ANNO 1749

Døbte


d: 1: Janv: Fest: Circumc:

1. januar 1749

Karen, Jens Sørensen i Steenstrup og Hustrue Kiersten Hansdaatter, deres Barn døbt;
Karen Niels Madsens i Høybye bar hende; Fadderne Hans Jacobsen, Lars Haugaard, Karen Larsdaatter, Kiersten Jørgensdaatter, Lars Madsens Hustrue, Alle af Steenstrup.

d: 13: Janv:

13. januar 1749

Thomas, Anders Pedersen og Elisabeth Thomædaatter af Høybye, deres Søn, som Blev af mig Hiemme=døbt, kom ey til kirke, saa som Hand døde førend den første paafølgende Søndag.

d: 26: Janv: Dom: 3: p: Epiph:

26. januar 1749

Anders, Jens Larsen af Klint og Hustrue Sire Andreesdaatter, deres Søn døbt;
Karen Niels Madses af Høybye Bar Ham; Fadd: Lars Hansen af Klint, Søren Nielsen ibid:, Niels Poulsen af Nyrup, Peder jensen af Høybye, og Anna Morten Hanses ibid:

Peder, Helle Pedersen af Ubberup og Hustrue Maren Zachariædaatter, deres Søn døbt;
Jfr: Wiweke Friboe paa Annabierg Bar Ham; Fadderne Peder Jensen, Knud Jensen, Lars Sørensen, Niels Jensen, Sidsel Madsdaatter, tienende alle paa Annabierg Gaard.

Die 9: Febr: Dom: Sexag:

9. februar 1749

Andreas, Jens Rasmusen i Nyrup og Hustrue Jnger Mortensdaatter, deres Søn døbt;
Christopher Nielsens Hustrue ibid: Bar Ham; Fadderne Niels Jensen i Høybye, Peder Larsen ibid:, Sergiant Wulfs Hustrue, Bodild Pedersdaatter, Martha Jensdaatter ibid.

Dorthe, Niels Michelsen i Ebbeløkke og Hustrue Karen Nielsdaatter, deres Barn døbt;
Søgne=Præstens Hustrue Bar Hende; Fadderne Skoldeholder Johan Henrich Royan i Sonnerup, Lars Michelsen i Høybye, Niels Madsen, Unge Lars Madsens Hustrue, og Bodild Sørensdaatter, alle af Høybye.

Sidsel, Anders Mogensen i Gudmandrup og Hustrue Kirsten Andersdaatter, deres barn døbt;
Christen Hansens Hustrue i Sonnerup Bar Hende; Fadderne Peder Madsen, Hans Jacobsen, Mads Larsen, Kirsten Willumsdaatter, Bodild Olufsdaatter, alle af Steenstrup.

Die 23 Febr: Dom: Invo:

23. februar 1749

Lars, Ole Nielsen i Ebbelykke og Hustrue Elle Pedersdaatter, Deres Søn ved Daaben Confirmeret, efter at Hand den 19de Febr:  af mig var Hiemmedøbt; Min Daatter Wendele Catrine bar ham; Fadderne vare, Skoleholder Royan i Sonnerup, Hans Larsen i Ebbelykke, Jens Larsen ibid:, Jørgen Matthiesens Hustrue ibid:, Bodild Pedersdaatter i Høybye.

Jørgen, Hans Jørgensen i Gudmandrup og Hustrue Berthe Hermansdaatter, deres Søn døbt;
Karen Niels Madsens i Høybye bar Ham; Fadderne Hans Jacobsen i Steenstrup, Peder Pedersen i Gudmandrup, Anna Jensdaatter, Karen Jensdaatter, Bodild Jensdaatter, alle af Gudmandrup.

Die 26: Febr:

25. februar 1749

Jens, Peder Jensen og Anna Madsdaatter af Nyrup, deres Søn døbt;
Jomfrue Jngeborg Maria Nyegaard bar Ham, Fadderne , Mads Hansen Trolle, Lars Michelsen, Jomfrue Witte, Jomfrue Frederica Spleth, Unge Lars Madsens Hustrue, alle af Høybye.

Die 5: Marty

5. marts 1749

Karen, Niels Pedersen Flint, og Hustrue Karen Simonsdaatter af Høybye, deres Barn døbt,
Min Daatter Wendele Cathrine Schow bar Hende, Fadderne Lars Pedersen, Lars Nielsen, Malene Joensdaatter, Maren Pedersdaatter, Bodild Pedersdaatter, alle af Høybye.

