ANNO 1752

Døbte


d: 1: Janv:, Fest: Circum:

1. januar 1752

Mads, Mads Pedersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Lucie Nielsdaatter, deres Liden Søn døbt, blev kun 6 Dage gl:, hvorfor fadderne ey anføres.

d: 16: ---, D: 2: Epiph:

16. januar 1752

Hans, Anders Jensen, Gaardmand i Gudmandrup, og Hustrue Karen Andersdaatter, deres Søns Daab confirmeret, efter at d: 11 Janv: formedelst Svaghed af mig Self var hiemmedøbt.
 
M:f: Morten Hansen i Høybye
Niels Jørgensen i Gudmandrup
Mads Larsen i Steenstrup
Q:f: Min Hustrue bar Ham
Karen Jacobs i Gusmandrup
Anna Sørensdaatter i Steenstrup

d: 23: ---, D: 3: Epiph:

23. januar 1752

Lars, Jens Larsen, Gaardmand i Ubberup, og Hustrue Karen Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Herman Zachariesen i Ubberup
Hans Pedersen ibid:
Lars Jørgensen ibid:
Q:f: Min Hustrue bar Ham
Merthe Andersd: i Nyegaard
Kiersten Jacobsd: i Høybye

Hans, Lars Hansen, Gaardmand i Ubberup, og Hustrue Anna Jørgensdaatter, deres Søn døbt.
NB Det første Barn efter 11 Aars Ægteskab.
 
M:f: Niels Larsen paa Ellinge
Lars Flint tien i PræsteG:
Lars Pedersen tien ibid:
Q:f: Jfr: Simonsen paa Annaberg bar
Maren Hans Pedersens i ubberup
Anna Hermansd: ibid:

Anna, Hans Jacobsen, Gaardmand i Klint, og Hustrue Anna madsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Nielsen i Klint
Peder Johansen ibid:
Søren Nielsen ibid:
Q:f: Min Daatter W: C: bar Ham
Johanns Hansd: tien i PræsteG:
Sidse Jensdaatter i Klint.


d: 2: Febr:, Fest: Purif:

2. februar 1752

Hans, Niels Eschildsen, Huusmand i Sonnerup, og Hustrue Sidse Andersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Michel Nielsen i Nyegaard
Niels Jensen i Holmstrup
Jens Christensen i Nyegaard
Q:f: Kiersten Jeppes i Sonnerup bar Ham
Sophia Olufs ibid:
Merthe Andersdaatter i Nyegaard.

Dorthe, Niels Michelsen, Gaardmand i Ebbeløkke, og Hustrue Karen Nielsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Søren Larsen i Steenstrup
Peder Smed i Høybye
Friderich Olsen tien Degnen
Q:f: Min Hustrue bar Hende
Magrethe Larses i Høybye
Sidse Madsdaatter ibid:

Johanne-Maria, Hans Jensen, Huusmand i Ellinge, og Hustrue Johanne Maria Jensdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Anders Rasmusen i Nyrup
Lars Jørgensen i Gudmand:
Søren Pedersen ibid:
Q:f: Min Daatter W: C: bar Hende
Jnger Madsd: i Gudmandrup
Kiersten Johansd: ibid:


d: 6: ---, D: Sexages:

6. februar 1752

Magrethe, Lars Pedersen, Gaardmand i Hunstrup, og Hustrue Sidse Clausdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præste G:
Anders Madsen ibid:
Lars Jørgensen paa Annab:
Q:f: Min Daatter W: C: bar Hende
Maren Hans Pedersens i Ubberup
Kiersten Jørgensdaatter tien Degnen.

Maren, Gregers Ambech, Skoleholder i Steenstrup, og Hustrue Kiersten Willumsdaatter, deres Daatter døbt.
NB Barnet døde strax derefter, hvorfor fadderne ey anføres.

Martha, Morten Poulsen, Huusmand i Sonnerup, og Hustrue Anna Christensdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Søren Christensen i Nyegaard
Mikkel Christensen ibid:
Mikkel Nielsen ibid:
Q:f: Kiersten Johan Junges i Høybye bar
Dorthe Hans Christensens i Nyrup
Bodild Flint i Høybye.


d: 11: Febr:

11. februar 1752

Erich, Gabriel Nielsen, Jndsidder i Høybye, og Hustrue Anna Thoersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jonas Erichsen i Høybye
Lars Andersen ibid:
Mads Nielsen i Staarup
Q:f: Dorthe Nielses i Asmindrup bar
Magrethe Larses i Høybye
Karen Rose, tien Degnen.

d: 20de

20. februar 1752

Hans, Peder Andersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Maren Nielsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Nielsen i Staarup
Andreas Andresen i Høybye
Niels Larsen paa Ellinge
Q:f: Degnens Hustrue bar Ham
Karen Niels Flintes i Høybye
Kiersten Jacobsdaatter ibid:

d: 5: Marty, Dom: Oculi

5. marts 1752

Jacob, Anders Nielsen, Gaardmand i Høybye, og Hustrue Berthe Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Anders Madsen t: i Præste G:
Friderich Olufsen t: Degnen
Anders Jensen i Høybye
Q:f: Min Daatter W: C: bar Hende
Magrethe Lars Madsens i Høybye
Sidse Jørgensd: tien i Præste G:

d: 12 ---, Dom: Lætare

12. marts 1752

Hans, Mads Pedersen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Maren Thuesdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Niels Nielsen i Staarup
Peder Pedersen ibid:
Christian Hansen i Høybye
Q:f: Min Kone bar Ham
Magrethe Larses i Høybye
Kiersten Jacobsdaatter ibid:

d: 25: ---, Fest: Mariæ Annun:

25. marts 1752

Simon, Oluf Nielsen Flint, Huusmand i Klint, og Hustrue Bodild Hansdaatter, deres Søb døbt.
 
