ANNO 1751

Døbte


d: 10: Janv: Dom: 1: p: Epiph:

10. januar 1751

Oluf, Niels Jensen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Lucie Olufsdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Peder Olufsen i Gudmandrup
Peder Jensen ibid:
Hans Sørensen i Steenstrup
Q:f: Sidsel Sørens i Steenstrup bar Ham
Anna Pedersdaatter ibid:
Karen Anders Jensens i Gudmandrup.

d: 17: dito Dom: 2: p: Epiph:

17. januar 1751

Andreas, Niels Olufsen Huusmand i Holmstrup, og Hustrue Anna Olufsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Oluf Madsen i Holmstrup
Jens Andresen ibid:
Poul Pedersen i Sonnerup
Q:f: Bodild Olufs i Sonnerup bar Ham
Lucie Nielsdaatter i Holmstrup
Cathrine Nielses ibid:

d: 24: dito Dom: 3: p: Epiph:

24. januar 1751

Anders, Mads Jørgensen Gaardmand i Gudmandrup, og Hustrue Kiersten Andersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præstegaarden
Anders Madsen ibid:
Bertel Møller=Svend i Høybye
Q:f: Min Daatter W: Cathrine bar Ham
Marthe Madsdaatter i Holmstrup
Dorthe Niels Madses i Gudmandrup.

d: 31: dito Dom: 3: p: Epiph:

31. januar 1751

Sidsel, Jørgen Christophersen Gaardmand i Nyrup, og Hustrue Anna Sophia Nielsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Nielsen i Klint
Peder Jensen i Nyrup
ey fleere
Q:f: Sidsel Mads Christophersens bar ham
Sire Jacobsdaatter i Nyrup
Maren Peder Jensens i Høybye.

d: 2: Febr: Fest: Purif:

2. februar 1751

Anna, Lars Thygesen Gaardmand i Nyegaard, og Hustrue Anna Jensdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Søren Andersen i Nyegarrd
Michel Nielsen ibid:
Peder Larsen i Høybye.
Q:f: Maria Madses i Høybye
Mette Oluf Larsens i Nyegaard
Bodild Pedersdaatter i Høybye.

Maren, Jeppe Mortensens i Høybye Huusmand, og Hustrue Sidsel Andersdaatter, deres Daatter døbt;
NB Barnet døde kort derefter, hvorfor fadderne ey indføres.


d: 28: Febr: Dom: Qvinqvag:

28. februar 1751

Marthe, Mads Christophersen Gaardmand i Klint, og Hustrue Sidsel Pedersdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Niels Thomesen i Klint
Lars Pedersen i Præstegaarden
Rasmus Jensen i Nyrup
Q:f: Bodild Nielses i Klint bar Hende
Sire Jens larsens i Klint
Sidsel Christophersdaatter i Nyrup.

Daniel, Peder Danielsen Gaardmand i Tengselmark, og Hustrue Lucie Andresdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præstegaarden
Hans Christian ibid:
Peder Jacobsen i Høybye
Q:f: Karen Daniels i Rørvig bar Ham
Ellen Nicolajs i Tengselmark
Karen Jacobsdaatter i Høybye


d: 3: Mart:

3. marts 1751

Hemming, Peder Hansen, Gaardmand i Ubberup, og Hustrue Karen Hemmingsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Christen Hansen i Ubberup
Lars Jørgensen paa Annaberg
Mads Jacobsen ibid:
Q:f: Jomfrue Cathr: Simonsens bar Ham
Sidsel Lars Ochelunds i Hundstrup
Anna Hermansdaatter i Ubberup.

d: 7: --- Dom: Rem:

7. marts 1751

Hans-Henrich, Peder Madsen i Trane=Huuset, og Hustrue Anna Madsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Mads Madsen i Svindinge
Anders Michelsen i Høybye
Lars Jørgensen ibid:
Q:f: Min Daatter W: Cathrine bar Ham
Bodild Niels Arrildsens i Høybye
Johanne Jensdaatter ibid:

Anders, Peder Larsen, Gaardmand i Gudmandrup, og Hustrue Kiersten Madsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Sørensen i Gudmandrup
Oluf Nielsen i Steenstrup
Andreas Andresen i Høybye
Q:f: Karen Andreses i Høybye bar Ham
Dorthe Niels Madses i Gudmandrup
Martha Madsdaatter i Holmstrup.


d: 17: ---

17. marts 1751

Maren, Peder Jensen, Gaardmand i Nyrup, og Hustrue Anna Madsdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præstegaarden
Lars Andersen hos herreds=Fogden
Peder Skoemager i Høybye
Q:f: Min Daatter Wendele Cathr: bar
Anna Morten Hansens i Høybye
Bodild Larsdaatter i Nyrup.

d: 21: --- Dom: Lætare.

21. marts 1751

Anders, Peder Andersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Maren Nielsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Anders Skræder i Høybye
Niels Jensen i Steenstrup
Hans Jacobsen ibid:
Q:f: Degnens Hustrue bar Ham
Sidsel Troemands i Høybye
Sidsel Andersdaatter ibid:

d: 25: --- F: Annunc:

25. marts 1751

Mads, Hans Hansen, Gaardmand i Høybye, og Hustrue Sidsel Madsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Larsen Smede=Svend
ey fleere
Q:f: Maria Mads Jensens bar Ham
Magrete Lars Madsens ibid:
Anna Maria Thomesdaatter ibid:

d: 28: --- Dom: Judica

28. marts 1751

Niels, Gudmand Nielsen, Huusmand i Høybye, og Hustrue Karen Hansdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Gabriel Nielsen i Høybye
Niels Madsen ibid:
Mads Nielsen i Asmindrup.
Q:f: Madme Spleth i Høybye bar Ham
Anna-Maria Thomesdaatter ibid:
Sidsel Madsdaatter ibid:

d: 1: ---

1. april 1751

Karen, Jacob Hansen Land=Soldat, og Hustrue Anna Jensdaatter i Nyrup, deres Barn døbt,
 
M:f: Corporal Hans Berthelsen
Anders Madsen Soldat
Lars pedersen item.
Q:f: Magrethe Anderses i Nyrup bar Ham
Dorthe Peder Olsens i Høybye
Karen Jacobsdaatter ibid:

d: 4: April Dom: Palmar:

4. april 1751

Niels, Jens Pedersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Karen Jørgensdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Mads Olufsen i Lumbsaas
Jacob Jørgensen ibid:
Mads Larsen i Steenstrup
Q:f: Min D: Wendele Cathrine bar Ham
Dorthe Lars Fiskers i Lumbsaas
Anna Larsdaatter i Steenstrup

Anna, Jens Sørensen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Kiersten Hansdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Niels Larsen paa Ellinge Gaard
Niels Jørgensen i Steenstrup
Andreas Andresen i Høybye
Q:f: Karen Niels Madses i Høybye bar
Lucie Niels Jensens i Steenstrup
Maren Madsdaatter i Gudmandrup


d: 8: April Fest: Virid:

8. april 1751

Kiersten, Jørgen Matthiesen, Gaardmand i Ebbeløkke, og Hustrue Dorthe Larsdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Oluf Nielsen i Ebbeløkke
Jens Larsen ibid:
Niels Møller i Lumbsaas
Q:f: Min Hustrue Cathrine Regelsen bar
Berthe Anders Nielsen i Høybye
Bodild Pedersdaatter i Ebbeløkke

Mette, Peder Sørensen Gaardmand i Staarup, og Hustrue Anna Andersdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Hans Christensen i Nyrup
Jens Christensen ibid:
ey fleere
Q:f: Magrethe Anderses i Nyrup bar Hende
Mette Oluf Larsens i Nyegaard
Bodild Olufsdaatter ibid:


d: 12: --- Fest: 2: Pasch:

12. april 1751

Peter Christian, Niels Pedersen Flint, Huusmand i Høybye, og Hustrue Karen Simonsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen Flint i Præsteg:
Lars Pedersen Tæysker ibid:
Niels Madsen i Høybye
Q:f: Min D: Wendele Cathrine bar Ham
Bodild Pedersdaatter Flint
Anna Morten Hansens.

d: 25: --- Dom: Misericord:

25. april 1751

Jens, Jacob Rasmusen, Huusmand i Staarup, og Hustrue Maren Jensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Friderich Olufsen i Høybye
Mikkel Nielsen Soldat i Staarup
ey fleere
Q:f: Maria Mads Jensens i Høybye bar
Kiersten Jacobsdaatter i Staarup
Dorteh Peder Olufsens i Høybye

Elizabeth-Cathrine, Johan Trøster, Huusmand i Ellinge, og Hustrue Anna Christensdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Peder Poulsen paa Annaberg
Michel Lade=Foged
Gregers Ambech Skoleholder
Q:f: Frøyken Wibeke Friboe bar Hende
Min D: Wendele Cathrine
Degnen Justesens Hustrue


d: 16: May Dom: Rogate

16. maj 1751

Niels, Hans Pedersen, Skov=Foged i Ubberup, og Hustrue Maren Christensdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Jens Pedersen paa Ellinge.
Lars Hansen i Ubberup
Jens Larsen ibid:
Q:f: Jfr: Cathrine Simonsen bar Ham
Bodild Hemmingsdaatter i Hundstrup
Maren Larses i Ubberup.

d: 1: Juny Fest: 3: Pentec:

1. juni 1751

Jacob, Anders Pedersen, Gaardmand i Høybye, og Hustrue Karen Jensdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Jonas Erichsen i Høybye
Anders Jensen ibid:
Lars Pedersen ibid:
Q:f: Maria Mads Jensens i Høybye bar Ham
Anna Mortens ibid:
Sidse Jørgensdaatter ibid:

d: 13: dito Dom: 1: trin:

13. juni 1751

Søren, Peder Sørensen, Huusmand i Ellinge, og Hustrue Jnger Nielsdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Michel Lade=Foged
Peder Smed i Høybye
Peder Jensen paa Ellinge
Q:f: Maria Madses i Høybye bar Ham
Anna Peder Madsens i Trane=H:
Johanne Hansdaatter i Høybye

Mads, Niels Pedersen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Ellen Larsdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Peder Jensen i Gudmandrup
Peder Hansen i Lumbsaas
Oluf Larsen ibid:
Q:f: Sidsel Christens i Sonnerup bar Ham
Merthe Lars Brødes i Lumbsaas
Bollette Olufsdaatter ibid:


d: 27: dito Dom: 3: trin:

27. juni 1751

Jacob, Hans Andersen Smed og Huusmand i Lumbsaas, i Sonnerup, og Hustrue Kiersten Andersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Oluf Olufsen i Sonnerup
Poul Pedersen ibid:
Niels Jensen i Holmstrup
Q:f: Sidse Christen Hansens bar Ham
Maren Peder Jensens i Høybye
Lucie Jbsdaatter i Sonnerup.

Bodild, Oluf Nielsen Huusmand i Ellinge, og Hustrue Kiersten Sonnesdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Peder Nielsen i Høybye
Andreas Rasmusen ibid:
Niels Hansen ibid:
Q:f: Maria Jens Madsens bar
Birthe Anderses ibid:
Bodild Sørensdaatter ibid:


d: 16: July D: Vener:

16. juli 1751

Peter-Andreas, Sogne=Præstens Hr Johan Henrich Schows og Hustrue Cathrine Regelsen, deres Søn døbt.
 
M:f: Hr Henning Trochmand paa Odden
Hr Valentin Cruse i Grevinge
Hr Lieutenant Succow i Høybye
Hr Skovrider Sørensen i Unruhe
Sg Tønnes Roeskild i NyeKiøbing
Q:f: Madme Dorothea Sal: Thalstrups frue bar Ham
Jomfrue Else Brasch, Provst Hyphoffs Stiff=
daatter gik hos.

d: 18: dito Dom: 6: Trin:

18. juli 1751

Mette, Hans Christensen, Gaardmand i Nyrup, og Hustrue Dorthe Andersdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Morten Hansen i Høybye
Jens Christensen i Nyrup
Anders Rasmusen ibid:
Q:f: Sidsel Christens i Sonnerup bar
Anna Peder Jensens i Nyerup
Sidsel Christophersdaatter ibid:

d: 1: Aug: Dom: 8: Trin:

1. august 1751

Jacob, Lars Nielsen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Anna Jacobsdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Mads Pedersen i Staarup
Jens Pedersen ibid:
Lars Jørgensen i Høybye
Q:f: Maria Mads Jensens bar Ham
Kiersten Jacobsdaatter i Staarup
Bodild Nielses ibid:

Niels, Christen Rasmusen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Lene Jensdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Niels Jensen i Steenstrup
Mads Larsen ibid:
Lars Jensen ibid:
Q:f: Magrethe Jenses i Gudmandrup bar
Maria Peders i Steenstrup
Karen Villumsdaatter ibid:


d: 8: Aug: Dom: 9: Trin:

8. august 1751

Giertrud, Søren Andersen, Gaardmand i Nyegaard, og Hustrue Bodild Nielsdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Morten Hansen i Høybye
Peder Larsen Smed ibid:
Jens Christensen i Nyrup
Q:f: Magrethe Anderses i Nyrup bar
Anna Pedersdaatter i Nyegaard
Anna Larses i Nyrup.

d: 29: Aug: Dom: 12: Trin:

29. august 1751

Niels, Jonas Erichsen, Huusmand i Høybye, og Hustrue Mette Pedersdaatter, deres Søn døbt;
NB: Barnet døde kort efter, hvorfor fadderne ey anføres.

d: 5: Sept: Dom: 13: Trin:

5. september 1751

Jens, Peder Jochumsen, Huusmand i Høybye, og Hustrue Anna-Cathrine Jensdaatter, deres Søn døbt,
 
M:f: Oluf Flint i Klint
Peder Johansen ibid:
Lars Nielsen ibid:
Q:f: Berthe Helles af Brenthe bar Ham
Sidse Jeppes af Høybye
Cathrine Steensd: tien i Præstegaarden

d: 17: Oct: Dom: 19: Trin:

17. oktober 1751

Anna, Oluf Olufsen, Gaardmand i Sonnerup, og Hustrue Sophia Pedersdaatter, deres barn døbt,
 
M:f: Niels Avesen i Holmstrup
Poul Pedersen ibid:
Lars Christensen i Sonnerup
Q:f: Sidsel Christens i Sonnerup bar
Maren Bent Anderses i Holmstrup
Karen Andersdaatter i Sonnerup

d: 14: Nov: Dom: 23: Trin:

14. november 1751

Johan, Michel Andersen Johansen i Klint, og Hustrue Bodild Sørensdaatter, deres Søn døbt,
NB: Barnet døde strax, og fadderne derfor ey anføres

d: 21: Nov: Dom: 24: Trin:

21. november 1751

Anna, Oluf Poulsen, Huusmand i Ebbeløkke, og Hustrue Sidsel Larsdaatter, deres Barn døbt,
 
M:f: Mickel Ladefoged i Ellinge
Niels Møller i Lumbsaas
Mickel Mortensen i Ebbeløkke
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar
Bodild Pedersdaatter i Ebbeløkke
Anna jacobsdaatter ibid:

d: 12: Dec: Dom: 3: Adv:

12. december 1751

Bodild, Jørgen Michelsen, Huusmand i Gudmandrup, og Hustrue Maren Espensdaatter, deres Daatter døbt,
 
M:f: Peder Olufsen i Gudmandr:
Niels Hansen i Høybye
ey fleere
Q:f: Degne=Konen bar Hende
Sidsel Jørgensd: tien i Præstegaarden
Bodild Pedersdaatter i Høybye.

d: 25: Dec: Fer: 1: Nat:

25. december 1751

Hans-Christian, Peder Hansen, Skibsmand paa et Skib til China, og Hustrue Mette Andersdaatter, deres Daatter døbt.
Moderen i Mandens fraværelse reyste herud til Hans Slægt, og giorde Barsel hos Jens Madsen i Hundstrup, men beviiste rigtig at være Ægteviet.
 
M:f: Lars Pedersen i Hundstrup
Lars Jørgensen paa Annab:
Anders Madsen i Præste=G:
Q:f: Jomfrue Simonsen bar Hende
Sidse Madsdaatter paa Annaberg
Ursula Troemands i Høybye.