Die 16: dito Dom: Lætare

16. marts 1749

Anna, Gabriel Nielsen og Anna Thoersdaatter i Staarup, deres Barn døbt,
Niels Gabrielsens Kone af Asmindrup bar Hende, Fadderne, Gudmand Nielsen i Schaverup, Mads Nielsen ibid: Anna Cathrina Nielsdaatter af Asmindrup, Karen Hansdaatter i Høybye, Anna Peder Sørensens i Staarup.

Die 25: dito Fest: Annunc:

25. marts 1749

Niels, Peder Danielsen i Tengslemark og Hustrue Lucie Andreasdaatter, deres Søn døbt,
Fadderne: Madme Spleth bar Ham, Nicolaj Thomesen, Lars Jbsen, Michel Hansen, Mette Madsdaatter, Karen Olufsdaatter, alle af Tengslemark.

Maren Jens Larsen i Ubberup og Hustrue Karen Larsdaatter, deres Barn døbt,
Maria Mads Jensens af Høybye bar Hende, Fadderne, Niels Sørensen i Staarup, Peder Sørensens Kone ibid:, Sidsel Madsdaatter i Høybye, Peder Olsens Kone ibid:, Dorthe Andersdaatter i Nyrup.

d: 30: dito Dom: Palm:

30. marts 1749

Peder, Niels Pedersen i Steenstrup og Hustrue Ellen Larsdaatter, deres Søn døbt,
Sidsel Christen Hansens af Sonnerup bar Ham, Fadderne vare Søren Larsen, Mads Larsen, Hans Jacobsen, Anna Larsdaatter og Lene Jensdaatter, alle af Steenstrup.

d: 3: April Fest: Coen: D:

3. april 1749

Ellen, Peder Larsen Huusmand i Høybye og Hustrue Sidsel Andersdaatter, deres barn døbt,
Madme Spleth bar Hende, Fadderne vare Lars Jørgensen, Niels Madsen, Magrethe Lars Madsens, Anna Jacobsdaatter, Anna Maria Thomesdaatter, alle af Høybye.

d: 4: April Fest: Parasc:

4. april 1749

Kiersten, Niels Willumsen i Høybye og Hustrue Jngeborg Knudsdaatter, deres Barn døbt;
Jomfrue Jngeborg Maria Nyegaard bar Hende, Fadderne: Unge Lars Madsen af Høybye, Mads Pedersen af Eegeberg, Jomfrue Witt, Malene Jversdaatter, Anna Mortens, alle af Høybye.

d: 20: April Dom: Miser:

20. april 1749

Ole, Niels Jensen Huusmand i Staarup og Hustrue Kiersten Olsdaatter, deres Søn døbt,
Min daatter W: C: Schow bar Ham, Fadderne, Mels Sørensen, Jens Pedersen, Lars Nielsen, Kiersten Jacobsdaatter, Mette Bertelsdaatter, Alle af Staarup.

d: 27: April Dom: Jubil:

27. april 1749

Maren, Hans Møller og Hustrue Anna Kierstine Pedersdaatter i Høybye, deres Barn, som forhen paa Fødselens dag d: 20: Apr: vare af mig formedelst Svaghed hiemmedøbt, nu ved Daaben confirmeret,
Mads Jensens Kone af Høybye bar Hende; Fadderne  Lars Smed, gl: Lars Madsen, Hans Hansen, Magrethe Lars Madsens, Sidsel Madsdaatter.

d: 4: May Dom: Cant:

4. maj 1749

Hans, Anders Lind i Høybye og Hustrue Cathrine Madsdaatter, deres Barn døbt,
Fadderne Friderich Olsen, Jver Madsen, Niels Nielsen, Cathrine KiersDaatter og Jens Skoemagers Hustrue, alle af Høybye.

d: 11: May Dom: Rogate

11. maj 1749

Martha, Mads Christophersen i Klint og Hustrue Sidsel Pedersdaatter, deres Barn døbt,
Kiersten Christophers i Nyrup bar Ham; Fadderne Niels Poulsen i Nyrup, Anders Rasmussen ibid:, Michel Johansen i Klint, Sidsel Madsdaatter i Høybye, Hans Jacobsens Kone i Klint.

Fest: 1: Pentec: d: 25: May

25. maj 1749

Kiersten, Mads Pedersen i Lumbsaas og Hustrue Lucie Nielsdaatter, deres Barn døbt;
Sara Nielses ibid: bar Hende, Fadderne, Niels Jensen, Jens Pedersen, Peder Jensen, Martha Larses, Maren Larsdaatter.

d: 8: Juny Dom: 1: Trinit:

8. juni 1749

Bodild, Herman Zachariesen i Ubberup og Hustrue Deris Barn døbt,
Jomfrue Wibeche Friboe bar Hende, Fadderne Mads Jacobsen og Maria Madsdaatter paa Annabierg, Lars Hansen, Peder Hansen og Hans Pedersens Hustrue af Ubberup.

