olessøn, Jørgen Jørgenssøn, Mogens Jenssøn, Anna PedersDotter og Kirsten Jens Fiskers, Alle i Lumbsaas.

Dominica Invocavit

19. februar 1747

Døbt Peder Larssøns Dotter Ellen af Høybye;
Susc: Mad: Spleth; Testes Tulle Michelssøn, Peder Jenssøn, Martha AndersDotter, Sidse JensDotter og Margrete Jens Jenssøns, Alle i Høybye.

Døbt Jens Sørenssøns Dotter Boild af Steenstrup;
Susceptrix Maria Madzses i Høybye; Testes Lars Jenssøn i Gudmandrup, Niels Olessøn i Steenstrup, Leene JenssDotter ibidem, Anna MadzDotter i Høybye og Anna Niels Stabes i Schauerup.

Dominica Oculi

5. marts 1747

Døbt Ole Knudssøns Søn Johan af Sonnerup;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Michel Christenssøn i Tengslemarch, Jens Christenssøn i Nyrup, Ole Olessøn i Sonnerup, Boeld OlesDotter i Høybye og Cathrina JensDotter ibidem.

Festo Coenæ Dominica

30. marts 1747

Døbt Søren Anderssøns Dotter Mette af Nyegaard;
Susceptrix J: Ingebirg Maria Nyegaard; Testes Henrich Royan i Sonnerup, Anders Larssøn i Nyrup, Ole Larssøn i Nyegaard, Anna JensDotter ibidem og Anna Lars Tygessøns ibidem.

Feria 2da Paschatos

3. april 1747

Døbt Lars Jenssøns Søn Anders af Gudmandrup;
Susc: Sidse Christens i Sonnerup; Testes Hans Jacobssøn, Peder Andreæsøn, Dorthe Niels Madzsøns, Maren MadzDotter og Karen LarsDotter, Alle i Gudmandrup.

den 11te Aprilis

11. april 1747

HiemmeDøbt Anders Nielssøns Eene Tvilling=Søn Madz af Høybye.

Dominica Misericordias

16. april 1747

Døbt Anders Nielssøns Eene Tvilling=Søn Niels af Høybye;
Confirmeret ovenskrevne Tvilling=Søns Scil: Madzes Daab;
Susceptrix til Niels var Maria Madz Jenssøns i Høybye; Susceptrix til Madz var Margreta Lars Madzsøns i Høybye; Testes Peder Jenssøn, Niels Willumssøn, Lars Pederssøn, Madz Olessøn, Anna MadzDotter, Boeld SørensDotter, Anna JacobsDotter, Cathrina JensDotter, Alle i Høybye, og Boild Nielsses i Staarup.

Dominica Cantate

30. april 1747

Døbt Peder Sørenssøns Søn Søren af Gudmandrup;
Susceptrix Kirsten Skræders i Høybye; Testes Peder Jenssøn i Høybye, Knud Jenssøn, Niels Larssøn, Maren MadzDotter og Martha MadzDotter, Alle i Gudmandrup.

Dominica Rogate

7. maj 1747

Døbt Ole Pederssøns Dotter Kirsten af Ebbelyche;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Niels Poulssøn i Nyrup, Lars Jenssøn, Jens Larssøn, Boeld PedersDotter og Dorthe Jørgen Matthiæsøns, Alle i Ebbelyche.

Festo Ascensionis Christi

11. maj 1747

Døbt Lars Larssøns Søn Lars af Lumbsaas;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Lars Sørenssøn, Peder Jenssøn, Hans Jørgenssøn, Lucia HansDotter og Kirsten Fiskers, Alle i Lumbsaas.

Festo S:Stæ Trinitatis

28. maj 1747

Døbt Jens Larssøns Søn Ole af Ubberup;
Susceptrix  Maris Madz Jenssøns i Høybye; Testes Ole Larssøn i Nyegaard, Søren Anderssøn ibid: Hans Pederssøn i Ubberup, Kirsten Christen Hanssøns ibidem og Anna MadzDotter i Høybye.