M:f: Lars Nielsen Flint
Lars Nielsen i Klint
Oluf hansen ibidem.
Q:f: Helle Pedersens Hustrue i Brente bar
Jnger Nielsdaatter i Klint
Bodild Hansdaatter ibid:

d: 4: April, Fer: 3: Pasch:

4. april 1752

Lars, Jens Andrehsen, Huusmand i Sonnerup, og Hustrue Bodild Larsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Andresen i Klint
Poul Pedersen i Sonnerup
Anders Michelsen ibid:
Q:f: Sidse Christens i Sonnerup bar Ham
Sophia, Oluf Olufsens ibid:
Sidse Jørgensdaatter i præstegaarden.

d: 7: May, Dom: Rogate

7. maj 1752

Jens, Niels Jensen, Gaardmand i Steenstrup, og Hustrue Lucie Olufsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Madsen i Steenstrup
Niels Jensen ibid:
Lars Jørgensen i Høybye
Q:f: Sidse Christens i Sonnerup bar
Jnger Madsdaatter i Høybye
Ellen Niels Pedersens i Steenstrup

d: 11 ---, Fest: Ascensi:

11. maj 1752

Kiersten, Jens Pedersen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Karen Jørgensdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Hans Pedersen i Steenstrup
Oluf Larsen i Lumbsaas
Peder Hansen ibid:
Q:f: Maria Madses i Høybye bar Hende
Merthe Lars Brødes i Lumbsaas
Sidse Jbsdaatter ibid:

Morten, Jens Rasmusen, Jndsidder i Nyrup, og Hustrue Jnger Mortensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jørgen Christophersen i Nyrup
Niels Jensen ibid:
ey fleere
Q:f: Maria Mads Jensens bar Ham
Dorthe Hans Christensens i Nyrup
Sidse Christophersdaatter ibid:


d: 21 ---, Fer: 1: Pentec:

21. maj 1752

Lars, Oluf Nielsen, Gaardmand i Ebbeløkke, og Hustrue Else Pedersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Jørgen Matthiesen i Ebbeløkke
Tyge Pedersen ibid:
Lars Pedersen i Præstegaarden
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar Ham
Karen Niels Michelsens i Ebbeløkke
Anna Nielsdaatter ibid:

d: 7: Juny, die mercurii

7. juni 1752

Sidse, Mads Nielsen, Huusmand i Staarup, og Hustrue Mette Berthelsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Nielsen i Staarup
Michel LandSoldat ibid:
ey fleere
Q:f: Corporal Hans Berthelsens H: bar
Mette Jonases i Høybye
Mette Jacobsdaatter i Staarup.

d: 11: ---, Dom: 2: Trin:

11. juni 1752

Jens, Mads Olufsen, Gaardmand i Lumbsaas, og Hustrue Giertrud Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Haugaard i Lumbsaas
Jørgen Jørgensen ibid:
Niels Jensen i Steenstrup
Q:f: Sogne-Præstens Hustrue bar
Anna Mortens i Høybye
Ellen Jensdaatter i Tengselmark

d: 2: July, F: Visit: Mar:

2. juli 1752

Jens, Peder Jensen, Gaardmand i Nyrup, og Hustrue Anna Madsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Peder Danielsen i Tengselmark
Niels Jensen ibid:
Jens Larsen i Ebbeløkke
Q:f: Madme Sal: Lassens bar Ham
Sidse Hans Larsens i Ebbeløkke
Anna Nielsdaatter ibid:

Lars, Niels Poulsen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Anna Cathrine Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Poul Pedersen i Holmstrup
Anders Jensen i Høybye
Hans Christian Christensen ibid:
Q:f: Magrethe Svend Flints i Ebbeløkke bar
Jngeborg Jens Willums i Høybye
Sidse Madsdaatter ibid:

Kiersten, Peder Jensen, Huusmand i Høybye, og Hustrue Bodild Hemmingsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Anders Michelsen i Høybye
Oluf Andersen i Ubberup
Knud jensen i Gudmandrup
Q:f: Karen Peder Hanses i Ubberup bar
Dorthe Larses i Lumbsaas
Kiersten Pedersdaatter ibid:


d: 9: July, Dom: 6: Trin:

9. juli 1752

Maria, Niels Nielsen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Bodild Hansdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Mikkelsen i Høybye
Friderich Olufsen ibid:
Anders Pedersen i Staarup
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar Hende
Jomfrue W: C: Lindemand
Jnger Holm, tien Sogne-Præsten.