 Confirmerede


Domin: Qvasimodogeniti

18. april 1751

Confirmerede Drenge.
 
Høybye Nicolaj Hansen, Skoleholder Hans Hofmesters Søn,
18 Aar.
Peder Jacobsen, afg: Jacob Andersens Søn,
tien Anders Pedersen, 17 Aar.
Anders Mikkelsen, afg: Mikkel Andersens Søn,
tien Stif-Faderen Niels Villumsen, 18 Aar.
Niels Pedersen, Peder Nielsen Huusmands Søn,
tien Monsr Spleth, 18 Aar.
Gudmandrup Mads Madsen, afg: Mads Madsens Søn,
tien Stif-Faderen Peder Olsen, 19 Aar.
Steenstrup Christian, Søren Larsens Søn,
er hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Lumbsaas Mads, afg: Jens Jensen Fiskers Søn,
er hiemme hos Moderen, 16 Aar.
Niels, Christopher Nielsens Søn i Hønsinge,
tien Oluf Jensen, 19 Aar.
Mads, afg: Anders Madsens Søn,
tien Stif-Faderen Niels Møller, 16 Aar.
Sonnerup Christen, afg: Lars Christensens Søn,
tien Stif-Faderen Peder Pedersen, 16 Aar.
Mads, Oluf Andersens Søn,
er hiemme hos forældrene, 18 Aar.
Oluf, Jacob Olufsens Søn,
er hiemme hos forældrene, 17 Aar.
Tengselmark Niels, Mogens Nielsens Søn,
er hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Niels, Mads Olufsens Søn,
er hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Klint Jens, afg: Niels Jensens Søn,
er hiemme hos Stif-Faderen Mads Christophersen, 17 Aar.
Nyrup Jens, Andreas Trolles Søn,
tien Jørgen Christophersen, 18 Aar.

Piiger

Høybye Else Dorothea Schow, min egen Daatter,
14 Aar gl:
Mette, afg: Hans Nielsens daatter i Staarup,
er hos Peder Eilersen, 16 Aar.
Dorthe, Andreas Troemands Daatter,
hiemme hos forældrene, [ingen alder angivet].
Kiersten, afg: Niels Andersens Daatter,
hiemme hos Stif-Faderen Anders Michelsen, 17 Aar.
Ellen, Peder Johansens Stifdaatter,
hiemme hos Moderen Anna Madsdaatter, 15 Aar.
Gudmandrup Sidse, Lars Olufsens daatter,
tien Johan Trøster i Ellinge, 16 Aar.
Kiersten, Jacob Olufsens daatter,
hiemme hos forældrene, 19 Aar.
Bodild, Søster til forrige,
er og hiemme, 16 Aar.
Steenstrup Maria, Henrich Smeds Daatter,
er hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Lumbsaas Anna, afg: Jørgen Jensens daatter,
er hos Broderen Jørgen Jørgensen, 16 Aar.
Johanne, Peder Knudsens Daatter,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Maren, afg: Morten Michelsens daatter,
hiemme hos Moderen, 16 aar.
Kiersten, Lars Jørgensens daatter i Hønsinge,
tien Hans Jørgensen, 20 aar.
Ellen, Peder Smeds daatter,
er hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Holmstrup Karen, afg: Peder Larsens daatter i Jyderup,
tien Mads Rasmusen, 17 Aar.
Sidse, afg: Poul Smeds Daatter i Sonnerup,
er hos Mads Madsen, 15 Aar.
Sonnerup Lucie, Jeppe Rasmusens daatter,
er hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Klint Johanne, afg: Mikkel Pedersens Daatter,
hiemme hos Moderen, 17 Aar.
Staarup Mette, Niels Jensens daatter,
tien Peder Sørensen, 19 aar.