Dominica 1 post Trinit:

4. juni 1747

Døbt Morten Poulssøns Søn Anders af Sonnerup,
Susceptrix Kirsten Skræders i Høybye; Testes Michel Hanssøn i Tengslemarch, Michel Christenssøn ibidem, Lars Christenssøn i Sonnerup, Boeld OlesDotter ibid: og Boeld PedersDotter i Tengslemarch.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1747

Døbt Monsr Christen Holms Dotter Anna Helvig af Høybye;
Susceptrix Madame [intet navn]; Testes Seigr Hans Christian Bødtker i NyeKiøbing, Monsieur Simon Birch ibidem, Seigr Spleth i Høybye, Monsr Johann Holm ibidem og Jomfrue Ingeborg-Maria Nyegaard ibidem.

Døbt Peder Larssøns Dotter Kirsten af Gudmandrup;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Hans Jacobssøns i Gudmandrup, Niels Pederssøn i Steenstrup, Niels Jenssøn ibidem, Kirsten MadzDotter i Gudmandrup og Karen LarsDotter ibidem.

Dominica 10 post Trinit:

6. august 1747

Døbt Mogens Nielssøns Dotter Anna af Tengslemarch;
Susceptrix Anna Morten Hanssøns i Tengslemarch; Testes Niels Poulssøn i Nyrup, Niels Jenssøn i Tengslemarch, Boeld JacobsDotter ibidem, LuciaNielsDotter ibidem og Anna Lars Anderssøns i Nyrup.

Døbt Jens Rasmussøns Dotter Kirsten af Nyrup;
Susceptrix Kirsten Christophers i Nyrup; Testes Niels Poulssøn, Jens Christenssøn, Niels Jørgenssøn, Johanne JensDotter og Maren ThuesDotter, Alle i Nyrup.

Dominica 11 post Trinit:

13. august 1747

Døbt Jens Larssøns Søn Lars af Klint;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Anders Jenssøn i Nyegaard, Michel Hanssøn i Tengslemarch, Morten Hanssøn ibidem, Lucia AndreæsDotter i Høybye og Boeld Michels i Klint.

Dominica 12 post Trinit:

20. august 1747

Døbt Niels Madzsøns Dotter Karen af Gudmandrup;
Susc: Maren Jens Pederssøns i Gudmandrup; Testes Hans Jacobssøn ibidem, Peder Olessøn GaardMand ibid: Niels Jenssøn i Steenstrup, Leene JensDotter ibidem og Maren MadzDotter i Gudmandrup.

Dominica 13 post Trinit:

27. august 1747

Døbt Niels Nielssøns Dotter Anna af Staarup;
Susceptrix Jomfrue Ingeborg Maria Nyegaard; Testes Madz Hanssøn i Høybye, Jens Pederssøn i Staarup, Jens Rasmussøn i Nyegaard, Anna JensDotter ibidem og Birte Anders Nielssøns i Høybye.

Dominica 16 post Trinit:

17. september 1747

Døbt Madz Olessøns Søn Niels af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Michelssøn i Colecolle, Michel Christenssøn i Tengslemarch, Sophia Oles i Sonnerup, Margreta Royan ibidem og Sidse JensDotter ibidem.

Dominica 17 post Trinit:

24. september 1747

Døbt Peder Pederssøns Dotter Karen af Steenstrup;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Hr RegimentsQvarterMester Hans Haagen paa Christianshaun, Seigr Mogens Selstrup Brygger ibidem, Anders Mogenssøn, Jens Anderssøn, Maria Peder Madzsøns og Leene JensDotter, Alle i Steenstrup.

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Inger af Ellinge;
Susceptrix Maria Madz Jenssøns i Høybye; Testes Michel Ladefoged paa Ellinge Gaard, Madz Jørgenssøn ibidem, Niels Pederssøn i Høybye, Anna MadzDotter ibidem og Maren JensDotter ibidem.

