ANNO 1748

Døbte


Festo Circumsionis Christi

1. januar 1748

Døbt Poul Christians Datter Maren af Tengslemarch;
Susceptrix Sidse Christens af Sonnerup; Testes Nels Madsen af Høybye, Anders Rasmusen af Nyerop, Anna JacobsDatter af Høybye, Karen JensDatter ibidem, Margaritta Lars Madsens ibidem.

Dominica 3tia post Epiphan:

21. januar 1748

Døbt Peder Søfrensens Datter Jnger af Staarup;
Susceptrix Mad: Splett udi Høybye; Testes Lars Madsen ibid: Jens Pedersen udi Staarup, Maren Thuesdaatter i Borre=vangs Huuset, Kirsten JohansDaatter af Nyegaard, og Bodil Søren Andersens ibidem.

Døbt Jens Jensens Datter af Høybye, Karen;
Susceptrix Jomfrue Jngeborre Maria, testes, Lars Pedersen, Lars Jørgensen, Mads Olsen, Bodil PedersDaatter, Maren PedersDatter, alle af Høybye.

Dominica 4ta post Epiphaniam.

28. januar 1748

Confirmeret Ole Andersens Søns Daab af Ubberop, Kaldet Jens.
Susceptrix Karen Jens Larsens af Uberop. Testes: Jens Larsen ibidem, Hans Pedersen af Høybye, Sidse Madsdatter ibidem, Christine Christens ibidem. Sidse Madsdatter paa Annabierg.

Dominica Sexagesima

18. februar 1748

Døbt Gamle Lars Madsens Barn af Høybye, Anna,
Susceptrix Mad: Splet, Testes, Lars Nelsen, Lars Pedersen, Mads Pedersen, Sidtze Madsdatter, Lutzie Andreasdotter. Alle af Høybye.

den 13. Martij

13. marts 1748

Comfirmeret Lars Jensens Søns Daab af Ebbeløkke Kaldet Ole,
Susceptrix Magaritta Swens ibidem. Testes, Lars Nelsen af Høybye, Lars Jørgensen ibidem, Margaritta Jenses ibidem, Bodil OlufsDatter udi Sonnerup, Sidse JensDatter.

Dom: Oculi

17. marts 1748

Døbt Lars Madsens Søn Anders af Lumbsaas.
Susceptrix Mad: Splett, Testes Madz Hansen af Gudmendrop, Nels Povelsen af Nyerop, Jens Andersen af Steenstrop, Malene JensDatter af Steenstrop, Bodil PedersDaatter af Høybye.

den 20 Martij

20. marts 1748

Døbt unge Lars Madsens Søn Hans af Høybye,
Susceptrix Maria Madses af Høybye. Testes, Anders Jensen af Høybye, Tulle Mickelsen ibidem. Sidse MadsDatter ibidem, Anders Nelsens Kone ibid: Povel Christians Kone af Tengslemarch.

Dom: Judica

31. marts 1748

Confirmeret Peder Nelsens Søn af Høybye, som blew hiemme=Døbt den 26 Martij og Kaldet Ole.
Susceptrix Maria Madsis af Høybye, Testes Matz Hansen ibidem. Peder Larsen ibidem, Povel Christiansen udi Tengslemarch, Christine LarsDotter udi Høybye, Bodil Nelses udi Staarup.

Confirmeret Hans Jacobsens Datter Sidse af Klint, som blev hiemme Døbt [ingen dato] Martij.
Susceptrix Sidse Matzes ibidem, Testes Matz Pedersen udi Høybye, Peder Hollænder udi Staarup, Jacob Hansen udi NyeKiøbing, Anna PedersDotter udi Nyegaard, Ziire Jensen af Klint.

Døbt Ole Larsens Søn Peder af Nyegaard,
Susceptrix Mad: Splett af Høybye, Testes Lars Nelsen ibidem, Lars Tygesen af Nyegaard, Hans Christensen ibidem, Anna JensDotter ibidem, Bodil Sørens ibidem.

Dom: Palmar

7. april 1748

Døbt Herman Sachariasens Dotter Bodil af Ubberop.
Susceptrix Karen Nels Matzens af Høybye, Testes Hans Jørgensen ibid:, Nels Matzen ibid:, Knud Jensen paa Annabierg; Anna JacobsDotter af Høybye, Karen Peders af Ubberop.