Sidsel, Oluf Olufsen i Sonnerup og Hustrue Sophia Pedersdaatter, deres Barn døbt,
Fadderne: Friderich Olsen, Lars Jørgensen, Karen Jacobsdaatter af Høybye, Lars Jbsen og Mads Olufsens Hustrue af Tengslemark.

d: 15: Juny Dom: 2: Trin:

15. juni 1749

Maren, Anders Jensen i Gudmandrup og Hustrue Maren Andersdaatter, deres Barn døbt,
Karen Niels Madses af Høybye bar Hende, Fadderne Nicolai Thomesen i Tengslemark, Lars Pedersen og Niels larsen, Anna Jensdaatter og Kiersten Anders Mogensens, Alle disse af Gudmandrup.

d: 22: juny Dom: 3: Trin:

22. juni 1749

Sidsel, Jens Andersen i Gudmandrup og Hustrue Maren Larsdaatter, deres barn døbt,
Karen Niels Madsens af Høybye bar Hende, Fadderne Peder Madsen i Steenstrup, Peder Pedersen i Gudmandrup, Knud Jensen ibid:, Martha Madsdaatter ibid og Karen Larsdaatter ibid:

d: 29de Dito Dom: 4: Trin:

29. juni 1749

Jens, Peder Jochumsen og Hustrue Cathrine Hansdaatter, deres Søn døbt,
Herreds=Fogeds Sgr Lassens Hustrue bar Ham, Fadderne Jonas Erichsen i Høybye, Jens Michelsen ibid:, Mads Olsen Huusmand ibid:, Karen Jensdaatter ibid:, og Birthe Hansdaatter af Brent.

Kiersten, Lars Pedersen i Hundstrup og Hustrue Sidsel Clausdaatter, Deres Barn døbt,
Jomfrue Wibeke Friboe bar Hende, MF: Hans Pedersen i Ubberup, Herman Hermansen ibid: Mads Jacobsen paa Annabierg; Qf: Hans Thyesens Hustrue i Nyegaard, Maria Christensdaatter i Steenstrup.

d: 13: July Dom: 6: Trin:

13. juli 1749

Mads, Peder Larsen i Gudmandrup og Hustrue Kiersten Mads=Daatter, deres Søn døbt,
Karen Niels Madsens i Høybye bar Ham, Fadderne: Anders Jensen, Lars Pedersen,Anders Madsen, Kiersten Johansdaatter og Karen Christensdaatter, Alle af Gudmandrup.

d: 20: July Dom: 7: Trin:

20. juli 1749

Lars, Hans Pedersen i Ubberup og Hustrue Maren Christensdaatter, deres Søn døbt,
Jomfrue Wibeke Friboe bar Ham, Fadderne, Anders Pedersen i Høybye, Lars Olsen i Steenstrup, Maria Christensdaatter ibid:, Giertrud Henningsdaatter paa Annabierg, og Niels Flintes Hustrue af Høybye.

d: 17: Aug: Dom: 11: Trin

17. august 1749

Christian, Jonas Erichsen i Høybye, og Hustrue Mette Pedersdaatters Søn døbt,
Herreds=Foged Lassens Hustrue bar Ham, Fadderne: Lars Flint, Friderich Olsen, Niels Jacobsen, Karen Jensdaatter, Cathrine Steensdaatter; Alle af Høybye.

d: 31: dito Dom: 13: Trin:

31. august 1749

Lars, Bent Andersen i Holmstrup, og Hustrue Maren Madsdaatters Søn døbt,
Degnen Justesens Hustrue bar Ham; fadderne: Friderich Olsen i Høybye, Niels Jensen ibid:, Hans Olsen i Klint, Kiersten Thuesdaatter i Høybye, Karen Larsdaatter i Holmstrup.

d: 7: Septemb: D: 14: Trin:

7. september 1749

Lars, Jørgen Matthiesen i Ebbeløkke og Hustrue Dorthe Larsdaatters Søn døbt,
Min Daatter Wendele Cathrine Schow bar Ham; Fadderne: Søren Poulsen Møller af NyeKiøbing, Niels Møller af Lumbsaas, Niels Nielsen af Ebbeløkke, Magrethe Royan af Sonnerup, Anna Jørgens af NyeKiøbing.