d: 23 ---, Dom: 8: Trin:

23. juli 1752

Peder, Helle Pedersen, Huusmand i Ubberup, og Hustrue Maren Zachariædaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Hans Pedersen i Ubberup
Herman Hermandsen paa Annaberg
Lars Pedersen i Præstegaarden
Q:f: Jomfrue Simonsen bar Ham
Catrine Peder Jocumsens i Høybye
Anna Hermansdaatter i Ubberup.

d: 30: July, Dom: 9: trin:

30. juli 1752

Anna, Jonas Erichsen, Huusmand i Høybye, og Hustrue Mette Pedersdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Peder Jocumsen i Høybye
Niels Madsen ibid:
Lars Jørgensen ibid:
Q:f: Min Hustrue i Høybye bar
Sidse Jørgensdaatter ibid:
Magrethe Larses ibid:

Sidsel, Oluf Madsen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Lucie Nielsdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Bent Andersen i Holmstrup
Jens Avesen ibid:
Poul Pedersen ibid:
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar
Niels Avesens Hustrue ibid
Lucie Jbsdaatter i Sonnerup


d: 20: Aug, Dom: 12: Trin:

20. august 1752

Jens, Jacob Christensen, Huusmand i Steenstrup, og Hustrue Karen Jensdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Mads Sørensen i Steenstrup
Niels Jensen ibid:
Hans Sørensen ibid:
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar
Anna Larsdaatter i Steenstrup
Karen Christensdaatter ibid:

d: 10: Sept:, Dom: 15: trin:

10. september 1752

Anders, Oluf Nielsen, Huusmand i Gudmandrup, og Hustrue Waldborg Rasmusdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Søren Andersen i Gudmandrup
Niels Jørgensen ibid:
Peder Jensen paa Ellinge
Q:f: Maria Madses i Høybye bar
Kiersten Christophersd: i Gudmandrup
Karen Rosesdaatter i Høybye

d: 24: Sept:, Dom: 17: Trin:

24. september 1752

Dorthe, Mogens Nielsen, Gaardmand i Tengselmark, og Hustrue Ellen Jensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Niels Pedersen i Høybye
Mads Larsen i Tengselmark
ey fleere
Q:f: Anna Mortens i Høybye bar
Lucie Peder Daniels i Tengselmark
Barbara Henrichsdaatter i Steenstrup

Karen, Oluf Andersen, Huusmand i Ubberup, og Hustrue Johanne Nielsdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Lars Jørgensen paa Annaberg
Herman Hermansen ibid:
Christian Hansen i Høybye
Q:f: Karen Jens Larses i Ubberup bar
Sidse Joen Mikkels ibid:
Else Nielsdaatter fra Asmindrup.


d: 29: Sept:, Fest: Mich:

29. september 1752

Jnger, Mads Olufsen, Huusmand i Nyrup, og Hustrue Magrete Madsdaatter, deres Tvillinge-Barn døbt, det andet, som og var en Piige døde strax.
 
M:f: Joen Mikkelsen i Ubberup
Anders Rasmusen i Nyrup
Peder Larsen i Høybye
Q:f: Maria Madses i Høybye bar
Bodil Hansdaatter i Nyrup
Kiersten Madsdaatter paa Annaberg.

d: 1: Octobr:, Dom: 18: Trin:

1. oktober 1752

Kiersten, Peder Pedersen, Gaardmand i Staarup, og Hustrue Bodild Madsdaatter, deres barn døbt.
 
M:f: Anders Madsen i Præstegaarden
Hans Hansen i Høybye
Michel Larsen i Staarup
Q:f: Min Hustrue bar Hende
Bodild Nieses i Staarup
Mette Jacobsdaatter ibid:

d: 15: Octobr:, Dom: 20: Trin:

15. oktober 1752

Johan, Joen Mikkelsen, Huusmand i Ubberup, og Hustrue Sidse Madsdaatter, deres Barn døbt; Barnet er dødt.

d: 1: Nov:, F: Omn: Sanct:

1. november 1752

Anna, Jacob Rasmusen, Huusmand i Staarup, og Hustrue Maren Jensdaatter, deres Barn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præste G:
Anders madsen ibid:
ey fleere
Q:f: Kiersten Christens af NyeKiøbing bar
Dorthe Andersdaatter i Høybye
Maria Madses ibid: bar Hende.

d: 5: Nov:, Dom: 23: Trin:

5. november 1752

Lars, unge Lars Madsen, Gaardmand i Høybye, og Hustrue Magrete Jochumsdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Michelsen i Høybye
Lars Pedersen i Præstegaarden
Anders Madsen ibid:
Q:f: Madme Lassens bar Ham
Karen Anderses i Høybye
Sidse Jørgensdaatter i Præstegaarden.