 Trolovede og Copulerede


d: 10: Marty

10. marts 1751

Christen Hansen, Gartner paa Annaberg og Huusmand i Ubberup, som leverede Beviis for Skifte-Holdelse efter Hans forrige Hustrue, dat: Annab: d: 5: marty a: c:, skal troeloves med Johanne Jensdaatter, tienendes i Høybye Præstegaard,
At intet ellers er, som i nogen Maade Kand Hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne

L: H: S: Lars Hansen Gaardmand i Ubberup.
P: H: S: Peder Hansen Gaardmand ibid:

Copulerede d: 16: May Dom: Rogate.

d: 5: April, Dom: Palmar:

5. april 1751

Michel hansen, som bragte Skudsmaal med sig fra Odden Sogn, og er ung Karl, skal troeloves med Enken Maren Madsdaatter, afg: Peder Andersens i Nyrup,
at Jntet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade, som kand være dem paa nogen af Siiderne hinderlig i deres foretagende, siden Skiftet efter Beviis af 31 Marty er sluttet efter Enkens forrige Mand, derfor love Vi Underskrevne.

M: O: S: Mads Olsen Boemand i Tengselmark.
O: O: S: Ole Olsen Boemand i Sonnerup.

Copulerede d: 3: Octobr: Dom: 17: Trin:

Mogens Jensen, ung Karl i Lumbsaas, skal troeloves med Kiersten Nielsdaatter afg: Jens Jensen Fiskers ibid: for Hendes Skifte efter forrige Mand Beviis er leveret af 30: Marty,
at ellers Jntet ved Slægtskab, Svogerskab, eller i nogen anden Maade Kand være dem i deres foretagende til Hinder, derfor cavere Vi Underskrevne.

P: M: S: Peder Mogensen Gaardmand i Lumbsaas.
M: C: S: Mads Christensen Gaardmand ibid:

Copulerede d: 4: july, Dom: 4: Trin:

d: 13: April, Fer: 3: Pasch:

13. april 1751

Jens Andreesen, tiente Bent Andersen i Holmstrup, og bragte Skudsmaal fra Odden, og Bodild Larsdaatter i Sonnerup, sk: troeloves; Og at Jntet er ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

J: R: S: Jeppe Rasmusen Boemand i Sonnerop.
P: P: S: Peder Pedersen Boemand ibidem.

Copulerede d: 3: Octbr:, D: 17: Trin:

d: 2: May, Dom: Jubilat:

2. maj 1751

Mads Nielsen, ung Karl af Wiig, som førte beviis fra Hr Schive ibid: af 26de April, skal troeloves med Mette Berthelsdaatter, en piige i Staarup, og at intet ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

N: G: A: Niels Gabrielsen Apelbom Huusmand i Asmindrup.
H: B: S: Hans Berthelsen Corporal boendes her i Høybye.

Copulerede d: 3: Octbr:, Dom: 17: Trin:

Niels Jensen, ung Karl af Asmindrup, som ogsaa førte beviis fra Hr Schive i Wiig, af 27: April, skal troeloves med Lucie Nielsdaatter, en piige tienendes Morten Hansen i Høybye, og at Jntet er, som ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor cavere Vi Underskrevne.

Madz Jensen
Maarten Hansøn

Copulerede d: 3: Octbr:, Dom: 17: Trin:

d: 16: May, Dom: Rogate

16. maj 1751

Oluf Nielsen, ung Karl fra Odden, som bragte rigtig Paz med Sig, og Bodild Hansdaatter, afg: Simon Johansens Enke, som bragte Beviis, at Skifte efter Hendes forrige Mand var holden, skal troeloves, og at Intet ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

H: O: S: Hans Olsen i Klindt.
P: J: S: Peder Jochumsen i Høybye.

Copulerede d: 27: Juny, Dom: 3: Trin:

d: 13: Juny, Dom: 1: Trinit:

13. juni 1751

Hans Hansen, ung Karl i Asmindrup Bye, skal troeloves med Anna Jensdaatter i Nyegaard, Hand førte Beviis fra Hr Schive af d: 6te Juny, og at ellers Jntet ved Slægtskab, Svogerskab eller i Anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

H: J: S: Hans Jensen i Ellinge.
P: J: S: Peder Jensen i Høybye.

