ANNO 1750

Døbte


d: 18: Janv: D: 2: Epiph:

18. januar 1750

Bodild, Jens Larsen, Gaardmand i Klint, og Hustrue Sire Andersdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Friderich Olsen i Høybye.
Mogens Jørgensen ibid:
Anders Andresen ibid:
Q:f: Anna Larsdaatter ibid:
Maren Henrichsdaatter i Klint.
Anna Morten Hansens i Høybye bar Hende.

Karen, afg: Sergiant Johan Wulf i Høybye og Enken Anna Berthelsdaatter, deres Barn døbt.

M:f: Niels Madsen i Høybye
Lars Michelsen ibid:
Lars Pedersen ibid:
Q:f: Kiersten Thuesdaatter i Høybye
Karen Jensdaatter ibid:
Mana Mads Jensens bar Hende.

d: 25: Janv Dom: Septuag:

25. januar 1750

Jens, Peder Jensen, Gaardmand i Nyerup, og Hustrue Anna Madsdaatters Søn Confirmeret, var af mig hiemmedøbt.
 
M:f: Mogens Jørgensen i Høybye
Lars Nielsen ibid:
Jens Christensen i Nyrup
Q:f: Sidsel Madsdaatter i Høybye
Anna Sophia Jørgens i Nyerup
Herredsfogeds Lassens bar Ham

Thomas, Nicolaj Thomesen Gaardmand i Tengslemark og Hustrue Ellen Andræsdaatters Søn Confirmeret, var af mig hiemmedøbt.
 
M:f: Anders Nielsen i Høybye
Lars Mikkelsen ibid:
Lars Johansen ibid:
Q:f: Anna Maria Thomesdaatter i Høybye
Jngeborg Willums ibid:
Anna Morten Hansens bar Ham.

Anna Magrethe, Mads Pedersen Gaardmand i Staarup, og Hustrue Maren Tuesdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Mads Jensen i Nyegaard
Tyge Larsen ibid:
Lars Nielsen i Staarup.
Q:f: Kiersten Tuesdaatter i Høybye
Anna Pedersdaatter ibid:
Madame Spleth bar Hende.


d: 8: Febr: Dom: Qvinqvag:

8. februar 1750

Dorthe, Oluf Nielsen, Gaardmand i Ebbeløkke og Hustrue Else Pedersdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Jørgen Matthiesen i Ebbeløkke
Lars Nielsen ibid:
Jens Larsen ibid:
Q:f: Karen Nielsdaatter i Ebbeløkke
Sidsel Nielsdatter ibid:
Magrethe Svend Flindt bar Hende.

d: 22: Dom: Remin:

22. februar 1750

Ellen, Peder Sørensen Huusmand i Gudmandrup og Hustrue Karen Madsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Peder Olsen i Gudmandrup
Peder Larsen ibid:
Niels Larsen ibid:
Q:f: Anna Larsdaatter i Lumbsaas
Kiersten Madsdaatter i Gudmandrup
Kiersten Johan Junges bar Hende.

d: 1: Mart: Dom: Oculi

1. marts 1750

Peder, Hans Pedersen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Karen Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Møllere i Lumbsaas
Mads hansen ibid:
Hans Sørensen i Steenstrup.
Q:f: Sidsel Hansdaatter i Steenstrup
Dorthe Larses i Lumbsaas
Maria Mads Jensens bar Ham

d: 8: -- Dom: Lætare

8. marts 1750

Sidsel, Jens Jensen Huusmand i Lumbsaas og Hustrue Kiersten Nielsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Lars Olsen i Lumbsaas
Lars Olsen i Steenstrup
Søren Christophersen i Lumbsaas
Q:f: Sidsel Jbsdaatter i Lumbsaas
Cathrine Anders Linds i Høybye
Anna Madses i Lumbsaas bar Hende

d: 11: --

11. marts 1750

Ellen, Mads Olsen Huusmand i Nyrup og Hustrue Magrethe Madsdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Hans Christensen i Nyrup
Jens Christensen ibid:
Niels Jacobsen ibid:
Q:f: Sidsel Christophers i Nyrup
Anna Madsdaatter ibid:
Maria Madses i Høybye bar Hende

d: 15: Mart: D: Judica

15. marts 1750

Mette, Peder Sørensen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Anna Andersdaatter, deres Barn døbt, og Kaldet Mette.
 