Festo Coenæ Dominica

11. april 1748

Confirmeret Lars Jørgensens Søn Matz af Uberop, som den 8de April, blev hiemmeDøbt;
Susceptrix Maria Matz Jenses af Høybye. Testes Lars Nelsen ibidem, Friderich Olufsen ibid: Jens Larsen af Uberop, Sitze MatzDotter af Høybye, Karen Peder Hanses af Uberop.

Dom: Misericordiæ

28. april 1748

Døbt Jens Pedersens Søn af Lombsaas, kaldet Jørgen,
Fermbaaren af Marie Matz Jensens i Høybye; Testes Lars Sørrensen af Lombsaas, Matz Gøngesen fra Ellinge, Niels Olufsen fra Steenstrup, Karen OlufsDaatter fra Lombsaas og Peder Hansens Kone ibid.

Dominica Rogate

19. maj 1748

Døbt Søfren Anderssens Barn af Nyegaard, Kaldet Martha.
Frembaaren af Anders Hansens Hustrue i Nyrup. Fadere Jens Thomæsen i Klint, Anders Pedersen i Nyrup, Laurs Andersens Hustrue i Nyegaard og Peder Hollænders Daatter Anna PedersDatter.

Samme Søndag Hans Smeds Daatter i Sonnerup, Kaldet Maren,
Frembaaren af Christen Hanses Hustrue i Sonnerup; Faddere Lars Andersen i Asminderup, Michel Christensen i Sonnerup, Anne JørgensDaatter i Nyerup.

[Ovenstående tydning er behæftet med nogen usikkerhed, hvad angår fadderes navne grundet meget utydelig skrift i kildematerialet].

 Siden Jeg Johan Henrich Schow  ankom, som Sogne=Præst til Høybye Meenighed den 25 May A: C:, og min Indsættelse var skeet Dom: Exaudi ere efterfølgende Børn døbte.

JEHOVA HUCUSQ SALUTI


Ao 1748 d: 16: Juny Dom: 1: Trin:

16. juni 1748

Anders, Jacob Rasmusen, Huusmand i Staarup, og Hustrue Maren JensDaatter, deres Søn døbt;
Madme Spleth bar ham, Mf: Jens Pedersen, Niels Sørensen, Peder Christensen, alle af Staarup; Qf: Magrethe Rasmusdaatter af Olstrup, og Magrethe Jens Jensens af Høybye.

Bodild, Lars Thygesen, Gaardmand i Nyegaard, og Hustrue Anna Jensdaatter, deres Barn døbt;
Mads Jensens Kone i Høybye bar hende. Fadderne, Peder Jensen i Høybye, Hans Christensen i Nyegaard, Jens Rasmusen ibid: Maren Jensis i Staarup, og Anna Jensdaatter i Nyegaard.

d: 30: dito Dom: 3: Trin:

30. juni 1748

Hans Henrich, Peder Andersen ,Gaardmand i Staarup og Hustrue Jnger Madsdaatters Søn døbt,
Kiersten Johan Skræders af Høybye bar hem. Fadderne, Berthel Larsen Møller=Svend af Høybye, Peder Christensen af Staarup, Mette Jacobsdaatter, Kiersten Hansdaatter, Jens Hansens Kone, Alle af Staarup.

d: 21: July Dom: 6: Trin:

21. juli 1748

Martha, Peder Andersen, Gaardmand i Lumbsaas og Hustrue Maren Nielsdaatter deres Barn døbt,
Sara Nielses af Lumbsaas bar hende, Fadderne vare Mads Larsen af Steenstrup, Peter, som tien Anders Nielsen i Høybye, Lucie Hansdaatter i Lumbsaas, Lars Fiskers Kone ibid: Niels Møllers Piige.

Jnger, Hans Jensen i Ellinge og Hustrue Maria Jensdaatter, deres Barn døbt,
Mad: Spleth bar hende, Fadderne vare Mads Hansen, Peder Larsen, Sidse Madsdaatter, Sidse Andersdaatter, Anders Nielsens Hustrue, alle af Høybye.

d: 18: Aug: Dom: 10: Trin:

18. august 1748

Christian, Jonas Erichsen, Huusmand i Høybye og Hustrue Mette Pedersdaatter, deres Barn døbt,
Maria Mads Jensens bar hende, Fadderne vare, Lars Nielsen, Mogens Jørgensen, Peder Larsen, Maren Thuesdaatter, Magrethe Lars Madsens, Alle af Høybye. † død

d: 15: Septbr Dom: 14: Trin:

15. september 1748

Oluf, Peder Hansen af Ubberup og Hustrue Karen Hemmingsdaatter, deres Barn døbt,
Maria Mads Jensens af Høybye bar ham; Fadderne vare: Christen Hansen paa Annaberg, Jens Madsen af Hunstrup, Bodild Hemmingsdaatter ibid:, Giertrud Hemmingsdaatter af Ubberup, Anna Lars Hansens ibid:

d: 29: Septebr: Fest: Michael:

29. september 1748

Oluf, Niels Eschesen og Hustrue Kiersten Andersdaatter af Sonnerup, deres Søn døbt,
Jeppe Rasmusens Hustrue ibid: bar ham, Fadderne: Lars Christensen, Mette Magrete Henrichsdaatter, Anne Larsdaatter, Maren Jbsdaatter, Morten Poulsens Hustrue alle ibid:

d: 6: Octobr: Dom: 17: Trin:

6. oktober 1748

Ellen, Bent Andersen og Hustrue Maren Madsdaatter af Holmstrup, deres Barn døbt;
Sidsel Christen Hansens af Sonnerup bar hende; Fadderne Ole Madsen af Holmstrup, Hans Christensen af Sonnerup, Peder Larsens Hustrue af Gudmandrup, Kiersten Madsdaatter ibid:, Ellen Madsdaatter ibid. † død

d: 27: dito Dom: 20: Trin:

27. oktober 1748

Peder, Lars Andersen og Hustrue Anna Thomesdaatter af Nyrup, deres Søn døbt,
Anders Larsens Hustrue af Nyrup bar ham; Fadderne Niels Poulsen i Nyrup, Anders Pedersen i Nyegaard, Anna Jensdaatter ibid: Maren Thues i Høybye, og Anna Peder Jensens i Nyrup.

d: 10: Nov: Dom: 22: Trin:

10. november 1748

Karen, Nicolaj Thomesen og Hustrue Ellen Andreædaatter i Tengselmark, deres Barn døbt;
Karen Niels Madsens af Høybye bar hende; Fadderne vare Anders Pedersen i Høybye, Friderich Olsen ibid:, Peder Danielsen i Tengselmark, Sidsel Andersdaatter i Høybye, Peder Jensens Kone i Nyrup. † død

Maria, Mads Olsen Huusmand i Høybye og Hustrue Magrethe Madsdaatter, deres Barn døbt;
Marei Mads Jensens i Høybye bar hende; Fadderne vare gl: Lars Madsen i Høybye, Lars Jørgensen ibid:, Peder Larsen ibid:, Anna Larsdaatter, og Peder Jocumsens Hustrue ibid: † død

d: 1: Decembr: Dom: 1: Adv:

1. december 1748

Johan, Peder Madsen i Trane-Huuset og Hustrue Anna Madsdaatter, deres Søn døbt;
Min egen Hustrue Cathrine Regelsen bar ham; Fadderne vare Peder, Lars Smeds Søn i Høybye, Søren Larsen ibid:, Maren Thuesdaatter ibid: Sophia Poastians ibid:, Karen Jacobsdaatter.

Bodild, Hans Hansen i Høybye og Hustrue Sidsel Madsdaatter, deres Barn døbt;
Maria Mads Jensens i Høybye bar hende; Fadderne Niels Jensen, og Lars Jørgensen i Høybye, Ole Larsens og Søren Andersens Hustruer af Nyegaard, og Peder Sørensens Hustrue i Staarup.

d: 15: dito: Dom: 3: Adv:

15. december 1748

Mads, Michel Johansen af Klindt og Hustrue Bodild Sørensdaatter, deres Søn ved Daaben Confirmeret, efter at Hand dagen forhen af mig Self var hiemme døbt;
Min Hustrue Cathrine Regelsen bar ham; Fadderne vare: Søren Larsen af Steenstrup, Peder Andersen af Lumbsaas, Rasmus Jensen af Klindt, Malene Jensdaatter og Maria Christensdaatter, begge af Steenstrup.
 

Die 26: Dec: Fest: 2: Nativ:

26. december 1748

Niels, Anders Nielsen i Høybye og Hustrue Birthe Jensdaatter, deres Søn døbt;
Maria Mads Jenses i Høybye bar ham; Fadderne Peder Jensen, Kudsk paa Annabierg, Lars Nielsen tiem Provstinde Nyegaard, Karen Jensdaatter, Maren Thuesdaatter, Unge Lars Madsens Hustrue, alle af Høybye

 Confirmerede


Dominica 17tima Trinitatis

6. oktober 1748

NB: Denne Confirm: maatte den dag holdes fordi den udi Vacancen afvigte Dom: Qvasimodogeniti vare forsømt.