Dominica 20 post Trinit:

15. oktober 1747

Døbt Peder Jocumssøns Søn Hans Jocum af Høybye;
Susceptrix Madame Holm i Høybye; Testes Lars Tullessøn, Lars Jørgenssøn, Boeld PedersDotter, Cathrine SteensDotter, Martha AndersDotter, Alle af Høybye.

Døbt Niels Avessøns Søn Madz af Holmstrup;
Susceptrix Sidse Christens i Sonnerup; Testes Peder Anderssøn i Holmstrup, Jens Christenssøn, Jep Rasmussøn, Magreta HenrichsDotter Royan og Anna MortensDotter, Alle af Sonnerup.

Døbt Madz Olessøns Dotter Maria af Høybye;
Susceptrix Madame Spleth i Høybye; Testes Lars Pederssøn, Mogens Jørgenssøn, Jens Jenssøn Skoemager, Anna MadzDotter og Margreta Lars Madzsøns; Alle i Høybye.

Dominica 24 post Trinit:

12. november 1747

Døbt Jørgen Matthiæsøns Søn Matthias af Ebbelyche;
Susceptrix Jomfrue Anna Kirstina Nyegaard; Testes Jørgen Poulssøn Møller i NyeKiøbing, Niels Skræder i Nyrup, Madz Hanssøn i Høybye, Anna JacobsDotter ibidem og Anna MadzDotter ibidem.

Dominica 3tia Adventus

17. december 1747

Døbt Søren Anderssøns Søn Jens af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Peder Mogenssøn, Peder Jenssøn, Maren LarsDotter, Karen JacobsDotter og Kirsten JørgensDotter, Alle i Lumbsaas.

Døbt Jens Hanssøns Søn Niels af Staarup;
Susceptrix Maria Madzses i Høybye; Testes Madz Pederssøn, Lars Nielssøn, Friderich Olessøn, Sidse MadzDotter og Karen JensDotter, Alle i Høybye.

HiemmeDøbt Jep Mortenssøns Søn Hans af Høybye.

den 23de Decembris

23. december 1747

HiemmeDøbt Hans Møllers Søn Hans af Høybye.

Dominica 4ta Adventus

24. december 1747

Døbt Michel Johanssøns Søn Anders af Klint;
Susceptrix J: Ingeborg Maria Nyegaard; Testes Hans Sørenssøn i Steenstrup, Lars Nielssøn i Klint, Lars Johanssøn ibidem, Zire Jens Larssøns ibid: og Anna SørensDotter i Steenstrup i Steenstrup.

2da Feria Nativit: Xsti

26. december 1747

Confirmeret ovenskrevne Hans Møllers Søns Daab;
Susceptrix Maria Madzes i Høybye; Testes Peder Jenssøn i Nyrup, Jens Mogenssøn, Bertel MøllerSvend, Helvig HansDotter og Margreta Lars Madzsøns; Alle i Høybye.

3tia Feria Nativit: Xsti

27. december 1747

Døbt Anders Madzsøns Søn Niels af Høybye:
Susceptrix J: Anna Kirstina Nyegaard; Testes Lars Pederssøn, Mogens Jørgenssøn, Anna Riber, Anna JacobsDotter og Margreta Lars Madzsøns, Alle i Høybye

 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

9. april 1747

Dominica Qvasimodogeniti ere Effterskrevne Confirmerede

Drenge af
 
Annabierg Peder Schwane de Friboe
Høybye Lars Madzsøn
Sonnerup Niels Nielssøn
Klint Ole Hanssøn
Nyegaard Madz Nielssøn

Piger af

Høybye Friderica Beata Spleth
Anna ChristensDotter Riber
Steenstrup Anna LarsDotter
Maria ChristensDotter
Lumbsaas Sidse JensDotter
Sonnerup Margreta HenrichsDotter Royan
Kirsten OlesDotter
Staarup Kirsten HansDotter

 Trolovede og Copulerede


Festo Circumsionis Xsti

1. januar 1747

Trolovet EnkeManden Hans Jacobssøn af Klint og Anna MadzDotter af Holmstrup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Anders Larssøn BoeMand i Nyrup.
Niels Thomæsøn BoeMand i Klint.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1747

Copuleret Lars Avessøn af Ledstrup og Ingeborg ChristensDotter af Holmstrup.