M:f: Søren Andersen i Nyegaard
Niels Sørensen i Staarup
Thyge Larsen i Nyegaard
Q:f: Kiersten Jacobsdaatter i Staarup
Mette Michelsdaatter ibid:
Magretha Anderses i Nyrup bar Hende

Anders, Oluf Andersen Huusmand i Ubberup, og Hustrue Johanne Nielsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jens Pedersen paa Annaberg
Peder Hansen i Ubberup
Q:f: Maria Madsdaatter paa Annaberg
Giertrud Hemmingsdaatter ibid:
Jomfrue Friboe bar Ham.


d: 18: --

18. marts 1750

Giertrud, Niels Madsen i Gudmandrup og Hustrue Dorthe Jensdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Niels Pedersen i Steenstrup
Lars Pedersen i Gudmandrup
Niels Larsen ibid:
Q:f: Karen Andersdaatter i Gudmandrup
Anna Sørensdaatter i Steenstrup
Magrethe Tygesdaatter bar Hende

d: 26: -- Fest: Virid:

26. marts 1750

Lucie, Mogens Nielsen, Gaardmand i Tengslemark, og Hustrue Ellen Jensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Jens Christensen i Nyrup
Niels Jensen i Tengslemark
Q:f: Maria Poulses i Tengslemark
Kiersten Michelsdaatter ibid:
Sidse Christens af Sonnerup bar Hende

d: 8: April

8. april 1750

Maren, Niels Nielsen Gaardmand i Staarup, og Hustrue Bodild Hansdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Oluf Hansen i Borrevang
Peder Larsen i Høybye
Jens Olufsen ibid:
Q:f: Anna Mortens i Høybye
Karen Jensdaatter ibid:
Min Daatter Wendele Cathrine bar.

d: 24: dito Fest: Prec:

24. april 1750

Jørgen, Peder Olsen Skoemager i Høybye, og Hustrue Dorthe Jørgensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Søren Andersen i Nyegaard
Oluf Larsen ibid:
Jens Mikkelsen i Høybye
Q:f: Niels Willumsens H: i Høybye
Sidse Jensdaatter ibid:
Madme Lassen bar Ham

d: 7: May Fest Ascens:

7. maj 1750

Jens, Oluf Andersen, Huusmand i Sonnerup og Hustrue Anna Madsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Niels Jensen i Tengselmark
Oluf Hansen i Klint
Q:f: Jnger Nielsdaatter i Klint
Bodild Larsdaatter i Nyrup
Kiersten Jeppes i Sonnerup bar.

d: 10: May Dom: Exaudi

10. maj 1750

Peder, Mads Rasmusen Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Kiersten Pedersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jeppe Rasmusen i Holmstrup
Anders Mikkelsen ibid:
Q:f: Martha Madsdaatter i Holmstrup
Sidse Jensdaatter ibid:
Sidse Christens af Sonnerup bar.

d: 24: dito Dom: Trin:

24. maj 1750

Oluf, Mads Olufsen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Giertrud Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Willumsen i Høybye
Lars Johansen ibid:
Friderich Olufsen ibid:
Q:f: Karen Hansdaatter i Høybye
Anna Mortens ibid:
Karen Andrehses ibid: bar Ham

d: 7: Juny Dom: 2: Trin:

7. juni 1750

Pedr, Unge Lars Madsen, Gaardmand i Høybye og Hustrue Magrethe Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Madsen i Høybye
Lars Johansen ibid:
Friderich Olsen ibid:
Q:f: Karen Hansdaatter i Højbye
Anna Mortens ibid:
Maria Madses bar Ham.