Esther, Sogne-Degnen Peder Justesen og Hustrue Anna Nielsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Mads Jensen i Høybye
Andres Andresen ibid:
Friderich Olsen i Degnegaarden
Q:f: Frue Capitain Simons bar
Maria Madses i Høybye
Sidse Madsdaatter ibid:


d: 12: Nov:, Dom: 24: Trin:

12. november 1752

Johan, Michel Johansen, Gaardmand i Klint, og Hustrue Bodild Sørensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præstegaarden
Johan Nic: Meiskeir Steenhugger
Jens Madsen Soldat
Q:f: Min Hustrue bar Ham
Dorthe Hanses i Nyrup
Bodild Andersdaatter ibid:

Peder, Niels Olufsen, Land-Soldat i Ubberup, og Hustrue Lucie Pedersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Herman Zachar: i Ubberup
Mads Larsen i Steenstrup
Niels Jensen ibid:
Q:f: Jfr: Birthe Sophia Simons bar Ham
Kiersten Jens Sørens i Steenstrup
Anna Pedersdaatter ibid:


d: 19: Nov:, Dom: 25: Trin:

19. november 1752

Jens, Niels Madsen, Gaardmand i Gudmandrup, og Hustrue Dorthe Jensdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Mads Andersen i Gudmandrup
Peder Nielsen ibid:
Søren Pedersen ibid:
Q:f: Min Daatter W: C: Schow bar Ham
Karen Anderses ibid:
Kiersten Johansdaatter ibid:

d: 17: Dec:, Dom: 3: Adv:

17. december 1752

Christen, Oluf Larsen, Gaardmand i Nyegaard, og Hustrue Mette Andersdaatter, deres Søn døbt.
 
M:f: Lars Carlsen i Nygaard
Lars Andersen i Nyrup
Friderich Olufsen hos Degnen
Q:f: Magrethe Anderses i Nyrup bar Ham
Anna Peder Jensens ibid:
Sidse Jørgensdaatter i Præstegaarden

d: 24: Dec:, Dom: 4: Adv:

24. december 1752

Maren, Jacob Pedersen, Gaardmand i Gudmandrup, og Hustrue Karen Olufsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Lars Pedersen i Præste G:
Anders Madsen ibid:
Unge Lars Madsen i Høybye
Q:f: Min Hustrue bar Hende
Ellen Niels Pedersen i Steenstrup
Anna Jensdaatter paa Annaberg

d: 31: Dec:, Dom: p: Nativ:

31. december 1752

Bodild, Niels Avesen, Gaardmand i Holmstrup, og Hustrue Anna Nielsdaatter, deres Daatter døbt.
 
M:f: Oluf Fisker i Sonnerup
Niels Jensen i Holmstrup
Mads Olufsen ibid:
Q:f: Degnens Hustrue bar hende
Maren Bentes i Holmstrup
Karen Madsdaatter i Tengselmark

Niels, Jens Pedersen, Huusmand i Lumbsaas, og Hustrue Anna Nielsdaatter, deres Søn døbt.
NB Barnet døde samme dag, og derfor fadderne ey anføres.


 Confirmerede


Dominica Qvasimodogeniti

9. april 1752

Confirmerede Drenge
 
Høybye Niels, Jens Nielsens Søn i Nyegaard,
tien mig Self, 17 aar gl:
Mogens, Jens Mogensens Søn,
hiemme hos forældrene, 17 Aar.
Mads, gl: Lars Madsens Søn,
hiemme hos forældrene, 17 Aar.
Ellinge Jens, Hans Jensens Søn,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Gudmandrup Peder, Niels Pedersens Søn,
tien Jens Knudsen ibid:, 17 Aar.
Steenstrup Mads, Peder Madsens Søn,
hiemme hos forældrene, 16Aar.
Lumbsaas Peder, afg: Jørgen Olufsens Søn i Lumbsaas,
tien Peder Hansen, 18 Aar.
Sonnerup Niels, Oluf Deinhartes Søn,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Klint Morten, afg: Niels Jensens Søn,
hiemme hos Stif-faderen Mads Christophersen, 16 Aar.
Tengselmark Michel, Mads Olufsens Søn,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Nyrup Niels, afg: Morten Jeremiesens Søn i Staarup,
hiemme hos Moderen, 18 Aar.
Nyegaard Peder, Niels Pedersens Søn i Schaverup,
tien Enken i Nyegaards Mølle, 19 Aar.
Ubberup Oluf, afg: Anders Olufsens Søn i Lumbsaas,
tien Peder Hansen, 18 Aar.
Staarup Niels, Christen Nielsens Søn,
hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Peder, Peder Pedersens Søn,
hiemme hos forældrene, 15 Aar.