Confirmerede

Drenge af
 
Høybye Niels, Mads Jensens Søn paa 17 Aar.
Jens Michelsen, Niels Willumsens Stif=Søn paa 17 Aar.
Steenstrup Mads, Lars Madsens Søn, 17 Aar.
Mads, Søren Larsens Søn, 16 Aar.

Piiger af

Høybye Helvig-Sophia, Skole=Holder Hans Hofmesters daatter, 17 Aar.
Karen, afg: Jacob Larsens daatter, 17 Aar.
Karen, Peder Nielsens daatter, 17 Aar.
Steenstrup Kiersten Michelsdaatter af Kielstrup, tien Niels Olsen, 19 Aar.
Nyrup Dorthe, Anders Larsens daatter, 16 Aar.
Tengselmark Karen, Mads Olsens daatter, 17 Aar.
Klint Inger Nielsdaatter, Mads Christophersens Stifdaatter, 16 Aar.
Gudmandrup Bodild, Jens Knudsens daatter, 16 Aar.
Kiersten, Peder Olsens daatter, 15 Aar.
Kiersten, Johan Danielsens daatter, 16 Aar.
Nyegaard Anna, Jens Nielsens daatter, 16 Aar.

 Trolovede og Copulerede


Dom: 3tia post Epiphan

21. januar 1748

Trolovet Nels Olsen af Lumbsaas og Peder Pedersens Enke Bodil Nelsdatter af Steenstrup.
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne:

Lars Mad: Sen
Niels Mick: Sen

NB: Disse bleve Copulerede Dom: 4ta Trinit:

Dom: Reminisc:

10. marts 1748

TrolovetPeder Jensen af Nyrup og Anna Madsdatter af Høybye;
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lover vi underskrevne:

[ingen vidner anførte].

NB: Disse bleve Copulerede Dom: 3: Trinit:

Dom: Oculi

17. marts 1748

Troelovet Anders Mogensen af Gudmendrup og Kisten Andersdatter af Steenstrup.
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor love vi underskrevne:

Ole. Ien.Sen af Lumbsaas.
Nels Pedersen af Stenstrup.

Disse bleve Copulerede Dom: 21: Trin: d: 3: Nov: 1748.

Copuleret Nels Arildsen og Bodil Nelsdotter begge af Høybye.

Dominica Jucica

31. marts 1748

Troelovet Jonas Erichsen og Mette Pedersdotter, Begge af Høybye;
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lofve vi underskrevne:

Anders Larsen HuusMand udi Høybye,
Anders Olsen GaardMand udi Høybye.

Dom: Palmarum

7. april 1748

Troelovet Jens Andersen og Maren Larsdotter begge af Gudmandrup;
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor lofve vi underskrevne:

Peder Jensen af Gudmendrup.
Lars Matzen af Lumbsaas.

Copulerede Dom: 22: Trin: 1748.

Festo Coenæ Dominica

11. april 1748

Troelovet Nels Pedersen og Lutzie AndreasDotter begge af Høybye;
At intet ved Slægtskab, Svogerskab, eller andet er hinderligt udi disse 2de Personers Egteskab, derfor love vi underskrevne:

Nels matzen af Høybye.
Nicolai Thomassen af Tengslemarch.

Dom: Cant:

12. maj 1748

Copuleret Jonas Erichessøn og Mette PederDatter, Begge af Høybye.

Siden Jeg Johan Henrich Schow ankomsom Sogne=Præst til Høybye Menighed d: 25 May a: c:, og blev indsat
Dom: Exaudi af Hr. Provst Hyphoff, ere efterfølgende Troelovede og Copulerede.

JEHOVA HUCUSQ SALUTI.


Dom: 3: Trin: d: 30 July

30. juli 1748

Trolovet Peder Danielsen, ungKarl fra Wiig og Lucie Andreesdaatter, sidst forhen meldt Fæstemøe, at intet er, som ved Slegtskab, Svogerskab, eller paa nogen anden Maade Kand hindre disse 2de Personers Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne.

[Ingen trolovelsesvidner nævnt].

Copulerede d: 26: Octbr: Dom: 20: Trin:

Dom: 6: Trin: d: 21: July

21. juli 1748

Hans Pedersen Skov=Foged og Enkemand af Ubberup blev troelovet med Maren Christensdaatter, en Piige af Steenstrup, at ellers intet er, som ved Slegtskab, Svogerskab, eller paa nogen anden Maade Kand hindre disse 2de Personers Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne.