d: 21: Septbr: D: 16: Trin:

21. september 1749

Anna, Jens Mogensen i Høybye, og Hustrue Dorthe Nielsdaatters Barn døbt;
Maria Madses bar Hende; Fadderne: Mogens Jørgensen, Jver Madsen, Jens Michelsen, Karen Jensdaatter, Alle disse af Høybye, og Anna Peder Jensens af Nyerup.

d: 1: Octobr Die Mercur

1. oktober 1749

Gottlob Christian, Sogne=Præstens Hr Johan Henrich Schow og Hustrue CatharinaRegelsens Søn døbt.
Velædle Provst=Jnde Hyphof af NyeKiøbing bar Ham; Fadderne: Velædle og Velbr Hr Commerce=Raad Peder Schwane til Annaberg og Ellinge Gaarde; Velærværdig og Høylærde Hr Arctander, Sogne=Præst for Eegeberg Meenighed, Ædle og Velviise Hr Herreds=Foged Lassen i Høybye, og min Ældste Daatter Wendele Cathrine Schow.

d: 12: dito Dom: 19: Trin:

12. oktober 1749

Kiersten, Søren Andersen i Nyegaard og Hustrue Bodild Nielsdaatters Barn døbt;
Magrethe Anders Larsens i Nyerup bar Hende; Fadderne: Oluf Larsen i Nyegaard, Niels Sørensen i Staarup, Søren Nielsen i Klint, Karen Jensdaatter og Anna Mortens i Høybye.

d: 19: dito Dom: 20: Trin:

19. oktober 1749

Christian, Jeppe Mortensen i Høybye og Hustrue Sidsel deres Søn ved Daaben confirmeret, efter at det forhen af mig Self var hiemmedøbt;
Maria Mads Jensen bar Ham, Fadderne, Lars Pedersen, Jens Michelsen, Niels Hansen, Cathrine Steensdaatter, Magrethe Larses alle af Høybye.

d: 28: Octbr: Dom: 21: Trin:

28. oktober 1749

Niels, Peder Sørensen i Ellinge, og Hustrue Jnger Nielsdaatter.
 
M:f: Gudmand Nielsen tien Msr Spleth i Høybye
Peder Larsen i Gudmandrup
qf: Maria Mads Jensens i Høybye bar Ham
Lisbeth Anderses i Høybye
Anna Peder Madses i Trane=Huuset
Anna Christensdaatter i Gudmandrup

d: 30: Nov: Dom: 25: Trin:

30. november 1749

Lars, Godske Nielsen, Huusmand i Ubberup, og Hustrue Ellen Hansdaatter.
 
M:f: Herman Zachariesen i Ubberup.
Peder Hansen ibid:
qf: Jomfrue Wibeke Friboe paa Annabierg bar Ham
Karen Jensdaatter i Høybye
Jnger Jensdaatter fra Svindinge.

d: 21: Dec: Dom: 4: Adv:

21. december 1749

Kiersten, foræld: Lars Sørensen Gaardmand i Lumbsaas, Dorthe Sørensdaatter.
 
M:f: Hans Jørgensen,
Jens Jørgensen,
Lars Nielsen, alle af Lumbsaas
qf: Merte Lars Brødes,
Karen Jacobsdaatter, begge af Lumbsaas.
Sidse Søren Larsens af Steenstrup bar Hende.

d: 26: dito Fer: 2: Nat:

26. december 1749

Dorthe, Fad: Oluf Poulsen Huusmand i Ebbeløkke. Mod: Sidsel Larsdaatter.
 
M:f: Michel Lade=foged paa Ellinge
Friderich Olufsen i Høybye
Niels Jørgensen i Ebbeløkke
qf: Anna Nielsdatter ibid:
Anna Jacobsdaatter ibid:
Mad: Herredsfoged Lassens i Høybye bar Hende.

Oluf, Fad: Niels Jensen Gaardmand i Steenstrup. Mod: Lucia Olufsdaatter.

M:f: Lars Jensen i Steenstrup.
Hans Jacobsen ibid:
Q:f: Anna Larsdaatter ibid:
Anna Morten Hansens i Høybye
Sidse Søren Larsens bar Ham.