d: 21: Juny Dom: 4: Trin:

21. juni 1750

Hans, Jens Hansen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Maren Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Madsen i Høybye
Andreas Andrehsen ibid:
Thyge Larsen i Nyegaard
Q:f: Bodild Sørensdaatter i Høybye
Anna Andersdaatter i Staarup
Maria Madses i Høybye bar Ham

d: 28: dito Dom: 5: Trin:

28. juni 1750

Jnger, Jens Andersen, Huusmand i Lumbsaas og Hustrue Sidse Jensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Herman Hermansen i Ubberup
Lars Nielsen i Lumbsaas
Q:f: Maria Madsdaatter paa Annaberg
Sidse Haugaards i Lumbsaas
Sidse Christens i Sonnerup bar Hende

d: 5: July Dom: 6: Trin

6. juli 1750

Jens, Niels Poulsen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Anna Cathrine Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jørgen Matthiesen i Ebbeløkke
Niels Jensen i Tengselmark
Mikkel Hansen ibid:
Q:f: Karen Madsdaatter i Tengselmark
J: H: Royans Hustrue i Sonnerup
Madme Lassen i Høybye bar Ham

d: 26: dito Dom: 9: Trin:

29. juli 1750

Sidse, Michel Johansen, Gaardmand i Klindt, og Hustrue Bodild Sørensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Mads Sørensen i Klint
Lars Johansen i Høybye
Lars Mikkelsen ibid:
Q:f: Sidse Andersdaatter i Høybye
Anna Mortens ibid:
Sudse Sørens i Steenstrup bar Hende

d: 5: Aug:

5. august 1750

Christian, Herreds=foged Anders Pedersen Lassen og Hustrue Maria Succow, deres Søn døbt.
 
M:f: Hr Jens Arctander i Eegeberg
Hr Lieutnant Succow
Skovrider Jens Sørensen
Q:f: Min Hustrue Cathrine Regelsen
Min Daatter W: C: Schow
Madme Sørensen fra Unrue bar Ham

d: 9: dito Dom: 11: Trin:

9. august 1750

Anna Just, Sogne=Degnen Peder Justesen og Hustrue Maria Nielsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Hr Capt: Lieutnant With i Høybye
Msr Royan Skoleholder i Sonnerup
Msr Ambech Skoleholder i Steenstrup
Q:f: Jfr Cathrine Simonsen paa Annaberg
Madme Spleth i Høybye
Jfr Friboe paa Annaberg bar Hende

d: 23: dito Dom: 13: Trin:

23. august 1750

Kiersten, Peder Mogensen, Gaardmand i Lumbsaas og Hustrue Kiersten Jensdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Knud Jensen i Gudmandrup
Peder Pedersen ibid:
Anders madsen ibid:
Q:f: Maren Jenses i Lumbsaas
Sidse Jbsdaatter ibid:
Sidse Christens i Sonnerup bar Hende

d: 6: Septemb: Dom: 15: Trin:

6. september 1750

Kiersten, Mads Pedersen i Lumbsaas, og Hustrue Lucie Nielsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Peder Jensen i Nyrup
Niels Olsen i Lumbsaas
Mads Andersen ibid:
Q:f: Karen Olufsdaatter i Lumbsaas
Berthe Hans Jørgens ibid:
Anna Mads Christensens bar Hende

Christen, Peder Jensen Huusmand i Høybye, og Hustrue Maren Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Sebastian Væfver i Høybye
Jver Madsen ibid:
Q:f: Kiersten Væfver=Piige i Høybye
Anna Mortens ibid:
Min Hustrue bar Ham


d: 13: 7br Dom: 16: Trin:

13. september 1750

Dorthe, Oluf Larsen Gaardmand i Nyegaard, og Hustrue Mette Andersdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Søren Nielsen i Høybye
Søren Nielsen i Nyegaard
Thyge Larsen ibid:
Q:f: Bodild Pedersdaatter i Høybye
Bodild Sørens i Nyegaard
Wendele Cathrine Schow bar

d: 7: 8br: die Mercur:

7. oktober 1750

Ave, Niels Avesen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Anna Nielsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Oluf Madsen i Holmstrup
Lars Avesen ibid:
Poul Pedersen i sonnerup
Q:f: Mette Madsdaatter i Holmstrup
Kiersten Madses ibid:
Sidsel Christens bar Ham

d: 11: dito Dom: 20: Trin:

11. oktober 1750

Anna, Niels Jensen i Sonnerup Gaardmand og Hustrue Anna Cathrine Henrichsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Oluf Olufsen i Sonnerup
Lars Christensen ibid:
Anders Michelsen ibid:
Q:f: Kiersten Jeppes i Sonnerup
Lucie Nielsdaatter i Holmstrup
Sidsel Christens bar Hende

d: 18: dito Dom: 21: trin:

18. oktober 1750

Anders, Jørgen Michelsen, Huusmand i Gudmandrup, og Hustrue Johanne Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jens Larsen i Gudmandrup
Peder Larsen ibid:
Peder Madsen ibid:
Q:f: Kiersten Pedersdaatter i Gudmandrup
Christopher Skoemagers Hustrue
Magrethe Jens Pedersens bar

Anna, Lars Brøde, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Merthe Andersdaatter, deres daatter døbt.
 
M:f: Lars Jørgensen paa Annaberg
Knud Jensen ibid:
Niels Jensen i Steenstrup
Q:f: Sidsel Christens i Sonnerup bar
Kiersten Jørgensdaatter i Steenstrup
Ellen Niels Pedersens ibid:


d: 25: dito Dom: 22: Trin:

25. oktober 1750

Maren, Lars Andersen, Gaardmand i Nyrup, og Hustrue Anna Thomesdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Hans Thygesen i Nyegaard
Thyge Larsen ibid:
Mads Pedersen ibid:
Q:f: Bodild Sørens i Nyegaard
Sidsel Christophersdaatter i Nyerup
Min Hustrue bar Hende

d: 29: Nov: Dom: 1: Adv

29. november 1750

Søren, gl: Lars Madsen, Gaardmand i Høybye, og Hustrue Maren Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jvar Madsen i Høybye
Anders Madsen i Præstegaarden
Lars Pedersen ibid:
Q:f: Madme Lassens i Høybye bar Ham
Bodild Pedersdaatter i Præstegaarden
Anna Mortens i Høybye

Ellen, Bent Andersen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Maren Madsdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Andreas Andresen i Høybye
Anders Pedersen i Staarup
Niels Hansen i Holmstrup
Q:f: Min Daatter Wendele Cathrine bar
Bodild Sørensdaatter i Høybye
Johanne Madses i Holmstrup


d: 20: Decembr: Dom: 4: Adv:

20. december 1750

Oluf, Lars Jørgensen, Gaardmand i Ubberup, og Hustrue Maren Madsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Jensen paa Annaberg
Jens Pedersen ibid:
Q:f: Maren Hans Pedersens i Ubberup
Giertrud Hemmingsdaatter paa Annab:
Frøken Wibeke Froboe bar Ham

Lars, Hans Jørgensen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Berthe Hermansdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Olufsen i Lumbsaas
Mogens Jensen ibid:
Lars Sørensen ibid:
Q:f: Catrine Steensdaatter i Præstegaarden
Kiersten Jacobsdaatter i Høybye
Karen Andreesis i Høybye bar Ham


d: 25: Decembr: Fer: 1: Nativ

25. december 1750

Peder, Jacob Pedersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Anna Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Møllere i Lumbsaas
Mads Hansen ibid:
Jørgen Jørgensen ibid:
Q:f: Anna Olufsdaatter i Nyegaard
Mette Jonases i Høybye
Jomfrue Catrine Simonsens bar Ham

 Confirmerede


Domin: Qvasimodogeniti

5. april 1750

Drenge af
 
Høybye

Christian, Hans Pedersen HuusM: Søn,
16 Aar, hiemme hos Forældrene.
Jens, Anders Jensen GaardM: Søn,
16 Aar, tiener mig Self.
Mads, Lars Smeds Søn,
16 Aar, tien Morbroderen Unge Lars Madsen.