[Ingen trolovelsesvidner nævnt].

Copulerede d: 24: Novmbr: Dom: 24: Trin:

Dom: 18: Trin:

13. oktober 1748

Troelovede Hans Jørgensen, Land=Soldat, som medbragte Frie=Seddel fra Sessionen, dat: 8de Octobr a: c:, tien Anders Pedersen i Høybye, og Berthe, Herman Zachariesens daatter af Ubberup, at intet ved Slægtskab, Svogerskab eller andet deri Kand være hinderligt, derfor cavere Vi Underskrevne.

H:Z:S: Herman Zachariesen,
H:P:S: Hans Pedersen, begge af Ubberup.

Copulerede d: 1: Decembr: Dom: 1: Adv:

Fest: 3: Nat:

27. december 1748

Niels Jensen Enkemand i Steenstrup, som bragte Beviis fra sit Herskab om Skiftets Holdelse efter Hans forrige Hustrue dat 24de Dec:, troelovet med Lucie Olufsdaatter, at intet ved Slægtskab, Svogerskab eller andet Kand være hinderlig i deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

Peder Madsen,
Anders JenSen af Lumbsaas.

Copulerede die: 23: Febr: 1749 Dom: Invocav:

Dom: Int: Nat: et Circumcis:

29. december 1748

Mads Olufsen Ung Karl af Lumbsaas, troelovet med Giertrud Jensdaatter, en Piige af Steenstrup, at og intet var, ved Slægtskab, Svogerskab eller andet, som Kand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi 2de Undertegnede Mænd.

Peder MadSen.
Anders JenSen.

Copulerede d: 8: April Fest: 3: Paschat:

 Døde


Festo Circumcisionis Christi

1. januar 1748

Begravet Peder Pedersen af Steenstrup, gl: 30 Aar 2 dage.

Hellig Tre=Konger Dag et Festo Epiphaniæ

6. januar 1748

Begravet Anders Madsens Søn Niels af Høybye, gl: 1 Uge - 2 dage.

Dominica 3tia post Epiphaniam

21. januar 1748

Begravet Peder Mogensens Dødfødte datter af Lumbsaas.

Festo Purificationis Mariæ

2. februar 1748

Begravet Karen Christens udi de fattiges Huus, gammel 80.

Dominica Sexagesima

18. februar 1748

Begravet Karen Larses af Klindt, gammel 74 Aar.

d: 23 Februarij

23. februar 1748

Begravet Helwig Mortensdatter af Nyrup, gammel 28 Aar.

Domin: Ante Dom: Invocavit

24. februar 1748

Begravet Maren Peder Jenses af Nyrup, gl: 67 Aar 1 Maaned.

Dominica Invocavit

3. marts 1748

Begravet Lars Jensen af Gudmandrup, gl: 60 Aar.

Begravet Morten Michelsen af Lumbsaas, gl: 55 Aar

d: 6te Martij

6. marts 1748

Begravet Andreas Andreasen af Sonnerup, gl: 85 Aar - 5 Maaneder - 9 Dage.

Domin: Reminiscere

10. marts 1748

Begravet Lars Ocherlund af Sonnerup, gl: 80 Aar.

d: 20de Martij

20. marts 1748

Begravet Peder Hansen af Gudmandrup, gl: 28 Aar.

Dom: Palmarum

7. april 1748

Begravet Peder Nielsens Søn af Høybye Kaldet Ole, gl: 1 Uge 4 Dage.

Festo Coenæ Dominice

11. april 1748

Begravet Oluf Haugaard af Lumbsaas, gaml: [ingen alder anført] Aar.

Dom: Misericordiæ

28. april 1748

Begravet Hermands Zachæriasøns Daatter af Ubberup, gl: 4 Uger.

Dom: Cat:

12. maj 1748

Begravet Mads Madsøn Tranes i Trane-Huuset.

Begravet Jens Larsens Søn Johan af Ubberup.

d 13 Maj

13. maj 1748

Blev Hr Holm Bisat i Høybye Kirke var 27 Aar gl.

Dominica Rogate

19. maj 1748

Begrafven Hans Trollis Hustrue i Staarup, gl 80 Aar.

Efter min Johan Henrich Schows Ankomst her til Menigheden, som skeed d: 25: Maij, A: C: ere efterfølgende Liig Begravne.

Jehova Hucusq Saluti.