Piiger
 
Høybye Karen, Mads Jensens daatter,
hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Sidse, Jens Mogensens daatter,
hiemme hos forældrene, 15 Aar.
Giertrud, Lars Smeds daatter,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Appolone, afg: Rasmus Pedersens daatter i Asmindrup,
tien Jens Pedersen, 22 Aar.
Sidse, afg: Jochum Clemendsens uægte Daatter i Nyekiøbing,
er hos Stif-faderen, Peder Røgter Huusmand, 17 Aar.
Sara, afg: Lars Christensens uægte daatter i Sonnerup,
er hos Stif-faderen Hans Hansen Gaardmand, 17 Aar.
Lumbsaas Anna, Peder Smeds daatter,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Magrethe, Oluf Olufsens daatter,
hiemme hos forældrene, 15 aar.
Ebbeløkke Alhed-Magrethe, afg: Niels Pedersens daatter i Kollekold,
tien Jørgen Mathiesen, 16 Aar.
Tengselmark Bodild, afg: Mads Olufsens daatter i Gudmandrup,
hiemme hos Moderen, 17 Aar.
Nyerup Sidsel, Christopher Nielsens daatter,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Sidsel, Lars Andersens daatter,
hiemme hos forældrene, 16 Aar.
Maren, Jens Rasmusens daatter,
tien Hans Christensen, 16 Aar.
Nyegaard Karen, Lars Thygesens daatter,
hiemme hos forældrene, [ingen alder anført].


 Trolovede og Copulerede


d: 1: Janv:

1. januar 1752

Oluf Madsen, Gaard- og Enke-Mand i Overbye, som bragte Beviis for Skifteholdelse efter sin forrige Hustrue, fra Hr Cammer-Raad Bang, dat: 16: Decembr a: p:, skal troeloves med Karen Jacobsdaatter, en Piige i Høybye, at ey Svogerskab, Slægtskab eller noget andet Kand være deres Ægteskab til Hinder, derfor love Vi underskrevne.

L: M: S:
Lars Pedersen

Copulerede d: 6: Febr:, Dom: Sexagesima

d: 2: Janv:

2. januar 1752

Joen Mikkelsen, Huus- og Enke-Mand i Ubberup, som bragte Beviis fra Skifte-holdelse efter sin afg: Hustrue, fra Hr Commerce-Raad Schwane, dat: 29: Dec: a: p:, skal troeloves med Sidse Madsdaatter, tienendes paa Annabierg Gaard, at ellers Jntet ved Svogerskab, Slægtskab eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

A: P: S: Anders Pedersen i Høybye
J: M: S: Jens Madsen i Hunstrup.

Copulerede d: 20: Febr:, Dom: Jnvocav:

d: 9: Janv:, D: 1: p: Epiph:

9. januar 1752

Oluf Nielsen Landsoldat, som Bragte Sessionens Tilladelse af 3die Janv: h: a:, at indlade sig i Ægteskab, skal troeloves med Waldborg Rasmusdaatter i Høybye, at Jntet er paa nogen af Siiderne, ved Slægtskab eller Svogerskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi underskrevne.

H: B: S: Hans Berthelsen
N: P: S: Niels Pedersen

Copulerede d: 20: Febr:, Dom: Jnvocav:

d: 20: Febr:, Dom: Jnvocav:

20. februar 1752

Jens Pedersen Loe-Karl paa Annaberg, skal troeloves med Anna Nielsdaatter i Lumbsaas, og at Jntet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab, Svogerskab, eller i anden Maade, som er deres Ægteskab til Hinder, derfor love Vi Underskrevne.

P: M: S: Peder Mogensen, GaardM: i Lumbsaas
Anders Nielsen, Gaardmand i Høybye

Copulerede d: 18: Juny, Dom: 3: Trin:

d: 25: Mart:, F: Annunc:

25. marts 1752

Hans Sørensen, ung Karl i Steenstrup, troeloved med Anna Larsdaatter ibid:, at Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

L: J: S: Lars Jensen G: Mand
Maarten Hansøn

Copulerede d: 2: July, F: Visit: Mariæ.

d: 3: April:, Fer: 2: Pasch:

3. april 1752

Jens Rasmusen Land-Soldat, efter given friesæddel af 23: Marty, skal troeloves med Karen Andersdaatter, en Piige i Sonnerup, at ellers Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i anden Maade Kand være deres Ægteskab til hinder, derfor love Vi Underskrevne.

Søren Nelsen
Anders Jensøn

Copulerede d: 22: Octobr:, Dom: 21: Trin:

Lars Nielsen, ung Karl fra Viddinge, som Bragte Beviis fra sin Sogne-Præst Hr Heininge, skal troeloves med Karen Nielsdaatter, en Piige i Ebbeløkke, at ellers intet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i anden Maade Kand være deres Ægteskab til Hinder, derfor Love Vi underskrevne.

N: M: S:
J: N: S:

Copulerede d: 23: July, Dom: 8: Trin:

d: 16: Apr:, Dom: Miser:

16. april 1752

Lars Mikkelsen, Ung Karl, skal troeloves med Berthe Jensdaatter, afg: Anders Nielsens Enke i Høybye, Beviis for at Hand var udgaaet af Land-Soldaters Rullen, og for Skifte-Holdelse hod Enken af 13de Hujus er mig leveret, at ellers Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

J: P: S: Jens Pedersen
A: P: S: Anders Pedersen

Copulerede d: 24: Sept:, Dom: 17: trin:

d: 23: Apr:, D: Jubilate

23. april 1752

Peder Pedersen, Ung Karl fra Ulcherup skal troeloves med Anna Madsdaatter, afg: Jens Andersens Enke i Tranehuuset, Hand Bragte rigtige Beviis med sig, samt forsickring fra Hr CammerRaad Bang om Skiftets holdelse af 18de hujus, At Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller anden Maade Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

Anders Jensen
Lars Pedersen

Copulerede d: 19: Nov:, Dom: 25: Trin

d: 22: May, Fer: 2: Pent:

22. maj 1752

Oluf Hansen, ung Karl i Klint, og Sire Andresdaatter, afg: Jens Larsens Enke ibid: troeloves efter Konge-Brev af dato 18 hujus, saasom de vare hinanden i 2den og 4de Led Beslægtede, samt efter Beviis fra Hr Cammer-Raad Bang for Skifte-holdelse af 20: hujus, at foruden dette Jntet var som paa nogen af Siiderne Kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Undrskrevne.