Gudmandrup Christen, Hans Hansens Søn i NyeKiøbing,
19 Aar, tien Peder Larsen.
Steenstrup Frants, Frants Jørgensen, Foged i Norge,
Hans Uægte Søn, tien Jens Sørensen.
Lumbsaas Lars, Niels Olsens Søn i Nakke,
23 Aar, tien Hans Jørgensen.
Jacob, Morten Michelsens Søn,
19 Aar, hiemme hos Moderen.
Lars, Jens Olsens Søn,
19 Aar, tien Peder Andersen.
Mads, Peder Knudsens Søn,
17 Aar, er hiemme.
Sonnerup Rasmus, Niels Eschildsens Søn,
19 Aar, tien Niels Jensen.
Tengselmark Oluf, Mads Olufsens Søn,
16 Aar, er hiemme.
Nyrup Lars, Anders Larsens Søn,
15 Aar, er hiemme.
Staarup Lars, Mads Pedersens Søn i Svindinge,
19 Aar, tien Lars Nielsen.
Anders, Peder Andersens Søn,
15 Aar, er hiemme.

Piiger af

Høybye Kiersten, Sal: Jacob Larsens Daatter,
15 Aar, hiemme hos Moderen.
Bodild, Sal: Rasmus Knudsens daatter,
18 Aar, tiener mig Self.
Martha, afg: Christen Jørgensens daatter i Grevinge,
17 Aar, t: Unge Lars Madsen.
Gudmandrup Ellen, Mads Madsens Daatter,
17 Aar, tien Peder Larsen.
Steenstrup Lucie, afg: Lars Olsens daatter i Lumbsaas,
16 Aar, tien Niels Pedersen.
Maren, Jens Jepsens Daatter i Lumbsaas,
18 Aar, tien Niels Jensen.
Lumbsaas Kiersten, Peder Andersens daatter,
16 Aar, er hiemme.
Dorthe, Jens Pedersens daatter i Hønsinge,
20 Aar, tien Jørgen Jørgensen.
Sonnerup Karen, Morten Poulsens daatter,
18 Aar, tien Peder Larsen.
Ebbelykke Karen, afg: Jørgen Mogensens daatter,
18 Aar, hiemme hos Moderen.
Klint Bodild, Hans Olsens daatter,
16 Aar, er hiemme.
Kiersten, afg: Niels Jensens daatter af Sonnerup,
17 Aar, tien Niels Thomesen.
Tengselmark Margethe, afg: Henrich Braskes daatter,
22 Aar, tien Nikolaj Thomesen.
Nyrup Bodild, Lars Andersens daatter,
16 Aar, er hiemme.
Staarup Maren, Hans Jacobsens daatter i Klint,
18 Aar, tien Peder Sørensen.
Ubberup Anna, Herman Zachariesens daatter,
16 Aar, er hiemme hos Forældrene.
Maren, Hans Pedersens Daatter,
16 Aar, er hiemme.
Anna, afg: Anders Olsens daatter i Lumbsaas,
20 Aar, tien Lars Jørgensen.

 Trolovede og Copulerede


d: 22: Febr: Dom: Reminiscere

22. februar 1750

Niels Jensen Ung Karl, som hafde været Land=Soldat, men nu udgaaet af Roullen, efter Hr CammerRaads Bangs Beviis af 14de Hujus, skal troeloves med Anna Cathrine Henrichsdaatter, afg: Anders Michelsens Enke i Sonnerup; At Jntet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som Kand hindre Deres Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne.

Søren Nielsen
L: M: S: Lars Madsen i Høybye.