Dom: 6: p: Paschat:

26. maj 1748

Begravet Niels Pedersen en troelovet ung Karl af Tengslemark, var 28 Aar gl:

Fer: 1: Pent: d: 2: Juny

2. juni 1748

Ole Mortensen af Lumbsaas, Ung Karl, Begr: med J: pk: var 24 Aar gl:

Fer: 2: Pent: d: 3: Juny

3. juni 1748

Kirsten, Henrich Braschs Hustrue af Tengslemark henimod 50 Aar, et aldmisse Lem.

Fest: Trinit: d: 9: Juny

9. juni 1748

Kiersten, Hans Pedersens Hustrue af Ubberup, var 54 Aar gl:, Begr: med J: pk:

Dom: 2: Trin: d: 23: Juny

23. juni 1748

Hans, Peder Andersens liden Søn af Holmstrup, var 5 Aar gl:, Begr: med J: pk:

d: 21: July Dom: 6: Trin:

21. juli 1748

Johan, Peder Madsens Søn af Trane=Huuset, var 2 Aar gl:

Hans Jochum, Peder Jochumsens Søn af Høybye, var 1 Aar gl:

Jørgen Mogensen, Cathrine Steensdaatter Uægte Søn var 4va Uger gl:

d: 23: July

23. juli 1748

Ellen, Peder Larsens daatter af Høybye var 1½ Aar gammel.

d: 25: Aug:

25. august 1748

Christian, Jonas Erichsens liden Søn af Høybye, var kun 12 Dage gammel.

d: 1: Sept:

1. september 1748

Jens Mogensen i Høybye. hans dødfødde Søn.

d: 6: Oct:

6. oktober 1748

Michel Pedersen, en Huusmand af Klint, var 48 Aar gammel.

d: 20: Oct:

20. oktober 1748

Anna Madsdaatter, Anders Madsens Hustrue i Høybye, som døde meget hastig af Blodstyrtning, 38 Aar gl:

Ellen, Bent Andersens liden Daatter af Holmstrup, var kun 11 dage gl:

d: 24: Nov:

24. november 1748

Niels, Sidsel Hansdaatters Uægte Barn af Høybye, var 4va Uger gammel.

d: 8: Dec:

8. december 1748

Maren, Lars pedersens Hustrue i Nyegaard, var 65 Aar gl:, Begr med Liig=Prædiken.

Karen, Nicolaj Thomesens Barn af Tengslemark, som var kun 4va Uger gl:

d: 19: dito:

19. december 1748

Christen Hansen Riber, Hvis Fader Sal: Hhr Hans Riiber fordum har været Sogne=Præst for denne Meenighed, og denne Hans Søn Sogne Degn fra 1719 af indtil afvigte 15 Hujus, som var Hans Døds Dag; Hand hafde nu næsten fyldt sine 60 Aar, men i de 2de sidste Aar formedelst Legems Svaghed gandske Ubeqvem til nogen Embeds Forretning; Hands død var pludselig, thi en half tiime forend hand Bortfor, Befandtes Hand icke anderledes end Hand i de 2 sidste Aar hafde været; Blev Begravet i Kirkegaarden med Jords Paakastelse alleene.

d: 27: dito

27. december 1748

Maria, Mads Olsen Huusmands Daatter i Høybye, 6 Uger gl:

d: 29: dito

29. december 1748

Mads, Michel Johansens Søn af Klindt, 3 Uger gl:

Publice Absolverede


Efterskrevne have staaet Kirkens Diciplin, siden Jeg Johan Henrich Schow ankom som Sogne=Præst for Høybye Meenighed, og var Bleven indsat Domin: Excaudi A: C: 1748.

Jehova Hucusq Saluti


Fest: Trin: d: 9: Juny

9. juni 1748

Cathrine Steensdaatter publice absolveret for begangen Leyermaal; Barne=Fader Blev udlagt, Mogens Jørgensen, Landsoldat ved Captain Wigandts Compagnie, Factum var begaaet i Begges tieniste Hos Degnen.

Dom: 18: Trin: d: 13: Oct:

13. oktober 1748

Jnger Christensdaatter publice absolveret for begangen Leyermaal; Barne=Fader Blev udlagt Oluf Nielsen, Landsoldat, nu tienendes Oluf Hugger udi Lumbsaas; er angivet skriftlig d: 14 Octbr for Capitain Wigandt i Windekilde.

Sidsel Hansdaatter for Begangen Leyermaal; Barne=Fader udlagt Niels Pedersen, som sidst Boede i Tengselmark, men er nu død og Borte.