H: O: S: Hans Olsen Gaardmand i Klint.
N: M: S: Niels Madsen Gaardmand i Høybye.

Copulerede d: 23: July, Dom: 8: Trin:

d: 4: Juny, D: 1: Trin:

4. juni 1752

Niels Danielsen, Jndsidder og Enke-Mand i Olstrup i Wiig Sogn, som bragte Beviis for Skifteholdelse efter sin afdøde af dato 27de May, troeloved med Anna Jacobsdaatter, en Piige, tien Jørgen Mathiesen i Ebbeløkke, at intet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab, Svogerskab eller i nogen anden Maade deres Ægteskab hinderligt, derfor love Vi Underskrevne.

J: O: S: Jacob Olsen HuusMand i Gudmandrup.
P: J: S: Peder Jensen HuusMand i Høybye.

Disse blev hverken troelovede eller viede, thi de slog op igien.

d: 2: July, Fest: Vis: Mar:

2. juli 1752

Hans Pedersen, Huus- og Enke-Mand i Staarup, som førte Beviis af 26: Juny fra Hr Cammer-Raad Bang om Skifteholdelse efter Hans afdøde Hustrue, troeloves med Giertrud Hansdaatter, afg: Grenadier Anders Jensens Hustrue i Holmstrup, at Jntet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab eller svogerskab, eller i anden Maade, som Kamd hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

J: H: S: Jens Hansen i Staarup.
A: P: S: Anders Pedersen.

Copulerede d: 6: Aug:, Dom: 10: Trin:

d: 23: July, Dom: 8: Trin:

23. juli 1752

Niels Olufsen, Landsoldat, som medbragte Sessionens Tilladelse af 13de July a: c:, troeloves med Lucie Pedersdaatter, en Piige af Lumbsaas, At ellers Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade Kand være deres Ægteskab hinderlig, derfor love Vi Underskrevne.

S: L: S: Søren Larsen i Steenstrup.
L: J: S: Lars Jensen ibid:

Copulerede d: 24: Sept:, Dom: 17: Trin:

d: 6: Aug:, Dom: 10: Trin:

6. august 1752

Knud Jensen, ung Karl og Gaardmand i Gudmandrup troelovet med Giertrud Hemmingsdaatter tienendes paa Annaberg.
At eller hverken Svogerskab eller Slægtskab, eller noget andet Kand være dem til Hinder i Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

J: M: S: Jens Madsen i Hunstrup.
P: H: S: Peder Hansen i Ubberup.

Disse bleve icke copulerede thi Fæstemanden døde, og blev begravet Den dag Brøllupet var berammet.

d: 22: Oct:, Dom: 21: Trin:

22. oktober 1752

Lars Jørgensen, Kudsk paa Annaberg, skal troeloves med ovenmældte Giertrud Hemmingsdaatter, siden hendes forrige Fæstemand Knud Jensen døde, at intet ved Svogerskab, Slægtskab eller i anden Maade kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

H: P: S: Hans Pedersen i Ubberup.
P: H: S: Peder Hansen ibid:

Copulerede d: 10: Dec:, Dom: 2: Adv:

d: 29: Oct:, Dom: 22: Trin:

29. oktober 1752

Lars Mortensen, Smede-Svend i Nyekiøbing, som førte Skudsmaal fra Hr Provst Hyphoff, troelovet med Anna Christensdaatter, en Væver-Piige hos Sebastian Væver her i Byen, at ellers Jntet er paa nogen af Siiderne ved Slægtskab, Svogerskab eller i anden Maade, som kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

M: J: S: Mads Jensen i Høybye.
L: M: S: Lars Madsen ibid:

Copuleret d: 10: Dec:, Dom: 2: Adv:

d: 31: Decembr:, Dom: int: Nat: et Circumcis:

31. december 1752

Lars Michelsen, Huusmand i Høybye, som bragte Beviis for Skifte-Holdelse efter hans afdøde Hustrue fra Husbonden Sgr Spleth af dato 27 hujus, troeloves med Karen Pedersdaatter, en Piige af Tengselmark; at Jntet ved Svogerskab, Slægtskab, eller i nogen anden Maade kand hindre deres Ægteskab, derfor love Vi Underskrevne.

Maarten Hansøn
A: M: S: Anders Mickelsen.

Copulerede d: 11: Marty, Dom: Jnvocavit 1753.