 Confirmerede


Dom: Qvasimodog:

13. april 1749

Drenge af
 
Høybye Niels, afg: Hans Nielsens Søn af Staarup,
nu tien Søren Nielsen i Høybye, 16 Aar.
Gudmandrup Mads, afg: Anders Jensens Søn i Gudmandrup,
nu tien Anders Mogensen ibid: 18 Aar.
Jens, afg: Mads Kieldsens Søn ibid:,
er nu hos Stif=Faderen Lars Pedersen ibid: 16 Aar.
Steenstrup Niels, afg: Jørgen Olsens Søn i Lumbsaas,
tien Lars Madsen i Steenstrup, 16 Aar.
Jacob, Christen Jørgensens Søn i Gravinge,
tien Christen Rasmusen i Steenstrup, 22 Aar.
Lumbsaas Ole, afg: Lars Olsens Søn i Lumbsaas,
tien Niels Møller ibid: 19 Aar.
Jens, afg: Jørgen Jensens Søn ibid,
nu hiemme hos Moderen, 16 Aar.
Jens, afg: Peder Olsens Søn ibid:,
tien Jens Pedersen ibid:, 23 Aar.
Jens, Ole Olsens Søn ibid:,
tien hiemme hos Faderen, 18 Aar.
Holmstrup Tyge, Peder Andersens Søn i Holmstrup,
tien Bent Andersen ibid:, 16 Aar.
Anders, Broder til forrige,
er hiemme hos Faderen, 18 Aar.
Niels, Jens Avesens Søn ibid,
er hiemme hos Forældrene.
Sonnerup Poul, afg: Peder Poulsens Søn i Sonnerup,
tien Stif=Faderen Ole Olsen ibid:, 16 aar.
Nyrup Lars, afg: mads Jversens Søn i Høybye,
nu tien Thomas Nielsens Enke i Nyrup, 16 Aar.
Nyegaard Tyge, Lars Tygesens Søn i Nyegaard,
nu hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Ubberup Peder, Hans Pedersens Søn i Ubberup,
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Herman, Herman Zachariesens Søn ibid:
er hiemme hos Forældrene, 17 aar.
Borrevangs=Huuset Tue, Ole Hansens Søn,
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.

Piger af

Høybye Jnger, Mads Jensens Daatter af Høybye,
er hiemme hos Forældrene, 16 Aar.
Merthe, Mads Hansens daatter,
hiemme hos Forældrene, 16 Aar.
Gudmandrup Karen, Christen Jørgensens daatter i Grevinge,
er hos Jacob Pedersen i Gudmand: 18 Aar.
Kiersten, Mads Madsens daatter ibid:
er hiemme hos Forældrene, 16 Aar.
Birthe, Niels Pedersens daatter ibid:
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Sara, Johan Snedkers daatter,
er hiemme hos Forældrene ibid:, 15 Aar.
Johanne, afg: Anders Jensens daatter,
er hos unge Anders Jensen ibid:, 18 Aar.
Steenstrup Karen, afg: Ole larsens daatter,
tien Niels Jensen i Steenstrup. 19 Aar.
Maren, Henrich Smeds Daatter,
er hiemme hos Forældrene, 19 Aar.
Lumbsaas Karen, Jacob Olsens daatter af Gudmand:,
tien Mads Pedersen i Lumbsaas, 21 Aar.
Kiersten, Peder Knudsens daatter ibid:
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Lucie, Peder Andersens daatter,
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Maren, Lars Sørensens daatter,
er hiemme hos Forældrene, 17 Aar.
Bodild, afg: Lars Jensens daatter,
tien Jacob Pedersen, 18 Aar.
Bolette, Ole Jensens daatter,
er hiemme hos Faderen, 18 aar.
Ebbeløkke Sidsel, afg: Niels Olsens daatter i Sonnerup,
tien Jørgen Matthiesen, 18 aar.
Sonnerup Sidsel, afg: Niels Michelsens daatter,
er hiemme hos Moderen, 17 Aar.
Nyrup Bodild, Ole Hansens daatter,
men tien Christopher Nielsen, 16 Aar.
Ubberup Anna, Jacob Olsens daatter i Gudmandrup,
men tien Lars Jørgensen i Ubberup, er 23 Aar.
Ellinge Bodild, Hans Jensens daatter,
er hiemme hos Forældrene, 15 Aar.

 Trolovede og Copulerede


Dom: Qvinqvagesima

16. februar 1749

Anders Michelsen, Gaard= og Enke=Mand udi Sonnerup, som Leverede beviis for Skifte=Holdelse efter sin Salige Hustrue fra Hr Cammerraad Bang, Dat: 14: Febr: 1749, og Anna Cathrine Henrichsdaatter, en Piige tien Jeppe Rasmussen ibid, at intet er, som Hand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

Mads RasmusSen
Jacob OlSen

Copulerede d: 29: Juny Dom: 4: Trin:

Dom: Oculi d: 9: Mart:

9. marts 1749

Lars Nielsen, ung Karl fra Odden, som bragte rigtig Skudsmaal og Anna Jacobsdaatter, som tiener Provstinde Nyegaard, at Jntet enten ved Slægskab eller Svogerskab eller paa nogen anden Maade kand hindre disses Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

Nilaus JacobSen af Asmindrup.
Niels LarSen i Ydderbye paa Odden.