Copulerede d: 26: Septbr: Dom: 16: Trin:

d: 1: Aug:, Dom: 8: Trin:

1. august 1751

Gregers Nielsen Ambech, Skoleholder i Steenstrup, skal troeloves med Kiersten Willumsdaatter, tienendes Lars Madsen ibid:, at Jntet er paa nogen af Siiderne, som ved Slægtskab, Svogerskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre dette Ægteskab, derfor cavere Vi underskrevne.

A: L: S: Anders Larsen Skræder i Høybye.
W: O: S: Willum Olufsen H: Mand i Lumbsaas.

Copulerede Dom: 15: Trin: d: 19: Sept:

d: 15: Aug:, Dom: 10: Trin:

15. august 1751

Mads Nielsen, Landsoldat, skal efter gives Friseddel fra Sessionen dat: 5te Aug: a: c: troeloves med Jnger Willumsdaatter , hiemme hos Forældrene i Lumbsaas, at Jntet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade, som kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

H: B: S: Hans Berthelsen Corporal.
W: O: S: Willum Olufsen i Lumbsaas.

Copulerede d: 17: Octbr:, Dom: 19: Trin:

d: 12: Sept:, Dom: 14: Trin:

12. september 1751

Oluf Madsen, som haver fæstet Faderens Gaard i Holmstrup, skal troeloves med Lucia Nielsdaatter, Jens Avesens Stifdaatter, at Jntet er paa nogen af Siiderne, ved Slægtskab, Svogerskab, eller i nogen Anden Maade, som Kand være deres Ægteskab til Hinder, derfor love Vi Underskrevne.

M: M: S: Mads Madsen i Holmstrup.
N: A: S: Niels Avesen ibid:

Copulerede d: 31: Octbr:, Dom: 21: Trin:

d: 26: dito, Dom: 16: Trin:

26. september 1751

Jacob Pedersen, Gaard= og Enkemand i Gudmandrup, som førte beviis om Skiftet efter Hans forrig Hustrue af 22. hujus, skal troeloves med Karen Olufsdaatter, en Piige i Lumbsaas, at ellers intet er paa nogen af Siiderne, ved Slægtskab, Svogerskab, eller i anden Maade, som kand hindre Deres Foretagende, derfor love Vi Underskrevne.

P: J: S: Peder Jensen Gaardmand i Gudmandrup.
L: P: S: Lars Pedersen Smed, Smed i T?? Høybye.

d: 3: Oct:, Dom: 17: Trin:

3. oktober 1751

Jens Andersen, tien Hr Cammer-Raad Bang, skal troeloves med Anna Madsdaatter, afg: Peder Madsens Enke i Thrane-huuset, for Skiftets holdelse blev leveret Beviis af 2 Oct:, At Jntet ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi underskrevne.

Maarten Hansøn.
A: A: S: L: Anders Andersen Lind.

Copulerede d: 14: Nov:, Dom: 23: Trin:

d: 24: Oct:, Dom: 24: trin:

24. oktober 1751

Peder Jensen, ung Karl af Lumbsaas, skal troeloves med Bodild Hemmingsdaatter, tien Jens Madsen i Hundstrup, at Jntet ved Svogerskab, Slægtskab eller i nogen anden Maade Kand være deres Troelovelse og Ægteskab til Hinder, derfor love Vi Underskrevne.

P: H: S: Peder Hansen Gaardmand i Ubberup.
A: M: S: Anders Mickelsen HuusM: i Høybye.

Copulerede d: 19: Decembr:, Dom: 4: Adv:

 Døde


d: 3: Janv:

3. januar 1751

Jens, Peder Jochumsens Søn i Høybye, 1½ Aar.

d: 10: ---

10. januar 1751

Christen Pedersen, Huusmand i Høybye, som døde meget hastig bort i Hoste, var ved sædvanlig helbred, da Folk gik i Kirke, Hellig 3 Kongers dag, men død inden De kommen af den igien, 64 Aar.

d: 24: dito

24. januar 1751

Oluf, Niels Jensens Søn i Steenstrup, 2 Uger 1 Dag.

d: 7: Febr:

7. februar 1751

-----, Christen Hansens dødfødde Søn i Ubberup.

d: 10: ---

10. februar 1751

Dorthe, Niels Mikkelsens Barn i Ebbeløkke, 2 Aar.