 Døde


d: 1: Janv:

1. januar 1752

Bodild, Jørgen Michelsen Huusmands Daatter i Gudmandrup begravet, 3 Uger.

d: 6: ---

6. januar 1752

Mads, Mads Pedersen, Gaardmands Søn udi Lumbsaas, 6 Dage.

Hans-Christian, Peder Hansens Søn fra Hunstrup, 1 Uge 2 Dage.

Hylleborg Nielsdaatter, Skoleholder Johan Henrich Røyans Hustrues Moder i Sonnerup, 80 Aar.

d: 30 ---

30. januar 1752

Sidsel, afg: Poul Smeds Daatter i Sonnerup, 18 Aar.

d: 11: Febr:

11. februar 1752

Peder Jensen, Gaardmand i Gudmandrup, døde efter 2 Dages Siugdom, LiigP:, 54 Aar 6 Uger.

Maren, Gregers Ambechs Skoleholders Daatter i Steenstrup, 11 Dage.

d: 20de: D: Jnvoc:

20. februar 1752

Oluf Nielsen, en elendig Aldmisse Lem af Tengselmark, 30 Aar.

d: 27 ---

27. februar 1752

Dorthe, Niels Michelsens Daatter af Ebbeløkke, 3 Uger.

d: 15: Mart:

15. marts 1752

Jens Andersen, Huusmand i Trane-huuset, begr: med LiigP:, 28 Aar 25 Uger.

d: 31: ---, Fest: Parasc:

31. marts 1752

Anders Nielsen, Gaardmand i Høybye, efter en 5 Ugers Siugdom begr: med LiigP:, 33 Aar.
NB. Enken holdt samme Dag hendes Kirkegang.

Jens Larsen, Gaardmand i Klint, som faldt af sin Vogn imellem Nyekiøbing og Klint, blev ført hiem, og samme dag døde, begr: med LiigP:, 66 Aar.

d: 23: April, Dom: Jubil:

23. april 1752

Anna Jensdaatter, Peder Jensen Jndsidders Hustrue i Klint, begr: med LiigP:, 79 Aar.

d: 30: April, Dom: Cantate

30. april 1752

Jacob, Sal: Anders Nielsen Gaardmands Søn i Høybye, begr: med LiigP:, 12 Aar.

d: 7: May, Dom: Rogate

7. maj 1752

Lars, Jens Larsen, Gaardmands Søn i Ubberup begravet, 15 Aar.

d: 11: May

11. maj 1752

Morten, Jacob Olufsens Søn i Lumbsaas, 9 Aar.

d: 14 ---

14. maj 1752

Jens, Niels Jensen Gaardmands Søn i Steenstrup, 2 Aar.

d: 21 ---

21. maj 1752

Nilaus Nielsen, Huusmand i Ubberup, 48 Aar.

d: 7: Juny

7. juni 1752

Jngeborg Larsdaatter, Hans Pedersen Huusmands Hustrue i Staarup, 79 Aar.

d: 14: ---

14. juni 1752

Maan Magrethe Johansdaatter, afg: Mads Madsens Enke i Trane-Huuset, 66 Aar.

d: 18. ---

18. juni 1752

Malene, Peder Andersens hiemme-døbte Barn i Staarup, 6 dage.

d: 30: July

30. juli 1752

Jeppe Mortensen Huusmand i Høybye, 48 Aar.

d: 6: Aug:

6. august 1752

Anna, Jonas Erichsens daatter i Høybye, 8 Dage.

d: 11: dito

11. august 1752

Mads Andersen Jndsidder i Høybye, 72 Aar.

d: 13: dito

13. august 1752

Simon, Oluf Nielsen Flintes Søn i Klint, 20 Uger.

Kiersten, Mads Nielsens hiemme-døbte Daatter i Lumbsaas, 2 Dage.

d: 29: Sept:

29. september 1752

Mads Olufsens dødføde Tvillinge-Daatter i Nyrup.

d: 8: Octobr:

8. oktober 1752

Knud Jensen, Fæstemand i Gudmandrup, begravet den dag, da Hans Brøllup var berammet, LiigP: 27 Aar.

d: 19de Nov:

19. november 1752

Bodild Nielsdaatter, Oluf Pedersen Huusmands Hustrue i Ubberup, en Aldmisse-Lem, 70 aar.

d: 10: Dec:

10. december 1752

Sidse Jensdaatter, Blinde Lars Mikkelsens Hustrue i Høybye, 64 aar.

 Publice Absolverede


Dom: 3: Trin:

18. juni 1752

Maren Jbsdaatter i Sonnerup udstod Kirkens Disciplin saavel for Sacramentets forsømmelse i 8te Aar, som og for begangen Leyermaal med en Gevorben Soldat, ved Navn Christian Henrichsen, Viidere kendte Hun ey til Ham.

Jnger Jbsdaatter i Ebbeløkke Liigesaa for begangen Leyermaal med Peder Jensen, som siden bortrømte fra Ellinge Gaard.

Introducerede


d: 1: Epiph:

9. januar 1752

Maren Espensdaatter, Jørgen Michelsens Hustrue i Gudmandrup.