Copulerede Fest: Johan: Baptist: d: 24: July

Dom: Lætare d: 16: Mart:

16. marts 1749

Mads Pedersen, ung Karl af Staarup, som førte rigtig Beviis at være udgaaet fra Soldater tieniste, og fæstet Gaard i Staarup, og Karen Thuesdaatter tienendes Degne=Enken Riber, at intet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade deres Ægteskab vil hindre, derfoe cavere Vi underskrevne.

Ole Hansen i Borrevangshuuset.
Peder JacobSen Boemand i Staarup.

Copulerede Dom: 21: Trin d: 26: Octbr:

Dom: Miser: d: 20: April

20. april 1749

Hans Pedersen, ung Karl af Steenstrup, som har faaet afg: Niels Olsens Gaard, og Karen, Lars Jensens daatter ibid, at ellers intet er, som paa nogen at Siiderne, ced Slægtskab, Svogerskab eller paa anden Maade, Kand være dette Ægteskab til hinder, derfor love Vi Underskrevne Mænd.

Lars JenSen, Boemand i Steenstrup.
Madz Jensen, Boemand i Høybye.

Copulerede d: 29: Juny Dom: 4: Trin:

Dom: Cant: d: 4: May

4. maj 1749

Niels Hansen, Huusmand i Holmstrup, som førte Beviis fra Hr Cammer=Raad Bang om Skiftets Slutning dat: 22: Apr:, og Birthe Jensdaatter afg: Michel Smeds i Lumbsaas, som Leverede Beviis for sit Skiftes Holdelse fra Hr Commerce=Raad Schwane, dat: 29: April, skal Troeloves, at intet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade, som Kand hindre deres tilkommende Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

J: H: S: Jens Hansen, Boemand i Staarup.
L: M: S: Lars Madsen i Høybye.

Copulerede Dom: 18: Trin: d: 15: Sept:

d: 29: April die Martis

29. april 1749

Sgr Johan Holm, Borger og Handelsmand i NyeKiøbing skal ægtevies med Jomfrue Anna Spleth, Sgr Povl Friderich Spleths daatter i Høybye, efter Kongelige allernaadigste Bevillings Brev, dat: 17: April, indeværende Aar, og derfor uden foregaaende Troelovelse eller Tilliusning af Prædikestolen; At ellers intet er paa nogen af Siiderne, som Kand være dette deres Besluttede Ægteskab til Hinder, derfor cavere Vi Underskrevne.

P. F. Spleth
Maarten Hansøn

Copulerede d: 29: April die Martis

Dom: Exaudi

18. maj 1749

Anders Hansen, Gaardmand og Enke=Mand udi Glodstrup i Eegeberg Sogn, som bragte Beviis fra Hr Cammer=Raad Bang om Skiftets holdelse efter Hands afg: Hustrue, dat: 14: May, skal troeloves med Anna Jensdaatter, Lars Carlsens Stifdaatter i Nyegaard, at Intet ved Svogerskab, Slægtskab eller i andre Maader Kand være deres Ægteskab til Hinder, derfor cavere Vi underskrevne.

L: C: S: Lars Carlsen,
Anders Pedersen, begge Gaardmand i Nyegaard.

Copulerede Dom: 19: Trin: d: 12: Octbr:

Fest: 2: Pentec:

26. maj 1749

Poul Pedersen, Huus= og Enkemand i Rørvig, som bragte Beviis med sig om Skiftets Slutning efter Hans forrige Hustrue, fra Ridefogden Eggers paa Draxholm dat: 13: May a: c:, skal troeloves med Anna, Jacob Larsens Daatter i Høybye, at ellers intet er ved Slægtskab, Svogerskab, eller i anden Maade, som Kand være deres tilkommende Ægteskab hinderlig, derfor cavere Vi underskrevne.

Lars Pedersen.
C: P: S: Christen Pedersen Huusmand i Høybye.