Copulerede d: 32: Mart: Fer: 3: Pasch:

d: 15: Mart: Dom: Judica

15. marts 1750

Anders Pedersen Enke= og Gaardmand i Høybye, som leverede Skriftlig Beviis fra Husbond Hr Commerce Raad Schwane, at Skiftet var holdet efter Hans afg: Hustrue, skal troeloves med Karen, Jens Pedersens daatter af Høybye, at ellers intet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som Kand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

J: P: S: Jens Pedersen,
Anders Nielsen, Begge Gaardmænd i Høybye.

Copulerede d: 18: Octobr Dom: 21: Trin:

Mads Jørgensen, Ung Karl af Steenstrup skal troeloves med Kiersten Andersdaatter, Anders Mogensens Enke af Gudmandrup og som disse 2de ere hinanden beslægtede i 3die Leed, saa fremviiste De Kongl: allernaadigst Bevilling til Ægteskab af dato 23: Febr: som og Beviis fra Hr Commerce-Raad Schwane, at Skiftet efter forrige Mand er sluttet og holdet. J det øvrige cavere Vi underskrevne at Jntet er paa nogen af Siiderne, som Kand være deres Ægteskab til hinder.

Madz Jensen
J: A: S: Jens Andersen.

Copulerede d: 19: July Dom: 8: Trin:

d: 31: Mart: Fer: 3: Pach:

31. marts 1750

Niels Christensen, land=Soldat, tienendes Sgr Tønnes Roeschild i NyeKiøbing, som bragte fra Sesionen skriftlig Tilladelse til Ægteskab af dato 25 Septembr 1749, med Kiersten Sørensdaatter, afg: Michel Pederesens Enke i Klint, som og foreviiste Hr Cammer Raad Bangs Seddel, at Skifte efter hendes forrige Mand var holdet, at ellers intet er ved Svogerskab, Slægtskab eller i anden Maade, som Kand være dette Ægteskab til Hinder, derfor love Vi underskrevne.

Søren Nielsen,
Lars Thygesen.

Copulerede d: 19: May Fer: 3: Pentec:

Dom: Jubilate d: 19: April

19. april 1750

Søren Pedersen, Borger og Skræder i NyeKiøbing, som beviiste, at lovlig Skifte var holder efter forrige Hustrue, samt ey andensteds at have givet Nyt Ægteskabs Løfte, skal troeloves med Maren Pedersdaatter, tienendes i Høybye Præste=Gaard, at Jntet er paa nogen af Siiderne, som kand være Deres Ægteskab til Hinder, derfor cavere Vi Underskrevne.

Jens Larsen Ringholm.

Copulerede d: 5: July Dom: 6: Trin:

Dom: 18: Tr: d: 27: 7br:

27. september 1750

Hans Christensen, som Har faaet Thomas Nielsens Gaard i Nyrup, skal troeloves med Dorthe Andersdaatter, Anders Larsens daatter ibid: at intet ved Svogerskab eller Slægtskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

A: L: S: Anders Larsen
Maarten Hansøn

Copulerede d: 1: Nov: Fest: Omn: Sanctorum

Dom: 24: Tr: d: 8: 9br

8. november 1750

Gudmand Nielsen, tienendes Msr Spleth her i Byen, skal troeloves med karen Hansdaatter, som her tient Degnen Peder Justesen, at ellers intet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

Nils Afvesen
J: M: S: Jens Mogensen

Copulerede d: 13: Decmbr: Dom: 3: Adv:

Dom: 2: Adv: d: 6. Decemb:

6. december 1750

Jørgen Michelsen, Huusmand i Gudmandrup, skal troeloves med Maren Espensdaatter en Qvinde i de Fattiges Huus i Høybye, at ellers intet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade, Kand være deres forestaaende Ægteskab til hinder, derfor cavere Vi Underskrevne.

L: H: S: Lars Hansen i Ubberup.
N: P: S: Niels Pedersen i Høybye.