Dominica 1 post Epiph:

8. januar 1747

Trolovet EnkeManden Peder Anderssøn af Holmstrup og Niels Skaanings Enke Karen LarsDotter af Sonnerup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Bent Anderssøn BoeMand i Holmstrup.
Jep Madzsøn Huusmand i Sonnerup.

Dominica 3 post Epiph:

22. januar 1747

Copuleret Peder Sørenssøn og Karen MadzDotter, Begge af Gudmandrup.

Dominica Septuagesima

29. januar 1747

Copuleret Hans Jacobssøn af Klint og Anna MadzDotter af Holmstrup.

den 11te Februarii

11. februar 1747

Copuleret Jens Jenssøn af Nyrup og Margreta NielsDotter af Høybye.

Dominica Qvinqvagesima

12. februar 1747

Copuleret Michel Johanssøn af Klint og Boild SørensDotter af Steenstrup.

Festo Annunciationis Mariæ

25. marts 1747

Copuleret Peder Anderssøn af Holmstrup og Karen LarsDotter af Sonnerup.

3tia Feria Paschatos

4. april 1747

Trolovet Ole Anderssøn  og Sl: gl: Jens Larssøns Enke Johanna NielsDotter, Begge af Ubbrup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

U: Jens Larssøn Boemand i Ubberup.
Hans Pederssøn HuusMand i Høybye.

Dominica Misericordias

16. april 1747

Copuleret EnkeManden Daniel Thomæsøn af Rørvig og Karen AndreæsDotter af Høybye; Hvilke forhen Dominica Invocavit var Trolovet: Cautionister for disse 2de Personer er

Niels Gøderssøn BoeMand i Rørvig.
Niels Madzsøn BoeMand i Høybye.

Dominica Cantate

30. april 1747

Trolovet Enkemanden Lars Madzsøn Bryde af Lumbsaas og Martha AndersDotter af Steenstrup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Lars Madzsøn,
Søren Larssøn, Begge BoeMæna i Steenstrup.


Festo Ascensionis Christi

11. maj 1747

Copuleret Ole Anderssøn og Johanne NielsDotter, Begge af Ubberup.

Dominica 1ma post Trinit:

4. juni 1747

Trolovet EnkeManden Niels Henrichssøn af Braade og Karen JensDotter af Ebbelyche;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Peder Anderssøn Boemand i Underup.
Jørgen Nielssøn BoeMand i Braade.

Trolovet Madz Olessøn og Margreta MadzDotter, Begge af Høybye;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

[ingen kautionister anført]

Dominica 3tia post Trinit:

18. juni 1747

Trolovet Enkemanden Søren Anderssøn af Nyegaard og Boild NielsDotter af Klint;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Anders Larssøn BoeMand i Nyrup.
Niels Thomæsøn BoeMand i Klint.

Festi Visitationis Mariæ

2. juli 1747

Trolovet Fabian Sebastian Diethelm Musqvetier ved Hr Capitain von Laurentzens Compagnie i Kiøbenhaun af det Holsteinske Regiment, og EnkeQvinden Sophia JensDotter af Høybye;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

U: Lars Madzsøn BoeMand i Høybye:
[ikke flere kautionister nævnt]

Dominica 6 post Trinit:

9. juli 1747

Trolovet EnkeManden Jens Olessøn og EnkeQvinden Anna LarsDotter, Begge af Holmstrup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Jens Avessøn,
Madz Rasmussøn, Begge BoeMænd i Holmstrup.