Kiersten Madsdaatter, Christen Hansens Hustrue i Ubberup efter haard Barsel-Seng, 37 Aar.

d: 21 ---

21. februar 1751

Kiersten Madsdaatter, Niels Thomesens Enke i Nyrup, 70 Aar.

d: 28 ---

28. februar 1751

Peder Andersen, Huusmand i Nyrup, 82 Aar.

Bodild Everts, en gl: Piige i Høybye, 76 Aar.

d: 7: mart:

7. marts 1751

Lars, Lars Thygesens Søn i Nyegaard, 15 Aar.

---, Lars Larsens dødfødde Daatter i Lumbsaas.

d: 10: ---

10. marts 1751

Christian, Herreds-Foged Lassens Søn i Høybye, 27 Uger.

d: 14 ---

14. marts 1751

Maren, Jeppe Mortensens Barn i Høybye, 7 Dage.

d: 28 ---

28. marts 1751

Jens Jensen, Fisker i Lumbsaas, LiigP:, 54 Aar.

Anna Larsdaatter, Hans Olufsens Enke i Ebbeløkke, 63 Aar.

d: 8: April.

8. april 1751

Anders, Peder Andersens liden Søn i Lumbsaas, 3 Uger.

d: 25 ---

25. april 1751

Anders, Anders Linds Søn udi Høybye, 9½ Aar.

d: 2: May.

2. maj 1751

---, Jens Larsens dødfødde Søn i Klint.

d: 23 ---

23. maj 1751

Peder Larsen, Mads Christophersens Hustrues Fader i Klint, 79 Aar.

d: 28 ---

28. maj 1751

Jens, Jacob Rasmusens Barn i Staarup, 10 Dage.

d: 30: May

30. maj 1751

Jens Pedersen, Huusmand i Sonnerup, 80 Aar.

d: 14: Juny

14. juni 1751

Jørgen Witte, som hafde været Capitain-Lieutenant og Drabant Guarde i Kongl: dansk tieniste, døde meget hastig, thi efter en liden Upasselighed om Aftenen, fandtes Hand om Morgenen død i Sengen, 73 Aar.

d: 16: ---

16. juni 1751

Lars Hugger i Steenstrup, efter at Hand i mange Aar hafde været Sengeliggendes, 92 Aar.

d: 24: ---

24. juni 1751

Peder Madsen, Land-Soldat, boendes i Trane-Huuset, 36 Aar.

d: 27: ---

27. juni 1751

Peder Jensen, Rørbinder, som boede i mit eget Huus i Høybye, 40 Aar.

d: 30: ---

30. juni 1751

Anders Pedersen Lassen, Adjungeret Herreds-foged udi Odds-Herret, 41 aar.

d: 21: July

21. juli 1751

Niels, Jens Pedersens Søn udi Lumbsaas, 11 Uger.

d: 23 ---

23. juli 1751

Anders Pedersen Møller udi Nyegaard, var 63 Aar gl:, Liigp:

d: 1: Aug:

1. august 1751

Søren Gudmandsen i Staarup begravet, var 69 Aar, døde meget hastig.

d: 8: Sept:

8. september 1751

Maren Pedersdaatter, Jacob Pedersens Hustrue i Gudmandrup, 56 Aar.

d: 12 ---

12. september 1751

Niels, Jonas Erichsens Søn udi Høybye, 5 Dage.

d: 26 ---

26. september 1751

Mads, Peder Larsens Søn i Gudmandrup, 3 Aar 11 Uger.

d: 17: Oct:

17. oktober 1751

Jens Olufsen, Land-Soldat og ung Karl i Nyerup, var 23 Aar gl:

d: 24 ---

24. oktober 1751

Karen, afg: Johan Wulfes mindste Barn, 1½ Aar.

d: 1: Nov:

1. november 1751

Christen Hansen, Gaardmand udi Sonnerup, 69 Aar.

d: 24: ---

24. november 1751

Johan, Mickel Johansens Barn i Klint, 8 Dage.

d: 1: Dec:

1. december 1751

Johanne Truelsdaatter, Joen Mikkelsens Huusmands Hustrue i Ubberup, 72 Aar.