Copulerede d: 7: Mart: D: Remin: 1751

Jørgen Sørensen, Ung Karl i Lumbsaas skal troeloves med Maria Madsdaatter, tienendes paa Annaberg Gaard, at intet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

L: P: S: Lars Pedersen i Gudmandrup.
Anders Nielsen i Høybye.

Copulerede d: 10: Janv: Dom: 1: Epiph

 Begravede


d: 1: Janv:

1. januar 1750

Kiersten, Lars Sørensens Daatter i Lumbsaas, 2 Uger.

d: 4: dito

4. januar 1750

Oluf, Niels Jensens Søn i Steenstrup, 1 Uge 2 Dage.

d: 6: ---

6. januar 1750

Anders Nielsen dødfødde Søn i Høybye.

d: 12: Febr:

12. februar 1750

Gottlob-Christian, min egen Liden Søn, 19 Uger 2 Dage.

d: 15: ---

15. februar 1750

Karen, Jens Hanses i de fattiges Huus, 90 Aar.

d: 18: ---

18. februar 1750

Jens, Peder Jensens Søn i Nyrup, 4 Uger 1 Dag.

Elizabeth Thomædaatter, Anders Pedersens Hustrue i Høybye, døde i Barns Nød, og Blev ey Forløst,
Liig Prædiken, 32 Aar.

d: 4: Mart:

4. marts 1750

Jacob Rasmusen, Gaardmand af Staarup, 77 Aar.

d: 8: ---

8. marts 1750

Kiersten, Niels Ottesens Enke i Ellinge, 78 Aar.

d: 5: April

5. april 1750

Mette, Peder Sørensens Barn i Staarup, 3 Uger 2 Dage.

d: 24: dito

24. april 1750

Jens Pedersen dødfødde Daatter i Lumbsaas.

d: 26: July

26. juli 1750

Hans Madsen, Gaardmand i Lumbsaas, 68 Aar.

d: 5: Aug:

5. august 1750

Sidse, Michel Johansens Barn i Klint, 1 Uge 4 Dage.

d: 9: ---

9. august 1750

Karen, Peder Jensens Stifdaatter i Gudmandrup, 39 Aar.

Christen Rasmusens Daatter i Steenstrup, som døde strax i Fødselen.

d: 23: ---

23. august 1750

Niels Pedersen, Huusmand i Lumbsaas, 62 Aar.

d: 6: 7br:

6. september 1750

Lucie Larsdaatter, Søren Gudmandsens Hustrue i Staarup begravet, 71 Aar.

d: 15: ---

15. september 1750

Kiersten, mads Pedersens Lidet Barn i Lumbsaas, 1 Uge 2 dage.

Kiersten Olufsdaatter, en Aldmisse-Lem i Tengselmark, fri Liig=Kiste af de fattiges, 58 Aar.

d: 4: 8br:

4. oktober 1750

Berthe, Peder Sørensens daatter i Ellinge, 5 Aar.

d: 25: dito

25. oktober 1750

Johanne Jensdaatter, Jørgen Michelsen Hussmands Hustrue i Gudmandrup, døde i Barselseng, 41 Aar.

d: 15: Nov:

15. november 1750

Anders, Jørgen Michelsen Huusmands Liden Søn i Gudmandrup, 3 Uger 4 dage.

d: 13: dec:

13. december 1750

Michel Olsen, Ole Olsens broder i Sonnerup, som kom fra Odden, og her hastig døde hos Broderen uden tvivl af et Slag, var 52 Aar.

Niels Christensen fra Hornbech, som ville reyse fra Odden til sit hiem, men døde i hart Uvæyr paa Baaden, og førtes død i Land til Ebbelykke, Hans Sogne-Præst Mag: Gatboe i Tikiøb har hidsendt et got Skudsmaal om Hans Lefnet og Christendom, var ohngefehr 80 Aar.

d: 26: dito

26. december 1750

Jørgen, Peder Olufsen Skoemagers Søn i Høybye, 39 Uger.