Dominica 9na post Trinit:

30. juli 1747

Copuleret Lars Madzsøn Bryde af Lumbsaas og Martha AndersDotter af Steenstrup.

Copuleret Madz Olessøn og Margreta MadzDotter, Begge af Høybye.

Dominica 10 post Trinit:

6. august 1747

Trolovet EnkeManden Bent Anderssøn af Holmstrup og Maren MadzDotter af Gudmandrup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Peder Anderssøn BoeMand i Holmstrup.
Peder Olessøn, BoeMand i Gudmandrup.

Dominica 15 post Trinit:

10. august 1747

Copuleret Jens Olessøn og Anna LarsDotter Begge af Holmstrup.

Dominica 19 post Trinit:

8. september 1747

Copuleret Søren Anderssøn af Nyegaard og Boild NielsDotter af Klint.

Copuleret Niels Henrichssøn af Braade og Karen JensDotter af Ebbelyche.

Dominica 22 post Trinit:

29. september 1747

Copuleret Fabian Sebastian Diethelm og Sophia JensDotter af Høybye.

Dominica 24 post Trinit:

12. november 1747

Trolovet Niels Arildssøn af NyeKiøbing og Boild NielsDotter af Høybye;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Hans HiulMand,
Jens SkoeMager, Begge HuusMænd i Høybye.

Trolovet Helle Pederssøn og Maren ZachariæsDotter Begge af Ubberup;
At intet ved Slegtskab, Svogerskab eller andet er hinderligt i disse 2de Personers Egteskab, derfor lover underskrevne

Hermand Zachariæsøn,
Lars Jørgenssøn, Begge BoeMænd i Ubberup.

Copuleret EnkeManden Bent Anderssøn af Holmstrup og Maria MadzDotter af Gudmandrup.

 Døde


Festo Circumsionis Xsti

1. januar 1747

Begravet Zachariæses Enke Kirsten Bondes af Ubberup, gl: 84 Aar.

Begravet Ole Skoemagers Søn Niels af Ellinge, gl: 10 3/4 Aar.

den 4de Januarii

4. januar 1747

Begravet Ole Skomagers Dotter Birte af Ellinge, gl: 7½ Aar.

Festo Epiphaniæ

6. januar 1747

Begravet Svend Trane af Høybye, gl: 88 Aar.

Begravet u: Peder Sørenssøns Dotter Inger af Ellinge, gl: 2 Aar og 19 Uger.

Dominica 3 post Epiph:

22. januar 1747

Begravet Ole Poulssøns Søn Lars af Ebbelyche, gl: 3½ Aar.

Begravet Peder Anderssøns Dotter Mette af Holmstrup, gl: 6 Uger.

Begravet Jep Rasmussøns Søn Lars af Sonnerup, gl: ½ Dag.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1747

Begravet Peder Havgaards Dotter Anna af Lumbsaas, gl: 2½ Aar.

Dominica Qvinqvagesima

12. februar 1747

Begravet Hermand Zachariæsøns Søn Lars af Ubberup, gl: 5 Dage.

Dominica Invocavit

19. februar 1747

Begravet Sl: Jacob Larssøns Dotter Maria af Høybye, gl: 4 Aar.

Begravet Peder Mogenssøns Dotter Kirsten af Lumbsaas, gl: 2 Aar og 17 Uger.

Dominica Oculi

5. marts 1747

Begravet Jens Fiskers Søn Jørgen af Lumbsaas, gl: 4½ Aar.

Begravet Jens Fiskers Dotter Kirsten af Lumbsaas, gl: 2½ Aar.

Dominica Lætare

12. marts 1747

Begravet Lars Brydes Hustrue Anna NielsDotter af Lumbsaas, gl: 30 1/4 Aar.

Begravet gl: Lars Madzsøns Dotter Karen af Høybye, gl: 1 2/3 Aar.