Copulerede Dom: 16: Trin: d: 21: Sept:

Dom: 2: Trin: d: 15: Juny

15. juni 1749

Jens Andersen, Huus= og Enkemand i Lumbsaas, som førte Beviis paa fra sit Herskab om Skifte=Holdelse efter Hans forrige Hustrue, dat: 13: Juny h: a: skal troeloves med Sidsel Jensdaatter, tienendis Jørgen Matthiesen i Ebbeløkke, at intet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade, som Kand være deres tilkommende Ægteskab hinderlig, derfor cavere Vi underskrevne.

O: P: S: Ole Poulsen, Huusmand i Ebbeløkke.
P: N: S: Peder Nielsen i Høybye.

Copulerede Dom: 21: Trin: d: 26: Oct:

d: 17: Juny Die Jovis

17. juli 1749

Hæderlige og velægte Søren Hyphoff, Skoleholder i Nacke i Rørvig Sogn skal troeloves med Velædle Jomfrue Magrethe Witt, Velædle og Velbyrdige Hr Capitain-Lieutnant Jørgen Witts daatter, at intet er paa nogen af Siiderne, som Kand hindre Deres Troelovelse, eller tilkommende Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne, derforuden forsikrer Jeg Jacob Hyphoff, Provst i Odds=Herred og Sogne Præst for NyeKiøbing og Rørvigs Meenigheder, Sogne=Præsten Hr Schow i Høybye, at Skiftets Holdelse efter bemte Schole=Holder Søren Hyphoffs Salige Hustrue, skal icke blive Ham til nogen tiltale eller Skade, siden samme Skifte er saa vidt til ende bragt, at Deeling er skeet imellem fader og Søn, men en liden tvifl og tvistighed har kun forhindret dets endelige Slutning, som om faae Dage skal afgiøres.

J Hyphoff.
Jørgen Witt.

Copulerede d: 15: August:

d: 17: Aug: Dom: 11: Trin

17. august 1749

Jørgen Christophersen Ung Karl, som har faaet Gaard i Nyrup, skal troeloves med Anna Sophia Nielsdaatter, en Piige i Klint, at intet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som Kand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne.

C: N: S: Christopher Nielsen Gaardmand i Nyrup.
M: C: S: Mads Christophersen Gaardmand i Klint.

Copulerede d: 23: Nov: Dom: 25: Trin:

d: 28: Sept: Dom: 17: Trin:

28. september 1749

Christen Rasmusen, Gaardmand i Steenstrup, som foreviiste Beviis fra sin Husbond Hr Commerce=Raad Schwane, at Skiftet efter Hans af gangne Hustrue allereede var holdet, skal troeloves med Lene Jensdaatter en Piige ibidem, At intet ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade Kand hindre deres foretagende, derfor cavere Vi Underskrevne.

J: P: S: Jens Pedersen Huusmand af Gudmandrup.
N: W: S: Niels Willumsen Gaardmand i Høybye.

Copulerede Dom: 1: Adv: d: 30: Nov:

d: 5: Oct: Dom: 18: Trin:

5. oktober 1749

Niels Poulsen ung Karl, som har faaet Peder Andersens Gaard i Holmstrup, skal troeloves med Anna-Cathrine Jensdaatter, en Piige hos Hans Olsen udi Klint, at intet ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade Kand være deres agtende Ægteskab til hinder, derfor cavere Vi Underskrevne.

H: O: S: Hans Olsen Gaardmand i Klint.
N: W: S: Niels Willumsen Gaardmand i Høybye.

Copulerede d: 16: Nov: Dom: 24: Trin:

 Døde


d: 4: Janv: 49

4. januar 1949

Niels, Anders Nielsens Søn af Høybye, 10 dage.

d: 6: Janv:

6. januar 1749

Anders, Jens Avesens Søn af Holmstrup, 3 3/4 Aar gl:

d: 12: dito

12. januar 1749

Jens Fiskers dødfødde Daatter af Lumbsaas.

d: 19: Janv:

19. januar 1749

Anna larsdaatter, Anders Michelsen Gaardmands Hustrue af Sonnerup, 39 Aar.

Thomas, Anders Pedersen Gaardmands hiemmedøbte Søn af Høybye, ??.

d: 9: Febr:

9. februar 1749

Anders, Jens Larsens liden Søn af klint, 2 Uger-

d: 16: dito

16. februar 1749

Peder, Helle Pedersens liden Søn af Ubberup, 3 Uger.

d: 26: dito

26. februar 1749

Peder, Ole Olsens liden Søn af Sonnerup, 3 Aar 23 Uger.

d: 6: mart:

6. marts 1749

Christen, en fremmed Betler, som kom til Nyerup, og der døde, saae ud til at være gammel 50 Aar.

d: 16: dito

16. marts 1749

Oluf, Niels Olsens nyefødde Søn af Steenstrup, som blev hiemmedøbt strax efter fødselen, og derpaa døde.

d: 23: dito

23. marts 1749

Thomas Nielsen Gaardmand af Nyrup, 80 Aar.