D: Qvinqvag:

13. februar 1752

Lucie Nielsdaatter, Mads Pedersens Hustrue i Lumbsaas.

D: Remin:

27. februar 1752

Karen Nielsdaatter, Anders Jensens Hustrue i Gudmandrup.

D: Oculi

5. marts 1752

Karen Larsdaatter, Jens Larsens Hustrue i Ubberup.

Anna Jørgensdaatter, Lars Hansens Hustrue i Ubberup.

D: Lætare

12. marts 1752

Karen Nielsdaatter, Niels Michelsens Hustrue i Ebbeløkke.

Kiersten Willumsdaatter, Skoleholder Ambechs Hustrue i Steenstrup.

D: Judica

19. marts 1752

Anna Madsdaatter, Hans Jacobsens Hustrue i Klint.

Sidsel Clausdaatter, Lars Pedersens Hustrue i Hunstrup.

Anna Thoersdaatter, Gabriel Nielsens Hustrue i Høybye.

Fest: Parasc:

31. marts 1752

Birthe Jensdaatter, Anders Nielsens Enke i Høybye.
NB. Manden blev samme dag begravet.

Fer: 3: Pasch:

4. april 1752

Johanne Marie Jensdaatter, Hans Jensens Hustrue i Ellinge.

Dom: Miser:

16. april 1752

Anna Christensdaatter, Morten Poulsens Hustrue i Sonnerup.

Maren Nielsdaatter, Peder Andersens Hustrue i Lumbsaas.

Dom: Jubil:

23. april 1752

Maren Thuesdaatter, Mads Pedersens Hustrue i Staarup.

Fest: Trinit:

28. maj 1752

Lucie Olufsdaatter, Niels Jensens Hustrue i Steenstrup.

Dom: 1: Trin:

4. juni 1752

Bodild Larsdaatter, Jens Andresens Hustrue i Holmstrup.

Dom: 2: Trin:

11. juni 1752

Karen Jørgensdaatter, Jens Pedersens Hustrue i Lumbsaas.

Bodild Hansdaatter, Oluf Nielsen Flints Hustrue i Klint.

Fest: Joh: Bap:

24. juni 1752

Else Pedersdaatter, Oluf Nielsens Hustrue i Ebbeløkke.

Dom: 4: Trin

25. juni 1752

Jnger Mortensdaatter, Jens Rasmusens Hustrue i Nyerup.

Dom: 6: Trin:

9. juli 1752

Jnger Madsdaatter, Peder Andersens Hustrue i Staarup.

Giertrud Jensdaatter, Mads Olufsens Hustrue i Lumbsaas.

Dom: ?? Trin:

?? juli 1752

Mette Berthelsdaatter, Mads Nielsens Hustrue i Staarup.

Dom: ?? Trin:

?? juli 1752

Anna Madsdaatter, Peder Jensens Hustrue i Nyrup.

Anna-Cathrine Jensdaatter, Niels Poulsens Hustrue i Holmstrup.

Dom: 10: Trin

6. august 1752

Bodild Hansdaatter, Niels Nielsens Hustrue i Staarup.

Dom: 12: Trin:

20. august 1752

Mette Pedersdaatter, Jonas Erichsens Hustrue i Høybye.

Dom: 14: Trin:

3. september 1752

Lucie Nielsdaatter, Oluf Madsens Hustrue i Holmstrup.

Dom: 15: trin:

10. september 1752

Maren Zachariædaatter, Helle Pedersens Hustrue i Ubberup.

Jnger Willumsdaatter, Mads Nielsens Hustrue i Lumbsaas.

Dom: 16: Trin:

17. september 1752

Karen Jensdaatter, Jacob Christensens Hustrue i Steenstrup.

Dom: 20: Trin:

15. oktober 1752

Waldborg Rasmusdaatter, Oluf Nielsens Hustrue i Gudmandrup.

Dom: 22: Trin:

29. oktober 1752

Johanne Nielsdaatter, Oluf Andersens Hustrue i Ubberup.

Dom: 23: Trin:

5. november 1752

Bodild Madsdaatter, Peder Pedersens Hustrue i Staarup.

Magrethe Madsdaatter, Mads Olufsens Hustrue i Nyrup.

Dom: 24: Trin:

12. november 1752

Ellen Jensdaatter, Mogens Nielsens Hustrue i Tengselmark.

Dom: 25: Trin:

19. november 1752

Sidse Madsdaatter, Joen Mikkelsens Hustrue i Ubberup.

Dom: 1: Adv:

3. december 1752

Anna Nielsdaatter, Degnen Peder Justesens Hustrue i Høybye.

Dom: 2: Adv:

10. december 1752

Magrethe Jochumsdaatter, Unge Lars Madsens Hustrue i Høybye.

Maren Jensdaatter, Jacob Rasmusens Hustrue i Staarup.

Dom: 3: Adv:

17. december 1752

Bodild Sørensdaatter, Michel Johansens Hustrue i Klint.

Lucie Pedersdaatter, Niels Olufsens Hustrue i Ubberup.

D: post: Nativ

31. december 1752

Dorthe Jensdaatter, Niels Madsens Hustrue i Gudmandrup.