Dominica Misericordias

16. april 1747

Begravet Søren Anderssøns Hustrue Martha LarsDotter af Nyegard, gl: [ingen alder anført].

Begravet Jens Larssøns Søn Lars af Klint, gl: 22 Aar og 10 Uger.

den 18de Aprilis

18. april 1747

Begravet Knud Pederssøn Møller af Sonnerup, gl: 85 Aar.

Dominica Cantate

30. april 1747

Begravet Anders Nielssøns Tvillinger Niels og Madz af Høybye, gl: [ingen alder anført].

Festo Ascensionis Christi

11. maj 1747

Begravet Jens Nielssøns Hustrue [intet navn anført] af Nyegaard, gl: 39 Aar.

Begravet Peder Sørenssøns Dotter Sidse af Høybye, gl: 6 1/4 Aar.

den 20de Maji

20. maj 1747

Begravet Lars Smeds Dotter Maria af Høybye, gl: 3 Aar og 32 Uger.

3tia Feria Pentecostes

23. maj 1747

Begravet Jens rasmussøns Dotter Boild af Nyrup, gl: 14 aar og 33 Uger.

Dominica 1 post trinit:

4. juni 1747

Begravet en StrandDødning et Mandfolk, som ud for Hundstrup Bye ved Stranden var driven til Land; Samme syntes paa sine Klæder at have været en fisker: men vides ey hvor fra, ey heller Navn, eller hvor gammel.

Begravet Jens Larssøns Søn Ole af Ubberup, gl: 2 Dage.

den 17de Junii

17. juni 1747

Begravet Lars Jørgenssøns Dotter Anna af Ubberup, gl: 22 Uger.

Dominica 3 post Trinit:

18. juni 1747

Begravet Sl: Anders Olessøns Enke Anna IvarsDotter af Holmstrup, gl: 70 Aar.

den 17de Julii

17. juli 1747

Begravet Bent Anderssøns Hustrue Karen OlesDotter af Holmstrup, gl: 33 Aar.

Dominica 10 post Trinit:

6. august 1747

Begravet Søren Larssøns Dotter Maren af Steenstrup, gl: 23 1/4 Aar.

Dominica 12 post Trinit:

20. august 1747

Begravet Jens Rasmussøns Dotter Kirsten af Nyrup, gl: 2 Uger.

Dominica 17 post Trinit:

24. september 1747

Begravet Anders Pederssøns Dødfødde Dotter af Høybye.

Dominica 19 post Trinit:

8. oktober 1747

Begravet Peder Pederssøns Dotter Karen af Steenstrup, gl: 2 Uger.

Dominica 20 Post Trinit:

15. oktober 1747

Begravet Sl: Niels Jenssøns Dotter Boild af Holmstrup, gl: 17 Aar og 30 Uger.

Festo Omn: Sanct:

1. november 1747

Begravet Madz Olessøns Dotter Maria af Høybye, gl: 2 Uger.

den 8de Novembris

8. november 1747

Begravet Sl: Christian Nielssøns Enke Maren PoulsDotter af Tengslemarch, gl: 76 Aar og 10 Maaneder.

den 13 Novembris

13. november 1747

Bisadt Monsr Christen Holms Dotter Anna Helvig af Høybye, gl: 19 Uger.

Dominica 25 post Trinit:

19. november 1747

Begravet Simon Skræders Dødfødde Søn af Klint.

Dominica 4ta Adventus

24. december 1747

Begravet Niels Møllers Moder Anna NielsDotter af Lumbsaas, gl: 86 Aar.

Begravet Niels Jenssøns Hustrue Maren AndersDotter af Steenstrup, gl: 63 Aar.

Begravet Jep Mortenssøns Dotter Maren af Høybye, gl: 2 Dage.

Dominica post Natalem Christi

31. december 1747

Begravet Michel Johanssøns Søn Anders af Klint, gl: 1 Uge.