Lars, Ole Nielsens liden Søn af Ebbeløkke, 5 Uger.

d: 25: dito

25. marts 1749

Kiersten Larsdaatter, Niels Hansen Huusmands Hustrue i Holmstrup, 62 Aar.

d: 26: dito

26. marts 1749

Niels Olufsen, Gaardmand af Steenstrup, Liigprædiken, 37 Aar 39 Uger.

d: 30: dito

30. marts 1749

Jens, Peder Jensens liden Søn af Nyrup, 5 Uger.

d: 3: April

3. april 1749

Michel Andersen Smed af Lumbsaas, 57 Aar.

d: 7: dito

7. april 1749

Bodild Nielsdaatter, Niels Olufsens Enke af Steenstrup, Liigprædiken, 35 Aar.

d: 18: Apr

18. april 1749

Niels Jacobsen, som tiente Niels Pedersen i Steenstrup, 17 Aar.

d: 21: dito

21. april 1749

Magrethe Skonnings, Christen Rasmusens Hustrues Moder i Steenstrup, 74 aar.

d: 27: --

27. april 1749

Magrethe Larsdaatter, Christen Rasmusens Hustrue i Steenstrup, 50 Aar.

Henrich Brask, en gl: aftakket Rytter, bonde i Tengslemark, 80 Aar.

d: 4: May

4. maj 1749

Simon Skræder af Klint, efter 2 Aars Siugdom, 35 Aar.

d: 15: --

15. maj 1749
Johan Wulf, Sergiant ved Land=Soldaterne, efter en kort Siugdom, 34 Aar.

d: 22: --

22. maj 1749

Maren Larsdaatter, Sal: Anders Pedersens Enke i Nyerup, 80 Aar.

d: 26: --

26. maj 1749

Jnger Nielsdaatter, Jens Polds Hustrue i Lumbsaas, 49 Aar.

d: 27: --

27. maj 1749

Kiersten, Mads Pedersens lidet Barn i Lumbsaas, 8 Dage.

d: 4: Juny

4. juni 1749

Lars Hansen Skræder, døde hos Sønnen i Høybye, 74 Aar.

d: 15: July

15. juli 1749

Thomas Grønwald, som længe hafde været Pauker i Kongens Tieniste, 82 Aar.

d: 3: Aug:

3. august 1749

Martha, Mads Christophersens barn i Klint, 10 Uger.

d: 14: dito

14. august 1749

Anders, Lars Brødes Søn af Lumbsaas, 1½ Aar.
NB. Dette lidet Baarn druknede i en Ballie Vand uden for Brøggers-døren, og forældrene maatte staa Aabenbare Skrifte.

d: 12: Octbr:

12. oktober 1749

Oluf Madsen, en Huusmand i Nyerup, 57 Aar.

d: 19: dito

19. oktober 1749

Christian, Jeppe Mortensens Søn i Høybye, 1 Uge 4 Dage.

d: 26: dito

26. oktober 1749

Lars, Bent Andersens Søn i Holmstrup, 8 Uger.

d: 23: Nov:

23. november 1749

Anders Mogensen, en Gaardmand af Gudmandrup, 34 Aar.

d: 27: Nov

27. november 1749

Anders Michelsen, en Gardmand af Sonnerup, 73 Aar.

d: 30: dito

30. november 1749

Jacob Hansen, Land=Soldats udøbte Piige=Barn af Nyerup, 3 Dage.

 Publice Absolverede


Dom: 13: Trin:

31. august 1749

Kiersten Thuesdaatter udstos Kirkens Disciplin for begangen Leyermaal, udlagde til Barne=fader Mads Hansen som har tient i Præstegaarden, Factum er begaaet i Degne=Boligen, hvor Hun da tiente.

Dom: 22: Tr:

2. november 1749

Lars Brøde i Lumbsaas og Hustrue publice absolverede formedelst Uagtsomhed med deres Liden Søn, som kom af dage ved at drukne i en Ballie=Vand, som Moderen hafde sat uden for Bryggers=Døren.

Dom: 3: Adv:

14. december 1749

Hans Larsen, Land=Soldat, stod aabenbare Skrifte for det Høyværdige Alters Sacramentes Forsømmelse paa 3die Aar.